Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. POLÁKOVÁ, Jana, Hana BOČKOVÁ, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Pavel KOSEK, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Dvanácte vrchů ten strom má. Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. 2022.
 2. BOČKOVÁ, Hana, Daniel DRÁPALA, Martin DROZDA, Jiří DUFKA, Věra FROLCOVÁ, Marie HANZELKOVÁ, Markéta HOLUBOVÁ, Jakub IVÁNEK, Marta KONDROVÁ, Pavel KOSEK, Maciej Jerzy METRAK, Olga NAVRÁTILOVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Jana POLÁKOVÁ, Tomáš SLAVICKÝ a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Dvanácte vrchů ten strom má: Kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou: Katalog k výstavě. Ed. Michaela Boháčová. Brno: Moravské zemské muzeum,, 2022. 133 s. ISBN 978-80-7028-557-2.
 3. 2021

 4. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Balbínovské citace vzhledem k cyrilometodějské homiletice. Význam Jana Jiřího Středovského z hlediska recepce Balbínova díla. In Konference ke 400. výročí narození Bohuslava Balbína. 2021.
 5. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela, Ivo POSPÍŠIL a Veronika JÍLKOVÁ. Kontexty literární vědy X. 1. vyd. Brno: Tribun, 2021. 194 s. ISBN 978-80-263-1658-9.
 6. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Typologické paralely české a polské barokní cestopisno-historicko-memoárové literatury. In Martinek, Libor. České a polské literární baroko. Czeski i polski barok literacki. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 75-81. ISBN 978-80-7510-435-9.
 7. 2020

 8. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K OBRAZU ŽENY VE STARŠÍ ČESKÉ LITERATUŘE. 1. vyd. Plovdiv, Bulharsko: Университетско издателство „Паисий Хилендарски, 2020. s. 143-149. ISBN 978-619-202-612-7.
 9. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Výjimečný divadelní počin : Mejerchold : (představení Divadelního Studia Marta Janáčkovy Akademie múzických umění). Novaja rusistyka. Brno: Česká asociace slavistů, 2020, roč. 13, č. 2, s. 53-57. ISSN 1803-4950.
 10. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Z KÁZŇOVEJ PRÓZY I. Slovenská literatúra. Bratislava: SAV, 2020, roč. 67, č. 5, s. 496-500.
 11. 2019

 12. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové rady doktorského studia Česká literatura UP Olomouc. oborová rada doktorského studia Česká literatura UP Olomouc., 2019.
 13. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Já a starší literatura. In Ivo Pospíšil. Sborník třinácti. Mezi generacemi. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek, 2019. s. 20-23. ISBN 978-80-88296-03-4.
 14. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ke stereotypu zobrazování Turka ve starší české literatuře. In Helena Pavlincová. FILOSOFIE JAKO ŽIVOTNÍ CESTA. AD HONOREM JAN ZOUHAR. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 153-157. ISBN 978-80-210-9457-4.
 15. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Ivo POSPÍŠIL. Kontexty literární vědy IX. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2019. 194 s. ISBN 978-80-263-1481-3.
 16. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. O žlutém mužátku. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek, 2019. s. 19-23. ISBN 978-80-88296-03-4.
 17. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Previous research into a „kramarska pisen“, especially from the literary point of view. In Transformations of Czech ‘kramářské písně’ (Broadside Ballads) – media, traditions, contexts. 2019.
 18. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Staročeský odkaz Eduarda Petrů se zaměřením na dílo Petra z Chelčic. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty UP, 2019. ISSN 1803-876X.
 19. 2018

 20. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka Redakční rady časopisu Studia Comeniana et historica. 2018 - 2023.
 21. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka Vědecké rady Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. 2018 - 2023.
 22. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Kontexty recepce Balbínovy Obrany od druhé poloviny 17. století minimálně až do první poloviny 18. století. In Zand, Gertraude; Newerkla, Stefan. Jezuitská kultura v českých zemích. 1. vyd. Brno: Host, 2018. s. 155-172. Jezuitská kultura v českých zemích. ISBN 978-80-7577-698-3.
 23. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární toulky Pozořickem (In: Pozořice v literatuře). 1. vyd. Brno: Městys Pozořice, 2018. 232 s. Pozořice v proměnách času. ISBN 978-80-88131-42-7.
 24. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Petr z Chelčic vzhledem k odbornému odkazu Eduarda Petrů. In Vědecký odkaz prof. PhDr. Eduarda Petrů, DrSc. Vědecké kolokvium. Katedra bohemistiky UPOL a Literárněvědná společnost v Olomouci, 7. prosince 2018. 2018.
 25. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Staročeský odkaz Eduarda Petrů se zaměřením na dílo Petra z Chelčic. In Konference k 90. výročí narození prof. E. Petrů, DrSc. 2018.
 26. 2016

