FF FNBApV Baltistika
Název anglicky: Baltic Studies
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-BA_ Baltistika

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Během sdruženého magisterského studia, u kterého je baltistika VEDLEJŠÍM oborem, má student povinnost nasbírat 40 kreditů z nabídky baltistických předmětů, přičemž ty se dělí na povinné (celkem za 10 kreditů) a povinně-volitelné (30 kreditů).

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_Mg1Litevská literatura V. Šeferiszk 1/1/05 1Z
FF:BA_Mg3Finská literatura V. Šeferiszk 1/1/05 2Z
FF:BA_SZk_MgStátní závěrečná zkouška magisterská V. ŠeferisSZk 0/0/0- 4-
10 kreditů

Povinně volitelné předměty

Povinně volitelné předměty jsou zarazeny do následujících bloků: "Literatura", "Gramatický systém" a "Jazykový výuka". Student má povinnost absolvovat stanovený počet kreditů v KAŽDÉM z těchto bloků, bližší pokyny k volbě konkrétních předmětů se zobrazí po rozkliknutí toho kterého bloku.

Literatura

Nutno abslovovat jeden z uvedených předmětů (celkem za 5 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_Mg2Lotyšská literatura H. Beresnevičiúte Nosalovazk 1/1/05 --
FF:BA_Mg4Estonská literatura P. Hebedovázk 1/1/05 --
10 kreditů

Gramatický systém

Nutno absolvovat dva litevské nebo dva finské předměty (celkem za 10 kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgF1Finština v systémových souvislostech I V. Šeferiszk 1/0/05 1Z
FF:BA_MgF2Finština v systémových souvislostech II V. Šeferiszk 1/0/05 2Z
FF:BA_MgL1Litevština v systémových souvislostech I V. Šeferiszk 1/0/05 1Z
FF:BA_MgL2Litevština v systémových souvislostech II V. Šeferiszk 1/0/05 2Z
20 kreditů

Jazyková výuka

Nutno absolvovat 3 finské nebo 3 litevské předměty, přičemž kurzy BA_MgF4 a BA_MgF5 resp. BA_MgL4 a BA_MgL5 je nutno si zapsat alespoň dvakrát. Celkem je nutno v tomto bloku nasbírat 15 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:BA_MgF3Finský seminář překladu a redakčních prací P. Hebedovázk 0/2/03 1P
FF:BA_MgF4Seminář práce s finským literárním textem P. Hebedovázk 0/2/03*2 1P
FF:BA_MgF5Finská konverzace P. Hebedováz 0/2/03*2 1P
FF:BA_MgL3Litevština: překladová cvičení V. Šeferiszk 0/2/03 1P
FF:BA_MgL4Seminář práce s litevským literárním textem V. Šeferiszk 0/2/03*2 1P
FF:BA_MgL5Litevská konverzace V. Šeferisz 0/2/03*2 1P
30 kreditů