Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. PAVELKOVÁ, Miroslava, Jakub VYSLOUŽIL, Kateřina KUBOVÁ, Sylvie PAVLOKOVÁ, D. MOLINKOVA, V. CELER, A. PECHOVA, J. MASEK a David VETCHÝ. Assessment of Antimicrobic, Antivirotic and Cytotoxic Potential of Alginate Beads Cross-Linked by Bivalent Ions for Vaginal Administration. Pharmaceutics. BASEL: Elsevier, 2021, roč. 13, č. 2, s. 1-20. ISSN 0939-6411. doi:10.3390/pharmaceutics13020165.
 2. HOLICKÁ, Martina, Jan MUSELÍK, Kateřina KUBOVÁ, Veronika DEÁKOVÁ, Sylvie PAVLOKOVÁ, Miroslava PAVELKOVÁ, Josef MAŠEK, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. Influence of emulsification mode, stirring speed and volume on ibuprofen-loaded PLGA microparticles. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2021, roč. 70, č. 1, s. 32-40. ISSN 1210-7816.
 3. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL a Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 231 s. ISBN 978-80-210-9724-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9724-2021.
 4. MUSELÍK, Jan, Jakub VYSLOUŽIL a Kateřina KUBOVÁ. Modern Instrumental Methods in Solid Dosage Form Analysis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 231 s. ISBN 978-80-210-9723-0.
 5. 2020

 6. MASKOVA, E., Kateřina KUBOVÁ, B.T. RAIMI-ABRAHAM, D. VLLASALIU, E. VOHLIDALOVA, J. TURANEK a J. MASEK. Hypromellose - A traditional pharmaceutical excipient with modern applications in oral and oromucosal drug delivery. Journal of Controlled Release. Amsterdam: Elsevier Science BV, 2020, roč. 324, č. 7727, s. 695-727. ISSN 0168-3659. doi:10.1016/j.jconrel.2020.05.045.
 7. KUBOVÁ, Kateřina. LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM LÉČIVA PRO TERAPII NESPECIFICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTLIVÝCH ONEMOCNĚNÍ Z POHLEDU FARMACEUTICKÉ TECHNOLOGIE. Česká a slovenská farmacie. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2020, roč. 69, č. 3, s. 112-120. ISSN 1210-7816.
 8. NOVÁKOVÁ TKADLEČKOVÁ, Veronika, V. PITRONOVA, Kateřina KUBOVÁ, Sylvie PAVLOKOVÁ, Jan ELBL, R. NOVOTNY, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. Matrix Vaginal Rings for Female Dogs-Effect of Altering Dimensions on Mechanical Properties and Dissolution Characteristics, and In vivo Safety Study. AAPS PHARMSCITECH. NEW YORK: SPRINGER, 2020, roč. 21, č. 6, s. 1-12. ISSN 1530-9932. doi:10.1208/s12249-020-01770-5.
 9. 2019

