FF FBPJpV Polská studia
Název anglicky: Polish Studies
bakalářský prezenční vedlejší, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF B-PJ_ Polská studia

Úvodní informace / Pokyny

Tento studijní plán vznikl v souvislosti s akreditací programu a jeho pozdějšími úpravami. Zde je zobrazena verze studijního plánu platného pro studenty imatrikulované počínaje akademickým rokem 2023/2024. Aktuální nabídku (volitelných) předmětů a přesné požadavky na plnění studijních povinností je nutné vždy ověřit v aktuální registrační, respektive (podle roku imatrikulace) příslušné kontrolní šabloně.

Povinné předměty

V závěru studia vedlejšího programu student zapisuje také předmět PJN399V Státní závěrečná zkouška bakalářská (pro Polská studia jako vedlejší program), kterým dává najevo plánované přistoupení ke zkoušce ve zkouškovém období po daném semestru. S její strukturou se lze seznámit při přepnutí zobrazení průchodu studijním plánem do režimu Prezentace (nahoře).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN101Úvod do studia jazykovědy R. Madeckizk 2/0/05 1Z
FF:PJN102Polština – jazykový kurz I R. Madeckiz 0/4/03 1P
FF:PJN103Základy polské gramatiky I R. Madeckiz 1/1/03 1P
FF:PJN104Dějiny, kultura a reálie Polska R. Buchtovázk 1/1/05 1P
FF:PJN105Polština – jazykový kurz II R. Madeckizk 0/4/04 2P
FF:PJN106Fonetika a fonologie současné polštiny R. Madeckiz 1/1/03 2Z
FF:PJN107Základy polské gramatiky II R. Madeckizk 1/1/04 2P
FF:PJN201Normativní mluvnice polštiny I (morfologie) R. Madeckizk 2/1/04 3Z
FF:PJN202Polština – jazykový kurz III R. Madeckiz 0/4/04 3P
FF:PJN203Polská literatura a kultura do roku 1918 R. Buchtováz 2/1/03 3P
FF:PJN204Současné Polsko: vývoj, aktuální stav a perspektivy R. Buchtovázk 1/1/04 3P
FF:PJN205Polština – jazykový kurz IV R. Madeckizk 0/4/05 4P
FF:PJN206Normativní mluvnice polštiny II (lexikologie a sémantika) R. Madeckiz 1/1/03 4Z
FF:PJN207Polská literatura a kultura 20. století R. Buchtováz 2/1/03 4P
53 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nutno získat min. 7 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:PJN208Základy překladatelství R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJN209Odborná exkurze v Polsku R. Madeckiz 0/0/04 --
FF:PJN212Ekonomická geografie Polska R. Madeckizk 1/1/05 --
FF:PJN213Osobnosti polské literatury (Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert) R. Buchtovázk 0/2/03+2 --
FF:PJN307Vybrané problémy polské literatury a kultury 19.–21. století R. Buchtovázk 1/1/05 --
FF:PJV007Polskie kino współczesne R. Madeckiz 1/2/04 --
FF:PJV014Lektura i analiza tekstów o Polsce i Polakach M. Przybylskiz 0/2/04 --
FF:PJV030Dodatkowe konwersacje dla studiów licencjackich M. Przybylskiz 0/2/02 --
FF:JSB100Srovnávací studium slovanských jazyků E. Krejčovázk 1/1/05 --
FF:RSb040Úvod do studia literární vědy P. Pilchzk 1/1/05 --
FF:SLAV05Letní škola slovanských studií v zahraničí V. Štěpánekz 0/0/0 intenzivní kurz.4 --
48 kreditů