Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. VÍT, Michal, Jan KUČERA, Peter LENÁRT, Jan NOVÁK, Filip ZLÁMAL, Zdenko REGULI, Martin BUGALA, Jitka REGULI ČIHOUNKOVÁ, Pavel PŘECECHTĚL, Vojtěch MALČÍK, Tomáš VOJTÍŠEK, Jana FIALOVÁ KUČEROVÁ, Veronika ECLEROVÁ, Marie TOMANDLOVÁ, Radek ŠÍP, Lucie RÁČKOVÁ, Markéta GRULICHOVÁ, Josef TOMANDL a Julie DOBROVOLNÁ. Biological factors and self-perception of stress in relation to freeze-like response in humans. Psychoneuroendocrinology. England: Pergamon - Elsevier, 2023, roč. 158, December 2023, s. 1-9. ISSN 0306-4530. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.psyneuen.2023.106382.
  2. POHLOVA KUCEROVA, Stepanka, Kovarik DALIBOR, Tomáš VOJTÍŠEK, Lenka ZATOPKOVA, Martin JANIK, Riaz RIZWANA a Petr HEJNA. Electrocuted to death: A case of an autoerotic fatality with body wrapping, anal masochism, and low abdomen mechanical stimulation. Legal Medicine. CLARE: Elsevier, 2023, roč. 63, July 2023, s. 1-6. ISSN 1344-6223. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.legalmed.2023.102265.
  3. KOLLÁROVÁ, Andrea, Veronika DZETKULIČOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Petr HANDLOS a Marek JOUKAL. Extrapericardial iatrogenic diaphragmatic hernia following coronary artery bypass surgery. In Morphology 2023. 2023. ISBN 978-80-8187-146-7.
  4. VOJTÍŠEK, Tomáš a Michal ZELENÝ. Nové znalecké právo v České republice. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. Bratislava: Slovenská súdnolekárska spoločnosť, Bratislava, SR, 2023, XIII, 2/2023, s. 81-84. ISSN 1338-4589.
  5. VYMAZALOVÁ, Kateřina, Omar ŠERÝ, Petr KRÁLÍK, Radka DZIEDZINSKÁ, Zuzana MUSILOVÁ, Jan FRIŠHONS, Tomáš VOJTÍŠEK a Marek JOUKAL. Substantial decrease in SARS-CoV-2 RNA after fixation of cadavers intended for anatomical dissection. Anatomical Science International. NEW YORK: SPRINGER, 2023, roč. 98, č. 3, s. 441-447. ISSN 1447-6959. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12565-023-00707-9.

  2022

  1. GIMUNOVÁ, Marta, Michal BOZDĚCH, Jan NOVÁK a Tomáš VOJTÍŠEK. Gender differences in the effect of a 0.11% breath alcohol concentration on forward and backward gait. SCIENTIFIC REPORTS. ENGLAND: NATURE PORTFOLIO, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-11. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-022-23621-y.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš. Kritické zhodnocení rekodifikace znaleckého práva v České republice po prvním roce účinnosti. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2022, roč. 2022, č. 2, s. 25-27. ISSN 1210-7875.
  3. FRIŠHONS, Jan, Marek JOUKAL, Tomáš VOJTÍŠEK, Petr HÁJEK, Mária MIKLOŠOVÁ, Jiří FERDA, Ondřej NAŇKA, Jana MRZÍLKOVÁ a David KACHLÍK. Současná problematika dárcovství těl pro výukové a výzkumné účely a jejich využití v Česku. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 161, 3-4, s. 153-158. ISSN 0008-7335.
  4. ORLÍČKOVÁ, Jana, Martin ZEMAN, Tomáš VOJTÍŠEK a Ondřej SLABÝ. Význam molekulární pitvy v soudním lékařství. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 2022, č. 5, s. 207-211. ISSN 0008-7335.

  2021

  1. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Souhrn doporučení pro bezpečnou manipulaci s lidskými pozůstatky a posmrtným biologickým materiálem s nemocí COVID-19. Gnosis Medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2021, roč. 2020, Česká republika, s. 9-17. ISSN 1805-8434.
  2. HAJKOVA, Veronika, Tereza SVECOVA, Matej UVIRA, Tomáš VOJTÍŠEK a Petr HANDLOS. Various fatal complications of urolithiasis. Forensic Science, Medicine, and Pathology. New Jersey: Humana Press, 2021, roč. 17, č. 3, s. 513-516. ISSN 1547-769X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12024-021-00380-2.

