Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. JŮZOVÁ, Ivana a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Approaches to Internationalisation in the Special and Inclusive Education at the Faculty of Education, Masaryk University. In ETEN Conference. 2022.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Support of Inclusive Mobility at Masaryk University. In What’s new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes. 2022.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Vocational education and support of pupils with SEN in Czech Republic. 2022.

  2020

  1. VÍTKOVÁ, Marie a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Forschungsprojekt Quality Inclusive Education of Pupils with Special Educational Needs in Primary and Secondary Schools. In Pädagogik bei Beeinträchtigungen der körperlich-motorischen Entwicklung Institut für Rehabilitationswissenschaften Kultur-, Sozial-und Bildungswissenschaftliche Fakultät Humboldt-Universität zu Berlin: Digitales Doktorandenkolloquium. 2020.

  2019

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Helena VAĎUROVÁ. Collaborating with Employers. In Job Coaches for Adults with Disabilities. 1. vyd. Londýn: Jessica Kingsley Publishers. s. 151-167. ISBN 978-1-78592-546-7. 2019.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Entwicklung der Zugänge zur Unterstützung von Menschen mit Behinderung. 2019.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Postoje k lidem s postižením v pracovním kontextu ve vztahu ke zkušenosti s nimi. Sociální pedagogika | Social Education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlině, roč. 7, č. 2, s. 57-68. ISSN 1805-8825. doi:10.7441/soced.2019.07.02.04. 2019.

  2018

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Employment of people with disabilities: The case of the Czech Republic. 2018.
  2. ANTTILA, Helena a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Review of cultural aspects in work and learning environments. Communication and interaction within multicultural contexts. 2018.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Zapojení neverbálních způsobů komunikace, když jen verbální nestačí. In Pražský logopedický den 2018. 2018.

  2017

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora lidí s postižením při osamostatnění a cestě za prací. In Zdravotní postižení v kontextu sociální práce. 2017.
  2. VAĎUROVÁ, Helena a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Proč zaměstnávat? Protože je to normální. Změny v přístupech k zaměstnávání osob s postižením a znevýhodněním. 2017.
  3. VAĎUROVÁ, Helena a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Uplatnění mladých lidí s postižením na trhu práce v evropském kontextu. In V. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2017.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Výzva nebo povinnost? Jak to vidí zaměstnavatelé. In Proč zaměstnávat? Protože je to normální. Změny v přístupech k zaměstnávání osob s postižením a znevýhodněním. 2017.

  2016

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung. In HEDDERICH, Ingeborg, ZAHND, Raphael. Teilhabe und Vielfalt: Herausforderungen einer Weltgesellschaft. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. s. 361-369. ISBN 978-3-7815-2059-2. 2016.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Faktoren der erfolgreichen beruflichen Eingliederung von jungen Menschen mit Behinderung. In STURM, Tanja, KÖPFER, Andreas, WAGENER, Benjamin. Bildungs- und Erziehungsorganisationen im Spannungsfeld von Inklusion und Ökonomisierung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. s. 378-387. Perspektiven sonderpädagogischer Forschung. ISBN 978-3-7815-2123-0. 2016.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5. 2016.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Mnoho tváří spolupráce mezi univerzitou a odborným učilištěm. In Šance a úskalí zavádění podpůrných opatření v rámci společného vzdělávání. 2016.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung in Tschechien im Hinblick auf ihre Selbstbestimmung. In ERKINGER, Julia, RICHTER, Veronika, SCHMID, Tom. Aufbruch / Ausbruch. Baustellen der Gleichstellung. Wien: LIT Verlag. s. 104-113. Sozialpädagogik. ISBN 978-3-643-50713-6. 2016.
  6. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Helena VAĎUROVÁ. Perspektiven für junge Menschen und Arbeitgeber am Übergang Schule-Beruf - Projekt SENEL. In Inklusive Übergänge / Inclusive Transitions. 2016.