 10. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. Clinical testing of antiretroviral drugs as a future prevention against vaginal and rectal transmission of HIV infection–review of currently available results. Acta Pharmaceutica. 2019. doi:10.2478/acph-2019-0030.
 11. FRANC, Aleš, Kateřina KUBOVÁ, David VETCHÝ, Jan MUSELÍK, Radka OPATŘILOVÁ a Jan ELBL. Diazepam filled hard capsules intended for detoxification of patients addicted to benzodiazepines and Z-drugs. EUROPEAN JOURNAL OF HOSPITAL PHARMACY-SCIENCE AND PRACTICE VOLUME. 2019. doi:10.1136/ejhpharm-2016-001163.
 12. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ, Sylvie PAVLOKOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Highly Soluble Drugs Directly Granulated by Water Dispersions of Insoluble Eudragit® Polymers as a Part of Hypromellose K100M Matrix Systems. Biomed Research International. 2019. doi:10.1155/2019/8043415.
 13. KUBOVÁ, Kateřina, Miroslava PAVELKOVÁ, David VETCHÝ, Sylvie PAVLOKOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. Influence of formulation and process parameters on the properties of cu2+/alginate particles prepared by external ionic gelation evaluated by principal component analysis. Česká a slovenská farmacie. 2019.
 14. URBANOVA, M., M. PAVELKOVA, J. CZERNEK, K. KUBOVA, J. VYSLOUZIL, A. PECHOVA, D. MOLINKOVA, Jan VYSLOUŽIL, D. VETCHY a J. BRUS. Interaction Pathways and Structure-Chemical Transformations of Alginate Gels in Physiological Environments. Biomacromolecules. Washington: American Chemical Society, 2019, roč. 20, č. 11, s. 4158-4170. ISSN 1525-7797. doi:10.1021/acs.biomac.9b01052.
 15. KUBOVÁ, Kateřina a Jakub VYSLOUŽIL. K 80. výročí vypuknutí druhé světové války. Česká a slovenská farmacie. 2019.
 16. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. (Meth)akrylátové kopolymery typu Eudragit® v technologii perorálních tablet. Česká a slovenská farmacie. 2019.
 17. KUBOVÁ, Kateřina. Modulace uvolňování léčiv z moderních perorálních a orálních hydrofilních matricových systémů na bázi hypromelosy. Chemické listy. 2019.
 18. FRANC, Aleš, Kateřina KUBOVÁ, David VETCHÝ a Jakub VYSLOUŽIL. Nový přístup k detoxikaci pacientů závislých na benzodiazepinech a Z-lécích pro snížení psychogenních komplikací. ČESKÁ A SLOVENSKÁ FARMACIE. 2019.
 19. KUBOVÁ, Kateřina a Jan MUSELÍK. Regresní analýza disolučního profilu léčiva a odhad mechanismu uvolňování léčiva]. Chemické listy. 2019.
 20. KUBOVÁ, Kateřina. Self-emulsifying drug delivery systems: In vivo evaluation of their potential for oral vaccination. Acta Biomaterialia. 2019. doi:10.1016/j.actbio.2019.06.026.
 21. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ, Jakub VYSLOUŽIL a Jan MUSELÍK. Syntetické biodegradovatelné polymery pro parenterální aplikaci léčiv. Chemické listy. 2019.
 22. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ, Jakub VYSLOUŽIL, Jan ELBL a Jan MUSELÍK. The development of a silicone vaginal ring with a prostaglandin analogue for potential use in the treatment of canine reproductive disorders. Pharmaceutical Development and Technology. 2019. doi:10.1080/10837450.2019.1622565.
 23. 2018

 24. KUBOVÁ, Kateřina, Jakub VYSLOUŽIL a Miroslava PAVELKOVÁ. Biological role of copper as an essential trace element in the human organism. Česká a slovenská farmacie. 2018.
 25. NAISEROVÁ, M., K. KUBOVÁ, Jakub VYSLOUŽIL, S. PAVLOKOVÁ, D. VETCHÝ, M. URBANOVÁ, J. BRUS, Jan VYSLOUŽIL a P. KULICH. Investigation of Dissolution Behavior HPMC/Eudragit®/Magnesium Aluminometasilicate Oral Matrices Based on NMR Solid-State Spectroscopy and Dynamic Characteristics of Gel Layer. AAPS PHARMSCITECH. NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 19, č. 2, s. 681-692. ISSN 1530-9932. doi:10.1208/s12249-017-0870-6.
 26. FRANC, Aleš, Jan ELBL, Jan MUSELÍK, Kateřina KUBOVÁ a David VETCHÝ. Příprava tvrdých želatinových tobolek s klesajícím obsahem diazepamu k léčbě závislosti na benzodiazepinech a Z -hypnoticích. Praktické lékárenství. 2018, roč. 14, č. 4, s. e50-e56. ISSN 1801-2434. doi:10.36290/lek.2018.071.
 27. KUBOVÁ, Kateřina a Jan MUSELÍK. Příprava tvrdých želatinových tobolek s klesajícím obsahem diazepamu k léčbě závislosti na benzodiazepinech a Z hypnoticích. Praktické lékárenství. 2018.
 28. KUBOVÁ, Kateřina, Miroslava PAVELKOVÁ a Jakub VYSLOUŽIL. The size-reduced Eudragit® RS microparticles prepared by solvent evaporation method – Monitoring the effect of selected variables on tested parameters. Česká a slovenská farmacie. 2018.
 29. 2017

