Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KALFERT, David, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK, Vít VŠIANSKÝ, Jan PLZÁK, Pavel SMILEK a Martina RAUDENSKÁ. Serum amino acids, head and neck squamous cell cancers prognosis and correlation with in-vitro conditions. In The Joint European Congress on Head and Neck Oncology (ECHNO) and the International Congress on Innovative Approaches in Head and Neck Oncology (ICHNO). 2021.
 2. 2020

 3. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Imunostimulační a protinádorový účinek extraktů z Reishi a Coriolu na úrovni klinických studií a stav jejich zavedení do praxe. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 33, č. 6, s. 426-434. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2020426.
 4. AHMAD, Parwez, Marek SLÁVIK, Karolína TRACHTOVÁ, Natalia Anna GABŁO, Tomáš KAZDA, Dominik GURÍN, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Salivary microRNAs identified by small RNA sequencing as potential predictors of response to intensity-modulated radiotherapy in head and neck cancer patients. CELLULAR ONCOLOGY. DORDRECHT: SPRINGER, 2020, roč. 43, č. 3, s. 505-511. ISSN 2211-3428. doi:10.1007/s13402-020-00507-7.
 5. 2019

 6. SLÁVIK, Marek, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Parwez AHMAD, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Renata ČERVENÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Petr BURKOŇ, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Expression of CD44, EGFR, p16, and their mutual combinations in patients with head and neck cancer: Impact on outcomes of intensity-modulated radiation therapy. Head and Neck. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 41, č. 4, s. 940-949. ISSN 1043-3074. doi:10.1002/hed.25533.
 7. AHMAD, Parwez, Jiří ŠÁNA, Marek SLÁVIK, Dominik GURÍN, Lenka RADOVÁ, Natalia Anna GABŁO, Tomáš KAZDA, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Břetislav GÁL, Markéta HERMANOVÁ, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. MicroRNA-15b-5p Predicts Locoregional Relapse in Head and Neck Carcinoma Patients Treated With Intensity-modulated Radiotherapy. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2019, roč. 16, č. 2, s. 139-146. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20119.
 8. HANÁK, Jan, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Jiří VANÍČEK a Tomáš KŘIVKA. Role selektivní endovaskulární embolizace juvenilního angiofibromu nosní dutiny před následnou endoskopickou resekcí . In 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
 9. HUDEČKOVÁ, Markéta, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, František SILNÝ, Jan ROTTENBERG a Adam NOVÁK. Silent sinus syndrom. In 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
 10. 2018

 11. GÁL, Břetislav, Tomáš TALACH, Miroslav VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Pavla URBÁNKOVÁ, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Bonebridge – nový aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 67, č. 2, s. 50-55. ISSN 1210-7867.
 12. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Deficit zinku je jedním z kancerogenních faktorů pro oblast polykacích cest. Head & neck cancer news. Praha: We Make Media, s.r.o., 2018, roč. 3, č. 2, s. 5-9. ISSN 2464-7861.
 13. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Potenciál flavonoidu quercetinu v prevenci a léčbě nádorů – současný stav výzkumu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 3, s. 184-190. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2018184.
 14. GURÍN, Dominik, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Jiří ŠÁNA, Tomáš KAZDA, Iveta SELINGEROVÁ, Parwez AHMAD, Pavel SMILEK, Zuzana HORÁKOVÁ, Michal HENDRYCH, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Prognostic impact of combined immunoprofiles in oropharyngeal squamous cell carcinoma patients with respect to AJCC 8th edition. JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE. HOBOKEN: WILEY, 2018, roč. 47, č. 9, s. 864-872. ISSN 0904-2512. doi:10.1111/jop.12772.
 15. 2017

