Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Jiří ŠÁNA a Pavel ŠLAMPA. Nejdůležitější neuroonkologické klinické studie publikované v roce 2020. In XLV. Brněnské onkologické dny. 2021. ISSN 0862-495X.
 2. 2020

 3. HEJNOVÁ, Renata, Alena HOLEŠOVSKÁ, Petr POSPÍŠIL, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVÁ, Renata BELANOVÁ, Michal STANDARA, Radim JANČÁLEK, Martin SMRČKA, Pavel FADRUS, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Tomáš CHODÚR, Kamila ŠIFFELOVÁ, Jiří ŠÁNA, Tomáš PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ, Pavel ŠLAMPA a Tomáš KAZDA. Prostorová analýza recidiv glioblastomů v závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC): představení akademické studie. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2020, roč. 33, Supplementum 1, s. 20-26. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2020S20.
 4. LAKOMÝ, Radek, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Alexandr POPRACH, Petr POSPÍŠIL, Renata BELANOVÁ, Pavel FADRUS, Václav VYBÍHAL, Martin SMRČKA, Radim JANČÁLEK, Ludmila HYNKOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Michal HENDRYCH, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Real-World Evidence in Glioblastoma: Stupp's Regimen After a Decade. Frontiers in Oncology. Lausanne: Frontiers Media S.A., 2020, roč. 10, July 2020, s. 1-11. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2020.00840.
 5. FADRUS, Pavel, Tomáš KAZDA, Petr DVORACEK, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Jana ZITTERBARTOVÁ, Radana DYMÁČKOVÁ, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Renata BELANOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA a Pavel ŠLAMPA. Targeted Radiotherapy of the Tumor Cavity after Surgical Resection of Aggressive Recurrent Brain Metastasis: A Case Report. CASE REPORTS IN ONCOLOGY. BASEL: KARGER, 2020, roč. 13, č. 1, s. 233-238. ISSN 1662-6575. doi:10.1159/000506328.
 6. 2019

 7. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Robert BARTOŠ, Renat BELANOVÁ, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Diagnostika, operační a systémová terapie matastáz solidních nádorů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2019, roč. 13, č. 3, s. 123-128. ISSN 1802-4475.
 8. KAZDA, Tomáš, Renat BELANOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Radek LAKOMÝ, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Glioart, investigátorem iniciovaná akademická klinická studie – prospektivní randomizovaná analýza recidiv glioblastomů (patterns of failure) a závislost na taktice adjuvantní radioterapie (stanovení cílových objemů dle RTOG vs. EORTC). In Klinická onkologie. 2019. ISBN 978-80-204-5325-9.
 9. KAZDA, Tomáš, Radim JANČÁLEK, Renata BELANOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Radek LAKOMÝ. GLIOBLASTOMA SURVIVAL OUTCOMES RELATED TO CORTICAL/NEURAL STEM CELLS REGIONS. In 14th Meeting of the European-Association-of-Neuro-Oncology (EANO). 2019. ISSN 1522-8517. doi:10.1093/neuonc/noz126.336.
 10. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, R JANČÁLEK, Pavel FADRUS, Renat BELANOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Nejdůležitější neuroonkologické klinické studie publikované v roce 2018. In Klinická onkologie. 2019. ISSN 0862-495X.
 11. JANČÁLEK, Radim, Tomáš KAZDA, Renata BELANOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Radek LAKOMÝ. RAPID EARLY PROGRESSION OF GLIOBLASTOMA IS NOT RELATED TO CORTICAL/NEURAL STEM CELLS REGIONS. In 14th Meeting of the European-Association-of-Neuro-Oncology (EANO). 2019. ISSN 1522-8517. doi:10.1093/neuonc/noz126.342.
 12. KAZDA, Tomáš, Radek LAKOMÝ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Jiří ŠÁNA, Pavel FADRUS, Radim JANČÁLEK, Robert BARTOŠ, Renata BELANOVÁ, Ondřej SLABÝ a Pavel ŠLAMPA. Současné možnosti radioterapie mozkových metastáz solidních nádorů. Onkologie. Olomouc: Solen, 2019, roč. 13, č. 4, s. 167-172. ISSN 1802-4475. doi:10.36290/xon.2019.032.
 13. 2018

