Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. DOLINA, Jiří, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Karel STARÝ, Petr JABANDŽIEV, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Tomáš ANDRAŠINA, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Jitka VACULOVÁ, Dávid SAID, Martina ZAPLETALOVÁ, Jan LOCHMAN, Hana PÁLOVÁ, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Achalasia and acromegaly: co-incidence of these diseases or a new syndrome? Biomedical Papers. Olomouc: Palacký University Olomouc, Faculty of Medicine and Dentistry, 2021. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.040.
 2. ŠRAMKOVÁ, Michaela, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Endoscopic and medical therapy of gastric antral vascular ectasia: case series and review of available methods. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2021, roč. 75, č. 3, s. 221-228. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2021221.
 3. ZVÁROVÁ, Veronika, Jiří DOLINA, Michal ŠENKYŘÍK, Radek KROUPA, Ľubomíra HORŇÁKOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Štěpán HRABOVSKÝ, Marta ČÍHALOVÁ, Jakub HUSTÝ, Kornelia MYTSAK a Lumír KUNOVSKÝ. Liver cirrhosis and pregnancy: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2021, roč. 67, e3, s. e24-e27, 4 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/vnl.2021.048.
 4. KUNOVSKÝ, Lumír, P. TESAŘÍKOVÁ, A. SETHI, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA a Jan TRNA. Unusual Biliary Complication following Christmas Eve Dinner. Digestive Diseases. Basel: Karger, 2021. ISSN 0257-2753. doi:10.1159/000514645.
 5. 2020

 6. KROUPA, Radek a Lumír KUNOVSKÝ. Ampulom - možnosti řešení. In XLIV. Brněnské onkologické dny XXXIV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Laboratorní diagnostika v onkologii 2020. 2020.
 7. DEISSOVÁ, Tereza, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Biomarkery pro neendoskopické vyšetření sliznice jícnu. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. 13-19. ISSN 0042-773X.
 8. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Tomáš GROLICH, Jiří DOLINA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Jakub VLAŽNÝ, Petr MORAVČÍK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petr JABANDŽIEV a Vladimír PROCHÁZKA. Confocal laser endomicroscopy in the diagnostics of esophageal diseases: a pilot study. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 5, s. "e26"-"e32", 7 s. ISSN 0042-773X.
 9. PRÝMKOVÁ, Lenka, Jan KAŇOVSKÝ, Radek KROUPA, Svatopluk RICHTER a Petr KALA. Dilema v léčbě pacienta s akutním infarktem myokardu a vysokým rizikem recidivy masivního krvácení do gastrointestinálního traktu. Cor et Vasa Case Reports. Brno: Česká kardiologická společnost, z. s., 2020, roč. 3, č. 3, s. 70-76. ISSN 2571-0648.
 10. KUNOVSKÝ, Lumír, Karolina POREDSKÁ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Radek KROUPA, Jitka VACULOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jakub VLAŽNÝ, Petr JABANDŽIEV, Dominika IVANECKÁ a Ladislav MITÁŠ. Endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn's disease relating to microscopic inflammation at resection margins. In ESGE Days 2020. 2020. doi:10.1055/s-0040-1704693.
 11. KROUPA, Radek, Ivana KATINOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Barbora PACKOVÁ, Zdeněk KALA a Jiří DOLINA. Incidence trends of esophageal cancer in the Czech Republic by histological subtype and stage and prescription rate of acid suppressing drugs. Cancer epidemiology. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 69, DEC 2020, s. 1-7. ISSN 1877-7821. doi:10.1016/j.canep.2020.101853.
 12. KONEČNÝ, Štefan, Radek KROUPA a Jiří DOLINA. Mimojícnové projevy refluxní nemoci jícnu a jejich léčba. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. Mladá fronta, a.s., 2020, roč. 6, č. 1, s. 11-15. ISSN 2336-4998.
 13. PACKOVÁ, Barbora, Petra KOVALČÍKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Jitka PROKEŠOVÁ, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Non-invasive prediction of persistent villous atrophy in celiac disease. World Journal of Gastroenterology. PLEASANTON: Baishideng, 2020, roč. 26, č. 26, s. 3780-3791. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v26.i26.3780.
 14. PACKOVÁ, Barbora, Lumír KUNOVSKÝ, Michal EID, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš GROLICH, Jakub HUSTÝ, Petr JABANDŽIEV, Václav KUBEŠ, Vladimír PROCHÁZKA a Jiří DOLINA. Small bowel adenocarcinoma diagnosed by video capsule endoscopy in a patient with celiac disease: a case report and review of literature. Vnitřní lékařství. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 66, č. 7, s. "e39"-"e42", 4 s. ISSN 0042-773X.
 15. KUNOVSKÝ, Lumír, Jan LOCHMAN, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Jitka VACULOVÁ, Petr LITZMAN, Tereza DEISSOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Ondřej SLABÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. The microbiome of the esophagus, stomach and duodenum in patients with gastroesophageal reflux disease - pilot study. In UEG Week 2020. 2020. ISSN 2050-6414.
 16. KROUPA, Radek, Jiří JARKOVSKÝ, Barbora PACKOVÁ, Šárka DOLEŽALOVÁ, Hana JUNKOVÁ, Věra BENEDÍKOVÁ a Jiří DOLINA. Vliv synbiotika ColonFit na symptomy pacientů se syndromem dráždivého tračníku, funkční zácpou a funkčním průjmem. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 6, s. 535-542. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020535.
 17. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Daniel BARTUŠEK, Tomáš ANDRAŠINA, B. GARAJOVÁ, Dominika IVANECKÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Vředová choroba gastroduodenální a její komplikace : Krvácení. In Hoskovec David. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media s.r.o., 2020. s. 191-210.
 18. KROUPA, Radek, Lumír KUNOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Tomáš ANDRAŠINA, Dominika IVANECKÁ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Vředová choroba gastroduodenální a její komplikace : Stenózy. In Hoskovec David. Onemocnění žaludku. Praha: We Make Media s.r.o, 2020. s. 210-215.
 19. 2019