  2015

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Arbeit und Beruf. Situation in Tschechien. In Seminar zu Arbeit und Beruf, Universität Würzburg. 2015.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bedeutung von Kompetenzen für berufliche Eingliederung. In LEONHARDT, Annette, MÜLLER, Katharina, TRUCKENBRODT, Tilly. Die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. s. 545-553. ISBN 978-3-7815-1943-5. 2015.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung auf die Einstellung zu ihrer beruflichen Eingliederung. In 7. Symposium der Internationalen Heil- und Sonderpädagogik, Zürich. 2015.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Faktoren für erfolgreiche berufliche Eingliederung von jungen Menschen mit Behinderung. In 50. Arbeitstagung der DGfE Sonderpädagogik, Basel. 2015.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5. 2015.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5. 2015.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti hipoterapie u lidí s těžkým postižením. In Možnosti hipoterapie u osob se specifickými potřebami, Brno. 2015.
  8. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 195 s. ISBN 978-80-210-8135-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015. 2015.
  9. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 200 s. ISBN 978-80-210-8135-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8135-2015. 2015.
  10. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. People with physical disabilities on the labour market – abilities required for work self-fulfilment. e-Pedagogium. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Volume 201, issue II, s. 114-122. ISSN 1213-7499. 2015.
  11. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora mladých lidí při volbě povolání se zaměřením na Jugendcoaching, formu podpory v Rakousku. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova, roč. 25, číslo 1, s. 83-91. ISSN 1211-2720. 2015.
  12. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Role zkušenosti s lidmi s postižením na postoje k nim. In KB-Dozententagung 2015, Brno. 2015.
  13. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0. 2015.
  14. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0. 2015.
  15. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0. 2015.
  16. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Zugänge zu Menschen mit Behinderung beim tschechischen Nachbarn. In PANTUČEK, Peter, VYSLOUZIL Monika, PFLEGERL Johannes (Hrsg.). Sozialpolitische Interventionen. St. Pölten: FH St. Pölten. s. 115-123. 2015.

  2014

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bazální stimulace jako možnost podpory komunikace. In Specializační studium logopedů ve školství. 2014.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Beruf als Herausforderung - Teilergebnisse aus einem Forschungsprojekt (2007-2013). In 49. Arbeitstagung der Dozent/innen der Sonderpädagogik deutschsprachiger Länder an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2014.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Employment of people with disabilities – experience of the employers. In Social boundaries of work. Changes in the sphere of work in the 21st century capitalism. 2014.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Employment of people with disabilities – experience of the employers. In Social boundaries of work. Changes in the sphere of work in the 21st century capitalism. 2014.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Jarmila PIPEKOVÁ. Konference s mezinárodní účastí u příležitosti 20. výročí katedry speciální pedagogiky. 2014.
  6. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 200 s. ISBN 978-80-210-7607-5. 2014.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti pracovního uplatnění lidí s postižením - současné trendy v České republice a v zahraničí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 200 s. ISBN 978-80-210-7607-5. 2014.
  8. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. 2014.
  9. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6. 2014.
  10. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením. In HUTYROVÁ, M., SOURALOVÁ, E., CHRASTINA, J., MOUDRÁ, L. Interdisciplinární pohledy na jinakost. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. s. 269-277. ISBN 978-80-244-4483-3. 2014.
  11. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením. 2014.
  12. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní zkušenosti dospělých osob s tělesným postižením. In II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
  13. PROCHÁZKOVÁ, Lucie, Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Martin VRUBEL, Petr KOPEČNÝ, Lenka DOLEŽALOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Speciální andragogika. Texty k distančnímu vzdělávání. 1. vyd. Brno: Paido. ISBN 978-80-7315-254-3. 2014.
  14. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Lenka KRATOCHVILOVÁ. Support of Social Participation of People with Disabilities. In European Williams Syndrome Conference (EWSC). 2014.
  15. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung – erste Ergebnisse einer qualitativen Studie. 2014.