  2020

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš. Kompetence a kvalifikace v oboru soudní lékařství v České republice. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. SR, 2020, roč. 10, č. 1, s. 55-59. ISSN 1338-4589.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš. Rekodifikace znaleckého práva v České republice od roku 2021 a její dopady znalectví ve zdravotnictví se zvláštním přihlédnutím k soudnímu lékařství. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2020, roč. 65, č. 3, s. 67-72. ISSN 1210-7875.
  3. FRIŠHONS, Jan, Adam STRNAD, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Souhrn doporučení pro bezpečnou manipulaci s lidskými pozůstatky a posmrtným biologickým materiálem s nemocí COVID-19. Gnosis Medica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020, roč. 2020 6, 1-2, s. 9-17. ISSN 1805-8434.
  4. VOJTÍŠEK, Tomáš, Stepanka KUCEROVA POHLOVA, Svatava DUCHAŇOVÁ, Jan KRAJSA a Petr HEJNA. Traumatic Decapitation of the Fetus During Birth: Criminalistic and Forensic Aspects. American Journal of Forensic Medicine and Pathology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2020, roč. 41, č. 3, s. 234-237. ISSN 0195-7910. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/PAF.0000000000000556.

  2019

  1. KUČEROVÁ, Štěpánka, Lenka ZÁTOPKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Michaela UBLOVÁ a Petr HEJNA. An Unplanned Complex Suicide by Multiple Blank Cartridge Gunshots and Cutting. Journal of Forensic Sciences. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 64, č. 2, s. 616-621. ISSN 0022-1198. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/1556-4029.13881.
  2. EREN, Filiz, Nursel Turkmen INANIR, Bulent EREN, Eser BAYRAKTAR a Tomáš VOJTÍŠEK. Death due to Acute Massive Pulmonary Thromboembolism Associated with Risperidone. Galician medical journal. Ivano-Frankivsk National Medical University, 2019, roč. 26, č. 2, s. 1-3. ISSN 2414-1518. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21802/gmj.2019.2.12.

  2018

  1. URBANOVÁ, Petra, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan FRIŠHONS, Ondřej ŠANDOR, Mikoláš JURDA a Jan KRAJSA. Applying 3D Prints to Reconstructing Postmortem Craniofacial Features Damaged by Devastating Head Injuries. Legal Medicine. Clare: ELSEVIER IRELAND LTD, 2018, roč. 33, JUL 2018, s. 48-52. ISSN 1344-6223. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.legalmed.2018.05.005.
  2. FRIŠHONS, Jan, Petr HEJNA, Sergei Valerievič LEONOV, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Kateřina STOKLÁSKOVÁ, Petr RAMBOUSEK a Martin ZEMAN. Přehled postmortálních technik pro případy rekonstrukce mutilujících poranění obličeje. Kriminalistický sborník. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2018, roč. 62, č. 5, s. 49-59, 10 s.
  3. HIRT, Miroslav, František VOREL, Petr HEJNA, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Eva DAŇKOVÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Petr DUBOVÝ, Miroslav DVOŘÁK, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Naděžda FOJTŮ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Ludvík JUŘÍČEK, Miroslav KITKA, Jozef KRAJČOVIČ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, František NOVOMESKÝ, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Hynek ŘEHULKA, Miloš SOKOL, Kateřina STOKLÁSKOVÁ, Lubomír STRAKA, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie. 1. vydánín/a. Praha: Grada, 2018, 168 s. ISBN 978-80-247-1979-5.

  2017

  1. FRIŠHONS, Jan, Štěpánka KUČEROVÁ, Mikoláš JURDA, Miloš SOKOL, Tomáš VOJTÍŠEK a Petr HEJNA. Makrodiagnostické trendy současné soudnělékařské praxe v České republice. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 156, č. 7, s. 384-390. ISSN 0008-7335.
  2. STOKLÁSKOVÁ, Kateřina, Miroslav ĎATKO, Eva DAŇKOVÁ, Milan VOTAVA, Karel SCHNELLER, Martin ZEMAN, Tomáš VOJTÍŠEK a Michal ZELENÝ. Onkologická tajemství zemřelých. Čs. Patologie. Česká patologie o.s., 2017, roč. 62/2017, č. 3, s. 30-32. ISSN 1210-7875.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Kateřina a Tomáš VOJTÍŠEK. Postmortální diagnostika anafylaktického šoku. In XIX. Rozmaričovy soudně lékařské dny s mezinárodní účastí. 2017. ISBN 978-80-270-1353-1.
  4. VOJTÍŠEK, Tomáš, Štěpánka KUČEROVÁ, Jan KRAJSA, Bulent EREN, Petra VYSOČANOVÁ a Petr HEJNA. Postmortem Increase in Body Core Temperature How Inaccurate We Can Be in Time Since Death Calculations. AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2017, roč. 38, č. 1, s. 21-23. ISSN 0195-7910. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1097/PAF.0000000000000286.
  5. URBANOVÁ, Petra, Mikoláš JURDA, Tomáš VOJTÍŠEK a Jan KRAJSA. Using drone-mounted cameras for on-site body documentation: 3D mapping and active survey. Forensic Science International. CLARE,Ireland: Elsevier, 2017, roč. 281, December, s. 52-62. ISSN 0379-0738. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.forsciint.2017.10.027.

