Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HUDEČKOVÁ, Markéta, Eduard MINKS, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Aplikace botulotoxinu u syndromu Freyové. In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019, Hradec Králové, ČR. 2019.
 2. SILNÝ, František, Břetislav GÁL, Jan ROTTENBERG a Pavla URBÁNKOVÁ. Bonebridge - aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení . In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019, Hradec Králové, ČR. 2019.
 3. ROTTENBERG, Jan a Břetislav GÁL. Diagnostika retrokochleární nedoslýchavosti. Časopis lékařů českých. Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2019, roč. 158, č. 6, s. 243-247. ISSN 0008-7335.
 4. ROTTENBERG, Jan, Břetislav GÁL a Pavla URBÁNKOVÁ. Poleptání jícnu. In Sborník přednášek. VII. brněnský ORL den, Brno, 8.2.2019., 2019.
 5. CLEMENS, Eva, Marry M. VAN DEN HEUVEL-EIBRINK, Renée L. MULDER, Leontien C. M. KREMER, Melissa M. HUDSON, Roderick SKINNER, Louis S. CONSTINE, Johnnie K. BASS, Claudia E. KUEHNI, Thorsten LANGER, Elvira C. VAN DALEN, Edith BARDI, Nicolas-Xavier BONNE, Penelope R BROCK, Beth BROOKS, Bruce CARLETON, Eric CARON, Kay W CHANG, Karen JOHNSTON, Kristin KNIGHT, Paul C. NATHAN, Etan ORGEL, Pinki K. PRASAD, Jan ROTTENBERG, Katrin SCHEINEMANN, Andrica C. H. DE VRIES, Thomas WALWYN, Annette WEISS, Antoinette am ZEHNHOFF-DINNESEN, Richard J COHN a Wendy LANDIER. Recommendations for ototoxicity surveillance for childhood, adolescent, and young adult cancer survivors: a report from the International Late Effects of Childhood Cancer Guideline Harmonization Group in collaboration with the PanCare Consortium. The Lancet Oncology. New york: Elsevier Science, 2019, roč. 20, č. 1, s. 29-41. ISSN 1470-2045. doi:10.1016/S1470-2045(18)30858-1.
 6. HUDEČKOVÁ, Markéta, Břetislav GÁL, Pavel SMILEK, František SILNÝ, Jan ROTTENBERG a Adam NOVÁK. Silent sinus syndrom. In 8. Česko-Slovenský kongres ORL a chirurgie hlavy a krku, 66. Kongres Slovenskej spoločnosti pre ORL a chirurgiu hlavy a krku, 81. Kongres České společnosti ORL a chirugie hlavy a krku ČLS JEP; 4.-6.7.2019; Šamorín; Slovensko. 2019.
 7. 2018

 8. GÁL, Břetislav, Tomáš TALACH, Miroslav VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Pavla URBÁNKOVÁ, Pavel SMILEK, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Bonebridge – nový aktivní implantabilní systém pro přímé kostní vedení. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 67, č. 2, s. 50-55. ISSN 1210-7867.
 9. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Marta PAZOURKOVA, Jiří VANÍČEK a Ermis VOGAZIANOS. Diagnosis of retrocochlear lesions with emphasis on expansion of the cerebellopontine angle. Biomedical Papers, Olomouc: Palacky University. Olomouc: Palacky University, 2018, roč. 162, č. 3, s. 178-183. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2018.013.
 10. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Tomáš TALACH, Miroslav VESELÝ, Zdeněk KADAŇKA, E. KADAŇKOVÁ, Ivanka HOROVÁ, Marie BUDÍKOVÁ, Rom KOSTŘICA a Jiří HLOŽEK. Efektivita jednostran­né kochleární implantace u dospělých pa­cientů s těžkou poruchou sluchu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, č. 6, s. 664-668. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018664.
 11. GÁL, Břetislav, Jan ROTTENBERG, Igor STUPKA, Jan HANÁK, Pavla URBÁNKOVÁ, Ermis VOGAZIANOS a David SLOUKA. Facial Nerve Reconstruction Following Ablative Parotid Surgery - The Ansa Cervicalis Hypoglossal-Facial Anastomosis: A Case Report and Review of Literature. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2018, roč. 67, č. 3, s. 75-78. ISSN 1210-7867.
 12. KARVAY, Vojtěch, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Hyperbarická oxygenoterapie jako metoda léčby náhle vzniklé senzorineurální nedoslýchavosti. In XVII. česko-slovenský kongres mladých otorinolaryngológov. 2018.
 13. HLOŽKOVÁ, Tereza, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA, Jiří HLOŽEK a Jan ROTTENBERG. Nasoseptal Cartilage - The Optional Material For Orbital Floor Fracture Reconstruction. In 7th Czech German ENT Days. Brandenburg an der Havel, 19 -20.10.2018. 2018.
 14. HLOŽKOVÁ, Tereza, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Záněty zevního zvukovodu a středouší, možnosti terapie. Medicína pro praxi. Solen s.r.o., 2018, roč. 15(2), č. 2018, s. 98-101, 45 s. ISSN 1214-8687.
 15. 2017