  2013

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Arbeitserfahrungen von Menschen mit Körperbehinderung. In PROCHÁZKOVÁ, L., SOCHOR, P. et al. Support of People with Special Needs: International Perspectives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 63-71. ISBN 978-80-210-6637-3. 2013.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Asistence pro volný čas. In Sociální inovace a rozvoj lidských zdrojů v dlouhodobé péči. 2013.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bedeutung von Kompetenzen für berufliche Eingliederung. 2013.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dospělé osoby s mentálním postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 141-164. ISBN 978-80-210-6306-8. 2013.
  5. PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 272 s. ISBN 978-80-210-6306-8. 2013.
  6. SAYOUD SOLÁROVÁ, Kateřina a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Možnosti aktivizace seniorů a vymezení základních přístupů k osobám s demencí v seniorském věku. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 238-252. ISBN 978-80-210-6306-8. 2013.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením. In PANČOCHA, Karel, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Kateřina SAYOUD SOLÁROVÁ et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 86-104. ISBN 978-80-210-6306-8. 2013.
  8. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Pracovní uplatnění osob se zdravotním postižením z pohledu osob s tělesným postižením a zaměstnavatelů. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách Students with Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools. 1. vydání. Brno: MU. s. 99-109. ISBN 978-80-210-6304-4. 2013.
  9. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Profesní orientace a příprava v České republice. In Stáž finalistů soutěže moskevský učitel roku 2013. 2013.
  10. PANČOCHA, Karel, Helena VAĎUROVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním žáků se SVP na střední škole. Podpora pro pracovníky v odborném školství, kteří chtějí vytvořit inkluzivní prostředí. In Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
  11. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Selbstbestimmung. Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung in Tschechien. 2013.
  12. VÍTKOVÁ, Marie, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Educational Needs in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education. In Estonsko: University of Tartu - Projekt Leonardo da Vinci. 2013.
  13. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Pavel SOCHOR. Support of People with Special Needs: International Perspectives. Förderung von Menschen mit Behinderung: Internationale Perspektiven. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 138 s. ISBN 978-80-210-6637-3. 2013.
  14. ONDROVÁ, Petra a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Vliv roztroušené sklerózy na pracovní uplatnění. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 288-301. ISBN 978-80-210-6515-4. 2013.
  15. VÍTKOVÁ, Marie, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk Universität – gegenwärtige Situation im Doktorstudium. In Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik zum Thema „KB inklusiv", Humboldt-Universität zu Berlin. 2013.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ a Lenka DOLEŽALOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve středním školství. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 259 s. ISBN 978-80-7315-243-7. 2013.
  17. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Základní principy vzdělávání a podpory dospělých osob s mentálním postižením. Odborný časopis Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb, roč. XV, leden 2013, s. 16-17. ISSN 1803-7348. 2013.
  18. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Zaměstnávání osob s postižením v zahraničí. In Darujte příležitost. 2013.
  19. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením z pohledu zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido. s. 341-348. ISBN 978-80-7315-246-8. 2013.

  2012

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsprozess. In Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik 2012. 2012.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Förderung der Arbeits- und Sozialkompetenzen in Werkstätten. In Procházková, Lucie a Karel Pančocha et al. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. Brno: Masarykova univerzita. s. 71-82. ISBN 978-80-210-6107-1. 2012.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. G-Schule in der Tschechischen Republik. Lernen konkret. Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Braunschweig: Westermann, roč. 31. Jhg., 3/2012, s. 17-19. ISSN 0722-1843. 2012.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Veronika SLEPIČKOVÁ. Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita. s. 89-96. ISBN 978-80-210-5941-2. 2012.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Veronika SLEPIČKOVÁ. Klíčové kompetence a jejich rozvoj v sociálně-terapeutických dílnách. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. ISBN 978-80-7315-231-4. 2012.
  6. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Kompetence jako předpoklad pro začlenění. In 3. národní konference o podporovaném zaměstnávání. 2012.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Metoda validace - podpora práce s dezorientovanými lidmi. Odborný časopis Sociální služby. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb, roč. XIV, únor 2012, s. 12-13. ISSN 1803-7348. 2012.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen in Tschechien. In Erdélyi, A., Schmidtke H.-P., Sehrbrock, P. (Hrsg.) International vergleichende Heil- und Sonderpädagogik weltweit. Grundlagen-Migration-"Dritte Welt"-Europa. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. s. 295-305. ISBN 978-3-7815-1832-2. 2012.
  9. FRIEDMANN, Zdeněk a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Podpora a doprovod osob se zdravotním postižením při volbě profese a začlenění na trh práce. 2012.
  10. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Projektové výučování k problematice zdravotního postižení na prvním stupni základní školy. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Education Needs VI. 1. vyd. Brno: Paido. s. 83-91. ISBN 978-80-7315-235-2. 2012.
  11. VAĎUROVÁ, Helena, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním pro střední odborné školy. In konference Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2012. 2012.
  12. VAĎUROVÁ, Helena, Karel PANČOCHA a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Průvodce inkluzivním vzděláváním pro střední odborné školy. In konference Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2012. 2012.
  13. FIALOVÁ, Ilona, Dagmar OPATŘILOVÁ a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Somatopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido. 222 s. Učební texty. ISBN 978-80-7315-233-8. 2012.
  14. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Sonderschulwesen in der Tschechischen Republik. Lernen konkret. Bildung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Braunschweig: Westermann, roč. 31. Jhg., 3/2012, s. 14-16. ISSN 0722-1843. 2012.
  15. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Specifika práce s dětmi a žáky s tělesným postižením. In Kurz pro asistenty pedagoga. 2012.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Pavla PITNEROVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Marie VÍTKOVÁ a Věra VOJTOVÁ. Strategie vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 221 s. ISBN 978-80-210-6001-2. 2012.
  17. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Karel PANČOCHA. Towards Inclusive Society through Education and Support. Durch Bildung und Förderung zu einer inklusiven Gesellschaft. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 172 s. ISBN 978-80-210-6107-1. 2012.
  18. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Unterstützung der integrativen Bildung der Schüler mit spinaler Muskelatrophie. In Pančocha, Karel a Lucie Procházková et al. Education and Support of People with Special Needs. Bildung und Förderung von Menschen mit Behinderung. Brno: Masarykova univerzita. s. 75-84. ISBN 978-80-210-5848-4. 2012.
  19. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Vliv informovanosti a podpory osob s psychickým onemocněním na jejich život a začlenění do společnosti. In Opatřilová, D., Vítková M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita. s. 173-183. ISBN 978-80-210-5996-2. 2012.

