FF FBOJpV Obecná jazykověda
Název anglicky: General Linguistics
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-OJ_ Obecná jazykověda

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student si zapisuje předměty společného základu, dále všechny předměty povinné. Z předmětů povinně volitelných si zapíše patřičný počet kreditů (5 kr = jeden předmět). Volitelné předměty předepsány nejsou.

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)

Nutno absolvovat vše.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBA01Úvod do studia jazyka O. Šefčíkzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA02Úvod do syntaxe M. Dočekalzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA03Obecná fonetika a fonologie - přednáška A. Bičanzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA04Obecná fonologie O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA05Jazyky světa V. Blažekzk 2/0/05 1Z
FF:LgBA06Dějiny jazykovědy O. Šefčíkzk 1/1/05 2Z
FF:LgBA07Přístupy k vědeckému poznání jazyka A. Bičank 2/0/05 3Z
FF:LgBA09Morfonologie a obecná morfologie O. Šefčíkzk 1/1/05 3Z
FF:LgBA10Filozofie jazyka M. Dočekalzk 2/0/04 4Z
FF:LgBA11Jazyk a společnost A. Bičanzk 2/0/05 4Z
FF:LgBA12Formální a experimentální sémantika I M. Dočekalk 1/1/05 5Z
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

Absolvovat jeden předmět (pět kreditů).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LgBA08Slovo a slovotvorba A. Bičank 1/1/05 1P
FF:LgBB01Písma světa V. Blažekzk 2/0/05 1P
FF:LgBB02Slovanské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2P
FF:LgBB03Teoretické základy etymologie V. Blažekzk 2/0/05 2P
FF:LgBB04Formální a experimentální sémantika II M. Dočekalz 0/2/05 3P
FF:LgBB05Germánské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 3P
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 4P
FF:LgBB07Algebra pro lingvisty B. Fořtzk 0/2/05 4P
FF:LgBB08Srovnávací etymologie slovanských jazyků V. Blažekzk 0/2/05 5P
FF:LgV01Keltské jazyky V. Blažekk 2/0/05 5P
FF:LgV03Ugrofinské jazyky V. Blažekk 2/0/05 6P
FF:LgV04Jazyky Malé Asie V. Blažekk 2/0/05 6P
FF:LgV06Glottochronologie V. Blažekk 1/1/05 5P
FF:LgV07Jazyky indického subkontinentu, Íránu a Afghánistánu V. Blažekk 2/0/05 4P
FF:LgV08Srovnávací mytologie V. Blažekk 1/1/05 6P
FF:LgV09Teorie pluralit M. Dočekalk 0/2/05 3P
FF:LgV10Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie V. Blažekk 2/0/05 2P
FF:LgV11Axiomatický funkcionalismus A. Bičank 1/0/05 3P
FF:LgV12Indoevropeistický seminář V. Blažekk 1/1/05 6P
95 kreditů