Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Measuring depression in adolescence: Evaluation of a hierarchical factor model of the Children’s Depression Inventory and measurement invariance across boys and girls. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0249943.
 2. BUREŠOVÁ, Iva, Petr KVĚTON a Martin JELÍNEK. Psychological Context of Overtraining Syndrome in Elite Athletes in Adolescence : Literature Review. STUDIA SPORTIVA. Brno, 2021, roč. 15, č. 1, s. 36-50. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2021-1-4.
 3. BLATNÝ, Marek, Petr KVĚTON a Martin JELÍNEK. Sociální procesy a osobnost 2020. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 234 s. ISBN 978-80-210-9912-8.
 4. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. The role of perfectionism in predicting athlete burnout, training distress, and sports performance: A short-term and long-term longitudinal perspective. Journal of Sports Sciences. 2021, roč. 39, č. 17, s. 1969 - 1979. ISSN 0264-0414. doi:10.1080/02640414.2021.1911415.
 5. 2020

 6. HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Martin JELÍNEK, Petr KVĚTON, Adam BENKOVIČ, Marek BOTEK, František SUDZINA, Christopher J. SOTO a Oliver P. JOHN. Big Five Inventory 2 (BFI-2): Hierarchický model s 15 subškálami. Československá psychologie. 2020, roč. 64, č. 4, s. 437-460. ISSN 0009-062X.
 7. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Czech adaptation of the Brunel Mood States for adolescent athletes. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 1, s. 47-57. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2020-1-6.
 8. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Terezie OSECKÁ. Osobnostní prediktory generativity v rámci Cloningerova modelu temperamentu a charakteru : rys sebepřesažení predikuje generativní jednání. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav, Akademie věd ČR, 2020, roč. 64, č. 4, s. 413-420. ISSN 0009-062X.
 9. BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Predictors of Mental Health in Adolescence : The Role of Personality, Dispositional Optimism, and Social Support. SAGE Open. London: SAGE Publications, 2020, roč. 10, č. 2, s. 1-8. ISSN 2158-2440. doi:10.1177/2158244020917963.
 10. 2019

 11. HŘEBÍČKOVÁ, Martina a Martin JELÍNEK. NEO osobnostní inventář 3: Základní psychometrické charakteristiky české verze NEO-PI-3. Ceskoslovenska psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2019, roč. 63, č. 2, s. 160-176. ISSN 0009-062X.
 12. JELÍNEK, Martin a Iva BUREŠOVÁ. Overtraining in adolescent athletes : The role of personality and motivational factors. In 15th European Congress of Sport & Exercise Psychology, 15.-20.7. 2019, Münster, Germany. 2019.
 13. BUREŠOVÁ, Iva a Martin JELÍNEK. The desire to be perfect : Different aspects of perfectionism and their connection to burnout in adolescent athletes. In 15th European Congress of Sport & Exercise Psychology, 15.-20.7. 2019, Münster, Germany. 2019.
 14. 2018

 15. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ, Iva POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ a Martin JELÍNEK. Psychometrické charakteristiky českých verzí vybraných dotazníků generativity: vnitřní konzistence a faktorová struktura. Československá psychologie. 2018, roč. 62, č. 2, s. 119-142. ISSN 0009-062X.
 16. 2017

