Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. LOLLOK, Marek. Co (ještě) stylistika nabízí literární vědě? In VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky. 2022.
 2. LOLLOK, Marek, Kateřina ŠICHOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Databanka úloh k moravsko-slezským reáliím. In Pracovní setkání k čcj – Reálie ve výuce češtiny jako cílového jazyka Regensburg. 2022.
 3. LOLLOK, Marek. Dobiášová versus Tučková. K románům tematizujícím hledání (ženské) spirituality. In Cenová bilance 2021. 2022.
 4. LOLLOK, Marek. Komunikace s cizincem - neverbální a verbální komunikace v češtině (principy, simplifikace, doporučení). 2022.
 5. LOLLOK, Marek. Komunikace s cizincem – neverbální a verbální komunikace v češtině (principy, simplifikace, doporučení). 2022.
 6. LOLLOK, Marek. Tajemství Anežky české. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2022, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 7. 2021

 8. LOLLOK, Marek. Jazyk v průsečíku podmínek a vlivů. In Komenský. 2021. s. 63. ISSN 0323-0449.
 9. LOLLOK, Marek. Kolektiv autorů. Jak je důležité míti styl. Pocta Janě Hoffmannové. Czech Language News. 2021, č. 55, s. 35-37. ISSN 1085-2950.
 10. LOLLOK, Marek. Lékařská inspirace v dramatech Vladislava Vančury. In Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století, 2021. 2021.
 11. LOLLOK, Marek. Mahen Revisited v Národním divadle Brno. In Jiří Poláček. Jiří Mahen v množném čísle. 1.vyd. Boskovice: Albert, 2021. s. 73-82. ISBN 978-80-7326-324-9.
 12. LOLLOK, Marek. Moje práce snad měla smysl... Bohemica litteraria. Brno, 2021, roč. 24, č. 1, s. 113-119. ISSN 1213-2144.
 13. SVOBODOVÁ, Hana, Marek LOLLOK a Kateřina ŠICHOVÁ. Moravské reálie: koncept, možnosti a meze didaktizace. In Bohemistika 2021. 2021.
 14. LOLLOK, Marek. Nepřemýšlím, nesním – civím! K prózám Petra Borkovce. In Cenová bilance2019-2020. 2021.
 15. LOLLOK, Marek. Osvobozené divadlo - kontext, vrcholy, odkaz. 2021.
 16. 2020

 17. LOLLOK, Marek. K problematice literární antroponymie v dramatických textech. In Ivana Kolářová a Hana Svobodová. Variantnost v onymii a dialektech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 101-112. ISBN 978-80-210-9820-6.
 18. LOLLOK, Marek. Praha – Šibuja – Peking. Romány Anny Cimy a Radky Denemarkové (nejen) o Dálném východě. Bohemica Olomucensia: Časopis pro filologická a mezioborová studia. Olomouc: Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2020, roč. 12, 3 - Supplementa, s. 172-185. ISSN 1803-876X.
 19. LOLLOK, Marek. Vitka – dramatický debut Kateřiny Tučkové. Bohemica Olomucensia: Časopis pro filologická a mezioborová studia. Olomouc: Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 2020, roč. 12, 3 - Supplementa, s. 28-42. ISSN 1803-876X.
 20. 2019

