Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Petra OVESNÁ, Lucie ŘÍHOVÁ a Miroslav PENKA. JAK2V617F mutation and circulating extracellular vesicles in essential thrombocythemia. CLINICAL HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION. NETHERLANDS: IOS PRESS, 2023. ISSN 1386-0291. doi:10.3233/CH-221678.
  2. VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ a Alena BULIKOVÁ. ÚSKALÍ VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU ANEB JAK NEPŘEHLÉDNOUT LEUKEMII V KAŽDODENNÍ PRAXI. In Transfuze Hematol Dnes 2023; 29(Suppl 1). 2023. ISSN 1213-5763.
  3. VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ a Alena BULIKOVÁ. ÚSKALÍ VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBRAZU ANEB JAK NEPŘEHLÉDNOUT LEUKEMII V KAŽDODENNÍ PRAXI. In XXXV. OLOMOUCKÉ HEMATOLOGICKÉ DNY. 2023.

  2022

  1. VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jan KAMELANDER, Jarmila KISSOVÁ a Miroslav PENKA. Racionální indikace vyšetření krevního obrazu aneb jak nepřehlédnout leukémii v každodenní praxi. In Klin Onkol 2022; 35 (Suppl 1). 2022. ISSN 0862-495X.
  2. VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Ludmila BOURKOVÁ, Jan KAMELANDER, Jarmila KISSOVÁ a Miroslav PENKA. Racionální indikace vyšetření krevního obrazu aneb jak nepřehlédnout leukémii v každodenní praxi. In 45. Brněnské onkologické dny a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2022.

  2021

  1. ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. Platelet microparticles in relation to disease-related risk factors in polycythemia vera and essential thrombocytosis. In Transfuze a hematologie dnes. 2021. ISSN 1213-5763.
  2. ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. Risk factors of thrombosis in a cohort of 206 patients with BCR-ABL1 negative myeloproliferative neoplasms. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2021, roč. 68, č. 6, s. 1341-1350. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2021_210729N1068.
  3. ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Petra OVESNÁ, Lucie ŘÍHOVÁ a Miroslav PENKA. The clinical significance of circulating microparticles concerning thrombosis in BCR/ABL1-negative myeloproliferative neoplasms. In vivo. Athens: International Institute of Anticancer Research, 2021, roč. 35, č. 6, s. 3345-3353. ISSN 0258-851X. doi:10.21873/invivo.12632.

  2019

  1. VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Irena TRNAVSKÁ, Jan KAMELANDER a Jarmila KISSOVÁ. Diagnóza leukemie s vlasatými buňkami v součinnosti morfologického pracoviště OKL VN Brno, OKH FN Brno a laboratoře průtokové cytomerie OLM MOÚ Brno. In 65. konference vojenských internistů. 2019. 2019.
  2. VYTISKOVÁ, Soňa, Věra MOTTLOVÁ, Lenka ZDRAŽILOVÁ DUBSKÁ, Irena TRNAVSKÁ, Jan KAMELANDER a Jarmila KISSOVÁ. Diagnóza leukemie s vlasatými buňkami v součinnosti morfologického pracoviště OKL VN Brno, OKH FN Brno a laboratoře průtokové cytomerie OLM MOÚ Brno. In Klin Onkol 2019; 32 (Suppl 1). 2019. ISSN 0862-495X.
  3. ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. High level of circulat ing microparticles in patients with BCR/ ABL negative myeloproliferative neoplasm - A pilot study. Klinická onkologie. Brno: Ambit Media a.s., 2019, roč. 32, č. 2, s. 109-116. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2019109.