  2016

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš. Aktivní oznamovací povinnost zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení v českém a slovenském právu. In COFOLA 2016, Právnická fakulta MU. 2016.
  2. EREN, Filiz, T. Inanir NURSEL, Bulent EREN, Eser BAYRAKTAR, Okan YILDIZ, N. Gundogmus UMIT a Tomáš VOJTÍŠEK. Death due to acute massive pulmonary thromboembolism associated with risperidone. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
  3. STOKLÁSKOVÁ, Kateřina, Pavel KUKLÍNEK, Sáva PEŠÁK, E. ŠTERZOVÁ, Vojtěch THON, Tomáš VOJTÍŠEK, M. VOTRUBOVÁ a Michal ZELENÝ. Fatální anafylaktická reakce po pobodání včelami – kazuistika. 2016.
  4. VOJTÍŠEK, Tomáš. Kompetence a kvalifikace v soudním lékařství. In 6. ročník Konference zdravotnického práva. Lidé, zdravotnictví a právo. 2016.
  5. VOJTÍŠEK, Tomáš, Kateřina GRUSOVÁ, Miroslav HIRT, Andrea BRZOBOHATÁ, Jan PIVNIČKA, Bűlent EREN a Inanir N. TURKMEN. Mass Methanol poisoning in the Czech Republic in 2012. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
  6. KUČEROVÁ, Štěpánka, Tomáš VOJTÍŠEK a Petr HEJNA. Nietypowa rana kłuta wskazująca na samobójstwo rytualne. Archiwum Medycyny Sadowej i Kryminologii. Łódź: Polskie Towarzystwo Medycyny Sadowej i Kryminologii, 2016, roč. 66, č. 2, s. 125-132. ISSN 0324-8267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5114/amsik.2016.63865.
  7. EREN, Bulent, T. Inanir NURSEL, Filiz EREN, Eser BAYRAKTAR, Ersin ANNAK, N. Gundogmus UMIT a Tomáš VOJTÍŠEK. Noncompaction of the left ventricle. A case report. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
  8. SOKOL, Miloš, František VOREL, Martin DOBIÁŠ a Tomáš VOJTÍŠEK. Odškodnění bolesti a trvalých následků u pracovních a nepracovních úrazů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, 182 s. Pro praxi. ISBN 978-80-7380-610-1.
  9. ĎATKO, Miroslav, Milan VOTAVA, Martin ZEMAN a Tomáš VOJTÍŠEK. Onkologická tajemství mužů. In VIII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2016.
  10. VOJTÍŠEK, Tomáš, Petr HEJNA a František VOREL. Organizace specializačního vzdělávání v oboru soudní lékařství. In XXIV. Ostravské dny forenzních věd. 2016.
  11. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK a Miroslav ĎATKO. Perivasal cerebral microhaemorrhages accompanied with acute increase of intrathoracic and intra-abdominal pressure. In IALM intersocietal symposium (International Academy of Legal Medicine) Venice. 2016.
  12. SEPŠI, Milan, Martin ZEMAN, Tomáš VOJTÍŠEK, Martin ŠINDLER, Štěpánka KUČEROVÁ a Martin DOBIÁŠ. Postmortální diagnostika u pacientů s implantovaným kardioverterem/defibrilátorem. In XXIV. Ostravské dny forenzních věd. 2016.
  13. VOJTÍŠEK, Tomáš. Problematika znaleckých posudků ve zdravotnictví. Souhlas s pitvou v novém občanském zákoníku. In Justiční akademie - Zdravotnická problematika. 2016.
  14. VOJTÍŠEK, Tomáš. Procesní postavení znalce z oboru zdravotnictví v jednání před soudem. Využití systému e-justice z pohledu znalce. Problematika návrhu nového znaleckého zákona. In Kurz IPVZ. Vystupování znalců z oboru zdravotnictví v jednání před soudy. 2016.
  15. VOJTÍŠEK, Tomáš. Soudnělékařská služba a závažná násilná trestná činnost. Souhlas s pitvou v novém občanském zákoníku. In Justiční akademie - Násilná trestná činnost. 2016.
  16. HIRT, Miroslav, František VOREL, Vladimír ANTONÍN, Michal BERAN, Ivan BOUŠKA, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana ČERNÁ, Miroslav ĎATKO, Martin DOBIÁŠ, Silvia FARKAŠOVÁ IANNACCONE, Iva GROSSOVÁ, Petr HEJNA, Václav HORÁK, Kateřina HRUBÁ, Lucie HRUŠKOVÁ, Martin JANÍK, Miroslav KITKA, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Ivan MAZURA, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Pavel REJTAR, Luděk RYBA, Miloš SOKOL, Marie STAŇKOVÁ, Ľubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Jozef ŠIDLO, Naděžda ŠPATENKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Jana TOMKOVÁ, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA, David VRÁNA, Lenka ZÁTOPKOVÁ a Michal ZELENÝ. Soudní lékařství II.díl. 1.vydání. Praha: Grada Publishing.a.s., 2016, 232 s. ISBN 978-80-271-0268-6.
  17. VOJTÍŠEK, Tomáš, Štěpánka KUČEROVÁ, Petr KYZLINK a Miloš SOKOL. Správný postup při indikaci a provádění pitev v České republice. Časopis lékařů českých. Praha: MeDitorial, s.r.o., 2016, roč. 155, č. 7, s. 377-382. ISSN 0008-7335.
  18. VOJTÍŠEK, Tomáš a Petr HEJNA. Vystupování znalce z oboru zdravotnictví před soudem. In V. Slovensko-český zjazd súdneho lekárstva. 2016. ISBN 978-80-223-4162-2.

