Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KRÁLOVÁ, Maria, Lenka FARKAČOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Math Anxiety, Skills, and Work-related Competencies: A Study on Czech University Students. Online. Mathematics Teaching-Research Journal. City University of New York, 2024, roč. 15, č. 6, s. 20-38.

  2023

  1. LASÁK, Pavel a Maria KRÁLOVÁ. LAMBDA FUNCTION IN EXCEL IN RESPONSE TO CHALLENGES OF NONPROGRAMMERS IN MODERN CORPORATE PRACTICE. Online. In INTED2023 Proceedings. Valencia, Spain: 17th International Technology, Education and Development Conference, 2023, s. 931-937. ISBN 978-84-09-49026-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2023.0288.
  2. DASKOVA, N., I. MODOS, M. KRBCOVA, M. KUZMA, H. PELANTOVA, J. HRADECKY, M. HECZKOVA, M. BRATOVA, Petra VÍDEŇSKÁ, Petra ŠPLÍCHALOVÁ, Maria KRÁLOVÁ, M. HENIKOVA, J. POTOCKOVA, A. OURADOVA, R. LANDBERG, T. KUEHN, M. CAHOVA a J. GOJDA. Multi-omics signatures in new-onset diabetes predict metabolic response to dietary inulin: findings from an observational study followed by an interventional trial. NUTRITION & DIABETES. LONDON: SPRINGERNATURE, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-13. ISSN 2044-4052. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41387-023-00235-5.
  3. RACLAVSKÝ, Jiří, Maria KRÁLOVÁ, Eva KECKOVÁ a Patrik BOUŠEK. Nakladatelství Host - prezentace a debata k vydání překladu knihy Budiansky "Na okraji rozumu: Život Kurta Gödela". Host - vydavatelství s.r.o., 2023.
  4. DASKOVA, Nikola, Marier HECZKOVA, Istvan MODOS, Jaromir HRADECKY, Tomas HUDCOVIC, Marek KUZMA, Helena PELANTOVA, Irena BUSKOVA, Eva STICOVA, David FUNDA, Jaroslav GOLIAS, Barbora DRABONOVA, Jarmila JARKOVSKA, Maria KRÁLOVÁ, Ivana CIBULKOVA, Jan GOJDA a Monika CAHOVÁ. Protective Effect of Vegan Microbiota on Liver Steatosis Is Conveyed by Dietary Fiber: Implications for Fecal Microbiota Transfer Therapy. NUTRIENTS. SWITZERLAND: MDPI, 2023, roč. 15, č. 2, s. 454-471. ISSN 2072-6643. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/nu15020454.
  5. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Relationship Between Customer Expectations and Financial Performance of Food Industry Businesses in a Customer Satisfaction Model. Economic and Business Review. 2023, roč. 25, č. 2, s. 103-117. ISSN 1580-0466. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.15458/2335-4216.1320.

  2022

  1. GOTTFRIED, Jaroslav, Stanislav JEŽEK, Maria KRÁLOVÁ a Tomáš ŘIHÁČEK. Autocorrelation Screening : A Potentially Efficient Method for Detecting Repetitive Response Patterns in Questionnaire Data. Practical Assessment, Research, and Evaluation. United States: University of Massachusetts Amherst, 2022, roč. 27, February, s. 1-11. ISSN 1531-7714. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7275/vyxb-gt24.
  2. PROCHAZKOVA, Magdalena, Eva BUDINSKÁ, Marek KUZMA, Helena PELANTOVA, Jaromir HRADECKY, Marie HECZKOVA, Nikola DASKOVA, Miriam BRATOVA, Istvan MODOS, Petra VÍDEŇSKÁ, Petra ŠPLÍCHALOVÁ, Solomon A. SOWAH, Maria KRÁLOVÁ, Marina HENIKOVA, Eliska SELINGER, Krystof KLIMA, Karel CHALUPSKY, Radislav SEDLACEK, Rikard LANDBERG, Tilman KÜHN, Jan GOJDA a Monika CAHOVA. Vegan Diet Is Associated With Favorable Effects on the Metabolic Performance of Intestinal Microbiota: A Cross-Sectional Multi-Omics Study. Frontiers in Nutrition. LAUSANNE (SWITZERLAND): Frontiers Media SA, 2022, roč. 8, January, s. 1-18. ISSN 2296-861X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3389/fnut.2021.783302.