 16. ROTTENBERG, Jan a Břetislav GÁL. Diagnostika retrokochleárních sluchových lézí se zřetelem na detekce expanzí mostomozečkového koutu. In 15. česko-slovenský foniatrický kongres a XXVIII. celostátní foniatrické dny Evy Sedláčkové. Ostravice. 8.-10.6.2017. 2017.
 17. ROTTENBERG, Jan. Instruktážní kurz: : diagnostika retrokochleárních sluchových lézí se zřetelem na expanze MM koutu. 2017.
 18. 2016

 19. HORÁKOVÁ, Zuzana, Hana BINKOVÁ, Jan ROTTENBERG, Jiří HLOŽEK, Břetislav GÁL a Karel VESELÝ. Adultní xantogranulom supraklavikulární oblasti. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 65, č. 2, s. 103-106. ISSN 1210-7867.
 20. TALACH, Tomáš, Jan ROTTENBERG, Břetislav GÁL, Rom KOSTŘICA, Michal JURAJDA, I. KOCAK, R. LAKOMY a E. VOGAZIANOS. Genetic risk factors of cisplatin induced ototoxicity in adult patients. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2016, roč. 63, č. 2, s. 263-268. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/212_140820n391.
 21. ROTTENBERG, Jan. Kvalita života a funkční rehabilitace. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek et al. Nádory hlavy a krku. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 89-95. ISBN 978-80-204-3743-3.
 22. ROTTENBERG, Jan. Nasální kortikoidy v léčbě rýmy. Praktické lékárenství. Olomouc: Solen, 2016, roč. 12, č. 6, s. 227-230. ISSN 1801-2434.
 23. ROTTENBERG, Jan a Renata ČERVENÁ. Zhoubné nádory hypopharyngu. In Pavel Šlampa, Pavel Smilek et al. Nádory hlavy a krku. 1. vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 161-172. ISBN 978-80-204-3743-3.
 24. 2015

 25. ROTTENBERG, Jan. Kvalita života a funkční rehabilitace. In Pavel Smilek, Jan Plzák, Jan Klozar a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. Karcinomy dutiny ústní a hltanu. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. s. 204-211. ISBN 978-80-7311-153-3.
 26. 2014

 27. ROTTENBERG, Jan, Miroslav ŽALLMANN, Rom KOSTŘICA, Michal JURAJDA a Tomáš TALACH. The Significance Of (CA)n Tandem Repeat in GABA(A) Beta-3 Subunit Gene in Tinnitus Manifestation. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 473-478. ISSN 1210-7859.
 28. 2013

 29. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Renata ČERVENÁ. Výsledky léčby a sledování pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku po konkomitantní léčbě cetuximabem a radioterapií. Onkologie. Olomouc: Solen, 2013, roč. 7, č. 3, s. 146-148. ISSN 1802-4475.
 30. 2012

 31. SMILEK, Pavel, Jana NEUWIRTHOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, J. SROVNAL, M. HAJDUCH, J. DRABEK a J. KLOZAR. Epidermal growth factor receptor (EGFR) expression and mutations in the EGFR signaling pathway in correlation with anti-EGFR therapy in head and neck squamous cell carcinomas. Neoplasma. 2012, roč. 59, č. 5, s. 508-515. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2012_065.
 32. 2011

 33. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Zdeněk MECHL a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. The Gulf Journal of Oncology. 2011, Neuveden, č. 10, s. 7-10. ISSN 2078-2101.
 34. 2010

