Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. MOŽNÁ, Tereza a Alena SKOTÁKOVÁ. Perzistující primární reflexy u dětí s poruchou autistického spektra. In Konference Zdravotní Tělesné Výchovy 2023. 2023.
  2. ČIHOUNKOVÁ, Jitka, Alena SKOTÁKOVÁ a Zdenko REGULI. Security Concerns and Conflict Experience of Disabled People In the Czech Republic. Studia Sportiva. Czechia: Masaryk University Faculty of Sports Studies, 2023, roč. 2023, vol. 17, No 2, s. 43-52. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2023-2-4.
  3. SKOTÁKOVÁ, Alena. Workshop Tanec na vozíku. In Konference krajských center projektu RPV Olomouckého kraje: Křížem X krážem na mAPĚ. 2023.
  4. SKOTÁKOVÁ, Alena. Zkušenost s neurovývojovou stimulací s přesahem do Tv. In Konference Zdravotní Tělesné Výchovy 2023. 2023.

  2022

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Andrea MARTINCOVÁ. A LEVEL OF ASSURANCE OF SELF–DEFENSE INSTRUCTORS FOR WORKING WITH PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS. In Prof. Dr. Syed Amir Gilani, Prof. Dr. Yasmeen Iqbal. The e-Book of Abstracts of the 13th International Christmas Sport Scientific Conference (pdf). University of Lahore, Pakistan: Department of Sports Sciences and Physical Education, Faculty of Allied Health Sciences,The University of Lahore, Pakistan, 2022. s. 92-101. ISBN 978-615-5753-91-6. doi:10.51846/the-sky.v0i0.2077.
  2. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Andrea MARTINCOVÁ. A LEVEL OF ASSURANCE OF SELF–DEFENSE INSTRUCTORS FOR WORKING WITH PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS. In The INSHS 13th International Christmas Sports Scientific Conference. 2022. ISBN 978-615-5753-91-6.
  3. MOŽNÁ, Tereza, Hana VÁLKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Rozvoj motoriky u dětí mladšího školního věku s poruchou autistického spektra. In Konference Zdravotní Tělesné Výchovy 2022. 2022.
  4. MOŽNÁ, Tereza, Hana VÁLKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Zuzana KRŠÁKOVÁ. Workshop o pohybu a jeho rozvoji nejen pro rodiče dětí s PAS. 2022.

  2021

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Andrea MARTINCOVÁ. A LEVEL OF ASSURANCE OF SELF – DEFENSE INSTRUCTORS FOR WORKING WITH PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS. In Xmas Conference - The INSHS 13th International Christmas Sports Scientific Conference (digital). 2021.
  2. GIMUNOVÁ, Marta, Michal BOZDĚCH, Alena SKOTÁKOVÁ, Vojtěch GRÜN a Hana VÁLKOVÁ. Comparison of forward and backward gait in males with and without intellectual disabilities. JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY RESEARCH. HOBOKEN: WILEY, 2021, roč. 65, č. 10, s. 922-929. ISSN 0964-2633. doi:10.1111/jir.12873.
  3. SKOTÁKOVÁ, Alena, Zdenko REGULI a Petr VAJDA. CONCERNS OF CONFLICT SITUATIONS OF PERSONS USING A WHEELCHAIR BEFORE AND AFTER A SELF-DEFENSE COURSE .... In Sanja Šalaj and Dario Škegro. 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY, Proceedings. Zagreb: University of Zagreb Faculty of Kinesiology, Croatia, 2021. s. 73 - 77. ISBN 978-953-317-065-7.
  4. MITTEROVÁ, Kristína, Martin LAMOŠ, Radek MAREČEK, Monika PUPÍKOVÁ, Patrik ŠIMKO, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Dynamic Functional Connectivity Signifies the Joint Impact of Dance Intervention and Cognitive Reserve. Frontiers in aging neuroscience. 2021, roč. 13, SEP, s. 724094-724102. ISSN 1663-4365. doi:10.3389/fnagi.2021.724094.
  5. MITTEROVÁ, Kristína, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Alžběta ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Jaroslav TOČÍK, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA a Irena REKTOROVÁ. Impact of cognitive reserve on dance intervention-induced changes in brain plasticity. Nature Scientific Reports. USA: NATURE PUBLISHING GROUP, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-9. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-97323-2.
  6. STRAČÁROVÁ, Nikola, Lenka SVOBODOVÁ, Martin SEBERA a Alena SKOTÁKOVÁ. Influence of physical activity on reaction rate in a selected group of seniors. In Active aging - new challenges and new opportunities [EGREPA 2021 ]. 2021. ISBN 978-3-00-068824-9.
  7. DANĚK, Leoš, Alena SKOTÁKOVÁ, Dominik PUDA, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. PROBLEMATIKA PŘETRVÁVAJÍCÍCH PRIMÁRNÍCH REFLEXŮ U ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2021, roč. 2020, č. 21, s. 227-234. ISSN 1213-2101.
  8. ČIHOUNKOVÁ, Jitka a Alena SKOTÁKOVÁ. SECURITY CONCERNS AND CONFLICT EXPERIENCE OF PHYSICALLY DISABLED PEOPLE IN THE CZECH REPUBLIC. In 2 nd International Conference of Sport, Health and Physical Education. 2021. ISBN 978-80-7561-320-2.
  9. SKOTÁKOVÁ, Alena. ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ NEUROVÝVOJOVÉ STIMULACE – PŘÍPADOVÁ STUDIE. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého, 2021, roč. 12, č. 1, s. 33-38. ISSN 1804-4204.

