Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HRUNKA, Matěj, Lubomír JANDA, Michaela ŠŤASTNÁ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Lumír KUNOVSKÝ, Petr DÍTĚ a Petr JABANDŽIEV. Celiac Disease: Promising Biomarkers for Follow-Up. Journal of gastrointestinal and liver diseases : JGLD. CLUJ-NAPOCA: MEDICAL UNIV PRESS, roč. 32, č. 4, s. 536-544. ISSN 1841-8724. doi:10.15403/JGLD-4926. 2023.
  2. PECL, Jakub, Matěj HRUNKA a Tereza PINKASOVÁ. Imunomodulační efekt oligosacharidů mateřského mléka a potenciál v prevenci alergických onemocnění. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., roč. 24, č. 5, s. 316-320. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2023.080. 2023.
  3. PECL, Jakub, Kateřina VIČÍKOVÁ, Simona BĚLOHLÁVKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Orální roztočová alergie - skrytá hrozba. Alergie. Praha: Tigis, s.r.o., roč. 2023, č. 2, s. 104-108. ISSN 1212-3536. 2023.

  2022

  1. PECL, Jakub a Ondřej RYBNÍČEK. Anafylaxe - víme, co jíme? aneb „Aj pes vie, kto mu dáva jesť" (slovenské přísloví). Česko-slovenská pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 77, Supplementum 1, s. 30-34. ISSN 0069-2328. doi:10.55095/CSPediatrie2022/027. 2022.
  2. SEDLÁČKOVÁ, Barbora, Jakub PECL, Jan ŠENKYŘÍK, Jan ŠKVAŘIL, Zdeněk DOLEŽEL a Petr JABANDŽIEV. Anus ventralis - neobvyklá příčina obstipace? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., roč. 23, č. 1, s. 52-56. ISSN 1213-0494. 2022.
  3. HRUNKA, Matěj, Petr JABANDŽIEV, Lumír KUNOVSKÝ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Markéta VEVERKOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Karolina POREDSKÁ. IBD a onemocnění pankreatu u dětské populace. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
  4. JOUZA, Martin, Júlia BOHOŠOVÁ, Andrea STANÍKOVÁ, Jakub PECL, Ondřej SLABÝ a Petr JABANDŽIEV. MicroRNA as an Early Biomarker of Neonatal Sepsis. FRONTIERS IN PEDIATRICS. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 10, May 2022, s. 1-8. ISSN 2296-2360. doi:10.3389/fped.2022.854324. 2022.

  2021

  1. VEVERKOVÁ, Markéta, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Makro-AST jako příčina izolovaného zvýšení aspartátaminotransferázy u asymptomatické pacientky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 22, č. 1, s. 59-61. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2021.010. 2021.
  2. PAPEŽ, Jan, Jiří ŠTARHA, Kateřina SLABÁ, Jaroslav A. HUBACEK, Jakub PECL, Štefánia AULICKÁ, Milan URÍK, Serdar CEYLANER, Petra POKORNÁ, Ondřej SLABÝ a Petr JABANDŽIEV. Novel mutations in TRPM6 gene associated with primary hypomagnesemia with secondary hypocalcemia. Case report. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, roč. 165, č. 4, s. 454-457. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2021.027. 2021.
  3. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Zlata KAPOUNOVÁ, Julie DOBROVOLNÁ, Zdeněk DOLEŽEL, Irena HALUZOVÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina HORTOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Kamila JANČEKOVÁ, Jana JANČÍKOVÁ, Hana JIČÍNSKÁ, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Petra KONEČNÁ, Petr LOKAJ, Halina MATĚJOVÁ, Leona MUŽÍKOVÁ, Jan PAPEŽ, Jakub PECL, Tomáš PRUŠA, Ondřej RYBNÍČEK, Kateřina SLABÁ, Veronika SUCHODOLOVÁ, Jiří ŠTARHA, Jiří TŮMA, Milan URÍK, Ondřej ZVĚŘINA a Denisa BEZDĚKOVÁ. Výživa dětí. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity. 248 s. ISBN 978-80-210-9846-6. 2021.
  4. PECL, Jakub, Petr JABANDŽIEV, Jitka VACULOVÁ, Eva KARÁSKOVÁ, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ a Martin ZIMEN. 10 years of experience with eosinophilic esophagitis in five Czech pediatric endoscopy centers. In ESGE Days 2021. doi:10.1055/s-0041-1724949. 2021.

