FF FNIJpH Italský jazyk a literatura
Název anglicky: Italian Language and Literature
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-IJ_ Italský jazyk a literatura

Diplomová práce (30 kr.)

30 credits (Seminar I: 15 credits; Seminar II: 15 credits)
 
The diploma thesis must be written within the selected curriculum:
- students who choose the philological-literary curriculum can write a work in history of literature or Italian philology (textual criticism);
- students who choose the curriculum of linguistics can write a in linguistics, dialectology, or history of Italian language.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A051Seminario per la tesi magistrale I P. Diviziaz 0/0/015 3P
FF:IJ2A052Seminario per la tesi magistrale II P. Diviziaz 0/0/015 4P
FF:IJ2A053Magisterská diplomová práce P. Diviziaz 0/0/0- 4P
30 kreditů

Povinné předměty (32 kr.)

 1. IJ2A021 Filologia italiana I
 2. IJ2A022 Storia della letteratura italiana I (dalle Origini a Dante)
 3. IJ2A023 Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco)
E la serie di storia della lingua, in due semestri (i primi due corsi si svolgono nello stesso semestre e devono essere sostenuti nello stesso semestre), nell'ordine:
 1. IJ2A101 Introduzione al latino volgare
 2. IJ2A031 Storia della lingua italiana I
 3. IJ2A032 Storia della lingua italiana II


EN:
Students must take all these courses.
Please note that some of these compulsory courses must be taken in a certain order.
The philological-literary series, on three semesters, in this order:
 1. IJ2A021 Textual Criticism I
 2. IJ2A022 History of Italian Literature I (from the Origins to Dante)
 3. IJ2A023 History of Italian Literature II (from Petrarch to Baroque)
And the history of language series, on two semesters (the first two courses are offered in the same semester and must be taken together in the very same semester), in this order:
 1. IJ2A101 Introduction to Vulgar Latin
 2. IJ2A031 History of Italian Language I
 3. IJ2A032 History of Italian Language II

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A021Filologia italiana I P. Diviziazk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A022Storia della letteratura italiana I (dalle origini a Dante) P. Diviziazk 2/0/04 2Z
FF:IJ2A023Storia della letteratura italiana II (da Petrarca al Barocco) P. Diviziazk 2/0/04 3Z
FF:IJ2A024Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/04 2Z
FF:IJ2A101Úvod do lidové latiny P. Diviziazk 1/1/03 1Z
FF:IJ2A031Storia della lingua italiana I P. Diviziaz 2/0/01 1Z
FF:IJ2A032Storia della lingua italiana II P. Diviziazk 2/0/04 2Z
FF:IJ2A033Dialettologia italiana Ch. Cusimanozk 2/0/04 1Z
FF:IJ2A035Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 1/1/04 1Z
FF:IJ2A036Linguistica delle origini P. Diviziazk 2/0/04 2Z
36 kreditů

Státní závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2A054Prova scritta finale P. Diviziaz 0/0/0 3 hodiny.- 4Z
FF:IJ2A055Esami finali (laurea magistrale) P. DiviziaSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů

Povinně volitelné předměty (18 kr.)

Bloky 1-4 - filologicko-literární zaměření nebo lingvistické zaměření

Blok 1+2 - filologicko-literární zaměření
Blok 1 - filologicko-literární zaměření (P)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B001Letteratura italiana antica (A) P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B002Letteratura italiana antica (B) P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B004Filologia italiana II P. Diviziazk 1/1/04 2P
FF:IJ2B005Filologia italiana III P. Diviziazk 0/0/24 3P
FF:IJ2B006Filologia italiana IV P. Diviziazk 0/0/24 4P
FF:IJ2B007Letteratura umanistica: la commedia P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B009Letteratura italiana moderna e contemporanea (A) P. Diviziazk 2/0/04 1P
FF:IJ2B010Letteratura italiana moderna e contemporanea (B) P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B021Mansioni di ricerca in italianistica - filologia e letteratura antica P. Diviziaz 0/0/22 3P
FF:IJ2B022Mansioni di ricerca in italianistica - filologia e letteratura antica P. Diviziaz 0/0/02 2P
36 kreditů
Blok 2 - filologicko-literární zaměření (-)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJMedA05Latinská literatura středověké Evropy, 5. - 11. stol. D. Stehlíkovák 1/1/04 1-
FF:LJMedA06Latinská literatura středověké Evropy, 12. a 13. stol. P. Mutlovázk 1/1/04 2-
FF:PV2B105Medievistické pátky: vybrané problémy středověkých dějin v interdisciplinární perspektivě D. Kalhousz 3/0/03 2-
11 kreditů
Blok 3+4 - lingvistické zaměření
Blok 3 - lingvistické zaměření (P)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IJ2B051Lessicologia e semantica E. Mocciarozk 1/1/04 1P
FF:IJ2B052Pragmatica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B053Dialettologia italiana E. Mocciarozk 2/0/04 1P
FF:IJ2B054Sociolinguistica dell'italiano E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B055Linguistica italiana Ch. Cusimanozk 2/0/04 3P
FF:IJ2B056Lessicologia e lessicografia E. Mocciarozk 2/0/04 2P
FF:IJ2B058Linguistica delle origini P. Diviziazk 2/0/04 2P
FF:IJ2B071Mansioni di ricerca in italianistica - linguistica P. Diviziaz 0/0/22 3P
FF:IJ2B072Mansioni di ricerca in italianistica - linguistica P. Diviziaz 0/0/02 2P
FF:ROM2B133Minority Languages in Europe E. Mocciarozk 0/0/13 2P
35 kreditů
Blok 4 - lingvistické zaměření (-)
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2B036Využití počítačů ve francouzské filologii Ch. Cusimanozk 0/2/05 2-
FF:LgBB06Italické a románské jazyky V. Blažekzk 2/0/05 2-
FF:LJMedA07Interpretační seminář středověké latiny I D. Stehlíkovák 0/2/04 1-
FF:LJMedA08Interpretační seminář středověké latiny II P. Mutlovák 0/2/04 2-
FF:PLIN035Počítačová lexikografie Z. Hladkáz 0/2/04 --
FF:PLIN041Vývoj počítačové lingvistiky K. Osolsoběz 2/0/04 --
26 kreditů

Blok 5 - kurzy společné pro všechny studenty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:LJ601Latina pro nelatináře I T. Weissark 1/1/04 1-
FF:LJ602Latina pro nelatináře II T. Weissarzk 1/1/04 2-
FF:LJ603Latina pro nelatináře III J. Mikulovák 1/1/04 3-
FF:LJ604Latina pro nelatináře IV J. Mikulovázk 1/1/04 4-
FF:ROM2B105Research Seminar - Guest Lecturers Series (A) P. Diviziaz 2/0/02 1-
FF:ROM2B106Research Seminar - Guest Lecturers Series (B) P. Diviziaz 2/0/02 2-
FF:ROM2B107Filologia romanza P. Diviziazk 2/0/04 3-
24 kreditů