Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F13003 Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

Diplomová práce (30 kr.)

30 credits (Seminar I: 15 credits; Seminar II: 15 credits)
 
The diploma thesis must be written within the selected curriculum:
- students who choose the philological-literary curriculum can write a work in history of literature or Italian philology (textual criticism);
- students who choose the curriculum of linguistics can write a in linguistics, dialectology, or history of Italian language.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A051Seminario per la tesi magistrale I P. Diviziaz 0/0/015 3P
FF:IJ2A052Seminario per la tesi magistrale II P. Diviziaz 0/0/015 4P
FF:IJ2A053Magisterská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinné předměty (35 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A021Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/05 1Z
FF:IJ2A022Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/05 2Z
FF:IJ2A023Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/05 3Z
FF:ROM2B101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/05 1Z
FF:IJ2A031Storia della lingua italiana I P. Diviziaz 2/0/02 1Z
FF:IJ2A032Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/03 2Z
FF:IJ2A033Dialettologia italiana Ch. Cusimanozk 2/0/05 1Z
FF:IJ2A035Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 1/1/05 3Z
35 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A054Prova scritta finale P. Diviziaz 0/0/0 3 hodiny.- 4Z
FF:IJ2A055Esami finali (laurea magistrale) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů

Povinně volitelné předměty (15 kr.)

Blok 1 - filologicko-literární zaměření (P)

CZ:
Student, který si vybere filologicko-literární zaměření musí získat alespoň 15 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů v bloku 1 a 2, nebo ze skupiny společných předmětů v bloku 5. Téměř všechny PV předměty nabízené na italianistice mohou být navštěvovány opakovaně, protože program kurzů je každý rok obměňován. obměňován. Je doporučeno, aby si student vybral zaměření PV kurzů i s ohledem na budoucí téma diplomové práce.

EN:
Students that choose the philological-literary curriculum (blocks 1+2) must take at least 15 credits from the group of compulsory-optional subjects in blocks 1+2, or from the group of common subjects (block 5). Almost all the
compulsory-optional subjects offered by the section of Italian studies can be taken more than once because the programme of the courses changes every year. It is recommended that students choose the curriculum with regard to the future topic of the diploma thesis. Students can consult the suitability of selection of subjects with the supervisor of the diploma thesis.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B001Letteratura italiana antica (A) P. Diviziazk 2/0/05 1P
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/05 2P
FF:IJ2B004Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/05 2P
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/25 3P
FF:IJ2B007La commedia umanistico-rinascimentale P. Diviziazk 2/0/05 1P
FF:IJ2B008Letture commentate Z. Šebelovázk 1/1/05 2P
30 kreditů

Blok 2 - filologicko-literární zaměření (-)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B009Analisi del testo letterario Z. Šebelovázk 1/1/05 3-
FF:IJ2B010Novecento letterario Z. Šebelovázk 1/1/05 2-
FF:IJ2B012Il teatro del Manichino P. Diviziazk 2/0/05 2-
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Urbanovák 1/1/04 1-
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. D. Urbanovázk 1/1/04 2-
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě P. Elbelz 3/0/03 2-
26 kreditů

Blok 3 - lingvistické zaměření (P)

CZ:
Student, který si vybere lingvistické zaměření musí získat alespoň 15 kreditů ze skupiny povinně volitelných předmětů v bloku 3 a 4, nebo ze skupiny společných předmětů v bloku 5. Téměř všechny PV předměty nabízené na italianistice mohou být navštěvovány opakovaně, protože program kurzů je každý rok obměňován. obměňován. Je doporučeno, aby si student vybral zaměření PV kurzů i s ohledem na budoucí téma diplomové práce.

EN:
Students that choose the curriculum of linguistics (blocks 3+4) must take at least
15 credits from the group of compulsory-optional subjects in blocks 3+4, or from the group of common subjects (block 5). Almost all the compulsory-optional subjects offered by the section of Italian studies can be taken more than once because the programme of the courses changes every year. It is recommended that students choose the curriculum with regard to the future topic of the diploma thesis. Students can consult the suitability of selection of subjects with the supervisor of the diploma thesis.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B052Pragmatica dell'italiano A. Bitontizk 2/0/05 2P
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano A. Bitontizk 2/0/05 2P
FF:IJ2B055Linguistica delle istituzioni A. Bitontizk 2/0/05 1P
FF:IJ2B056Educazione linguistica A. Bitontizk 2/0/05 2P
FF:IJ2B058Seminario di traduzione K. Garajovázk 0/2/05 2P
FF:IJ2B059Italiano contemporaneo K. Garajovázk 1/1/05 1P
30 kreditů

Blok 4 - lingvistické zaměření (-)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B061Seminario del lettorato di lingua italiana (A) K. Garajovázk 0/2/04 1-
FF:IJ2B062Seminario del lettorato di lingua italiana (B) K. Garajovázk 0/2/04 2-
FF:IJ2B063Jazykový seminář VII Z. Šebelováz 0/2/03 1-
FF:IJ2B064Jazykový seminář VIII K. Garajováz 0/2/03 2-
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2-
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I P. Mutlováz 0/2/03 1-
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II D. Urbanováz 0/2/0 0.3 2-
25 kreditů

Blok 5 - kurzy společné pro všechny studenty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I J. Mikulovák 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II J. Mikulovázk 1/1/04 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 3-
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 4-
FF:ROM2B105Research Methods in Romance Studies (A) P. Diviziazk 2/0/04 1-
FF:ROM2B106Research Methods in Romance Studies (B) P. Diviziazk 2/0/05 2-
FF:ROM2B107Filologia romanza P. Diviziazk 2/0/05 1-
30 kreditů

Další aplikace