FF FNINMEpJ Teorie interaktivních médií
Název anglicky: Theory of Interactive Media
navazující prezenční jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-INME_ Teorie interaktivních médií

Úvodní informace / Pokyny

POZOR: tato šablona má pouze orientační charakter – pro registraci a zápis předmětů je nutno použít aktuální registrační šablonu. Průchod studiem kontrolujte výhradně dle kontrolní šablony určené pro váš imatrikulační ročník.

Studenti jedooborového magisterského navazujícího programu Teorie interaktivních médií musejí během svého studia získat minimálně 120 kreditů. Studijní plán je rozložen do čtyř semestrů a skládá se z povinných předmětů, povinně-volitelných předmětů a umožňuje také absolvovat volitelné předměty.

Celkový počet 120 kreditů tvoří:

Povinné předměty (včetně předmětů k magisterské diplomové práci): 68 kreditů.

Pozn.: Doporučujeme, aby povinné předměty byly absolvovány v pořadí, v jakém jsou uvedeny v doporučeném studijním plánu.

Povinně volitelné předměty: minimálně 46 kreditů.

Pozn.: Nabídka povinně volitelných kurzů je pro přehlednost rozdělena do tematických bloků, obsahuje však rovněž kurzy nezařazené. Posluchači si mohou vybírat z celé nabídky povinně volitelných kurzů dle vlastního uvážení a odborného zaměření.

Volitelné předměty: maximálně 6 kreditů.

Pozn.: Jedná se o předměty, které si studenti vybírají dle vlastního zájmu z celofakultní, případně celouniverzitní nabídky, a jsou jim uznány jako součást studia programu, v němž jsou zapsáni.

Diplomová práce

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_007Seminář k magisterské diplomové práci I J. Horákováz 0/2/010 3P
FF:TIM_M_008Seminář k magisterské diplomové práci II J. Horákováz 0/2/010 4P
FF:TIM_M_009Magisterská diplomová práce J. Horákováz 0/2/05 4P
25 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_001Od elektronické hudby k live coding performance I M. Flašarzk 1/1/06 1Z
FF:TIM_M_002Od elektronické hudby k live coding performance II M. Flašarzk 1/1/06 2Z
FF:TIM_M_003New Media Art Obsessions I J. Horákovázk 1/1/06 3Z
FF:TIM_M_004New Media Art Obsessions II J. Horákovázk 1/1/06 4Z
FF:TIM_M_005Sociální teorie nových médií J. Macekzk 1/1/06 2Z
FF:TIM_M_006Metody a techniky výzkumu pro magistry J. Horákovázk 1/1/06 1-
FF:UEV_24Vybrané problémy estetiky I. L. Spurnýk 2/0/06 1Z
FF:UEV_25Vybrané problémy estetiky II. L. Spurnýzk 2/0/06 2Z
48 kreditů

Povinně volitelné předměty

Nabídka povinně volitelných kurzů je pro přehlednost rozdělena do tematických bloků, obsahuje však rovněž kurzy nezařazené. Posluchači si mohou vybírat z celé nabídky povinně volitelných kurzů dle vlastního uvážení a odborného zaměření.

Blok 1 Kreativní computing

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_011Softwarové prototypování audiovizuálního díla I T. Hrůzaz 1/1/03 --
FF:TIM_M_012Softwarové prototypování audiovizuálního díla II T. Hrůzazk 1/1/04 --
FF:TIM_M_013Záznam–partitura–instrukce V. Pantůčekz 1/1/03 --
FF:TIM_M_014Počítačová hudba P. Haasz 0/2/03 --
FF:TIM_M_015Počítačová hudba–praxe P. Haasz 0/2/03 --
FF:TIM_M_016Software Art J. Horákovázk 1/1/04 --
20 kreditů

Blok 2 Kurátorství a digitální média

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_017Kurátorství: příběh profese M. Kupkováz 1/1/03 1-
FF:TIM_M_018Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty M. Kupkováz 1/1/03 2-
FF:TIM_M_019Nová média v galerii J. Horákováz 1/1/03 --
9 kreditů

Blok 3 Writing Machines

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_001JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_BM_002JOINME: Journal of Interactive Media J. Horákovázk 0/2/06 --
FF:TIM_M_010Názorová publicistika J. Horákováz 1/1/04 --
16 kreditů

Blok 4 Post-media

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_M_021Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu I J. Csereszk 1/1/04 --
FF:TIM_M_022Novodobé interpretační přístupy k uměleckému dílu II J. Csereszk 1/1/04 --
FF:TIM_M_023Analýza performativity T. Rullerz 1/1/03 --
FF:TIM_M_024Teorie performativity T. Rullerz 1/1/03 --
14 kreditů

Blok 5 Oborové kurzy v angličtině

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_005Documents of Presence and Experience I. Process and Structure J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
FF:TIM_BM_006Documents of Presence and Experience II. Resistant Strains J. Helia DeFelicez 1/1/05 --
10 kreditů

Blok 6 TIM GENERAL CLASSES

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:TIM_BM_003TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
FF:TIM_BM_004TIM_Master Class J. Horákovázk 1/1/04 --
8 kreditů
Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:IM138TIM_Mistrovské lekce V. Sellnerz 1/1/04 --
FF:IM139TIM_Mistrovské lekce J. Horákováz 1/1/04 --
FF:MVK_10Odborná praxe V. Pantůčekz 0/0/0 1 týden (40 hodin).6 --
14 kreditů

Volitelné předměty

Studentovi budou započítány volitelné předměty v rozsahu max. 6 kreditů.