Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. HEJČ, David. Budoucnost správních žalob určených k ochraně veřejného zájmu ve světle připravovaných novel soudního řádu správního. In Prof. JUDr. Jiří Hoetzel – 150 let od narození (význam jeho díla pro správní právo v retrospektivním a perspektivním pohledu), Právnická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni. 2024.
  2. HEJČ, David. K připravovaným změnám návrhových oprávnění k ochraně veřejného zájmu ve správním soudnictví. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2024, LVII, 4-5, s. 282-294. ISSN 0139-6005.
  3. FENYK, Jaroslav a David HEJČ. Použití důkazů ze správního řízení a jeho přezkumu v trestním řízení a vice versa- několik málo postřehů k zamyšlení. In Kateřina Frumarová, Petra Melotíková. Pocta Vladimíru Sládečkoví. první. Praha: Leges, 2024, s. 39-54. ISBN 978-80-7502-732-0.
  4. FENYK, Jaroslav a David HEJČ. Použití důkazů ze správního řízení a jeho soudního přezkumu v trestním řízení a vice versa - několik málo postřehů k zamyšlení. In Frumarová, K. Melotíková, P. Pocta Vladimíru Sládečkovi. Praha: Leges, 2024, s. 39-54. ISBN 978-80-7502-732-0.
  5. HEJČ, David. Připravovaná „velká“ novela soudního řádu správního a ochrana veřejného zájmu. In Konference COFOLA 2024. 2024.
  6. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
  7. HEJČ, David. Úvahy nad připravovaným rozšířením návrhové legitimace (nejen) nejvyššího státního zástupce ve správním soudnictví. Státní zastupitelství. 2024, roč. 22, č. 1, s. 19-25. ISSN 1214-3758.

  2023

  1. SVOBODA, Tomáš a David HEJČ. COFOLA 2023. Část 5 – Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0486-6.
  2. SVOBODA, Tomáš a David HEJČ. COFOLA 2023: Část 5 – Žaloba proti rozhodnutí správního orgánu (Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 320 s.
  3. HEJČ, David. Protection of Public Interest in Light of the Main Purpose of Czech Administrative Justice. In EGPA 2023 Conference. 2023.
  4. HEJČ, David. Správní žaloba k ochraně veřejného zájmu ve světle poslání správního soudnictví. In Konference COFOLA 2023. 2023.
  5. HEJČ, David. Správní žaloba nejvyššího státního zástupce jako prostředek vnější kontroly veřejné správy. In Bratislavské právnické fórum 2023 - Garance uplatňování principů právního státu ve veřejné správě. 2023.
  6. HEJČ, David. Správní žaloba nejvyššího státního zástupce proti nicotnému rozhodnutí a ochrana dobré víry. Soudní rozhledy. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2023, roč. 29, 7-8, s. 220-223. ISSN 1211-4405.
  7. HEJČ, David. Správní žaloba nejvyššího státního zástupce z hlediska poslání správního soudnictví. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2023, roč. 162, č. 10, s. 897-912. ISSN 0231-6625.
  8. HEJČ, David. Správní žaloby proti aktům územní samosprávy k ochraně objektivního práva. In Svoboda, Tomáš, Soňa Skulová a David Hejč. Územní samosprávní celky v souvislostech správního práva. Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, s. 137-154. ISBN 978-80-280-0326-5.
  9. SVOBODA, Tomáš, Soňa SKULOVÁ a David HEJČ. Územní samosprávní celky v souvislostech správního práva. Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 223 s. ISBN 978-80-280-0326-5.
  10. SVOBODA, Tomáš, Soňa SKULOVÁ a David HEJČ. Územní samosprávní celky v souvislostech správního práva. Pocta doc. JUDr. Petru Havlanovi, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 223 s. ISBN 978-80-280-0325-8.

