PdF BNJ3Svk Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Název anglicky: German Language for Education
bakalářský kombinovaný vedlejší
Zahrnut v programu: PdF B-NJ3S Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání

Povinné předměty (P+PV 55 kr.)

U předmětů Jazyková cvičení je nutná posloupnost splnění NJ_B101, NJ_B102, NJ_B201, NJ_B202, NJ_B204. Další průchod je pouze doporučený (viz katalog).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_AA10Úvod do studia němčiny T. Káňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_AA20Úvod do akademického psaní P. Pytlíkz 1/0/0 6 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_B101Jazyková cvičení B1+/1 H. Hradílkováz 0/4/0 18 hodin v kombinované formě.4 1-
PdF:NJ_B102Jazyková cvičení B1+/2 H. Hradílkovázk 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.4 2-
PdF:NJ_B201Jazyková cvičení B2 H. Hradílkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_B202Jazyková cvičení B2+/1 H. Hradílkováz 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_B204Jazyková cvičení B2+/2 H. Hradílkovázk 0/2/0 12 hodin v kombinované formě.4 5-
PdF:NJ_G100Fonetika a fonologie němčiny R. Wagnerzk 1/1/0 12 hodin v kombinované formě.4 2P
PdF:NJ_G200Morfologie němčiny R. Wagnerzk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3P
PdF:NJ_G300Syntax němčiny H. Pelouškovázk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 4P
PdF:NJ_G400Lexikologie a stylistika němčiny T. Káňazk 2/0/0 12 hodin v kombinované formě.4 5P
PdF:NJ_K100Kultura a společnost německy mluvících zemí P. Váňaz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 1P
PdF:NJ_L101Úvod do analýzy literárního textu P. Pytlíkz 0/1/0 12 hodin v kombinované formě.2 3P
PdF:NJ_L102Německy psaná literatura před rokem 1900 P. Pytlíkz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 4P
PdF:NJ_L103Německy psaná literatura po roce 1900 P. Pytlíkz 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.2 5P
43 kreditů

Povinně-volitelné předměty

Z povinně volitelných předmětů je nutno zvolit minimálně 12 kreditů. Většina povinně volitelných předmětů má dvojí možnost ukončení, zápočtem (2 kr.), kolokviem (4 kr.). Podmínky pro ukončení jsou uvedeny v sylabech.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_D301Prezentační dovednosti v němčině P. Marečkováz 0/1/0 3 x 2 hodiny v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_D402Kreativní psaní H. Hradílkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G220Třídy německé flexe R. Wagnerz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_G310Kontrastivní syntax 1 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_G320Kontrastivní syntax 2 H. Pelouškováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_G600Textová lingvistika T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_G990Slovníky, korpusy a jiné pomůcky pro němčináře T. Káňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 5-
PdF:NJ_L120Tématický literární seminář P. Váňaz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 2-
PdF:NJ_M301Němčina jako vyučovací jazyk A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
PdF:NJ_M302Motivace ve výuce cizího jazyka V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 3-
PdF:NJ_M308Práce se slovní zásobou A. Brychováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4-
22 kreditů

Oborove didaktiky (5 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:NJ_M100Základy oborové didaktiky P. Marečkovázk 1/0/0 12 hodin v kombinované formě.3 3Z
PdF:NJ_M110Strategie učení se cizímu jazyku V. Janíkováz 0/1/0 6 hodin v kombinované formě.2 4Z
5 kreditů