 17. ŠTURSOVÁ, Kateřina, Martin JELÍNEK a Tereza PRUKNEROVÁ. Efekt mentální přípravy na soutěžní stav a její vliv na výskyt syndromu přetrénování v adolescenci. In Týden vědy na Filozofické fakultě MU. 2017.
 18. ŠTURSOVÁ, Kateřina a Martin JELÍNEK. Changes in the overtraining level of adolescent elite swimmers - based on season phase and psychological intervention. In Eighth International Conference on Sport and Society, 10.-11. 7. 2017, Imperial College, London. 2017.
 19. KOUTNÁ, Veronika, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ a Tomáš KEPÁK. Predictors of Posstraumatic Stress and Posttraumatic Growth in Childhood Cancer Survivors. Cancers. 2017, roč. 9 (3), č. 26, s. 1-11. ISSN 2072-6694. doi:10.3390.
 20. ŠTURSOVÁ, Kateřina a Martin JELÍNEK. Zhodnocení efektu mentální přípravy na soutěžní stav a na výskyt syndromu přetrénování v adolescenci. In Sociální procesy a osobnost 2017, 18.–20. září 2017, Brno. 2017.
 21. BLAŽKOVÁ, Tereza, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Veronika KOUTNÁ a Tomáš KEPÁK. Zvládání u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění a jeho vztah k výskytu depresivní symptomatologie. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2017, roč. 61, č. 1, s. 43-57. ISSN 0009-062X.
 22. 2016

 23. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK, Jana Marie HAVIGEROVÁ a Kern LAURENCE. Association of Health-Related Behavior and Optimism with Mental Health among Czech and French university students. In Rostoharjevi dnevi, 2.-3.12.2016, Ljubljana. 2016.
 24. KLIMUSOVÁ, Helena, Iva BUREŠOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Martin JELÍNEK. Association of Optimism and Health-Related Behavior with Mental Health in Czech Adolescents. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 598-605. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.62.
 25. HŘEBÍČKOVÁ, Martina, Martin JELÍNEK, Marek BLATNÝ, Cyril BROM, Iva BUREŠOVÁ, Sylvie GRAF, Tereza MEJZLÍKOVÁ, Alexander T VAZSONYI a Kateřina ZÁBRODSKÁ. Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2016, roč. 60, č. 6, s. 567-583. ISSN 0009-062X.
 26. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Dispositional Optimism and Defensive Pessimism as Predictors of Health-related Behaviour in Czech Adults. In 8th European Conference on Positive Psychology in Angers, 28. 6.-1. 7. 2016, Angers, France. 2016.
 27. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Health Supportive Behavior in Adults : Prevention in Dental Care and Its Correlates. The International Journal of Health, Wellness, and Society. CG Publishers, 2016, roč. 6, č. 3, s. 41-47. ISSN 2156-9053. doi:10.18848/2156-8960/CGP.
 28. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 29. BUREŠOVÁ, Iva, Jaroslava DOSEDLOVÁ, Jana Marie HAVIGEROVÁ, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ, Alena PUČELÍKOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Chování související se zdravím: determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 221 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8458-2016.
 30. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK a Helena KLIMUSOVÁ. Nadějné vyhlídky : optimismus a jeho vztah k naději. In Dosedlová, Jaroslava. Chování související se zdravím : determinanty, modely a konsekvence. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 13-34. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 456. ISBN 978-80-210-8458-2.
 31. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Optimismus v kontextu chování souvisejícího se zdravím. In Konference k 90. výročí založení Psychologického ústavu FF MU v Brně. 2016.
 32. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK, Helena KLIMUSOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Positive Expectations – Optimism and Hope in Models. In Bekirogullari, Zafer; Minas, Melis Y.; Thambusamy, Roslind X. The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences. Amsterdam: Future Academy, 2016. s. 436-447. ISSN 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2016.11.45.
 33. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. Prediktory subjektivních zdravotních stesků v dospělosti. Československá Psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2016, roč. 60, č. 4, s. 414-429. ISSN 0009-062X.
 34. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Characteristics and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In Pracana, Clara. Psychology Applications & Developments II. Lisboa: InScience Press, 2016. s. 155-162. Advances in Psychology and Psychological Trends Series. ISBN 978-989-99389-4-6.
 35. SMOLÍK, Filip, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Katarína MILLOVÁ a Veronika SOBOTKOVÁ. Vocabulary skills in adulthood: longitudinal relations with cognitive and personality measures across the life-span. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2016, roč. 50, č. 2, s. 97-105. ISSN 0009-062X.
 36. 2015