 35. ROTTENBERG, Jan. Diferenciální diagnostika, terapie a komplikace akutních tonzilitid. 1. vyd. Olomouc: Solen s.r.o. Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, 2010. s. 48-57. ISBN 978-80-87327-32-6.
 36. JURAJDA, Michal, Tomáš TALACH, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Ivo KOCÁK a Radek LAKOMÝ. Ototoxicita indukovaná cisplatinou - klinické sledování a stanovení individuální senzitivity. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2010, roč. 59, č. 4, s. 175-179. ISSN 1210-7867.
 37. 2009

 38. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Jitka BERKOVCOVÁ a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2009, roč. 82, č. 3, s. 192-196, 8 s. ISSN 1211-3395.
 39. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jitka BERKOVCOVÁ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Marian HAJDÚCH. Mutations in EGFR signal pathway in correlation with response to treatment of head and neck cancers. Radiotherapy and Oncology, Journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Barcelona: Elsevier, 2009, vol. 90, suppl. 2, s. 34. ISSN 0167-8140.
 40. 2008

 41. ROTTENBERG, Jan. Diagnostika a terapie nedoslýchavosti. Interní medicína pro praxi. Solen, 2008, roč. 10, č. 10, s. 470-473. ISSN 1212-7299.
 42. URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ, Jan ŽÁK, Jan ROTTENBERG, Petr VLČEK a Jan DOLEŽEL. Klinická výživa v současné praxi. první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 104 s. ISBN 978-80-7013-473-3.
 43. 2007

 44. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Jana NEUWIRTHOVÁ. Prognostické parametry karcinomů hlavy a krku. In Abstrakta, III. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. Olomouc: Laboratoř experimentální medicíny, 2007. s. 19-69. ISBN 978-80-244-1824-7.
 45. 2006

 46. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG a Rom KOSTŘICA. Correlation of Expression of Ki-67, EGFR, c-erbB-2,MMP-9, p53, bcl-2, CD34 and Cell Cycle Analysis with Survival in Head and Neck Squamous Cell Cancer. Journal of Experimental & Clinical Cancer Research. Rome, Italy: Regina Elena Institute, 2006, roč. 25, č. 4, s. 549-555. ISSN 0392-9078.
 47. ROTTENBERG, Jan. Diagnostika a léčba chronické rhinosinusitis. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2006, roč. 20, č. 2, s. 83-86. ISSN 1212-7973.
 48. SALZMAN, Richard, Rom KOSTŘICA, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Josef TOMANDL, Zuzana HORÁKOVÁ, Jan ROTTENBERG a Iva ZICHOVÁ. ELEVACE OXIDATIVNÍHO STRESU U PACIENTŮ SE SPINOCELULÁRNÍM KARCINOMEM HLAVY A KRKU. In Sbroník abstrakt, XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Dataprint Brno, 2006. s. 299-300, 320 s. ISBN 80-86793-06-0.
 49. ROTTENBERG, Jan, Rom KOSTŘICA, Miroslav ŽALLMANN a Michal JURAJDA. Genetické a elektrofyziologické pozadí vnímání tinnitu u pacientů s kochleární percepční poruchou sluchu. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2006, roč. 55, č. 2, s. 96-102. ISSN 1210-7867.
 50. SALZMAN, Richard, Rom KOSTŘICA, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Josef TOMANDL, Zuzana HORÁKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Increased level of malondialdehyde as negative prognostic factor for recurrent HNSCC. In Otorinolaryngologie a foniatrie, Supplementum 1. 1. vyd. Plzen: CLS JEP, 2006. s. 225-456. ISBN 1210-7867.
 51. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Klinické využití detekce EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In II. dny diagnostické a prediktivní onkologie - Abstrakta. Olomouc: Solen, 2006. 1 s. ISBN 80-239-8240-0.
 52. SALZMAN, Richard, Rom KOSTŘICA, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Josef TOMANDL, Zuzana HORÁKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Korelace zvýšeného oxidativního stresu s negativní prognózou u spinocelulárního karcinomu hlavy a krku. In Sborník přednášek, 69. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Plzen: Euroverlag, 2006. s. 37-107. ISBN 80-7177-926-1.
 53. SALZMAN, Richard, Rom KOSTŘICA, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Josef TOMANDL, Zuzana HORÁKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Oxidativní stres a spinocelulární karcinom hlavy a krku. In Sborník přednášek, 69. kongres České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Plzeň: Euroverlag, 2006. s. 61-131. ISBN 80-7177-926-1.
 54. SALZMAN, Richard, Rom KOSTŘICA, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Josef TOMANDL, Zuzana HORÁKOVÁ a Jan ROTTENBERG. OXIDATIVNÍ STRES JAKO NEGATIVNÍ PROGNOSTICKÝ FAKTOR U SPINOCELULÁRNÍHO KARCINOMU HLAVY A KRKU. In Sborník abstrakt, XXX. Brněnské onkologické dny. Brno: Dataprint Brno, 2006. s. 252-571. ISBN 80-86793-06-0.
 55. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Miloslav DUŠEK, Karel VESELÝ a Jan ROTTENBERG. Predictive parameters of the head and neck carcinomas. Otorinolaryngologie a foniatrie. Plzeň: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2006, roč. 55, č. 1, s. 228-229, 1 s. ISSN 1210-7867.
 56. SALZMAN, Richard, Rom KOSTŘICA a Jan ROTTENBERG. Případ pyokély slzného kanálku. Praha: CLS JEP, 2006. 60 s. Otorinolaryng. a Foniat. (Prague), 55, 2006, č. 1. ISBN 1210-7867.
 57. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In Konference mladých lékařů - Sborník abstrakt. Brno: FN u sv. Anny v Brně, 2006. s. 25.
 58. NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Zdeněk MECHL. Význam stanovení EGFR u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In XXX Brněnské onkologické dny - Edukační sborník. Brno: MOU, 2006. 1 s. ISBN 80-86793-06-0.
 59. 2005

