Řazení po semestrech | Klasické řazení | Prezentace
Plán: FF F15401 Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-INME_ Teorie interaktivních médií

Celkový počet 120 kreditů tvoří:

Povinné předměty (včetně předmětů k magisterské diplomové práci): 68 kreditů.

Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Povinně volitelné předměty: minimálně 46 kreditů.

Pozn.: Nabídka povinně volitelných kurzů je pro přehlednost rozdělena do tematických bloků, obsahuje však rovněž kurzy nezařazené. Posluchači si mohou vybírat z celé nabídky povinně volitelných kurzů dle vlastního uvážení a odborného zaměření.

Volitelné předměty: maximálně 6 kreditů.

Pozn.: Jedná se o předměty, které si studenti vybírají dle vlastního zájmu z celofakultní, případně celouniverzitní nabídky, a jsou jim uznány jako součást studia programu, v němž jsou zapsáni.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IMN05aSeminář k magisterské diplomové práci I J. Horákováz 0/2/010 3P
FF:IMN05bSeminář k magisterské diplomové práci II J. Horákováz 0/2/015 4P
FF:IMN06Magisterská diplomová práce J. Horákováz 0/2/06 4P
31 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IMN071Sociální teorie nových médií J. Horákovázk 1/1/06 2Z
FF:IMN100New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/06 3Z
FF:IMN111New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/06 4Z
FF:IMN115Od elektronické hudby k live coding performance I J. Csereszk 1/1/06 1Z
FF:IMN116Od elektronické hudby k live coding performance II J. Csereszk 1/1/06 2Z
FF:IMN151 -- 0/0- 1-
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/03 1Z
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/04 2Z
37 kreditů

Povinně volitelné předměty

Blok 1 Kreativní computing

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM050Základy multimediálních technologií J. Horákováz 1/1/05 --
FF:IM051Softwarové prototypování audiovizuálního díla J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:IM145 -- 0/0- --
FF:IM156Computer music J. Cseresz 0/2/05 --
FF:IM158Computer music_praxe J. Cseresz 0/2/05 --
FF:IM160Software Art J. Horákovázk 1/1/05 --
24 kreditů

Blok 2 Kurátorství a digitální média

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM095Kurátorství: příběh profese J. Horákováz 1/1/05 1-
FF:IM096Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty J. Horákováz 1/1/05 2-
FF:IM161Nová média v galerii J. Horákováz 1/1/05 --
15 kreditů

Blok 3 Writing Machines

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM115JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM116JOINME J. Horákováz 0/2/05 --
FF:IM162Názorová publicistika J. Horákováz 1/1/05 --
15 kreditů

Blok 4 Post-media

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM114Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I J. Csereszk 1/1/05 --
FF:IM126Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II J. Csereszk 1/1/05 --
FF:IMN12Umění v postmediální době I: Performance a performativita - úvod a analýza J. Horákováz 1/1/05 --
FF:IMN13Umění v postmediální době II: Teorie, estetika a studia performance J. Horákováz 1/1/05 --
20 kreditů

Blok 5 Oborové kurzy v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM154 -- 0/0- --
FF:IM155 -- 0/0- --
0 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 --
14 kreditů

Volitelné předměty

Další aplikace