  2022

  1. HEJČ, David, Filip KŘEPELKA, Tomáš SVOBODA a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 5. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 733. ISBN 978-80-280-0162-9.
  2. HEJČ, David. Jaké je současné postavení ochrany veřejného zájmu v systému žalobních typů? In SVOBODA, Tomáš, František HALML, David HEJČ, Sára HRUBEŠOVÁ a Denisa SKLÁDALOVÁ. Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, s. 179-202, 23 s. ISBN 978-80-280-0248-0.
  3. HEJČ, David. Mimořádná opatření k onemocnění Covid-19 a soudní ochrana osob jimi dotčených, aneb klíčová je právní forma. In Noc práva - třetí ročník. 2022.
  4. HEJČ, David. Návrh na zrušení opatření obecné povahy. In SVOBODA, Tomáš, František HALML, David HEJČ, Sára HRUBEŠOVÁ a Denisa SKLÁDALOVÁ. Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, s. 56-62, 8 s. ISBN 978-80-280-0248-0.
  5. SVOBODA, Tomáš, Denisa SKLÁDALOVÁ, David HEJČ a Soňa SKULOVÁ. Responsibility for Regulatory Measures of Executive Power during the COVID-19 Pandemic in the Czech Republic. In EGPA 2022 Conference. 2022.
  6. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
  7. HEJČ, David a Tomáš SVOBODA. UMOŽŇUJE SYSTÉM ŽALOBNÍCH TYPŮ PŘEZKUM NORMATIVNÍCH AKTŮ? In SVOBODA, Tomáš, František HALML, David HEJČ, Sára HRUBEŠOVÁ a Denisa SKLÁDALOVÁ. Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, s. 151-162, 14 s. ISBN 978-80-280-0248-0.
  8. SVOBODA, Tomáš, František HALML, David HEJČ, Sára HRUBEŠOVÁ a Denisa SKLÁDALOVÁ. Žalobní typy ve správním soudnictví - aktuální otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2022, 271 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek 739. ISBN 978-80-280-0248-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0249-2022.
  9. SVOBODA, Tomáš, František HALML, David HEJČ, Sára HRUBEŠOVÁ a Denisa SKLÁDALOVÁ. Žalobní typy ve správním soudnictví – aktuální otázky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 739. ISBN 978-80-280-0249-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0249-2022.
  10. SVOBODA, Tomáš, František HALML, David HEJČ, Sára HRUBEŠOVÁ a Denisa SKLÁDALOVÁ. Žalobní typy ve správním soudnictví – aktuální otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 739. ISBN 978-80-280-0248-0.

  2021

  1. SVOBODA, Tomáš a David HEJČ. K povaze „krizových opatření“, odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv (1. část). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 9, s. 315-324. ISSN 1210-6410.
  2. HEJČ, David a Tomáš SVOBODA. K povaze „krizových opatření“, odpovědnosti za škodu a ochraně subjektivních práv (3. část). Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2021, roč. 29, č. 11, s. 391-400. ISSN 1210-6410.
  3. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Radislav BRAŽINA, Tomáš SVOBODA a Alžbeta KRÁLOVÁ. Správní právo - zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2. přepracované a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 170 s. Učebnice Právnické fakulty, sv. č. 552. ISBN 978-80-210-9812-1.
  4. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo - zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2.přepracované a doplněné vy. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 170 s. č.562. ISBN 978-80-210-9812-1.
  5. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
  6. HEJČ, David. Státně mocenská opatření normativní povahy proti šíření pandemie jako výzva pro české soudnictví. Online. In Mgr. Andrea Szakács, PhD., Mgr. Tibor Hlinka, PhD., Ing. Magdaléna Mydliarová, Mgr. Silvia Senková, Mgr. Michaela Durec Kahounová. Bratislavské právnické fórum 2021 - AKTUÁLNE VÝZVY PRE SPRÁVNE SÚDNICTVO. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2021, s. 33-38. ISBN 978-80-7160-604-8.
  7. HEJČ, David. Státně mocenská opatření normativní povahy proti šíření pandemie jako výzva pro české soudnictví. In Bratislavské právnické fórum 2021. 2021.
  8. HEJČ, David a Tomáš SVOBODA. Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19: komentář. 1. vyd. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2021, 212 s. Příručky (Komentáře). ISBN 978-80-7400-854-2.
  9. DVOŘÁK, Jan a David HEJČ. Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 100 s. ISBN 978-80-7676-196-4.