 60. TOMANDL, Josef, Richard SALZMAN, Lukáš PÁCAL, Jan ROTTENBERG, Zuzana HORÁKOVÁ, Kateřina KAŇKOVÁ a Rom KOSTŘICA. Activities of antioxidative enzymes and lipoperoxidation in patients after tracheotomy. In Advances in Clinical Biochemistry 2005. Abstract volume of lectures and posters. Olomouc: Česká společnost klinické biochemie, 2005. s. 75-75. ISBN 80-239-5267-6.
 61. ROTTENBERG, Jan. Bolesti v krku. Medicína pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., Zádvoří 206, Konice, 2005, roč. 2005, č. 2, s. 53-57, 4 s. ISSN 1214-8687.
 62. ROTTENBERG, Jan. Bolesti v krku. Interní medicína pro praxi. Česká republika: Solen s.r.o., Zádvoří 206, Konice, 2005, roč. 7, č. 2, s. 60-63, 2 s. ISSN 1212-7299.
 63. ROTTENBERG, Jan, Miroslav ŽALLMANN, Rom KOSTŘICA a Michal JURAJDA. Polymorfismy NMDA receptoru, DRD-2 receptoru, GABA-A receptoru a variabilita odpovědí BAEP a MLR ve vztahu k manifestaci tinnitu aktualizovaná informace. In Sborník abstrakt 68. kongresu České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, 2005. Brno. Brno: Společnost pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku JEP, 2005. s. 88. ISBN 80-239-5112-2.
 64. ROTTENBERG, Jan, Miroslav ŽALLMANN, Rom KOSTŘICA a Michal JURAJDA. Polymorphisms of NMDA receptor, DRD2 receptor, GABA-A receptor and electrophysiologic variations found in BAEP and MLR in relation to tinnitus manifestation - update. In Abstract Book of 5th Czech-German Workshop. Dresden. Dresden: University Hospital dresden, Department of Otorhinolaryngology, head and Neck Surgery, 2005. s. 25.
 65. ROTTENBERG, Jan, Miroslav ŽALLMANN, Rom KOSTŘICA a Michal JURAJDA. Polymorphisms of NMDA receptor, DRD2 receptor, GABA-A receptor and electrophysiologic variations found in BAEP and MLR in relation to tinnitus manifestation - update. In XVIII IFOS World Congress, Rome, 25-30 June, 2005. Rome, Italy: International Federation of Ot-Rhino-Laryngological Societies, 2005. s. 141.
 66. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELĂ, Rom KOSTICA a Jan ROTTENBERG. PREDICTIVE PARAMETERS OF THE HEAD AND NECK CARCINOMAS. In Abstract book, XVIII IFOS World Congress. Ăm: International Reederation of Oto-Rhino-Laryngological Societies, 2005. s. 2-3, 1 s.
 67. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Karel VESELÝ a Ladislav DUŠEK. PREDICTIVE PARAMETERS OF THE PHARYNX AND SUPRAGLOTTIC CARCINOMAS. In Sborník abstrakt a program 68. kongresu České spol. pro otorinolaryngologii a chir. hlavy a krku. Brno: Medica Publishing and consulting s.r.o., 2005. s. 111. ISBN 80-239-5112-2.
 68. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Jan ROTTENBERG a Rom KOSTŘICA. Prognostic significance of mitotic and apoptotic index and the DNA cytometry in head and neck cancer. Neoplasma. Bratislava, 2005, roč. 52, č. 3, s. 199-207. ISSN 0028-2685.
 69. SALZMAN, Richard, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA, Lukáš PÁCAL, Kateřina KAŇKOVÁ, Josef TOMANDL a Zuzana HORÁKOVÁ. Relationship between genetic polymorphisms in the GPx1, MnSOD and CAT genes and clinical manifestation of increased oxidative stress following tracheotomy - preliminary results. In Sborník abstrakt 68. kongresu České společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku, 52. kongresu Slovenskej spoločnosti pre otorinolaryngológiu a chirurgiu hlavy a krku. 1. vyd. Brno: Medica Publishing and Consulting s.r.o., 2005. s. 109. ISBN 80-239-511.
 70. ROTTENBERG, Jan. Výsledky léčby časného glottického karcinomu na klinice ORL a chirurgie hlavy a krku FN u sv. Anny v Brně v patnáctiletém období. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2005, roč. 54, č. 1, s. 16-22. ISSN 1210-7867.
 71. SMILEK, Pavel, Ladislav DUŠEK, Karel VESELÝ, Rom KOSTICA a Jan ROTTENBERG. Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinom hlavy a krku. Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: LS JEP, 2005, roč. 54, č. 4, s. 199-205. ISSN 1210-7867.
 72. SMILEK, Pavel, Ladislav DUEK, Karel VESELÝ, Rom KOSTICA a Jan ROTTENBERG. Význam mitoticko-apoptotického indexu a DNA flow-cytometrie v prognóze karcinom hlavy a krku. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: eská lékaská spolenosti J.E. Purkyn, 2005, roč. 54, č. 4, s. 206-212. ISSN 1210-7867.
 73. 2004