 37. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Factors of positive social functioning in the context of transforming societies: Results of the Brno Longitudinal Study on Life-Span Human Development. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2015, roč. 59, s. 47-55. ISSN 0009-062X.
 38. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. Health Supportive Behavior in Adults: Prevention in Dental Care and Its Correlates. In Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Croatia, 11-14 June 2015. 2015.
 39. BUREŠOVÁ, Iva, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Health Supportive Behaviour in Adolescents: Prevention in Dental Care and Its Correlates. In Interdisciplinary Social Sciences Conference, Split, Croatia, 11-14 June 2015. 2015.
 40. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Dalibor VOBOŘIL. Innovative testing of spatial ability: interactive responding and the use of complex stimuli material. COGNITIVE PROCESSING. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2015, roč. 16, č. 1, s. 45-55. ISSN 1612-4782. doi:10.1007/s10339-014-0639-8.
 41. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behaviour in Czech University Students and Adults. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier Ltd., 2015. s. 1051-1059. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.278.
 42. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Personality predictors of successful development. In Marek Blatný. Personality and well-being across the life-span. London, UK: Palgarve Macmillan, 2015. s. 109-133, 24 s. ISBN 978-1-137-43995-6.
 43. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Personality predictors of successful development: Toddler temperament and adolescent personality traits predict well-being and career stability in middle adulthood. PLOS ONE. Public Library of Science, 2015, roč. 10, č. 4, s. 1-21. ISSN 1932-6203. doi:10.1371%2Fjournal.pone.0126032.
 44. BUREŠOVÁ, Iva, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Jaroslava DOSEDLOVÁ. Subjective Health Problems in the Context of Personality Charakteristic and Health-Related Behavior in Czech Adolescents. In International Psychological Applications Conference and Trends, Ljubljana, 2-4 May 2015. 2015.
 45. BUREŠOVÁ, Iva a Martin JELÍNEK. Životní styl a chování související se zdravím u adolescentů v ČR. In Sociální procesy a osobnost 2015, Brno, 9.-11. 9. 2015. 2015.
 46. 2014

 47. BLATNÝ, Marek, Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ, Martin JELÍNEK a Katarína MILLOVÁ. Brněnská longitudinální studie celoživotního vývoje člověka: 50 let existence. In Marek Blatný. Člověk v kontextech celoživotního vývoje. Brno: Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014. s. 17-38. ISBN 978-80-86174-18-1.
 48. VOBOŘIL, Dalibor, Martin JELÍNEK a Petr KVĚTON. Experimental Evaluation of Tachistoscopic Measurement: A Step Beyond Wundt's Criticism. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY. CHAMPAIGN: UNIV ILLINOIS PRESS, 2014, roč. 127, č. 2, s. 245-252. ISSN 0002-9556. doi:10.5406/amerjpsyc.127.2.0245.
 49. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Katarína MILLOVÁ. Factors of Positive Functioning in the Context of Transforming Societies: Results of the Brno Longitudinal Study Life-Span Human Development. In What's Next for Democratic Capitalism? Social and Systemic Problems of Central European Democracies. 2014.
 50. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ a Lubomír VAŠINA. Optimism and Health-related Behavior of Czech University Students and Adults. In ICEEPSY The International Conference on Education and Educational Psychology, Kyrenia, Cyprus, 22-25 October 2014. 2014.
 51. KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí. In Blatný, M. ; Jelínek, M. ; Květon, P.; Nielsen, V.; Vobořil, D. Sociální procesy a osobnost 2013 : včera, dnes a zítra. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 2014. s. 154-160. ISBN 978-80-86174-21-1.
 52. KOUTNÁ, Veronika, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK a Tereza BLAŽKOVÁ. Sociální opora dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění v porovnání s dětmi a adolescenty z běžné populace. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. Academia, 2014, roč. 58, č. 4, s. 326-339. ISSN 0009-062X.
 53. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK a Dalibor VOBOŘIL. TESTING OF SPATIALABILITY: CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A NEW INSTRUMENT. Studia Psychologica. BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES INST EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, 2014, roč. 56, č. 3, s. 233-252. ISSN 0039-3320.
 54. 2013