  2020

  1. HEJČ, David. Čl. 17 (pasáž V.2) Povinnost poskytovat informace dle čl. 17 odst. 5. In Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 529-532. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2.
  2. HEJČ, David. Čl. 4 Podmínky pro ukládání povinností a pro omezení základních práv a svobod. In Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 185-198. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2.
  3. HEJČ, David. Čl. 44 Omezení některých činností u vybraných profesí. In Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 1358-1372. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2.
  4. HUSSEINI, Faisal, Michal BARTOŇ, Marian KOKEŠ, Martin KOPA, Jakub CAMRDA, David HEJČ, Lukáš HLOUCH, Michal MATOUŠ, Ondřej MORAVEC, Lucie NECHVÁTALOVÁ, Jiří NOVÁK, Lenka PEKAŘOVÁ, Filip RIGEL, Maxim TOMOSZEK, Veronika TOMOSZKOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Štěpán VÝBORNÝ. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2020, 1413 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-812-2.
  5. HEJČ, David. Nezákonnost mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví k onemocnění COVID-19 podle MS v Praze: Když obsah překračuje formu. Soudní rozhledy. C.H. Beck, 2020, roč. 26, č. 6, s. 185-190. ISSN 1211-4405.
  6. POTĚŠIL, Lukáš a David HEJČ. Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 1, s. 17-19. ISSN 1210-6410.
  7. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL a David MAREK. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020, 890 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-804-7.
  8. POTĚŠIL, Lukáš, Kateřina FRUMAROVÁ, Lukáš GLASER, David HEJČ, Anna RICHTEROVÁ, Pavel MATES, Miroslav MOCEK, Klára NORKOVÁ a Olga POUPEROVÁ. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. 2. aktualizované. Praha: Leges, 2020, 295 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-437-4.

  2019

  1. HEJČ, David. § 10 [Obecně závazná vyhláška]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 57-70. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  2. HEJČ, David. § 11 [Nařízení obce]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 70-72. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  3. HEJČ, David. § 12 [Vydávání právního předpisu obce]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 72-82. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  4. HEJČ, David. § 123 [Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 695-701. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  5. HEJČ, David. § 124 [Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v samostatné působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 701-710. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  6. HEJČ, David. § 125 [Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obce]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 711-716. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  7. HEJČ, David. § 126 [Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obcí v přenesené působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 716-718. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  8. HEJČ, David. § 127 [Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí v samostatné působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 716-718. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  9. HEJČ, David. § 127a [Dozor nad vydáváním a obsahem usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů městských obvodů a městských částí v přenesené působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 721. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  10. HEJČ, David. § 128 [Společná ustanovení k dozoru]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 722-723. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  11. HEJČ, David. § 131 [Svěření výkonu samostatné působnosti městskému obvodu nebo městské části statutem]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 757-758. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  12. HEJČ, David. § 134 [Jednání městských obvodů a městských částí]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 768-770. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  13. HEJČ, David. § 135 [Závaznost usnesení orgánů statutárního města]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 770-771. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  14. HEJČ, David. § 139 [Výkon přenesené působnosti orgány statutárních měst a orgány jejich městských obvodů a části]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 774-776. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  15. HEJČ, David. § 142 [Symboly městského obvodu nebo městské části]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 782-783. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  16. HEJČ, David. § 2 [Obec jako veřejnoprávní korporace]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 11-16. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  17. HEJČ, David. § 34 [Veřejné prostranství]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 37-41. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  18. HEJČ, David. § 34a [Symboly obce]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 187-189. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  19. HEJČ, David. § 35a [Kompetence obcí zakládat a zřizovat organizace]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 193-197. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  20. HEJČ, David. § 61 [Přenesená působnost]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 323-326. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  21. HEJČ, David. § 62 [Příspěvek na výkon přenesené působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 326-328. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  22. HEJČ, David. § 63 [Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 41-43. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  23. HEJČ, David. § 64 [Vymezení pojmu pověřený úřad]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 332-334. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  24. HEJČ, David. § 65 [Odejmutí výkonu přenesené působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 334-336. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  25. HEJČ, David. § 66 [Obecní úřad obce s rozšířenou působností]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 336-338. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  26. HEJČ, David. § 66a [Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 338-341. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  27. HEJČ, David. § 66b [Odejmutí a delegace výkonu přenesené působnosti]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 341-344. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  28. HEJČ, David. § 66c [Odkaz na správní řád, zveřejnění]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 344-347. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  29. HEJČ, David. § 7 [Působnost obce]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 37-41. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  30. HEJČ, David. § 8 [Určení působnosti obce]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 41-43. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  31. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Effectiveness of Judicial Protection against Administrative Silence in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2019, roč. 17, č. 1, s. 43-68. ISSN 2591-2240. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17573/cepar.2019.1.03.
  32. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Soňa SKULOVÁ, Jan SCHEUER a Klára IBRMAJEROVÁ. Obstrukce v řízení o dopravních přestupcích. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 11, s. 393-397. ISSN 1210-6410.
  33. HEJČ, David. Obstrukce v řízení o dopravních přestupcích. In Workshop na téma obstrukce v řízení o dopravních přestupcích. 2019.
  34. HEJČ, David. Participativní demokracie v územním plánování podle věcného záměru nového stavebního zákona. Online. In Mgr. Sabina Čamdžićová. Výzvy dekomracie. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2019. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2019, s. 12-23. ISBN 978-80-88266-50-1.
  35. HEJČ, David. Participativní demokracie v územním plánování podle věcného záměru nového stavebního zákona. In Olomoucké debaty mladých právníků. 2019.
  36. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 407 s. ISBN 978-80-210-9361-4.
  37. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 407 s. ISBN 978-80-210-9360-7.
  38. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Výzvy správního práva a správního soudnictví (pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc.). Brno: Masarykova univerzita, 2019, 407 s. ISBN 978-80-210-9360-7.
  39. POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019, 862 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
  40. HEJČ, David. Zásada zákonnosti jako limit pro stanovení povinností (nejen) k ochraně veřejného pořádku obecně závaznou vyhláškou obce. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2019, roč. 158, č. 8, s. 738-752. ISSN 0231-6625.
  41. HEJČ, David. §35 [Samostatná působnost]. In POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Praha: C. H. Beck, 2019, s. 189-193. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.