  2020

  1. REKTOROVÁ, Irena, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Alžběta ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ a Ivan REKTOR. Brain structure changes in nondemented seniors after six-month dance-exercise intervention. Acta Neurologica Scandinavica. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2020, roč. 141, č. 1, s. 90-97. ISSN 0001-6314. doi:10.1111/ane.13181.
  2. VÁLKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Inklusivní pohybové kroužky jako prostředek podpory psycho-sociální stránky zdraví. In Disportare 2020. 2020. ISBN 978-80-7394-830-6.
  3. ŠEJNOHA MINSTEROVÁ, Alžběta, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ, Ľubomíra NOVÁKOVÁ, Luboš BRABENEC, Zuzana BALÁŽOVÁ, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Multishell Diffusion MRI Reflects Improved Physical Fitness Induced by Dance Intervention. Neural Plasticity. 2020, roč. 2020, č. 2020, s. 8836925-8836933. ISSN 2090-5904. doi:10.1155/2020/8836925.
  4. GIMUNOVÁ, Marta, Alena SKOTÁKOVÁ, Vojtěch GRÜN, Kateřina JENČÍKOVÁ, Leoš DANĚK, Tomáš HLINSKÝ, Lenka SVOBODOVÁ, Miriam KALICHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. The differences in postural stability between cross-country and alpine skiers with intellectual disabilities. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Poland, 2020, roč. 22, č. 4, s. 133-138. ISSN 1509-409X. doi:10.37190/ABB-01690-2020-04.
  5. GIMUNOVÁ, Marta, Tomáš VODIČKA, Kristián JÁNSKY, Miriam KALICHOVÁ, Antonín ZDERČÍK, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Kateřina KOLÁŘOVÁ. The effect of classical ballet, Slovakian folklore dance and sport dance on static postural control in female and male dancers. In Cacek, Sajdlova, Šimkova. Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 35-41. ISBN 978-80-210-9631-8.
  6. SKOTÁKOVÁ, Alena, Hana ŠERÁKOVÁ, Hana VÁLKOVÁ, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
  7. SKOTÁKOVÁ, Alena, Hana ŠERÁKOVÁ, Hana VÁLKOVÁ, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
  8. SKOTÁKOVÁ, Alena, Hana ŠERÁKOVÁ a Dita MAJEROVÁ. Zařazení prvků terapeutického tance v mateřské škole. Tělesná výchova a sport mládeže. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 86, č. 5, s. 30-39. ISSN 1210-7689.