 55. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ, Hana KYJONKOVÁ, Ondřej BOUŠA a Martin JELÍNEK. Fears in Czech Adolescents: A Longitudinal Study. The journal of early adolescence. London: Sage Publications, 2013, Vol. 33, N. 8, s. 1071 - 1089. ISSN 0272-4316. doi:10.1177/0272431613485820.
 56. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ, Helena KLIMUSOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Lubomír VAŠINA, Iva BUREŠOVÁ a Martin JELÍNEK. Chování zdraví podporující a zdraví ohrožující : determinanty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013. 2013. ISBN 978-80-210-6235-1.
 57. KLIMUSOVÁ, Helena, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Iva BUREŠOVÁ. Psychometrické vlastnosti dotazníku GPP-I : vliv formátu odpovědí. In Sociální procesy a osobnost, Třešť, 23.-25. září 2013. 2013.
 58. KOUTNÁ, Veronika, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK a Tereza BLAŽKOVÁ. Social Support of Chidlhood Cancer Survivors and Heatlhy Children: Are There Any Differences? In 15th World Congress of Psycho-Oncology and Psychosocial Academy. 2013. doi:10.1111/j.1099-1611.2013.3394.
 59. KOUTNÁ, Veronika, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK a Tereza BLAŽKOVÁ. Sociální opora dětí a adolescentů po léčbě onkologického onemocnění. In Sociální procesy a osobnost. 2013.
 60. 2012

 61. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Analysis of response categories preference in spatial reasoning test using IRT Nominal Categories Model. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2012, roč. 56, č. 1, s. 31-40. ISSN 0009-062X.
 62. MILLOVÁ, Katarína, Alena SLEZÁČKOVÁ, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Antecedents and correlates of self-assessed health: A longitudinal perspective. In International Society for the Study of Behavioural Development 2012: biennial meeting. 2012.
 63. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Career orientation and its early antecedents in the context of longitudinal research. In International Society for the Study of Behavioural Development 2012: biennial meeting. 2012.
 64. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Dalibor VOBOŘIL. Factor structure of the Spatial ability subtest of the Learning potential test. Klinická psychologie a osobnost. Brno, 2012, roč. 1, č. 1, s. 7-16. ISSN 1805-6393.
 65. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Iva SOLCOVA, Marek BLATNÝ, Katarína MILLOVÁ a Martin JELÍNEK. Psychological and environmental correlates and antecedents of Sense of coherence. In 6th European Conference on Positive Psychology, Moscow, Russia, 2012. 2012.
 66. KÁROVÁ, Šárka, Kristína TÓTHOVÁ, L. TŘÍLETÁ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Marek BLATNÝ a Marcela BENDOVÁ. Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí. In XXII. Konferencia detských hematológov a onkológov Českej a Slovenskej republiky : 19.-21. október 2012, Bratislava. 2012. ISBN 978-80-89305-25-4.
 67. SOBOTKOVÁ, Veronika, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Katarína MILLOVÁ. Stabilita osobnosti mezi adolescencí a střední dospělostí: osobnostní rysy a sebehodnocení. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2012. s. 91-95. ISBN 978-80-88910-40-4.
 68. 2011