 21. LOLLOK, Marek. Ada v říši podivů. Host : literární měsíčník. Brno: Host, 2019, roč. 35, č. 3, s. 54-55. ISSN 1211-9938.
 22. LOLLOK, Marek. Brněnské zápolení o Jánošíka. Milíř. Zpravodaj společnosti Jiřího Mahena 21/2019. Brno: Společnost Jiřího Mahena v nakladatelství Albert v Brně (978-80-7326-2), 2019, roč. 21/2019, s. 20-22.
 23. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
 24. ŽIŽKOVÁ, Hana, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK a Jana Marie TUŠKOVÁ. Čeština v pohybu 2. Teoretické a komunikační aspekty proprií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9534-2.
 25. LOLLOK, Marek. Drama válečného zběha. Milíř. Zpravodaj společnosti Jiřího Mahena. 2019, č. 21, 9-18.
 26. LOLLOK, Marek. Dvakrát o ne/svobodě v Nitře. Svět a divadlo. Praha, 2019, č. 6, s. 52-57. ISSN 0862-7258.
 27. LOLLOK, Marek. Chirurgův samospád. Weles. Brno: Weles, z. s., 2019, č. 77, s. 98-99. ISSN 1214-2948.
 28. LOLLOK, Marek. K problematice literární antroponymie v dramatických textech. In Variantnost v onymii a v dialektech. 2019.
 29. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita (MUNIPRESS), 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 497. ISBN 978-80-210-9416-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9417-2019.
 30. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 497. ISBN 978-80-210-9417-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9417-2019.
 31. LOLLOK, Marek. Kritika v pohybu. Literární kritika a metakritika 90. let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 497. ISBN 978-80-210-9416-1.
 32. LOLLOK, Marek. Legenda o normalizaci. Host : literární měsíčník. Brno: Host, 2019, roč. 35, č. 5, s. 63-64. ISSN 1211-9938.
 33. LOLLOK, Marek. Nastávajícím rodičům, zejména otcům. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2019, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 34. LOLLOK, Marek. Němé barikády rodiny Žákových. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2019, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 35. LOLLOK, Marek. Podoby a funkce hédonismu, obžerství a opilství v nejnovější české literatuře. Studia et documenta slavica. Opole: Instytut Nauk o Literaturze, 2019, roč. 10, č. 4, s. 13-34. ISSN 2544-5634. doi:10.25167/SetDS/2019/4/2.
 36. LOLLOK, Marek. Praha – Šibuja – Peking. Romány Anny Cimy a Radky Denemarkové (nejen) o Dálném východě. In Cenová bilance 2018. 2019.
 37. LOLLOK, Marek. Provázkovské Zvěstování (Mariina volba Milana Uhdeho). Svět a divadlo. Praha, 2019, roč. 30, č. 3, s. 26-31. ISSN 0862-7258.
 38. LOLLOK, Marek. Stylistika mluvené a psané češtiny. Bohemistyka. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, 2019, roč. 2019, č. 4, s. 561-566. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2019.4.9.
 39. LOLLOK, Marek. Sylvie Richterová´s (Conception of) Czech Literature. In Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination. 2019.
 40. LOLLOK, Marek. Všudypřítomné struktury. Host : literární měsíčník. Brno: Host, 2019, roč. 35, č. 6, s. 61-62. ISSN 1211-9938.
 41. 2018

 42. LOLLOK, Marek. Cena děkana Filozofické fakulty za vynikající doktorskou práci. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, 2018.
 43. LOLLOK, Marek. Cenová bilance 2015. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými. 1. vyd. Olomouc, 2018. 131 s. ISBN 978-80-244-5337-8.
 44. LOLLOK, Marek. Česká literární kritika a metakritika 90. let 20. století. In Přednáška pro Literárněvědnou společnost v Olomouci. 2018.
 45. LOLLOK, Marek a Hana ŽIŽKOVÁ. Konference Cizí a jiný v českém jazyce a literatuře v Ratiboři. Praha, 2018. s. 200-203. Český jazyk a literatura. ISSN 0009-0786.
 46. LOLLOK, Marek. Několik poznámek k ne/formálnosti jazykové komunikace v češtině. Bohemistyka. Poznań: Instytut Filologii Słowiańskiej, 2018, roč. 2018, č. 1, s. 5-18. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2018.1.1.
 47. LOLLOK, Marek. Obraz „jiného“ a „cizího“ v autobiografické trilogii Terezy Boučkové. In Mieczyslaw Balowski. Obcy czy inny w jezyku i w literaturze czeskiej. Poznan, Obcy czy inny w jezy. Poznań: Institut Filologii Slowianskiej, 2018. s. 97-108. Bohemica Posnaniensia fasc. 22. ISBN 978-83-63090-21-0.
 48. LOLLOK, Marek. odborný posudek pro Bohemica Literaria. 2018.
 49. LOLLOK, Marek. odborný posudek pro časopis Bohemica Olomucensia. 2018.
 50. LOLLOK, Marek. Peter Gábor a jeho ostravská stopa. In Karol Mišovic. Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2018. s. 51-60. ISBN 978-80-8190-028-0.
 51. LOLLOK, Marek. Podoby a funkce hédonismu, obžerství a opilství v nejnovější české literatuře. In Konference Symposium Opoliensis: Nieobyczajność, rozwiązłość, wyuzdanie w literaturze, kulturze i prawie. 2018.
 52. LOLLOK, Marek. Rakvičky prohořklé. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2018, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 53. LOLLOK, Marek. Román Všechno je jenom dvakrát v kontextu polistopadových próz o normalizaci. In Lubomír Machala; Tomáš Franta. Cenová bilance 2016. Nad literárními díly oceněnými i neoceněnými. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 126-142. Ediční řada - Ostatní odborné publikace. ISBN 978-80-244-5338-5.
 54. LOLLOK, Marek. Řekni, kde ty knížky jsou. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2018, roč. 34, č. 7, s. 70-71. ISSN 1211-9938.
 55. LOLLOK, Marek a Jan CHARVÁT. Učební materiál - výstup projektu FRMU 2018: Odborníci z praxe o aktuálních otázkách vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Brno, 2018.
 56. LOLLOK, Marek. Vitka. Dramatický debut Kateřiny Tučkové. In Cenová bilance 2017 (kolokvium pořádané Katedrou bohemistiky FF UP). 2018.
 57. 2017