  2019

  1. GIMUNOVÁ, Marta, Tomáš VODIČKA, Martin SEBERA, Miriam KALICHOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Kristián JÁNSKY a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Do the sport dance, classical ballet and Slovakian folklore dance training affect the gait stereotype? In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička, Humpolec. 2019.
  2. TOMEČEK, Jakub a Alena SKOTÁKOVÁ. Fear of falls in Wheelchair Users. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13, č. 1, s. 120 - 129. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2019-1-12.
  3. VÁLKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Eva VALKOUNOVÁ. Inclusive Sports Leisure Clubs as a Means of Promotion of Psycho-Social Health. In Markéta Holinková, Lenka Adámková (Eds.). Life in Health 2019: Research and Practice. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. s. 34-39. ISBN 978-80-210-9484-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9484-2019.
  4. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9571-7.
  5. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9570-0.
  6. SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6.
  7. GIMUNOVÁ, Marta, Tomáš VODIČKA, Kristián JÁNSKY, Miriam KALICHOVÁ, Antonín ZDERČÍK, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Kateřina KOLÁŘOVÁ. The effect of classical ballet, Slovakian folklore dance and sport dance on static postural control in female and male dancers. In Sport and Quality of Life 07.- 09.11.2019 Brno, Czech Republic. 2019.
  8. SKOTÁKOVÁ, Alena. The effect of intensive dance- excercise intervention on cognition and brain plasticity in healthy seniors and patients with mild cognitive impairement. 2019. ISBN 978-609-8200-25-6.
  9. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ a Roman GRMELA. The effect of the intervention dance program on the level of functional fitness and postural stability in elderly. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13/2019, No 1, s. 63-71. ISSN 1802-7679.

  2018

  1. KOŇAŘÍKOVÁ, Nikola a Alena SKOTÁKOVÁ. Acroyoga. Tělesná výchova a sport mládeže. Univerzita Karlova, 2018, roč. 84, č. 2, s. 10 - 15. ISSN 1210-7689.
  2. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
  3. ZOBAČ, Martin a Alena SKOTÁKOVÁ. "Nevidím,ale nemám strach", aneb jednodenní kurz sebeobrany osob se zrakovým postižením. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018, roč. 9, č. 1, s. 32-33. ISSN 1804-4220.
  4. SKOTÁKOVÁ, Alena a Nikola KOŇAŘÍKOVÁ. Partnerská jóga a Acroyoga - Létáme v tělesné výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9139-9.
  5. SKOTÁKOVÁ, Alena a Nikola KOŇAŘÍKOVÁ. Partnerská jóga a Acroyoga - Létáme v tělesné výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9138-2.
  6. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.

  2017

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Jana SKLENAŘÍKOVÁ. Evaluace kurzů "Sebeobrana pro vozíčkáře". In Conference "Adapted Physical Activity through the lifespan" Prague. 2017. ISBN 978-80-87647-39-4.
  2. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1. vyd. Opatia: Univ Zagreb, 2017. s. 58-58. ISBN 978-953-317-049-7.
  3. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 632 - 639. ISBN 978-80-210-8917-4.
  4. SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ a Roman GRMELA. The effect of dance interventions on the level of chosen physical abilities in elderly people. Review. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 735 - 745. ISBN 978-80-210-8917-4.
  5. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. The occurrence of the persistent primitive reflexes in school age children (6-11). In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8 th international scientific conference on kinesiology Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. s. 267-271. ISBN 978-953-317-049-7.

  2016

  1. ČIHOUNKOVÁ, Jitka, Alena SKOTÁKOVÁ, Jindřiška KOHOUTKOVÁ a Martin BUGALA. Evaluation of self-defence for people with visual impairments - methodology aspects. Archives of Budo. Polsko: INT SCIENTIFIC LITERATURE, INC, 2016, roč. 12, 10/2016, s. 275-285. ISSN 1643-8698.
  2. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Radka BARTOŇOVÁ a Lýdie BRÁZDOVÁ. Hodnocení inkluzivních jednotek žáků se specifickými vzdělávacími potřebami do hodin běžné tělesné výchovy. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univezita, 2016, roč. 10, č. 1, s. 33-41. ISSN 1802-7679.
  3. BUGALA, Martin, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Zdenko REGULI. HODNOCENÍ KURZU SEBEOBRANY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM JEJÍMI ÚČASTNÍKY. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2016, roč. 2016, č. 17, s. 7 - 14. ISSN 1213-2101.
  4. ČIHOUNKOVÁ, Jitka, Alena SKOTÁKOVÁ a Jindřiška KOHOUTKOVÁ. Security concerns of people using wheelchair. In 5th IMACSSS World Scientific Congress. 2016. ISSN 2174-0747. doi:10.18002/rama.v11i2s.4208.
  5. SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. The persistent primary reflexes in school age children (6-11). In European Congress of Adapted Physical Activity 2016. 2016.
  6. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. 2016, roč. 2016, vol.8., num.3., s. 283 - 294. ISSN 1855-7171.

