FF FNLJUpV Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in Latin Language and Literature
navazující prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF N-LJU_ Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školy

Upozornění:

Studijní plán nemá vyplněny žádné předměty.