 16. SMILEK, Pavel, Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK, Igor STUPKA, Jiří VESELÝ a Kamila SÁDOVSKÁ. Free flaps in reconstruction of extensive defects after oncological head and neck surgery. In Sborník absrakt XI. International Congress on Plastic Surgery, Brno, 7.-9.6.2017. 2017. ISBN 978-80-88112-06-8.
 17. GÁL, Břetislav, Jan HANÁK, Pavel SMILEK, Jiří HLOŽEK, Pavla URBÁNKOVÁ a Miroslav VESELÝ. Chirurgická terapie mukokél vedlejších nosních dutin na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. In 79. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP, 6.-8.9.2017, Martin, Slovenská Republika. 2017.
 18. SMILEK, Pavel, Břetislav GÁL a Jiří HLOŽEK. Chirurgie fixace třmínku. In Schůze České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Jihomoravského regionu. Brno, 12.10.2017. 2017.
 19. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Káva v chemoprevenci nádorů. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 2, s. 106-114. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017106.
 20. SMILEK, Pavel. Léčba bolesti v hrdle. Časopis lékařů českých. Praha: MeDitorial, s.r.o., 2017, roč. 156, č. 4, s. 203-204. ISSN 0008-7335.
 21. HORÁKOVÁ, Zuzana, Alena RAFAJOVÁ, Kamila SÁDOVSKÁ, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK a Pavla URBÁNKOVÁ. Léčba karcinomů hrtanu na Klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN USA v Brně. In Zborník abstraktov : 7. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Martin, 6.-8.9.2017., s.25. 2017.
 22. HORÁKOVÁ, Zuzana, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANNOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Pavel ŠLAMPA, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Micro RNA Profile in Head and Neck SCC. In 6th Trends in Head and Neck Oncology. 2017.
 23. AHMAD, Parwez, Jiří ŠÁNA, Marek SLAVIK, Pavel SLAMPA, Pavel SMILEK a Ondřej SLABÝ. MicroRNAs Involvement in Radioresistance of Head and Neck Cancer. Disease Markers. London: Hindawi Publishing Corporation, 2017, roč. 2017, neuvedeno, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2017/8245345.
 24. SMILEK, Pavel, Alena RAFAJOVÁ a Břetislav GÁL. Paragangliom karotického tělíska. In V. brněnský ORL den. Celostátní konference České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP. Brno, 10.2.2017. 2017.
 25. SMILEK, Pavel. Případ zlomeniny spánkové kosti s parézou lícního nervu a dislokací kovadlinky. In 57. otologický den. 7.12.2017. Pardubice. 2017.
 26. HORÁKOVÁ, Zuzana, Marek SLÁVIK, Markéta HERMANOVÁ, Tetiana SHATOKHINA, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Pavel ŠLAMPA a Ondřej SLABÝ. Význam mikro RNA profilu u karcinomů hlavy a krku. In Zborník abstraktov: 7. Česko-slovenský kongres otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Martin, 6.-8.9.2017., s.17. 2017.
 27. 2016

 28. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Pavel SMILEK. Dokáže rybí olej zlepšit hojení ran v chirurgii? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 5, s. 406-412. ISSN 0042-773X.
 29. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Hana BINKOVÁ, Pavla URBÁNKOVÁ a Rom KOSTŘICA. Neuromuskulární symptomatologie jako první projev maligního onemocnění a původní evoluční význam změn chování, vyvolaných prozánětlivými cytokiny. Onkologie. Olomouc: Solen, 2016, roč. 10, č. 2, s. 92-97. ISSN 1802-4475.
 30. SMILEK, Pavel. Obecné zásady chirurgické léčby zhoubných nádorů hlavy a krku. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek. Nádory hlavy a krku. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 60-67. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3.
 31. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, Pavla URBÁNKOVÁ a Rom KOSTŘICA. Protinádorový efekt rybího oleje - mýtus, nebo realita? Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 29, č. 2, s. 100-106. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016100.
 32. SMILEK, Pavel a Tomáš NOVOTNÝ. Zhoubné nádory nosní dutiny a vedlejších dutin nosních. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek. Nádory hlavy a krku. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 112-126. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3743-3.
 33. 2015

 34. SMILEK, Pavel, M. VOŠMIK, V. CHROBOK, J. KLOZAR, Břetislav GÁL a P. KOMÍNEK. Chirurgická léčba karcinomů dutiny ústní a hltanu. In Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Praha: Tobiáš, 2015. s. 152-161. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3.
 35. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK a Pavel SMILEK. III. Brněnský ORL den. 2015.
 36. SMILEK, Pavel, Jan PLZÁK a Jan KLOZAR. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 377 s. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3.
 37. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Patogeneze kancerogenity etanolu u karcinomů hlavy a krku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 1, s. 19-21. ISSN 1802-4475.
 38. PLZÁK, J., Pavel SMILEK a J. KLOZAR. Poučení pro praxi. In Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Praha: Tobiáš, 2015. s. 334-339. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3.
 39. SMILEK, Pavel, M. VOŠMIK, J. KLOZAR a P. ČELAKOVSKÝ. Prognóza a prognosticky významné faktory léčby. In Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Praha: Tobiáš, 2015. s. 313-327. Medicína hlavy a krku. ISBN 978-80-7311-153-3.
 40. GÁL, Břetislav, Tereza HLOŽKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK, Pavel SMILEK, Jan HANÁK a Miroslav VESELÝ. Salivary fistulas following parotidectomy: follow-up results. In 3rd Congress of European ORL-HNS. 2015.
 41. 2014

 42. SMILEK, Pavel a Tomáš TALACH. Centrum kochleárních implantací v Brně. In 54. Otologický den. 2014.
 43. SMILEK, Pavel. člen Akreditační komise MZ ČR pro obor otorinolaryngologie. Akreditační komise MZ ČR pro obor otorinolaryngologie, 2014.
 44. SMILEK, Pavel. Chirurgická léčba karcinomů hlavy a krku. Zdravotnické noviny. Praha: Ambit Media, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 8-10. ISSN 0044-1996.
 45. GÁL, Břetislav, Rom KOSTŘICA, Pavel SMILEK a Jiří HLOŽEK. II. Brněnský ORL den. 2014.
 46. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA a Hana BINKOVÁ. Krvácení v ORL. In Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec. Krvácení. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. s. 271-279. ISBN 978-80-247-0689-4.
 47. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Význam chuti v udržení homeostázy organizmu a patologický dopad vyrušení orocefalických reflexů ve vazbě na sladkou chuť v následku konzumace nekalorických sladidel. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, 5 - 6, s. 454 - 457. ISSN 0042-773X.
 48. 2013