  2015

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. In 12th International Scientific Conference on transformation Processes in Sport. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.
  2. ČIHOUNKOVÁ, Jitka, Alena SKOTÁKOVÁ, Martin BUGALA a Jan ŠENKÝŘ. Different approach analysis of self–defence for people with physical disability. In Kalina RM. Proceedings of the 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach. Czestochowa, Poland: Warsaw:Archieves of Budo, 2015. s. 40 - 43. ISSN 2450-2650.
  3. ČIHOUNKOVÁ, Jitka, Alena SKOTÁKOVÁ, Martin BUGALA a Jan ŠENKÝŘ. Different approach analysis of self–defence for people with physical disability. In 1st World Congress on Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach. 2015.
  4. ŠENKÝŘ, Jan, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Jindřiška KOHOUTKOVÁ. Evaluation of methodology of self - defence for people with physical disabilities using a wheelchair. In Conference on Kinathropology „Sport and Quality of life“ 2015. 2015. ISBN 978-80-210-8029-4.
  5. KOHOUTKOVÁ, Jindřiška, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Zdenko REGULI. Self-defence for people with visual impairments. Ido - Movement for Culture. Wydaje Komisja Kobudō przy Stowarzyszeniu Idōkan Polska w Rzeszowie i Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 2015, roč. 15, 2 (2015), s. 33-36. ISSN 2084-3763. doi:10.14589/ido.15.2.5.
  6. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2.

  2014

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena. Aktuální formy a metody gymnastických disciplín a tanců. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7344-9.
  2. SKOTÁKOVÁ, Alena. Aplikovaná tělesná výchova. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 49 s. ISBN 978-80-210-7350-0.
  3. SKOTÁKOVÁ, Alena. Jóga pro všechny. In Dagmar Trávníková. Vybrané aplikované pohybové aktivity (Teorie a praxe). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 113-118. ISBN 978-80-210-6719-6.
  4. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Zuzana HÁJKOVÁ a Jindřiška KOHOUTKOVÁ. Problematika sebeobrany osob se zrakovým postižením. In III.česká národní konference APA 2014. 2014. ISSN 1804-4204.
  5. SKOTÁKOVÁ, Alena. Rytmická gymnastika a tance. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 42 s. ISBN 978-80-210-7325-8.
  6. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin BUGALA. Sebeobrana pro vozíčkáře. In APA v teorii a praxi. Olomouc, 2014. ISSN 1804-4204.
  7. ČIHOUNKOVÁ, Jitka, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin BUGALA. Sebeobrana pro zrakově postižené. Olomouc, 2014. APA v teorii a praxi. ISSN 1804-4204.
  8. KOHOUTKOVÁ, Jindřiška, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Zdenko REGULI. Self-defence for persons with visual disabilities. In 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2014. ISBN 978-83-7996-052-1.
  9. SKOTÁKOVÁ, Alena. Speciální pedagogika. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 81 s. ISBN 978-80-210-6996-1.

  2013

  1. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-29. ISBN 978-80-210-6290-0.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 49-61. ISBN 978-80-210-6290-0.
  3. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. Inclusion of excercises to strenghten the deep stabilization system to physical education at primary and secondary schools. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  4. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. The level of gymnastic skills of pupils at basic schools in Brno. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
  5. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In Neuveden. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 30-46. ISBN 978-80-210-6290-0.
  6. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 65-83. ISBN 978-80-210-6290-0.
  7. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Vztah učitelů tělesné výchovy základních škol k výuce úpolů. In doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kol. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 84-95. ISBN 978-80-210-6290-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6291-2013.
  8. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Weight training for childred and youth. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.

  2012

  1. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Analýza přijímacích zkoušek z gymnastiky na FSpS. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.
  2. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 96-106. ISBN 978-80-86317-97-7.
  3. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SÉNIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 32-42. ISBN 978-80-86317-97-7.
  4. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, roč. 2012/6, č.2, s. 100-106. ISSN 1802-7679.
  5. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Využití taneční pohybové terapie v lekcích gymnastických a tanečních disciplín. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.
  6. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 83-96. ISBN 978-80-86317-97-7.
  7. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 106-121. ISBN 978-80-86317-97-7.
  8. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Lenka NEJEDLÁ. Vztah učitelů základních škol ke gymnastickým disciplínám. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.

  2011

  1. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Nebojme se gymnastiky ... Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5622-0.