  2021

  1. GOTTFRIED, Jaroslav, Stanislav JEŽEK a Maria KRÁLOVÁ. Detekce opakujících se odpovědí v dotazníkových metodách pomocí autokorelací. 2021.
  2. BENAVENT MERCHÁN, Teresa, Ines Maria GÓMEZ-CHACÓN, Maria KRÁLOVÁ, Natasa BROUWER-ZUPANCIC a Paola IANNONE. Guidelines for Evaluation of Inquiry-Based Mathematics at University Level. The PLATINUM Project. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2021.
  3. JAWORSKI, Barbara, Josef REBENDA, Reinhard HOCHMUTH, Michele ARTIGUE, Inés GOMÉZ-CHACÓN, Sarah KHELLAF, Jana PETERS, Johanna RUGE, Lukáš MÁSILKO, Clare TROTT, Yuriy ROGOVCHENKO, André HECK, Svitlana ROGOVCHENKO, Nataša BROUWER, Mariia ASTAFIEVA, Paul HERNANDEZ-MARTINEZ, Oksana LYTVYN, Nataliia MORZE, Zuzana PÁTÍKOVÁ, Paola IANNONE, Maria KRÁLOVÁ, Marthe SCHUT, Markéta MATULOVÁ, Antonio DÍAZ-CANO, Juan-Antonio INFANTE, Adrián RIESCO, Gabriela REBENDOVÁ, Eva SEDLÁKOVÁ, Hanna DEMCHENKO, Mariia BOIKO, Oksana HLUSHAK a Stephanie THOMAS. Inquiry in University Mathematics Teaching and Learning. The Platinum Project. Brno: MUNIPRESS, 2021, 370 s. ISBN 978-80-210-9982-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9983-2021.
  4. KRÁLOVÁ, Maria. Metody kauzální analýzy pro měření efektivity podpory prodeje. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2021, 174 s. ISBN 978-80-210-9939-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9940-2021.
  5. LASÁK, Pavel a Maria KRÁLOVÁ. NEW DYNAMIC FUNCTIONS IN EXCEL IN RESPONSE TO SELECTED CHALLENGES OF THE AGE OF BIG DATA. Online. In INTED2021 Proceedings of 15th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED Library, 2021, s. 1716-1723. ISBN 978-84-09-27666-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2021.0387.

  2020

  1. KLÍMOVÁ, Viktorie, Vladimír ŽÍTEK a Maria KRÁLOVÁ. How Public R&D Support Affects Research Activity of Enterprises: Evidence from the Czech Republic. Journal of the Knowledge Economy. Springer, 2020, roč. 11, č. 3, s. 888-907. ISSN 1868-7865. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s13132-019-0580-2.

  2019

  1. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction, loyalty, knowledge and competitiveness in the food industry. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2019, roč. 32, č. 1, s. 1237-1255. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2019.1627893.

  2018

  1. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and different evaluation of it by companies. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Taylor & Francis, 2018, roč. 31, č. 1, s. 1330-1350. ISSN 1331-677X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2018.1484786.
  2. LASÁK, Pavel a Maria KRÁLOVÁ. Teaching statistical RFM segmentation in Excel. Online. In INTED2018 Proceedings. Španělsko: IATED, 2018, s. 8225-8232. ISBN 978-84-697-9480-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.21125/inted.2018.2000.
  3. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Customers’ Personal Characteristics on their Satisfaction with the Food Industry. Journal of Competitiveness. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2018, roč. 10, č. 4, s. 151-170. ISSN 1804-171X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7441/joc.2018.04.10.
  4. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Vztah osobnostních charakteristik a spokojenosti zákazníka v potravinářských podnicích. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018. Bratislava: Fakulta Podnikového manažmentu EU v Bratislave, 2018, s. 997-1008. ISBN 978-80-225-4536-5.

