FF FNISKpJ Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-ISK_ Informační studia a knihovnictví

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM01Informační vědy J. Kudrnáčzk 2/0/05 1Z
FF:ISKM02Design informačních služeb, rozhraní a interakcí J. Kudrnáčzk 1/1/05 1P
FF:ISKM03Literatura, knihovní procesy a trh P. Kyloušekzk 1/1/05 1Z
FF:ISKM04Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie J. Kudrnáčz 1/1/05 1P
FF:ISKM05Informační politika a management R. Polčákzk 1/1/05 3P
FF:ISKM06Učící se společnost R. Šípzk 1/1/05 2P
FF:ISKM07Literatura, kultura a humanitní vědy J. Kudrnáčzk 1/1/05 2Z
FF:ISKM08Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu J. Kudrnáčz 1/1/05 2P
FF:ISKM09Angličtina pro informační studia a knihovnictví J. Kudrnáčz 1/1/02 2-
FF:ISKM10Informační chování P. Vizváryzk 1/1/05 2P
FF:ISKM11Společnost, technologie a kulturní areál J. Kudrnáčzk 1/1/05 3P
FF:ISKM12Organizace znalostí J. Malinazk 1/1/05 3P
FF:ISKM13Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu J. Kudrnáčz 1/1/05 3P
FF:ISKM14Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu J. Kudrnáčz 1/1/05 4P
FF:ISKM15Diplomová práce J. Kudrnáčz 0/0/0- 4-
FF:ISKM16Státní závěrečná zkouška J. KudrnáčSZk 0/0/0- 4-
67 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů pracoviště Katedra informačních studií a knihovnictví. Jsou povinni získat minimálně 53 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Je doporučeno během celého studia absolvovat minimálně jeden předmět z Bloku výzkumu a aplikace.

Blok výzkumu a aplikace

Studenti si volí sami kreditové ohodnocení...

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM18Praxe a stáže P. Vizváryz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredit, 70 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kredity.5 --
FF:ISKM19Terénní projekt P. Vizváryz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredit, 70 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kredity.5 --
FF:ISKM20Výzkumný seminář L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 20 hodin = 1 kredit, 40 hodin = 2 kredity, 60 hodin = 3 kredity, 80 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kreditů.5 --
FF:ISKM21Dlouhodobá zahraniční stáž M. Lorenzz 0/0/0 30 - 40 hodin týdně.15 --
FF:ISKM22Účast na konferencích P. Vizváryz 0/0/0 podle zvolené kreditové hodnoty (viz metody hodnocení).4 --
34 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM17Aplikační seminář P. Škyříkk 0/0/05 --
FF:ISKM23Design vzdělávacího procesu P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKM24Informační gramotnost P. Vizváryk 1/1/05 --
FF:ISKM25Řízení projektů informačních technologií a informačních systémů J. Matulak 1/1/04 --
FF:ISKM26Informační audit P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKM27Human-computer interaction Č. Šašinkak 1/1/05 --
FF:ISKM28Poetika literárního díla J. Kudrnáčk 1/1/04 --
FF:ISKM29Blok expertů P. Mazáčováz 1/1/04 --
FF:ISKM30Digitální knihovny M. Bartošekk 1/1/04 --
FF:ISKM31Vzdělávací technologie M. Černýk 2/1/0 cvičení probíhá 1 x za dva týdny jako dvouhodinový blok.5 --
FF:ISKM32Laboratoř vzdělávacích technologií M. Černýk 1/1/05 --
FF:ISKM33Informace, technologie, lepidlo života P. Vizváryk 2/0/05 --
FF:ISKM35Informační systémy ve veřejném sektoru R. Polčákk 1/1/05 --
FF:ISKM36Ediční problematika: teorie a praxe J. Kudrnáčz 1/1/05 --
FF:ISKM37Kapitoly z české žurnalistiky J. Poláčekz 1/1/04 --
FF:ISKM38Média v informačním věku P. Mazáčovák 1/1/04 --
FF:ISKM39Pojem informace a informační věda J. Stodolak 0/0/05 --
FF:ISKM40Vybraná témata z literatury v kulturním kontextu J. Kudrnáčz 1/1/05 --
FF:ISKM41Výzkumné horizonty informačního vzdělávání P. Mazáčovák 0/0/0 Interaktivní bloková výuka v celkovém rozsahu 20 hodin.5 --
87 kreditů