  2018

  1. KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ, Mohamed Hussam ASWAD, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. Frakce nezralých trombocytů u nemocných s esenciální trombocytémií. In Transfuze Hematol dnes 2018; 24(s2b):87. 2018.
  2. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Kristýna FIEDOROVÁ, M. SLAVIKOVA, Vojtěch BYSTRÝ, Jarmila KISSOVÁ, B. GISSLINGER, H. GISSLINGER, Miroslav PENKA, Jiří MAYER, R. KRALOVICS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Low-burden TP53 mutations in chronic phase of myeloproliferative neoplasms: association with age, hydroxyurea administration, disease type and JAK2 mutational status. Leukemia. London: Nature Publishing Group, 2018, roč. 32, č. 2, s. 450-461. ISSN 0887-6924. doi:10.1038/leu.2017.230.
  3. ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Petra OVESNÁ, Lucie ŘÍHOVÁ a Miroslav PENKA. Vyšetření cirkulujících mikropartikulí u BCR/ABL myeloproliferativních chorob v závislosti na přítomnosti mutace JAK2V617F. In Transfuze Hematol dnes 2018; 24(s2b):76. 2018.

  2017

  1. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 306 s. ISBN 978-80-210-8776-7.
  2. DOUBEK, Michael, Zdeněk ADAM, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Libor ČERVINEK, Martina DOUBKOVÁ, František FOLBER, Markéta HADRABOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Marta KREJČÍ, Daniel LYSÁK, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Tomáš NEBESKÝ, Luděk POUR a Daniela ŽÁČKOVÁ. Hematologie. Pomocník ke stážím na hematologických pracovištích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8776-7.
  3. WEINBERGEROVÁ, Barbora, Petra ČIČÁTKOVÁ, M. PALOVÁ, L. STEJSKAL, P. BĚLOHLÁVKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, L. WALTEROVÁ, H. FRAŇKOVÁ, O. ČERNÁ, L. LAKOMÁ, Martin BREJCHA, J. PELKOVÁ, M. SCHÜTZOVÁ, J. OBERNAUEROVÁ, D. NECHVÍLOVÁ, E. BOGOCZOVÁ, A. HLUŠÍ, E. FABER, Miroslav PENKA, Yvona BRYCHTOVÁ, Libor ČERVINEK, Michael DOUBEK, P. ŽÁK, Jiří MAYER a Zdeněk RÁČIL. Zkušenosti s léčbou ruxolitinibem u pacientu s myelofibrózou a pravou polycytemií na českých hematologických pracovištích. Transfuze a hematologie dnes. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2017, roč. 23, č. 1, s. 30-40. ISSN 1213-5763.

  2016

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Jarmila KISSOVÁ a Igor KISS. Anémie u onkologických pacientů. In Jan Novotný, Pavel Vítek, Zdeněk Kleibl. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 569-572. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3944-4.
  2. ASWAD, Mohamed Hussam, Jarmila KISSOVÁ, Lucie ŘÍHOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. Circulating microparticles as predictor of thrombotic events in BCR/ABL negative myeloproliferative disorders. In XXIII. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně, Brno. 2016.
  3. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Kristýna FIEDOROVÁ, Jarmila KISSOVÁ, B. GISSLINGER, H. GISSLINGER, Jiří MAYER, Robert KRALOVICS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Low-Burden TP53 mutations occur in chronic phase of myeloproliferative neoplasms regardless of hydroxyurea administration, disease type and JAK2 status. In Blood (2016); s. 4284. (58th ASH Annual Meeting and Exposition, San Diego, USA, prosinec 2016). 2016.
  4. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Lenka RADOVÁ, Nikola TOM, Boris TICHÝ, Karla PLEVOVÁ, Barbara KANTOROVÁ, Kristýna FIEDOROVÁ, Jarmila KISSOVÁ, H. GISSLINGER, Jiří MAYER, Robert KRALOVICS, Šárka POSPÍŠILOVÁ a Michael DOUBEK. Minoritní klony s mutací genu TP53 se vyskytují v chronické fázi myeloproliferativních neoplázií nezávisle na léčbě hydroxyureou. In 17. Pražský hematologický den, Praha. 2016.
  5. BULIKOVÁ, Alena, Jarmila KISSOVÁ, I. TRNAVSKÁ, L. ANTOŠOVÁ a G. BABÁČKOVÁ. Nálezy v kostní dřeni u vybraných autoimunitních stavů či vznikajících v důsledku jejich léčby. In 30. Olomoucké hematologické dny. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016. s. 73-77. ISSN 1213-5763.
  6. STEHLÍKOVÁ, Olga, Tomáš BERNARD, Veronika FIAMOLI, Jarmila KISSOVÁ a Michael DOUBEK. Raritní nálezy z laboratoře průtokové cytometrie. In XVII. Česko-slovenská konference laboratorní hematologie, Hradec Králové, listopad 2016. 2016.
  7. SCHWARZ, Jiří, Petra OVESNÁ, Olga ČERNÁ, Jarmila KISSOVÁ, Jacqueline SOUKUPOVÁ MAALOUFOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, Michael DOUBEK, Libor ČERVINEK, Eduard CMUNT, Petr DULÍČEK, Vít CAMPR, Leoš KŘEN a Miroslav PENKA. Thrombosis in thrombocythemic Ph-myeloproliferations is associated with higher platelet count prior to the event: results of analyses of prothrombotic risk factors from a registry of patients treated with anagrelide. European Journal of Haematology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 96, č. 1, s. 98-106. ISSN 0902-4441. doi:10.1111/ejh.12554.