  2018

  1. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2017 – DAYS OF LAW 2017 Část VIII. – Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 321 s. ISBN 978-80-210-8955-6.
  2. HEJČ, David. Pravomoc k vydání obecně závazných vyhlášek v judikatuře Ústavního soud České republiky. Online. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, 2018, s. 36-39. ISBN 978-80-7160-485-3.
  3. HEJČ, David. Správní trestání a zásada nullum crimen sine lege scripta jako limit pro podzákonnou normotvorbu. Online. In Lukáš Potěšil, David Hejč, Jiří Valdhans (eds.). Dny práva 2017 – Days of law 2017 Část VIII. – Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, s. 92-101. ISBN 978-80-210-8955-6.
  4. HEJČ, David a Petr HAVLAN. Věcná příslušnost k rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv – praktické otázky dualismu práva. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 26, č. 20, s. 710-714. ISSN 1210-6410.
  5. POTĚŠIL, Lukáš, Anna CHAMRÁTHOVÁ, David HEJČ, Kateřina FRUMAROVÁ, Olga POUPEROVÁ, Pavel MATES, Lukáš GLASER, Miroslav MOCEK a Klára NORKOVÁ. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. Praha: Leges, 2018, 320 s. praktik. ISBN 978-80-7502-213-4.
  6. HEJČ, David. Zásada zákonnosti jako ústavní princip nullum crimen sine lege. Online. In JUDr. Jozef Andraško, PhD., JUDr. Juraj Hamuľák, PhD, Mgr. Silvia Senková. Bratislavské právnické fórum 2018: Ústavné princípy v rozhodovacej praxi správnych orgánov. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2018, s. 111-118. ISBN 978-80-7160-480-8.

