Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KACVINSKA, Katarina, Veronika PAVLINAKOVA, Petr POLACEK, Lenka MICHLOVSKA, Veronika HEFKA BLAHNOVA, Eva FILOVA, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VICENOVA, Michaela CVANOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ a Lucy VOJTOVA. Accelular nanofibrous bilayer scaffold intrapenetrated with polydopamine network and implemented into a full-thickness wound of a white-pig model affects inflammation and healing process. JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2023, roč. 21, č. 1, s. 1-24. ISSN 1477-3155. doi:10.1186/s12951-023-01822-5.
  2. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Natálie MLČŮCHOVÁ, Michaela CVANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Miroslava CHOVANCOVÁ, Jiří DOLINA, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Ondřej URBAN, Tomáš HARUŠTIAK a Zdeněk KALA. Association of CDX2 haplogenotype with risk of reflux esophagitis, Barrett´s esophagus, and esophageal adenocarcinoma development. In Cancer World congress, Palermo 2023. 2023.
  3. VACULOVÁ, Jitka, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Natálie MLČŮCHOVÁ, Terezie SLÁMOVÁ, Petra BRENEROVÁ, Jan BÖHM, Petr ANDRLA, V. NAVRATIL, O. URBAN, T. HARUSTIAK, R. LISCHKE, Tereza DEISSOVÁ, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Ondřej SLABÝ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Association of relative abundance of Helicobacteraceae in the stomach in patients with esophageal adenocarcinoma. In ESGE Days 2023. 2023. ISSN 0013-726X. doi:10.1055/s-0043-1765429.
  4. VOJTOVÁ, Lucy, Katarina KACVINSKÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Lenka MICHLOVSKÁ, Veronika HEVKA BLAHNOVÁ, Eva FILOVÁ, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Michaela CVANOVÁ a Jiří JARKOVSKÝ. Biomimetické nanostrukturované dvouvrstvé náhrady modifikované polydopaminem pro regeneraci kůže v plné tloušťce: in vitro a in vivo experimentální studie. In XIV. mezinárodní konference Bioimplantologie. 2023. ISBN 978-80-11-03134-3.
  5. BRATOVÁ, Monika, Kristián BRAT, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří ŠÁNA a Ondřej SLABÝ. Driver and actionable mutations in younger patients with lung cancer-are we searching properly? Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2023, roč. 167, č. 2, s. 152-156. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2023.012.
  6. SLANINOVÁ, Tereza, Martin KOMÍNEK, Kateřina ŠENKOVÁ, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KADLČÍK. Morbus coats u detí do 2 rokov - kazuistiky. In XVI. Sympózium detskej oftalmológie. 2023. ISBN 978-80-89797-94-3.
  7. LIPOVÝ, Břetislav, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Eva HORÁLKOVÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Martin FALDYNA, Edita JEKLOVÁ, Radka CHALOUPKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Irena KOUTNÁ a Lucy VOJTOVÁ. Stable Fibroblast Growth Factor 2 and its role in research from dermal regeneration to total skin substitute. In Recent Advances in Surgery and Burns, Kızılcahamam, Ankara, Turkey. 2023.
  8. KROUPA, Radek, Tomáš PAVLÍK, Štefan KONEČNÝ, Barbora PACKOVÁ, Milan DASTYCH, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Jiří DOLINA. The association between duration of and indications for proton pump inhibitor use and risk of gastric polyps. EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2023, roč. 35, č. 8, s. 829-835. ISSN 0954-691X. doi:10.1097/MEG.0000000000002587.

  2022

  1. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Martin KNOZ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Eduard GOPFERT a Martin FALDYNA. Dermální náhrady v experimentu a současné klinické praxi. In Pracovní dny české sekce ICS. 2022.
  2. SLÁMOVÁ, Terezie, Natálie MLČŮCHOVÁ, Zdeněk KALA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jan BÖHM, Radek KROUPA, Jiří DOLINA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš GROLICH, Jitka VACULOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Petra BRENEROVÁ, Petr ANDRLA, Ondřej URBAN, Vít NAVRÁTIL, Tomáš HARUSTIAK, Robert LISCHKE, Tereza DEISSOVÁ, Jan LOCHMAN, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Ondřej SLABÝ, Eva BUDINSKÁ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Helicobacter analysis in gastric mucosa samples – comparison of two methodical approaches. In Setkání biochemiků a molekulárních biologů, 2022. 2022.
  3. DEISSOVÁ, Tereza, Michaela CVANOVÁ, Zdeněk KALA, Zuzana JIRASKOVA ZAKOSTELSKA, Jiří DOLINA, Lumír KUNOVSKÝ, Radek KROUPA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Břetislav LIPOVÝ, Zdeněk DANĚK, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Ondrej URBAN, Vit NAVRATIL, Robert LISCHKE, Tomas HARUSTIAK, Tomáš GROLICH, Vladimír PROCHÁZKA, Ondřej SLABÝ a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Lack of Association between Epidermal Growth Factor or Its Receptor and Reflux Esophagitis, Barrett’s Esophagus, and Esophageal Adenocarcinoma: A Case-Control Study. Disease Markers. LONDON: HINDAWI LTD, 2022, roč. 2022, August, s. 1-13. ISSN 0278-0240. doi:10.1155/2022/8790748.

