Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. KOTOLOVÁ, Hana, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Ondřej ZENDULKA, Martina NOVÁKOVÁ, Pavla KAREŠOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Dlouhodobě působící mirtazapin – vývoj a studium nové částicové lékové formy s prodlouženým uvolňováním. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1212-6845.
 2. BÍLIK, Tomáš, Miroslava PAVELKOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Dose dumping pevných perorálních lékových forem s modifikovaným uvolňováním. Cesko-Slovenska Farmacie. Ceska Lekarska Spolecnost J.E. Purkyne/Czech Medical Association, 2022, roč. 2022, č. 71, s. 251-258. ISSN 1210-7816.
 3. BÍLIK, Tomáš, Jakub VYSLOUŽIL, Martina NAISEROVÁ, Jan MUSELÍK, Miroslava PAVELKOVÁ, Josef MAŠEK, D. ČOPOVÁ a Kateřina KUBOVÁ. Exploration of Neusilin® US2 as an Acceptable Filler in HPMC Matrix Systems—Comparison of Pharmacopoeial and Dynamic Biorelevant Dissolution Study. Pharmaceutics. BASEL: MDPI, 2022, roč. 14, č. 1, s. 1-18. ISSN 1999-4923. doi:10.3390/pharmaceutics14010127.
 4. TENOROVÁ, Kateřina, Kateřina KUBOVÁ a Ruta MASTEIKOVÁ. Fotoprotekce a opalovací prostředky – novinky a výzvy v technologii prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. In Den farmaceutické technologie. 2022.
 5. MACKŮ, Jan, Kateřina KUBOVÁ, Gabriela KOUTNÁ, Martina ČUBOVÁ URBANOVÁ, Eliška MAŠKOVÁ, Josef MAŠEK, Miroslava PAVELKOVÁ, Jan MUSELÍK, Jakub VYSLOUŽIL, Aleš FRANC, David VETCHÝ a Jiří BRUS. Gastro-resistant self-emulsifying pellets as a stable delivery system for volatile monoterpene plant drug. In NanoMed 2022. 2022.
 6. KOTOLOVÁ, Hana, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Ondřej ZENDULKA, Martina NOVÁKOVÁ, Pavla KAREŠOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Parenteral depot dosage forms in psychiatry and the development of a new particulate dosage form of mirtazapine. In 70th Czech-Slovak Pharmacological Days. 2022. ISSN 2453-6725. doi:10.2478/afpuc-2022-0008.
 7. MACKŮ, Jan, Kateřina KUBOVÁ, Martina URBANOVA, Jan MUSELÍK, Aleš FRANC, Gabriela KOUTNÁ, Miroslava PAVELKOVÁ, David VETCHÝ, Josef MASEK, Eliska MASKOVA a Jiri BRUS. Rational Design of Self-Emulsifying Pellet Formulation of Thymol: Technology Development Guided by Molecular-Level Structure Characterization and Ex Vivo Testing. Pharmaceutics. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 8, s. 1-21. ISSN 1999-4923. doi:10.3390/pharmaceutics14081545.
 8. KOUTNÁ, Gabriela, Miroslava PAVELKOVÁ, Kateřina KUBOVÁ, Martina ČUBOVÁ URBANOVÁ, Jiří BRUS, Jan MUSELÍK, Jakub VYSLOUŽIL a David VETCHÝ. Self-emulsifying System Incorporated in a Polymeric Carrier for Controlled Delivery of Thymol. In NanoMed 2022. 2022.
 9. KOTOLOVÁ, Hana, Ivan KUSHKEVYCH, Jan JUŘICA, Tomáš HAMMER, Martina NOVÁKOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Studium střevního mikrobiomu po podání klozapinu u laboratorních potkanů – pilotní projekt. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1212-6845.
 10. AMBRUS, Tünde, Zdeňka STOKLASOVÁ, Lenka SMEJKALOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jozef KOLÁŘ. 70 let ve znamení spolupráce farmaceutických fakult a časopisu Česká a slovenská farmacie. In Brněnský den léčivých rostlin a Sympozium z dějin farmacie a zdravotnictví. 14. 10. 2022, Brno. 2022.
