Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. DOBOŠ, Pavel. Communicating temporalities: The Orientalist unconscious, the European migrant crisis, and the time of the Other. Political Geography. Oxford: Elsevier, 2020, roč. 80, June 2020, s. 1-10. ISSN 0962-6298. doi:10.1016/j.polgeo.2020.102176.
 2. DOBOŠ, Pavel. ISIS jako teritoriální stát. Praha: Online encyklopedie migrace, z. s., 2020.
 3. DOBOŠ, Pavel. Robert Osman, Lucie Pospíšilová (eds.): Geografie „okrajem“. Každodenní časoprostorové zkušenosti. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 17, č. 2, s. 147-150. ISSN 1214-813X.
 4. 2019

 5. DOBOŠ, Pavel. Communication about the European migrant crisis in the age of deep mediatization: a case of a social network in the Czech and Slovak environment. In International Conference of Critical Geography. 2019.
 6. DOBOŠ, Pavel. Komunikace o evropské migrační krizi ve virtuálním prostoru: Technologické, orientalistické a vizuální nevědomí na síti Facebook. In 21. pracovní konference Biografu. 2019.
 7. DOBOŠ, Pavel. Orientalismus. Praha: Online encyklopedie migrace, z. s., 2019.
 8. ŠERÝ, Ondřej a Pavel DOBOŠ. Programming of the Mezipatra Queer Film Festival: Between Western openness and Eastern opportunities. In 5th European Geographies of Sexualities Conference. 2019.
 9. DOBOŠ, Pavel. Rozmanitost geografického výzkumu dnešní doby: současné přístupy, paradigmatické posuny, aktuální témata. In Geografie v teorii a praxi: série vyžádaných přednášek. 2019.
 10. DOBOŠ, Pavel. The problem of different post-colonial spatial contexts in television news about distant wartime suffering. International Communication Gazette. London: SAGE Publications, 2019, roč. 81, 6-8, s. 644-663. ISSN 1748-0485. doi:10.1177/1748048518822607.
 11. DOBOŠ, Pavel a Robert OSMAN. Tvoření bezbariérového města: diferenciace proti stejnosti a haptická trasovitost proti vizuální abstrakci. In Města budoucnosti: 7. brněnská konference urbánních studií. 2019.
 12. OSMAN, Robert a Pavel DOBOŠ. Vizuální nevědomí: vizuální organizace nevizuálního města. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 1, s. 33-55. ISSN 1214-813X.
 13. 2018

 14. DOBOŠ, Pavel. Imaginative geographies of distant suffering: two cases of the Syrian Civil War on television. Social & Cultural Geography. London: Taylor & Francis, 2018, roč. 19, č. 6, s. 764-788. ISSN 1464-9365. doi:10.1080/14649365.2017.1312695.
 15. DOBOŠ, Pavel. ISIS/ISIL. Praha: Online encyklopedie migrace, z. s., 2018.
 16. DOBOŠ, Pavel. Islamismus v syrské občanské válce. Praha: Online encyklopedie migrace, z. s., 2018.
 17. DOBOŠ, Pavel. Svobodná syrská armáda. Praha: Online encyklopedie migrace, z. s., 2018.
 18. DOBOŠ, Pavel. Syrské demonstrace v roce 2011. Praha: Online encyklopedie migrace, z. s., 2018.
 19. DOBOŠ, Pavel. The make-believe space: affective geography in a postwar polity. Social & Cultural Geography. London: Taylor & Francis, 2018, roč. 19, č. 2, s. 300-302. ISSN 1464-9365. doi:10.1080/14649365.2017.1359209.
 20. DOBOŠ, Pavel a Robert OSMAN. Vizuální nevědomí a praktikování vidění nezrakovým vjemem. In Geografie na v zostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. zjazd Českej geografickej společnosti. 2018.
 21. 2017

 22. DOBOŠ, Pavel. Imaginativní geografie subsaharské Afriky v českém prostředí: nástin problematiky. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2017, roč. 122, č. 1, s. 100-119. ISSN 1212-0014.
 23. 2016

 24. DOBOŠ, Pavel. Domov ve válce. In Výroční konference ČGS. 2016.
 25. DOBOŠ, Pavel a Irena HONSNEJMANOVÁ. Geografický výzkum: Vztahy mezi sociálním a materiálním. 1. elektronické vydání. Brno: Nakladatelství MU, 2016. 148 s. ISBN 978-80-210-8404-9.
 26. 2015

 27. DOBOŠ, Pavel a Irena HONSNEJMANOVÁ. Geografický výzkum: Prostor ve své transdisciplinaritě. 1. elektronické vydání. Brno: Nakladatelství MU, 2015. 241 s. ISBN 978-80-210-7943-4.
 28. DOBOŠ, Pavel. Imaginativní geografie Číny v české společnosti: nástin problematiky. In Pavel Doboš, Irena Honsnejmanová. Geografický výzkum: Prostor ve své transdisciplinaritě. Brno: Nakladatelství MU, 2015. s. 75-88. ISBN 978-80-210-7943-4.
 29. DOBOŠ, Pavel a Irena HONSNEJMANOVÁ. Workshop doktorandek a doktorandů: Vztahy mezi sociálním a materiálním. 2015.
 30. 2014

 31. DOBOŠ, Pavel a Petr DANĚK. Observing the other : imaginative geographies of czech news media. In International Geographical Union Regional Conference. 2014.
 32. DOBOŠ, Pavel. Problematika rasismu v mediální práci s jazykem. In Lenka Šafránková Pavlíčková. Pochody z nenávisti: rasismus, pravicový extremismus a média. Brno: NESEHNUTÍ, 2014. s. 34-38. ISBN 978-80-87217-12-2.
 33. DOBOŠ, Pavel a Irena HONSNEJMANOVÁ. Workshop doktorandek a doktorandů: Prostor ve své transdisciplinaritě. 2014.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 3. 2021 09:18