  2021

  1. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Collagen/Chitosan dermal substitute enriched by hyperstable FGF2, 4 years of development. In 12th EPSRC Meeting 27th - 28th August 2021, Turku, Finland. 2021.
  2. DEISSOVÁ, Tereza, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zuzana ZÁKOSTELSKÁ JIRÁSKOVÁ, Jiří DOLINA, Radek KROUPA, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Břetislav LIPOVÝ, Zdeněk DANĚK, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ, Ondřej URBAN, Vít NAVRÁTIL, Tomáš HARUŠTIAK, Robert LISCHKE a Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ. Elevated epidermal growth factor receptor levels in Barrett’s esophagus. In UEG Week Virtual 2021, United European Gastroenterology Journal 2021; 9 (Supplement 1). 2021.
  3. VOJTOVA, Lucy, Veronika PAVLINAKOVA, Johana MUCHOVA, Katarina KACVINSKA, Jana BRTNIKOVA, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VICENOVA, Veronika HEFKA BLAHNOVA, Vanessa HEARNDEN a Eva FILOVA. Healing and Angiogenic Properties of Collagen/Chitosan Scaffolds Enriched with Hyperstable FGF2-STAB(R) Protein: In Vitro, Ex Ovo and In Vivo Comprehensive Evaluation. BIOMEDICINES. BASEL: MDPI, 2021, roč. 9, č. 6, s. 1-27. ISSN 2227-9059. doi:10.3390/biomedicines9060590.
  4. VOJTOVÁ, Lucy, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Johana MUCHOVÁ, Katarína KACVINSKÁ, Jana BRTNÍKOVÁ, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Monika VÍCENOVÁ, Veronika BLAHNOVÁ, Vanessa HEARNDEN, Jan ŽÍDEK a Eva FILOVÁ. Hojení plné tloušťky kůže pomocí nanostrukturovaných bioaktivních pěn na animálním modelu bílého prasete. In II. česko-slovenský kongres „Mezioborové přístupy v hojení ran“. 2021. ISBN 978-80-01-06921-9.
  5. VACULOVÁ, Jitka, Jiří DOLINA, Petr JABANDŽIEV, Martin ŠTĚRBA, Jiří TŮMA, Robert DOUŠEK, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Viera BAJČIOVÁ, Michal EID, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA a Lumír KUNOVSKÝ. Myofibroblastic tumor of the esophagus - a case report of long-term follow-up and literature review. Klinická onkologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně/Ambit Media, a. s., 2021, roč. 34, č. 4, s. 313-318. ISSN 0862-495X. doi:10.48095/ccko2021313.
  6. VACULOVÁ, Jitka, Lumír KUNOVSKÝ, Jiří DOLINA, Ladislav PLÁNKA, Jan ŠENKYŘÍK, Jaroslav ŠTĚRBA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Zdeněk KALA a Petr JABANDŽIEV. Myofibroblastický nádor jícnu. In 7. kongres ČGS ČLS JEP. 2021.
  7. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The influence of microscopic inflammation at resection margins on early postoperative endoscopic recurrence after ileocaecal resection for Crohn’s disease. Gastroenterologie a hepatologie. Ambit Media a.s., 2021, roč. 75, č. 1, s. 29-37. ISSN 1804-7874.
  8. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Romana BORSKÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Petra KONEČNÁ, Eliška HLOUŠKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Ondřej SLABÝ a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Two Novel Mutations in the JAG1 Gene in Pediatric Patients with Alagille Syndrome: The First Case Series in Czech Republic. Diagnostics. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 6, s. 1-7. ISSN 2075-4418. doi:10.3390/diagnostics11060983.
  9. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jiří DAMBORSKÝ, Vanessa HEARNDEN, Lucy VOJTOVÁ a Michaela CVANOVÁ. Vývoj dermální náhrady, kvalitativní testování na zvířecích modelech. In II. Česko-slovenský kongres "Mezioborové přístupy v hojení ran". 2021.

  2020

  1. PACKOVÁ, Barbora, Petra KOVALČÍKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Daniel BARTUŠEK, Jitka PROKEŠOVÁ, Jiří DOLINA a Radek KROUPA. Non-invasive prediction of persistent villous atrophy in celiac disease. World Journal of Gastroenterology. PLEASANTON: Baishideng, 2020, roč. 26, č. 26, s. 3780-3791. ISSN 1007-9327. doi:10.3748/wjg.v26.i26.3780.
  2. KOMÍNEK, Martin, Rudolf AUTRATA, Barbora ŽAJDLÍKOVÁ, Inka KREJČÍŘOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Aneta SIWÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KADLČÍK. RARITNÍ MANIFESTACE M. COATS S CHOLESTEROLOSOU PŘEDNÍ KOMORY A NEOVASKULÁRNÍM GLAUKOMEM – KAZUISTIKA. In XXVIII. VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ OFTALMOLOGICKÉ SPOLEČNSOTI ČLS JEP. Ústí nad Labem: BOS org. s.r.o, 2020. s. 18. ISBN 978-80-88347-02-6.
  3. POREDSKÁ, Karolina, Lumír KUNOVSKÝ, Filip MAREK, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jiří DOLINA, Vladimír ZBOŘIL, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr JABANDŽIEV, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jakub VLAŽNÝ a Ladislav MITÁŠ. The Influence of Microscopic Inflammation at Resection Margins on Early Postoperative Endoscopic Recurrence After Ileocaecal Resection for Crohn's Disease. Journal of Crohn's and Colitis. Oxford: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 14, č. 3, s. 361-368. ISSN 1873-9946. doi:10.1093/ecco-jcc/jjz153.