  2015

  1. KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ, Alena BULIKOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Increasing procoagulant activity of circulating microparticles in patients with Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms: a single-centre experience. BLOOD COAGULATION & FIBRINOLYSIS. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2015, roč. 26, č. 4, s. 448-453. ISSN 0957-5235. doi:10.1097/MBC.0000000000000293.
  2. KISSOVÁ, Jarmila. Myeloproliferativní onemocnění a vyšší věk. In Hana Matějovská Kubešová, Igor Kiss. Geriatrická onkologie. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 238-248. Edice postgraduální medicíny. ISBN 978-80-204-3738-9.
  3. ADAM, Zdeněk, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Eva MICHALKOVÁ, Renata KOUKALOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ, Marta ČERNÁ, Zdeněk KRÁL a Jiří MAYER. Myopatie při Waldenströmově makroglobulinemii. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2015, roč. 61, č. 9, s. 821-828. ISSN 0042-773X.
  4. KISSOVÁ, Jarmila. Problematika normocytárních a megaloblastových anemií u seniorů. In Hana Matějovská Kubešová. Vybrané klinické stavy u seniorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2015. s. 75-91. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3394-7.
  5. KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ, G. BABÁČKOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Miroslav PENKA. Prokoagulační aktivita cirkulujících mikropartikulí a trombotické komplikace BCR/ABL negativních myeloproliferací. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015. ISSN 1335-8359.
  6. KISSOVÁ, Jarmila, Mohamed Hussam ASWAD, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. Vliv kardiovaskulárních rizikových faktorů na výskyt trombotických komplikací BCR/ABL negativních myeloproliferativních onemocnění. In XVII. Slovensko-český hematologický a transfuziologický zjazd. 2015. ISSN 1335-8359.
  7. KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ a Miroslav PENKA. Výskyt trombózy u myeloproliferativních chorob v závislosti na přítomnosti CALR nebo JAK2 mutace. In 16. Pražský hematologický den. 2015.

  2014

  1. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Miroslav TOMIŠKA a Zdeněk ADAM. Diferenciální diagnostika eozinofilie. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2014, roč. 60, Suppl. 2, s. 21-27. ISSN 0042-773X.
  2. KISSOVÁ, Jarmila. Hemolytické anémie. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 617-623. ISBN 978-80-7492-066-0.
  3. KISSOVÁ, Jarmila, Alena BULIKOVÁ, Petra OVESNÁ, Ludmila BOURKOVÁ a Miroslav PENKA. Increased mean platelet volume and immature platelet fraction as potential predictors of thrombotic complications in BCR/ABL-negative myeloproliferative neoplasms. International Journal of Hematology. Tokio: Springer Japan, 2014, roč. 100, č. 5, s. 429-436. ISSN 0925-5710. doi:10.1007/s12185-014-1673-0.
  4. KISSOVÁ, Jarmila. Normocytární a makrocytární anemie v seniorském věku. Geriatrie a gerontologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 3, č. 4, s. 182-186. ISSN 1805-4684.
  5. KISSOVÁ, Jarmila, Petra OVESNÁ, Miroslav PENKA, Alena BULIKOVÁ a Igor KISS. Second Malignancies in Philadelphia-negative Myeloproliferative Neoplasms–Single-center Experience. ANTICANCER RESEARCH. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2014, roč. 34, č. 5, s. 2489-2496. ISSN 0250-7005.