 14. KAZDA, Tomáš, Adela MISOVE, Petr BURKOŇ, Petr POSPÍŠIL, Ludmila HYNKOVÁ, Iveta SELINGEROVA, Adam DZIACKY, Renata BELANOVÁ, Martin BULIK, Zdeněk ŘEHÁK, Alexandr POPRACH, Ondřej SLÁMA, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ, Radim JANČÁLEK a Radek LAKOMÝ. Incidence of Hippocampal Metastases: Laterality and Implications for Unilateral Hippocampal Avoiding Whole Brain Radiotherapy. BioMed Research International. London: HINDAWI, 2018, roč. 2018, č. 2459608, s. 1-7. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2018/2459608.
 15. 2017

 16. LAKOMÝ, Radek, Ludmila HYNKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Pavel ŠLAMPA, Radim JANČÁLEK a Tomáš KAZDA. Patterns of failure after brain metastases radiotherapy: reflections on the importance for treatment and clinical trials reporting. Neoplasma. BRATISLAVA: Slovenská akademie vied, 2017, roč. 64, č. 3, s. 329-337. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2017_302.
 17. POSPÍŠIL, Petr, Tomáš KAZDA, Ludmila HYNKOVÁ, Martin BULIK, M. DOBIASKOVA, Petr BURKOŇ, N.N. LAACK, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Post-WBRT cognitive impairment and hippocampal neuronal depletion measured by in vivo metabolic MR spectroscopy: Results of prospective investigational study. Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Barcelona: Elsevier, 2017, roč. 122, č. 3, s. 373-379. ISSN 0167-8140. doi:10.1016/j.radonc.2016.12.013.
 18. NAVRÁTILOVÁ, P., Ludmila HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Role paliativní radioterapie při krvácení lokálně pokročilých nádorů gastrointestinálního traktu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 6, s. 433-436. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017433.
 19. HYNKOVÁ, Ludmila, Petr POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Pavel FADRUS, Renat BELANOVÁ, Jan GARČIC, M VRZAL, Ivana ŠIKOVÁ, I SELINGEROVÁ a Pavel ŠLAMPA. Streotaktická radioterapie v léčbě recidivujících high-grade gliomů. In Glio Meeting 2017 (v rámci XLI. Brněnských onkologických dnů. 2017.
 20. 2016

 21. ŠLAMPA, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Tomáš KAZDA, VRZAL, Tomáš SVOBODA a Pavel FADRUS. Neinvazivní fixace při radiochirurgii mozku lineárním urychlovačem. In Brněnské neurochirurgické dny. 2016.
 22. ŠLAMPA, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Denis PRINC, P. BURKOŇ a Hana DOLEŽELOVÁ. Radioterapie. In Rostislav Vyzula, Ondřej Sláma. Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku. Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2016. s. 55-72. ISSN 1801-6103.
 23. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Radioterapie v léčbě mozkových metastáz. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2016, roč. 17, č. 5, s. 293-297. ISSN 1213-1814.
 24. 2015