  2019

  1. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Jan ŽÍDEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ, Vanessa HEARNDEN a Lucy VOJTOVÁ. Bilaminární kožní dermální náhrada: Vliv stabilního FGF2 na kapilární denzitu sledovanou pomocí modelů ex-ovo a in vivo. In Bioimplantologie 2019. 2019.
  2. LIPOVÝ, Břetislav, Jakub HOLOUBEK, Johana BÁBRNÁKOVÁ, Lucy VOJTOVÁ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin KNOZ, Jan ŽÍDEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vanessa HEARNDEN, Radomír MAGER a Ivan SUCHÁNEK. Dermální náhrady v každodenní medicínské praxi a experimentu. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 2019. 2019. ISSN 2336-520X.
  3. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLINAKOVA, Lucie VISTEJNOVA, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Development of an innovative nanostructured dermal matrix in combination with a hyperstable form of growth factor for fibroblasts (FGF2): Ex ovo and in vivo study. In 10th Congress of World Society for Reconstructive Microsurgery, Bologna, Italy. 2019.
  4. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduart GÖPFERT, Lukáš VACEK, Filip RŮŽIČKA, Eva NEDOMOVN, Lucy VOJTOVÁ a Martin KNOZ. Evaluace biologické aktivity dočasného biopolymerního hydrogelu pro vybrané růstové faktory u parciálních kožních defektů animálního modelu. In XVI. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 2019. 2019. ISSN 2336-520X.
  5. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Barbara HRDLIČKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Eva NEDOMOVÁ, Veronika ŠTRUBLOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ a Lucy VOJTOVÁ. In-vitro a in-vivo výsledy testování biopolymerního hydrogelu s využitím vybraných růstových faktorů v terapii parciálních kožních defektů. In Bioimplantologie 2019. 2019. ISBN 978-80-7392-307-5.
  6. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Rudolf AUTRATA, Inka KREJČÍŘOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Medulloepitheliom - kazuistika atypického případu. 1. vyd. Ústí nad Labem: Bos org s.r.o., 2019. s. 89. ISBN 978-80-87562-95-6.
  7. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Hana MAŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Jiří DOLINA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID, Petr MORAVČÍK a Vladimír PROCHÁZKA. Možnosti léčby ampulárního adenokarcinomu. In Budějovice gastroenterologické. 5. setkání mladých gasroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS. 2019.
  8. ŽÍDEK, Jan, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin KNOZ, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ a Veronika ŠVACHOVÁ. Sledování vaskularizace pomocí obrazové analýzy z histologických snímků regenerovaných měkkých tkání. In Bioimplantologie 2019. 2019.
  9. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Martin FALDYNA, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Testování bilaminární kožní náhrady obohacené stabilním FGF2 na ex ovo a in vivo modelech. In Mezioborové přístupy v hojení ran, Lednice na Moravě. 2019.

  2018

  1. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Hearnden VANESSA. Development of stable FGF2 enriched biopolymer nanostructured dermal substitute: Ex ovo and in vivo study. In 10th Anniversary of the European Plastic Surgery Research Council, August 23–25, 2018 Hamburg/Germany. 2018.
  2. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, Eva NEDOMOVA, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. First in vitro preliminary results of newly developed temporary antibacterial biopolymer hydrogels with selected growth factors. In 19th Congress of the International society for burn injuries, New Delhi, India. 2018.
  3. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika PAVLINAKOVA, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Innovative collagen-based nanotechnologically modified dermal substitute containing stable fibroblast growth factor 2 (FGF2): first impression of in-vitro and in-vivo models. In 19th Congress of the International Society for Burn Injuries, New Delhi, India. 2018.
  4. LIPOVÝ, Břetislav, Lucy VOJTOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Martin KNOZ, Johana BABRŇÁKOVÁ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Eva FILOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Inovativní dermální kolagenová matrix s nanovlákennou vrstvou obohacená o stabilní růstový faktor pro fibroblasty 2 (FGF2): První zkušenosti na in vitro a in vivo modelech. In 8th Central European Burn Congress, Bratislava. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
  5. PRUDIUS, Vadim, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Adam PEŠTÁL, Petr VLČEK, Ivan ČAPOV, Lenka VEVERKOVÁ a Michal REŠKA. Neovascularization after ischemic conditioning of the stomach and the influence of follow-up neoadjuvant chemotherapy thereon. VIDEOSURGERY AND OTHER MINIINVASIVE TECHNIQUES. POZNAN: TERMEDIA PUBLISHING HOUSE LTD, 2018, roč. 13, č. 3, s. 299-305. ISSN 1895-4588. doi:10.5114/wiitm.2018.75907.
  6. HOLOUBEK, Jakub, Břetislav LIPOVÝ, eva NEDOMOVÁ, Filip RŮŽIČKA, Lukáš VACEK, Martin KNOZ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Preliminary in vitro results of a temporary antimicrobial biopolymer hydrogel optimalization for selected growth factors in partial-thickness skin defects. 2018. ISBN 978-80-972285-6-9.
  7. OTAŠEVIČ, Tomáš, Petr VALIŠ, Martin REPKO, Marek ROUCHAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Srovnání klinických, morfologických a biochemických výsledků při použití solidního chondrograftu a návrtů spodiny při ošetření defektů kloubní chrupavky kolenního kloubu. Ortopedie. Praha: Mladá fronta a.s., 2018, roč. 12, č. 5, s. 210-216. ISSN 1802-1727.
  8. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Surgical treatment of ampullary adenocarcinoma – single center experience and a review of literature. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2018, roč. 31, č. 1, s. 46-52. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko201846.
  9. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: Ex ovo a in vivo studie. In Bioimplantologie 2018. 2018.
  10. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: In vivo studie na prasečím modelu. In Supplementum ke Kongresu sekce mladých chirurgů České chirurgické společnosti ČLS JEP Seč 14. – 15. 6. 2018, Rozhledy v Chirurgii. 2018. ISSN 0035-9351.
  11. KNOZ, Martin, Lucy VOJTOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Jakub HOLOUBEK, Johana BABRNÁKOVÁ, Lucie VIŠTEJNOVÁ, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Jiří DAMBORSKÝ a Vanessa HEARNDEN. Vývoj biopolymerní nanostrukturované dermální náhrady: In vivo studie na prasečím modelu. 2018.