  2013

  1. BULIKOVÁ, Alena, Jarmila KISSOVÁ, Petr SMEJKAL, Gabriela CHLUPOVÁ, Jiřina ZAVŘELOVÁ a Miroslav PENKA. Antifosfolipidový syndrom. Postgraduální medicína. Praha: Mladá fronta, 2013, roč. 15, č. 8, s. 891-897. ISSN 1212-4184.
  2. KISSOVÁ, Jarmila, Miroslav PENKA, Petra OVESNÁ, Alena BULIKOVÁ a Romana GERYCHOVÁ. Problematika těhotných žen s BCR/ABL negativními myeloproliferativními neoplaziemi. Transfúze a hematologie dnes. Mladá fronta a.s., 2013, roč. 19, č. 4, s. 197-208. ISSN 1213-5763.
  3. CHLUPOVÁ, Gabriela, Petr SMEJKAL, Alena BULIKOVÁ, Jan KAMELANDER, Jarmila KISSOVÁ, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ a Miroslav PENKA. Review of invasive procedures in patients with FVII and FXI deficiency in University Hospital Brno between the years 2005-2012. In 17th INTERNATIONAL MEETING OF THE DANUBIAN LEAGUE AGAINST THROMBOSIS AND HAEMORRHAGIC DISORDERS joint with XX. CZECH AND SLOVAK CONFERENCE ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. 2013.
  4. PENKA, Miroslav, J. SCHWARZ, Petra OVESNÁ, Libor ČERVINEK, P. DULÍČEK, D. POSPÍŠILOVÁ, Jarmila KISSOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Účinnost léčby anagrelidem u nemocných s Ph-negativními myeloproliferativními chorobami: Ovlivnění výskytu trombózy ve výstupech Registru pacientů s diagnozou esencialni trombocytemie a trombocytemie provazejici jine myeloproliferativni onemocneni lecenych Thromboreductinem® ke konci roku 2012. Vnitřní lékařství. Brno: Ambit Media a.s., 2013, roč. 59, č. 6, s. 516-531. ISSN 0042-773X.
  5. KUBEŠOVÁ, Blanka, Šárka PAVLOVÁ, Jitka KABÁTHOVÁ, Kristýna ADAMCOVÁ, Jitka MALČÍKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Miroslav PENKA, Jiří MAYER, Michael DOUBEK, Robert KRALOVICS a Šárka POSPÍŠILOVÁ. Vyhledávání a sledování klonů s mutací TP53 v chronické fázi myeloproliferativních neoplazií (MPN). In XXXVII. Brněnské onkologické dny, Brno. 2013.

