Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change of Hamstrings: Quadriceps Ratio and on Change of 1 Repetition Maximum. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 2, s. 33-39. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-2-4.
 2. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
 3. 2018

 4. HOŘÁK, Martin, Filip ZLÁMAL, Robert ILIEV, Jan KUČERA, Jan CACEK, Lenka SVOBODOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA, Ondřej SLABÝ a Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ. Exercise-induced circulating microRNA changes in athletes in various training scenarios. Plos one. San Francisco: Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0191060.
 5. HAMMEROVÁ, Tereza, Tereza KRÁLOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Impact of a Strength Intervention Program on Change in H:Q Ratio. In 23rd Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 4th - 7th July 2018, Dublin – Ireland. 2018. ISBN 978-3-9818414-1-1.
 6. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Oldřich RACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ a Jan ONDRÁČEK. Plyometrický trénink v přípravě rychlostních a vytrvalostních sportovců. In Pupiš Martin, Pupišová Zuzana. Kondičný tréning v roku 2018. Banská Bystrica: Slovenská asociácia kondičných trénerov, KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici, 2018. s. 330-337. ISBN 978-80-8141-196-0.
 7. 2017

 8. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA, Marie SVOBODOVÁ, Tereza KRÁLOVÁ, Nikola STRAČÁROVÁ a Jan HULEŠ. BODY HEIGHT, BODY COMPOSITION AND LIFESTYLE OF CZECH HIGH SCHOOL STUDENTS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 624-631. ISBN 978-80-210-8917-4.
 9. HAMMEROVÁ, Tereza, Jan CACEK, Jan ONDRÁČEK, Tereza KRÁLOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Pohybová aktivita studentů Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. In Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl - Recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice, 2017. s. 51-56. ISBN 978-80-553-3148-5.
 10. BOKŮVKA, Dominik, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Jiří NYKODÝM a Tomáš VENCÚRIK. Relationship between maximum leg curl/knee extension performance and 10m sprint performance of amateur soccer players. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 767-775. ISBN 978-80-210-8917-4.
 11. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dominik BOKŮVKA a Tereza HAMMEROVÁ. RELATIONSHIP BETWEEN THE ISOKINETIC STRENGTH OF THE KNEE FLEXORS, KNEE EXTENSORS, AND SPRINT RUNNING PERFORMANCE IN ELITE FOOTBALL PLAYERS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, 2017. s. 1032-1040. ISBN 978-80-210-8917-4.
 12. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Pavel VACENOVSKÝ a Tomáš KALINA. THE EFFECT OF THE IMMEDIATE APPLICATION OF DIFFERENT KINDS OF STRETCHING ON VERTICAL JUMP IN THE ATHLETES - JUMPERS. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 598-602. ISBN 978-953-317-049-7.
 13. GRASGRUBER, Pavel, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Jan CACEK. THE PHYSIQUE OF NATIONAL OLYMPIC TEAMS AND IMPLICATIONS FOR TALENT SELECTION. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 331-344. ISBN 978-80-210-8917-4.
 14. 2015

 15. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2.
 16. 2014

 17. HLAVOŇOVÁ, Zuzana. Atletika I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 19 s. ISBN 978-80-210-7307-4.
 18. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-127. ISBN 978-80-210-6852-0.
 19. HLAVOŇOVÁ, Zuzana. Struktura sportovního výkonu u skoků v atletice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 37-40. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
 20. HLAVOŇOVÁ, Zuzana. Struktura sportovního výkonu u skoků v atletice - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 37-40. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
 21. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Martin SEBERA a Eva PAJEROVÁ. The effect of smoking on visceral fat accumulation in Czech men and women. In Alicante, Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Španělsko: University of Alicante, 2014. s. 552-560. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.46.
 22. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA a Martin VILÍM. Ukazatele obezity vzhledem k pohybové aktivitě u různých věkových skupin populace žen České republiky. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 3, s. 49-67. ISSN 1802-7679.
 23. HLAVOŇOVÁ, Zuzana. Základy atletiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 23 s. ISBN 978-80-210-7333-3.
 24. 2013

 25. PAJEROVÁ, Eva a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Effect of Arm Span on Performance of Plate Tapping Test. 2013.
 26. HLAVOŇOVÁ, Zuzana a Eva PAJEROVÁ. Rychlost reakce (talířový tappink). In Pohybová aktivita dospělé populace v ČR. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 68-71. ISBN 978-80-210-6721-9.
 27. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Eva PAJEROVÁ, Tomáš KALINA, Jan CACEK a Josef MICHÁLEK. Srovnání výsledků v testu talířový ruční tappink u různých věkových kategorií české populace. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 48-54. ISSN 1802-7679.
 28. 2012

 29. CACEK, Jan, Tomáš KALINA, Josef MICHÁLEK, Petr KOTYZA a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika 2012. 2012.
 30. CACEK, Jan, Richard ADAMÍK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Funkční trénink. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2012. s. 56-59. ISSN 0323-1364.
 31. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL a Pavel GRASGRUBER. The immediate effect of the application static and dynamic stretching on runnning economy. In Athletics 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6015-9.
 32. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. In International scientific conference. 2012.
 33. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 193-199. ISSN 1453-0201.
 34. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the Czech population according to different normative criteria. 2012. ISSN 2069-2269.
 35. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Martin DOLEŽAL a Pavel GRASGRUBER. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu. In KALINA, Tomáš a Jan CACEK. Atletika 2012. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2012. s. 135-141. ISBN 978-80-210-6016-6.
 36. 2011