  2017

  1. LIPOVÝ, Břetislav, Hana ŘIHOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ, Zuzana CHALOUPKOVÁ, M. HROMANIKOVA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEMPNÝ, Ivan SUCHÁNEK a Pavel BRYCHTA. Fatal progression of multifocal infection of Aspergillus sp. and multi-resistant Pseudomonas aeruginosa in a patient with toxic epidermal necrolysis and renal cancer. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2017, roč. 66, č. 3, s. 128-132. ISSN 1210-7913.
  2. BUŠKOVÁ, Jana, Monika Justýna POLÁČKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Koulování – nezvyklá příčina poranění sleziny. Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2017, roč. 62, č. 1, s. 6-7. ISSN 1210-7875.
  3. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Michal EID a Petr MORAVČÍK. Možnosti chirurgické léčby ampulárního adenokarcinomu. In 6. kongres České gastroenterologické společnosti. 2017. ISSN 1804-7874.
  4. MASARIKOVÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Raritní případ medulloepitheliomu u 18letého chlapce - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  5. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Tumory duodena jako vzácná diagnóza - naše zkušenosti za posledních 5 let. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  6. KNOZ, Martin, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GÖPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠVACHOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Lucy VOJTOVÁ. Užití pokročilých materiálů a nanomateriálů při ztrátových defektech plné tloušťky kůže, experimentální studie. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE PŘI LÉČBĚ RAN A KOŽNÍCH DEFEKTŮ. 2017.
  7. PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Dana PRUDIUS a Zdeněk KALA. Vascular anatomy of the stomach related to resection procedures strategy. Surgical and Radiologic Anatomy. Paris: Springer France, 2017, roč. 39, č. 4, s. 433-440. ISSN 0930-1038. doi:10.1007/s00276-016-1746-2.
  8. VOJTOVÁ, Lucy, Martin KNOZ, Břetislav LIPOVÝ, Martin FALDYNA, Eduard GOPFERT, Veronika ŠTĚPÁNKOVÁ, Jakub HOLOUBEK, Veronika ŠVACHOVÁ, Johana BABRNÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Eva PROSECKÁ, Martin PLENCNER, Eva FILOVÁ, Barbara KUBEŠOVÁ, Vanessa HEARNDEN a Jiří DAMBORSKÝ. Vliv růstových faktorů na biologickou aktivitu nanostrukturovaných vstřebatelných kožních náhrad: in-vitro a in-vivo experimentální studie. In IX.mezinárodní konference Bioimplantologie. 2017.
  9. MASARIKOVÁ, Aneta, Inka KREJČÍŘOVÁ, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Vzácný atypický retinoblastom u staršího dítěte - kazuistika. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.

  2016

  1. ŘÍČNÁ, Dita, Martina LENGEROVÁ, Martina PALACKOVÁ, Markéta HADRABOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Pavlína VOLFOVÁ, Jana BOUCHNEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Disseminated fusariosis by Fusarium proliferatum in a patient with aplastic anaemia receiving primary posaconazole prophylaxis - case report and review of the literature. Mycoses. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 59, č. 1, s. 48-55. ISSN 0933-7407. doi:10.1111/myc.12421.
  2. ČERVINKOVÁ, Ivana, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jan ŠENKYŘÍK a Anna SEEHOFNEROVÁ. Tubulopapilární adenom žlučníku – náhodný nález u tříletého chlapce s později dia­gnostikovanou metachromatickou leukodystrofií - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Ambit Media, 2016, roč. 79, č. 4, s. 453-457. ISSN 1210-7859.
  3. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Tomáš GROLICH a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Výsledky miniinvazivních resekcí pro adenokarcinom jícnu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.

  2015

  1. ČERVINKOVÁ, Ivana, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Anna SEEHOFNEROVÁ. Embryonální rhabdomyosarkom u chlapce s Costello syndromem. Česká radiologie. Praha: Galén, 2015, roč. 69, č. 4, s. 275-277. ISSN 1210-7883.
  2. JABANDŽIEV, Petr, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, David STARÝ, Denisa PAVLOVSKÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Ileo-transversoanastomóza, která neměla být provedena?! In IV. sympozium dětských IBD kazuistik. 2015. ISBN 978-80-905337-9-0.
  3. PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA a Vadym PRUDIUS. Ischemický conditioning žaludku před resekcí jícnu. Experementální studie. Klinická onkologie. Praha, 2015, roč. 2015, ročník 28, s. s148, 1 s. ISSN 1802-5307.
  4. PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Dana PRUDIUS. Ischemický conditioning žaludku před resekcí jícnu. Experementální studie. 2015.
  5. PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Dana PRUDIUS. Neovaskularizace žaludku po ischemickém conditioningu. In XV. Bedrnův den, Hradec Králové. 2015.
  6. PRUDIUS, Vadym, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Dana PRUDIUS. Neovaskularizace žaludku po ischemickém conditioningu. In XV. Bedrnův den. 2015.
  7. BRANČÍKOVÁ, Dagmar, Zdeněk MECHL, Zdeněk ADAM, Eva JANDÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Patient with inoperable pheochromocytoma. Current Oncology. Toronto: Multimed INC., 2015, roč. 22, č. 3, s. "E216"-"E219", 4 s. ISSN 1198-0052. doi:10.3747/co.22.2324.

