FF FNFJUkJ Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy
Název anglicky: Upper Secondary School Teacher Training in French Language and Literature
navazující kombinovaný jednooborový
Zahrnut v programu: FF N-FJU_ Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy

Nutno plnit předměty v této skladbě a kreditové hodnotě:
I. Povinné předměty (104 kreditů): 

 1. Pedagogicko-psychologický základ: 24 kreditů;
 2. Oborová didaktika: 24 kreditů;
 3. Oborová praxe: 24 kreditů;
 4. Oborová složka 32 kreditů:
  • blok A - lingvistika;
  • blok B - literatura;

II) Diplomová práce: (16 kreditů);
III) Závěrečná zkouška.
Rozdělení hodin praxe:
1) 360 hodin příprava a úkoly (v rámci Seminářů k pedagogické praxi I a II)

 • deník praxe, úkoly ad.
2) 360 hodin přímo na škole (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II)
 • 100 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
 • 260 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)

Povinné předměty

Povinné předměty pedagogicko-psychologického základu

Nutno absolvovat všechny předměty v hodnotě 24 kreditů.

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:SUK001Psychologie pro učitele I I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 1Z
FF:SUK002Školní pedagogika K. Šeďovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK003Školní didaktika K. Šeďovázk 18/0/04 2Z
FF:SUK004Psychologie pro učitele II I. Burešovázk 2/0/0 blokově (24 hodin za semestr).4 2Z
FF:SUK005Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika B. Lazarovázk 18/0/04 1Z
FF:SUK006Kompendium pro učitele K. Šeďovázk 18/0/04 2-
24 kreditů

Oborová didaktika

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJU2A041Didaktika francouzštiny I P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 1Z
FF:FJU2A042Didaktika francouzštiny II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 2Z
FF:ROMU2A001Vybrané jazykové jevy, literatura, kultura a reálie pro učitele P. Dytrtz 2/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.4 1P
FF:ROMU2A002IT ve výuce cizích jazyků P. Dytrtz 0/2/2 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.4 2P
FF:ROMU2A003Jazykové zkoušky a testování M. Maláz 0/2/2 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.4 3P
24 kreditů

Pedagogická praxe

Rozdělení hodin praxe:
1) 360 hodin příprava a úkoly (v rámci Seminářů k pedagogické praxi I a II)

 • deník praxe, úkoly ad.
2) 360 hodin přímo na škole (v rámci předm. Pedagogická praxe I a II)
 • 100 hodin vlastní výuky (samostatná, v tandemu, skupinová, asistence učiteli, doučování)
 • 260 hodin další činnosti (náslechy, pomoc s opravováním písemných prací, tvorba učebních pomůcek, doprovod žáků na exkurze, příprava školních projektů, účast na třídních schůzkách, pomoc se školní/třídní dokumentací, třídnické hodiny, suplování ad.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJU2A043Seminář k pedagogické praxi I P. Dytrtz 0/2/130 12 hodin reflexe s vyučujícím v semináři a 130 hodin přípravy na náslechy a výuku + jejich reflexe.6 1Z
FF:FJU2A045Pedagogická praxe I P. Dytrtz 0/0/180 struktura hodin se dělí na náslechy a další činnost ve škole, výuku v tandemu a individ. výuku.6 2Z
FF:FJU2A044Seminář k pedagogické praxi II P. Dytrtz 0/2/130 12 hodin reflexe s vyučujícím v semináři a 130 hodin přípravy na náslechy a výuku + jejich reflexe.6 3P
FF:FJU2A046Pedagogická praxe II M. Maláz 0/0/180 struktura hodin se dělí na náslechy a další činnost ve škole, výuku v tandemu a individ. výuku.6 4P
24 kreditů

Oborová složka

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A021Francouzská literatura I P. Kyloušekzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A022Francouzská literatura II P. Dytrtzk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A023Francouzská literatura III P. Dytrtzk 1/2/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
FF:FJ2A031Francouzská lingvistika I Ch. Cusimanozk 1/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 1Z
FF:FJ2A032Francouzská lingvistika II Ch. Cusimanozk 2/0/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.5 2Z
FF:FJ2A033Francouzská lingvistika III Ch. Cusimanozk 2/1/0 Kombinovaná forma studia: 14 hodin za semestr.6 3Z
32 kreditů

Diplomová práce (16 kr.)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJU2A051Seminář k magisterské diplomové práci I P. Dytrtz 0/2/08 3Z
FF:FJU2A052Seminář k magisterské diplomové práci II P. Dytrtz 0/2/08 4Z
FF:FJU2A053Magisterská diplomová práce P. Dytrtz 0/0/0- 4Z
16 kreditů

Závěrečná zkouška

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
FF:FJ2A041Klauzurní práce P. Dytrtzk 0/0/0 4 hodiny.- 4Z
FF:FJ2A042Státní závěrečná zkouška magisterská P. DytrtSZk 0/0/0- 4Z
0 kreditů