Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HOKYNKOVÁ, Alica, Petr ŠÍN, Michal HENDRYCH, Amir SAMADIAN, Hana PAULOVÁ, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA a Andrea POKORNÁ. Analyses of Pressure Ulcer Debridement methods: Macroscopic, Histopathological, and Oxidative Stress Assessments. In 7th International Conference on PLASTIC AESTHETIC SURGERY, COSMETIC GYNECOLOGY, AESTHETIC & REGENERATIVE MEDICINE. 2023.
  2. HÁNĚLOVÁ, Klára, Martina RAUDENSKÁ, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Tomáš VIČAR, Mária BUGAJOVÁ, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK a Jan BALVAN. Autophagy modulators influence the content of important signalling molecules in PS-positive extracellular vesicles. Cell Communication and Signaling. LONDON: BMC, 2023, roč. 21, č. 1, s. 1-21. ISSN 1478-811X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1186/s12964-023-01126-z.
  3. SAMADIAN, Amir, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Alica HOKYNKOVÁ, Petr ŠÍN, Marie NOVÁKOVÁ, Petr ŠTĚPKA, Andrea POKORNÁ a Petr BABULA. Changes in gene expression in pressure ulcers debrided by different approaches - a pilot study. Physiological research. Praha: Institute of Physiology of the Czechoslovak Academy of Sciences, 2023, roč. 72, Supplementum 5, s. "S535"-"S542", 8 s. ISSN 0862-8408. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33549/physiolres.935222.
  4. USSIA, Martina, Mario URSO, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Jiří NAVRÁTIL, Jan BALVAN, Carmen C. C. MAYORGA-MARTINEZ, Jan VYSKOCIL, Michal MASAŘÍK a Martin PUMERA. Magnetically Driven Self-Degrading Zinc-Containing Cystine Microrobots for Treatment of Prostate Cancer. SMALL. WEINHEIM: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2023, roč. 19, č. 17, s. 1-12. ISSN 1613-6810. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/smll.202208259.

  2021

  1. ŠTĚPKA, Petr, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Michaela KUCHYNKA, Martina RAUDENSKÁ, Hana HOLCOVÁ POLANSKÁ, Tomáš VIČAR, Tomáš VACULOVIČ, Markéta VACULOVIČOVÁ a Michal MASAŘÍK. Determination of Renal Distribution of Zinc, Copper, Iron, and Platinum in Mouse Kidney Using LA-ICP-MS. BioMed Research International. London: Hindawi, 2021, roč. 2021, October 2021, s. 1-8. ISSN 2314-6133. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1155/2021/6800294.

  2019

  1. RAUDENSKÁ, Martina, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Tomáš VIČAR, Jaromír GUMULEC, Jan BALVAN, Hana POLANSKÁ, Jan PŘIBYL a Michal MASAŘÍK. Cisplatin enhances cell stiffness and decreases invasiveness rate in prostate cancer cells by actin accumulation. Scientific reports. London: NATURE PUBLISHING GROUP, 2019, roč. 9, č. 1660, s. 1-11. ISSN 2045-2322. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-38199-7.

  2018

  1. SOJKA, Martin, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Radek MAREK a Marek NEČAS. Biologically Active Ru(II) Supramolecular assemblies. In 68th Japan Society of Coordination Chemistry Meeting. 2018.
  2. SOJKA, Martin, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Radek MAREK a Marek NEČAS. Pseudorotaxanes as carriers for ruthenium prodrugs. In Pokroky anorganické chemie, Levoča, Slovensko. 2018.
  3. POLANSKÁ, Hana, Marcela VLČNOVSKÁ, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Michaela TVRDOŇOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Tomáš VIČAR, Veronika DILLINGEROVÁ, Viktor KANICKÝ, Tomáš VACULOVIČ a Michal MASAŘÍK. Renální distribuce mědi a platiny – myší model. In XLII. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
  4. KRATOCHVÍLOVÁ, Monika, Martina JELÍNKOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Zbyněk HEGER, Lukáš RICHTERA, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Role metalothioneinu u linií FaDu a Detroit 562 v odpovědi na cytotoxické látky. In XLII. brněnské onkologické dny. 2018.