 49. SMILEK, Pavel. Pokroky v léčbě rakoviny hlavy a krku. Bratislava: i-med, Slovenská lekárska komora, 2013. 23 s. ISSN 1338-4392.
 50. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Renata ČERVENÁ. Výsledky léčby a sledování pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku po konkomitantní léčbě cetuximabem a radioterapií. Onkologie. Olomouc: Solen, 2013, roč. 7, č. 3, s. 146-148. ISSN 1802-4475.
 51. 2012

 52. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Roman KOSTŘICA, Renata ČERVENÁ, Josef SROVNAL, Marian HAJDÚCH, Jiří DRÁBEK, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK a Jan KLOZAR. Cetuximab v indikaci karcinomů hlavy a krku – vlastní výsledky léčby a hledání prediktivních markerů. In XIX. Jihočeské onkologické dny : Český Krumlov, 18.-20.10.2012 : diagnostika a léčba nádorů hlavy a krku : sborník přednášek. České Budějovice: Nemocnice České Budějovice, 2012. ISBN 978-80-905041-1-0.
 53. SMILEK, Pavel, Jana NEUWIRTHOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, J. SROVNAL, M. HAJDUCH, J. DRABEK a J. KLOZAR. Epidermal growth factor receptor (EGFR) expression and mutations in the EGFR signaling pathway in correlation with anti-EGFR therapy in head and neck squamous cell carcinomas. Neoplasma. 2012, roč. 59, č. 5, s. 508-515. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_065.
 54. 2011

 55. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Cetuximab v kombinaci s radioterapií jako metoda volby v první linii léčby lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku - případy z praxe. Klinická onkologie. 2011, roč. 5, č. 1, s. 54-56. ISSN 0862-495X.
 56. GÁL, Břetislav a Pavel SMILEK. Chirurgická léčba nosní polypózy. Část III.: Symptomatické hodnocení efektu operace. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2011, roč. 60, č. 4, s. 192-197. ISSN 1210-7867.
 57. SMILEK, Pavel. Léčba bolesti orofaciální oblasti. Angis revue. Vyškov: Angis plus s. r. o., 2011, roč. 4, č. 5, s. 17-18.
 58. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Zdeněk MECHL a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. The Gulf Journal of Oncology. 2011, Neuveden, č. 10, s. 7-10. ISSN 2078-2101.
 59. TÓTHOVÁ, E., Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK, Pavel SMILEK a Daniela HOFFMANNOVÁ. Pozdní paréza lícního nervu po středoušní chirugii. In Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku, 4. slovensko-český kongres ORL a chirurgie hlavy a krku. 2011. ISSN 1337-2181.
 60. TOTHOVA, Eva, Břetislav GÁL, Jiří HLOŽEK, Pavel SMILEK, Daniela HOFFMANNOVÁ a Rom KOSTŘICA. Pozdní paréza lícního nervu po středoušní chirurgii. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. 2011, roč. 5/2011, s. 16-62. ISSN 1337-2181.
 61. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Prospektivní studie mutací v EGFR signální cestě ve vztahu k léčbě cetuximabem. In XXXV. Brněnské onkologické dny : Sborník abstrakt. 2011. ISBN 978-80-86793-17-7.
 62. 2010

 63. KOSTŘICA, Rom, Zdeněk MECHL, Pavel SMILEK, Otakar BEDNAŘÍK, Jana NEUWIRTHOVÁ a Renata ČERVENÁ. Karcinomy hlavy a krku. In Klinická a Radiačná onkológia I,II. první. Slovensko, Martin: OSVETA Martin 2010, 2010. s. 861-906, 2432 s. Onkologie, 2. ISBN 978-80-8063-302-8.
 64. SMILEK, Pavel. Maligní nádory hlavy a krku. In Speciální onkologie. Příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob. 1. vyd. Paha: Grada Publishing a.s., 2010. s. 17-27, 10 s. Medicína. ISBN 978-80-7262-648-9.
 65. SMILEK, Pavel. Molekulární prediktory u nádorů hlavy a krku. Klinická onkologie. Brno, ČR: MOÚ Brno, 2010, roč. 23, č. 4, s. 218-223. ISSN 0862-495X.
 66. SMILEK, Pavel. Prediktivní model karcinomů hlavy a krku – podklad pro rozhodnutí o léčbě? In 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chrirugie hlavy a krku. 1. vyd. Brno: KDORL LF MU a FN Brno, 2010. s. 10-11.
 67. SMILEK, Pavel a Marta PAŽOURKOVÁ. Projevy Histocytózy z Langerhansových buněk v ORL oblasti. Vnitřní lékařství. Brno: Česká lékařská spol. J.E.Purkyně, 2010, roč. 56, suppl 2, s. 2S76-2S84, 9 s. ISSN 0042-773X.
 68. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA, Zuzana LOVASOVÁ a Marian HAJDÚCH. Zkušenosti s cetuximabem a sledování mutací v signální cestě receptoru pro epidrmální růstový faktor u HNSCC. In 73. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chrirugie hlavy a krku. první. Brno: KDORL LF MU a FN Brno, 2010. s. 11-11.
 69. 2009