 25. POSPÍŠIL, Petr, Tomáš KAZDA, Martin BULIK, Marie DOBIÁŠKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Hippocampal proton MR spectroscopy as a novel approach in the assessment of radiation injury and the correlation to neurocognitive function impairment: initial experiences. Radiation Oncology. London: BioMed Central, 2015, roč. 10, č. 211, s. 1-8. ISSN 1748-717X. doi:10.1186/s13014-015-0518-1.
 26. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, J GARČIC, Štěpán RUSÍN, Radek LAKOMÝ, Ivana ŠIKOVÁ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Eduard NEUMAN, Václav VYBÍHAL, Pavel ŠLAMPA a Martin SMRČKA. Chirurgická léčba v kombinaci se stereotaktickou radiochirurgií v terapii mnohočetných mozkových metastáz. In Klinická onkologie - XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. s. 132-132. ISSN 1802-5307.
 27. DOLEŽELOVÁ, Hana, P. HÜBNEROVÁ, Š. SOVADINOVÁ, A. KUDLÁČEK, Ludmila HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Onkologie v obrazech : Radioterapie pokročilých kožních nádorů. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 5, s. 386-387. ISSN 0862-495X.
 28. KAZDA, Tomáš, Adéla KUKLOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Ludmila HYNKOVÁ, T. PROCHAZKA, M. VRZAL, M. STAVIK, Pavel ŠLAMPA a Radim JANČÁLEK. Použití prognostických indexů pro pacienty s mozkovými metastázami v denní radioterapeutické praxi – je jejich složitý výpočet ještě stále problém? Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 28, č. 5, s. 352-358. ISSN 0862-495X.
 29. FADRUS, Pavel, Jiří ŠÁNA, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Predikce časné progrese multiformního glioblastomu pomocí analýzy vybraných mikroRNA. In XXII. Jihočeské onkologické dny. 2015.
 30. HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Principy radioterapie u geriatrických onkologických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 69-82. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 31. HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie - základní terminologie. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 73-80. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 32. HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie u geriatrických pacientů. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 373-381. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
 33. 2014

 34. ZITTERBARTOVÁ, Jana, Petr BURKOŇ, Ludmila HYNKOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie renálního karcinomu. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 5, s. 208-211. ISSN 1802-4475.
 35. KAZDA, Tomáš, Radim JANČÁLEK, Petr POSPÍŠIL, O. SEVELA, T. PROCHAZKA, M. VRZAL, Petr BURKOŇ, Marek SLÁVIK, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Nadia N. LAACK. Why and how to spare the hippocampus during brain radiotherapy: the developing role of hippocampal avoidance in cranial radiotherapy. Radiation Oncology. London: BioMed Central, 2014, roč. 9, č. 139, s. 1-10. ISSN 1748-717X. doi:10.1186/1748-717X-9-139.
 36. 2013

 37. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Eva LŽIČAŘOVÁ, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Možnosti využití některých mikroRNA u multiformního glioblastomu. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
 38. FADRUS, Pavel, Ondřej SLABÝ, Radek LAKOMÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Leoš KŘEN, Václav VYBÍHAL, Eduard NEUMAN, Marek SOVA a Martin SMRČKA. Nové prediktivní a prognostické faktory u multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. Brno: Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, 2013. s. 28-29.
 39. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel KRUPA a Pavel ŠLAMPA. Standardní a speciální techniky paliativní radioterapie u karcinomu prsu. In XX. jihočeské onkologické dny [elektronický zdroj] : Český Krumlov, 17.-19.10.2013 : diagnostika a léčba nádorů prsu. 2013. s. 30-35. ISBN 978-80-905041-3-4.
 40. 2012

 41. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Renata ČERVENÁ, Tomáš NOVOTNÝ a Blažena SYPTÁKOVÁ. Mukozitida dutiny ústní u onkologických pacientů. Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2012, roč. 22, č. 1, s. 26-30. ISSN 0862-8947.
 42. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Václav VYBÍHAL, Tomáš SVOBODA, M SOVA, George HANOUN, Eduard NEUMAN, Ludmila HYNKOVÁ, I ŠIKOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby pacientů s glioblastomem multiforme léčených ve FN Brno a MOÚ Brno. In Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2012. s. 16-16. ISSN 1213-1814.
 43. DOLEŽELOVÁ, Hana, Ludmila HYNKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Tomáš KAZDA, Pavel ŠLAMPA, Irena ČOUPKOVÁ, I. ŠIKOVÁ, Pavel FADRUS, Tomáš SVOBODA, Jan GARČIC, M. VRZAL, Iveta SELINGEROVÁ a Ivanka HOROVÁ. Výsledky léčby mozkových tumorů stereotaktickou radioterapií a radiochirurgií. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 25, č. 6, s. 445-451. ISSN 0862-495X.
 44. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Petr BURKOŇ, Petr ČOUPEK, Irena ČOUPKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Jana GARČICOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, Petra HUBNEROVÁ, Tomáš KAZDA, Eva KOCMANOVÁ, Libor KOMÍNEK, Pavel KRUPA, Aleš KUDLÁČEK, Pavla NAVRÁTILOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Barbora ONDROVÁ, Petr POSPÍŠIL, Denis PRINC, Marek SLÁVIK, Miroslava SLÁVIKOVÁ, Silvia SLÁVIKOVÁ, Štěpánka SOVADINOVÁ, Blažena SYPTÁKOVÁ, Pavel TOBIÁŠ, Jana ZITTERBARTOVÁ, Jana BADUROVÁ, Jitka VESELÁ, Radka BARTLOVÁ, David DVOŘÁK, Jan GARČIC, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Martin STEINER, Tomáš PROCHÁZKA, Jiří ŠIMÍČEK a Hana TICHÁ. Základy radiační onkologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 247 s. ISBN 978-80-210-6061-6.
 45. 2011