  2011

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Arbeit, Wohnen, Assistenz – Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung in Tschechien. In Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik, Landau 2011. 2011.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Integrace osob se zdravotním postižením na trh práce - zkušenosti ze zahraničí. In FRIEDMANN, Z. et al. Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich uplatnění na trhu práce. první. Brno: Masarykova univerzita. s. 113-122. ISBN 978-80-210-5602-2. 2011.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Iveta ŘEZNÍČKOVÁ. Integrativní vzdělávání žáků se spinální svalovou atrofií. In Vítková, M., Opatřilová, D. et al. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vydání. Brno: Paido. s. 343-353. ISBN 978-80-7315-216-1. 2011.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Iveta ŘEZNÍČKOVÁ. Integrativní vzdělávání žáků se spinální svalovou atrofií. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ISBN 978-80-7315-215-4. 2011.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Mladí lidé se zdravotním postižením na cestě za zaměstnáním. In Klenková, J., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 209-218. ISBN 978-80-210-5731-9. 2011.
  6. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Odlišnosti v přístupech k integraci žáků s tělesným postižením. In Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole, Brno. 2011.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob s roztroušenou sklerózou a jejich rodin. In Hájková, V., Strnadová, I. (Eds.) Zředěný život. Léčebné, psychosociální a vzdělávací aspekty progresivních onemocnění. 1. vydání. Praha: Somatopedická společnost, o.s, nakladatelství Epocha. s. 120-131. ISBN 978-80-904464-1-0. 2011.
  8. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita. 159 s. Odborná kniha. ISBN 978-80-210-5536-0. 2011.
  9. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Vliv roztroušené sklerózy na život člověka. In Vítková, M., Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 1. vydání. Brno: Paido. s. 319-328. ISBN 978-80-7315-216-1. 2011.
  10. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Vliv roztroušené sklerózy na život člověka. In Vítková, M., Opatřilová, D. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ISBN 978-80-7315-215-4. 2011.
  11. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Vorbereitung der Sonderpädagogen an der Pädagogischen Fakultät Masaryk Universität – gegenwärtige Situation. In Konference docentů pro osoby s tělesným postižením - Tagung der Lehrenden der Körperbehindertenpädagogik na téma „KB 2030“ na univerzitě Landau/Koblenc, konané 24. - 28. 8. 2010 v Landau. 2011.
  12. OPATŘILOVÁ, Dagmar a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole - Education of Pupils with Health Disabilities in Primary School - Bildung von Schülern mit Behinderung in einer Grundschule. 2011.