 37. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Tomáš KALINA a Radek MASAŘ. Analýza přijímacích zkoušek z atletiky na FSpS Brno za období 2009 – 2011. In Dušana Čierna. Atletika 2011 : vedecký zborník. 1. vyd. Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 126-132. ISBN 978-80-89257-37-9.
 38. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Tomáš KALINA, Richard ADAMÍK, Radek MASAŘ, Eva PAJEROVÁ a Andrea ROSENBERKOVÁ. Aplikace statického a dynamického strečinku. 2011.
 39. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Atletika na ZŠ a SŠ. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 21 s. Na hřišti i na vodě s dětmi z JMK v pohodě. ISBN 978-80-210-5632-9.
 40. CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 14 - 18, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
 41. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jan PAŘÍK. Materiálně - technické podmínky pro výuku tělesné výchovy na středních školách v okrese Kolín. In Verbum. Telesná výchova a šport na školách. 1. vyd. Ružomberok: Katolická Univerzita Ružomberok, PdF, KTVŠ, 2011. s. 48 - 58, 75 s. ISBN 978-80-8084-733-3.
 42. CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Pavel GRASGRUBER a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The effect of the application of static and dynamic stretching on selected respiratory parameters during running performance. Studia sportiva. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, roč. 5, č. 3, s. 73 - 76, 416 s. ISSN 1802-7679.
 43. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Petr STAREC. Trénink mladých vytrvalců v Evropě (Anglie/1). 1. vyd. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2011. 65 s. Atletika, časopis Českého atletického svazu, č. 2. ISSN 0323-1364.
 44. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 102-107, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
 45. 2010

 46. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK a Lucie MLEJNKOVÁ. Bloková versus klasická periodizace (III. díl - periodizace sportovního tréninku). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010, roč. 62, č. 3, s. 54 - 57. ISSN 0323-1364.
 47. CACEK, Jan, Lucie MLEJNKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Periodizace sportovního tréninku (II. díl). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010.
 48. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA a Lukáš LÍPA. Porovnání vybraných parametrů vybraných skokanů do dálky. In Jitka Vindušková. Atletika 2010. Praha: FTVS UK, 2010. s. 72-78. ISBN 978-80-86317-80-9.
 49. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA a Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů. In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky, 2010. s. 144 - 150, 180 s. ISBN 978-80-86317-80-9.
 50. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Pavel KORVAS. Řízení, periodizace a plánování tréninku (I. díl, řízení sportovního tréninku). Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2010.
 51. 2009

 52. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Aktuální trendy v silovém tréninku dětí a mládeže. Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 2009, č. 8, s. 27-29, 32 s. ISSN 0323-1364.
 53. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK a Zuzana HLAVOŇOVÁ. Cooling down (vyklusání a protažení). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 7, s. 27-28, 32 s. ISSN 0323-1364.
 54. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Intervalový trénink včera a dnes (1. díl). Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 11, s. 25-26, 32 s. ISSN 0323-1364.
 55. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Jiří ŠMITÁK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Sledování vybraných faktorů u 3 ultramaratónců v běhu na 48 hodin v hale. In Ivan Čilík et al. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 59-67. ISBN 978-80-8083-889-8.
 56. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ a Milena STRACHOVÁ. Specifika silového tréninku žen. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 10, s. 25 - 27, 32 s. ISSN 0323-1364.
 57. CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m. In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. s. 48 - 58, 367 s. ISBN 978-80-8083-889-8.
 58. CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 m a 1500 m. In Ivan Čilík et al. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 48-58. ISBN 978-80-8083-889-8.
 59. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Warm up "Quo vadis". Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 5, s. 22-24, 32 s. ISSN 0323-1364.
 60. 2008

 61. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Jiří ŠMITÁK. Analýza výkonnosti v běhu na 48 hodin v hale. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. s. 57-61, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8.
 62. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. s. 93-100, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8.
 63. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK a Adam VRBECKÝ. Trénink koordinace (obratnosti) - praktické aplikace. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 11, s. 23-25, 32 s. ISSN 0323-1364.
 64. 2006

 65. CACEK, Jan, Josef CACEK, Petr VODÁK, Milena STRACHOVÁ, Marián VANDERKA, Hana BUBNÍKOVÁ, Josef KOPŘIVA, Petr STAREC, Jan ONDRÁČEK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Aleš BOREK a Josef KOTLÍK. Tréninkový deník sportovce (TreDen Sp 1.0). 2006. ISBN 80-210-4114-5.
 66. 2004

 67. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Petr KOTYZA a Josef MICHÁLEK. Diference ukazatele vytrvalostních schopností u běžců na středních a dlouhých tratích. In Atletika 2004. 2004. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Meteja Bela v Banskej Bystrici, 2004. s. 33-39, 317 s. ISBN 80-8083-007-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2021 04:58