FF FNETpH Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-ET_ Etnologie

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA103Pramenné studium a terénní výzkum I M. Pavlicováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA104Pramenné studium a terénní výzkum II M. Pavlicováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA105Odborná exkurze M. Pavlicováz 0/2/04 2Z
FF:ETMA106Analýza a zpracování kvalitativních dat M. Válkazk 1/1/04 1Z
FF:ETMA107Kapitoly z dějin antropologických výzkumů M. Pavlicovázk 1/1/04 4P
FF:ETMA108Exkurs do kultury a historie Romů M. Válkazk 2/0/04 4P
FF:ETMA110Slovesná folkloristika M. Pavlicovázk 2/0/04 3P
FF:ETMA113Lidová výtvarná kultura A. Křížovázk 2/0/04 1P
FF:ETMA118UNESCO a ochrana kulturního nehmotného dědictví D. Drápalazk 2/0/04 1P
FF:ETMA25Státní závěrečná zkouška magisterská A. KřížováSZk 0/0/0- 4P
36 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA100Seminář k magisterské diplomové práci I M. Pavlicováz 0/2/06 2P
FF:ETMA101Seminář k magisterské diplomové práci II M. Pavlicováz 0/2/06 3P
FF:ETMA102Magisterská diplomová práce M. Pavlicováz 0/0/020 4P
32 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA109My a Oni: sociální konstrukce menšin M. Válkazk 2/0/04 3-
FF:ETMA111Narativní kultura M. Pavlicovázk 2/0/04 3-
FF:ETMA114Etnografie a film: způsoby vidění za objektivem M. Pavlicovázk 2/0/04 2-
FF:ETMA117Vybrané profesní a sociální skupiny D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA120Slováci M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA122Životní příběh a etnologie M. Pavlicovázk 1/1/04 1-
FF:ETMA123My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA126Dvojí tvář magie M. Pavlicovázk 2/0/04 1-
FF:ETMA128Tramping jako subkultura D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA130Sondy z etnologických výzkumů I M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA131Sondy z etnologických výzkumů II M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA132Etnologie v praxi M. Pavlicovázk 0/2/03 --
FF:ETMB100Kapitoly z dějin uměleckého řemesla A. Křížovázk 2/0/04 4-
FF:ETMB101Teorie a praxe konstrukce skupinových identit D. Drápalazk 2/0/04 --
FF:ETMB105Armáda jako nástroj socializace M. Pavlicovázk 2/0/04 --
59 kreditů

Volitelné předměty