Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HROMÁDKA, Zdeněk a Jana KUBRICKÁ. Začínáme s metodou CLIL ve výuce fyziky na základní škole. : Národní ústav pro vzdělávání, 2019.
  URL
  Název anglicky: Embarking on CLIL in lower-secondary physics lessons
  čeština. Česko.
  Klíčová slova anglicky: optics; reflection; mirror; concave; convex; corner reflector; periscope
  Recenzováno: ano

  Změnila: PaedDr. Marta Rybičková, Ph.D., učo 38218. Změněno: 23. 4. 2020 22:35.
 2. 2015

 3. KUBRICKÁ, Jana a Zdeněk HROMÁDKA. Environmentální prvky v učebnici anglického jazyka. Envigogika, Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-9. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.488.
  Envigogika
  Název anglicky: Environmental elements in an EFL textbook
  RIV/00216224:14410/15:00086211 Článek v odborném periodiku. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Kubrická, Jana (203 Česko, garant, domácí) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: environmental education; hidden curriculum; Czech curricular documents on environmental education; English foreign language textbook
  Recenzováno: ano

  CHYBA! Není vyplněn poddruh výsledku.
  Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 31. 3. 2016 12:09.
 4. 2011

 5. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. HEALTH AS A MOTIVATIONAL FACTOR IN ENVIRONMENTAL EDUCATION. In Řehulka, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2011. s. 55-66, 12 s. ISBN 978-80-210-5721-0.
  Název česky: Zdraví jako motivační faktor environmentální výchovy
  RIV/00216224:14410/11:00055057 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česko.
  Horká, Hana (203 Česko, garant, domácí) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Transport; eco-therapeutic potential of nature; environmental education; quality of life; health promotion; sports activities; relaxation outdoors; sport; health education; health; environment
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 11. 2. 2015 23:32.
 6. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Human Health and Road Transport. In Řehulka, Evžen (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: Initiatives for Educational Areas. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2011. s. 213-222, 10 s. ISBN 978-80-210-5524-7.
  Název česky: Lidské zdraví a silniční doprava
  RIV/00216224:14410/11:00052627 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česko.
  Horká, Hana (203 Česko, garant, domácí) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Health; the environment; environmental education; health education; attitude towards motoring
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 26. 3. 2012 23:23.
 7. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu. In T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová. Smíšený design v pedagogickém výzkumu: sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 68-72, 5 s. ISBN 978-80-210-5774-6. doi:10.5817/PdF.P210-CAPV-2012-13.
  Fulltext
  Název česky: Význam kvalitativních metod v pilotní studii kvantitativního výzkumu
  Název anglicky: The significance of qualitative methods in a pilot study of quantitative research
  RIV/00216224:14410/11:00055832 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Horká, Hana (203 Česko, garant, domácí) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Health; the Environment; Environmental Education; Health Education; Attitude towards Motoring; Mixed Model Design
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 25. 8. 2013 09:20.
 8. 2010

 9. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Active Leisure for Health in Context of Environmental Care. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Health Education: International Experiences. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 275-290, 16 s. ISBN 978-80-210-5398-4.
  Název česky: Pohybové aktivity pro zdraví v kontextu péče o životní prostředí
  Název anglicky: Active Leisure for Health in Context of Environmental Care
  RIV/00216224:14410/10:00046529 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Horká, Hana (203 Česko, garant, domácí) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Environmental education; protection of nature; relaxation in the nature; active leisure/ doing sports; care for environment; care for health; education to health

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 25. 8. 2013 09:21.
 10. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. The Ecotherapeutic Potential of Nature and Taking Care of One´s Health. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21. Papers on Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 201-212, 12 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
  Název česky: Ekoterapeutický potenciál přírody a péče o zdraví
  Pedagogika a školství. angličtina. Česko.
  Klíčová slova anglicky: uality of life; environmental education; ecotherapy; forms of ecotherapy; ecotherapeutic potential of nature; perception of nature; relaxation in nature; health care; education for health
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 12. 1. 2011 22:17.
 11. HROMÁDKA, Zdeněk. The Perception of Threat to Health Arising from Environmental Issues by Students of PFD MU Brno. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 213-220, 8 s. ISBN 978-80-210-5260-4.
  Název česky: Vnímání zdravotní hrozby vycházející z environmentálních problémů z pohledu studentů PDF MU
  Název anglicky: The Perception of Threat to Health Arising from Environmental Issues by Students of PFD MU Brno

  Klíčová slova anglicky: environmental education, environmental threat, health
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D., učo 13549. Změněno: 14. 4. 2011 12:31.
 12. 2009

 13. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Ekoterapeutický potenciál přírody a péče o zdraví. In Konference Škola a zdraví 21. 2009.
  Název anglicky: Ecotherapeutic potential of nature and health care
  Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Klíčová slova anglicky: Quality of life, environmental education, ecotherapy, forms of ecotherapy, ecotherapeutic potential of nature, perception of nature, relaxation in nature, health care, education for health
  Druh účasti: aktivní účast