  2010

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bazální stimulace - možnost komunikace. In Specializované vzdělávání logopedů ve školství. 2010.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Bazální stimulace jako možnost komunikace. In Sborník přednášek a statí specializovaného vzdělávání logopedů ve školství. Modul 2. Měcholupy: Asociace logopedů ve školství. s. 33-39. 2010.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. cena děkana: Monografie: Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno : MSD, 2010.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Einfluss der neuen Legislative auf das Leben von Menschen mit Behinderung in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, roč. 33, 3/2010, s. 18-26. ISSN 1561-2791. 2010.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob s poškozením mozku a jejich rodin z pohledu speciálního pedagoga. In Neurorehabilitace po poškození mozku. 2010.
  6. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků při přechodu ze školy a/nebo do pracovního života. In NIPDV. Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. 2010.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením na přechodu mezi školou a zaměstnáním. In Pipeková, J. (ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3. přepr. a rozšíř. vyd. Brno: Paido Brno. s. 245-252. ISBN 978-80-7315-198-0. 2010.
  8. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami IV. Education of pupils with special educational needs IV. 1. vydání. Brno: Paido Brno. s. 353-359. ISBN 978-80-7315-201-7. 2010.
  9. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Profesní orientace a poradenství pro žáky základních a středních škol. In Bartoňová, M., Vítková, M. et al. Inkluzivní vzdělávání v podmínkách současné české školy Inclusive Education in Current Czech School. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 295-304. ISBN 978-80-210-5383-0. 2010.
  10. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Trendy v profesní orientaci a poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a zahraničí. In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. 10 s. ISBN 978-80-7315-199-7. 2010.
  11. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Trendy v profesní orientaci a poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. In Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
  12. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. In NIPDV. Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. 2010.

  2009

  1. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Bildung der Schüler mit Störungen des autistischen Spektrums in der Tschechischen Republik. behinderte Menschen. Graz, Rakousko, roč. 32/2009, č. 4, s. 11-15. ISSN 1561-2791. 2009.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Tom SCHMID. Homecare Aid: A Challenge for Social Policy and Research. In RAMON, Shulamit a Darja ZAVIRŠEK. Critical Edge Issues in Social Work and Social Policy: Comparative Research Perspektives. Ljubljana: Faculty od Social Work. s. 139-162. ISBN 978-961-6569-27-9. 2009.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Tom SCHMID. Kindheit, Jugend und Behinderung. In KNAPP, Gerald a Gerald SALZMANN. Kindheit, Gesellschaft und Soziale Arbeit. Lebenslagen und soziale Ungleichheiten von Kindern in Österreich. Klagenfurt - Ljubljana - Wien: Hermagoras Verlag/Mohorjeva založba. s. 444-467. Studien der Sozialpädagogik, Band 10. ISBN 978-3-7086-0497-8. 2009.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. 1. vyd. Brno: MSD, spol. s r.o. 172 s. speciální pedagogika. ISBN 978-80-7392-094-4. 2009.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků při přechodu ze školy a/nebo do pracovního života. In Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením. 2009.
  6. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami III. Education of Pupils with Special Educational Needs III. 1. vyd. Brno: MU. s. 393-401. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5032-7. 2009.
  7. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora žáků s postižením při přechodu ze školy do světa práce. In VÍTKOVÁ, Marie a Věra VOJTOVÁ. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Students. 1. vyd. Brno: MU. 10 s. ISBN 978-80-7315-188-1. 2009.
  8. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Role doteku při komunikaci s těžce postiženými jedinci. In HÁJKOVÁ, Vanda. Bazální stimulace, aktivace a komunikace v edukaci žáků s kombinovaným postižením. 1. vyd. Praha: Somatopedická společnost, o.s. s. 111-121. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-904464-0-3. 2009.
  9. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Jiří VÍTEK a Marie VÍTKOVÁ. Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der tschechischen Grundschule. In BÜRLI, A., U. STRASSER a A.-D. STEIN. Integration und Inklusion aus internationaler Sicht. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. s. 109-116. Internationale Heil- und Sonderpädagogik. ISBN 978-3-7815-1558-1. 2009.
  10. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007 - 2013. In The First International Congress of Educational Research. ISBN 978-605-60682-0-1. 2009.
  11. BAZALOVÁ, Barbora a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Elementary Education 2007-2013. In The First International Congress of Educational Research. „Trends and Issues in Educational Research“. ISBN 978-605-60682-0-1. 2009.