 70. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Zdeněk MECHL a Rom KOSTŘICA. Inhibitory EGFR a predikce jejich účinnosti u karcinomů hlavy a krku. In Edukační sborník - XXXIII. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkolgický ústav v Brně, 2009. s. 234. ISBN 978-80-86793-12-2.
 71. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Jitka BERKOVCOVÁ a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2009, roč. 82, č. 3, s. 192-196, 8 s. ISSN 1211-3395.
 72. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jitka BERKOVCOVÁ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Barcelona: Elsevier, 2009, vol. 90, suppl. 2, s. 34. ISSN 0167-8140.
 73. SMILEK, Pavel. Otorinolaryngologie - semináře. první. 2009.
 74. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jitka BERKOVCOVÁ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Marian HAJDÚCH a Radek TROJANEC. Prognostický a prediktivní význam exprese EGFR, HER2-neu a genetických alterací v EGFR signální cestě u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Otorinolaryngologie a foniatrie, 2009, roč. 58, č. 2, s. 89-96. ISSN 1210-7867.
 75. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Zdeněk MECHL a Rom KOSTŘICA. Význam signální cesty EGFR a prediktivní markery cílené léčby u karcinomů hlavy a krku. Remedia. Praha, 2009, roč. 19, č. 1, s. 52-56. ISSN 0862-8947.
 76. 2008

 77. MECHL, Zdeněk, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Aktuální klinické informace - Erbitux (cetuximab) - Nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: Merck oncology, 2008. 18 s.
 78. SMILEK, Pavel a Pavla URBÁNKOVÁ. Angíny a jejich komplikace. 1. vyd. Praha: Pears Health Cyber,, 2008. 50 s. EUNI, 2008. ISSN 1802-050X.
 79. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Rom KOSTŘICA, Zdeněk MECHL a Pavel SMILEK. Cetuximab v záchovném protokolu lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku: první klinické zkušenosti a možnosti výzkumu v oblasti predikce účinnosti léčby. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 57, č. 4, s. 226-229. ISSN 1210-7867.
 80. SMILEK, Pavel. Diagnostika a léčba rýmy. Practicus. Praha: Practicus s.r.o., 2008, roč. 7, č. 4, s. 20-23. ISSN 1213-8711.
 81. HORÁKOVÁ, Zuzana, Eva TOTHOVA, Hana BINKOVÁ, Richard SALZMAN a Pavel SMILEK. Metalothionein a jeho obecný význam v karcinogenezi - 1.část. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 57, č. 2, s. 83-89, 6 s. ISSN 1210-7867.
 82. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Zdeněk MECHL, Rom KOSTŘICA a Pavel SMILEK. Panitumumab. Remedia. Praha, 2008, roč. 18.ročník, 1/2008, s. 67-69. ISSN 0862-8947.
 83. GOLEMBIOVSKÁ, Darina, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Pneumatizácia kontralaterálneho ucha pri jednostrannom získanom cholesteatóme. Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku. Bratislava: Samedi, 2008, roč. 2/2008, č. 2, s. 62-65. ISSN 1337-2181.
 84. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK a Renata ČERVENÁ. Současná strategie léčby karcinomů ORL oblasti. Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol s r.o., 2008, roč. 21, č. 2, s. 45-52. ISSN 0862-495X.
 85. MECHL, Zdeněk, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Současné možnosti léčby karcinomů hlavy a krku. Farmakoterapie. Praha: Farmakon Press, 2008, roč. 4, č. 2, s. 213-220. ISSN 1801-1209.
 86. HORÁKOVÁ, Zuzana, Eva TOTHOVA, Richard SALZMAN, Hana BINKOVÁ, Ivo FABRIK, Pavel SMILEK a René KIZEK. Význam elevace hladin metalothioneinu v krvi u pacientů s nádory hlavy a krku - 2.část. Otorinolaryngologie a foniatrie. 2008, roč. 57/2008, č. 2. ISSN 1210-7867.
 87. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Rom KOSTŘICA, Pavel SMILEK a Zdeněk MECHL. Zavedení inhibitorů EGFR do léčby lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku. In Abstrakta - 71. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Olomouc: FN Olomouc, 2008. s. 31-32, 106 s. ISBN 978-80-86636-27-6.
 88. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Zavedení inhibitorů EGFR do léčby lokoregionálně pokročilých karcinomů hlavy a krku - první zkušenosti. In XXXII. Brněnské onkologické dny. Masarykův onkologický ústav, Brno, 2008. s. 233.
 89. 2007

