FF FNETpH Etnologie
Název anglicky: Ethnology
navazující prezenční hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF N-ET_ Etnologie

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Student v hlavním studijním plánu musí v souhrnu získat 80 kreditů.

Povinné předměty

Student si postupně zapisuje všechny povinné předměty, jejichž obsah je prostřednictvím definovaných tematických okruhů zahrnut do Státní závěrečné zkoušky.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA103Pramenné studium a terénní výzkum I M. Pavlicováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA104Pramenné studium a terénní výzkum II A. Křížováz 0/2/04 -Z
FF:ETMA105Odborná exkurze D. Drápalaz 0/2/04 2Z
FF:ETMA106Analýza a zpracování kvalitativních dat D. Drápalazk 1/1/04 1Z
FF:ETMA107Kapitoly z dějin antropologických výzkumů R. Doušekzk 1/1/04 4P
FF:ETMA108Exkurs do kultury a historie Romů J. Polákovázk 2/0/04 4P
FF:ETMA110Slovesná folkloristika M. Pavlicovázk 2/0/04 3P
FF:ETMA113Lidová výtvarná kultura A. Křížovázk 2/0/04 1P
FF:ETMA118UNESCO a ochrana kulturního nehmotného dědictví D. Drápalazk 2/0/04 1P
FF:ETMA25Státní závěrečná zkouška magisterská M. PavlicováSZk 0/0/0- 4P
36 kreditů

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Student musí absolvovat všechny předměty vztahující se k jeho diplomové práci.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA100Seminář k magisterské diplomové práci I M. Pavlicováz 0/2/06 2P
FF:ETMA101Seminář k magisterské diplomové práci II M. Pavlicováz 0/2/06 3P
FF:ETMA102Magisterská diplomová práce M. Pavlicováz 0/0/020 4P
32 kreditů

Povinně volitelné předměty

Student musí získat alespoň 12 kreditů z povinně volitelných předmětů.

Blok 1

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ETMA109My a Oni: sociální konstrukce menšin M. Pavlásekzk 2/0/04 3-
FF:ETMA111Narativní kultura E. Šipöczovázk 2/0/04 3-
FF:ETMA114Etnografie a film: způsoby vidění za objektivem M. Pavlásekzk 2/0/04 2-
FF:ETMA117Vybrané profesní a sociální skupiny D. Drápalazk 2/0/04 2-
FF:ETMA120Slováci M. Válkazk 2/0/04 4-
FF:ETMA122Životní příběh a etnologie J. Noskovázk 1/1/04 1-
FF:ETMA123My a ti Druzí: trampoty s multikulturalismem M. Pavlásekzk 2/0/04 4-
FF:ETMA126Dvojí tvář magie D. Dobšovičovázk 2/0/04 1-
FF:ETMA128Tramping jako subkultura K. Altmanzk 2/0/04 2-
FF:ETMA130Sondy z etnologických výzkumů I M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA131Sondy z etnologických výzkumů II M. Pavlicovázk 0/2/04 --
FF:ETMA132Etnologie v praxi M. Pavlicovázk 0/2/03 --
FF:ETMB100Kapitoly z dějin uměleckého řemesla A. Křížovázk 2/0/04 4-
FF:ETMB101Teorie a praxe konstrukce skupinových identit M. Pavlásekzk 2/0/04 --
FF:ETMB105Armáda jako nástroj socializace K. Altmanzk 2/0/04 --
FF:ETMB115Hudební projevy každodennosti M. Pavlicovázk 2/0/04 --
FF:ETMB116Etnologie východních Slovanů B. Navrátilovázk 2/0/04 --
67 kreditů

Volitelné předměty

Student si může vybrat z celofakultní nabídky předmětů, dle svých zájmů a preferencí.