 46. COUFAL, Oldřich, Vuk FAIT, Petr ČOUPEK, Lenka FORETOVÁ, Ludmila HYNKOVÁ, Petr HÝŽA, Vojtěch CHRENKO, Aranka KORVASOVÁ, Rudolf NENUTIL, Markéta PALÁCOVÁ, Katarína PETRÁKOVÁ a Monika SCHNEIDEROVÁ. Chirurgická léčba karcinomu prsu. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 416 s. ISBN 978-80-247-3641-9.
 47. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Leoš KŘEN. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Sborník abstrakt - lékaři. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost ve spolupráci s NCH oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 110-111.
 48. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Jiří ŠÁNA, Ludmila HYNKOVÁ, Eva LŽIČAŘOVÁ a Leoš KŘEN. Nové prognostické biomarkery v terapii multiformního glioblastomu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2011.
 49. ADAM, Zdeněk, Marta KREJČÍ, Jiří VORLÍČEK, Zuzana ADAMOVÁ, Jaroslav BAČOVSKÝ, Viera BAJČIOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Jan BLATNÝ, Tomáš BÜCHLER, Igor CRHA, Aleš ČERMÁK, Hana DOLEŽELOVÁ, Ladislav DUŠEK, Karel DVOŘÁK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Antonín FASSMANN, Jindřich FIALA, Lukáš FIALA, Jindřich FÍNEK, Lenka FORETOVÁ, Radim GROSMAN, Jana HALÁMKOVÁ, Miroslav HEŘMAN, Martin HUSER, Ludmila HYNKOVÁ, Richard CHALOUPKA, Libuše KALVODOVÁ, Igor KISS, Iva KOCMANOVÁ, Martin KOMENDA, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk KRÁL, Eva LÉTALOVÁ, Milan MACHÁLKA, Josef MALIŠ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jiří MAYER, Vojtěch MORNSTEIN, Mojmír MOULIS, Jan MUŽÍK, Miroslav MYSLIVEČEK, Milan NAVRÁTIL, Tomáš NEBESKÝ, Miroslav NEČAS, Rudolf NENUTIL, Jiří NEUBAUER, Martin ONDRÁK, Zdeněk PAVELKA, Miroslav PENKA, Vojtěch PEŘINA, Katarína PETRÁKOVÁ, Petr POKORNÝ, Luděk POUR, Jiří PRÁŠEK, Zdeněk RÁČIL, Martin REPKO, Zdeněk ŘEHÁK, Jiří SCHOVANEC, Ondřej SLÁMA, Petr SMÍŠEK, Jan STARÝ, Petr SZTURZ, Marek SVOBODA, Vlastimil ŠČUDLA, Roman ŠEFR, Pavel ŠEVČÍK, Pavel ŠLAMPA, Lenka ŠMARDOVÁ, Jiří ŠNAJDAUF, Jaroslav ŠTĚRBA, Michal TICHÝ, Jiří TOMÁŠEK, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Vít UNZEITIG, Jiří VANÍČEK, Vladimír VAŠKŮ, Rostislav VYZULA, Barbora WEINBERGEROVÁ, Marie ZÍTKOVÁ a Karel ZITTERBART. Obecná onkologie. První vydání. Praha: Galén, 2011. 394 s. ISBN 978-80-7262-715-8.
 50. FADRUS, Pavel, Radek LAKOMÝ, Ondřej SLABÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Tomáš SVOBODA, Eduard NEUMAN, Soňa KRYŠTOFOVÁ, Martin SMRČKA, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Prediktivní faktory v terapii HGG. In Brněnské neurochirurgické dny. 2011.
 51. HYNKOVÁ, Ludmila, Hana DOLEŽELOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Radioterapie. In Adam, Z., Krejčí, M., Vorlíček, J. (eds.) Obecná onkologie. 1. vydání. Praha: Galen, 2011. s. 113-128. ISBN 978-80-7262-715-8.
 52. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Pavel FADRUS, J. GARČIC, R. BELANOVÁ, I. ČOUPKOVÁ a Ivana ŠIKOVÁ. Stereotaktická radiochirurgie a radioterapie mozkových metastáz. In Brněnské neurochirurgické dny. Abstrakta. 2011.
 53. FADRUS, Pavel, Tomáš SVOBODA, Václav VYBÍHAL, Marek SOVA, Vilém JURÁŇ, Soňa KRYŠTOFOVÁ, George HANOUN, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Ludmila HYNKOVÁ, Ondřej SLABÝ, I ŠIKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Rostislav VYZULA. Výsledky chirurgické léčby glioblastoma multiforme ve FN Brno. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Sborník abstrakt. České Budějovice: Česká neurochirurgická společnost s Neurochirurgickým oddělením Nemocnice České Budějovice, 2011. s. 68-68.
 54. ČOUPEK, P. a Ludmila HYNKOVÁ. Základy radioterapie. In Chirurgická léčba karcinomu prsu. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. s. 313-328. ISBN 978-80-247-3641-9.
 55. 2010