  2009

  1. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. E-learning a jeho využití v praktickém předmětu tance. In Sport a kvalita života 2009. 2009.
  2. SKOTÁKOVÁ, Alena a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Současná role tance v tělesné výchově a sportu. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2009, roč. 3/2009, č. 1, s. 55-60. ISSN 1802-7679.
  3. NEJEDLÁ, Lenka a Alena SKOTÁKOVÁ. Tanec pro studenty se zrakovým postižením. Brno : Masarykova univerzita: Elportál, 2009. ISSN 1802-128X.
  4. NEJEDLÁ, Lenka a Alena SKOTÁKOVÁ. Tanec pro studenty se zrakovým postižením. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
  5. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Teorie tance. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
  6. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Teorie tance. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.

  2008

  1. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Polemika o obsahu talentových přijímacích zkoušek na studijní program TV a sport. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. 4 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
  2. BUBNÍKOVÁ, Hana, Petr HEDBÁVNÝ, Alena SKOTÁKOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Tomáš PĚTIVLAS. Rozvoj rychlé síly u hráče ledního hokeje v přípravném období na balančních polokoulích. In Sport a kvalita života 2008. 2008. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. 2 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
  3. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Sledování gymnastických dovedností u žen při přijímacích talentových zkouškách na FSpS MU. In Vědecká konference Disportare 2008. 2008. vyd. České Budějovice: JU v Českých Budějovicích, 2008. 4 s. ISSN 1213-2101.
  4. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Současná pravidla a trendy v moderní gymnastice. In Sport a kvalita života 2008. Brno: FSpS MU, 2008. 4 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
  5. SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách. In Sport a kvalita života 2008. 2008. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
  6. SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
  7. SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
  8. SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Lukáš PÁRTL. Úroveň rovnováhových schopností u osob se sluchovým postižením. In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra: FSpS MU, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-374-5.
  9. SKOTÁKOVÁ, Alena, Petr HEDBÁVNÝ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Výsledky sledování zvládnutelnosti vybraných gymastických elementů u mužů při talentových zkouškách na FSpS MU. In Sborník z konference "Šport a zdravie 2008". Nitra, 2008. Nitra: Univerzita Nitra, 2008. 4 s. ISBN 978-80-8094-374-5.

  2007

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena a Kristýna KRUBOVÁ. Boocia jako sport či možnost sociálního uplatnění? In Sport a kvalita života 2007. FSpS MU. Brno: MU, 2007. 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7.

  2006

  1. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 130 - 131. ISBN 80-210-4145-5.
  2. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 s. ISBN 80-210-4145-5.
  3. KOPŘIVOVÁ, Jitka a Alena SKOTÁKOVÁ. Specifikace tance zrakově postižených. In Sport a kvalita života 2006. Brno: MU, 2006. s. 107-108. ISBN 80-210-4145-5.

  2005

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena a Hana BUBNÍKOVÁ. Komparativní studie rytmických schopností u zrakově postižených. Comparative research of rhytm abilities of the visual handicapped people. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Pedagogická fakulta Hradec Králové, 2005. 5 s. ISBN 80-7041-487-1.
  2. HEDBÁVNÝ, Petr, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Nácvik freestylových dovedností ve snowboardingu. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3863-2.
  3. SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005. s. 118-120. ISBN 80-70077-691-9.

  2004

  1. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Renata KLÁROVÁ a Hana BUBNÍKOVÁ. Učební text aerobik a fitness. FSpS MU Brno: MU, 2004. 66 s. Učební text aerobik a fitness. ISBN 80-210-3415-7.
  2. SKOTÁKOVÁ, Alena. Úroveň prostorové orientace u zrakově postižených ve věku 13-18 let. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy, XI.ročník mezinárodní konference (7.-8. září 2004). první. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2004. ISBN 80-7041-666-1.

  2003

  1. SKOTÁKOVÁ, Alena a Renata KLÁROVÁ. Úroveň rovnováhových schopností u dětí na II. stupni speciálních základních škol pro zrakově postižené. In Optimální pů;sobení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF, 2003. s. 109 - 112, 205 s. ISBN 80-7041-98.
  2. SKOTÁKOVÁ, Alena a Renata KLÁROVÁ. Zkušenosti s rozvojem a diagnostikováním koordinačních schopností u zrakově postižených. Brno: MU v Brně, Fakulta sportovních studií, 2003. s. 183 - 196, 4 s. ISBN 80-210-3099-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 13:24