 69. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Analýza mentálních procesů při volbě odpovědi na položku: využití IRT modelu pro položky s nominálními kategoriemi. In Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. 2011.
 70. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva ŠOLCOVÁ. Antecedents and correlates of Sense of Coherence: A longitudinal perspective. In Second World Congress on Positive Psychology. 2011.
 71. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Iva ŠOLCOVÁ. Charakteristiky kariérní orientace z hlediska 50letého longitudinálního výzkumu. In K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, A. Slezáčková. Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Brno: Tribun EU, 2011. s. 197-200. ISBN 978-80-263-0029-8.
 72. VOBOŘIL, Dalibor, Martin JELÍNEK a Petr KVĚTON. Inovativní položky v testování prostorové představivosti. In Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. 2011.
 73. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Katarína MILLOVÁ a Martin JELÍNEK. Longitudinal view of the psychological correlates and antecedents of subjectively assessed psychosomatic problems. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446.
 74. SNOPEK, Mojmír, Veronika HUBLOVÁ, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Osobnostní koreláty životní spokojenosti a sebehodnocení u adolescentů: rodové rozdíly. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 2011, roč. 55, č. 6, s. 521-533. ISSN 0009-062X.
 75. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ a Veronika SOBOTKOVÁ. Personal Growth in Adults With Chronically Ill Child. In Second World Congress on Positive Psychology. 2011.
 76. BLATNÝ, Marek, Veronika SOBOTKOVÁ, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK a Iva ŠOLCOVÁ. Personality predictors and correlates of Sense of coherence: A longitudinal perspective. In The 12th European Congress of Psychology. 2011.
 77. MILLOVÁ, Katarína, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Predictors of career orientation: 50-year longitudinal study. In The 12th European Congress of Psychology. 2011.
 78. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Katarína MILLOVÁ, Marek BLATNÝ a Martin JELÍNEK. Psychologické prediktory a koreláty subjektivně vnímaných zdravotních potíží: longitudinální perspektiva. In K. Bartošová, M. Čerňák, P. Humpolíček, M. Kukaňová, A. Slezáčková. Sociální procesy a osobnost. Člověk na cestě životem: Křižovatky a mosty. Sborník příspěvků. (Conference Proceedings). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. s. 274-278. ISBN 978-80-263-0029-8.
 79. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Kristína TÓTHOVÁ, Milan PILÁT, Alena SLEZÁČKOVÁ, Veronika SOBOTKOVÁ, Kateřina BARTOŠOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Quality of life of childhood cancer survivors: handicaps and benefits. Československá psychologie. Praha: PsU AV ČR, 2011, roč. 55, č. 2, s. 112-125. ISSN 0009-062X.
 80. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Jana JAMRICHOVÁ, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Tomáš KEPÁK. The differences in aspects of parent-child interactions in healthy and oncologically ill children. In 25th European Health Psychology Conference. “Engaging with Other Health Professions: Challenges and Perspectives”. 2011. ISSN 0887-0446.
 81. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK a Jaroslav ŠTĚRBA. The severity of late effects influences quality of life of childhood cancer survivors depending on developmental stage. In PEDIATRIC BLOOD & CANCER, Vol.57; Issue 5; 849-850. 2011. ISSN 1545-5009.
 82. 2010

 83. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Dalibor VOBOŘIL. Assessment of response pattern aberrancy in Eysenck Personality Inventory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). (Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Series psychologica.) Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 58, P 14, s. 37-46. ISSN 1211-3522.
 84. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Katarína MILLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. From GABA to meaning in life. In 15th European Conference on Personality, Brno. 2010. ISBN 978-80-86174-16-7.
 85. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Katarína MILLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Od kyseliny gamaaminomáselné k životnímu smyslu. In Sociálne procesy a osobnosť 2010. 2010.
 86. SLEZÁČKOVÁ, Alena. Posttraumatic growth in parents of childhood cancer patients. In BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Irena VLČKOVÁ a Tomáš KEPÁK. 5th European Conference on Positive Psychology, Copenhagen, Denmark. 2010.
 87. BLATNÝ, Marek, Katarína MILLOVÁ, Martin JELÍNEK a Terezie OSECKÁ. Životní smysluplnost: Osobnostní souvislosti a antecedenty. Československá psychologie. Praha: Academia, 2010, roč. 54, č. 3, s. 225-234. ISSN 0009-062X.
 88. 2009