  2015

  1. ĎATKO, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK a Petr HEJNA. A fatal lion attack. Humana Press: Totowa, 2015, 3 s. ISSN 1547-769X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s12024-014-9627-7.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš. člen výkonné redakční rady. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, 2015. ISSN 1210-7875.
  3. VOJTÍŠEK, Tomáš. Další plánované legislativní změny v provádění pitev (v roce 2015). In XVIII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2015.
  4. FEDAKAR, Recep, Bülent EREN, Murat Serdar GÜRSES, Ertuğrul GÖK a Tomáš VOJTÍŠEK. Death due to Behcet's disease? Malpractice? Romanian Journal of Legal Medicine. Bucharest: Romanian Legal Medicine Society, 2015, roč. 23, č. 4, s. 257-260. ISSN 1221-8618. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.4323/rjlm.2015.257.
  5. M.NUMAN URAL, FILIZ EREN, N.ESRA SAKA, NURSEL TÜRKMEN INANIR, BÜLENT EREN, Tomáš VOJTÍŠEK a MURAT SERDAR GÜRSES. Death Due to Myocardial Bridging. MAEDICA - a Journal of Clinicla Medicine. 2015, roč. 2015, 10(13)2, s. 143-146. ISSN 1841-9038.
  6. VOJTÍŠEK, Tomáš. Dopad nového občanského zákoníku na provádění pitev v ČR. Online. In Kyselovská T., Kadlubiec V., Provazník J., Springinsfeldová N., Virdzeková A. Cofola 2015 (Sborník z konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 303-330. ISBN 978-80-210-7976-2.
  7. VOJTÍŠEK, Tomáš. Je třeba společnost chránit před pitvajícími lékaři? In XXIII. Ostravské dny forenzních věd. 2015.
  8. VOJTÍŠEK, Tomáš. Kritéria pro jmenování znalců pro obor zdravotnictví odvětví soudní lékařství. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2015, roč. 51, č. 1, s. 9-12. ISSN 1210-7875.
  9. VOJTÍŠEK, Tomáš. Násilná trestná činnost z pohledu soudního lékaře. In Justiční akademie - Násilná trestná činnost. 2015.
  10. VOJTÍŠEK, Tomáš. Podmínky pro jmenování znalců v oboru zdravotnictví. In VII. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2015.
  11. VOJTÍŠEK, Tomáš. Poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni jako okolnost vylučující protiprávnost. In Dny práva. Právnická fakulta MU. 2015. ISBN 978-80-210-8201-4.
  12. ZELENÝ, Michal, Tomáš VOJTÍŠEK, Miroslav ĎATKO a Kateřina GRUSOVÁ. Problematika pitev zemřelých v souvislosti s dopravní nehodou. In ExFoS 2015 XXIV. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství k výročí 50 let Ústavu soudního inženýrství na VUT v Brně. 2015. ISBN 978-80-214-5100-1.
  13. KREJČÍ, Zdeněk a Tomáš VOJTÍŠEK. Prohlídka těla zemřelého. Kriminalistický sborník. Praha: Kriminalistický ústav Praha Policie ČR, 2015, LIX, č. 5, s. 49-54.
  14. FILIZ EREN, MURAT SERDAR GÜRSES, NURSEL TÜRKMEN INANIR, BÜLENT EREN a Tomáš VOJTÍŠEK. Retroperitoneal Liposarcoma:. MAEDICA - a Journal of Clinical Medicine. 2015, roč. 2015, 10(13)2, s. 140-142. ISSN 1841-9038.
  15. VOJTÍŠEK, Tomáš. Smrt jako právní událost. In Kurz IPVZ - Určování doby smrti. 2015.
  16. ADÁMEK, Tomáš, Michal BERAN, Igor DVOŘÁČEK, Miroslav DVOŘÁK, Jiří FIALKA, Petr HEJNA, Miroslav HIRT, Jiří HLADÍK, Martin JANÍK, Přemysl KLÍR, Jozef KRAJČOVIČ, Jan KRAJSA, Pavel KUBIŠTA, Rudolf MACHÁČEK, Ivan MAZURA, František NOVOMESKÝ, Peter ONDRA, Alexander PILIN, Hynek ŘEHULKA, Miloš SOKOL, Ľubomír STRAKA, Přemysl STREJC, Markéta ŠAŇKOVÁ, Petr TOMÁŠEK, Pavel TOUPALÍK, František TOUŠEK, Tomáš VOJTÍŠEK a František VOREL. Soudní lékařství : I. díl. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-5680-6.
  17. VOJTÍŠEK, Tomáš. Trestněprávní aspekty strangulací. In Kurz IPVZ - Dušení. 2015.
  18. PRUDIL, Lukáš a Tomáš VOJTÍŠEK. 5th Conference of the European Association of Health Law. 2015.