  2014

  1. PRUDIUS, Vadym, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Dana WEBEROVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Cévní zásobení konduitu žaludku, teorie konstrukce náhrady jícnem. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
  2. LENGEROVÁ, Martina, Zdeněk RÁČIL, Kristýna HRNČÍŘOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Pavlína VOLFOVÁ, Dita ŘÍČNÁ, Petr BEJDÁK, Mojmír MOULIS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Barbora WEINBERGEROVÁ, Martina TOSKOVA a Jiří MAYER. Rapid detection and identification of mucormycetes in bronchoalveolar lavage samples from immunocompromised patients with pulmonary infiltrates by use of high-resolution melt analysis. Journal of Clinical Microbiology. WASHINGTON: AMER SOC MICROBIOLOGY, 2014, roč. 52, č. 8, s. 2824-2828. ISSN 0095-1137. doi:10.1128/JCM.00637-14.
  3. BRYCHTOVÁ, V., Jiří BLAHÁK, J. OBACZ, Jiří ZELINKA, P. FABIÁN, R. HRSTKA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Oliver BULIK a B. VOJTĚŠEK. Zhodnocení exprese proteinů AGR2, AGR3 a MUC4 u karcinomu dutiny ústní. In XXXVIII. brněnské onkologické dny a XXVIII. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky, 24.-25.4.2014, Brno. 2014. ISBN 978-80-86793-32-0.

  2013

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk ČECH, D. BEDNAROVA, Štěpán TUČEK, L. HANAKOVA, Mojmír MOULIS, Jiřina ZAVŘELOVÁ, M. MAN, Petr BENDA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA a Miroslav PENKA. Clinical impact of PAI 1 4G/5G gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. Neoplasma. BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES, 2013, roč. 60, č. 2, s. 151-159. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2013_020.
  2. ČERVINKOVÁ, Ivana, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Intramuskulární hemangiom. Česká radiologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 67, č. 4, s. 303-306. ISSN 1210-7883.
  3. PALACKOVÁ, Martina, Dita PALOUŠOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Shira TIMILSINA, Martina LENGEROVÁ, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Invasive mould disease involving the gastrointestinal tract caused by Neosartorya pseudofischeri in a haematological patient. Mycoses. Chichester: Blackwell Verlag GmbH, 2013, roč. 56, č. 3, s. 385-388. ISSN 0933-7407. doi:10.1111/myc.12038.

  2012

  1. PRAMUKOVÁ, Katarína, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Atypická manifestace retinoblastomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 88-92. ISSN 1213-1032.
  2. PRAMUKOVÁ, Katarína, Rudolf AUTRATA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Atypický případ medulloepitheliomu. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2012, XIII, I, s. 92-96. ISSN 1213-1032.
  3. TOŠKOVÁ, Martina, Dita PALOUŠOVÁ, Iva KOCMANOVÁ, Shira TIMILSINA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Martina LENGEROVÁ a Zdeněk RÁČIL. Invazívna mykóza gastrointestinálného traktu. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta a.s., 2012, roč. 14, příloha 5, s. 57-59. ISSN 1212-4184.
  4. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Štěpán TUČEK a Miroslav PENKA. Význam urokinázy a jejích inhibitorů pro invazi a metastazováni zhoubných nádorů. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2012, roč. 58, č. 2, s. 129-134. ISSN 0042-773X.

  2011

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří JARKOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Lada HANAKOVA, Mojmír MOULIS, Zbyněk ČECH, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Clinical Relevance of uPA, uPAR, PAI 1 and PAI 2 Tissue Expression and Plasma PAI 1 Level in Colorectal Carcinoma Patients. Hepatogastroenterology. 2011, roč. 58, č. 112, s. 1918-1925. ISSN 0172-6390. doi:10.5754/hge10232.
  2. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Štěpán TUČEK, L. HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS, J. ZAVŘELOVÁ, M. MAN, Petr BENDA, Oldřich ROBEK, Zdeněk KALA a Miroslav PENKA. Clinical significance of the plasminogen activator system in relation to grade of tumor and treatment response in colorectal carcinoma patients. Neoplasma. 2011, roč. 58, č. 5, s. 377-385. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2011_05_377.
  3. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Štěpán TUČEK, Lada HANÁKOVÁ a Mojmír MOULIS. Plazminogen aktivátor systém a jeho klinický význam u pacientů s nádorovým onemocněním. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 6, s. 418 - 423. ISSN 0862-495X.
  4. VALIŠ, Petr, Richard CHALOUPKA, Martin REPKO, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Barbara KUBEŠOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Současná implantace solidního chondrograftu a plastika LCA s využitím kadaverózního štěpu. In Bioimplantologie 2011. 2011. ISBN 978-80-7392-156-9.