 89. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Lenka LACINOVÁ a Martin JELÍNEK. Fears in Adolescence. Psihologijske teme. 2009, roč. 18, č. 1, s. 21-36. ISSN 1332-0742.
 90. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Martin JELÍNEK, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ a Milan PILÁT. Health behaviour and posttraumatic growth in parents of childhood cancer survivors. Psychology & Health. Pisa: Routledge Taylor & Francis Group, 2009, roč. 24, č. 1, s. 366-367. ISSN 0887-0446.
 91. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Kristína TÓTHOVÁ, Martin JELÍNEK, Hana BERANTÍKOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, P. NAVRÁTILOVÁ, Jaroslav ŠTĚRBA a Hana HRSTKOVÁ. Qolop - the Brno quality of life longitudial study or paediatric oncology patients. In PEDIATRIC BLOOD & CANCER; 53(5), 754-754. 2009. ISSN 1545-5009.
 92. 2008

 93. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Brno Quality of Life Longitudinal Study in Pediatric Oncology Patients (QOLOP). Results from the second year of the study. In IV. European Conference on Positive Psychology. 2008.
 94. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: preliminary results of the Qolop project. In Quality of Life in the Context of Health and Illness. Brno: MSD, s. r.o., 2008. s. 37-41. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-073-9.
 95. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Irena VLČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Effects of childhood malignancy treatment on quality of life: Preliminary results of the QOLOP project. Social Processes and Personality. 2008, roč. 1, č. 1, s. 10-15, 5 s. ISSN 1802-8853.
 96. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK a Lenka LACINOVÁ. Fears of 15-Year-Old Adolescents. In Ježek, S., Lacinová, L. (Eds.). Fifteen-Year-Olds in Brno: A Slice of Longitudinal Self-Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 65-70. Psychologie. ISBN 978-80-210-4755-6.
 97. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Petra NAVRÁTILOVÁ a Šárka KÁROVÁ. Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí.Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí. In Sborník příspěvků z Psychologických dnů v Olomouci 2008. Olomouc: UP Olomouc, 2008. 1 s.
 98. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Marek BLATNÝ, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Martin JELÍNEK, Milan PILÁT, Šárka KÁROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Sociální a emocionální kvalita života dětí po léčbě onkologického onemocnění. Předběžné výsledky z projektu QOLOP. In Sborník přednášek z celostátní konference psychologie zdraví. Brno: ČMPS, sekce psychologie zdraví, 2008.
 99. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (Qolop). In Children & Cancer: Care and Prevention: Proceedings of the 1st IRCCC Workshop. Thessaloniki, Greece: The University of Sheffield, 2008. 13 s. ISBN 978-960-89629-8-9.
 100. VLČKOVÁ, Irena, Kateřina PAVELKOVÁ, Tomáš KEPÁK, Milan PILÁT, Viera BAJČIOVÁ, Pavel MAZÁNEK, Jaroslav ŠTĚRBA a Martin JELÍNEK. Změny v oblasti neurokognitivních funkcí v důsledku léčby nádorových onemocnění dětí a dospívajících. Klinická onkologie. CZ, Brno: Brno Aps, Medical Healtworld, 2008, roč. 21, č. 5, s. 294-302, 8 s. ISSN 0862-495X.
 101. 2007

 102. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior. Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 23, s. 32-51. ISSN 0747-5632.
 103. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Data collection on the Internet : evaluation of web-based questionnaires. STUDIA PSYCHOLOGICA. 2007, roč. 49, č. 1, s. 81-88, 7 s. ISSN 0039-3320.
 104. BLATNÝ, Marek, Tomáš KEPÁK, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Alena SLEZÁČKOVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚDPaP, 2007, roč. 42, č. 4, s. 291-306. ISSN 0555-5574.
 105. 2006