  2017

  1. SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. Customer Satisfaction with Quality of Products of Food Business. Prague Economic Papers : Quarterly Journal of Economic Theory and Policy. Vysoká škola ekonomická v Praze, 2017, roč. 26, č. 1, s. 19-35. ISSN 1210-0455. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18267/j.pep.595.

  2016

  1. ŽÍTEK, Vladimír, Viktorie KLÍMOVÁ a Maria KRÁLOVÁ. Assessment of regional innovation systems as an assumption for innovation policy adjustment. Transylvanian Review of Administrative Sciences. 2016, roč. 2016, 49E, s. 169-186. ISSN 1842-2845.
  2. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Concept of customer satisfaction within the structural equation modeling - measurement part. Online. In Ing. Cecília Olexová, PhD., doc. PhDr. Mária Janošková, PhD. Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business Conference Proceedings of the 4th International Scientific Conference. 1. vyd. Košice: University of Economics in Bratislava Faculty of Business Economics with seat in Košice, 2016, s. 231-237. ISBN 978-80-225-4293-7.
  3. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Customer satisfaction and underperformance in the food industry. In 3nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2016. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2016, s. 829-837. ISBN 978-619-7105-74-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2016B23.
  4. KRÁLOVÁ, Maria. Personality, learning approach and teaching styles in undergraduate mathematics. Brno: VUT v Brně, STI, 2016, 16 s.
  5. POLIŠENSKÁ, Veronika Anna, Michaela BOROVANSKÁ, Sylvie KOUBALÍKOVÁ, Maria KRÁLOVÁ, Lenka ŠTURMOVÁ a Zuzana VOKŘÁLOVÁ. Psychologické aspekty resocializace pachatelů majetkové trestné činnosti a jejich reintegrace do společnosti. 1. vyd. Praha: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016, 220 s. ISBN 978-80-86174-19-8.
  6. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Reflection of Customer Satisfaction in selected Performance Indicators of Food Enterprises. In Krajicek, J; Nesleha, J; Urbanovsky, K. European Financial Systems 2016. Brno: Masaryk University, 2016, s. 760-767. ISBN 978-80-210-8308-0.
  7. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků, loajalita zákazníků a výkonnost potravinářských podniků. Online. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2016, s. 965-972. ISBN 978-80-225-4245-6.
  8. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Performance of Food Enterprises and the Satisfaction of Their Customers. Online. In Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2016. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2016, s. 96-104. ISBN 978-80-210-8348-6.
  9. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Vztah spokojenosti zákazníka a výkonnosti podniku. Trendy v podnikání - Business Trends. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 2016, VI, č. 2, s. 3-11. ISSN 1805-0603.

  2015

  1. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Consumer Satisfaction and Enterprise Performance. Online. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2015. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2015, s. 561-567. ISBN 978-80-210-7962-5.
  2. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Effect of Customer Satisfaction on Company Performance. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno, 2015, roč. 63, č. 3, s. 1013-1021. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201563031013.
  3. VALOUCH, Petr, Jaroslav SEDLÁČEK a Maria KRÁLOVÁ. Impact of Mergers of Czech Companies on their Profitability and Returns. Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2015, roč. 63, č. 4, s. 410-430. ISSN 0013-3035.
  4. VALOUCH, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Impact of Mergers of Czech Companies on their Value Added. In Veronika Kajurová, Jan Krajíček. Proceedings of the 12th International Scientific Conference European Financial Systems 2015. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 656-662. ISBN 978-80-210-7962-5.
  5. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků, její hodnocení podniky a výkonnost potravinářských podniků. In prof. Ing. Štefan Majtán, Ph.D. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. 1. vyd. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2015, s. 645-653. ISBN 978-80-225-4077-3.
  6. KRÁLOVÁ, Maria a Laura FÓNADOVÁ. Struktura věznění v České republice v letech 1996 až 2012 v zrcadle dat Vězeňské služby ČR. Data a výzkum. AV ČR, Sociologický ústav, 2015, roč. 9, č. 1, s. 31-49. ISSN 1802-8152.
  7. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Customer Satisfaction on Corporate Performance. In Lieutenant-Colonel José Carlos Dias Rouco. Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. 1. vyd. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2015, s. 454-461. ISBN 978-1-910810-77-4.
  8. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The possibility of evaluating an enterprise's performance in terms of evaluating its customer satisfaction. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1. vyd. Sofia: SGEM international multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts, 2015, s. 491-498. ISBN 978-619-7105-47-6.