  2010

  1. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Edita UNČOVSKÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Boris HABANEC. Atypická klinická manifestace medulloepitheliomu u dítěte. Folia strabologica et neuroophthalmologica. ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 12-13. ISSN 1213-1032.
  2. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Iva KROUPOVÁ, J. ŠMARDOVÁ, R. HRABÁLKOVÁ, M. SVITÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. Detekce uroteliálního karcinomu pomocí fluorescenční in situ hybridizace - vlastní zkušenosti. Praha: Galén, 2010. s. 19-20. ISBN 978-80-7262-708-0.
  3. LINHARTOVÁ, Marcela, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Ivo NOVOTNÝ, Igor ČERNÝ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Diagnostika MEN s vysužitím stanovení chromograninu A, kazuistika. In Edukační sborník XXXIV. Brněnské onkologické dny. 2010. ISBN 978-80-86793-15-3.
  4. KŘEN, Leoš, Jaroslav MELUZÍN, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří MAYER, Petr KALA, Ladislav GROCH, Ivan HORŇÁČEK, Petr RAUŠER a Michal VLAŠÍN. Experimental model of myocardial infarction: Histopathology and reperfusion damage revisited. Pathology Research and Practice. 2010, roč. 206, 2010, č. 9, s. 647-650. ISSN 0344-0338.
  5. KUBEŠOVÁ, Barbara, Lucie ŠTRAJTOVÁ, Jana KOMÁRKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jan VALENTA, Dalibor PACÍK a Vítězslav VÍT. Chromaffin cells isolation and thein important role in treatment of pain. In 19th International Congress of the European Association of Tissue Banks. 2010.
  6. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Juxtaglomerular cell tumor - a rare cause of secondary hypertension. Bratislava Medical Journal. Bratislava: LF UK, 2010, roč. 111, č. 12, s. 653-655. ISSN 0006-9248.
  7. ŠTRAJTOVÁ, Lucie, Jana KOMÁRKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Dalibor PACÍK, Barbara KUBEŠOVÁ a Jan VALENTA. Možnost izolace chromafinních buněk a jejich význam pro léčbu bolesti. In Bioimplantologie 2010. 2010. ISBN 978-80-7392-124-8.
  8. MAREČKOVÁ, Natália, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Leoš KŘEN a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Post prostatectomy in-vitro biopsy findings in patients with a clinically significant cancer: How reliable are the results of Vienna nomogram biopsy? European Urology Suplements. Elsevier B.V., 2010, roč. 9/2010, č. 6, s. 655-656. ISSN 1569-9056.
  9. MAREČKOVÁ, Natália, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Leoš KŘEN a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Post prostatectomy in-vitro biopsy findings in patients with a clinically significant cancer: How reliable are the results of Vienna nomogram biopsy? In EAU 10th Central European Meeting (CEM). 2010.
  10. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Edita UNČOVSKÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Boris HABANEC. Vzácná klinická manifestace retinoblastomu - kazuistiky. Folia strabologica et neuroophthalmologica. Praha: ČSDOS, 2010, roč. 11, č. 1, s. 21-22. ISSN 1213-1032.

  2009

  1. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Boris HABANEC. Atypická klinická manifestace medulloepitheliomu. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 10-11. ISBN 978-80-254-5321-6.
  2. PROCHÁZKOVÁ, Dagmar, Boris HABANEC, Michal FEDORA, Milan ELLEDER, Petra KONEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Hepatosplenomegálie a střádavá onemocnění. In VII.Festival kazuistik, Pediatrická konference, Sborník abstrakt 2009. Luhačovice: zlínský kraj, 2009. s. 14. ISBN 978-80-254-4373-6.
  3. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘIČKOVÁ, Yvonne STAŇKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Bohdan KADLEC, Zdeněk PAVLOVSKÝ a K. CHROUST. Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer. Lung Cancer. Lugano, Switzerland, 2009, roč. 64, Suppl 1, s. 530-531. ISSN 0169-5002.
  4. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Iva FALKOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Milan VOTAVA. Naše zkušenosti s metodou Fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 45, č. 2, s. 46-49. ISSN 1210-7875.
  5. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Boris HABANEC. Vzácná klinická manifestace retinoblastomu. In Sborník XVII. výročního sjezdu České oftalmologické společnosti. Praha: ČOS, 2009. s. 15-16. ISBN 978-80-254-5321-6.

  2008

  1. PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Boris HABANEC, Josef FEIT, Leoš KŘEN, Svatopluk ČECH a Marcela CHARVÁTOVÁ. Exprese CD34 a CD117 v nádoru z juxtaglomerulárních buněk ledviny. Čes. Slov patol. a soudní lékařství. Praha: ČLS, 2008, roč. 44, č. 3, s. 81-83. ISSN 1210-7875.
  2. VAŠUTOVÁ, Irena, Jana SKŘČKOVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Marcela TOMÍŠKOVÁ, Jana KAPLANOVÁ, Bohdan KADLEC, Yvonne STAŇKOVÁ, Leoš KŘEN, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Adam SVOBODNÍK. Markers of proliferation activity in non-small cell lung cancer. Endoscopic Review. Slovenia, 2008, roč. 1, č. 29, s. 77-78. ISSN 1318-8941.
  3. HALÁMKOVÁ, Jana, Igor KISS, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Zbyněk ČECH, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, A. SVOBODNÍK, L. HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS a Miroslav PENKA. Role of Plasminogen Activator Inhibitor Type 1 (PAI 1) its Gene Polymorphism and Urokinase-type Plasminogen Activator (uPA) and Urokinase Plasminogen Activator Receptor (uPAR) in Tumor Tissue in Colorectal Carcinoma Patients. Annals of Oncology. 2008, roč. 19, Suppl. á, s. 321-. ISSN 0923-7534.
  4. HALÁMKOVÁ, Jana, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří TOMÁŠEK, Štěpán TUČEK, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Mojmír MOULIS, Igor KISS a Miroslav PENKA. Significance of plasminogen activator inhibitor type 1 and its gene polymorphism in colorectal carcinoma patients. In XIXth International congress on fibrinolysis and proteolysis. Vienna, Austria, 2008. s. 142-142, 180 s.