 27. ZURAKOWSKI BOGUSLAW, TYTKO MAREK MARIUSZ a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. czlonka Miedzynarodowej rady Naukowej Krakow. Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. The International Scientific Periodical (, 2016.
 28. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka Česko-slovenskej asociácie porovnávacej literárnej vedy. 2016 - 2018.
 29. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ke Komenského přístupům v Manualníku vzhledem k biblickému textu. 1. vyd. Brno, 2016. s. 37-40. ISBN 978-80-210-8207-6.
 30. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius’s Approaches to the Biblical Texts in his Manual or Core of the Whole Saint Bible. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 19, č. 1, s. 29-39. ISSN 1213-2144.
 31. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Libor MARTINEK. Zlatý fond české kultury a jeho proměny. 1. vyd. Opava, 2016. 103 s. Literature and science. ISBN 978-80-905781-0-4.
 32. 2015

 33. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K několika empirickým výsledkům komparativního bádání. In Súčasná česká a slovenská literárna komparatistika. 2015.
 34. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K paralelám Chelčický - Tolstoj - Gándhí. Havlíčkův Brod: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2015.
 35. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ke komparaci několika českých a polských raněnovověkých paralel. In Pospíšil, Ivo. Střední Evropa včera a dnes: proměny koncepcí : kolektivní monografie. 1. vydání. Brno: Jan Sojnek - nakladatelství Galium, 2015. s. 33-42. ISBN 978-80-905336-7-7.
 36. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela, Jan FILIPSKÝ a TANNEROVÁ, EVA. Můj život aneb O mých experimentech s Pravdou. 1. vyd. Brno: Miloš Palatka, naklad. Almi, 2015. ISBN 978-80-87494-15-8.
 37. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the theme of Homeland in the Works of Comenius and in the Official Baroque Literature of the Czech Lands. In Wouter Goris, Meinert A. Meyer, Vladimír Urbánek. Gewalt sei ferne Dingen. 1. vyd. Wiesbaden: Springer, 2015. s. 395-403.
 38. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Vienna Cyrillo Methodian Homilies from the 18th century. In Kouřil, Pavel et al. The Cyril and Methodius Mission and Europe. 1. vydání. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2015. s. 376-382. ISBN 978-80-86023-50-2.
 39. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Vprs za diferencijacijata meždu knvencinalnata i literaturn prestižnata chomiletika epochata na baroka. Slavjanski dialozi. Plovdiv, Bulharsko: Universitet Pajsij Chilendarski, 2015, roč. 12, č. 12, s. 59-66. ISSN 1312-5346.
 40. 2014

 41. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Barokní cyrilometodějská kázání. K 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 2014.
 42. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise pro českou literaturu PF Univerzity Hradec Králové. 2014 - 2018.
 43. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Málo známá osobnost polské literatury - Anna Stanislawská. Literární vědec, historik a folklorista. Sborník k 70. narozeninám Jiřího Fialy. 2014, s. 84-87.
 44. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Sedm rozhlasových medailonů polských autorů 16.-17. století: Mikołaj Rej z Naglowic; Mikołaj Sęp-Sarziński, Wespazjan Kochowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Waclaw Potocki, Anna Stanislawska. 2014.
 45. 2013