  2014

  1. KRÁLOVÁ, Maria a Juraj ŠIŠKA. Corporate social responsibility and other factors influencing financial performance based on questionnaire examination. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism, od s. 135-142, 8 s. 2014. Sofia, Bulgaria: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 2014, s. 135-142. ISBN 978-619-7105-28-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B24.
  2. RICHTER, Jiří, Maria KRÁLOVÁ a Petr SUCHÁNEK. Customer Satisfaction, Product Quality and Performance of Companies. Národohospodářský obzor. Brno: Masarykova univerzita, 2014, Vol. 14, č. 4, s. 329-344. ISSN 1213-2446. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/revecp-2015-0003.
  3. KLAPALOVÁ, Alena, Maria KRÁLOVÁ a Petr PIROŽEK. Expatriates in MNCs Corporate Governance and Management – Centralization, Formalization and Financial Performance: The Case of the Czech Republic. Online. In Dover, P. , Harihan, S. and Cummings, M. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014, s. 134 - 141. ISBN 978-1-909507-99-9.
  4. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
  5. PUDIL, Pavel, Ladislav BLAŽEK, Ondřej ČÁSTEK, Petr SOMOL, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Identifying Corporate Performance Factors Based on Feature Selection in Statistical Pattern Recognition: METHODS, APPLICATION, INTERPRETATION. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 170 s. ISBN 978-80-210-7557-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-7557-2014.
  6. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Model vlivu spokojenosti zákazníka na výkonnost podniku. Trendy v podnikání. Plzeň: ZČU v Plzni, 2014, roč. 3/2014, IV, s. 40-46. ISSN 1805-0603.
  7. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Product Quality and Performance of the Enterprise. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. European Financial Systems 2014. Proceedings of the 11th International Scientific Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 605-612. ISBN 978-80-210-7153-7.
  8. SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER, Jana POKORNÁ a Maria KRÁLOVÁ. Quality and Customer Satisfaction as Competitiveness Factors in the Food Industry. In Dr Phil Dover, Dr Sam Hariharan and Dr. Michael Cummings. Proceedings of the 2nd International Conference on Management, Leadership and Governance ICMLG 2014. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2014, s. 286-294. ISBN 978-1-909507-99-9.
  9. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. The influence of customer satisfaction and quality perception on financial performance of a company. In SGEM conference on political sciences, law, finance, economics & tourism. Sofia, Bulgaria: International multidisciplinary scientific conferences on social sciences & arts, 2014, s. 777-784. ISBN 978-619-7105-26-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5593/sgemsocial2014B22.