 58. LOLLOK, Marek. David Zábranský (prostřednictvím herce a truhláře Majera) mluví o stavu své domoviny. In Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III: Motiv domova ve slovanských literaturách. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 71-80. ISBN 978-80-210-8892-4.
 59. LOLLOK, Marek. David Zábranský (prostřednictvím herce a truhláře Majera) mluví o stavu své domoviny. In Slovanský literární svět: kontexty a konfrontace III: Motiv domova ve slovanských literaturách. 2017.
 60. LOLLOK, Marek. Dobrý den, vážený pane Mgr. et Mgr. Lollok. Brno: Komenský, 2017. s. 62-62. ISSN 0323-0449.
 61. LOLLOK, Marek. Haklova (poněkud umělá) verze. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2017, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 62. LOLLOK, Marek. Jak polapit pošťáka ptáčka. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2017, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 63. LOLLOK, Marek. Jakubův vesmírný pád. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2017, roč. 33, č. 9, s. 54-55. ISSN 1211-9938.
 64. LOLLOK, Marek. Kmeny jako pokus o generační zpověď? Svět a divadlo. Svět a divadlo o.s., 2017, s. 72-75. ISSN 0862-7258.
 65. LOLLOK, Marek. Kolokvium Česká a slovenská vzájemnost v profesionálním divadle po roce 1993. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 188-189. ISSN 1803-845X. doi:1.
 66. LOLLOK, Marek a Hana SVOBODOVÁ. Komunikace s cizincem - e-learningový studijní materiál. 2017.
 67. LOLLOK, Marek. Kosmické jaro. Theatralia (Supplementum). Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 49-53. ISSN 1803-845X.
 68. LOLLOK, Marek. Legenda Lopatka. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2017, roč. 33, č. 7, s. 57-58. ISSN 1211-9938.
 69. LOLLOK, Marek. Mornštajnová, jak ji známe. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2017, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 70. LOLLOK, Marek. Obraz „jiného“ a „cizího“ v autobiografické trilogii Terezy Boučkové. In Cizí nebo jiný v českém jazyce a literatuře, 9. Miedzynarodowa konferencja naukowa, Raciborz, 2017. 2017.
 71. LOLLOK, Marek, Jana Marie TUŠKOVÁ, Milena ŠUBRTOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Pracovní seminář k novému studijnímu oboru Učitelství českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem. 2017.
 72. LOLLOK, Marek. Román Všechno je jenom dvakrát v kontextu polistopadových próz o normalizaci. In Cenová bilance 2016 - seminář nad literárními díly oceněnými i neoceněnými v roce 2016. 2017.
 73. LOLLOK, Marek. S pozdravem zůstávám aneb Rozloučení v e-mailové korespondenci. Brno: Komenský, 2017. s. 61. ISSN 0323-0449.
 74. LOLLOK, Marek. Smlouvy v divadelní praxi. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 153-154. ISSN 1803-845X.
 75. LOLLOK, Marek. Vtipná slova, krásná slova a co dál? iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2017, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 76. 2016