 90. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Zdeněk MECHL, Pavel SMILEK, Břetislav GÁL a Rom KOSTŘICA. Integrace nových biologických přípravků do léčby spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. Remedia. Praha: Remedia s.r.o., 2007, XVII. r., č. 2, s. 181-187. ISSN 0862-8947.
 91. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Petr BURKOŇ a Otakar BEDNAŘÍK. Maligní nádory hlavy a krku. www.euni.cz. Praha: Pears Health Cyber, EUNI, 2007, roč. 1, č. 1, s. x, x. ISSN 1802-050X.
 92. SMILEK, Pavel. Péče o nemocné s tracheální kanylou. Onkologická péče. Česká asociace sester, sekce onkologická, 2007, XI, č. 4, s. 6-9. ISSN 1214-5602.
 93. SMILEK, Pavel. Predikace karcinomů hlavy a krku. Postgraduální medicína. Praha: Sanoma magazines Praha, 2007, roč. 9, č. 9, s. 800-8004, 5 s. ISSN 1212-4184.
 94. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Jana NEUWIRTHOVÁ. Prognostické parametry karcinomů hlavy a krku. In Abstrakta, III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny, 2007. s. 19-69. ISBN 978-80-244-1824-7.
 95. SMILEK, Pavel. Tonzilitidy a jejich možné komplikace. Medicína pro praxi. 77900 Olomouc, Lazecká 297/51: SOLEN, s.r.o., 2007, roč. 4, č. 6, s. 268-272, 4 s. ISSN 1214-8687.
 96. 2006

 97. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG a Rom KOSTŘICA. Correlation of Expression of Ki-67, EGFR, c-erbB-2,MMP-9, p53, bcl-2, CD34 and Cell Cycle Analysis with Survival in Head and Neck Squamous Cell Cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. Rome, Italy: Regina Elena Institute, 2006, roč. 25, č. 4, s. 549-555. ISSN 0392-9078.
 98. GOLEMBIOVSKÁ, Darina, Jiří HLOŽEK, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Faktory zhoršující úspěšnost chirurgické léčby cholesteatomu. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha, 2006, roč. 55, č. 6, s. 16-17. ISSN 0044-1996.
 99. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Klinické využití detekce EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In II. dny diagnostické a prediktivní onkologie - Abstrakta. Olomouc: Solen, 2006. 1 s. ISBN 80-239-8240-0.
 100. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Rom KOSTŘICA a Vladimír SPURNÝ. Místně pokročilé nádory hlavy a krku. 1. vyd. Praha: Merck, 2006. 23 s. Merck.
 101. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Rom KOSTŘICA a Vladimír SPURNÝ. Nádory hlavy a krku. 1. vyd. Brno: MOU, 2006. http://www.linkos.cz/pacienti/brozury/100.pdf.
 102. MECHL, Zdeněk, Pavel SMILEK, Jana NEUWIRTHOVÁ, Rom KOSTŘICA a Vladimír SPURNÝ. Nádory hlavy a krku - informační brožura pro pacienty a jejich blízké. 1. vyd. Praha: Merck, 2006. 8 s. Merck.
 103. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Ladislav DUŠEK a Karel VESELÝ. Predictive parameters of the head and neck carcinomas. In Otolaryngologie a foniatrie, supplementum 1. 1. vyd. Plzeň: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006. s. 228-229. ISBN 1210-7867.
 104. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Miloslav DUŠEK, Karel VESELÝ a Jan ROTTENBERG. Predictive parameters of the head and neck carcinomas. Otorinolaryngologie a foniatrie. Plzeň: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 55, č. 1, s. 228-229, 1 s. ISSN 1210-7867.
 105. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In Konference mladých lékařů - Sborník abstrakt. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2006. s. 25.
 106. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In XXX Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: MOU, 2006. 1 s. ISBN 80-86793-06-0.
 107. 2005