  2017

  1. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Jiří VENCLÍČEK. Efektivnost působení řádných opravných prostředků jako nástroje ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 144 - 151. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  2. SKULOVÁ, Soňa a David HEJČ. Odvolání. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 152 - 162. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  3. KADEČKA, Stanislav, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Ochrana subjektivních práv proti normativním správním aktům. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 290-301. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  4. HEJČ, David. Opatření obecné povahy a ochrana subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 260 - 273. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  5. HEJČ, David a Lenka BAHÝĽOVÁ. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2017, 252 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-276-2.
  6. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Rozklad. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 163-179. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  7. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo - Zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 196 s. učebnice č.533. ISBN 978-80-210-8450-6.
  8. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 196 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-8450-6.
  9. HEJČ, David a Lukáš POTĚŠIL. Veřejná správa jako činnost. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 9-17. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  10. HAVLAN, Petr a David HEJČ. Veřejnoprávní smlouvy a ochrana subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017, s. 253 - 259. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
  11. HEJČ, David. Zásada zákonnosti jako ústavní princip nullum crimen sine lege. In Bratislavské právnické forum 2018. 2017.

  2016

  1. HEJČ, David. Legislativní rada vlády, Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č.3. 2016 - 2022.
  2. HEJČ, David. Novela místní a přechodné úpravy provozu jako opatření obecné povahy. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 11, s. 386-395. ISSN 1210-6410.
  3. SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Odůvodnění správního rozhodnutí: revitalizace institutu s dlouhou tradicí. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 10, s. 895 - 912. ISSN 0231-6625.
  4. BRAŽINA, Radislav, David HEJČ a Soňa SKULOVÁ. Reasoning of administrative acts as a means of transparent public administration and protection of public individual rights. In Konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA) 2016. 2016.
  5. HEJČ, David. Smíšené správní akty v právním řádu ČR aneb 10 let účinnosti opatření obecné povahy. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2016, roč. 155, č. 10, s. 829-842. ISSN 0231-6625.
  6. HEJČ, David. ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Pachové stopy jako nepřímý důkaz v trestním řízení. Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 15, č. 6, s. 146-148. ISSN 1213-5313.

  2015

  1. HEJČ, David. § 101 [nové rozhodnutí] až § 102 [společné ustanovení]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 508-513. ISBN 978-80-7400-598-5.
  2. HEJČ, David. § 130 [příslušnost orgánu] až § 136 [dotčené orgány]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 586-613. ISBN 978-80-7400-598-5.
  3. HEJČ, David. § 144 [řízení s velkým počtem účastníků] až § 147 [záruka za splnění povinnosti]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 648-660. ISBN 978-80-7400-598-5.
  4. HEJČ, David. § 150 [příkaz] až § 151 [vydání dokladu]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 672-678. ISBN 978-80-7400-598-5.
  5. HEJČ, David. § 159 [veřejnoprávní smlouvy] až § 174 [přezkum opatření obecné povahy]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 704-758. ISBN 978-80-7400-598-5.
  6. HEJČ, David. § 44 [zahájení řízení o žádosti] až § 45 [žádost]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 241-247. ISBN 978-80-7400-598-5.
  7. HEJČ, David. § 47 [vyrozumění účastníků řízení] až § 63 [vykázání z místa konání úkonu]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 252-306. ISBN 978-80-7400-598-5.
  8. HEJČ, David. § 79 [náklady řízení]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 374-377. ISBN 978-80-7400-598-5.
  9. SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ, Radislav BRAŽINA a Marek CHADIMA. Criteria, the Scope and Efficiency of review of Administrative Decisions within the Public Administration. In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2015.
  10. HEJČ, David. Reaktivní a ochranná opatření (obecné povahy) před kybernetickým bezpečnostním incidentem. Online. In Tereza Kyselovská, Vojtěch Kadlubiec, Jan Provazník, Nelly Springinsfeldová, Alica Virdzeková. Cofola 2015 : The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 17-33. ISBN 978-80-210-7976-2.
  11. HEJČ, David. Reaktivní a ochranná opatření (obecné povahy) před kybernetickým bezpečnostním incidentem. In IX. ročník konference pro doktorandy a mladé právní vědce COFOLA 2015. 2015.
  12. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL a David MAREK. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015, 796 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
  13. HEJČ, David. ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Ústavnost zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty jako výnosu z trestného činu ve smyslu § 101 odst. 2 písm. a) TrZ. Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 14, č. 4, s. 99-100. ISSN 1213-5313.