 11. AMBRUS, Tünde, Zdeňka STOKLASOVÁ, Lenka SMEJKALOVÁ, Kateřina KUBOVÁ a Jozef KOLÁŘ. 70 years of the scientific journal Czech and Slovak Pharmacy. In 45th International Congress for the History of Pharmacy. 7.-10. 9. 2022, Milano, IT. 2022.
 12. 2021

 13. MUSELÍK, Jan, A. KOMERSOVA, Kateřina KUBOVÁ, K. MATZICK a B. SKALICKA. A Critical Overview of FDA and EMA Statistical Methods to Compare In Vitro Drug Dissolution Profiles of Pharmaceutical Products. Pharmaceutics. BASEL: MDPI, 2021, roč. 13, č. 10, s. 1-12. ISSN 1999-4923. doi:10.3390/pharmaceutics13101703.
 14. PAVELKOVÁ, Miroslava, Jakub VYSLOUŽIL, Kateřina KUBOVÁ, Sylvie PAVLOKOVÁ, D. MOLINKOVA, V. CELER, A. PECHOVA, J. MASEK a David VETCHÝ. Assessment of Antimicrobic, Antivirotic and Cytotoxic Potential of Alginate Beads Cross-Linked by Bivalent Ions for Vaginal Administration. Pharmaceutics. BASEL: Elsevier, 2021, roč. 13, č. 2, s. 1-20. ISSN 0939-6411. doi:10.3390/pharmaceutics13020165.
 15. HOLICKÁ, Martina, Jakub VYSLOUŽIL, Kateřina KUBOVÁ, Jan MUSELÍK a David VETCHÝ. Gonadoliberin (gonadotropin uvolňující hormon), jeho agonisté a antagonisté. CHEMICKÉ LISTY. Praha: CHEMICKE LISTY, 2021, roč. 115, č. 10, s. 516-523. ISSN 0009-2770.
 16. PODHOREC, P., J. KNOWLES, Jakub VYSLOUŽIL, S. BORYSHPOLETS, Kateřina KUBOVÁ, M. RODINA, V. KHOLODNYY, A. SOTNIKOV, D. GELA a B. DZYUBA. Induction of Spermiation in Sterlet Acipenser ruthenus by PLGA Microparticle Delivery with Sustained Alarelin Release. ANIMALS. BASEL: MDPI, 2021, roč. 11, č. 11, s. 1-13. ISSN 2076-2615. doi:10.3390/ani11113305.
 17. HOLICKÁ, Martina, Jan MUSELÍK, Kateřina KUBOVÁ, Veronika DEÁKOVÁ, Sylvie PAVLOKOVÁ, Miroslava PAVELKOVÁ, Josef MAŠEK, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. Influence of emulsification mode, stirring speed and volume on ibuprofen-loaded PLGA microparticles. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 70, č. 1, s. 32-40. ISSN 1210-7816.
 18. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL a Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 231 s. ISBN 978-80-210-9724-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9724-2021.
 19. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL a Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 231 s. ISBN 978-80-210-9723-0.
 20. HOLICKÁ, Martina, Jan MUSELÍK, Martina KEJDUŠOVÁ, Miroslava PAVELKOVÁ, Kateřina KUBOVÁ, Petr DOLEŽEL, David VETCHÝ, Vratislav KOŠŤÁL, Jakub VYSLOUŽIL a Josef MAŠEK. Preformulation design of PLGA particulate system for multi-day drug delivery of the antidepressant mirtazapine. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 70, č. 6, s. 210-219. ISSN 1210-7816.