  2012

  1. NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Tomáš BÜCHLER, Richard FERANEC, Daniela FISCHEROVÁ, Martin FOLDYNA, Soňa FRANKOVÁ, Robert GÜRLICH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Ivana KRAJSOVÁ, Věra KRUTÍLKOVÁ, Zdeněk LINKE, Radim NĚMEČEK, Irena NETÍKOVÁ, Martin OLIVERIUS, David PAVLIŠTA, Ladislav PECEN, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Petra TESAŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Milada ZEMANOVÁ a Martina ZIMOVJANOVÁ. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012. 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5.
  2. AL-SAHMANI, M., I. TRNAVSKÁ, M. ANTOŠOVÁ, L. ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, B. KAISAROVÁ, Zdeněk ADAM, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení u mnohočetného myelomu. Klinická onkologie. 2012, roč. 25, č. 2, s. 103-109. ISSN 0862-495X.
  3. PENKA, Miroslav, J. SCHWARZ, V. CAMPR, D. POSPÍŠILOVÁ, Leoš KŘEN, L. NOVÁKOVÁ, C. BODZÁSOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, O. ČERNÁ, P. DULÍČEK, A. JONÁŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, M. SCHÜTZOVÁ, I. VONKE a L. WALTEROVÁ. Shrnutí doporučení České pracovní skupiny pro 
Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění (CZEMP) České hematologické společnosti ČLS JEP pro diagnózu a terapii BCR/ABL-negativních myeloproliferací. Vnitřní lékařství. 2012, roč. 58, č. 2, s. 163-168. ISSN 0042-773X.
  4. KISSOVÁ, Jarmila a Miroslav PENKA. Těhotenské komplikace u Ph- negativních myeloproliferativních neoplázií. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno 6.-8.9.2012. 2012.
  5. KISSOVÁ, Jarmila, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Petra OVESNÁ a Gabriela BABÁČKOVÁ. Vyšetření prokoagulační aktivity mikropartikulí u Ph- negativních myeloproliferativních onemocnění. In XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd, Brno 6.-8.9.2012. 2012.

  2011

  1. BULIKOVÁ, Alena a Jarmila KISSOVÁ. Anemie v praxi. Interní medicina pro praxi. Praha: SOLEN, 2011, roč. 2011, č. 13, s. 31-34. ISSN 1212-7299.
  2. SCHWARZ, J., Miroslav PENKA, V. CAMPR, D. POSPÍŠILOVÁ, Leoš KŘEN, L. NOVÁKOVÁ, C. BODZÁSOVÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, O. ČERNÁ, P. DULÍČEK, A. JONÁŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, M. SCHÜTZOVÁ, I. VONKE a L. WALTEROVÁ. Diagnostika a léčba BCR/ABL-negativních myeloproliferativních onemocnění-principy a východiska doporučení CZEMP. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2011, roč. 57, č. 2, s. 189-213. ISSN 0042-773X.
  3. PENKA, Miroslav, Eva TESAŘOVÁ, Jan BLATNÝ, Ludmila BOURKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Zbyněk ČECH, Magdalena JELÍNKOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Lucie KOVÁŘOVÁ, Petr KUGLÍK, Miroslava MATÝŠKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Markéta SLÁNSKÁ, Petr SMEJKAL, Irena TRNAVSKÁ, Ondřej ZAPLETAL a Jiřina ZAVŘELOVÁ. Hematologie a transfuzní lékařství I. 1.vyd. Praha: Grada, 2011. 488 s. ISBN 978-80-247-3459-0.
  4. AL-SAHMANI, Mohammed, Irena TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Petra MÁJKOVÁ, Zdeněk ADAM, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA a Roman HÁJEK. Prognostický význam morfologického hodnocení nádorových buněk u mnohočetného myelomu. In XXV. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2011. ISSN 1213-5763.
  5. PENKA, Miroslav, Jarmila KISSOVÁ, Alena BULIKOVÁ, J. ZAVŘELOVÁ, Petra OVESNÁ a Tomáš PAVLÍK. Trombohemoragický syndrom u nemocných s myeloproliferativním onemocněním s trombocytemií. Vnitřní lékařství. 2011, roč. 57, č. 3, s. 306-311, 5 s. ISSN 0042-773X.
  6. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.