  2008

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dotek jako prostředek komunikace. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido. 9 s. ISBN 978-80-7315-167-6. 2008.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Dotek jako prostředek komunikace a stimulace. In Bazální stimulace, aktivace a komunikace. 2008.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Možnosti podpory osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, Pavel. Speciální pedagogika v interdisciplinárních a multidisciplinárních souvislostech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 121-131. ISBN 978-80-210-4762-4. 2008.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der beruflichen Vorbereitung von behinderten Menschen. In Leben mit dem Anderssein im internationalen Kontext. 2008.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Marie VÍTKOVÁ. Neue Trends in der Bildung im Bereich der Sonderpädagogik in der Tschechischen Republik. In BIEWER, Gottfried, Mikael LUCIAK a Mirella SCHWINGE. Begegnung und Differenz: Menschen - Länder - Kulturen. Deutschland. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt. s. 561-568. speciální pedagogika. ISBN 978-3-7815-1577-2. 2008.
  6. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. System der beruflichen Integration in Tschechien. Überblick über die Angebote und Beispiele aus der Praxis. 2008.
  7. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag. s. 28-34. Europäische Identität, Band 2. ISBN 978-3-7000-0826-2. 2008.
  8. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Zur Ausbildung von Lehrer/-inne/-n an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität im Hinblick auf die Arbeit mit Schüler/-inne/-n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 2008.

  2007

  1. VÍTKOVÁ, Marie, Lucie PROCHÁZKOVÁ a Miroslava BARTOŇOVÁ. Bildung von Sonderpädagogen und allgemeinen Pädagogen an der Masaryk Universität im Hinblick auf die Bachelor-Master-Doktorstruktur. In Pädagogische Professionalität und sonderpädagogische Kompetenz vor neuen Herausforderungen. 2007.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Tom SCHMID. Pflege und Betreuung zu Hause. (Erforderliche) Rahmenbedingungen. In PFEIL, Walter. Zukunft der Pflege und Betreuung in Österreich. Wien: MANZ. s. 131-161. ISBN 978-3-214-03863-X. 2007.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora jedinců s postižením při vstupu na volný trh práce v Rakousku. In MÜHLPACHR, Pavel. Dilemata speciální pedagogiky. 1. vyd. Brno: MSD. s. 183-195. ISBN 978-80-7392-012-8. 2007.
  4. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Qualität in der Transnationalen Zusammenarbeit. Möglichkeiten und Barrieren. In Sozialer Sektor im Wandel. Zur Qualitätsdebatte und Beauftragung Sozialer Arbeit. Linz: EntwicklungspartnerInnenschaft Donau – Quality in Inclusion. s. 213-227. ISBN 978-3-901409-88-2. 2007.
  5. PROCHÁZKOVÁ, Lucie a Tom SCHMID. Social care system in Austria. In Social services in the Czech Republic within an international context. 2007.

  2006

  1. SCHMID, Tom a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Pflege und Betreuung im Spannungsfeld zwischen Nötigem, Wünschenswertem und Finanzierbarem. Soziale Sicherheit. Wien, roč. 11/2006, s. 454-464, 2006.

  2005

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Podpora a doprovod lidí s postižením při integraci do zaměstnání v Rakousku. In BARTOŇOVÁ, Miroslava, Jarmila PIPEKOVÁ a Marie VÍTKOVÁ. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno: MSD. s. 26-31. ISBN 80-86633-31-4. 2005.
  2. WETZEL, Gottfried, Ewald FEYRER, Tom SCHMID a Lucie PROCHÁZKOVÁ. Professionalisierung der Integrationsarbeit. In KOWARSCH, A a K POLLHEIMER. Professionalisierung in pädagogischen Berufen. Purkersdorf: Verlag Brüder Hollinek. s. 311-323. ISBN 3-85119-299-0. 2005.

  2004

  1. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Různé úhly pohledu na edukaci žáků s těžkým postižením a s více vadami. In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2. rozšířené a přepracované. Brno: Paido. s. 333-342. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-071-9. 2004.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Lucie. Sind ausländische Pflegekräfte für Österreich notwendig? CliniCum. Wien, roč. 4/2004, s. 62, 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 4. 2024 19:57