  2017

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Monika, Martina RAUDENSKÁ, Zbynek HEGER, Lukas RICHTERA, Natalia CERNEI, Vojtech ADAM, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ, Michal MASAŘÍK a Jaromír GUMULEC. Amino Acid Profiling of Zinc Resistant Prostate Cancer Cell Lines: Associations With Cancer Progression. Prostate. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 77, č. 6, s. 604-616. ISSN 0270-4137. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/pros.23304.
  2. PELTANOVÁ, Barbora, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Markéta SVOBODOVÁ, Hana POLANSKÁ, Martina RAUDENSKÁ, Jaromír GUMULEC, Jan PŘIBYL, Tomáš VIČAR a Michal MASAŘÍK. Atomic force microscope-based analysis of cancer cell stiffness: its potential as a biomarker of epithelial-mesenchymal transition in head and neck cancer-pilot study. In CEITEC PhD Retreat II. 2017. ISBN 978-80-210-8550-3.
  3. SVOBODOVÁ, Markéta, Martina RAUDENSKÁ, Jaromír GUMULEC, Jan BALVAN, Michaela FOJTŮ, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Hana POLANSKÁ, Zuzana HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Petr BABULA, Z. HEGER a Michal MASAŘÍK. Establishment of oral squamous cell carcinoma cell line and magnetic bead-based isolation and characterization of its CD90/CD44 subpopulations. Oncotarget. Albany: Impact Journals, 2017, roč. 8, č. 39, s. 66254-66269. ISSN 1949-2553. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18632/oncotarget.19914.
  4. RAUDENSKÁ, Martina, Veronika DVOŘÁKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Katarína CHALÁSOVÁ, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Jaromír GUMULEC, B. RUTTKAY-NEDECKY, O. ZITKA, Kateřina KAŇKOVÁ, V. ADAM a Michal MASAŘÍK. Levels of heavy metals and their binding protein metallothionein in type 2 diabetics with kidney disease. JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY. HOBOKEN: WILEY, 2017, roč. 31, č. 6, s. 1-5. ISSN 1095-6670. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/jbt.21891.
  5. ŠTĚPKA, Petr, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Jan PŘIBYL, Hana POLANSKÁ, Michaela FOJTŮ, Jaromír GUMULEC a Michal MASAŘÍK. Měření bio-mechanických vlastností prostatických nádorových buněk s využitím mikroskopie atomárních sil. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 1802-5307.
  6. POLANSKÁ, Hana, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Michaela FOJTŮ, Jaromír GUMULEC, Tomáš VACULOVIČ, Markéta VACULOVIČOVÁ a Michal MASAŘÍK. Vliv cisplatiny a karboplatiny na akumulaci mědi a zinku v nádorové tkáni. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  7. RAUDENSKÁ, Martina, Ludmila KREJCOVA, Lukas RICHTERA, Zbynek HEGER, Jan HRABETA, Tomas ECKSCHLAGER, Marie STIBOROVA, Vojtech ADAM, Monika KRATOCHVÍLOVÁ, Michal MASAŘÍK a Jaromír GUMULEC. VPA does not enhance platinum binding to DNA in cisplatin-resistant neuroblastoma cancer cells. Tumor Biology. London: Sage Publications INC, 2017, roč. 39, č. 9, s. 1-8. ISSN 1010-4283. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1010428317711656.
  8. KRATOCHVÍLOVÁ, Monika, Martina RAUDENSKÁ, Zbyněk HEGER, Lukáš RICHTERA, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Změny aminokyselinového profilu nádorových buněk v souvislosti s progresí karcinomu prostaty a posouzení vlivu akumulace zinečnatých iontů. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 1802-5307.

