FF FNISKpH Informační studia a knihovnictví
Název anglicky: Information and Library Studies
navazující prezenční hlavní
Zahrnut v programu: FF N-ISK_ Informační studia a knihovnictví

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM01Informační vědy J. Kudrnáčzk 2/0/05 1Z
FF:ISKM02Design informačních služeb, rozhraní a interakcí J. Kudrnáčzk 1/1/05 1P
FF:ISKM03Literatura, knihovní procesy a trh P. Kyloušekzk 1/1/05 1Z
FF:ISKM04Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie J. Kudrnáčz 1/1/05 1P
FF:ISKM05Informační politika a management R. Polčákzk 1/1/05 3P
FF:ISKM06Učící se společnost R. Šípzk 1/1/05 2P
FF:ISKM07Literatura, kultura a humanitní vědy J. Kudrnáčzk 1/1/05 2Z
FF:ISKM08Seminář k diplomové práci II: Struktura projektu J. Kudrnáčz 1/1/05 2P
FF:ISKM09Angličtina pro informační studia a knihovnictví J. Kudrnáčz 1/1/02 2-
FF:ISKM10Informační chování P. Vizváryzk 1/1/05 2P
FF:ISKM12Organizace znalostí J. Malinazk 1/1/05 3P
FF:ISKM13Seminář k diplomové práci III: Tvorba textu J. Kudrnáčz 1/1/05 3P
FF:ISKM14Seminář k diplomové práci IV: Finalizace textu J. Kudrnáčz 1/1/05 4P
FF:ISKM15Diplomová práce J. Kudrnáčz 0/0/0- 4-
FF:ISKM16Státní závěrečná zkouška J. KudrnáčSZk 0/0/0- 4-
62 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studenti vybírají z nabídky předmětů pracoviště Katedra informačních studií a knihovnictví. Jsou povinni získat minimálně 18 kreditů z nabídky povinně volitelných předmětů. Je doporučeno během celého studia absolvovat minimálně jeden předmět z Bloku výzkumu a aplikace.

Blok výzkumu a aplikace

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM18Praxe a stáže P. Vizváryz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredit, 70 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kredity.5 --
FF:ISKM19Terénní projekt P. Vizváryz 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 40 hodin = 3 kredit, 70 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kredity.5 --
FF:ISKM20Výzkumný seminář L. Zbiejczuk Sucház 0/0/0 počet kreditů je vypočítán následovně: 20 hodin = 1 kredit, 40 hodin = 2 kredity, 60 hodin = 3 kredity, 80 hodin = 4 kredity, 100 hodin = 5 kreditů.5 --
FF:ISKM21Dlouhodobá zahraniční stáž M. Lorenzz 0/0/0 30 - 40 hodin týdně.15 --
FF:ISKM22Účast na konferencích P. Vizváryz 0/0/0 podle zvolené kreditové hodnoty (viz metody hodnocení).4 --
34 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:ISKM11Společnost, technologie a kulturní areál J. Kudrnáčzk 1/1/05 --
FF:ISKM17Aplikační seminář P. Škyříkk 0/0/05 --
FF:ISKM23Design vzdělávacího procesu P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKM24Informační gramotnost P. Mazáčovák 1/1/05 --
FF:ISKM25Řízení projektů informačních technologií a informačních systémů J. Matulak 1/1/04 --
FF:ISKM26Informační audit P. Škyříkk 1/1/04 --
FF:ISKM27Human-computer interaction Č. Šašinkak 1/1/05 --
FF:ISKM28Poetika literárního díla J. Kudrnáčk 1/1/04 --
FF:ISKM29Blok expertů P. Mazáčováz 1/1/04 --
FF:ISKM30Digitální knihovny M. Bartošekk 1/1/04 --
FF:ISKM31Vzdělávací technologie M. Černýk 2/1/0 cvičení probíhá 1 x za dva týdny jako dvouhodinový blok.5 --
FF:ISKM32Laboratoř vzdělávacích technologií M. Černýk 1/1/05 --
FF:ISKM33Informace, technologie, lepidlo života P. Vizváryk 2/0/05 --
FF:ISKM35Informační systémy ve veřejném sektoru R. Polčákk 1/1/05 --
FF:ISKM36Ediční problematika: teorie a praxe J. Kudrnáčz 1/1/05 --
FF:ISKM37Kapitoly z české žurnalistiky J. Poláčekz 1/1/04 --
FF:ISKM38Média v informačním věku P. Mazáčovák 1/1/04 --
FF:ISKM39Pojem informace a informační věda J. Stodolak 0/0/05 --
FF:ISKM40Vybraná témata z literatury v kulturním kontextu J. Kudrnáčz 1/1/05 --
FF:ISKM41Výzkumné horizonty informačního vzdělávání P. Mazáčovák 0/0/0 Interaktivní bloková výuka v celkovém rozsahu 20 hodin.5 --
92 kreditů