 20. KEIL, Radan, J KOŽELUHOVÁ, Jiří DOLINA, Aleš HEP, Radek KROUPA, Vladimír KOJECKÝ, T KREJČÍ, J HAVLÍN, I HADAČOVÁ, J SEGETHOVÁ, P KOPTOVÁ, Z ZÁDOROVÁ, J MATOUŠ, B FRÝBOVÁ, P CHMÁTAL, M WASSERBAUER, J ŠŤOVÍČEK, M BAE, T GUVEN, M ZAEEM a Š HLAVA. Acute portal vein thrombosis in noncirrhotic patients–different prognoses based on presence of inflammatory markers: a long-term multicenter retrospective analysis. SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY. Informa Healthcare, 2019, roč. 54, č. 11, s. 1379-1384. ISSN 0425-4929. doi:10.1080/00365521.2019.1677768.
 21. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír ČAN, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Milan DASTYCH, Jitka VACULOVÁ, Daniel BARTUŠEK, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Akutní komplikace hiátových hernií. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 73, č. 32, s. 220-227. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019220.
 22. KROUPA, Radek. DOAK z pohledu gastroenterologa a neurologie. In Moderní trendy v intervenční kardiologii. 2019.
 23. KROUPA, Radek. Doporučený postup ČGS pro perkutánní gastrostomii. In 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES. 2019.
 24. KROUPA, Radek. Endoskopické a další miniinvazivní metody léčby RCHJ - jak nám v ČR chybí? In Pražské podzimní pracovní gastroenterologické dny. 2019.
 25. FORETOVÁ, Lenka, Marie NAVRÁTILOVÁ, Marek SVOBODA, Peter GRELL, Libor NĚMEC, Lukáš SIROTEK, Radka OBERMANNOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Milana ŠACHLOVÁ, Pavel FABIAN, Radek KROUPA, Petra VAŠÍČKOVÁ, Jana HÁZOVÁ, Eva HRABINCOVÁ SŤAHLOVÁ a Eva MACHÁČKOVÁ. GAPPS - syndrom adenokarcinomu žaludku a mnohočetné polypózy žaludku v 8 rodinách testovaných v Masarykově onkologickém ústavu – prevence vč. profylaktické gastrektomie. Klinická onkologie. 2019, roč. 32, Supplementum 2, s. "2S109"-"2S117", 9 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019S109.
 26. KROUPA, Radek. GAPPS mezi námi. In Gastroenterologie a výživa v Brně. 2019.
 27. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Libuše HUSOVÁ, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jan TRNA a Vladimír ZBOŘIL. Gastroenterologie. In Souček Miroslav, Svačina Petr a kolektiv. Vnitřní lékařství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2019. s. 206 - 254. ISBN 978-80-271-2289-9.
 28. ČAN, Vladimír, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Karolina POREDSKÁ, Radek KROUPA, Eliška TVRDÍKOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Vladimír PROCHÁZKA a Lumír KUNOVSKÝ. Ileocaecal Crohn's disease and familial adenomatous polyposis in one patient - a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2019, roč. 73, č. 1, s. 46-51. ISSN 1804-7874.
 29. KROUPA, Radek, Štefan KONEČNÝ a Jiří DOLINA. Je něco zajímavého na Barrettově jícnu kromě endoskopie? In Hradecké gastroenterologické a hepatologické dny, Hradec Králové. 2019.
 30. KUNOVSKÝ, Lumír, Radek KROUPA, Zdeněk KALA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Karolina POREDSKÁ, Barbora PACKOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Jakub HUSTÝ, Václav KUBEŠ, Michal EID a Vladimír PROCHÁZKA. Laparoskopická totální gastrektomie u pacientů se syndromem GAPPS. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 31. PACKOVÁ, Barbora, Lumír KUNOVSKÝ, Tomáš GROLICH, Jakub HUSTÝ, Milan DASTYCH a Radek KROUPA. Maligní komplikace celiakie - kdy na ně myslet. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
 32. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Zdeněk KALA, Jan LOCHMAN, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Tomáš GROLICH, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Mikrobiom jícnu, žaludku a duodena u pacientů s gastroezofageální refluxní chorobou - pilotní studie. In XXIII. Biologické dny 2019 - Moderní trendy biomedicínského výzkumu. 2019. ISBN 978-80-270-6488-5.
 33. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Roman SVATOŇ, Zdeněk KALA, Jakub VLAŽNÝ, Jakub HUSTÝ, Michal EID, Jan TRNA a Karolina POREDSKÁ. Multiple neuroendocrine tumor of the small bowel diagnosed by capsule endoscopy. In ESGE Days 2019, Prague. 2019. doi:10.1055/s-0039-1681914.
 34. KROUPA, Radek. Nutriční podpora u seniorů – možnosti v nemocniční a ambulantní péči. In XXXV. Mezinárodní kongres SKVIMP, Hradec Králové. 2019.
 35. KROUPA, Radek. Nutriční podpora u seniorů, možnosti v nemocniční a ambulantní péči. In Geriatrický kongres, Hradec Králové. 2019.
 36. KROUPA, Radek, Pavel KOHOUT, Jiří CYRANY, Milan DASTYCH, Karel BALIHAR, Ivana Mikoviny KAJZRLÍKOVÁ, Dita MLYNÁŘOVÁ, Martina HOROVÁ, Milana ŠACHLOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Jan MARTÍNEK, Stanislav REJCHRT, Jan ŠŤOVÍČEK, Igor SATINSKÝ a Přemysl FALT. Perkutánní endoskopická gastrostomie - doporučený postup České gastroenterologické společnosti ČLS JEP. Gastroenterologie a Hepatologie. Ambit Media a.s., 2019, roč. 73, č. 3, s. 195-207. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2019195.
 37. KROUPA, Radek. Screening kolorektálního karcinomu z pohledu endoskopisty. In Pracovní multidisciplinární setkání na téma kolorektální karcinom, Brno. 2019.
 38. KROUPA, Radek, Monika BLAŽKOVÁ, Petra KOVALČÍKOVÁ, Milan DASTYCH, Tomáš PAVLÍK, Lumír KUNOVSKÝ a Jiří DOLINA. Viewpoints of the target population regarding barriers and facilitators of colorectal cancer screening in the Czech Republic. World Journal of Gastroenterology. Beijing, China: Baishideng, 2019, roč. 25, č. 9, s. 1132-1141. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v25.i9.1132.
 39. KROUPA, Radek. Vliv ColonFIT na symptomy pacientů se syndromem dráždivého tračníku, funkční zácpou a funkčním průjmem. In 36. ČESKÝ A SLOVENSKÝ GASTROENTEROLOGICKÝ KONGRES. 2019.
 40. ŠRAMKOVÁ, Michaela, Lumír KUNOVSKÝ a Radek KROUPA. Vliv nové antitrombotické medikace na krvácení z horní části trávicího traktu. In XXXVIII. dny mladých internistů, Olomouc. Vnitř Lék 2019; 65(Supplementum 1). 2019. ISSN 0042-773X.
 41. 2018

