FF FDGEJAkJ Germánské jazyky
Název anglicky: Germanic languages
doktorský kombinovaný, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: FF D-GEJA_ Germánské jazyky

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDSJ41Publikace J. Maláz 0/0/0 blok.10 --
FF:NJDSJ411Konference I J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
FF:NJDSJ412Zahraniční stáž J. Maláz 0/0/0 Minimální trvání stáže je 1 měsíc.5 --
FF:NJDSJ414Konference II J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
FF:NJDSJ4_01Pramenný výzkum a metodologie II J. Maláz 0/0/0 blok.5 4-
FF:NJDSJ4_02Pramenný výzkum a metodologie IV J. Maláz 0/0/0 blok.5 6-
FF:NJDSJ4_1Pramenný výzkum a metodologie I J. Maláz 0/0/0 blok.5 3-
FF:NJDSJ4_12Pramenný výzkum a metodologie III J. Maláz 0/0/0 blok.5 5-
FF:NJDSJ4_20Teze J. Maláz 0/0/0 blok.5 8-
FF:NJDSJ4_21Doktorská práce J. Maláz 0/0/0 blok.35 6-
FF:NJDSJ4_22Doktorská zkouška J. Malázk 0/0/0 blok.- 8-
FF:NJDSJ_1Doktorský seminář I J. Maláz 0/0/0 blok.5 1-
FF:NJDSJ_2Doktorský seminář II J. Maláz 0/0/0 blok.5 2-
FF:NJDSJ_3Doktorský seminář III J. Maláz 0/0/0 blok.5 3-
FF:NJDSJ_4Doktorský seminář IV J. Maláz 0/0/0 blok.5 4-
FF:NJDSJ_5Doktorský seminář V J. Maláz 0/0/0 blok.5 5-
FF:NJDSJ_6Doktorský seminář VI J. Maláz 0/0/0 blok.5 6-
FF:NJDSJ_7Doktorský seminář VII J. Maláz 0/0/0 blok.5 7-
FF:NJDSJ_8Doktorský seminář VIII J. Maláz 0/0/0 blok.5 8-
FF:PHDZ1Filozofie pro doktorské studium 1 J. Krobz 0/0/0 6x2 hodiny.5 1-
FF:PHDZ2Filozofie pro doktorské studium 2 J. Krobk 0/0/0 3x2 hodiny za semestr.5 2-
135 kreditů

Povinné předměty - cizí jazyk

Je vyžadováno splnění jednoho dalšího cizího jazyka (vedle jazyka vlastního oboru).

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:CJV_D_AAnglický jazyk pro doktorské studium J. Lennonzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_FFrancouzský jazyk pro doktorské studium L. Václavíkzk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_RRuský jazyk pro doktorské studium J. Mikešovázk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:CJV_D_SŠpanělský jazyk pro doktorské studium V. De Azevedo Camachozk 0/0/0 individuální konzultace.5 --
FF:NJDS_CJCizí jazyk (DS) - publikace a referát J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
25 kreditů

Volitelné předměty

Volitelné předměty lze nahradit kursy navíc z nabídky povinně volitelných či povinných, pokud umožňují opakování (např. publikace, konferenční prezentace). Jako volitelné předměty lze zapsat kursy z celofakultní nabídky; doporučeny jsou zejména předměty ostatních filologických programů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:NJDSJ4_10Textová příprava I J. Maláz 0/0/0 blok.20 --
FF:NJDSJ4_11Textová příprava II J. Maláz 0/0/0 blok.20 --
FF:NJDSJ4_50Jiná činnost v oboru J. Maláz 0/0/0 blok.5 --
FF:NJDSJ4_7Pramenné studium, výzkum I J. Malák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSJ4_8Pramenné studium, výzkum II J. Malák 0/0/0 blok.15 --
FF:NJDSJ412Zahraniční stáž J. Maláz 0/0/0 Minimální trvání stáže je 1 měsíc.5 --
FF:PGDS00EVEtika výzkumu R. Švaříčekz 2/4/015 --
FF:AJ32058Analýza diskurzu J. Chovaneck 0/0/015 --
FF:AJ32059Využití moderních technologií v humanitních vědách K. Holmqvistk 0/0/015 --
FF:CJDSL001Korpusová lingvistika K. Osolsoběz 1/0/0 probíhá formou blokových přednášek.15 --
FF:CJDSL002Kritická práce s daty I K. Osolsobězk 0/0/015 --
FF:CLDS_a28Teorie překladu pro DS I Z. Fišerzk 0/2/0 blok.15 --
FF:LgDEA09Experimentální syntax a sémantika M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LgDEA10Kritická práce s daty II M. Dočekalzk 0/0/015 --
FF:LMD_001Textová kritika I P. Kosekk 0/0/015 --
FF:LMD_002Textová kritika II P. Mutlovák 0/0/015 --
230 kreditů