  2014

  1. ZEMAN, Martin, Tomáš VOJTÍŠEK, Víta ŽAMPACHOVÁ a Martin ŠINDLER. Akutní myokarditida v kombinaci s traumatickými změnami myokardu po resuscitaci v případu úmrtí dítěte - kazuistika. In XXII. ostravské dny forenzních věd s mezinárodní účastí. 2014. ISBN 978-80-905684-4-0.
  2. EREN, Filiz, Murat GÜRSES, Numan URAL, Nursel TÜRKMEN INAIR a Tomáš VOJTÍŠEK. Güney marmara bölgesinde otopsisi yapilan karbonmonoksit zehirlenme olgulari. Adli Tıp Bülteni. Mersin: Mersin University School of Medicine, 2014, roč. 19, č. 2, s. 96-99. ISSN 1300-865X.
  3. VOJTÍŠEK, Tomáš. Jmenování znalců pro obor zdravotnictví, odvětví soudní lékařství – aktuální otázky. In XXII. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD. 2014.
  4. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav DVOŘÁK, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK, František VOREL a Michal ZELENÝ. Soudní znalectví v oboru zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Grada publishing, 2014, 48 s. ISBN 978-80-247-3890-1.
  5. VOJTÍŠEK, Tomáš. Úloha znalce z odvětví soudního lékařství př dokazování pochybení zdravotnických pracovníků. In Trestná činnost ve zdravotnictví - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově. 2014.
  6. VOJTÍŠEK, Tomáš. Určování provedení pitvy klinickými lékaři. In VI. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. 2014.

  2013

  1. ĎATKO, Miroslav, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Dopravní nehoda - ano či ne? In XXI.Ostravské dny forenzních věd. 2013. ISBN 978-80-260-4703-2.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš. Povinná mlčenlivost v soudně-lékařské praxi a orgány činné v trestném řízení. In XVII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2013.
  3. ZEMAN, Martin, Martin ŠINDLER a Tomáš VOJTÍŠEK. Rozšíření možností genetické analýzy náhlé srdeční smrti. In V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. 2013.
  4. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT a Karel SCHNELLER. Zkušenosti s novým Listem o prohlídce zemřelého. In V. MEZINÁRODNÍ KONGRES ÚRAZOVÉ CHIRURGIE A SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. 2013.

  2012

  1. HIRT, Miroslav, Andrea BRZOBOHATÁ, Miroslav ĎATKO, Jan KRAJSA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Miloš SOKOL, Kateřina HIRTOVÁ a Aleš VÉMOLA. Dopravní nehody v soudním lékařství a soudním inženýrství. 1. vyd. Praha: Grada, 2012, 151 s. ISBN 978-80-247-4308-0.
  2. STRAKA, Lubomír, Miroslav HIRT, František NOVOMESKÝ, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Martin JANÍK, Andrea BRZOBOHATÁ, Ivana KOMÁREKOVÁ, Vladimír ANTONÍN, Janka BUCHANCOVÁ a Oto OSINA. Kompendium súdnolekárskej toxikológie. Martin SR, 2012, 179 s. ISBN 978-80-8063-378-3.
  3. VOJTÍŠEK, Tomáš a Milan VOTAVA. Role soudního lékařství v České republice při odmítnutí zdravotní pitvy ze strany pozůstalých. Folia Societatis Medicinae Legalis Slovacae. 2012, roč. 2, č. 2, s. 147-153. ISSN 1338-4589.
  4. ZEMAN, Martin, Milan SEPŠI, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ŠINDLER. Suddenly deceased young individuals autopsied at the Department of forensic medicine, Brno - analysis. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, 2012, roč. 57, č. 3, s. 44-47. ISSN 1210-7875.