 21. HOLICKÁ, Martina, Jakub VYSLOUŽIL, Kateřina KUBOVÁ, Jan MUSELÍK, Eva RADINOVÁ, David VETCHÝ, Hana KOTOLOVÁ, Tomáš HAMMER, J. MAŠEK, P. PODHOREC a J. KNOWLES. PRE-FORMULATION DESIGN OF SUSTAINED-RELEASE GnRHa-LOADED PLGA MICROSPHERES AND ASSOCIATED FORMULATIONS FOR CONTROLLING REPRODUCTION IN AQUACULTURE. ACTA POLONIAE PHARMACEUTICA. Warsaw: POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE, 2021, roč. 78, č. 6, s. 801-812. ISSN 0001-6837. doi:10.32383/appdr/146287.
 22. HOLICKÁ, Martina, Martina NAISEROVÁ, Jakub VYSLOUŽIL, Kateřina KUBOVÁ, David VETCHÝ, Josef MAŠEK a Eliška MAŠKOVÁ. Využití droplet-based mikrofluidních technik při přípravě mikročástic. Česká a slovenská farmacie. Czech Medical Association J.E. Purkyne, 2021, roč. 70, č. 5, s. 155-163. ISSN 1210-7816. doi:10.5817/CSF2021-5-155.
 23. 2020

 24. MASKOVA, E., Kateřina KUBOVÁ, B.T. RAIMI-ABRAHAM, D. VLLASALIU, Eva KLÁSKOVÁ, J. TURANEK a J. MASEK. Hypromellose - A traditional pharmaceutical excipient with modern applications in oral and oromucosal drug delivery. Journal of Controlled Release. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020, roč. 324, č. 7727, s. 695-727. ISSN 0168-3659. doi:10.1016/j.jconrel.2020.05.045.
 25. KUBOVÁ, Kateřina. LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM LÉČIVA PRO TERAPII NESPECIFICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 69, č. 3, s. 112-120. ISSN 1210-7816.
 26. NOVÁKOVÁ TKADLEČKOVÁ, Veronika, V. PITRONOVA, Kateřina KUBOVÁ, Sylvie PAVLOKOVÁ, Jan ELBL, R. NOVOTNY, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. Matrix Vaginal Rings for Female Dogs-Effect of Altering Dimensions on Mechanical Properties and Dissolution Characteristics, and In vivo Safety Study. AAPS PHARMSCITECH. NEW YORK: SPRINGER, 2020, roč. 21, č. 6, s. 1-12. ISSN 1530-9932. doi:10.1208/s12249-020-01770-5.
 27. 2019

 28. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. Clinical testing of antiretroviral drugs as a future prevention against vaginal and rectal transmission of HIV infection–review of currently available results. Acta Pharmaceutica. 2019. doi:10.2478/acph-2019-0030.
 29. FRANC, Aleš, Kateřina KUBOVÁ, David VETCHÝ, Jan MUSELÍK, Radka OPATŘILOVÁ a Jan ELBL. Diazepam filled hard capsules intended for detoxification of patients addicted to benzodiazepines and Z-drugs. EUROPEAN JOURNAL OF HOSPITAL PHARMACY-SCIENCE AND PRACTICE VOLUME. 2019. doi:10.1136/ejhpharm-2016-001163.
 30. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ, Sylvie PAVLOKOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Highly Soluble Drugs Directly Granulated by Water Dispersions of Insoluble Eudragit® Polymers as a Part of Hypromellose K100M Matrix Systems. Biomed Research International. 2019. doi:10.1155/2019/8043415.
 31. KUBOVÁ, Kateřina, Miroslava PAVELKOVÁ, David VETCHÝ, Sylvie PAVLOKOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Influence of formulation and process parameters on the properties of cu2+/alginate particles prepared by external ionic gelation evaluated by principal component analysis. Česká a slovenská farmacie. 2019.
 32. URBANOVA, M., M. PAVELKOVA, J. CZERNEK, K. KUBOVA, J. VYSLOUZIL, A. PECHOVA, D. MOLINKOVA, Jan VYSLOUŽIL, D. VETCHY a J. BRUS. Interaction Pathways and Structure-Chemical Transformations of Alginate Gels in Physiological Environments. Biomacromolecules. Washington: American Chemical Society, 2019, roč. 20, č. 11, s. 4158-4170. ISSN 1525-7797. doi:10.1021/acs.biomac.9b01052.