 77. LOLLOK, Marek. Akademická odysea po Česku. Revue Pulsy. Brno: Neuveden, 2016, Neuveden, Neuvedeno, s. Nestránkováno. ISSN 2336-6737.
 78. KOLÁŘOVÁ, Ivana a Marek LOLLOK. Bohemisté v Ratiboři. In Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a.s., 2016. s. 203-205. ISSN 0009-0786.
 79. LOLLOK, Marek. Čtrnáct nevyrovnaných. iLiteratura.cz. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2016, Neuveden, Neuveden, s. Nestránkováno. ISSN 1214-309X.
 80. LOLLOK, Marek. Hledání hodnot a měřítek: chaos či soulad v české polistopadové literární kritice? K diskuzím o reflexi české literatury na počátku 90. let 20. století. In Chaos i ład w języku i w literaturze czeskiej. 1. vyd. Poznań: Unywersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut filologii slowianskiej, 2016. s. 157-178. Bohemica Posnaniensia 14. ISBN 978-83-63090-72-2.
 81. LOLLOK, Marek. Kniha všeho a ničeho. Weles. Brno: WELES, z. s., 2016, Neuveden, č. 65.
 82. LOLLOK, Marek. Krajničky nemarginální. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2016, Neuveden, Neuveden, s. nestránkováno. ISSN 1214-309X.
 83. LOLLOK, Marek. Láska a evangelium podle Mawera. Revue Pulsy. Brno: Neuveden, 2016, Neuveden, Neuveden, s. nestránkováno. ISSN 2336-6737.
 84. LOLLOK, Marek. O kritice Pokorné. Revue Pulsy. Brno: Neuveden, 2016, Neuveden, Neuveden, s. nestránkováno. ISSN 2336-6737.
 85. LOLLOK, Marek. Peter Gábor a jeho ostravská stopa. In kolokvium Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993. 2016.
 86. LOLLOK, Marek. Poláčkovy měsíce. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2016, Neuveden, Neuveden, s. nestránkováno. ISSN 1214-309X.
 87. LOLLOK, Marek. Spory o autenticitu. In Doktorandská konference v Třešti. 2016.
 88. LOLLOK, Marek. Straka v hrsti? iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2016, Neuveden, Neuveden, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 89. LOLLOK, Marek. Tři podél sebe. Weles. Brno: Weles, 2016, Neuveden, č. 66, s. 92-93. ISSN 1214-2948.
 90. LOLLOK, Marek. Vypravět sebe sama. Host : literární měsíčník. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2016, Neuveden, Neuveden, s. nestránkováno. ISSN 1211-9938.
 91. LOLLOK, Marek. Vzpomínka je v románu. iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2016, Neuveden, Neuveden, s. nestránkováno. ISSN 1214-309X.
 92. LOLLOK, Marek. Zaostřeno na herce (v Komorní scéně Aréna). Svět a divadlo. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2016, roč. 27, č. 2, s. 108-117. ISSN 0862-7258.
 93. LOLLOK, Marek. Zpátky na zemi aneb o "realističnosti" próz Jana Balabána. In Gábor, Ľubomír; Rožai, Gabriel. TVÁRE (NE)REALITY V LITERATÚRE. Banská Bystrica: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016. s. 26-36. ISBN 978-80-557-1131-7.
 94. 2015