 74. ŠMARDOVÁ, Jana, Kateřina KŠICOVÁ, Hana BINKOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Jan ROTTENBERG a Hana KOUKALOVÁ. Analysis of tumor suppressor p53 status in head and neck squamous cell carcinoma. Oncology Reports. Athens, Greece: Spandidos Inc., 2004, roč. 11, č. 4, s. 923-929. ISSN 1021-335X.
 75. ŠMARDOVÁ, Jana, Kateřina KŠICOVÁ, Hana BINKOVÁ, Antonín KRPENSKÝ, Šárka PAVLOVÁ, Jan ROTTENBERG, Hana KOUKALOVÁ a Barbora RAVČUKOVÁ. Analýza p53 u spinocelulárních karcinomů hlavy a krku. In Abstrakta XXXI. sjezd Společnosti patologů ČLS J.E.Purkyně. Praha: Společnost patologů ČLS J.E.Purkyně, 2004. s. 29-29.
 76. KOSTŘICA, Rom, Richard SALZMAN, Jan ROTTENBERG, Josef TOMANDL, Lukáš PÁCAL a Kateřina KAŇKOVÁ. Antioxidative Enzymes Polymorphisms and Membranous Tracheobronchitis as Serious Complication after Tracheotomy. In Abstract book - 5th European Congress of OtoRhinoLaryngology, Head and Neck Surgery. Athens, 2004. s. 197-198.
 77. ROTTENBERG, Jan, Miroslav ŽALLMANN, Milan VOTAVA, Michal JURAJDA, Rom KOSTŘICA a Miroslav NOVOTNÝ. Architektonika descendentních spojů sluchové dráhy a její možný význam v patogenezi tinnitu. Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 53/2004, č. 3, s. 137-143. ISSN 1210-7867.
 78. ROTTENBERG, Jan a Rom KOSTŘICA. Bolesti v krku - standard léčebného plánu. In Programy kvality a programy léčebných postupů. 1. vyd. Praha: Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, P.O.Box 756, 111 21 Praha, 2004. s. 0RL/3 1-12, 12 s. 2. autorská verze. ISBN 80-86229-29-7.
 79. SMILEK, Pavel, Jan ROTTENBERG a Rom KOSTŘICA. Hodnocení kvality života nemocných s karcinomem hlavy a krku po rozsáhlých rekosntrukcích. 1. vyd. Ústí nad Labem: Masarykova nemocnice v Ústí n. Labem, 2004. s. 31. ISBN 80-239-2882-1.
 80. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG a Jiří HLOŽEK. Kvalita života nemocných s rakovinou hlavy a krku po rozsáhlých chirurgických výkonech - podklad pro rozhodnutím o léčebném postupu? Otolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 53, č. 4, s. 184-189. ISSN 1210-7867.
 81. HOFFMANNOVÁ, Daniela, Petr KRUPA, Rom KOSTICA, Jan ROTTENBERG, Pavel SMILEK a Vladimír SPURNÝ. Léba inoperabilního angiofibromu nosohltanu. Praha: Ceská lékaská spolenost J.E. Purkyn, 2004, roč. 53, č. 4, s. 215-217. ISSN 1210-7867.