  2014

  1. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Dragos, Dacian C., Neamtu, Bogdana (Eds.). Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. 1. vyd. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2014, s. 393-420. International, Foreign and Comparative Law. ISBN 978-3-642-34945-4. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-34946-1_13.
  2. KADEČKA, Stanislav, David HEJČ, Klára PROKOPOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Dispositional Instruments of Protection against Administrative Acts (not in Legal Force) and their Effectiveness. International Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2014, roč. 12, 2-3, s. 99-122. ISSN 2335-3414.
  3. HEJČ, David. Efektivnost námitek a připomínek proti opatření obecné povahy. Online. In Petr Havlan, David Hejč, Jiří Valdhans. Právní ochrana proti nepravomocným správním aktům (individuálním i smíšeným). Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 77-85. ISBN 978-80-210-6811-7.
  4. HEJČ, David. Judikatura NSS: Aktivní legitimace k návrhu na zrušení OOP z oblasti místní úpravy provozu. Soudní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 20, č. 6, s. 202-206. ISSN 1211-4405.
  5. HEJČ, David. KONTROLA ZÁKONNOSTI ROZHODOVACÍCH PROCESŮ V OBLASTI CENOVÉ REGULACE. In KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2014, s. 41-52. ISBN 978-80-7160-363-4.
  6. HEJČ, David a Jiří VENCLÍČEK. Otázky procesu výběru soudců v České republice a v Evropě. In Cofola 2014. 2014.
  7. HEJČ, David a Jiří VENCLÍČEK. OTÁZKY PROCESU VÝBĚRU SOUDCŮ V ČESKÉ REPUBLICE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Online. In Tereza Kyselovská. COFOLA 2014: the conference proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 724-739. ISBN 978-80-210-7211-4.
  8. HEJČ, David. Právotvorba obcí a smíšené správní akty. In JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD. Teória a prax komunálnej normotvorby. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, 2014, s. 33-47. ISBN 978-80-8152-227-7.
  9. HEJČ, David. Právotvorba obcí a smíšené správní akty. In Teória a prax komunálnej normotvorby. Košice. 2014.
  10. HEJČ, David. Prostředky ochrany subjektivních práv a neodkladně účinná opatření obecné povahy. In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 93-110. ISBN 978-80-210-7537-5.
  11. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ, Stanislav KADEČKA a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - odborný workshop. 2014.
  12. SKULOVÁ, Soňa, Alena KLIKOVÁ a David HEJČ. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě : Sborník příspěvků z workshopu. Edited by Soňa Skulová - Alena Kliková - David Hejč. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 186 s. ISBN 978-80-210-7537-5.
  13. SKULOVÁ, Soňa, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Reasoning of an administrative decision: on the road from a formal appendix trough a mean for communication and mediation to the fundamental legal instrument. In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2014.
  14. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Remonstrance Against Decisions Made by Central Administrative Bodies in the Czech Republic. International Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2014, roč. 12, 2-3, s. 123-142. ISSN 2335-3414.
  15. HEJČ, David. SKULOVÁ, Soňa a kol.: Správní právo procesní (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. 2014, IV., s. 551-552. ISSN 1210-9126.
  16. HEJČ, David. SOUDNÍ KONTROLA STAVOVSKÝCH PŘEDPISŮ PROFESNÍCH KOMOR TAKÉ V RÁMCI ŘÍZENÍ O NÁVRHU NA ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. In JUDr. Michal Maslen, PhD. Verejná správa, právny štát a ochrana základných ludských práv a svobod. Kraków: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2014, s. 77-90. ISBN 978-83-7490-783-5.
  17. HEJČ, David. SOUDNÍ KONTROLA STAVOVSKÝCH PŘEDPISŮ PROFESNÍCH KOMOR TAKÉ V RÁMCI ŘÍZENÍ O NÁVRHU NA ZRUŠENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. In Trnavske pravnicke dni 2014. 2014.
  18. KADEČKA, Stanislav, David HEJČ, Marek CHADIMA, Jakub KRÁL a Jiří VENCLÍČEK. The Organisation and Process of Selection of Judges: Public Administration and Constitution of Judiciary. In International Institute of Administrative Sciences (IIAS) - European Group for Public Administration (EGPA): 36th EGPA Annual Conference. 2014.
  19. HEJČ, David. ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Podmínky pro použití odposlechů - vliv změny zákona v průběhu trestního řízení a mezinárodní smlouva zavazující ke stíhání úmyslného trestného činu; podmínky pro použití domovní prohlídky jako neodkladného a neopakovatelného úkonu. Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 13, č. 9, s. 214-216. ISSN 1213-5313.
  20. HEJČ, David. ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Subjektivní právo poškozeného na efektivní trestní řízení. Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 13, č. 10, s. 244-245. ISSN 1213-5313.
  21. HEJČ, David. ÚSTAVNÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY: Ústavnost ponechání pout obžalovanému během hlavního líčení. Trestněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 12, 11-12, s. 271-272. ISSN 1213-5313.