 30. PAVELKOVA, M., K. KUBOVA, Jakub VYSLOUŽIL, M. KEJDUSOVA, D. VETCHY, V. CELER, D. MOLINKOVA, D. LOBOVA, A. PECHOVA, Jan VYSLOUŽIL a P. KULICH. Biological Effects of Drug-Free Alginate Beads Cross-Linked by Copper Ions Prepared Using External Ionotropic Gelation. AAPS PHARMSCITECH. NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 18, č. 4, s. 1343-1354. ISSN 1530-9932. doi:10.1208/s12249-016-0601-4.
 31. KUBOVÁ, Kateřina, David VETCHÝ, Jakub VYSLOUŽIL a Sylvie PAVLOKOVÁ. Influence of pH Modulation on Dynamic Behavior of Gel Layer and Release of Weakly Basic Drug from HPMC/Wax Matrices, Controlled by Acidic Modifiers Evaluated by Multivariate Data Analysis. AAPS PharmSciTech. 2017. doi:10.1208/s12249-016-0588-x.
 32. BRUS, Jiří, Martina URBANOVA, Jiří CZERNEK, Miroslava PAVELKOVA, Kateřina KUBOVA, Jakub VYSLOUŽIL, Sabina ABBRENT, Rafal KONEFAL, Jiří HORSKY, David VETCHY, Jan VYSLOUŽIL a Pavel KULICH. Structure and Dynamics of Alginate Gels Cross-Linked by Polyvalent Ions Probed via Solid State NMR Spectroscopy. Biomacromolecules. Washington: American Chemical Society, 2017, roč. 18, č. 8, s. 2478-2488. ISSN 1525-7797. doi:10.1021/acs.biomac.7b00627.
 33. KUBOVÁ, Kateřina, Jakub VYSLOUŽIL, Miroslava PAVELKOVÁ a Jan MUSELÍK. The influence of thermal treatment and type of insoluble poly(meth)acrylates on dissolution behavior of very soluble drug from hypromellose matrix tablets evaluated by multivariate data analysis. Pharmaceutical Development and technology. 2017. doi:10.1080/10837450.2016.1193191.
 34. 2016

 35. KUBOVÁ, Kateřina a Jakub VYSLOUŽIL. Long-term controlled release of PLGA microparticles containing antidepressant mirtazapine. Pharmaceutical Development and Technology. 2016. doi:10.3109/10837450.2014.991874.
 36. 2015

 37. KUBOVÁ, Kateřina a Jakub VYSLOUŽIL. Antimicrobial Properties of Microparticles Based on Carmellose Cross-Linked by Cu(2+) Ions. Biomed Research International. 2015. doi:10.1155/2015/790720.
 38. KUBOVÁ, Kateřina. Pracovní den Sekce technologie léků ČFS ČLS JEP. 2015.
 39. KALEDAITE, Rasa, Jurga BERNATONIENE, Kateřina KUBOVÁ, Jan GAJDZIOK, Jan MUSELÍK, Rimantas PEČIURA a Ruta MASTEIKOVÁ. The development and in vitro evaluation of herbal pellets coated with Eudragit FS 30. PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY. 2015, roč. 20, č. 7, s. 769-774. doi:10.3109/10837450.2014.920355.
 40. KUBOVÁ, Kateřina a David VETCHÝ. Využití (meth)akrylátových kopolymerů v technologii matricových tablet s řízeným uvolňováním léčiva. Chemické listy. 2015.
 41. 2014

 42. KUBOVÁ, Kateřina, Aleš FRANC, Jan GAJDZIOK, Martina KEJDUŠOVÁ a David VETCHÝ. Medical forms and biopharmacy - I. Liquid and Semi-Solid Dosage Forms. 1. vyd. Brno: Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity, 2014. 125 s. ISBN 978-80-7305-671-1.
 43. KUBOVÁ, Kateřina, Aleš FRANC, Jan GAJDZIOK, Martina KEJDUŠOVÁ a David VETCHÝ. Medical forms and biopharmacy - II. Solid Dosage Forms. Brno: Farmaceutická fakulta Veterinární a farmaceutické univerzity, 2014. 87 s. skripta. ISBN 978-80-7305-757-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2021 07:37