 42. KUNOVSKÝ, Lumír, Jiří DOLINA, Karel STARÝ, Radek KROUPA, Karolina POREDSKÁ, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom? In 41. Endokrinologické dni s medzinárodnou účasťou. 2018. ISSN 1335-8359.
 43. KUNOVSKÝ, Lumír, Jiří DOLINA, Karel STARÝ, Radek KROUPA, Karolina POREDSKÁ, Tereza NEŠPOROVÁ, Karel MÁCA a Tomáš ANDRAŠINA. Achalázie a akromegálie - koincidence nebo nový syndrom ? In Budějovice gastroenterologické. 2018.
 44. PACKOVÁ, Barbora, Michal ŠENKYŘÍK a Radek KROUPA. Celiakie – diagnostika, léčba, rizika rozvoje malignity. Onkologie. Solen s.r.o., 2018, roč. 12, č. 6, s. 293-296. ISSN 1802-4475.
 45. KROUPA, Radek. Endoskopická terapie. In Zbořil, V. Idiopatické střevní záněty. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. s. 459-471. ISBN 978-80-204-4720-3.
 46. KROUPA, Radek, Tomáš PAVLÍK, Milan DASTYCH, Štefan KONEČNÝ a Jiří DOLINA. Epidemiologie adenokarcinomu jícnu v České republice: lze vývoj aktivně ovlivnit? In XXII. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY. XII. MEZINÁRODNÍ ENDOSKOPICKÝ WORKSHOP. 2018.
 47. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Lucie PROKOPOVÁ, Jakub HUSTÝ, Daniel BARTUŠEK, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ a Michal ŠENKYŘÍK. Možnosti a limitace endoskopie v řešení krvácení do trávicího traktu při segmenální portální hypertenzi po abdominální chirurgii. In Gastroenterologie a hepatologie. Abstrakta. 40. české a slovenské endoskopické dny. 19. endoskopický den IKEM. 2018. ISSN 1804-7874.
 48. KONEČNÝ, Štefan, Radek KROUPA a Jiří DOLINA. Novinky v oblasti funkčních onemocnění jícnu. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2018, roč. 15, č. 5, s. 263-266. ISSN 1214-8687.
 49. PACKOVÁ, Barbora, Radek KROUPA a Milan DASTYCH. Obtížná klinická predikce maligních komplikací celiakie. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018. ISSN 1804-7874.
 50. KROUPA, Radek. Pacient s vysokým rizikem krvácení. Pohled gastroenterologa. In XII. MODERNÍ TRENDY V INTERVENČNÍ KARDIOLOGII 2018 aneb Jak na to? 2018.
 51. KROUPA, Radek, Štefan KONEČNÝ, Milan DASTYCH a Jiří DOLINA. Sérová hladina gastrinu při dlouhodobé léčbě inhibitory protonové pumpy a klinické dopady. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018.
 52. KROUPA, Radek, Štefan KONEČNÝ a Jiří DOLINA. Současné trendy v diagnostice a léčbě refluxní nemoci jícnu. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 6, s. 588-594. ISSN 0042-773X.
 53. PACKOVÁ, Barbora, Sylva LAJZOVÁ, Radek KROUPA, Alena BULIKOVÁ a Jiří DOLINA. Splanchnická trombóza v šestinedělí. Postgraduální gastroenterologie a hepatologie. 2018.
 54. LAJZOVÁ, Sylva, Radek KROUPA, Alena BULIKOVÁ, Šárka BOHATÁ, Barbora PACKOVÁ a Michal ŠENKYŘÍK. Splanchnická žilní trombóza. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2018, roč. 64, č. 3, s. 272-279. ISSN 0042-773X.
 55. KROUPA, Radek. Terminologie a klasifikace v digestivní endoskopii : Žaludek. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018.
 56. KOJECKY, Vladimir, Jan MATOUS, Radan KEIL, Milan DASTYCH, Zdena ZADOROVA, Michal VARGA, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Miroslav MISUREC, Aleš HEP a Martin GRIVA. The optimal bowel preparation intervals before colonoscopy: A randomized study comparing polyethylene glycol and low-volume solutions. DIGESTIVE AND LIVER DISEASE. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2018, roč. 50, č. 3, s. 271-276. ISSN 1590-8658. doi:10.1016/j.dld.2017.10.010.
 57. KUNOVSKÝ, Lumír, Pavla TESARIKOVA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Jiří DOLINA a Jan TRNA. The Use of Biomarkers in Early Diagnostics of Pancreatic Cancer. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2018, roč. 2018, č. 5389820, s. 1-10. ISSN 2291-2797.
 58. PACKOVÁ, Barbora a Radek KROUPA. Úskalí diagnostiky a léčby refrakterní celiakie. In Sborník XXII. Hradecké gastroneterologické a hepatologické dny. 2018. ISBN 978-80-905477-6-6.
 59. ŠRAMKOVÁ, Michaela, Lumír KUNOVSKÝ a Radek KROUPA. Vliv nové antitrombické medikace na krvácení z horní části trávicího traktu. In 15. vzdělávací a diskuzní gastroenterologické dny. 2018. ISSN 1804-7874.
 60. 2017

 61. KOJECKÝ, Vladimír, J. MATOUS, R. KEIL, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Z. ZADOROVA, M. VARGA, Jiří DOLINA, M. KMENT a Aleš HEP. A head-to-head comparison of 4-L polyethylene glycol and low-volume solutions before colonoscopy: which is the best? A multicentre, randomized trial. International Journal of Colorectal Disease. New York: Springer, 2017, roč. 32, č. 12, s. 1763-1766. ISSN 0179-1958. doi:10.1007/s00384-017-2901-x.
 62. PACKOVÁ, Barbora a Radek KROUPA. Celiakie úskalí diagnostiky, terapie, rizika rozvoje malignity. In XLI. ročník Brněnských onkologických dnů a XXXI. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2017.
 63. JUŘICA, Jan a Radek KROUPA. Farmakoterapie dráždivého tračníku. In Postgraduální gastroenterologie & hepatologie. Praha: Mladá fronta a.s., 2017. s. 194, 196-201, 7 s. ISSN 2336-4998.
 64. JUŘICA, Jan a Radek KROUPA. Farmakoterapie dráždivého tračníku. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2017, roč. 13, č. 2, s. 52-59. ISSN 1801-2434.
 65. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Beáta HEMMELOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ, Miroslava CHOVANCOVÁ, Lenka KUČEROVÁ a Jiří DOLINA. Gastric antral vascular ectasia and solitary rectal ulcer syndrome - Two rare diagnoses as the cause of anemia in a single patient: Case report. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, č. 5, s. 339-342. ISSN 0042-773X.
 66. KUNOVSKÝ, Lumír, Milan DASTYCH, Lenka KUČEROVÁ, Radek KROUPA, Beáta HEMMELOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ a Jiří DOLINA. Koincidence dvou vzácných příčin krvácení do gastrointestinálního traktu - kazuistika. In Budějovice gastroenterologické. 2017.
 67. PACKOVÁ, Barbora, Sylva LAJZOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK a Radek KROUPA. Rozskáhlá splanchnická trombóza v šestinedělí. In Pracovní den kazuuistiky. 2017.
 68. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Roman SVATOŇ, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Vladimír ČAN a Vladimír PROCHÁZKA. Transanální minimalne invazivní resekce rekta s totalni mezorektalni excizí po endoskopické mukóznf resekci. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 3, s. 208-214. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2017208.
 69. KRÁLÍČEK, L., Radek KROUPA, Alena ŠEVČÍKOVÁ, M. OTRUBOVÁ a V. KULHÁNEK. Výsledky terapie infekce Helicobacter pylori na základě mikrobiologického vyšetření po selhání 2. linie eradikační léčby. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 71, č. 4, s. 304-309. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2017csgh.info02.
 70. 2016

 71. KOJECKÝ, Vladimír, Milan DASTYCH, Zdena ZÁDOROVÁ, Michal VARGA, Jan HAJER, Milan KMENT, Radek KROUPA, Magda KUNOVSKÁ, Jan MATOUŠ, Miroslav MIŠUREC, Aleš HEP, Bohuslav KIANIČKA a Jiří LATTA. Efektivní příprava střeva před koloskopií nízkoobjemový PEG v děleném režimu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 4, s. 249-254. ISSN 0042-773X.
 72. JEČMENOVÁ, Markéta a Radek KROUPA. Inhibitory protonové pumpy a jejich účinek na kosti. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2016, roč. 62, č. 2, s. 139-146. ISSN 0042-773X.
 73. KONEČNÝ, Štefan, Radek KROUPA, Tomáš PAVLÍK a Jiří DOLINA. Qualitative Evaluation of the Composition of Refluxate by 24-hour Multichannel Esophageal Intraluminal Impedance and Ph-monitoring and its Relationship with Extraesophageal Reflux Disease. In UEG (United European Gastroenterology) Week 2016, Vienna. 2016. ISSN 2050-6406. doi:10.1177/2050640616663689.
 74. 2015

 75. DASTYCH, Milan a Radek KROUPA. Možnosti endoskopického řešení polypoidních a nepolypoidních leží v kolon. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 61, 7-8, s. 698-702. ISSN 0042-773X.
 76. KROUPA, Radek a Veronika VRTIŠOVÁ. Roztroušená skleróza a trávicí trakt - pohled gastroenterologa. In Jiří Fiedler. Mezioborová péče o pacienty s roztroušenou sklerózou : jak správně pečovat o pacienta s roztroušenou sklerózou. Olomouc: Solen, 2015. s. 33-40. ISBN 978-80-7471-119-0.
 77. 2014

 78. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš PAVLÍK, Jitka PROKEŠOVÁ, Markéta JEČMENOVÁ, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Different Clinical Utility of Oropharyngeal Bacterial Screening prior to Percutaneous Endoscopic Gastrostomy in Oncological and Neurological Patients. BioMed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "590891", s. 1-7. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2014/590891.
 79. 2013

 80. KROUPA, Radek a Markéta JEČMENOVÁ. Nemoci žaludku v ambulantní praxi. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 15, č. 2, s. 60-63. ISSN 1212-7299.
 81. KROUPA, Radek, Markéta JEČMENOVÁ a Jiří DOLINA. Terapie refluxní nemoci jícnu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 15, č. 4, s. 435-439. ISSN 1212-4184.
 82. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Jitka PROKEŠOVÁ, Jiří DOLINA a Aleš HEP. Zdravotní rizika endoskopie pro endoskopisty v České repulice - pilotní studie. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ambit Media, 2013, roč. 67, č. 3, s. 194-198. ISSN 1804-7874.
 83. 2012

 84. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Achalázie jícnu - využití laparoskopického miniinstrumentária. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.
 85. KROUPA, Radek. Barrettův jícen, rizikové faktory, léčba. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2012, roč. 14, č. 3, s. 104-106. ISSN 1212-7299.
 86. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Petr SMEJKAL, Vladimír ZBOŘIL, Lucie PROKOPOVÁ, Miroslav PENKA a Aleš HEP. Endoskopické výkony u pacientů s Von Willebrandovou chorobou. In 34. české a slovenské endoskopické dny : 14.-15.6. 2012, Hradec Králové. 2012. ISBN 978-80-260-2295-4.
 87. SEIFERT, Bohumil, Petr DÍTĚ, Jan BUREŠ, Aleš HEP, Václav JIRÁSEK, Radek KROUPA, K. LUKÁŠ a Jana VOJTÍŠKOVÁ. Gastroenterologie : doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře 2012 : [novelizace 2012]. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře, 2012. 24 s. Doporučené postupy pro praktické lékaře. ISBN 978-80-86998-55-8.
 88. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír ZBOŘIL a Aleš HEP. Jaká zdravotní rizika představuje endoskopie pro endoskopisty v ČR? Pilotní studie. 2012. ISSN 1804-7874.
 89. 2011

 90. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Jitka PROKEŠOVÁ, Marcela VOLNÁ a Aleš HEP. Dlouhodobý vývoj refluxní nemoci jícnu v čase. In Gastroenterologie a hepatologie. 2011. ISSN 1804-7874.
 91. DÍTĚ, Petr, Jan BUREŠ, Milan DASTYCH, Tomáš FEJFAR, Petr HŮLEK, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Bohuslav KIANIČKA, Michal KONEČNÝ, Marcela KOPÁČOVÁ, Radek KROUPA, Jan LATA, Karel LUKÁŠ, Jan MARTÍNEK, Ivo NOVOTNÝ, Vlastimil PROCHÁZKA, Stanislav REJCHRT, Svatopluk SOLAŘ, Karel STARÝ, Václav ŠAFKA, Jiří TOMÁŠEK, Tomáš VAŇÁSEK, Filip ZÁVADA, Miroslav ZAVORAL a Vladimír ZBOŘIL. Farmakoterapie v gastroenterologii. 1. vydání. Praha: Galén, 2011. 262 s. ISBN 978-80-7262-704-2.
 92. KROUPA, Radek. Prekancerózy jícnu a kardie. In Marek Svoboda. Edukační sborník : XXXV. Brněnské onkologické dny a XXV. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2011. s. 122-124. ISBN 978-80-86793-17-7.
 93. KROUPA, Radek. Vředová choroba žaludku a dvanácterníku, Angis revue 5, 2011, s. 12-14. Vyškov: Angis plus s.r.o., 2011.
 94. 2010

 95. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Jiří DOLINA, Vlastimil VÁLEK, Zuzana MATYÁŠOVÁ, Jitka PROKEŠOVÁ, Jaroslav SEDMÍK a Ivo NOVOTNÝ. Combined treatment of achalasia - botulinum toxin injection followed by pneumatic dilatation: long-term results. Diseases of the Esophagus. Wiley blackwell, 2010, roč. 23, č. 2, s. 100-105. ISSN 1120-8694.
 96. DOLINA, Jiří, Radek KROUPA, V. PROCHÁZKA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Jícnová dysmotilita - etiologie, symptomatologie, terapie. In Sborník abstrakt Aktuální gastroenterologie XXV. 2010.
 97. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Zdeněk KALA, Milan DASTYCH, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Long term natural history of gastroesophageal reflux disease in daily practice. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 98. MAREK, Filip, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Jiří DOLINA. Negative prognostic factors for postoperative dysphagia and quality of life after antireflux surgery. 2010. ISSN 1682-8631.
 99. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Jitka PROKEŠOVÁ, Zdeněk KALA, Filip MAREK a Aleš HEP. Prevalence of subtypes of achalasia on high resolution manometry and their prognostic value may differ regionally. In 18 th United European Gastroenterology Week, Barcelona, Spain. 2010. ISSN 0017-5749.
 100. DOLINA, Jiří, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ a Radek KROUPA. Refluxní choroba-novinky v diagnostice a léčbě, spolupráce gastroenterologa a praktického lékaře. In Praktický lékař - Sborník abstrakt. 2010.
 101. KROUPA, Radek a Jiří DOLINA. Rizika dlouhodobé antisekreční terapie. Vnitřní lékařství. Praha, 2010, roč. 56, č. 2, s. 115-119, 4 s. ISSN 0042-773X.
 102. 2009

 103. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. A new device to monitor the intraoperative lower oesophageal sphincter pressure during the laparoscopic antireflux surgery-the feasibility study. Endoscopy. 2009, roč. 41, Suppl 1, s. A281, 2 s. ISSN 0013-726X.
 104. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. A new device to monitor the intraoperative lower oesophageal sphincter pressure during the laparoscopic antireflux surgery-the feasibility study. Gut. 2009, roč. 58, Soppl II, s. A281, 2 s. ISSN 0017-5749.
 105. KALA, Zdeněk, P. WEBER, Filip MAREK, H. MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia- which methods of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriatr. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 106. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Hana MELUZÍNOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Aleš HEP. Achalasia-Which method of treatment to choose for senior patients? Z Gerontol Geriat. 2009, roč. 42, č. 5, s. 408-411. ISSN 0948-6704.
 107. KROUPA, Radek. Achalasie jícnu z pohledu gastroenterologa. Endoskopie. 2009, roč. 18, č. 2, s. 76. ISSN 1211-1074.
 108. LATA, Jan, Radek KROUPA, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš VAŇÁSEK. Akutní krvácení z horní části gastrointestinálního traktu. Vnitřní lékařství. 2009, suppl., č. 1. ISSN 0042-773X.
 109. BRUHA, Radan, Zdeněk MAREČEK, Vlastimil PROCHÁZKA, Jan LATA, Julius ŠPIČÁK, Jiří EHRMANN, Radek KROUPA, Jaromír PETRTÝL a Jiří DOLINA. Double-Blind Randomized Multicenter study comparing the efficacy and safety od 10-day to 5-day Terlipressin treatment of bleeding esophageal varices. Hepato-gastroenterology. 2009, roč. 56, s. 390-394. ISSN 0172-6390.
 110. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Libuše HUSOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Infekční komplikace perkutánní endoskopické gastrostomie a nožností jejich ovlivnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2009, roč. 63 suppl., č. 1. ISSN 1213-323X.
 111. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA a Radek KROUPA. Intestinal permeability, serum leptin level and the nutritional profile of patients with liver cirrhosis. In ESPEN congress. 2009.
 112. PROCHÁZKA, Vladimír, Tomáš SVOBODA, Radek KROUPA a Zdeněk KALA. Laparoskopické operace velkých hiátových kýl u geriatrických pacientů. Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. Bratislava, 2009, roč. 13, č. 3, s. 4-8. ISSN 1336-6572.
 113. KROUPA, Radek, Jana JURÁNKOVÁ, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK a Ivo NOVOTNÝ. Monitoring of oropharyngeal colonization and percutaneous endoscopic gastrostomy site infection: rationale for targeted antimicrobial prophylaxis in different indications subgroups. In Monitoring of oropharyngeal colonization and percutaneous endoscopic gastrostomy site infection: rationale for targeted antimicrobial prophylaxis in different indications subgroups. 2009.
 114. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Radek KROUPA, Vladimír PROCHÁZKA a Aleš HEP. Nové možnosti v diagnostice refluxní nemoci jícnu. Česká a Slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 63, č. 4, s. 186-190, 4 s. ISSN 1213-323X.
 115. HEP, Aleš, Jiří DOLINA, Radek KROUPA a Jitka PROKEŠOVÁ. Nové možnosti v diagnostice refluxní nemoci jícnu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2009, roč. 2009, 63(4), s. 186-190. ISSN 1213-323X.
 116. 2008

 117. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Radek KROUPA a Zdeněk KALA. Bad Response to Medical Therapy and Atypical Symptoms are Negative Prognostic Factors for Postoperative Dysphagia After Antireflux Surgery. Journal of clinical Gastroenterology. 2008, roč. 42, č. 4, s. 19-22. ISSN 0192-0790.
 118. KALA, Zdeněk, Filip MAREK, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Efficacy of antireflux cuff after laparoscopic Heller myotomy in the treatment of achalasia. Gut. 2008, roč. 57, Suppl 2, s. 238-239. ISSN 0017-5749.
 119. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA, Radek KROUPA a Milan DASTYCH SR. Faktory ovlivňující nutriční profil pacientů s jaterní cirhózou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2008, roč. 62, č. 3, s. 9. ISSN 1213-323X.
 120. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, I. PROCHÁZKA, F. MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana PLOTTOVÁ. HIGH-resoltution jícnová manometrie: první zkušenosri s novou vyšetřovací metodou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2008, roč. 62, suppll. 3, s. 10. ISSN 1213-323X.
 121. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 10-11. ISSN 1213-323X.
 122. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Radek KROUPA, Aleš HEP a Zuzana MATYÁŠOVÁ. High-resolution jícnová manometrie: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. In Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008. ISSN 1213-323X.
 123. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Filip MAREK a Zuzana PLOTTOVÁ. HRM: první zkušenosti s novou vyšetřovací metodou. In Česká a slovenská gastreonterologie a hepatologie. Praha, 2008. s. 10-10.
 124. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Impedance a pH-metrie jícnu - staronová vyšetřovací metoda. Folia Gastroenterologica et Hepatologica. 2008, roč. 6, č. 1, s. 6-10, 4 s. ISSN 1214-4088.
 125. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Impedance a pH-metrie jícnu - staronová vyšetřovací metoda? Folia gastroenterologica et Hepatologica. 2008, roč. 6, č. 1, s. 6-9. ISSN 1214-4088.
 126. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ a Aleš HEP. Impedance a pH-metrie jícnu - staronová vyšetřovací metoda? Folia Gastroenterologica et Hepatologica. Praha: PRO.FOLIA, 2008, roč. 6, č. 1, s. 6-9. ISSN 1214-4088.
 127. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš SVOBODA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Kvalita života pacientů po laparoskopických kardiomyotomiích se současnou antirefluxní manžetou. Společné suplementum časipisů Hojení ran a Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Praha: GEUM, 2008, č. 2, s. 27-28. ISSN 1802-6400.
 128. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, J. PROKEŠOVÁ a Radek KROUPA. Multikanálová impedance a 24 hodinová Ph metrie jícnu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, 2008, roč. 62, č. 1, s. 43-44. ISSN 1213-323X.
 129. PROCHÁZKA, Vladimír, Filip MAREK, Radek KROUPA, Jiří DOLINA a Zdeněk KALA. Negative prognostic factors for portoperative dysphagia after antireflux surgery. Hepato-gastroenterology. 2008, roč. 55, Suppl 1, s. 207-208. ISSN 0172-6390.
 130. DOLINA, Jiří, Jitka PROKEŠOVÁ a Radek KROUPA. Pantoprazol, staronový inhibitor PP-je přínosný v léčbě refluxní choroby jícnu? Farmakoterapie. 2008, č. 4, s. 401-403. ISSN 1801-7509.
 131. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, L. PROCHÁZKA, Radek KROUPA a F. MAREK. Přínos 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH metrie jícnu v diagnostice RCHJ. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká internistická společnost, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 9. ISSN 1213-323X.
 132. DOLINA, Jiří, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Jitka PROKEŠOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Přínos 24hodinové multikanálové intraluminální impedance a ph.metrie jícnu v diagnostice RCHJ. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2008, roč. 62, Suppl 3, s. 9-10. ISSN 1213-323X.
 133. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment of Achalasia in the Czech Republic. Journal of clinical gastroenterology. Norwalk, 2008, roč. 42, č. 4, s. 25-26. ISSN 0192-0790.
 134. DOLINA, Jiří, Jitka PROKEŠOVÁ, Aleš HEP a Radek KROUPA. Umíme správně léčit inhibitory protonové pumpy? Medicína po promoci. 2008, roč. 9, č. 3, s. 64-67, 3 s. ISSN 1212-9445.
 135. KROUPA, Radek, Karel STARÝ, Aleš HEP, Jitka SUCHÁNKOVÁ a Jiří DOLINA. Vyšší výskyt tyreopatií u achalásie jícnu. Genetická autoimuní, regionální či jen náhosná souvislost. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, č. 4, s. 341-345, 6 s. ISSN 0042-773X.
 136. 2007

 137. DÍTĚ, Petr, Ivo NOVOTNÝ, Radek KROUPA, Magda KUNOVSKÁ, Hana MÜNZOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Aleš HEP, Vladimír ZBOŘIL a Lucie PROKOPOVÁ. Akutní navrikózní krvácení do horní části trávicího traktu. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 1, s. 6-10. ISSN 1213-323X.
 138. HUSOVÁ, Libuše, J. JURÁNKOVÁ, Jan LATA, Veronika PŘÍBRAMSKÁ, Milan DASTYCH, Radek KROUPA a D. KRÁLOVÁ. Bakteriální infekce ve vztahu ke vzniku a průběhu varikózního krvácení. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická spol. J.E. Purkyně, 2007, roč. 53, č. 12, s. 1255-1264. ISSN 0042-773X.
 139. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Zuzana MATYÁŠOVÁ, J. MRAZOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Combined treatment of achalasia - botulinum toxin followed by pneumatic dilatation - long term results. GUT. 2007, roč. 56, suppl. III, s. A228, 1 s. ISSN 0017-5749.
 140. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Filip MAREK. Dysfagie po laparoskopických fundoplikacích. In Miniinvazivní chirurgie u benigních diagnóz. Sborník přednášek. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 12. ISBN 978-80-7368-332-0.
 141. KROUPA, Radek, Ivo NOVOTNÝ, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Libuše HUSOVÁ, Magda KUNOVSKÁ, Hana MÜNZOVÁ, Lucie PROKOPOVÁ a Vladimír ZBOŘIL. Epidemiologie a rizikové faktory akutního nevarikózního krvácení do horní části trávicího traktu u nemocných ve fakultní nemocnici - rozhodující jsou přidružená onemocnění. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 58. ISSN 1213-323X.
 142. KROUPA, Radek, Karel STARÝ, Aleš HEP, Jitka SUCHÁNKOVÁ a Jiří DOLINA. Increased presence of thyroid diseases in patients with achalasia: genetic, autoimmune, regional or only accidental backround? GUT. 2007, roč. 56, suppl. III, s. A331, 1 s. ISSN 0017-5749.
 143. KROUPA, Radek, Aleš HEP, Vlastimil VÁLEK, Jiří DOLINA, Zuzana MATYÁŠOVÁ, J. MRÁZOVÁ a Ivo NOVOTNÝ. Kombinovaníá léčba achalazie jícnu injekcí botulotoxinu s následnou pneumatickou dilatací - dlouhodobé výsledky. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 36. ISSN 1213-323X.
 144. DOLINA, Jiří, Jitka PROKEŠOVÁ, Radek KROUPA a Aleš HEP. Prekancenozy jícnu a žaludku. Interní medicína pro praxi. 2007, č. 9, s. 392-394. ISSN 1212-7299.
 145. DOLINA, Jiří, Jitka PROKEŠOVÁ, Radek KROUPA a Aleš HEP. Prekarcerozy jícnu a žaludku. Interní medicína pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, č. 9, s. 392-394. ISSN 1212-7299.
 146. KROUPA, Radek, Jiří DOLINA, Jitka SUCHÁNKOVÁ, Aleš HEP a Zdeněk KALA. Racionální indikace jícnové manometrie. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Ceská lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, suppl. 2, s. 57. ISSN 1213-323X.
 147. DOLINA, Jiří, Radek KROUPA, Jitka PROKEŠOVÁ, Zdeněk KALA a Aleš HEP. Racionální indikace 24hodinové PH metrie a multikanálové impedance jícnu. Česká a slovenská gastroenteroogie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2007, roč. 61, Suppl.: 2, s. 29. ISSN 1213-323X.
 148. MAREK, Filip, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Results of Surgical Laparoscopic Treatment od Achalasia. In Sborník XXX. endokrinologické dny. Ostrava: Ostravská univerzita, 2007. s. 44.
 149. DASTYCH, Milan, Michal ŠENKYŘÍK, Radek KROUPA, Libuše HUSOVÁ a Jan LATA. Těžká hyponatrémie v souvislosti s podáváním terlipresinu v léčbě krvácení při portální hypertenzi. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společsnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 61, č. 4, s. 221-225. ISSN 1213-323X.
 150. LATA, Jan, Ivo NOVOTNÝ, Veronika PŘÍBRAMSKÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Přemysl FRIČ, Radek KROUPA a Oldřich STIBŮREK. The effect of probiotics on gut flora, level of endotoxin and Child-Pugh score in cirrhotic patients:results of a double-blind randomized study. European Jornal of Gastroenterology and Hepatology. 2007, roč. 19, č. 12, s. 1111-1113. ISSN 0954-691X.
 151. KROUPA, Radek, Karel STARÝ, Aleš HEP a Jiří DOLINA. Vyšší výskyt tyreopathií u alachasie jícnu. Genetická, autoimunní, regionální či jen náhodná souvislost? Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2007, roč. 53, 9-příloha, s. P52, 1 s. ISSN 0042-773X.
 152. 2006

 153. KROUPA, Radek, Aleš HEP a Jiří DOLINA. Achalazie jícnu-aktuální přehled etiopatogeneze a dostupná terapie. Česká a slovenská gastroenterologie a heptologie. Praha: Česká lékařská společnost, 2006, roč. 60, č. 3, s. 135-139. ISSN 1213-323X.
 154. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Markéta HERMANOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Radek KROUPA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Aleš HEP. Intraoperative manometry of the lower esophageal sphincter pressure during laparoscopic antireflux surgery with a mechanical calibration--early results. Hepato-Gastroenterology. Athens-Stuttgart: H.G.E. Update Medical Publishing S.A. Athens-Stuttgart, 2006, roč. 53, č. 71, s. 710-14, 5 s. ISSN 0172-6390.
 155. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Jiří DOLINA, Aleš HEP a KROUPA. Laparoskopická Hellerova operace. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 85, č. 7, s. 357-360. ISSN 0035-9351.
 156. DOLINA, Jiří, Jitka SUCHÁNKOVÁ, Ivona KREJČÍ a Radek KROUPA. Léčba vředové choroby gastroduodenální. Medicína po promoci. 2006, roč. 7, 3 Suppl., s. 54-58. ISSN 1212-9445.
 157. LATA, Jan, J. JURÁNKOVÁ, Veronika PŘÍBRAMSKÁ, P. FRIČ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ a Radek KROUPA. Vliv podání Escherichia coli Nissle (Mutaflor) na střevní osídlení, endotoxemii, funkční stav jater a minimální jaterní encefalopatii u nemocných s jaterní cirrhozou. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost, 2006, roč. 52, č. 3, s. 215-220. ISSN 0042-773X.
 158. 2005

 159. HUSOVÁ, Libuše, Katarína MÚČKOVÁ, Radek KROUPA, Milan DASTYCH a Michal ŠENKYŘÍK. Akutní nekróza jícnu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, č. 1, s. 48 - 51. ISSN 0008-7335.
 160. HUSOVÁ, Libuše, K. MÚČKOVÁ, Radek KROUPA, Milan DASTYCH a Michal ŠENKYŘÍK. Akutní nekróza jícnu. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, č. 1, s. 48 - 51. ISSN 0008-7335.
 161. HUSOVÁ, Libuše, Petr HUSA, Richard BERGER, Josef FEIT, Věra HAUEROVÁ, Radana PAŘÍZKOVÁ a Radek KROUPA. Atypická lokalizace pyoderma gangrenosum u nemocného s ulcerózní kolitidou. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2005, roč. 51, č. 12, s. 1400-1405. ISSN 0042-773X.
 162. HUSOVÁ, Libuše, Milan DASTYCH, Milan VOTAVA, Petr HUSA, Radek KROUPA a Michal ŠENKYŘÍK. Hereditární hemochromatóza - opomíjená diagnóza. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. Praha: Galén, 2005, roč. 59, č. 4, s. 188-194. ISSN 1213-323X.
 163. KALA, Zdeněk, Jiří DOLINA, Petr KYSELA, Vladimír PROCHÁZKA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Radek KROUPA. Intraoperační manometrie dolního jícnového svěrače u kalibrované laparoskopické antirefluxní chirurgie - předběžné výsledky. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2005, roč. 59, č. 2, s. 70-77. ISSN 1213-323X.
 164. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu? Rozhledy v chirurgii. 2005, roč. 84, č. 1, s. 7-12. ISSN 0035-9351.
 165. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Petr KYSELA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Jiří DOLINA. Může být peroperační manometrie jícnu využita v predikci dysfagie po antirefluxním výkonu? In Rozhledy v chirurgii. 1. vyd. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005. s. 7-12. 84. ISBN 0035-9351.
 166. KROUPA, Radek, Milan DASTYCH, Michal ŠENKYŘÍK, Jan LATA, S. HOTÁRKOVÁ a Petr HROBAŘ. Systémová AL-amyloidoza s dominujícíc klinickou manifestací v trávicím traktu. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost, 2005, roč. 51, č. 5, s. 588-592. ISSN 0042-773X.
 167. LATA, Jan, Jana JURÁNKOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Veronika PŘÍBRAMSKÁ a Radek KROUPA. Variceal bleeding in portal hypertension: bacterial infection and comparison of efficacy of intravenous and per-oral application of antibiotics - a randomized trial. European journal of gastroenterology and hepatology. London UK: Lippincott, Williams and Wilkins, 2005, roč. 17(10), 17 (10), s. 1105-1110. ISSN 0954-691X.
 168. 2004

 169. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Could a peroperative oesophageal manometry infulence the technique of antireflux surgery somehow? In 6.česko-polsko-slovenské mezinárodní sympozium miniinvazivní chirurgie. Sborník abstrakt. 1. vyd. Ostrava: Ostravská unoverzita, 2004. s. 37. ISBN 80-7042-992-5.
 170. LATA, Jan, Libuše HUSOVÁ, J. JURÁNKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Petr DÍTĚ, Milan DASTYCH, Milan DASTYCH a Radek KROUPA. Faktory podílející se na vzniku varikózního krvácení při portální hypertenzi - II. část: možný vliv poškození ledvin a malnutrice, mortalita. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2004, roč. 50, č. 12, s. 901 - 906. ISSN 0042-773X.
 171. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Radek KROUPA a Petr KYSELA. Peroperační manometrie jícnu a možnosti predikce dysfagie v antirefluxní chirurgii. In MediFórum. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 21. ISBN 80-86607-13-5.
 172. 2003

 173. KROUPA, Radek, Petr DÍTĚ, Hana MÜNZOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Zuzana PLOTTOVÁ a Edvard GERYK. Changes in incidence of peptic ulcers and gastric cancer in region of the Czech republic - South Moravian in 1996-2000. Gastroenterologia Polska. Wroclaw: Gastroenterologii Polskiej, ul.ks.J. Pon, 2003, roč. 2, č. 3, s. 115-119. ISSN 1232-9886.
 174. KROUPA, Radek, Jana SMRŽOVÁ, Jan LATA, Miluše HERTLOVÁ a K. HUŠEK. Syndrom čínské kuchyně jako atypická příčina akutního selhání ledvin. In Abstrakta. Olomouc, 2003. s. 73.
 175. KROUPA, Radek, Petr DÍTĚ, Hana MÜNZOVÁ, Libuše HUSOVÁ, Aleš HEP a Zuzana PLOTTOVÁ. Vývoj výskytu peptických vředů gastroduodena a infekce Helicobacter pylori v regionu České republiky - jižní Morava v letech 1996-2000. Česká a slovenská gastroenterologuie a hepatologie. Praha: Česká gastroenterologická společnost, 2003, roč. 57, č. 3, s. 93-96. ISSN 1210-7824.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 9. 2021 07:38