  2011

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš. Komplexní pohled na právní úpravu provádění pitev v ČR. In XVI. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny - Kouty nad Desnou. 2011.
  2. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Lukáš PRUDIL, Roman HEINZ, František VOREL, Miroslav DVOŘÁK, Petr HEJNA a Michal BERAN. Medicína a trestní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 87 s. ISBN 978-80-210-5508-7.
  3. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Milan VOTAVA. Provádění pitev v ČR - nová legislativa. In XIX. Ostravské dny forenzních věd - Ostravice. 2011.
  4. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 466. ISBN 978-80-210-4583-5.
  5. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Specifika ústavních znaleckých posudků v oboru zdravotnictví. In III. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství - Mikulov. 2011.
  6. ZEMAN, Martin, Milan SEPŠI, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ŠINDLER. The Sudden Death of Young People and Problems of Genetic Testing. In 19th World Meeting of The International Association of Forensic Sciences (IAFS). 2011.
  7. HIRT, Miroslav, Lubomír STRAKA, Michal ZELENÝ, Jozef KRAJČOVIČ, Tomáš VOJTÍŠEK, František ŠTULLER, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Vladimír ANTONÍN. Toxikologie a jiné laboratorní metody ve forenzní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 51 s. ISBN 978-80-210-5477-6.
  8. HIRT, Miroslav, Michal BERAN, Miroslav ĎATKO, Petr HEJNA, Jan CHRASTINA, Martin JANÍK, Ivana KOMÁREKOVÁ, Jan KRAJSA, Zdeněk NOVÁK, Ivo ŘÍHA, Lubomír STRAKA, Miroslav ŠAFR, Pavel TOUPALÍK, Andrea VLČKOVÁ, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Michal ZELENÝ. Tupá poranění v soudním lékařství. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011, 192 s. ISBN 978-80-247-4194-9.

  2010

  1. STRAKA, Lubomír, František NOVOMESKÝ, Jozef KRAJČOVIČ, František ŠTULLER, Andrea BRZOBOHATÁ a Tomáš VOJTÍŠEK. Forenzná interpretácia posmortálnej neogenézy etanolu v krvných vzorkách z kadaverózne dekomponovaných tiel. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2010, roč. 55,2010, č. 2, s. 18-21. ISSN 1210-7875.
  2. ZEMAN, Martin, Tomáš VOJTÍŠEK, Martin ŠINDLER a Milan SEPŠI. Genetické vyšetření v případech náhlé srdeční smrti mladých jedinců. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
  3. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Kriminální úrazy s oznamovací povinností vůči Policii ČR. In II. Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2010.
  4. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA, Marie STAŇKOVÁ, Jiří FIALKA, J. HOLOUBEK, A. NOVONTÁ RYCHTECKÁ, Andrea VLČKOVÁ, Alexandr PILIN, Peter ONDRA, Petr HEJNA, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Kateřina ZEDNÍKOVÁ, Rudolf MACHÁČEK, Ivana ČERNÁ, Eva KREJZLÍKOVÁ, I. VÁLKA, Karel SCHNELLER, Hana VANĚRKOVÁ, Miroslav ĎATKO, František NOVOMESKÝ, Lubomír STRAKA, Jozef KRAJČOVIČ, A. HAJTMAN, V. MACKO a František VOREL. Mezirepubliková Česko - Slovenská studie korelace výsledků dechových analyzátroů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2010, roč. 55,2010, č. 1, s. 8-9. ISSN 1210-7875.
  5. ZEMAN, Martin, Tomáš VOJTÍŠEK, Martin ŠINDLER a Milan SEPŠI. Náhlá srdeční smrt u mladých dospělých a její diagnostika. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
  6. PRUDIL, Lukáš, Tomáš VOJTÍŠEK, Martin ZEMAN a Michal ZELENÝ. Povinná mlčenlivost lékaře s důrazem na vztah k orgánům činným v trestním řízení. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
  7. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Miroslav HIRT. Práva a povinnosti lékaře ZZS při úmrtí pacienta ve vztahu k orgánům činným v trestním rízení včetně případů podezření na intoxikaci návykovými látkami. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.
  8. VOJTÍŠEK, Tomáš a Miroslav HIRT. Pregraduální výuka soudního lékařství - současná praxe a trendy. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
  9. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Milan VOTAVA. Problematika pitev osob zemřelých mimo území ČR. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Valtice. 2010.
  10. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT a Michal ZELENÝ. Spolupráce lékaře ZZS a Ústavu soudního lékařství. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče. 2010.