  2020

  1. JOUZA, Martin, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Eva SLOUKOVÁ, Jakub PECL, Anna SEEHOFNEROVÁ, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Lumír KUNOVSKÝ, Kateřina SLABÁ, Petr ŠTOURAČ, Martina KLINCOVÁ, Jaroslav A. HUBÁČEK a Petr JABANDŽIEV. A Newly Observed Mutation of the ABCA3 Gene Causing Lethal Respiratory Failure of a Full-Term Newborn: A Case Report. Frontiers in Genetics. Laussane: FRONTIERS MEDIA SA, roč. 11, August 2020, s. 1-5. ISSN 1664-8021. doi:10.3389/fgene.2020.568303. 2020.
  2. HLOUŠKOVÁ, Eliška, Kateřina BAJEROVÁ, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Petr JABANDŽIEV, Marta JEŽOVÁ a Jiří TŮMA. Eosinophilic Enteritis - Case Report of a Rare Manifestation and Review of Updates. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., roč. 74, č. 6, s. 492-496. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020492. 2020.
  3. PECL, Jakub, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, František JIMRAMOVSKÝ, Helena SCHNEIDEROVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Markéta VEVERKOVÁ, Martin JOUZA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Vendula LÁTALOVÁ, Mária VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, Miloš GERYK, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ, Damjan JAKŠIČ, Martin ZIMEN, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Markéta WIESNEROVÁ a Petr JABANDŽIEV. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., roč. 74, č. 6, s. 469-480. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020469. 2020.
  4. JABANDŽIEV, Petr, Martin JOUZA, Jakub PECL, Milan URÍK, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Kateřina SLABÁ, Jan TRNA, Jitka KYCLOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Herpetic esophagitis in a 7-year-old immunocompetent patient. Gastroenterologie a Hepatologie. Praha: Ambit Media a.s., roč. 74, č. 3, s. 233-237. ISSN 1804-7874. doi:10.14735/amgh2020233. 2020.
  5. PECL, Jakub. Léčba akutních průjmů u dětí. Vox pediatriae: časopis praktických lékařů pro děti a dorost. ISSN 1213-2241. 2020.
  6. JOUZA, Martin, Josef MACKO, Jakub PECL, Eva SLOUKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Nová diagnóza v neonatologii: náhlý neočekávaný postnatální kolaps. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 21, č. 2, s. 95-98. ISSN 1213-0494. 2020.
  7. JABANDŽIEV, Petr, Lumír KUNOVSKÝ, Jitka VACULOVÁ, Tamara KOŘISTKOVÁ, Tereza PINKASOVÁ a Jakub PECL. Primární enterolithiáza v kojeneckém věku. In XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí 24.-26. září 2020. ISSN 0069-2328. 2020.
  8. PECL, Jakub, Petr JABANDŽIEV, Martin JOUZA, Jiří ŠTARHA, Jan PAPEŽ, Anna SEEHOFNEROVÁ a ondřej HORÁK. Případ těžké hypernatrémie u kojence s vrozenou vadou CNS. In XV. Pediatrický kongres s mezinárodní účastí 24.-26. září 2020. ISSN 0069-2328. 2020.
  9. NEDOROST, Erik, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Jan ŠENKYŘÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ, Ondřej HORÁK a Petr JABANDŽIEV. Shaken baby syndrome. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 21, č. 2, s. 107-112. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.021. 2020.
  10. JABANDŽIEV, Petr, Eva HLAVÁČKOVÁ, Viktor BÍLY, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Barbora RAVČUKOVÁ, Hana GROMBIŘÍKOVÁ, Romana KOZUMPLÍKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Kateřina SLABÁ, Tereza PINKASOVÁ, Martin JOUZA, Jakub PECL, Marta JEŽOVÁ, Václava CURTISOVÁ a Tomáš FREIBERGER. Trichohepatoenteric syndrome in a patient with TTC37 mutations – a case report. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., roč. 74, č. 6, s. 481-487. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020481. 2020.
  11. JABANDŽIEV, Petr, Jakub PECL, Martin JOUZA, Jiří ŠTARHA, Jan PAPEŽ, Milan URÍK, Anna SEEHOFNEROVÁ a Ondřej HORÁK. Závažná hypernatremie u kojence s vývojovou vadou centrální nervové soustavy. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 21, č. 4, s. 290-294. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2020.059. 2020.

  2019

  1. PECL, Jakub. Často nemocné dítě a možnosti ovlivnění imunity v primární péči. In VI. kongres Pediatrie pro praxi v Ostravě. 2019.
  2. JABANDŽIEV, Petr, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Markéta VEVERKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Postbiotika a jejich využití v pediatrii. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., roč. 20, č. 3, s. 142-147. ISSN 1213-0494. 2019.

  2018

  1. PECL, Jakub. Kritéria naplněna, diagnóza nejasná. In V. kongres pediatrů v Brně. 2018.
  2. PECL, Jakub. Nový koncept podpory imunity dítěte. In Kongres pediatrů a dětských sester, XXXV. dny praktické a nemocniční pediatrie. 2018.
  3. PECL, Jakub. Výběr imunomodulace v praxi PLDD. In XIX. Hradecké pediatrické dny. 2018.

  2017

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Tereza PINKASOVÁ a Jakub PECL. Necrobiosis lipoidica. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 18, č. 2, s. 125-125. ISSN 1213-0494. 2017.
  2. PECL, Jakub. Potravinové alergie. In IV. kongres pediatrů v Brně. 2017.
  3. PECL, Jakub, Petr JABANDŽIEV, Tereza PINKASOVÁ a Markéta VEVERKOVÁ. Zácpa v ordinaci PLDD. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 18, č. 5, s. 276-281. ISSN 1213-0494. 2017.

  2016

  1. PECL, Jakub. Problematika obstipace v praxi PLDD. In III. kongres pediatrů v Brně. 2016.
  2. PECL, Jakub. Samá voda – případ akutní hyponatrémie. Pediatrie pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., roč. 2016, 17(3), s. 182-185. ISSN 1213-0494. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 14. 4. 2024 05:59