 82. ROTTENBERG, Jan, Miroslav ŽALLMANN, Rom KOSTŘICA a Michal JURAJDA. Polymorphisms of NMDA receptor, DRD2 receptor, GABA-A receptor and electrophysiologic variations found in BAEP and MLR in relation to tinnitus manifestation preliminary report. In 5th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery, Rhodos, Hellas, Sept. 11-16, 2004. 2004. vyd. Rhodos: C&C International, 2004. s. 192-193.
 83. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Karel VESELÝ a Ladislav DUŠEK. PREDICTIVE PARAMETERS OF THE WALDEYERS RING CARCINOMAS (A RETROSPECTIVE STUDY). In 5th European congress of Oto-Rhino-Laryngology head and Neck Surgery Abstract Book. Athény, Řecko: C and C International S.A., 2004. s. 234.
 84. KOSTŘICA, Rom, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Karel VESELÝ, Ladislav DUŠEK a Jiří HLOŽEK. Prognostic factors of the Pharynx and supraglottic Carcinoma. In HNO Infromationen. Stuttgart: Karl Demetr Verlag im Georg Thieme VErlag, 2004. s. 139. ISBN 03 44-93 19.
 85. KOSTŘICA, Rom a Pavel SMILEK. Seminář KOChHK: ,, Hodnocení kvality života onkologicky nemocných s karcinomem hlavy a krku po rozsáhlých rekonstrukcích; Poznámky k patofyziologii nitroušních tekutin". 2004.
 86. SMILEK, Pavel. Seminář KOChHK: ,, Chirurgická léčba cholesteatomu s perzistující trepanační dutinou;Terapeutické postupy u nádorů hrtanu; Má Carhartův fenomén klinický význam?". 2004.
 87. KOSTŘICA, Rom a Pavel SMILEK. Seminář KOChHK: ,, Racionální léčba sinusitid; Diferenciální diagnostika alergických rinopatií; Mukokéla nazofrontálního duktu - kazuistika". 2004.
 88. KOSTŘICA, Rom a Pavel SMILEK. Seminář KOChHK: ,, Zpráva z 5. evropského kongresu Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku EUFOS 2004; Problematika dětské otorinolaryngologie na kongresu EUFOS 2004". 2004.
 89. KOSTŘICA, Rom a Rom KOSTŘICA. Seminář KOChHK: ,,Chirurgická léčba cholesteatomu s perzistující trepanační dutinou; Terapeutické postupy u nádorů hrtanu; Má Carhartův fenomén klinický význam?". 2004.
 90. ROTTENBERG, Jan a Rom KOSTŘICA. Stenózy velkých dýchacích cest - standard léčebného plánu. In Programy kvality a programy léčebných postupů. 1. vyd. Praha: Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer nakladatelství, spol. s r.o., Na Příkopě 18, P.O.Box 756, 111 21 Praha, 2004. s. 0RL/4 1-12, 12 s. 2. autorská verze. ISBN 80-86229-29-7.
 91. 2003

