PdF BSOCPhk Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný hlavní
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student doplní 8 kreditů mezi volitelnými předměty.

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/04 3-
7 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO_BPpBakalářská práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 4-
PdF:SO_BPBakalářská práce J. Němecz 0/0/13 5-
PdF:SO_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SOk410Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/1/0 12 hodin.4 1Z
PdF:SOk411Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/1/0 12 hodin.3 1-
PdF:SOk412Základy psychologie a sociologie M. Košatkovázk 0.3/0.6/0 12 hodin.6 1-
PdF:SOk414Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/2 3 dny.1 1-
PdF:SOk415Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/1/0 12 hodin.3 1-
PdF:SOk416Kurz 2 (zimní) P. Sojákz 0/0/0 5 dní.3 1-
PdF:SOk420Metody sociální pedagogiky L. Gulovázk 0/1/0 12 hodin.4 2Z
PdF:SOk422Sociologické a psychologické aspekty sociální pedagogiky M. Košatkovázk 0/1/0 12 hodin.5 2Z
PdF:SOk423Základy pedagogiky D. Klapkozk 0.5/0.5/0 12 hodin.4 2-
PdF:SOk424Exkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/.3 4 hodiny.2 2-
PdF:SOk425Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/1/0 12 hodin.3 2-
PdF:SOk430Projektování v sociální pedagogice I (praxe) F. Traplk 0/1/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SOk431Teoretické koncepty sociální pedagogiky I M. Kurowskik 0/1/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SOk432Vývojová psychologie B. Strobachovázk 0.3/0.6/0 12 hodin.5 3-
PdF:SOk433Výchova ve volném čase 1 - Metodika aktivit P. Sojákz 0/0.6/0 8 hodin.2 3-
PdF:SOk434Praxe souvislá volnočasová M. Kurowskiz 0/0/0 10 dnů.3 3-
PdF:SOk436Výchova ve volném čase J. Němeczk 0.5/0/0 6 hodiny.3 3-
PdF:SOk437Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 0.3/0.6/0 12 hodin.6 3P
PdF:SOk440Projektování v sociální pedagogice II (praxe) F. Traplzk 0/1/0 12 hodin.5 4Z
PdF:SOk441Teoretické koncepty sociální pedagogiky II B. Strobachovázk 0/1/0 12 hodin.5 4Z
PdF:SOk442Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 0.5/0.5/0 12 hodin.6 4P
PdF:SOk443Výchova ve volném čase 2 - Metodika her P. Sojákz 0/0.6/0 10 hodin.2 4-
PdF:SOk450Medializace a prezentace projektů L. Gulováz 0/0.6/0 8 hodin.2 5Z
PdF:SOk452Interkulturní psychologie B. Strobachovázk 0/0.6/0 8 hodin.5 5P
PdF:SOk453Proměny moderní společnosti M. Košatkovázk 0/0.6/0 8 hodin.5 5P
95 kreditů

Povinně-volitelné předměty