PdF NSP2hk Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol
Název anglicky: Secondary School Teacher Training in Special Education
navazující kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF N-SP2 Speciální pedagogika pro učitele základních a středních škol

Učitelská propedeutika (20 kr.)

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6049Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 0/0/.5 6 hodin.4 1Z
PdF:SZ6051Školní pedagogika H. Horkázk 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SZ6052Pedagogicko-psychologická diagnostika v práci učitele J. Kratochvílovák 0/0/.5 6 hodin.3 3Z
11 kreditů

Povinně volitelné

Student během studia zapisuje jeden z nabízených předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6053Školský a školní management J. Kratochvílováz 0/0/.3 8 hodin.2 1Z
PdF:SZ6054Inkluzivní vzdělávání K. Pančochaz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
PdF:SZ6092Alternativní a inovativní pedagogika H. Horkáz 0/0/.3 4 hodiny.2 1P
6 kreditů

Cizí jazyk

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVk012Angličtina pro pedagogy II D. Dvořákovázk 0/0/1.3 20 hodin.7 1-
7 kreditů

Oborová část (27 kr.)

Povinné předměty (23 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk206Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0 0 hodin.- 2-
PdF:SPk230Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/0/.5 6 hodin.3 1Z
PdF:SPk600Podpůrná opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami D. Opatřilovák 0/0/.5 6 hodin.3 4Z
PdF:SPk601Výuka žáků se SVP I – narušená komunikační schopnost a specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/0/2 24 hodin.5 1P
PdF:SPk602Výuka žáků se SVP II – poruchy chování a mentální postižení K. Červenkazk 0/0/2 24 hodin.5 2P
PdF:SPk603Výuka žáků se SVP III – sluchové, zrakové a tělesné postižení D. Opatřilovázk 0/0/2 24 hodin.5 3P
PdF:SPk607Resilienční zdroje vzdělávání E. Řehulkak 0/0/.5 6 hodin.2 1P
23 kreditů

Volitelné předměty (4 kr.)

Uvedené předměty jsou pouze příkladem, student si vybírá z nabídky volitelných předmětů Pedagogické fakulty MU předměty v hodnotě 4 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk002Výuka v heterogenní třídě – praktický seminář V. Vojtováz 0/0/1 12 hodin.4 2-
PdF:SPk003Inclusive Education I. Márováz 0/0/1 12 hodin.4 4-
8 kreditů

Oborové didaktiky (10 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPk604Inkluzivní didaktika I – funkční gramotnost I. Bytešníkovák 0/0/.5 6 hodin.4 2Z
PdF:SPk605Inkluzivní didaktika II – strategie řízení třídy; matematická a digitalní gramotnost D. Opatřilovázk 0/0/1 12 hodin.4 3Z
PdF:SPk606Inkluzivní didaktika III – podpora a provázení v předprofesní a profesní přípravě K. Pančochak 0/0/.5 6 hodin.2 4Z
10 kreditů

Praxe (7 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SZ6050Učitelská praxe 1 P. Svojanovskýz 0/0/.5 60 hodin.2 1P
PdF:SZ6056Reflexe praxe P. Svojanovskýz 0/0/.6 2x 180 minut.1 1P
PdF:SP6005Učitelská praxe 2 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 2P
PdF:SP6006Učitelská praxe 3 D. Zámečníkováz 0/0/5 60 hodin.2 3P
7 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt D. Opatřilováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
PdF:SP_DPDiplomová práce P. Kachlíkz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení D. Opatřilováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
16 kreditů