 108. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELĂ, Rom KOSTICA a Jan ROTTENBERG. PREDICTIVE PARAMETERS OF THE HEAD AND NECK CARCINOMAS. In Abstract book, XVIII IFOS World Congress. Ăm: International Reederation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, 2005. s. 2-3, 1 s.
 109. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Karel VESELÝ a Ladislav DUŠEK. PREDICTIVE PARAMETERS OF THE PHARYNX AND SUPRAGLOTTIC CARCINOMAS. In Sborník abstrakt a program 68. kongresu České spol. pro otorinolaryngologii a chir. hlavy a krku. Brno: Medica Publishing and consulting s.r.o., 2005. s. 111. ISBN 80-239-5112-2.
 110. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG a Rom KOSTŘICA. Prognostic significance of mitotic and apoptotic index and the DNA cytometry in head and neck cancer. Neoplasma. Bratislava, 2005, roč. 52, č. 3, s. 199-207. ISSN 0028-2685.
 111. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Rom KOSTICA a Jan ROTTENBERG. Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinom hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: LS JEP, 2005, roč. 54, č. 4, s. 199-205. ISSN 1210-7867.
 112. SMILEK, Pavel, Ladislav DUEK, Karel VESELÝ, Rom KOSTICA a Jan ROTTENBERG. Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinom hlavy a krku. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: eská lékaská spolenosti J.E. Purkyn, 2005, roč. 54, č. 4, s. 206-212. ISSN 1210-7867.
 113. SMILEK, Pavel. Záněty paranasálních dutin. Medicina po promoci. Praha, 2005, roč. 6, č. 8, s. 56-60. ISSN 1212-9445.
 114. SMILEK, Pavel. Záněty paranazálních dutin. Medicina po promoci. Praha: Medical Tribune CZ, s.r.o., 2005, roč. 6, č. 5, s. 45-49. ISSN 1212-9445.
 115. 2004

 116. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK a Jiří HLOŽEK. Diferenciální diagnostika a léčba sluchových vad. 12. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., 2004. s. 1-13. Programy kvality a stndardy léčby. ISBN 80-86229-29-7.
 117. SMILEK, Pavel, Jan ROTTENBERG a Rom KOSTŘICA. Hodnocení kvality života nemocných s karcinomem hlavy a krku po rozsáhlých rekosntrukcích. 1. vyd. Ústí nad Labem: Masarykova nemocnice v Ústí n. Labem, 2004. s. 31. ISBN 80-239-2882-1.
 118. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG a Jiří HLOŽEK. Kvalita života nemocných s rakovinou hlavy a krku po rozsáhlých chirurgických výkonech - podklad pro rozhodnutím o léčebném postupu? Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 53, č. 4, s. 184-189. ISSN 1210-7867.
 119. HOFFMANNOVÁ, Daniela, Petr KRUPA, Rom KOSTICA, Jan ROTTENBERG, Pavel SMILEK a Vladimír SPURNÝ. Léba inoperabilního angiofibromu nosohltanu. Praha: Ceská lékaská spolenost J.E. Purkyn, 2004, roč. 53, č. 4, s. 215-217. ISSN 1210-7867.
 120. SMILEK, Pavel. Pacient s tracheostomií: vybrané poznámky. In Tracheostomie a koniotomie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2004. s. 108-116, 8 s. Intenzivní medicína, sv. 2. ISBN 80-7345-031-3.
 121. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Karel VESELÝ a Ladislav DUŠEK. PREDICTIVE PARAMETERS OF THE WALDEYERS RING CARCINOMAS (A RETROSPECTIVE STUDY). In 5th European congress of Oto-Rhino-Laryngology head and Neck Surgery Abstract Book. Athény, Řecko: C and C International S.A., 2004. s. 234.
 122. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Karel VESELÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří HLOŽEK. Prognostic factors of the Pharynx and supraglottic Carcinoma. In HNO Infromationen. Stuttgart: Karl Demetr Verlag im Georg Thieme VErlag, 2004. s. 139. ISBN 03 44-93 19.
 123. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK, Jiří VESELÝ a Jiří HLOŽEK. Reconstruction of large postoperative defects after laryngopharyngectomies. HNO Informationen. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 2004, roč. 29, č. 1, s. 102. ISSN 0344-9319.
 124. KOSTŘICA, Rom a Pavel SMILEK. Seminář KOChHK: ,, Hodnocení kvality života onkologicky nemocných s karcinomem hlavy a krku po rozsáhlých rekonstrukcích; Poznámky k patofyziologii nitroušních tekutin". 2004.
 125. SMILEK, Pavel. Seminář KOChHK: ,, Chirurgická léčba cholesteatomu s perzistující trepanační dutinou;Terapeutické postupy u nádorů hrtanu; Má Carhartův fenomén klinický význam?". 2004.
 126. KOSTŘICA, Rom a Pavel SMILEK. Seminář KOChHK: ,, Nové cesty protinádorové chemoterapie; Lokální terapie infekcí HCD". 2004.
 127. KOSTŘICA, Rom a Pavel SMILEK. Seminář KOChHK: ,, Pokrok v léčbě nádorů hlavy a krku - sen nebo skutečnost?; Chemoradioterapie v léčbě ORL nádorů". 2004.
 128. KOSTŘICA, Rom a Pavel SMILEK. Seminář KOChHK: ,, Racionální léčba sinusitid; Diferenciální diagnostika alergických rinopatií; Mukokéla nazofrontálního duktu - kazuistika". 2004.
 129. KOSTŘICA, Rom a Pavel SMILEK. Seminář KOChHK: ,, Zpráva z 5. evropského kongresu Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku EUFOS 2004; Problematika dětské otorinolaryngologie na kongresu EUFOS 2004". 2004.
 130. SMILEK, Pavel, Jiří HLOŽEK a Rom KOSTŘICA. Sinusitis, standard léčebného plánu. In Programy kvality a standardy léčebných postupů. 12. vyd. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r.o., 2004. s. 1-9. Programy kvality a standardy. ISBN 80-86229-29-7.
 131. SMILEK, Pavel. Zánět sliznice nosní dutiny. Interní medicína. Praha: Česká lékařská společnost, 2004, roč. 6, č. 2, s. 70-73. ISSN 1212-7299.
 132. 2003

