PdF NTE2hp Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy
Název anglicky: Lower Secondary School Teacher Training in Technology and IT Education
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-TE2 Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1Z
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 1Z
PdF:SZ6046Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 1/1/03 3Z
PdF:SZ6061Seminář ke školní pedagogice H. Horkáz 0/1/02 1Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6047Školský a školní management D. Veseláz 0/2/02 2P
PdF:SZ6048Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/2/02 2P
PdF:SZ6069Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/2/02 2P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp013Angličtina pro pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp014Angličtina pro pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (P+PV 23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI2002Tvorba www aplikací J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1P
PdF:TI2007Databáze a informační systémy na ZŠ J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2P
PdF:TI2011Didaktika – elektrotechnika a elektronika J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 3Z
PdF:TI2012Konstruování a parametrické modelování P. Sládekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3P
PdF:TI2016Didaktika - exkurze J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI2017Novinky ve vědě a technice Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4P
PdF:TI2018Aplikace výpočetní techniky na ZŠ 2 M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 4-
PdF:TI2019Internacionalizace v technické a informační výchově Z. Hodisz 0/0/0- 4-
17 kreditů

Povinně-volitelné předměty

3 předměty za studium (6kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI2003Praktické činnosti na ZŠ (dřevo, kovy, plasty) Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2004Ekonomika v domácnosti a podnikání Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2005Interaktivita a e-learning ve vzdělávání M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 1-
PdF:TI2008Programování J. Strachz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2009Technická zájmová činnost – stavba a programování robotů J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2010Počítačové sítě CCNA M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 2-
PdF:TI2013Provoz a údržba domácnosti Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
PdF:TI2014Technická zájmová činnost – praktická elektronika J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
PdF:TI2015Projektové vyučování P. Hlaďoz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 3-
18 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI0001Praktické činnosti ve volnočasových aktivitách P. Vybíralk 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
PdF:TI00033D tisk a 3D modelování ve vzdělávání M. Dosedlaz 0/2/0 8 h. konz./sem. + samostatné projekty.2 --
PdF:TI0005Stavba a programování robotů pro ZŠ J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 --
PdF:TI0007Elektronika hrou J. Hrbáčekz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 --
PdF:TI0008CAD konstruování Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
PdF:TI0009Lidové tradice a řemesla v praktických činnostech P. Vybíralk 2/0/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).3 --
PdF:TI0010Modelování a konstruování v technice Z. Hodisz 0/2/0 8 h. konz./sem. (komb. stud.).2 --
17 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI2001Didaktika – dřevo, kovy J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 1Z
PdF:TI2006Didaktika – informatika J. Hrbáčekzk 1/2/0 12 h. konz./sem. (komb. stud.).5 2Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6040Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6041Seminář k učitelské praxi P. Svojanovskýz 0/1/0 4x za semestr/90 minut.1 1P
PdF:TI6002Učitelská praxe 2 Z. Hodisz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:TI6003Učitelská praxe 3 Z. Hodisz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:TI_DPpDiplomová práce - Projekt J. Hrbáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:TI_DPDiplomová práce J. Hrbáčekz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:TI_DPdDiplomová práce - Dokončení J. Hrbáčekz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů