Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HOMMEROVÁ, Dita, Kateřina BRUNCLÍKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Marie HLADKÁ, Tomáš HIRT, Vladimír HYÁNEK, Petr KONEČNÝ, Markéta KOPECKÁ, Michaela KRECHOVSKÁ, Tereza ŠLEHOFEROVÁ, Jan TLUČHOŘ a Petr VOJTÍŠEK. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 174 s. ISBN 978-80-261-0965-5.
 2. BRUNCLÍKOVÁ, Kateřina, Pavlína HEJDUKOVÁ, Tomáš HIRT, Marie HLADKÁ, Dita HOMMEROVÁ, Vladimír HYÁNEK, Petr KONEČNÝ, Markéta KOPECKÁ, Petr KOPECKÝ, Michaela KRECHOVSKÁ, Tereza ŠLEHOFEROVÁ a Jan TLUČHOŘ. Metodika marketingového řízení. 2020.
 3. HYÁNEK, Vladimír. Studentská konference: Výzkum občanské společnosti a neziskového sektoru. 2020.
 4. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. The role of non-profit organizations in the provision of social services in the Czech Republic. In Zdeněk Kresa. Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparision 2020. Chemnitz, Germany: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2020. s. 27-39. ISBN 978-3-86367-063-4.
 5. HYÁNEK, Vladimír, Vilém PAŘIL a Jakub PEJCAL. Vymezení občanského sektoru a nestátních neziskových organizací v rámci národního hospodářství (socioekonomický význam). 2020. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2020. 45 s.
 6. 2019

 7. LECA, Bernard, Sarah SANDFORD, Aurélie Sara COGNAT, Anna-Claire PACHE, Vanessa MATO-SANTISO, Vladimír HYÁNEK a Gorgi KRLEV. Cross-Sector Partnerships: A Social Innovation in the European Work Integration Sector. In Helmut Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger. Social Innovation: Comparative Perspectives. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 201-223. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation. ISBN 978-1-351-65535-4. doi:10.4324/9781315158020.
 8. HYÁNEK, Vladimír, Jiří NAVRÁTIL, Klára PLACIER, Maria FIGUEROA, Begona Alvarez GARCÍA a Luis Ignacio ÁLVAREZ-GONZÁLEZ. Social Innovation in Consumer Protection: Online Education in Alternative Financial Services. In Helmut Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger. Social Innovation: Comparative Perspectives. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 173-200. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation. ISBN 978-1-351-65535-4. doi:10.4324/9781315158020.
 9. BAUER, Annette, Gerald WISTOW, Vladimír HYÁNEK, Maria FIGUEROA a Sarah SANDFORD. Social Innovation in Health Care: The Recovery Approach in Mental Health. In Helmut Anheier, Gorgi Krlev, Georg Mildenberger. Social Innovation: Comparative Perspectives. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2019. s. 130-148. Routledge Studies in Social Enterprise & Social Innovation. ISBN 978-1-351-65535-4. doi:10.4324/9781315158020.
 10. 2018

 11. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Incentives and Charitable Donations: Analysis of the Crowding - out Hypothesis in the Czech Republic. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. Prague: University of Economics, Prague, Oeconomia Publishing House, 2018. s. 32-39. ISBN 978-80-245-2283-8.
 12. HYÁNEK, Vladimír a Vilém PAŘIL. Interaktivní mapa neziskového sektoru. In KONFERENCE NEZISKOVÝ SEKTOR 2019. 2018.
 13. 2017

 14. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis - Journal of Local Self-Government. 2017, roč. 15, č. 2, s. 283-301. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.2.281-299.
 15. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572.
 16. HRŮZA, Filip, Vladimír HYÁNEK, Vilém PAŘIL, Eduard BAKOŠ a Petra KOŠÁRKOVÁ. Municipalita 2017 (worskhop AMOB 2017/2018). 2017.
 17. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017.
 18. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK a Laura FÓNADOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8430-8.
 19. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication, 2017. s. 68-81. ISBN 978-90-75458-86-2.
 20. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK a Jiří ŠPALEK. The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Slovensko: SAP - Slovak Academic Press, 2017, roč. 65, č. 3, s. 263-281. ISSN 0013-3035.
 21. HRŮZA, Filip, Eduard BAKOŠ, Vladimír HYÁNEK a Petra KOŠÁRKOVÁ. Workshop AMOB 2017/2018 (Brno). 2017.
 22. 2016

 23. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives. European Financial and Accounting Journal. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.151.
 24. FÓNADOVÁ, Laura, Jiří ŠPALEK a Vladimír HYÁNEK. Changes in Revenue Structure in Czech Non-profit Organizations during the Financial Crises: Has the Importance of Public Sources Changed? Ekonomický časopis. SAP - Slovak Academic Press, 2016, roč. 64, č. 7, s. 686-700. ISSN 0013-3035.
 25. BINAR, Tomáš, Marie SEDLAŘÍKOVÁ a Vladimír HYÁNEK. The use of nanotechnologies in vehicle engines storing. In Vondrak J.,Simonova L.,Sedlarikova M.,Maca J.,Libich J. 17th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells, ABAF 2016. New Jersey, USA: Electrochemical Society Inc., 2016. s. 247-258. ISBN 978-1-60768-539-5. doi:10.1149/07401.0247ecst.
 26. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Usefulness of Tax Assignation for the Czech Tax System: The Direction of Debates on Introducing. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 122-130. ISBN 978-80-210-8082-9.
 27. 2015

 28. FÓNADOVÁ, Laura a Vladimír HYÁNEK. How to Measure the Effect of Public Income on the Structure of Resources and Production of Non-profit Organizations. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Proceedings of the 19th International Conference - Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015. s. 377-384. ISBN 978-80-210-7532-0.
 29. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating in the Czech Republic. In Interdisciplinary Research on Philanthropy: Connecting the Dots, 7th International Conference, European Research Network on Philanthropy, Paris. 2015.
 30. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating: What Inspires Our Decisions to Make a Donation to Non-profit Organisations? Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 357-382. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0026.
 31. HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Non-profit Institutions’ Funding Resources in the Time of Crisis: Market or Government? Institute of Economic Research, 2015. 54/2015.
 32. HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Non-profit Institutions’ Funding Resources in the Time of Crisis: Market or Government? In Adam P. Balcerzak. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy. Economics and Finance. 1. vyd. Toruń: Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015. s. 689-701. ISBN 978-83-937843-7-0.
 33. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Nonprofit Sector and Charity Financing: Mapping the Field. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 39 - 49. ISSN 1805-9112.
 34. HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Real Structure of the Non-profit Institutions’ Funding Resources: Market or Government? Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. 2015, Vol. 10, Issue 4, s. 1-16. ISSN 2353-3293. doi:10.12775/EQUIL.2015.040.
 35. 2014

 36. PROUZOVÁ, Zuzana a Vladimír HYÁNEK. Non-governmental Non-profit Organizations: (Non-)Measurability of Economic CHaracteristics. In Špalková, D. and Matějová, L. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 310-318. ISBN 978-80-210-6611-3.
 37. PROUZOVÁ, Zuzana a Vladimír HYÁNEK. Public funding of NPO in social services: Preliminary findings from Czech Republic. 2014.
 38. 2013

 39. HYÁNEK, Vladimír. Analysis of Key Topics in the Research on Nonprofit Organizations From Efficiency to Hybrids. Littera Scripta. 2013, roč. 1/6, č. 2, s. 112-124. ISSN 1805-9112.
 40. HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropic behaviour and motives. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun. Brno: MZLU, 2013, roč. 61, č. 4, s. 923-933. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361040923.
 41. 2012

 42. HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Application of Wagner´s Reframing of the "Social Origins" Theory in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th International Conference - Modern and Current Trends in the Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 210-217. ISBN 978-80-210-5822-4.
 43. HYÁNEK, Vladimír. CZECH SOCIAL ECONOMY AND SOCIAL ENTERPRISES: CURRENT DEVELOPMENTS AND CHALLENGES. CIVIL SZEMLE. Budapest, 2012, roč. 9, č. 4, s. 5-23. ISSN 1786-3341.
 44. HYÁNEK, Vladimír. Neexistující sektor? Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2012, neuveden, č. 4, s. 4-22, 18 s. ISSN 1801-7118.
 45. SVOBODA, František a Vladimír HYÁNEK. Reinterpretace změn v sociálním systému v kontextu raně novověkého myšlení. Politická ekonomie. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2012, roč. 60, č. 6, s. 822-839. ISSN 0032-3233.
 46. HYÁNEK, Vladimír a Zuzana PROUZOVÁ. Vliv občanského sektoru na regionální rozvoj. In Jan Šelešovský, Petr Valouch. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 241-249. ISBN 978-80-210-5805-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5805-2012-241.
 47. 2011

 48. HYÁNEK, Vladimír. Marek Skovajsa et al.: Občanský sektor: Organizovaná společnost v České republice. Praha, 2011.
 49. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace: teorie a mýty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 132 s. ISBN 978-80-210-5651-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5651-2011.
 50. HYÁNEK, Vladimír. Revize teorií neziskového sektoru. první. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2011. 64 s. ISBN 978-80-904150-5-8.
 51. 2010

 52. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5.
 53. HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving? In Ninth International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Istanbul, Turkey, July 7-10, 2010, 18 p. 2010.
 54. 2009

 55. HYÁNEK, Vladimír. Neziskový sektor jako koncept? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 2009. ISBN 978-80-245-1513-7.
 56. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta a Vladimír HYÁNEK. Role soukromého sektoru v poskytování veřejných služeb. Masarykova univerzita. Brno: Tisk Tribun EU, s.r.o., 2009. 64 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4888-1.
 57. 2008

 58. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. DYNAMICS OF CHANGES IN PUBLIC SERVICES PROVIDING. In 11th Annual Conference on Policies of Economic and Social Development in Europe. 2008.
 59. HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008.
 60. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Pluralismus procesu poskytování veřejných služeb. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. Tribun EU s.r.o. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 20-41. ISBN 978-80-7399-345-0.
 61. HYÁNEK, Vladimír a Růžena LUKÁŠOVÁ. Young people on the labour market in Czech Republic in 1996 - 2006. In Malinowska M. (ed.): Young people on the labour market in Czech Republic, Poland and Slovakia. Katowice: Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, 2008. s. 19 - 64, 45 s. sv. 1. ISBN 978-83-89072-16-0.
 62. 2007

 63. HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 237-246. ISBN 978-80-210-4423-4.
 64. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 65. HYÁNEK, Vladimír a Jiří ŠPALEK. Jsou ekonomové jiní? Empirické ověření platnosti některých předpokladů (neo)klasické ekonomie. In Veřejná ekonomika a správa: Inovace ve veřejném sektoru jako faktor rozvoje územních samosprávných celků. 1. vyd. Ostrava: Faculty of Economics, VŠB-Technical University of Ostrava, 2007. s. 45-54. ISBN 978-80-248-1601-2.
 66. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace. In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 31-42, 294 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 67. HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 68. REKTOŘÍK, Jaroslav. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Druhé aktualizované vydání. Druhé, aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 187 s. ISBN 978-80-86929-25-5.
 69. PROUZOVÁ, Zuzana, Jiří ŠPALEK a Martin KŘIVÁNEK. Podíl neziskových organizací na poskytování veřejných služeb a jejich financování v České republice. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 63-100. ISBN 978-80-210-4423-4.
 70. HYÁNEK, Vladimír. Podíl NNO na zabezpečování veřejných služeb. In In the XIIth Ingernational Conference, Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: VŠE, 2007. s. 23-30. ISBN 978-80-245-1188-7.
 71. WILDMANNOVÁ, Mirka. Sociální služby. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 129-152, 23 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 72. SOUKOPOVÁ, Jana, Barbora KAPLANOVÁ a Ladislav KAVŘÍK. Veřejné služby v životním prostředí. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 198-222. ISBN 978-80-210-4423-4.
 73. WILDMANNOVÁ, Mirka. Veřejné služby ve zdravotnictví. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 179-197, 18 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 74. HYÁNEK, Vladimír, Martin KŘIVÁNEK a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Veřejně-soukromá partnerství a veřejné zakázky. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 225-235, 10 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 75. HYÁNEK, Vladimír a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Zabezpečování veřejných služeb. In Hyánek, Vladimír - Prouzová, Zuzana - Škarabelová, Simona. Neziskové organizace ve veřejných službách. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 19-30. ISBN 978-80-210-4423-4.
 76. PROUZOVÁ, Zuzana, Jiří ŠPALEK a Martin KŘIVÁNEK. Zdroje dat o financování a poskytovatelích veřejných služeb. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 45-62, 17 s. ISBN 978-80-210-4423-4.
 77. 2006

 78. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Institucionální zabezpečení veřejných služeb. In Institucionální změny ve sféře veřejných neziskových organizací - dopady, problémy zkušenosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 8-20. ISBN 80-210-3956-6.
 79. ŘEŽUCHOVÁ, Markéta a Vladimír HYÁNEK. Veřejně-soukromá partnerství, šance nebo hrozba? . Národohospodářský obzor. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 29-41, 12 s. ISSN 1213-2446.
 80. 2005

 81. HYÁNEK, Vladimír. Ekonomika nadačních subjektů. Národohospodářský obzor. 2005: ESF MU Brno, 2005, roč. 5, č. 1, s. 38-51. ISSN 1213-2446.
 82. HYÁNEK, Vladimír, Tomáš ROSENMAYER, Simona ŠKARABELOVÁ a Miroslav POSPÍŠIL. Expertíza k problematice úpravy právnických osobv návrhu občanského zákoníku. 1. vyd. Praha: Nadace Via, 2005.
 83. ŠKARABELOVÁ, Simona, Vladimír HYÁNEK, Tomáš ROSENMAYER a Miroslav POSPÍŠIL. Expertíza k problematice úpravy právnických osobv návrhu občanského zákoníku. Nadace VIA, 2005. 19 s.
 84. HYÁNEK, Vladimír. Kritika konceptu sociální ekonomiky. In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005. s. 214-225. ISBN 80-7044-608-3.
 85. HYÁNEK, Vladimír. Partnerství veřejného sektoru a soukromého sektoru - PPP. In Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 201-210. ISBN 80-210-3623-0.
 86. HYÁNEK, Vladimír. Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb. 2005.
 87. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Markéta ŘEŽUCHOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných veřejných rozpočtů. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2005. 40 s. Systematické sledování ekonomického prostředí NNO. ISBN 80-239-5262-5.
 88. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Úvodní studie pro vyhodnocení globálních grantů. Brno: NROS - Nadace rozvoje občanské společnosti, 2005. 47 s.
 89. 2004

 90. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ, Pavla PEKÁRKOVÁ, Zuzana TŮMOVÁ, Tomáš ROSENMAYER a Miroslav POSPÍŠIL. Ekonomické výsledky nadačních subjektů v roce 2002. 1. vydání. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2004. 32 s. CVNS, 1. ISBN 80-239-3404-X.
 91. HYÁNEK, Vladimír a Tomáš ROSENMAYER. Ekonomické výsledky neziskových organizací v ČR. In Zprávě o neziskovém sektoru v České republice. 1. vyd. Praha: Úřad vlády ČR, 2004.
 92. HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace - efektivnost a užitek. Brno: Masarykova univerzita, 2004. Revue Universitas.
 93. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2003. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2004. 25 s. Rozbor.
 94. ŠELEŠOVSKÝ, Jan. Slovník veřejných financí. První. Brno: MU, 2004. 67 s. ISBN 80-210-3614-1.
 95. 2003

 96. ŠKARABELOVÁ, Simona, Vladimír HYÁNEK a Petra KUZMOVÁ. Podíl nestátních neziskových organizací na poskytování veřejných služeb. In STRECKOVÁ, Yvonne. Reforma veřejné správy a veřejných financí a faktory efektivnosti rozvoje regionů. 1.vydání. Brno: MU Brno, 2003. s. 104-130. ISBN 80-210-3074-7.
 97. HYÁNEK, Vladimír a Simona ŠKARABELOVÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2002. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2003. 20 s. Rozbor.
 98. HYÁNEK, Vladimír, Simona ŠKARABELOVÁ a Petra KUZMOVÁ. Vliv standardů veřejných služeb na finanční stabilitu nestátních neziskových organizací. In Standardizace veřejných služeb jako předpoklad efektivnosti rozvoje regionů. Brno: MU, 2003. s. 98-108. ISBN 80-210-3192-1.
 99. 2002

 100. HYÁNEK, Vladimír. Budování organizační struktury NNO v ČR. In Škarabelová, Simona a kol.: Když se řekne nezisková organizace. MU Brno, 2002, s. 70-75. ISBN80-210-3031-3 . 2002. 6 s. ISBN 80-210-3031-3.
 101. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
 102. ŠKARABELOVÁ, Simona. Když se řekne nezisková organizace. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 130 s. Příručka. ISBN 80-210-3031-3.
 103. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Participace nestátních neziskových organizací na rozvoji kraje. In Role veřejného sektoru v procesu identifikace faktorů efektivnosti rozvoje Jihomoravského kraje v kontextu s reformou veřejné správy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 144-152. ISBN 80-210-2775-4.
 104. 2001

 105. KOZÁKOVÁ, Simona a Vladimír HYÁNEK. Interakce veřejného sektoru s neziskovým - synergická efektivnost v rámci regionu. In MALÝ, Ivan. Vliv veřejného sektoru na efektivnost rozvoje regionů. Brno: MU, 2001. s. 114-146. ISBN 80-210-2571-9.
 106. MALÝ, Ivan a Vladimír HYÁNEK. Neziskovost jako faktor neefektivnosti. In Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2001. s. 66-69. Sborník z odborného semináře. ISBN 80-7044-345-6.
 107. HYÁNEK, Vladimír. Perspektiva vztahů variantních typů organizací. In Česká ekonomika na přelomu tisíciletí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 284-295. část první. ISBN 80-210-2533-6.
 108. HYÁNEK, Vladimír. Prostor pro působení neziskových organizací. In Rektořík, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. první. Praha: Ekopress, 2001. s. 13-22. ISBN 80-86119-41-6.
 109. HYÁNEK, Vladimír. Školství (vzdělávání). In Rektořík, Jaroslav a kol.: Ekonomika veřejného sektoru. druhé přepracované. Brno: MU v Brně, 2001. s. 93-104. ISBN 80-210-2550-6.
 110. HYÁNEK, Vladimír. Základy teorie a typologie neziskových organizací. In Rektořík, Jaroslav a kol. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Ekopress, 2001. s. 23-26. ISBN 80-86119-41-6.
 111. 2000

 112. HYÁNEK, Vladimír a Simona KOZÁKOVÁ. Legislativní úprava neziskových organizací v Rakousku. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. s. 110-136. ISBN 80-210-2259-0.
 113. HYÁNEK, Vladimír. Neziskový sektor podle John Hopkins Univerzity. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. s. 138-143. ISBN 80-210-2259-0.
 114. HYÁNEK, Vladimír. Vybraná teoretická východiska výzkumu třetího sektoru. In MendelNET 2000. 1. vydání. Brno: KONVOJ, 2000. s. 117-120. ISBN 80-7302-005-X.
 115. 1999

 116. HYÁNEK, Vladimír. Veřejný zájem z pohledu ekonoma. Editor: Ivan Malý. In Problémy definování a prosazování veřejného zájmu. 1. vydání. Brno: MU, 1999. s. 57-66. ISBN 80-210-2236-1.
 117. 1998

 118. HYÁNEK, Vladimír. Externality - možnosti řešení. In Externality a možnosti jejich řešení. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 63-73. ISBN 80-210-1884-4.
 119. HYÁNEK, Vladimír a Petr VRBKA. Zadávání veřejných zakázek. In Příručka pro zastupitele měst a obcí. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 65-70. ISBN 80-210-1939-5.
 120. 1997

 121. HYÁNEK, Vladimír. Neziskový sektor v ekonomice a společnosti. In Sborník prací ESF MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 94-108. ISBN 80-210-1713-9.
 122. HYÁNEK, Vladimír. Zahraniční aktivity ESF MU v Brně. In Vstup do EU a řízení školství v ČR. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 116-120.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 5. 2021 17:00