  2013

  1. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRÁLOVÁ. An empirical model of measuring economic effects of mergers. Wulfenia Journal. Austria, 2013, roč. 20, č. 6, s. 271-279. ISSN 1561-882X.
  2. KUCHYNKOVÁ, Ladislava a Maria KRÁLOVÁ. Aspects affecting flexibility of Czech managers' leadership style. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2013, roč. 61, č. 7, s. 2403-2414. ISSN 1211-8516. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072403.
  3. SEDLÁČEK, Jaroslav, Petr VALOUCH a Maria KRÁLOVÁ. Economic Efficiency of Mergers in the Czech Republic 2001–2010. Technological and Economic Development of Economy. 2013, roč. 19, Supplement 1, s. 326-341. ISSN 2029-4913. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3846/20294913.2014.880084.
  4. VALOUCH, Petr, Alois KONEČNÝ a Maria KRÁLOVÁ. Influence of a Merger on the EBIT of Merged Companies in the Czech Republic. In Oleg Deev, Veronika Kajurová, Jan Krajíček. Proceedings of the 10th International Scientific Conference European Financial Systems 2013. Brno: ESF MU, Brno, 2013, s. 336-342. ISBN 978-80-210-6294-8.
  5. SUCHÁNEK, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Spokojenost zákazníků a výkonnost podniků. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. 1. vyd. Košice: EU v Bratislavě PHF se sídlem v Košicích, 2013, s. 447-453. ISBN 978-80-225-3730-8.
  6. SUCHÁNEK, Petr, Jiří RICHTER a Maria KRÁLOVÁ. The Influence of Quality Management on Corporate Performance. In Dr. Maria Th. Semmelrock-Picej and Dr Ales Novak. Proceedings of the 9th European Conference on Management, Leadership and Governance. 1. vyd. Reading (UK): Academic Publishing International Limited, 2013, s. 266-273. ISBN 978-1-909507-88-3.
  7. MATĚJKA, L., J. PĚNČÍK, Maria KRÁLOVÁ, A. KALUŽOVÁ, L. MATĚJKA a T. POSPÍŠIL. Thermal Insulation Composite Material Based on Thermal Insulation Composite Material Based on Polymers - Determination of Water Absorption. International Journal of Civil and Environmental Engineering. Indická republika, 2013, roč. 35, č. 2, s. 1141 - 1146. ISSN 1701-8285.
  8. SUCHÁNEK, Petr, Maria KRÁLOVÁ, Peter MARINIČ, Jana POKORNÁ, Martina REŠLOVÁ, Jiří RICHTER a Milan SEDLÁČEK. Vliv kvality na výkonnost a konkurenceschopnost podniku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 147 s. ISBN 978-80-210-6627-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-6627-2013.

  2012

  1. KLAPALOVÁ, Alena a Maria KRÁLOVÁ. Company policy toward reverse logistics. In Congress proceedings. Ostrava: Tanger Ltd., 2012, s. 1-6. ISBN 978-80-87294-36-9.
  2. KRÁLOVÁ, Maria, Alena KLAPALOVÁ a Juraj ŠIŠKA. Corporate Financial Performance and its Predictors. In Komárek, A., Nagy, S. ŠIŠKA, Juraj. Proceedings of the 27th International Workshop on Statistical Modelling Vol.2. Czech Republic: Tribun EU Brno, 2012, s. 181-184. ISBN 978-80-263-0251-3.
  3. VALOUCH, Petr a Maria KRÁLOVÁ. Influence of a merger on the value of assets of merged companies in the Czech Republic. In Mgr. Petr Červinek. Sborník z mezinárodní vědecké konference European Financial Systems 2012. Brno: ESF MU, Brno, 2012, s. 226 - 231. ISBN 978-80-210-5940-5.
  4. KLAPALOVÁ, Alena, Maria KRÁLOVÁ, Ladislav BLAŽEK a Petr PIROŽEK. Innovation and knowledge management of MNC´s subsidiaries in the Czech Republic. In Gabriela Schiuma. International Forum on Knowledge Assets Dynamics. Matera: Institute of Knowledge Asset Management, University of Basilicata, 2012, s. 450 - 470. ISBN 978-88-96687-08-6.

  2010

  1. BUDÍKOVÁ, Marie, Maria KRÁLOVÁ a Bohumil MAROŠ. Průvodce základními statistickými metodami. vydání první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 272 s. edice Expert. ISBN 978-80-247-3243-5.

  2003

  1. KRÁLOVÁ, Maria. Markov Atlention Model with Coutinuous Time. In Proceedings of Mendel 2003 the 9th International Conference on Soft Computing. Brno, 2003. ISBN 80-214-2411-7.

  2001

  1. OSECKÝ, Pavel a Maria KRÁLOVÁ. Markov Attention Model with Discrete Time. 1. vyd. Brno: MU Brunensis, 2001.
  2. KRÁLOVÁ, Maria. Markov Model of Active Attention. Journal of Electrical Engineering. Bratislava, 2001, roč. 52, č. 10/s, s. 38-40.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2024 21:19