 56. PETRÁKOVÁ, Katarína, Rudolf NENUTIL, Vuk FAIT a Ludmila HYNKOVÁ. Karcinom prsu. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 183-196. ISBN 978-80-7262-648-9.
 57. KISS, Igor, Jiří TOMÁŠEK, Oldřich ROBEK, Hana DOLEŽALOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA, Pavel ŠLAMPA, Martin MAN, Ludmila HYNKOVÁ a Markéta HERMANOVÁ. Karcinom tlustého střeva, konečníku a anu. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vyd. Martin: Osveta, 2010. s. 938-951. ISBN 978-80-8063-302-8.
 58. ROVNÝ, Arne, Ludmila HYNKOVÁ, Jana KATOLICKÁ a Petr FILIPENSKÝ. Maligní nádory penisu. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 183-196. ISBN 978-80-7262-648-9.
 59. HYNKOVÁ, Ludmila. Možnosti radioterapie v paliativní medicíně: metastázy do CNS, kostní bolest a jiné indikace, nejčastější léčebné protokoly, léčebné výsledky, nežádoucí účinky. In Základní specializační kurz paliativní medicíny. 2010.
 60. FADRUS, Pavel, Ludmila HYNKOVÁ, Radek LAKOMÝ a Martin SMRČKA. Nádory mozku. In Speciální onkologie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. s. 7-16. ISBN 978-80-7262-648-9.
 61. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, P. FADRUS, J. GARČIC, I. ČOUPKOVÁ, Radek LAKOMÝ, I. ŠIKOVÁ, T. SVOBODA a M. PROCHÁZKOVÁ. Paliativní stereotaktická radioterapie u high-grade gliomů. In Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie, 5. roč., Praha. Praha, 2010.
 62. ŠLAMPA, Pavel a Ludmila HYNKOVÁ. Radioterapie karcinomu ledvin. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 28-32. ISSN 1801-1209.
 63. HYNKOVÁ, Ludmila, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIC, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Renata BELANOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Lucie ŠIMONIČOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In ESTRO 29. Radiotherapy and oncology, vol. 96, suppl 1, p. S 368. 2010. ISSN 0167-8140.
 64. HYNKOVÁ, Ludmila, Irena ČOUPKOVÁ, Jan GARČIC, Tomáš SVOBODA, Pavel FADRUS, Renata BELANOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Tomáš PROCHÁZKA, Lucie ŠIMONIČOVÁ a Pavel ŠLAMPA. Stereotactic radiosurgery and radiotherapy of meningeomas. In Radiotherapy & Oncology, Volume 96 Supplement 1 (2010) – ESTRO 29, Abstract Book. Volume 96 Supplement. 2010. s. 368. ISSN 0167-8140.
 65. ČOUPKOVÁ, I., Ludmila HYNKOVÁ, P. ČOUPEK, Jan GARČIC, T. SVOBODA, P. FADRUS, Hana DOLEŽELOVÁ, Pavel ŠLAMPA a R. BELANOVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie meningeomů. In Rostislav Vyzula. Edukační sborník: XXXIV Brněnské onkologické dny a XXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2010. s. 14-16. ISBN 978-80-86793-12-2.
 66. ŠLAMPA, Pavel, P. BURKOŇ, Petr ČOUPEK a Ludmila HYNKOVÁ. Stereotaktická radioterapie a radiochirurgie v MOÚ. In XVII. Kongres České internistické společnosti ČLS JEP, Brno. 2010.
 67. ŠLAMPA, Pavel, P. FADRUS, Jan GARČIC, Ludmila HYNKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, J. ZITTERBARTOVÁ a R. BELANOVÁ. Stereotaktická radioterapie u dětských pacientů - příklady z praxe. In Mezinárodní konference „Nejnovější trendy radioterapie, stereotaktické radioterapie a radiochirurgie“, 5. roč., Praha. 2010.
 68. 2009