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 2. 1. 2010 23:28.
 14. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Perception of Health in the context of Environmental issues among students of the Faculty of Education Masaryk University. In Řehulka et al. School and Health 21 - Topical issues in Health Education. první. Brno: Masarykova Univerzita Brno, 2009. s. 33-50, 18 s. ISBN 978-80-210-4930-7.
  Název česky: VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
  Název anglicky: PERCEPTION OF HEALTH IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ISSUES AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION MASARYK
  RIV/00216224:14410/09:00037780 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česko.
  Horká, Hana (203 Česko, garant, domácí) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health; life style; health care; health education; protection of the environment; attitudes; thriftiness; ecological/environmental education; sustainable development
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 25. 8. 2013 09:52.
 15. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. In ŘEHULKA, Evžen. Aktuální otázky výchovy ke zdraví. první. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 33-50, 18 s. ISBN 978-80-210-5071-6.
  Název anglicky: PERCEPTION OF HEALTH IN THE CONTEXT OF ENVIRONMENTAL ISSUES AMONG STUDENTS OF THE FACULTY OF EDUCATION MASARYK
  Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Klíčová slova anglicky: health; life style; health care; health education; protection of the environment; attitudes; thriftiness; ecological/environmental education; sustainable development.
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 29. 3. 2010 14:49.
 16. 2008

 17. ŘEHULKA, Evžen, Hana HORKÁ a Zdeněk HROMÁDKA. Health Care and the Environment from the Viewpoint of Primary School Pupils. In Social and Health Aspects of Health Education. první. Brno: MSD,s.r.o., Brno, 2008. s. 21-33, 14 s. ISBN 978-80-7392-043-2.
  Název česky: Péče o zdraví a životní prostředí z pohledu žáků základní školy
  Název anglicky: Health Care and the Environment from the Viewpoint of Primary School Pupils
  Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Klíčová slova anglicky: health; healthy life style; quality of life; care of health; care of environment; the attitudes; ecological/environmental education; health education.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 5. 3. 2011 12:35.
 18. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Výchova kulturního ochránce zdraví a životního prostředí v kurikulu české základní školy. In WIEGEROVÁ, Adriana. Premeny školy a učitelskej profesie. první. Bratislava: Občianské sdruženie V4, 2008. s. 57-63, 7 s. ISBN 978-80-969504-1-6.
  Název anglicky: The Education of the Cultural Health and Environment Protector in the Czech Primary School Curriculum.
  RIV/00216224:14410/08:00027573 Kapitola resp. kapitoly v odborné knize. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Horká, Hana (203 Česko, garant, domácí) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: health; healthy life style; quality of life; care of health; care of environment; the attitudes; cross-curricular theme; ecological/environmental education; health education; competence.
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 25. 8. 2013 10:11.
 19. HROMÁDKA, Zdeněk. Vztahy mezi vědomostmi, postoji a skutečným jednáním u žáků druhého stupně základní školy v rámci environmentální výchovy. Pedagogická orientace, 2008. ISSN 1211-4669.
  Změnil: Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D., učo 13549. Změněno: 28. 4. 2010 22:18.
 20. 2007

 21. HROMÁDKA, Zdeněk. Environmentální výchova a vnímání života jako nejvyšší hodnoty. In Fórum o premenách školy V 21. storočí. 2007. ISBN 978-80-969146-7-8.
  Změnil: Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D., učo 13549. Změněno: 28. 4. 2010 22:02.
 22. HROMÁDKA, Zdeněk. Proč učit o automobilismu? In Environmentální výchova: nové cesty. 2007. ISBN 978-80-7372-164-0.
  Změnil: Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D., učo 13549. Změněno: 28. 4. 2010 22:09.
 23. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí. In Absolvent základní školy. první. Brno: Pedagogická fakulta, 2007. s. 234-239, 6 s. ISBN 978-80-210-4402-9.
  Název anglicky: The real readiness of basic school leavers regarding environment preservation.
  RIV/00216224:14410/07:00020796 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Horká, Hana (203 Česko, garant) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko)
  Klíčová slova anglicky: The relationships in the environmental area; environment; environnmental education; principles of sustainable development; effectiveness of environmental education at schools
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 23. 8. 2010 21:27.
 24. 2006

 25. HORKÁ, Hana a Zdeněk HROMÁDKA. Obsah vzdělání – vztahy mezi cíli, požadavky a realitou z pohledu ekologické/environmentální výchovy. In Problémy kurikula základní školy. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 148 -160, 13 s. ISBN 80-210-4125-0.
  Název anglicky: The content of education – relations among the aims, requirements and reality from the point of view of environmental education
  RIV/00216224:14410/06:00015975 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Horká, Hana (203 Česko, garant) -- Hromádka, Zdeněk (203 Česko)
  Klíčová slova anglicky: environmental education; value; the content curriculum of the basic school; relation to nature;practical ecological ethos
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnila: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., učo 2749. Změněno: 18. 6. 2009 13:16.
 26. HROMÁDKA, Zdeněk. Vztahy mezi teoretickými znalostmi, postoji a skutečným jednáním žáků osmých a devátých tříd v environmentální oblasti. In Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů). Brno, 2006. s. 36 - 41, 6 s. ISBN 80-210-4163-3.
  Název anglicky: The relationships among theoretical knowledge, attitudes and practical behaviour in 8. and 9. class pupils in the environmental area
  Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Změnil: Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D., učo 13549. Změněno: 25. 1. 2007 21:36.
 27. 2005

 28. HROMÁDKA, Zdeněk. Napřed etika, pak ekologie? In Profesní etika pedagogů a mravní výchova žáků. Hradec Králové, 2005. s. 47-49, 3 s. ISBN 80-7041-343-3.
  Název anglicky: First Ethics,Then Ecology?
  Pedagogika a školství. čeština. Česko.
  Změnil: Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D., učo 13549. Změněno: 25. 1. 2007 21:48.
Zobrazeno: 10. 7. 2020 13:53