 46. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Barokní slavismus v německy psaných cyrilometodějských textech barokního období. Naučni trudove. Plovdiv: Plovdivski universitet "Paisij Chilendarski", 2013, sb. G, č. 50, s. 16-22. ISSN 0861-0029.
 47. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka mezinárodni redakční rady Prací Filologické Fakulty Plovdivské univezity (http://slovo.uni-plovdiv.net/naucni-trudove. 2013.
 48. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise pro polskou literaturu FF MU. 2013 - 2018.
 49. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Jan ROKYTA. Doba a dílo Petra Chelčického. 1. vyd. Blansko: Miloš Palatka, 2013. 94 s. ISBN 978-80-87494-05-9.
 50. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the theme of Homeland in the Works of Comenius and in the Official Baroque Literature of the Czech Lands. In Comenius Conference, Naarden. 2013.
 51. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. předsedkyně Literárněvědné společnosti, pobočka Brno. 2013 - 2018.
 52. 2012

 53. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka mezinárodní rady redakční rady Prací Filologické Fakulty Plovdivské univerzity. 2012.
 54. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise pro polskou literaturu FF MU. 2012 - 2017.
 55. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka oborové komise pro ruskou literaturu FF MU. 2012 - 2017.
 56. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. členka vědecké rady MZK v Brně. vědecká rada MZK v Brně, 2012.
 57. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Jazyková komunikace v dějinách lidstva. Historie masové komunikace. 1. vyd. Praha: UJAK v Praze, s. r. o, 2012. 57 s. e-learning.
 58. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Miroslav PLEŠÁK. Jubilejní benefice pro Artura Závodského. 1. vyd. Brrno: Masarykova univerzita, 2012. 200 s. ISBN 978-80-210-6157-6.
 59. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Komenský a jeho Cesta světla. In celoevropská konference lektorů jihoslovanských jazyků. 2012.
 60. 2011

 61. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Europejski wymiar literatury czeskiej i polskiej. In Libor Martinek. Evropská dimenze české a polské literatury. 2011. vyd. Opava: SU Opava, 2011. s. 57-63, 8 s. ISBN 978-80-7248-719-6.
 62. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Interpretační rozměry barokní homiletiky - problémy a tázání. In Marta Keruĺová, Josef Brunclík, Silvia Lauková. Interpretačný rozmer literárnych textov minulosti. První. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2011. s. 21-26, 7 s. ISBN 978-80-8094-966-2.
 63. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K vývojovému pojetí postavy Alexandra Makedonského. In Jana Kolářová a Marie Janečková. Viator Pilsnensis. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 88-93. ISBN 978-80-261-0071-3.
 64. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. O změnách v tzv. zlatém fondu české kultury. In vyžádaná přednáška. 2011.
 65. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Poznámky k ruskému a perskému areálu. In Evropské areály a metodologie. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 129-136. Evropské areály a metodologie. ISBN 978-80-210-5434-9.
 66. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. POZNÁMKY KE STAROČESKÉMU ODKAZU JANA VILIKOVSKÉHO. In Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. Brněnské texty k slovakistice XV. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů a Ústav slavistiky FF MU spolu s Literárním informačním centrem v Bratislavě, 2011. s. 3-11, 8 s. ISBN 978-80-7399-769-4.
 67. 2010

 68. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Čteme dnes beletrii? In vyžádaná přednášku pro Gymnázium Moravský Krumlov. 2010.
 69. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K literárnímu kontextu roku 1609. Studia Comeniana et Historica. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2010, XXXXIX, 81-82, s. 187-194. ISSN 0323-2220.
 70. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K metodologii v bádání o starší literatuře. In přednáška na plovdivské univerzitě. 2010.
 71. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K paralelám a rozdílům mezi starší českou a slovenskou literaturou. In přednáška pro prešovskou univerzitu. 2010.
 72. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Josef ŠAUR. Ke vztahům jedné slovanské pohádky. Novaja rusistika. Brno: Tribun, 2010, III, č. 2, s. 73-77, 4 s. ISSN 1803-4950.
 73. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the genre system of the 1609 year. In zvaná přednáška. 2010.
 74. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Pohledy na barokní umění. In přednáška pro Univerzitu 3. věku. 2010.
 75. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Sondy do cyrilometodějské německy psané barokní homiletiky. In Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. 1. vyd. Praha: nakladatelství ARSCI, 2010. s. 217-227. Jazykověda, 4. svazek. ISBN 978-80-7420-008-3.
 76. 2009