  2009

  1. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ, Jan KRAJSA, Marie STAŇKOVÁ, Jiří FIALKA, Alexandr PILIN, Jana MUDROVÁ, Svatava DUCHAŇOVÁ, Kateřina ZEDNÍKOVÁ, Rudolf MACHÁČEK, Ivana ČERNÁ, Eva KREJZLÍKOVÁ, Ivo VÁLKA, Karel SCHNELLER, Hana VANĚRKOVÁ, Miroslav ĎATKO, František NOVOMESKÝ, Lubomír STRAKA, Jozef KRAJČOVIČ, František ŠTULLER a František VOREL. Celorepubliková studie korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
  2. HIRT, Miroslav a Tomáš VOJTÍŠEK. Korelace výsledků dechových analyzátorů a výsledků laboratorní analýzy při zjišťování hladiny alkoholu v krvi (předběžné sdělení). In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
  3. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT a Přemysl KLÍR. Nová úprava specializačního vzdělávání likviduje obor soudního lékařství. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.
  4. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Michal ZELENÝ. Plicní embolie nádorovými hmotami v soudnělékařské praxi. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
  5. ĎATKO, Miroslav, Martin ZEMAN, Tomáš VOJTÍŠEK a Karel SCHNELLER. Případy úmrtí po atypickém sexuálním ukájení. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
  6. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Rekodifikace trestního práva hmotného z pohledu soudního lékařství. In XV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2009.
  7. VOJTÍŠEK, Tomáš. Úmrtí chodců po dopravních nehodách se střetem s osobními automobily. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 54,2009, č. 3, s. 28-32. ISSN 1210-7875.
  8. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Změny v povinné mlčenlivosti zdravotnických pracovníků vůči orgánům činným v trestním řízení. In Mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2009. ISBN 978-80-7392-106-4.

  2008

  1. VOTAVA, Milan, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Karel SCHNELLER, Miroslav HIRT a Michal ZELENÝ. Náhlá úmrtí v důsledku plicní embolie nádorovými hmotami. In 35.Sjezd českých patologů. 2008. ISBN 978-80-7392-039-5.
  2. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Andrea BRZOBOHATÁ a Eva MATĚJŮ. Soudní lékařství. Brno: Masarykova Univerzita Právnická fakulta, 2008, 82 s. Edice učebnic PrF MU č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
  3. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Andrea BRZOBOHATÁ. Soudní lékařství. Učební text pro studium na PrF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 82 s. edice učebnic, sv. číslo 413. ISBN 978-80-210-4583-5.
  4. VOJTÍŠEK, Tomáš, Martin ZEMAN a Miroslav HIRT. The interesting morphological finding in the case of stab-incised injury. In 1. slovensko-český vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou. 2008.
  5. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Zkušenosti s písemným testem v rámci zkoušky ze soudního lékařství. In IV. Celofakultní konference o studiu na LF MU, Brno. 2008.

  2007

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Eva MATĚJŮ. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2007.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš, Miroslav HIRT, Martin ZEMAN a Eva MATĚJŮ. Podezřelé úmrtí staršího manželského páru v rodinném domě. In XIV. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2007.

  2006

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš, Martin ZEMAN a Alena PROCHÁZKOVÁ. Dokonaná sebevražda skokem před nákladní automobil. In 46. Májová súdnolekárská konferencia, Bratislava. 2006.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Miroslav HIRT. Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-anatomických pracovištích. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: ČLS-JEP, 2006, roč. 51, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-7875.
  3. MATĚJŮ, Eva, Aleš VÉMOLA, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ZEMAN. Rozbor mechanizmu vzniku poranění chodce při střetu s osobním automobilem ve spolupráci soudních lékařů a technického znalce. In Mezinárodní kongres forenzních věd, Brno. 2006.

  2005

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Informovaný souhlas s použitím částí těla pro vědecké a výukové účely. Zdravotnické právo v praxi. Konice: SOLEN, 2005, roč. 3., č. 4, s. 74-75. ISSN 1214-2883.
  2. ZEMAN, Martin a Tomáš VOJTÍŠEK. Neobvyklý případ smrtelného dopravního úrazu s izolovaným poraněním krčních orgánů. In 45. Májová súdnolekárská konferencia. 2005.
  3. HIRT, Miroslav, Jan KRAJSA a Tomáš VOJTÍŠEK. Perivascular Brain Microhaemorrhages Accompanying a Penetrating Gunshot Wound of the Chest. Ceská a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: CSL JEP, 2005, roč. 68/101, č. 2, s. 116-118. ISSN 1210-7859.