  2007

  1. KŘEN, Leoš, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Jiří MAYER, Jaroslav MELUZÍN, Ladislav GROCH a Ivan HORŇÁČEK. An Experimental Model of Myocardial Infarction in Pigs: Reperfusion Damage, Dynamics of Healing Processes. Abstract. Německo: Springer Verlag, 2007. 621 s. Virchows Archiv. ISSN 0945-6317.
  2. FEIT, Josef, Věra FEITOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Ondřej SOUČEK, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Eva JANDÁKOVÁ, Marta JEŽOVÁ, Katarína MÚČKOVÁ a Milana ŠACHLOVÁ. Atlas patologie pro studenty medicíny. 0.99. Brno, 2007.
  3. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Atypická klinická manifestace medulloepitheliomu- kazuistika. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 95-98. ISSN 1213-1032.
  4. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Atypická manifestace retinoblastomu - kazuistika. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007.
  5. HALÁMKOVÁ, Jana, Karel STARÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Šárka BOHATÁ a Jiří TOMÁŠEK. Benigní lipomatózní onemocnění. Postgraduální medicína. Česká republika, 2007, roč. 9, č. 4, s. 366-371. ISSN 1212-4184.
  6. MACHÁLKA, Milan a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Desmoplastický osifikující fibrom čelisti. In X. Olomoucké onkologické dny. 2007.
  7. ŠPANIHEL, Jan, Pavel WEBER, Jiří TOMÁŠEK, Zdeněk KALA, Lucie KŘIKAVOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Maligní fibrózní histiocytom břišní dutiny mimoorgánové lokalizace. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 143-145. ISSN 1212-7299.
  8. MÚČKOVÁ, Katarína, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Ondřej SOUČEK. Ménétrier's disease and gastric carcinoma : a case report. In 15. sjezd českých a slovenských patologů : program a sborník abstrakt. 2007. s. 67. ISBN 987-80-7368-331-3.
  9. MACHÁLKA, Milan, Danica BRONIŠOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Nádorová onemocnění čelistí u dětí. In XXXI. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 282-282. ISBN 978-9780-86793-09-2.
  10. MACHÁLKA, Milan, Danica BRONIŠOVÁ a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Nádorová onemocnění čelistí u dětí. In Publikováno v Edukačním sborníku MOÚ. Brno: XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty, 2007. s. 169-170. ISBN 978-978086793-09-2.
  11. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Dana DOSTÁLKOVÁ. Reninoma - a rare cause of hypertension. Pediatric Nephrology. Heidelberg: Springer, 2007, roč. 22, č. 9, s. 1486-1486. ISSN 0931-041X.
  12. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Štěpán TUČEK a Petra VODÁKOVÁ. Role plazma hladiny inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI I), jeho genového polymorfismu a současně inhibitoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (PAI I) a receptoru urokinase-typ plazminogen aktivátoru (uPAR) v nádorové tkáni u pacientů. In KISS, Igor a Miroslav PENKA. XXXI. Brněnské onkologické dny. 2007.
  13. HALÁMKOVÁ, Jana, Jiří TOMÁŠEK, Zbyněk ČECH, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Mojmír MOULIS, Adam SVOBODNÍK, Lada HANÁKOVÁ, Štěpán TUČEK, Petra VODÁKOVÁ, Igor KISS a Miroslav PENKA. Význam plazminogen-aktivátor systému (PAS) se zaměřením na inhibitor urokinase-typ plazminogen aktivátor (PAI 1) a jeho genový polymorfismus u pacientů s kolorektálním karcinomem. In XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2007. vyd. Olomouc: Rubico, 2007. s. 94-95. ISBN 978-80-7346-078-5.
  14. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Vzácná klinická manifestace medulloepitheliomu - kasuistika. In Sborník abstrakt XV.Výroční sjezd ČOS. 2007. s. 154. ISBN 978-80-87086-01-8.
  15. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Tomáš HABANEC. Vzácná klinická manifestace retinoblastomu- kazuistika. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2007. 2007, roč. 8, č. 5, s. 98-102. ISSN 1213-1032.