 69. HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Radiační onkologie - učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 242 s. ISBN 978-80-86793-13-9.
 70. HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, BURKOŇ, Irena ČOUPKOVÁ a Pavel TOBIÁŠ. Radiační onkologie - učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2009. 242 s. ISBN 978-80-86793-13-9.
 71. 2008

 72. ŠLAMPA, Pavel, P. FADRUS, J. GARČIC, Petr ČOUPEK, Ludmila HYNKOVÁ, Irena ČOUPKOVÁ, M. STEINER, Denis PRINC a Radek LAKOMÝ. Výsledky stereotaktické radioterapie nádorů CNS. In XIII. dny prof. Vl. Staška. 2008.
 73. 2007

 74. ŠLAMPA, Pavel, Zdeněk PAVELKA, Ladislav DUŠEK, Ludmila HYNKOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA, Barbora ONDROVÁ, Denis PRINC, Zuzana KOŠŤÁKOVÁ a Tomáš NOVOTNÝ. Longterm treatment results of childhood medulloblastoma by craniospinal irradiation in supine position. Neoplasma. 2007, roč. 54, č. 1, s. 62-67, 5 s. ISSN 0028-2685.
 75. SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA, Jiří VORLÍČEK, Radka ALEXANDROVÁ, S. BLAŽKOVÁ, Z. BYSTŘICKÝ, Pavel FADRUS, Ludmila HYNKOVÁ, O. JARKOVSKÁ, Jiří JURA, J. JUŘÍČKOVÁ, Z. KALVACH, J. KIRSCHOVÁ, Petr LOKAJ, Jan MALÁSKA, A. MIŠOŇOVÁ, J.M. PROKOP, Lukáš PRUDIL, P. RIDZOŇ, Z. ŘEHÁK, Jana SKŘIČKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, M. ŠTĚPÁNKOVÁ, Miroslav TOMIŠKA, Marcela TOMÍŠKOVÁ a P. VEDRA. Paliativní medicína pro praxi. paliativní péče. 1.vyd. Praha: Galén, 2007. 362 s. ISBN 978-80-7262-505-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2022 07:47