  2015

  1. HOLUBOVÁ, Monika, Jaromír GUMULEC, Jan BALVAN, Markéta SZTALMACHOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. Mechanizmy rezistence modelu karcinomu prostaty s dlouhodobým působením zinku. In Brněnské Onkologické dny. 2015. ISSN 1802-5307.
  2. SVOBODOVÁ, Markéta, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Hana POLANSKÁ, Monika HOLUBOVÁ, Jan BALVAN, Kristýna HUDCOVÁ, Lucia KNOPFOVÁ, René KIZEK, Vojtech ADAM, Petr BABULA a Michal MASAŘÍK. Molecular response of 4T1-induced mouse mammary tumours and healthy tissues to zinc treatment. International Journal of Oncology. Athens: Spandidos Publications, 2015, roč. 46, č. 4, s. 1810-1818. ISSN 1019-6439. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3892/ijo.2015.2883.
  3. HOLUBOVÁ, Monika, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. The mechanisms of resistance in a prostate cancer model with long-term exposure to zinc. In The 20th World Congres on Advances in Oncology. 2015. ISSN 1107-3756.

  2014

  1. BINKOVÁ, Hana, Z. HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Jaromír GUMULEC, Michal MASAŘÍK, Markéta SZTALMACHOVÁ, Hana POLANSKÁ, Monika HOLUBOVÁ, Jan BALVAN, Kristýna HUDCOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, O. ZITKA, V. ADAM a R. KIZEK. Expression of regulatory genes in tumour cell lines of HN SCC. In 5th World Congress of IFHNOS & Annual Meeting of the AHNS, A Century of Progress in Head and Neck Cancer, July 26-30, 2014, Marriott Marquis, New York City, NY. 2014. ISSN 2168-6181.
  2. HOLUBOVÁ, Monika, Martina AXMANOVÁ, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Markéta SZTALMACHOVÁ, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. KRAS NF-kappa B is involved in the development of zinc resistance and reduced curability in prostate cancer. Metallomics. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 2014, roč. 6, č. 7, s. 1240-1253. ISSN 1756-5901. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1039/c4mt00065j.
  3. HOLUBOVÁ, Monika, Martina AXMANOVÁ, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Markéta SZTALMACHOVÁ a Michal MASAŘÍK. Zinc Resistant Prostate Cell Lines Behaviour Characteristics. In XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2014. ISBN 978-80-210-7340-1.

  2013

  1. BALVAN, Jan, Martina AXMANOVÁ, Jaromír GUMULEC, Monika HOLUBOVÁ, Markéta SZTALMACHOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM a Michal MASAŘÍK. Analýza exprese genů regulujících apoptózu u nádorových linií prostaty po působení kapsaicinu. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
  2. HOLUBOVÁ, Monika, Martina AXMANOVÁ, Jaromír GUMULEC, Jan BALVAN, Markéta SZTALMACHOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM a Michal MASAŘÍK. Analýza genů regulujících apoptózu u zinek rezistentních buněčných linií. In XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2013. ISBN 978-80-904596-9-4.
  3. GUMULEC, Jaromír, Markéta SZTALMACHOVÁ, Hana POLANSKÁ, Monika HOLUBOVÁ, Jan BALVAN, Kristýna HUDCOVÁ, Hana BINKOVÁ, Zuzana HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Martina RAUDENSKÁ, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Expresní profil genů asociovaných s apoptózou u primokultur dlaždicobuněčných karcinomů hlavy a krku. In IX. Diagnostic, Predictive and Experimental ONCOLOGY Days. 2013.
  4. GUMULEC, Jaromír, Markéta SZTALMACHOVÁ, Hana POLANSKÁ, Monika HOLUBOVÁ, Jan BALVAN, Kristýna HUDCOVÁ, Hana BINKOVÁ, Zuzana HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Martina RAUDENSKÁ, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Expression of Bcl-2 and other regulatory genes in primary cell culture derived from spinocellular tumour of head and neck. In The 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine. 2013. ISSN 1107-3756.
  5. HOLUBOVÁ, Monika, Martina AXMANOVÁ, Markéta SZTALMACHOVÁ, Jaromír GUMULEC a Michal MASAŘÍK. Charakteristika zinek-rezistentních linií ve vztahu k apoptóze. In IX. Diagnostic, Predictive and Experimental ONCOLOGY Days. 2013.
  6. GUMULEC, Jaromír, Markéta SZTALMACHOVÁ, Hana POLANSKÁ, Monika HOLUBOVÁ, Jan BALVAN, Hana BINKOVÁ, Zuzana HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Metallothionein as a spinocellular tumour biomarker: analysis of tumorous tissue samples. In The 18th World Congress on Advances in Oncology and 16th International Symposium on Molecular Medicine. 2013. ISSN 1107-3756.
  7. GUMULEC, Jaromír, Markéta SZTALMACHOVÁ, Hana POLANSKÁ, Monika HOLUBOVÁ, Jan BALVAN, Kristýna HUDCOVÁ, Hana BINKOVÁ, Zuzana HORÁKOVÁ, Rom KOSTŘICA, Martina RAUDENSKÁ, Ondřej ZÍTKA, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Metalothionein jako imunohistochemický biomarker karcinomů hlavy a krku – výsledky meta-analýzy. In IX. Diagnostic, Predictive and Experimental ONCOLOGY Days. 2013.
  8. BALVAN, Jan, Martina AXMANOVÁ, Jaromír GUMULEC, Monika HOLUBOVÁ, Markéta SZTALMACHOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Petr BABULA, René KIZEK, Vojtěch ADAM a Michal MASAŘÍK. Vliv kapsaicinu na expresi genů asociovaných s apoptózou u prostatických nádorových buněčných linií. In 19. konference českých a slovenských patofyziologů s mezinárodní účastí. 2013. ISBN 978-80-905337-3-8.
  9. AXMANOVÁ, Martina, Monika HOLUBOVÁ, Jaromír GUMULEC, Markéta SZTALMACHOVÁ, Hana POLANSKÁ, Jan BALVAN, Kristýna HUDCOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Zinek rezistentní pc-3 linie: expresní a imunocytochemická analýza vybraných genů korespondujících s metabolizmem a transportem zn2+ iontů. In IX. Diagnostic, Predictive and Experimental ONCOLOGY Days. 2013.