 133. SMILEK, Pavel. Diferenciální diagnostika angín a jejich terapie. Lékařské listy, příloha ZDN. Praha: Sanoma Magazines Praha, s.r.o., 2003, roč. 16/52, č. 16, s. 8-10. ISSN 0044-1996.
 134. GOLEMBIOVSKÁ, Darina, Daniela HOFFMANNOVÁ, Jiří HLOŽEK, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Chirurgická léčba cholesteatomu s perzistující otevřenou trepanační dutinou. Choroby hlavy a krku. Bratislava, 2003, 3-4, s. 28-32. ISSN 1210-0447.
 135. ROTTENBERG, Jan, Rom KOSTŘICA a Pavel SMILEK. Nádory hrtanu. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2003, roč. 7, č. 2, s. 6-8. ISSN MKČR7768.
 136. SMILEK, Pavel. Péče o onkologicky nemocné s tracheostomií. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2003, roč. 7, č. 2, s. 9-10. ISSN MKČR7768.
 137. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK a Jiří VESELÝ. RECONSTRUCTION OF LARGE POSTOPERATIVE DEFECTS AFTER LARYNGOPHARYNGECTOMIES FROM AN OTORHINOLARYNGOLOGIST'S POINT OF VIEW. Libri oncologici. Zagreb: University hostpital for tumors, Zagreb,, 2003, roč. 31, 1-3, s. 47-51. ISSN 0300-8142.
 138. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK, Jiří HLOŽEK, Vladimír SPURNÝ a Zdeněk MECHL. Současná komplexní léčba nádorů hlavy a krku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 67 s. Edice kontinuálního vzdělávání v medicíně. ISBN 80-210-3061-5.
 139. SMILEK, Pavel. Zhoubné nádory nosu a vedlejších dutin nosních. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2003, roč. 7, č. 2, s. 2-3. ISSN MKČR7768.
 140. 2002

 141. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Zdenek MECHL a Vladimír SPURNÝ. Maligní nádory hlavy a krku. In Diagnostické a léčebné postupy u maligních chorob. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 2002. s. 21-31. ISBN 80-7169-792-3.
 142. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jiří HLOŽEK, Ladislav DUŠEK a Karel VESELÝ. Prognostické faktory karcinomu faryngu a supraglottis. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2002, roč. 5, č. 1, s. 23-29. ISSN 1210-0447.
 143. UCHYTIL, Bořivoj, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Vyšetřovací metody a základní diagnostika v otorinolaryngologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2002. 254 s. Edice Levou zadní. ISBN 80-7254-190-0.
 144. 2000

 145. SMÍLEK, P., Karel HUŠEK, R. KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jan ŽALOUDÍK a Ladislav DUŠEK. Marker Ki-67 a prognóza karcinomů faryngu a vchodové části hrtanu - předběžné výsledky. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha, 2000, roč. 49, č. 2, s. 110-113. ISSN 1210-7867.
 146. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Daniela HOFFMANNOVÁ a Jiří HLOŽEK. Podíl praktického lékaře na včasné diagnóze karcinomů hlavy a krku. Trendy v medicíně. Praha: Triton, 2000, roč. 2, č. 1, s. 25-28. ISSN 1212-9046.
 147. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Případ trombózy nitrolebních splavů jako komplikace chronického středoušního zánětu. In Sborník abstrakt, 63. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Olomouc 2000. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. s. 19. ISBN 80-86247-10-4.
 148. 1999

 149. SMILEK, Pavel, Karel ČADA a Jiří WOTKE. Rhinocerebral Mucormycosis. Oto-Rhino-Laryngologia Nova. Basel: Karger, 1999, roč. 8, č. 5, s. 258-261. ISSN 1420-2433.
 150. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Libor PÁČ, Pavel SMILEK a Rom KOSTŘICA. Septum medianum v horní části retrofaryngeálního prostoru a jeho možný klinický význam. In Plzeňský lékařský sborník. Plzeň: LF UK Plzeň, 1999. s. 185-188. ISBN 80-7184-989-8.
 151. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Úloha indukční chemoterapie při léčbě karcinomů hlavy a krku - přehled. Klinická onkologie. Brno: ApS Brno, spol s r.o., 1999, roč. 12, č. 5, s. 153-155. ISSN 0862-495X.
 152. SMILEK, Pavel, Karel HUŠEK, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jan ŽALOUDÍK a Ladislav DUŠEK. Vztah markeru Ki-67 k prognóze karcinomů faryngu a vchodové části hrtanu - předběžné výsledky. In 62. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí, Hradec Králové. Hradec Králové: LF Karlovy univerzity v Hradci Králové, 1999. s. 22. ISBN 80-86225-00-3.
 153. ROTTENBERG, Jan, Rom KOSTŘICA a Pavel SMILEK. Wegenerova granulomatóza. In 62. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí, Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK Hradec Králové, 1999. s. 82. ISBN 80-86225-00-3.
 154. 1998