  2013

  1. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Central Administrative Bodies as a Twofold Instance (Prospects and Limits of Remonstrance Proceedings in the Czech Republic). In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2013.
  2. KADEČKA, Stanislav, David HEJČ, Jiří VENCLÍČEK a Klára PROKOPOVÁ. DISPOSITIONAL INSTRUMENTS OF PROTECTION AGAINST ADMINISTRATIVE ACTS (WHICH ARE NOT IN LEGAL FORCE) AND THEIR EFFECTIVENESS. In 2013 EGPA Annual Conference. 2013.
  3. HEJČ, David. Dopad rekodifikace soukromého práva na obce jako vlastníky pozemních komunikací. In COFOLA 2013. 2013.
  4. HEJČ, David. DOPAD REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA NA OBCE JAKO VLASTNÍKY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Online. In COFOLA. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 31-46. ISBN 978-80-210-6625-0.
  5. HEJČ, David. Efektivnost námitek a připomínek proti opatření obecné povahy. In Dny práva 2013. 2013.
  6. HEJČ, David. Jak mohou obce rozhodovat o regulaci provozu? Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2013, roč. 21, č. 10, s. 62-65. ISSN 1210-4817.
  7. HEJČ, David. KOČÍ, R. Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana (recenze). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2013, XLVI, č. 1, s. 48-52, 4 s. ISSN 0139-6005.
  8. HEJČ, David. Kontrola zákonnosti rozhodovacích procesů v oblasti cenové regulace. In Bratislavské právnické fórum 2013. 2013.
  9. KADEČKA, Stanislav, David HEJČ a Jiří VENCLÍČEK. LOCAL AUTHORITIES AS PART OF A DEMOCRATIC DEVELOPMENT. In Joint Congress of International Institute of Administrative Sciences (IIAS) and International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA) 2013: "Public Administration Futures: Professionalism and Leadership". 2013.
  10. KADEČKA, Stanislav, David HEJČ a Jiří VENCLÍČEK. LOCAL SELF-GOVERNMENT AND ITS TOPICS CONCERNING DEVELOPMENT PROCESS IN THE CONTEXT OF CENTRAL EUROPE IN THE 21TH CENTURY - The example of Czech and Slovak Republics. In 3rd Annual Caribbean Urban Forum: (R)Evolution. 2013.
  11. HEJČ, David. Místní regulace pozemní dopravy a práva dotčených osob. In Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Blaho, CSc., doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. Trnavské právnické dni. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, s. 493-500. ISBN 978-80-8082-586-7.
  12. HEJČ, David. Mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky k regulaci silniční dopravy? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2013, roč. 21, 15-16, s. 542-548. ISSN 1210-6410.
  13. HEJČ, David. Nízkoemisní zóny pod pokličkou. České právo životního prostředí : časopis České společnosti pro právo životního prostředí. Česká společnost pro právo životního prostředí, 2013, roč. 13, č. 33, s. 65-93. ISSN 1213-5542.
  14. HEJČ, David, Faisal HUSSEINI a Stanislav KADEČKA. Právní formy místní regulace pozemní dopravy (nejen ve světle aktuální soudní judikatury). Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2013, roč. 46, č. 1, s. 1-24. ISSN 0139-6005.

