PdF NSPZP2p Speciální pedagogika (Specializace 2 - oftalmopedie)
Název anglicky: Special Education (Specialization 2 - Education of Individuals with Visual Disability)
navazující prezenční se specializací, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF N-SPZP Speciální pedagogika

Pedagogicko-psychologická propedeutika (19 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2000Strategie podpory matematické gramotnosti L. Pavlíčkovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2007Metodologie speciálně pedagogického výzkumu 2 K. Pančochazk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.3 2Z
PdF:SZ6039Pedagogická psychologie E. Řehulkazk 1/1/04 1-
PdF:SZ6042Školní pedagogika H. Horkázk 1/0/02 2-
12 kreditů

Cizí jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp017Angličtina pro speciální pedagogy - C R. Heroutz 0/2/03 1-
PdF:JVp018Angličtina pro speciální pedagogy - D R. Heroutzk 0/2/04 2-
7 kreditů

Speciálněpedagogický základ (14 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2001Strategie podpory funkční gramotnosti V. Vojtovázk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 2Z
PdF:SP2002Strategie podpory v učení a práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3Z
PdF:SP2004Inkluzivní didaktika I. Fialovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 4Z
PdF:SP2920Intervenční postupy – Speciálněpedagogická podpora a intervence u osob s postižením zraku M. Vrubelzk 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.4 3P
PdF:SP2999Internacionalizace oboru Speciální pedagogika V. Vojtováz 0/0/0- 2-
14 kreditů

Profilace (specializace) (29 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2003Obor: Specifické poruchy učení I. Bytešníkovázk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 1P
PdF:SP2005Diagnostické domény V. Vojtovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.4 4P
PdF:SP2009Patopsychologie 2 V. Vojtovák 1/0/0 1 blok pro kombinované studium.3 1P
PdF:SP2221Oftalmopedie 1 V. Vojtovázk 0/3/0 2 bloky pro kombinované studium.5 2P
PdF:SP2222Oftalmopedie 2 V. Vojtovázk 0/3/0 2 bloky pro kombinované studium.5 3P
PdF:SP2223Oftalmopedie – základní principy tyflorehabilitace, Braillovo písmo V. Vojtovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.2 3P
PdF:SP2922Základní diagnostické postupy v oboru zraková terapie V. Vojtovák 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2-
27 kreditů

Povinně volitelné předměty

Studující si z vybírají jeden předmět z nabídky povinně volitelných předmětů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2905Snoezelen I. Fialováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2-
PdF:SP2906Psychomotorika H. Šerákováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 2-
4 kredity

Praxe (30 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SPp232Jednopřípadové výzkumné strategie v praxi K. Pančochak 0/2/06 2Z
PdF:SPp538Poradenská podpora a podpůrná opatření u jedinců se zrakovým postižením P. Röderovák 0/2/03 4P
PdF:SPp555Odborná praxe souvislá 1 - OF P. Röderováz 0/0/0 2 týdny.4 2P
PdF:SPp556Odborná praxe souvislá 2 - OF D. Zámečníkováz 0/0/0 3 týdny.4 3P
PdF:SPp557Odborná praxe souvislá 3 - OF P. Röderováz 0/0/0 4 týdny.4 4P
PdF:SPp558Reflektivní seminář 1 - OF D. Zámečníkováz 0/2/03 2-
PdF:SPp559Reflektivní seminář 2 - OF D. Zámečníkováz 0/2/03 3-
PdF:SPp560Reflektivní seminář 3 - OF D. Zámečníkováz 0/2/03 4-
30 kreditů

Medicínská propedeutika (12 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP2901ADHD V. Vojtováz 0/2/0 2 bloky pro kombinované studium.2 3-
PdF:SP2902Funkční vidění M. Vrubelzk 0/4/0 4 bloky pro kombinované studium.6 1P
PdF:SP2903Krizová intervence V. Linhartovák 0/2/0 1 blok pro kombinované studium.4 3-
12 kreditů

Závěrečná práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SP_DPDiplomová práce V. Vojtováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 3P
PdF:SP_DPdDiplomová práce - Dokončení I. Bytešníkováz 0/0/1 Odevzdání DP.8 4P
PdF:SP_DPpDiplomová práce - Projekt I. Bytešníkováz 0/0/1 Individuální konzultace.4 2P
16 kreditů