 95. LOLLOK, Marek. Cesta ke kořenům. Brno: Host, 2015, roč. 31, č. 2.
 96. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu. Kapitoly ke zkoumání jejího stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 97. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 98. MINÁŘOVÁ, Eva, Jana Marie TUŠKOVÁ, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marek LOLLOK, Ivo MARTINEC, Hana SVOBODOVÁ, Rudolf ŠRÁMEK, Hana ŽIŽKOVÁ a Iva JANOUŠOVÁ. Čeština v pohybu: Kapitoly ke zkoumání jejích stavu a proměn. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 153 s. ISBN 978-80-210-8090-4.
 99. LOLLOK, Marek. Čtyři v jednom. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2015.
 100. LOLLOK, Marek. Divadlo poetické exprese. In Svět a divadlo. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2015. s. 38-43. ISSN 0862-7258.
 101. LOLLOK, Marek. Chaos či soulad v české polistopadové literární kritice? In Chaos a soulad v českém jazyce a literatuře. 2015.
 102. LOLLOK, Marek. Mezi Skyllou faktografie a Charybdou fabulace…. Brno: Pulsy, 2015.
 103. LOLLOK, Marek. Mezi spisovným a nespisovným: Potenciál uměleckých textů ve výuce češtiny jako cizího jazyka. In TSCHECHISCH AUF DEUTSCH 4: Varietäten und Lernvarietäten. 2015.
 104. LOLLOK, Marek. Mezi „tady“ a „tam“, mezi „tehdy“ a „teď“. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2015.
 105. LOLLOK, Marek. Moralita s duem Ojasoo-Semper (Hodina, ve které jsme o sobě nevěděli). Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2015, roč. 26, č. 4.
 106. LOLLOK, Marek. Něco důležitého. Sdružení pro iliteraturu, 2015.
 107. LOLLOK, Marek. Nejistoty, nostalgie, naděje. Sdružení pro iliteraturu, 2015.
 108. LOLLOK, Marek. Právo v jazyce, jazyk v právu: úvahy o možnostech účinného (a snad nenásilného) využití poznatků stylistiky v právu. In Přednáška na právnické fakultě pro studenty předmětu Právo a řeč. 2015.
 109. LOLLOK, Marek. Připravenost vzdělávat žáky s odlišným mateřským jazykem jako pedagogická kompetence: specializace i všestrannost. Mendelova univerzita v Brně, 2015. ISBN 978-80-7509-287-8.
 110. LOLLOK, Marek. Připravenost vzdělávat žáky s odlišným mateřským jazykem jako pedagogická kompetence: specializace i všestrannost. In Konference ICOLLE 2015: Mezinárodní konference celoživotního vzdělávání. 2015.
 111. LOLLOK, Marek. "Spolehlivost s přesahem" aneb o Buranteatru v šesti minirecenzích. Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2015, č. 4.
 112. LOLLOK, Marek. Svět je jenom hodinový hotýlek…. Sdružení pro iliteraturu, 2015.
 113. LOLLOK, Marek. Šimon & Šimon a útěky do jiných světů. Sdružení pro iliteraturu, 2015.
 114. LOLLOK, Marek. Takové normální úchylky. In iLiteratura.cz. Sdružení pro iliteraturu, 2015. s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1214-309X.
 115. LOLLOK, Marek. Zahlédnuté nesamozřejmosti. Sdružení pro iliteraturu, 2015.
 116. LOLLOK, Marek. Zeptej se dědy. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2015, roč. 31, č. 10.
 117. 2014

 118. LOLLOK, Marek. Borjana Dodova: Inverzní kyvadlo. 2014. vyd. Brno: Sdružení pro iliteraturu, 2014. 2 s. ISSN 1214-309X.
 119. LOLLOK, Marek. Brány do minulosti. 2014. vyd. Brno: Host, 2014. s. 87. ISSN 1211-9938.
 120. LOLLOK, Marek. Divadelní Žítková - svědek jedné tragédie. Praha: Svět a divadlo, 2014. s. 30-34. ISSN 0862-7258.
 121. LOLLOK, Marek. Homo dialogus. Praha. Sdružení pro iliteraturu, 2014. s. nestránkováno.
 122. LOLLOK, Marek. Je třeba ho zabít. 2014. vyd. Brno: Host, 2014. s. 97. ISSN 1211-9938.
 123. LOLLOK, Marek. Kreativita v právních textech (zejména) z hlediska stylistiky a teorie funkčních stylů. In Kreativita v právu. 2014.
 124. LOLLOK, Marek. Mlýn na žánry. Sdružení pro iliteraturu, 2014. s. nestránkováno.
 125. LOLLOK, Marek. Podoby a proměny české literární kritiky na konci 80. a počátku 90. let 20. století. 2014.
 126. LOLLOK, Marek. Právní jazyk, právní texty a stylistika. 2014.
 127. LOLLOK, Marek. Republiku, varlata a hlavně imaginaci. Brno: Host, 2014. s. 87-88. ISSN 1211-9938.
 128. LOLLOK, Marek. 84. Jiráskův Hronov – co podržet v paměti? In RozRazil Online. Brno: Nakladatelství Větrné mlýny, 2014. s. nestránkováno. ISSN 1802-3991.
 129. 2013