  2012

  1. KADEČKA, Stanislav a David HEJČ. Abstraktní a abstraktně konkrétní správní akty krajských hygienických stanic. In 60 let hygienické služby v ČR. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR, 2012, s. 28-33. ISBN 978-80-85047-43-1.
  2. HEJČ, David. Legal nature of professional self-government regulations and the form of measure of general nature. In Current Development Tendencies in Public Administration. 1st ed. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., 2012, s. 47-64. ISBN 978-80-87382-27-1.
  3. HEJČ, David. Místní regulace pozemní dopravy a práva dotčených osob. In Trnavské právnické dny 2012. 2012.
  4. HEJČ, David. Opatření obecné povahy a lesní zákon. Správní právo : Odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2012, roč. 45, č. 7, s. 385-398. ISSN 0139-6005.
  5. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Perspectives and limits of administrative appeals as an (effective) alternative dispute resolution tool (“Czech Republic” case study). In Výroční konference IIAS - European Group of Public Administration, Bergen. 2012.
  6. HEJČ, David. Postavení obce při regulaci pozemní dopravy. Online. In JUDr. Eva Žatecká, Ph.D., Mgr. Lucia Kováčová, Mgr. Lucie Nechvátalová, Mgr. Vojtěch Vomáčka. Cofola 2012: The Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 388-402. ISBN 978-80-210-5929-0.
  7. HEJČ, David. Postavení obce při regulaci pozemní dopravy. In COFOLA 2012. 2012.
  8. HEJČ, David. Soudní přezkum správních aktů adresovaných neurčitému počtu osob. In Pôsobnosť a organizácia srávného súdnictva v Slovenskej republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2012, s. 163-173. ISBN 978-80-7160-339-9.
  9. HEJČ, David. Soudní přezkum správních aktů adresovaných neurčitému počtu osob. In PÔSOBNOSŤ A ORGANIZÁCIA SPRÁVNEHO SÚDNICTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. 2012.
  10. HEJČ, David. Soudní přezkum správních aktů regulace dopravy. In V. Sládeček, P. Melotíková. Aktuální otázky správního soudnictví (zejména v souvislosti s novelou soudního řádu správního provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.). Praha: Leges, 2012, s. 125-131. ISBN 978-80-87576-47-2.
  11. HEJČ, David. Soudní přezkum správních aktů regulace dopravy. In Olomoucké právnické dny 2012. 2012.
  12. HEJČ, David. Soudní přezkum územních plánů a právo na spravedlivý proces. Online. In Kotásek Josef, Bejček Josef, Kratochvíl Vladimír, Rozehnalová Naděžda, Mrkývka Petr, Hurdík Jan, Polčák Radim, Šabata Jan. Dny práva 2011 – Days of Law 2011: Právo na spravedlivý proces. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 91-104. ISBN 978-80-210-5919-1.
  13. HEJČ, David. Správní delikty a požadavek formy právní úpravy povinností na příkladu místní regulace pozemní dopravy. In Dny práva 2012. 2012.
  14. HEJČ, David. SPRÁVNÍ DELIKTY A POŽADAVEK FORMY PRÁVNÍ ÚPRAVY POVINNOSTÍ NA PŘÍKLADU MÍSTNÍ REGULACE POZEMNÍ DOPRAVY. Online. In Dny práva. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 861-872. ISBN 978-80-210-6319-8.

  2011

  1. HEJČ, David. Právní povaha předpisů profesních samospráv a forma opatření obecné povahy. In Modernizace postupu verejné správy v CR a v EU. 2011.
  2. HEJČ, David. Silniční retardéry-lze se bránit jejich nadužívání? Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2011, roč. 19, č. 8, s. 34-40. ISSN 1210-4817.

  2010

  1. HEJČ, David. Otázka aktivní legitimace k podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy v oblasti dopravního značení. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2010, roč. 18, č. 21, s. 780-785. ISSN 1210-6410.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 06:31