FF FBPJpV Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční vedlejší
Zahrnut v programu: FF B-PJ_ Polská studia

Úvodní informace / Pokyny

Tento studijní plán vznikl v souvislosti s akreditací programu a jeho základní rysy jsou platné. Stávající nabídku předmětů a plnění studijních povinností je však nutné vždy ověřovat v aktuální registrační, respektive kontrolní šabloně (podle roku imatrikulace).

Povinné předměty

V závěru studia vedlejšího programu student zapisuje také předmět PJN399V Státní závěrečná zkouška bakalářská (pro Polská studia jako vedlejší program), kterým dává najevo plánované přistoupení ke zkoušce ve zkouškovém období po daném semestru. S její strukturou se lze seznámit při přepnutí zobrazení průchodu studijním plánem do režimu Prezentace (nahoře).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:PJN102Polština – jazykový kurz I R. Madeckiz 0/4/04 1-
FF:PJN103Základy polské gramatiky I R. Madeckiz 1/1/03 1P
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJN105Polština – jazykový kurz II R. Madeckiz 0/4/04 2-
FF:PJN106Fonetika a fonologie současné polštiny R. Madeckiz 1/1/03 2Z
FF:PJN107Základy polské gramatiky II R. Madeckizk 1/1/04 2P
FF:PJN201Normativní mluvnice polštiny I (morfologie) R. Madeckizk 2/1/04 3Z
FF:PJN202Polština – jazykový kurz III R. Madeckiz 0/4/04 3P
FF:PJN203Polská literatura a kultura do roku 1918 R. Buchtováz 2/1/03 3P
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 3P
FF:PJN205Polština – jazykový kurz IV R. Madeckizk 0/4/05 4P
FF:PJN206Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika) R. Madeckiz 1/1/03 4Z
FF:PJN207Polská literatura a kultura 20. století R. Buchtováz 2/1/03 4P
54 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 6 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN208Základy překladatelství R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJN213Osobnosti polské literatury: interpretační seminář R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJN307Vybrané problémy polské literatury a kultury 19.–21. století R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJV007Polskie kino po 1989 roku R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:PJV014Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach R. Madeckiz 0/2/04 --
FF:PJV020Samostatná četba polské beletrie v překladech M. Przybylskiz 0/0/0 četba a konzultace.2 --
FF:PJV030Dodatkowe ćwiczenia i konwersacje dla studiów licencjackich M. Przybylskiz 0/2/03 --
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy I. Pospíšilzk 1/1/05 --
38 kreditů