 77. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela a Vladimír URBÁNEK. Ad memoriam Eduard Petrů. Acta Comeniana. Praha: Filosofia, 2009, XLIV-XLV, 20-21, s. 333-338, 7 s. ISSN 0231-5955.
 78. 2008

 79. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K rozlišení konvenční a literárně prestižní homiletiky období baroka. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008, V 10, V 10, s. 69-75. ISSN 1213-2144.
 80. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Noch einmal zu den Beziehungen zwischen der mittelaletrichen Legendistik und der Legendistik des Barocks. In Literatur und Übersetzung : bohemistische Studien. 1. vyd. Greifswald: Universität Greifswald, 2008. s. 61-66. ISBN 978-3-86006-301-9.
 81. 2007

 82. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární fenomén nepomucenské homiletiky. 1, upravené. Brno: Tribun Brno, 2007. 135 s. ISBN 978-80-87139-16-5.
 83. KUDRNÁČ, Jiří a Michaela SOLEIMAN POUR HASHEMI. Památce profesora Milana Kopeckého. In Bohemica Litteraria, V8. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-7. ISBN 978-80-210-4397-8.
 84. 2006

 85. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně. In Otázky českého kánonu. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006. s. 330-336. ISBN 80-85778-50-5.
 86. HASHEMI /KOPECKÁ/, Michaela a Mario CAPALDO. Le culture letterarie delle terre Ceche. In Lo spazio letterario del medioevo. Roma: Salerno editrice, 2006. s. 631-668. Volume III. ISBN 88-8402-502-8.
 87. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Zlatý fond české kultury a jeho proměny. Seoul: Gaon Books Publishing Company, 2006. 125 s. Gaon Books Publishing Company.
 88. 2005

 89. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. K rozboru barokních pamětí. In "Sb. Kliment Ochridski". 1. vyd. Sofie: Univ. izd. Sofie., 2005. s. 410-417. ISBN 954-07-2101-6.
 90. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 112 s. Spisy Filozofické fakulty č. 357. ISBN 80-210-3922-1.
 91. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius philosophy and its reflection in Czech Prose. In Theology and Literature of Comenius. Seoul, Korea: Korea-Czech Comenius Society, 2005. s. 33-44.
 92. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the Development of the Contemporary Czech Literature. In East Europian Studies. 1. vyd. Seoul: HUFS (Hankuk University of Foreign Studies), Seoul, 2005. s. 203-220, 17 s.
 93. 2004

 94. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Czech Prose after 1989. In The Cross-cultural Conflicts of the Eastern & Balkan Europe after 10 Democratization. Soul: Hankuk University of Foreign Studies, 2004. s. 25-40.
 95. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On Comenius Literary Theory Approach with Comparison to others Czech Baroque Literary Efforts. In Theology and Literature of Comenius. Soul: Korea-Czech Comenius Society, 2004. s. 9-17.
 96. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the Czech Language Policy from the Viewpoint of the Literary Science. In On the Language Policy of the Eastern and Central Europe. Seoul: Hankuk University of Foreign Studies, 2004. s. 25-30, 5 s.
 97. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Slovník vybraných děl české literatury. In Slovník vybraných děl české literatury. Praha: Scientia, 2004. s. 11-27. edice pro střední školy a veřejnost. ISBN 80-7183-317-7.
 98. 2003

 99. HORÁKOVÁ, Michaela. Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultur. In Acta Comeniana 15-16. Praha: AV ČR, 2003. s. 449-451. ISSN 0231-5955.
 100. HORÁKOVÁ, Michaela. Co ještě zbývá vydat z díla Zdeňka Kalisty? In Přednášky a besedy z XXXVI. běhu LŠSS. Brno: MU, 2003. s. 71-73. ISBN 80-210-2885-8.
 101. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Italský přínos k nepomucenské homiletice českého prostředí. In Baroko v Itálii, baroko v Čechách. Praha-Roma: AV Č, UK Praha, 2003. s. 291-302, 11 s. ISBN 80-7007-176-1.
 102. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Literární baroko v pojetí Arna Nováka. Vývoj bádání a jeho další perspektivy. Sborník prací FF BU. 2003, V 5-6, č. 1, s. 15-25, 10 s. ISSN 0231-7710.
 103. 2002