 33. KUBOVÁ, Kateřina a Jakub VYSLOUŽIL. K 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Česká a slovenská farmacie. 2019.
 34. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. (Meth)akrylátové kopolymery typu Eudragit® v technologii perorálních tablet. Česká a slovenská farmacie. 2019.
 35. KUBOVÁ, Kateřina. Modulace uvolňování léčiv z moderních perorálních a orálních hydrofilních matricových systémů na bázi hypromelosy. Chemické listy. 2019.
 36. FRANC, Aleš, Kateřina KUBOVÁ, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. Nový přístup k detoxikaci pacientů závislých na benzodiazepinech a Z-lécích pro snížení psychogenních komplikací. ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE. 2019.
 37. KUBOVÁ, Kateřina a Jan MUSELÍK. Regresní analýza disolučního profilu léčiva a odhad mechanismu uvolňování léčiva]. Chemické listy. 2019.
 38. KUBOVÁ, Kateřina. Self-emulsifying drug delivery systems: In vivo evaluation of their potential for oral vaccination. Acta Biomaterialia. 2019. doi:10.1016/j.actbio.2019.06.026.
 39. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ, Jakub VYSLOUŽIL a Jan MUSELÍK. Syntetické biodegradovatelné polymery pro parenterální aplikaci léčiv. Chemické listy. 2019.
 40. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ, Jakub VYSLOUŽIL, Jan ELBL a Jan MUSELÍK. The development of a silicone vaginal ring with a prostaglandin analogue for potential use in the treatment of canine reproductive disorders. Pharmaceutical Development and Technology. 2019. doi:10.1080/10837450.2019.1622565.
 41. 2018

 42. KUBOVÁ, Kateřina, Jakub VYSLOUŽIL a Miroslava PAVELKOVÁ. Biological role of copper as an essential trace element in the human organism. Česká a slovenská farmacie. 2018.
 43. NAISEROVÁ, M., K. KUBOVÁ, Jakub VYSLOUŽIL, S. PAVLOKOVÁ, D. VETCHÝ, M. URBANOVÁ, J. BRUS, Jan VYSLOUŽIL a P. KULICH. Investigation of Dissolution Behavior HPMC/Eudragit®/Magnesium Aluminometasilicate Oral Matrices Based on NMR Solid-State Spectroscopy and Dynamic Characteristics of Gel Layer. AAPS PHARMSCITECH. NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 19, č. 2, s. 681-692. ISSN 1530-9932. doi:10.1208/s12249-017-0870-6.
 44. FRANC, Aleš, Jan ELBL, Jan MUSELÍK, Kateřina KUBOVÁ a David VETCHÝ. Příprava tvrdých želatinových tobolek s klesajícím obsahem diazepamu k léčbě závislosti na benzodiazepinech a Z -hypnoticích. Praktické lékárenství. 2018, roč. 14, č. 4, s. e50-e56. ISSN 1801-2434. doi:10.36290/lek.2018.071.
 45. KUBOVÁ, Kateřina a Jan MUSELÍK. Příprava tvrdých želatinových tobolek s klesajícím obsahem diazepamu k léčbě závislosti na benzodiazepinech a Z hypnoticích. Praktické lékárenství. 2018.
 46. KUBOVÁ, Kateřina, Miroslava PAVELKOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. The size-reduced Eudragit® RS microparticles prepared by solvent evaporation method – Monitoring the effect of selected variables on tested parameters. Česká a slovenská farmacie. 2018.
 47. 2017

 48. PAVELKOVA, M., K. KUBOVA, Jakub VYSLOUŽIL, M. KEJDUSOVA, D. VETCHY, V. CELER, D. MOLINKOVA, D. LOBOVA, A. PECHOVA, Jan VYSLOUŽIL a P. KULICH. Biological Effects of Drug-Free Alginate Beads Cross-Linked by Copper Ions Prepared Using External Ionotropic Gelation. AAPS PHARMSCITECH. NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 18, č. 4, s. 1343-1354. ISSN 1530-9932. doi:10.1208/s12249-016-0601-4.