  2010

  1. BULIKOVÁ, Alena, Jarmila KISSOVÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ a Irena TRNAVSKÁ. Dysplastické změny megakaryopoézy podle WHO klasifikace 2008. vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2010, roč. 56/2010, suppl 1, s. 31-38. ISSN 0042-773X.
  2. PENKA, Miroslav, Jiří SCHWARZ, Petra OVESNÁ, Antonín HLUŠÍ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Michael DOUBEK, Petr DULÍČEK, Dagmar POSPÍŠILOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Alena BULIKOVÁ a Tomáš PAVLÍK. Esenciální trombocytemie a jiné myeloproliferace s trombocytemií léčené Thromboreductinem. Výstupy z databáze Registru k 1. čtvrtletí roku 2010. Vnitřní lékařství. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 503-12, 9 s. ISSN 0042-773X.
  3. HORKÝ, Ondřej, Jiří MAYER, Lenka KABLÁSKOVÁ, Filip RÁZGA, Marta KREJČÍ, Jarmila KISSOVÁ, Marek BORSKÝ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Increasing hematopoietic microchimerism is a reliable indicator of incipient AML relapse. International Journal of Laboratory Hematology. 2010, roč. 33, č. 1, 10 s. ISSN 1751-5521.
  4. PEVNÁ, M., Jarmila KISSOVÁ, Michael DOUBEK, Zdeněk ADAM a Martin KLABUSAY. Leukemie z dendritických buněk CD4+56+, typ DC2. Vnitřní Lékařství. 2010, roč. 56, suppl.2, s. 2S183-2S187, 5 s. ISSN 0042-773X.

  2009

  1. SMEJKAL, Petr, Petr BRABEC, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Marie ŠLECHTOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Gabriela CHLUPOVÁ, Jan MUŽÍK a Miroslav PENKA. FEIBA(R) in treatment of acute bleeding episodes in patients with haemophilia A and factor VIII inhibitors: a retrospective survey in regional haemophilia centre. Haemophilia. 2009, roč. 15, č. 3, s. 743-751. ISSN 1351-8216.
  2. AL-SAHMANI, Mohamed Abdo Saleh, Irena TRNAVSKÁ, Monika ANTOŠOVÁ, Libuše ANTOŠOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Hana FILKOVÁ, Jan SMETANA, Zdeněk ADAM, Luděk POUR, Marta KREJČÍ, Lenka ZAHRADOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Miroslav PENKA, Petr KUGLÍK a Roman HÁJEK. Prognostic Significance of Morphological Evaluation of Tumor Cells in Multiple Myeloma. In 51st ASH Annual Meeting and Exposition. 2009.
  3. PENKA, Miroslav, Jiří SCHWARZ, Tomáš PAVLÍK, Karel INDRÁK, Michael DOUBEK, P. DULÍČEK, D. POSPÍŠILOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, A. JONÁŠOVÁ, Pavla JELÍNKOVÁ, A. HLUŠÍ, M. SCHUTZOVÁ, O. ČERNÁ, Yvona BRYCHTOVÁ, L. NOVÁKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, J. SEGETHOVÁ, Jaroslava VOZOBULOVÁ, I. HADAČOVÁ, I. HOCHOVÁ, J. VOGLOVÁ, L. WALTEROVÁ, C. BODZÁSOVÁ a Ladislav DUŠEK. Výsledky léčby nemocných s esenciální trombocytémií a dalšími myeloproliferacemi provázenými trombocytémií-zpráva z registru pacientů léčených Thromboreductinem. Vnitřní Lékařství. ČR, 2009, roč. 55, č. 11, s. I-XII, 12 s. ISSN 0042-773X.

  2008

  1. KOVÁŘOVÁ, Lucie, Lenka ZAHRADOVÁ, Jarmila KISSOVÁ, Luděk POUR a Roman HÁJEK. Stanovení diagnózy plazmocelulární leukémie v praxi. Klinická onkologie. ČLS J.E.Purkyně: ApS Brno, spol. s r.o., 2008, roč. 21, Supplement, s. 258-260. ISSN 0862-495X.
  2. KLABUSAY, Martin, Michaela PEVNÁ, Jarmila KISSOVÁ, Michael DOUBEK, Monika HEIDEKEROVÁ, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vzácná diagnóza: CD4+56+ leukémie z dendritických buněk typu DC2. Časopis lékařů českých. Czech republic: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2008, roč. 2008, č. 147, s. 511-515. ISSN 0008-7335.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 11. 12. 2023 17:26