  2004

  1. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA, Michal ZELENÝ a Ludvík JUŘÍČEK. Krvácení do Virchow - Robinových prostorů při střelném poranění hrudníku. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 16. Martin, Slovenská republika, 2004.
  2. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Jan KRAJSA a Michal ZELENÝ. Vzdálená krvácení při střelném poranění mozku. In Zbomík prednášok, IV. celoštátny vedecký zjazd súdneho lekárstva s medzinárodnou účasťou, Martin 8. – 10.6.2004, pořadové číslo 49. Marin, Slovenská republika, 2004.

  2003

  1. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ a Jana MUDROVÁ. Historické aspekty vývoje morfologických věd v Evropě. 2003.
  2. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Tomáš PEXA. Historické základy středoevropských soudnělékařských věd. In XII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2003.

  2002

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš. Poškození ledvin při otravě etylenglykolem. In Histopatologické praktikum. Olomouc: EPAVA, 2002, s. 52-53. ISBN 80-86297-09-8.

  2001

  1. KOLČAVA, Josef, Jiří MERLÍČEK a Tomáš VOJTÍŠEK. Nástřikové preparáty mízních cév. In XI. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2001.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš a Miroslav HIRT. Novinky v právní kvalifikaci znásilnění. In VIII. konference mladých lékařů, FN u sv. Anny v Brně. 2001.
  3. HIRT, Miroslav, Helena SAMKOVÁ, Tomáš PEXA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ a Jana MUDROVÁ. The unusual pathway of shot canal. In XII. Zjazd Polskyego Towarzystwa Medycyny Sadowej i Kryminologii, Varšava. 2001.

  2000

  1. KREJZLÍK, Zdeněk, Karel SCHNELLER, Tomáš VOJTÍŠEK, Milan VOTAVA a Dalibor STRATIL. Podezření na zanedbání lékařské péče v praxi soudního lékaře. In 3. seminář mladých patologů s mezinárodní účastí. 2000.
  2. VOJTÍŠEK, Tomáš, Zdeněk KREJZLÍK, Karel SCHNELLER a Milan VOTAVA. Případná trestní odpovědnost pracovníků ve zdravotnictví v praxi. In VII. konference mladých lékařů, FN u sv. Anny v Brně. 2000.
  3. HIRT, Miroslav, Tomáš VOJTÍŠEK a Jiří MERLÍČEK. Smrtelné zranění novináře a spisovatele Rudolfa Těsnohlídka v roce 1928 ve světle nových poznatků. Časopis lékařů českých. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 156-157. ISSN 0008-7335.
  4. NOVÁK, L., Miroslav HIRT, Milan VOTAVA, Tomáš VOJTÍŠEK a Martin ZEMAN. Změny tělesné teploty po úmrtí. In 4. sjezd České společnosti soudního lékařství a soudní toxikologie, Brno. 2000.

  1999

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš, Jana MUDROVÁ a Miroslav HIRT. Mozková malácie vzniklá nepřímým mechanismem při traumatu. In Meziregionální seminář patologů s mezinárodní účastí v rámci aktivit české sekce IAP, Hradec nad Moravicí. 1999.
  2. BRZOBOHATÁ, Andrea, Jan PIVNIČKA a Tomáš VOJTÍŠEK. Nárůst počtu intoxikací ethylenglykolem v jihomoravském regionu. In VIII. Ostravské dny forenzních věd, Trojanovice. 1999.
  3. VOJTÍŠEK, Tomáš, Jana MUDROVÁ a Leo HAVELKA. Neobvyklá příčina smrti po sebevražedném pokusu střelnou ránou z brokovnice po dlouhodobém přežití. In X. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Karlova Studánka. 1999.
  4. VOJTÍŠEK, Tomáš a Jana MUDROVÁ. Případy úmrtí v důsledku intoxikace z pohledu soudního lékaře. In VI. Dny intenzivní medicíny, Kroměříž. 1999.
  5. HIRT, Miroslav, Dalibor STRATIL, Jiří MRÁZ, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Milan VOTAVA. Střelná poranění vodovodní trubkoku. In II. soudnělékařské pracovní dny v Českých Budějovicích. 1999.
  6. HIRT, Miroslav, Jiří MRÁZ, Tomáš VOJTÍŠEK a Jana MUDROVÁ. Střelné poranění střelou dumdum. In III. Tatranské súdnolekárske dni, Tatranská Lomnica. 1999.
  7. VOJTÍŠEK, Tomáš a Jiří ŘEHOLKA. Úmrtí při atypickém sexuálním ukájení. In II. soudnělékařské pracovní dny v Českých Budějovicích. 1999.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 6. 2024 15:33