 104. HORÁKOVÁ, Michaela. Kalistova "Česká barokní pouť" ve vztahu k dílu Bohuslava Balbína. In Balbínovská miscellanea: (sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 380. výročí narození Bohuslava Balbína, Klatovy 3. a 4. 12. 2001). Klatovy: Městská knihovna Klatovy, 2002. s. 93-96. ISBN 80-238-9957-0.
 105. SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. vedoucí oborové komise česká literatura FF MU. 2002 - 2018.
 106. 2001

 107. KALISTA, Zdeněk. Česká barokní pouť. (Ed. textu Zdeňka Kalisty, editorka, autorka dvou závěrečných studií). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2001. 287 s.
 108. HORÁKOVÁ, Michaela. K jednomu úkolu barokologického bádání. ČL. 2001, roč. 49, č. 2, s. 195-205. ISSN 0009-0468.
 109. HORÁKOVÁ, Michaela. K rozdělení české nepomucenské homiletiky do skupin. Bibliotheca Strahoviensis. Praha, 2001, č. 4-5, s. 231-251. ISSN 1213-6514.
 110. HORÁKOVÁ, Michaela. Ke specifice barokních pamětí. In Sb. z konference Paměti - způsob zobrazení skutečnosti. Olomouc, 2001. s. 107-115. ISBN 80-86249-15-8.
 111. HORÁKOVÁ, Michaela. O dosud poslední barokologické edici. In Sb. Letní školy slovanských studií. Brno, 2001. s. 71-73.
 112. HORÁKOVÁ, Michaela. Soupis prací Milana Kopeckého za léta 1995-2000. SceH. Uherský Brod, 2001, XXXI, č. 65-66, s. 273-277.
 113. HORÁKOVÁ, Michaela. Ze zákulisí vydávání jedné Kalistovy knihy. SPFFBU, řada V 4. Brno: FFMU, 2001, s. 139-146.
 114. 2000

 115. HORÁKOVÁ, Michaela a Milan KOPECKÝ. Jak Martin Chlubil bloudil a na pravou cestu opět se vrátil. (Ed. knihy Václava Kosmáka, autorka doslovu, vysvětlivek a ed. poznámky). 1. vyd. Brno: Blok, 2000. 462 s. ISBN 80-7268-043-9.
 116. HORÁKOVÁ, Michaela. K problematice literárních učebnic pro střední školy. Ed. Ivo Navrátil. In Minulost, přítomnost a budoucnost gymnaziálního vzdělaní. 1. vyd. Semily: Státní okresní archiv Semily, 2000. s. 207-213. ISBN 80-86254-2-X.
 117. HORÁKOVÁ, Michaela. Ke vztahům středověké a barokní legendistiky. SPFFBU, řada V3. Brno: FFMU, 2000, s. 11-17. ISSN 0231-7818.
 118. HORÁKOVÁ, Michaela. Nádoba zapálená (Soubor svatonepomucenských kázání a jiných spisů z první poloviny 18. století). 1. vyd. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 2000. 251 s. ISBN nepřiděleno.
 119. 1999

 120. HORÁKOVÁ, Michaela a Milan KOPECKÝ. Jesličky. Výbor z kancionálu Fridricha Bridela. 1. vyd. Svitavy: Trinitas, 1999. 37 s. ISBN 80-86036-27-8.
 121. HORÁKOVÁ, Michaela. K obrazu sv. Vojtěcha ve svátečních kázáních. Ed. Libor Pavera. In Sv. Vojtěch v české a polské literatuře a v umění. 1999. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 1999. s. 110-118. ISBN 80-724-029-4.
 122. HORÁKOVÁ, Michaela. Kontexty Krumova kázání Bílý a červený. Edd. Radek Lunga - Václav Petrbok - Jan Tydlidát. In Sborník z konference Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. 1. vyd. Praha - Rychnov nad Kněžnou: Univerzita Karlova - Městský úřad v Rychnově nad Kněžnou, 1999. s. 171-180. ISBN 80-85834-75-8.
 123. HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I. Výbor textů. Interpretace. Literární teorie. 2. vydání. Praha: Scientia, 1999. 262 s. edice pro střední školy. ISBN 80-7183-155-7.
 124. HORÁKOVÁ, Michaela. Neobvyklá konference. Flores scholarium. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, roč. 6, č. 12, s. 5-7. ISSN 1211-6866.
 125. HORÁKOVÁ, Michaela. Shody a rozdíly svatonepomucenských kázání českého a rakouského prostředí. Edd. J.Holý - G. Zang. In Tschechisches Barock. 1. vyd. Frankfurt am Main-Berlin-Bern-New York: Peter Lang, 1999. s. 181-204. ISBN 3-631-33268-8.
 126. 1998