 106. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní testování - základní pojmy a principy. Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 2, s. 163-173. ISSN 0009-062X.
 107. HUMPOLÍČEK, Pavel, Martin JELÍNEK a Mojmír SVOBODA. Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Brno: MSD spol. s r.o., 2006. 96 s. ISBN 80-86633-58-6.
 108. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Vztah mezi dětským temperamentem a dospělou osobností: předběžné výsledky 40leté studie. Zprávy - psychologický ústav. Brno: Psychologický ústav AVČR, 2006, roč. 12, č. 2.
 109. 2005

 110. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Možnosti predikce dospělé osobnosti na základě údajů z dětství a dospívání: hlavní výsledky Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka. In Psychológia pre život - alebo ako je potrebná metanoia. Bratislava: SPS pri SAV a Pelikán, 2005.
 111. 2004

 112. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Life Satisfaction of Adolescents in Relation to their Value Orientation. In Psychology and Health. Oxfordshire, United Kingdom: Brunner-Routledge, 2004. s. 21-22. ISSN 0887-0446.
 113. BLATNÝ, Marek, Ivo ČERMÁK, Martin JELÍNEK, Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ, Dalibor VOBOŘIL a Tomáš URBÁNEK. Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje osobnosti. Zprávy – Psychologický ústav Brno. Brno: PSÚ AVČR, 2004, roč. 10, č. 4.
 114. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Personality Correlates of Self-Esteem and Life Satisfaction. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004, roč. 46, č. 2, s. 97 - 104. ISSN 0039-3320.
 115. BLATNÝ, Marek, Martin JELÍNEK a Terezie PILÁTOVÁ OSECKÁ. Stabilita osobnosti mezi adolescencí a střední dospělostí: rysy osobnosti a sebepojetí. In Sociálne procesy a osobnosť. Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2004.
 116. 2003

 117. LACINOVÁ, Lenka, Radka MICHALČÁKOVÁ, Elena SEJRKOVÁ a Martin JELÍNEK. Dítě v 11 letech a výběr povolání. Psychologické dny. Trenčín, 2003.
 118. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 6, s. 562-572. ISSN 0009-062X.
 119. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Optimismus adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým preferencím. In Práca a jej kontexty. Bratislava: SAV, 2003. s. 68-75. ISBN 80-88982-75-8.
 120. MICHALČÁKOVÁ, Radka, Martin JELÍNEK a Stanislav JEŽEK. Sourozenecká konstelace a úroveň dosaženého vzdělání. Psychologické dny. Trenčín, 2003.
 121. JELÍNEK, Martin, Helena KLIMUSOVÁ a Marek BLATNÝ. Stabilita a trendy vývoje inteligence u dětí ve věku 3-15 let. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 5, s. 392-404. ISSN 0009-062X.
 122. BLÍŽKOVSKÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Martin JELÍNEK a Marek BLATNÝ. Životní spokojenost adolescentů ve vztahu k jejich hodnotovým orientacím. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2003. s. 19-30. ISBN 80-86633-09-8.
 123. 2002

 124. PILÁTOVÁ OSECKÁ, Terezie, Milena VAŇUROVÁ, Marie PAVLOVSKÁ, Milan PILÁT a Martin JELÍNEK. Rómská iniciativa. Výzkumná zpráva ze třetího roku šetření. 2002.
 125. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Martin JELÍNEK. Sourozenecká konstelace a osobnost. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister&Principal, 2002. s. 174-187. ISBN 80-86598-36-5.
 126. 2001

 127. KLIMUSOVÁ, Helena a Martin JELÍNEK. Měření inteligence v longitudinálním výzkumu: Reanalýza dat výzkumu "Psychický vývoj dětí školního věku z různých sociálních prostředí". In Sociální procesy a osobnost. Sborník příspěvků 2001. Brno: Masarykova univerzita, 2001.
 128. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Martin JELÍNEK. Sourozenecké konstelace a jejich úloha ve formování sociálních vztahů dětí středního školního věku (poster). konference "Psychologické dny", 2001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2022 04:20