 130. LOLLOK, Marek. Dějiny Františka Drtikola. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2013.
 131. LOLLOK, Marek. Formy a specifika realizace mateřství v mezní sociální situaci. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2013.
 132. LOLLOK, Marek. Haklovy skutečné události. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2013.
 133. LOLLOK, Marek. Jan Mikulášek a jeho dnešní klasika. Svět a divadlo o.s., 2013.
 134. LOLLOK, Marek. Krize identity: kněžské. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2013.
 135. LOLLOK, Marek. Lepage a bojovníci na poušti (Playing Cards 1: Spades). Praha: Svět a divadlo, 2013.
 136. LOLLOK, Marek. Lístek na cestu do literatury. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2013.
 137. LOLLOK, Marek. Matky mužským pohledem. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2013.
 138. LOLLOK, Marek. Nahuštěný Kabaret Hrabal. Brno: Nakladatelství Větrné mlýny, 2013. ISSN 1802-3991.
 139. LOLLOK, Marek. Poznámky k poznámkám (k románu). Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2013.
 140. LOLLOK, Marek. Provázkovské hmyzí hemžení (Oh! Jaká podívaná). Svět a divadlo. Svět a divadlo o.s., 2013, roč. 24, č. 3, s. 64-70, 4 s. ISSN 0862-7258.
 141. 2012

 142. LOLLOK, Marek. Darmata nikoli nadarmo. VašeLiteratura.cz, 2012.
 143. LOLLOK, Marek. Jedna darda za druhou. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2012.
 144. LOLLOK, Marek. Jidášovi bratři (skoro) jaksepatří. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2012.
 145. LOLLOK, Marek. Když si hora převlékla šaty (Heiner Goebbels v Mariboru). Praha: Občanské sdružení Svět a divadlo, 2012.
 146. LOLLOK, Marek. Marthalerův tanec smrti (víra, láska, naděje). Svět a divadlo o.s., 2012.
 147. LOLLOK, Marek. Míša Platonov nestárne. Svět a divadlo. Svět a divadlo o.s., 2012, roč. 23, č. 1, s. 68-72. ISSN 0862-7258.
 148. LOLLOK, Marek. Němci včera a dnes. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2012.
 149. LOLLOK, Marek. Quo vadis, Postgenerace? VašeLiteratura.cz, 2012.
 150. LOLLOK, Marek. Radúz a Mahulena ze dvou a více kusů. Svět a divadlo o.s., 2012.
 151. LOLLOK, Marek. Společenský řád v díle Franze Kafky. In COFOLA 2012: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2012. ISBN 978-80-210-5929-0.
 152. 2011

 153. LOLLOK, Marek. Hordubal na Provázku. Svět a divadlo. Svět a divadlo o.s., 2011, roč. 22, č. 1, s. 72-75, 3 s. ISSN 0862-7258.
 154. LOLLOK, Marek. Kocour, Maestro a dvě Markétky. Svět a divadlo. Svět a divadlo o.s., 2011, roč. 22, č. 2, s. 14-18, 4 s. ISSN 0862-7258.
 155. LOLLOK, Marek. Krchovského (znovu) odcházení. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2011.
 156. LOLLOK, Marek. Kudy šel Kobold. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2011.
 157. LOLLOK, Marek. Trapná muka – hořké grotesky pod jednou střechou. Svět a divadlo o.s., 2011.
 158. LOLLOK, Marek. Vesmírná procházka Roberta Lepage. Svět a divadlo. Svět a divadlo o.s., 2011, roč. 22, č. 4, s. 90-94. ISSN 0862-7258.
 159. LOLLOK, Marek. Vrač. Praha: Sdružení pro iliteraturu, 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 9. 2022 05:49