 127. HORÁKOVÁ, Michaela. Ke genezi obrazu Jana Nepomuckého v české barokní homiletice. SPFFBU, řada V1. Brno: FFMU, 1998, s. 25-30.
 128. HORÁKOVÁ, Michaela. Svatonepomucenská kázání v českém, rakouském a německém prostředí. 1998. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 179 s.
 129. HORÁKOVÁ, Michaela. Žena krásná náramně. První. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 1998. 290 s.
 130. 1997

 131. HORÁKOVÁ, Michaela. Josef Vašica a studium barokní homiletiky. In Sb. Filozoficko-přírodovědeckéfakulty Slezské univerzity. Opava: Filosoficko- přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, 1997. s. 45-52. ISBN 80-85879-74-3.
 132. 1996

 133. HORÁKOVÁ, Michaela. Literatura I. Výbor textů. Interpretace. Literární teorie. 1. vydání. Praha: Scientia, 1996. 264 s. ISBN 80-7183-042-9.
 134. HORÁKOVÁ, Michaela. Soupis prací Milana Kopeckého za léta 1985-1995. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1996, roč. 26, 1996, č. 54, s. 178-188. ISSN 0323-2220.
 135. 1995

 136. HORÁKOVÁ, Michaela. K mystické erotice v barokní literatuře. Ed. Jan Skutil. In Sb. Morava a Brno na sklonku třicetileté války. 1. vyd. Praha - Brno: Societas Praha, 1995. s. 221-231.
 137. HORÁKOVÁ, Michaela. Literárněvědná komeniologie na jubilující brněnské univerzitě. Studia comeniana et historica : časopis Muzea J.A. Komenského v Uherském Brodě pro komeniologii, historii 16., 17. a 18. století a regionální dějepis moravsko-slovenského pomezí. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1995, roč. 25, 1995, č. 53, s. 108-110. ISSN 0323-2220.
 138. HORÁKOVÁ, Michaela. Sondy do barokní homiletiky. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 1995, roč. 1995, č. 4, s. 415-421. ISSN 0009-0468.
 139. HORÁKOVÁ, Michaela. Výbor ze staročeských textů - 1.díl. 1. vydání. Opava: Slezská univerzita, 1995. 78 s. ISBN 80-8587-913-1.
 140. 1994

 141. HORÁKOVÁ, Michaela. Die Sankt-Wenzels-Bibel und ihre textliche Entwicklung. Edd. Helena Pavlincová and Dalibor Papoušek. In The Bible in Cultural Context. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 155-160. ISBN 80-901823-0-5.
 142. HORÁKOVÁ, Michaela. Intertextualita v barokní homiletice. Edd. Pavel Janoušek and Vladimír Novotný. In Literatura v literatuře. 1. vydání. Praha-Opava: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 25-29. ISBN 80-85778-11-4.
 143. HORÁKOVÁ, Michaela a Milan KOPECKÝ. Snář aneb vykladatel snův. 1. vyd. Brno: Blok, 1994. 132 s. ISBN 80-7029-096-X.
 144. 1993

 145. HORÁKOVÁ, Michaela. K symbolice v barokní homiletice. In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1993. s. 25-32. D 40. ISBN 80-210-0813-X.
 146. HORÁKOVÁ, Michaela. Religiosity and irreligiosity in Czech Baroque Homiletics. In Synthesis XX. 1. vyd. Bukarest: Editura Academiei Románe, 1993. s. 23-32. ISBN 80-210-0869-5.
 147. 1992

 148. HORÁKOVÁ, Michaela. K Račínovu spisu Čtyry živlové. In Sborník prací Fiozofické fakulty Masarykovy univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. s. 33-39. D 39. ISBN 80-210-0869-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 6. 2022 04:33