 92. ROTTENBERG, Jan a Rom KOSTŘICA. Analýza přežití pacientů s karcinomem hypofaryngu léčených na ORL klinice FN u sv. Anny v období let 1988-2001. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 25-32. ISSN 1210-0447.
 93. ROTTENBERG, Jan, Rom KOSTŘICA a Pavel SMILEK. Nádory hrtanu. Onkologická péče. Praha: Bristol-Myers Squibb, 2003, roč. 7, č. 2, s. 6-8. ISSN MKČR7768.
 94. 2002

 95. SMILEK, Pavel, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jiří HLOŽEK, Ladislav DUŠEK a Karel VESELÝ. Prognostické faktory karcinomu faryngu a supraglottis. Choroby hlavy a krku ( Head and Neck Diseases). Slovenská republika: Slovenská spoločnost pre otolaryngológiu, 2002, roč. 5, č. 1, s. 23-29. ISSN 1210-0447.
 96. KOSTŘICA, Rom, Jan ROTTENBERG, Jan KVĚCH, Jan BETKA a Pavol JABLONICKÝ. Randomised, double-blind comparison of efficacy and tolerability od diclofenac mouthwash versus placebo in mucositis of oral cavity by radiotherapy. Journal of Clinical Research. Richmond, Surrey, United Kingdom: Brookwood Medical Publications,, 2002, roč. 1, č. 5, s. 1-14. ISSN 1369-5207.
 97. 2000

 98. ROTTENBERG, Jan. K problematice diagnostiky neurinomu akustiku. Diagnóza. Praha, 2000, roč. 2000, č. 21, s. 6. ISSN 1212-3595.
 99. SMÍLEK, P., Karel HUŠEK, R. KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jan ŽALOUDÍK a Ladislav DUŠEK. Marker Ki-67 a prognóza karcinomů faryngu a vchodové části hrtanu - předběžné výsledky. Otorhinolaryngologie a foniatrie. Praha, 2000, roč. 49, č. 2, s. 110-113. ISSN 1210-7867.
 100. ROTTENBERG, Jan. Syndrom náhlé nedoslýchvoasti. Diagnóza. Praha, 2000, roč. 2000, č. 21, s. 7. ISSN 1212-3595.
 101. 1999

 102. ROTTENBERG, Jan, Rom KOSTŘICA, M. ŽALMAN, Jindřich LEYPOLD, Robert STAFFA, Marek HAKL a Jana PAVLÍKOVÁ. Intra-operative Neuromonitoring by means of Auditory Evoked Potentials (AEP) – New Possibilities of Application – Preliminary Study. Scripta medica. Brno: LF MU, 1999, roč. 72, Suppl. 6, s. 30-32. ISSN 1211-3395.
 103. ROTTENBERG, Jan, Rom KOSTŘICA, Miroslav ŽALLMANN, Jindřich LEYPOLD, Marek HAKL a Jana PAVLÍKOVÁ. Peroperační neuromonitoring pomocí sluchových evokovaných potenciálů - nové možnosti aplikace. In 62. kongres České společnosti otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí. Hradec králové: LF Karlovy univerzity, Hradec Králové, 1999. s. 50. ISBN 80-86-225-00-3.
 104. SMILEK, Pavel, Karel HUŠEK, Rom KOSTŘICA, Jan ROTTENBERG, Jan ŽALOUDÍK a Ladislav DUŠEK. Vztah markeru Ki-67 k prognóze karcinomů faryngu a vchodové části hrtanu - předběžné výsledky. In 62. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí, Hradec Králové. Hradec Králové: LF Karlovy univerzity v Hradci Králové, 1999. s. 22. ISBN 80-86225-00-3.
 105. ROTTENBERG, Jan, Rom KOSTŘICA a Pavel SMILEK. Wegenerova granulomatóza. In 62. kongres České společnosti otolaryngologie a chirurgie hlavy a krku s mezinárodní účastí, Hradec Králové. Hradec Králové: LF UK Hradec Králové, 1999. s. 82. ISBN 80-86225-00-3.
 106. 1998

 107. HOFFMANNOVÁ, Daniela, Jan ROTTENBERG a Pavel SMILEK. Léčba hypertrofické rýmy CO2 laserem. Medica Revue. Praha, 1998, roč. 5, č. 5, s. 20-21. ISSN 1210-3673.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 1. 2021 11:06