  2006

  1. KŘEN, Leoš, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Katarína MÚČKOVÁ a Martin SMRČKA. Jaká je vaše diagnóza? Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 42/51, č. 2, s. 65+95, 2 s. ISSN 1210-7875.
  2. PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Eva JANDÁKOVÁ, Dalibor STRATIL a Sylva HOTÁRKOVÁ. Maligní fibrozní histiocytom - popis 2 případů. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2006, roč. 42, č. 1, s. 39-42. ISSN 1210-7875.
  3. PYROCHTOVÁ, Soňa, Rudolf AUTRATA, Inka HELMANOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK a Kristina VODIČKOVÁ. Maligní nonteratoidní medulloepitheliom u 18 letého chlapce-kazuistika. In Sborník abstrakt XIV.výročního kongresu ČSO s mezinárodní účastí. Euroverlag s.r.o. Plzeň, 2006. s. 71. ISBN 80-7177-974-1.
  4. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Naše zkušenosti s užitím fluorescenční in situ hybridizace Fish-Urovysion v diagnostice uroteliálních karcinomů ( TCC). Česká urologie. 2006, roč. 2006, č. 10, s. 40. ISSN 1211-8729.
  5. VÍT, Vítězslav, Dalibor PACÍK, Aleš ČERMÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Iva KROUPOVÁ, Jana ŠMARDOVÁ, Renata HRABÁLKOVÁ, Miluše SVITÁKOVÁ, Karel DVOŘÁK a Milan VOTAVA. První zkušenosti s metodou fluorescenční in situ hybridizace při detekci uroteliálního karcinomu. In XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. s. 216-217. ISBN 80-86793-06-0.
  6. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Inka HELMANOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš KEPÁK. Případ vzácné atypické manifestace retinoblastomu-kazuistika. In Sborník abstrakt XIV výročního kongresu ČSO s mezinárodní účastí. Euroverlang s.r.o. Plzeň, 2006. s. 72. ISBN 80-7177-974-1.

  2005

  1. AUTRATA, Rudolf, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Rare atypical manifestation of retinoblastoma in 12-year-girl - A case report. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 51-56. ISSN 1213-1032.
  2. AUTRATA, Rudolf, Kristina VODIČKOVÁ, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Raritní atypická manifestace retinoblastomu u 12-leté dívky. In Sborník abstrakt -III.Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 93. ISBN 80-86225-73-9.
  3. AUTRATA, Rudolf, Tomáš KEPÁK, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Kristina VODIČKOVÁ, Kateřina ŠENKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Unusual clinical course and manifestation of medulloepithelioma - A case report. Folia strabologica et neuroophthalmologica 2005. Praha: ČSA, 2005, roč. 8, č. 1, s. 57-61. ISSN 1213-1032.
  4. AUTRATA, Rudolf, Soňa PYROCHTOVÁ, Zdeněk PAVLOVSKÝ, Tomáš KEPÁK, Kristina VODIČKOVÁ, Jaroslav ŘEHŮŘEK a Boris HABANEC. Vzácný případ medulloepitheliomu u 18-letého chlapce. In Sborník abstrakt -III. Bilaterální Česko-Slovenské symposium. 1. vyd. Nucleus HK, 2005. s. 92. ISBN 80-86225-73-9.

  2004

  1. HERMANOVÁ, Markéta, Rudolf NENUTIL, Leoš KŘEN, Josef FEIT, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Petr DÍTĚ. Proliferative activity in pancreatic intraepithelial neoplasias of chronic pancreatitis resection specimens: detection of a high grade lesion. NEOPLASMA. Bratislava: Slovenská akademie věd Bratislava, 2004, roč. 51/2004, č. 5, s. 400-404. ISSN 0028-2685.
  2. LUKÁŠOVÁ, Emilie, Stanislav KOZUBEK, Martin FALK, Michal KOZUBEK, Jan ŽALOUDÍK, Václav VAGUNDA a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Topography of genetic loci in the nuclei of cells of colorectal carcinoma and adjacent tissue of colonic epithelium. Chromosoma. Berlin: Springer-Verlag, 2004, roč. 112, č. 5, s. 221-230. ISSN 0009-5915.

  2003

  1. PAVLOVSKÝ, Zdeněk a Václav VAGUNDA. Apoptóza - vybrané metody detekce apoptózy a asociovaných regulačních faktorů na tkáňových řezech z nádorového materiálu. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2003, roč. 39, č. 1, s. 6-9. ISSN 1210-7875.
  2. LUKÁŠOVÁ, Emilie, Stanislav KOZUBEK, Martin FALK, Michal KOZUBEK, Jan ŽALOUDÍK, Václav VAGUNDA, M ROCCHI a Zdeněk PAVLOVSKÝ. Organization of selected loci of chromosomes 7,11, and 20 in cells colorectal carcinoma and adjacent colonic tissue. In Conference on Biophysics of the Genome, 2. – 4. dubna, 2003, Hlohovec, Česká republika.In: Scientific Programme and Book of Abstracts, p. 30. 2003.
  3. PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Boris HABANEC, Markéta HERMANOVÁ, Igor PENKA a Zdeněk KAPLAN. Segmentální chybění střevní svaloviny. Česko-slovenská patologie a soudní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2003, roč. 39, č. 2, s. 85-87. ISSN 1210-7875.

  2001

  1. HUSOVÁ, Libuše, Jan LATA, Michal ŠENKYŘÍK, Vladimír PROCHÁZKA, Jaroslav BOUDNÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Petr HUSA. Akutní krvácení z horní části trávicí trubice - naše zkušenosti. Vnitřní lékařství. Česká republika: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 47, č. 6, s. 354-360. ISSN 0042-773X.
  2. PAVLOVSKÝ, Zdeněk, Zdeněk LUKÁŠ, Marie KUNČÍKOVÁ a Andrea ZAKOUTOVÁ. Kongenitální myopathie s hypoplazií vláken 2. typu. Československá patologie a soudní lékařství. 2001, roč. 37, č. 2, s. 69-71. ISSN 1210-7875.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 12. 2023 06:41