PdF BSOCPhk Sociální pedagogika a volný čas
Název anglicky: Social pedagogy
bakalářský kombinovaný hlavní, vyučovací jazyk: čeština čeština
Zahrnut v programu: PdF B-SOCP Sociální pedagogika a volný čas

Společný univerzitní základ (15 kr.)

Student doplní 8 kreditů mezi volitelnými předměty.

Jazyky

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:JVp001Vstupní test A2 - AJ R. Heroutz 0/0/0 Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium.1 1-
PdF:JVp019Angličtina pro sociální pedagogy - A R. Heroutz 0/2/02 2-
PdF:JVp020Angličtina pro sociální pedagogy - B R. Heroutzk 0/2/04 3-
7 kreditů

Bakalářská práce (min. 10 kr)

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO_BPpBakalářská práce - Projekt J. Němecz 0/0/13 4-
PdF:SO_BPBakalářská práce J. Němecz 0/0/13 5-
PdF:SO_BPdBakalářská práce - Dokončení J. Němecz 0/0/1 Odevzdání BP.4 6-
10 kreditů

Povinné předměty

Kód Název Garant Ukončení Rozsah Kreditů Semestr Profilace
PdF:SO101Sociální pedagogika v teorii a praxi L. Gulovák 0/3/0 12 hodin.4 1Z
PdF:SO102Základy dramatické výchovy L. Polánkováz 0/2/0 12 hodin.2 1Z
PdF:SO103Základy psychologie a sociologie I. M. Košatkovázk 0/2/0 12 hodin.5 1P
PdF:SO104Dějiny sociální pedagogiky D. Klapkozk 1/2/0 12 hodin.5 1P
PdF:SO105Kurz 1 - seznamovací P. Sojákz 0/0/0 3 dny.2 1-
PdF:SO106Osobnostní příprava 1 P. Sojákk 0/2/0 10 hodin.3 1P
PdF:SO108kExkurze do odborných zařízení M. Kurowskiz 0/0/.3 4 hodiny.2 2-
PdF:SO109Metody sociální pedagogiky M. Kurowskizk 0/3/0 12 hodin.5 2Z
PdF:SO110Základy psychologie a sociologie II. M. Košatkovázk 1/2/0 12 hodin.5 2P
PdF:SO111Základy pedagogiky D. Klapkozk 1/1/0 12 hodin.5 2P
PdF:SO112Osobnostní příprava 2 P. Sojákk 0/2/0 10 hodin.3 2Z
PdF:SO113Výchova ve volném čase J. Němeczk 1/0/0 10 hodin.3 2P
PdF:SO118Pedagogická a sociálně psychologická východiska práce se sociálními skupinami M. Kaplánekk 0/2/0 12 hodin.4 3Z
PdF:SO119Vývojová psychologie B. Strobachovázk 1/2/0 12 hodin.5 3P
PdF:SO120Praxe souvislá volnočasová M. Kurowskiz 0/0/0 10 dnů.3 3-
PdF:SO121Osobnostní příprava 3 P. Sojákk 0/2/0 12 hodin.4 3P
PdF:SO122Propedeutika vědecké práce a pedagogického výzkumu J. Němeczk 1/2/0 12 hodin.6 3P
PdF:SO125Normalita a duševní zdraví jako psychosociální fenomén B. Strobachovázk 0/2/0 12 hodin.4 4P
PdF:SO126Vzájemné souvislosti sociální politiky, sociální práce a sociální patologie L. Gulovázk 1/2/0 12 hodin.5 4P
PdF:SO127Praxe sociální souvislá M. Kurowskiz 0/0/0 2 týdny (10 dní).3 4-
PdF:SO128Metodický kurz P. Sojákk 0/0/0 6 dnů.5 4Z
PdF:SO133Inkluzivní a globální vzdělávání M. Kurowskik 0/2/0 10 hodin.4 5P
PdF:SO134Interkulturní psychologie B. Strobachovázk 0/2/04 5Z
PdF:SO136Praxe výběrová M. Kurowskiz 0/0/0 4 týdny.4 5-
PdF:SO137Internacionalizace F. Traplz 0/0/0 stáž či předmět v cizím jazyce.- 6-
95 kreditů