  2012

  1. SZTALMACHOVÁ, Markéta, Monika HOLUBOVÁ, Jan BALVAN, Martina RAUDENSKÁ, Jaromír GUMULEC, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Hana POLANSKÁ, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, Tomáš ECKSCHLAGER, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Analysis of pro- and antiapoptotic genes in prostate cancer. In VIII. dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2012. ISSN 1803-5922.
  2. SZTALMACHOVÁ, Markéta, Marián HLAVNA, Jaromír GUMULEC, Monika HOLUBOVÁ, Petr BABULA, Jan BALVAN, Martina RAUDENSKÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. ANALYSIS OF SELECTED REGULATORY GENES IN PROSTATE CANCER CELL LINES. In 12th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 2012. ISBN 978-80-7375-618-5.
  3. SZTALMACHOVÁ, Markéta, Marián HLAVNA, Jaromír GUMULEC, Monika HOLUBOVÁ, Petr BABULA, Jan BALVAN, Jiří SOCHOR, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM, Tomáš ECKSCHLAGER, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Effect of zinc(II) ions on the expression of pro- and anti-apoptotic factors in high-grade prostate carcinoma cells. Oncology Reports. 2012, roč. 28, č. 3, s. 806-814. ISSN 1021-335X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3892/or.2012.1897.
  4. BALVAN, Jan, Monika HOLUBOVÁ, Jaromír GUMULEC, Markéta SZTALMACHOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Vojtěch ADAM, René KIZEK a Michal MASAŘÍK. Effect of zinc(II) ions on the expression of pro and anti-apoptotic factors in high-grade prostate carcinoma cells. In MendelNet 2012. 2012.
  5. MASAŘÍK, Michal, Markéta SZTALMACHOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Jaromír GUMULEC, Monika HOLUBOVÁ, Jan BALVAN, Marián HLAVNA, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Petr BABULA, Soňa KŘÍŽKOVÁ, Vojtěch ADAM a René KIZEK. Expression of Bcl-2 and other regulatory genes in tumour prostate cell lines. In 17th World Congress on Advances in Oncology. 2012. ISSN 1107-3756.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 17:16