 49. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ, Jakub VYSLOUŽIL a Sylvie PAVLOKOVÁ. Influence of pH Modulation on Dynamic Behavior of Gel Layer and Release of Weakly Basic Drug from HPMC/Wax Matrices, Controlled by Acidic Modifiers Evaluated by Multivariate Data Analysis. AAPS PharmSciTech. 2017. doi:10.1208/s12249-016-0588-x.
 50. BRUS, Jiří, Martina URBANOVA, Jiří CZERNEK, Miroslava PAVELKOVÁ, Kateřina KUBOVÁ, Jakub VYSLOUŽIL, Sabina ABBRENT, Rafal KONEFAL, Jiří HORSKY, David VETCHÝ, Jan VYSLOUŽIL a Pavel KULICH. Structure and Dynamics of Alginate Gels Cross-Linked by Polyvalent Ions Probed via Solid State NMR Spectroscopy. Biomacromolecules. Washington: American Chemical Society, 2017, roč. 18, č. 8, s. 2478-2488. ISSN 1525-7797. doi:10.1021/acs.biomac.7b00627.
 51. KUBOVÁ, Kateřina, Jakub VYSLOUŽIL, Miroslava PAVELKOVÁ a Jan MUSELÍK. The influence of thermal treatment and type of insoluble poly(meth)acrylates on dissolution behavior of very soluble drug from hypromellose matrix tablets evaluated by multivariate data analysis. Pharmaceutical Development and technology. 2017. doi:10.1080/10837450.2016.1193191.
 52. VASILEIOU, K., Jakub VYSLOUŽIL, Miroslava PAVELKOVÁ a Kateřina KUBOVÁ. The size-reduced Eudragit® RS microparticles prepared by solvent evaporation method – Monitoring the effect of selected variables on tested parameters. Ceska a Slovenska Farmacie. Czech Medical Association J.E. Purkyn, 2017, roč. 66, č. 5, s. 274 - 280. ISSN 1210-7816.
 53. 2016

 54. KUBOVÁ, Kateřina a Jakub VYSLOUŽIL. Long-term controlled release of PLGA microparticles containing antidepressant mirtazapine. Pharmaceutical Development and Technology. 2016. doi:10.3109/10837450.2014.991874.
 55. 2015

 56. KUBOVÁ, Kateřina a Jakub VYSLOUŽIL. Antimicrobial Properties of Microparticles Based on Carmellose Cross-Linked by Cu(2+) Ions. Biomed Research International. 2015. doi:10.1155/2015/790720.
 57. KUBOVÁ, Kateřina. Pracovní den Sekce technologie léků ČFS ČLS JEP. 2015.
 58. KALEDAITE, Rasa, Jurga BERNATONIENE, Kateřina KUBOVÁ, Jan GAJDZIOK, Jan MUSELÍK, Rimantas PEČIURA a Ruta MASTEIKOVÁ. The development and in vitro evaluation of herbal pellets coated with Eudragit FS 30. PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY. 2015, roč. 20, č. 7, s. 769-774. doi:10.3109/10837450.2014.920355.
 59. KUBOVÁ, Kateřina a David VETCHÝ. Využití (meth)akrylátových kopolymerů v technologii matricových tablet s řízeným uvolňováním léčiva. Chemické listy. 2015.
 60. 2014

 61. KUBOVÁ, Kateřina, Aleš FRANC, Jan GAJDZIOK, Martina KEJDUŠOVÁ a David VETCHÝ. Medical forms and biopharmacy - I. Liquid and Semi-Solid Dosage Forms. 1. vyd. Brno: Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity, 2014. 125 s. ISBN 978-80-7305-671-1.
 62. KUBOVÁ, Kateřina, Aleš FRANC, Jan GAJDZIOK, Martina KEJDUŠOVÁ a David VETCHÝ. Medical forms and biopharmacy - II. Solid Dosage Forms. Brno: Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity, 2014. 87 s. skripta. ISBN 978-80-7305-757-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 1. 2023 13:43