 155. ČADA, Karel a Pavel SMILEK. Aneurysma karotické arterie ve spánkové kosti. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha, 1998, roč. 47, č. 2, s. 68-70. ISSN 1210-7867.
 156. SMILEK, Pavel, Jan HEMZA, Jiří HLOŽEK a Rom KOSTŘICA. Chordom klivu řešený metodou midfacial degloving. Choroby hlavy a krku. Bratislava, 1998, roč. 7, č. 1, s. 35-38. ISSN 1210-0447.
 157. ČADA, Karel a Pavel SMILEK. Jsou pleomorfní adenomy nádory benigní ? Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha, 1998, roč. 47, č. 1, s. 15-17. ISSN 1210-7867.
 158. HOFFMANNOVÁ, Daniela, Jan ROTTENBERG a Pavel SMILEK. Léčba hypertrofické rýmy CO2 laserem. Medica Revue. Praha, 1998, roč. 5, č. 5, s. 20-21. ISSN 1210-3673.
 159. SMILEK, Pavel, Karel ČADA a Božena KREJČOVÁ. Midfacial degloving. Otolaryngologie a foniatrie. Praha, 1998, roč. 47, č. 1, s. 12-14. ISSN 1210-7867.
 160. ČADA, Karel a Pavel SMILEK. Možnosti léčby tympanojugulárních chemodektomů. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha, 1998, roč. 47, č. 1, s. 9-11. ISSN 1210-7867.
 161. SMILEK, Pavel, Karel ČADA, Jiří HLOŽEK, Břetislav GÁL a Miroslav ŽALLMANN. Přehled třmínkových operací na ORL klinice v Brně v letech 1970 - 1995. Otorhinolarngologie a foniatrie. Praha, 1998, roč. 47, č. 2, s. 63-66. ISSN 1210-7867.
 162. SMILEK, Pavel, Karel ČADA, Jiří HLOŽEK, Břetislav GÁL a Miroslav ŽALLMANN. Přehled třmínkových operací na ORL klinice v Brně v letech 1970-1995. Otorinolaryngologie a foniatrie. ČR, 1998, roč. 1998. ISSN 1210-7867.
 163. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Squamous Cell Carcinoma of Waldeyer´s Circuit treted in years 1991 - 1995 at ENT Clinic in Brno. In 1st World Congress on Head and Neck Oncology. 1. vyd. Bologna Italy: Monduzzi Editore, 1998. s. 43-46. ISBN 88-323-1129-1.
 164. 1997

 165. SMILEK, Pavel a Karel ČADA. Estezioneuroblastomy na ORL klinice v letech 1975-1995. Otorinolaryngologie a foniatrie. 1997, roč. 46, č. 1, s. 44-47. ISSN 1210-7867.
 166. SMILEK, Pavel, Karel ČADA a Jiří HLOŽEK. Choristomy hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. 1997, roč. 46, č. 1, s. 136-137. ISSN 1210-7867.
 167. ČADA, Karel a Pavel SMILEK. Intratemporální neurinomy lícního nervu. Choroby hlavy a krku. 1997, roč. 6, č. 2, s. 17-19. ISSN 1210-0447.
 168. SMILEK, Pavel a Božena KREJČOVÁ. Madelungova choroba. Otorinolaryngologie a foniatrie. 1997, roč. 46, č. 1, s. 133-135. ISSN 1210-7867.
 169. SMILEK, Pavel a Karel ČADA. Nádory parafaryngeálního prostoru na ORL klinice v Brně za posledních 6 let. Otorinolaryngologie a foniatrie. 1997, roč. 46, č. 1, s. 40-43. ISSN 1210-7867.
 170. SMILEK, Pavel, Karel ČADA a Jiří WOTKE. The Cause of Rhinocerebral Mucormycosis. In Sborník XVI. světového otorinolaryngologického kongresu, 6.3. Sydney: XVI. světový otorinolaryngologický kongres., 1997.
 171. 1996

 172. ČADA, Karel a Pavel SMILEK. Otorinolaryngologická problematika praktického lékaře. In Aktuální otázky praktického lékařství. Sborník III. Brno: LF MU Brno, Gloria Rosice u Brna, 1996. s. 16-18. Aktuální otázky praktického lékařství.
 173. SMILEK, Pavel, Karel ČADA a Jiří HLOŽEK. Případ oboustranné obrny hrtánových rozvěračů při Lymské borelióze. Otorinolaryngologie a foniatrie. 1996, roč. 45, č. 1, s. 58-59. ISSN 1210-7867.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 22:19