Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MUSIL, Ondřej. Hlas lesa / Veselohra na mostě - Bohuslav Martinů. Brno, 2021.
 2. MUSIL, Ondřej. Hudební výchova v digitálním věku - reflexe nejnovějších trendů v hudebním vzdělávání. Hudební výchova. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta − vydavatelství, 2021, roč. 29, č. 2, s. 10-13, 47 s. ISSN 1210-3683.
 3. MUSIL, Ondřej. Hymnus ke cti sv. Vavřince. Brno, 2021.
 4. MUSIL, Ondřej. Sonátová forma v pěti bodech. In KKDOR pro všechny (JAMU). 2021.
 5. 2020

 6. MUSIL, Ondřej. Děvčátko Momo a ukradený čas. Lomnice nad Popelkou: Divadelní spolek J. K. Tyl, 2020.
 7. MUSIL, Ondřej. Figarova svatba - Wolfgang Amadeus Mozart. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2020.
 8. SEDLÁČEK, Marek, Ondřej MUSIL a Jaroslav MUSIL. Kulatý stůl "Implementace digitálních technologií do výuky na ZŠ a SŠ v předmětu Hudební výchova". 2020.
 9. MUSIL, Ondřej, Marek SEDLÁČEK a Jaroslav MUSIL. Kulatý stůl "Implementace digitálních technologií do výuky na ZŠ a SŠ v předmětu Hudební výchova II". 2020.
 10. MUSIL, Ondřej. Pocta Jaroslavu Ježkovi. Lomnice nad Popelkou: Divadelní spolek J. K. Tyl, 2020.
 11. MUSIL, Ondřej. S.A.M.P.O. - Daniel Šimek. Brno, 2020.
 12. 2019

 13. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9535-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019.
 14. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9536-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019.
 15. KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ a Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 168 s. ISBN 978-80-210-9535-9.
 16. 2018

 17. MUSIL, Ondřej. Falstaff / Neznámá - Jiří Najvar / Daniel Šimek. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2018.
 18. MUSIL, Ondřej. Multimedia and Music Software in Music Theory Classes in Elementary Art Schools in the Czech Republic – Research Outcomes of the Department of Music at the Masaryk University’s Faculty of Education in 2018. In Marek Sedláček. Music Education in the Light of Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 63-72. ISBN 978-80-210-9214-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018.
 19. SEDLÁČEK, Marek, Ondřej MUSIL, Kristina RAFAILOV a Michal KOŠUT. Nová média ve výuce hudební nauky. 2018.
 20. MUSIL, Ondřej. Projekt „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ a současné multimediální zázemí v hudebním vzdělávání. In Petr Hala. MUSICA VIVA IN SCHOLA XXVI. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 148-162. ISBN 978-80-210-9213-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9213-2018.
 21. MUSIL, Ondřej. Projekt „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“ a současné multimediální zázemí v hudebním vzdělávání. In XXIX. MUSICA VIVA IN SCHOLA - Hudební výchova ve světle výzkumu. 2018.
 22. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018.
 23. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9219-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9219-2018.
 24. KUČEROVÁ, Judita, Terezie ČERTKOVÁ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Hana HAVELKOVÁ, Renata HORÁKOVÁ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ, Kristina RAFAILOV, Jaroslava RODIČOVÁ, Marek SEDLÁČEK, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Pavel ŠURANSKÝ, Kateřina VAŠÍČKOVÁ a Zdislava VOBORNÁ ZÁLESKÁ. Současné trendy hudebněteoretické výuky v základních uměleckých školách České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 162 s. ISBN 978-80-210-9218-1.
 25. MUSIL, Ondřej. The Methodological and Didactic Background of Film Music in Music Education. In Veronika Nekolová. Inovatívne vzdelávacie metódy, Motivácia lektorov a študentov = školská reforma zdola (Education – Motivation – Innovation). Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. s. 39-45. ISBN 978-80-972600-2-6.
 26. 2017

 27. MUSIL, Ondřej. Filmová hudba a její zázemí v české pedagogice. Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 13, č. 2, s. 1-8. ISSN 1803-1331.
 28. MUSIL, Ondřej. Chytračka (Die Kluge) - Carl Orff. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2017.
 29. KUČEROVÁ, Judita, Blanka KNOPOVÁ, Hana HAVELKOVÁ a Ondřej MUSIL. Inspiration by the bird singing, rhythm of the dancing song. 2017.
 30. MUSIL, Ondřej. Kouzelná flétna - Wolfgang Amadeus Mozart. 2017.
 31. SEDLÁČEK, Marek, Michal KOŠUT, Ondřej MUSIL a Kristina RAFAILOV. Nová média ve výuce hudební výchovy. 2017.
 32. MUSIL, Ondřej. Vokální skladba "Holešín, Holešín". Brno, 2017.
 33. MUSIL, Ondřej. Výběr ze sborového cyklu "Starověrské písně". Brno, 2017.
 34. KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 272 s. ISBN 978-80-210-8850-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8884-2017.
 35. KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ a Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 272 s. ISBN 978-80-210-8850-4.
 36. 2016

 37. MUSIL, Ondřej. Didaktický potenciál hudebních filmů a jeho využití v hudebním vzdělávání. In MMK 2016 : Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 1128-1134. ISBN 978-80-87952-17-7.
 38. MUSIL, Ondřej. Hudební vizualizace režiséra Vladimíra Síse. In Musica viva in schola XXVIII. 2016.
 39. MUSIL, Ondřej. Hudební vizualizace režiséra Vladimíra Síse. In Petr Hala. Musica viva in schola XXV. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 143-151. ISBN 978-80-210-8467-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8467-2016.
 40. MUSIL, Ondřej. Malý princ - Miroslav Hába. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2016.
 41. CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK a František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 282 s. ISBN 978-80-210-8442-1.
 42. CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK a František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 282 s. ISBN 978-80-210-8442-1.
 43. MUSIL, Ondřej. Postoje vysokoškolských studentů v ČR k hudbě v období postmoderny - výsledky zvukového dotazníku. In Milan Michalec. Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. s. 229-240. ISBN 978-80-558-1132-1.
 44. MUSIL, Ondřej. Postoje vysokoškolských studentů v ČR k hudbě v období postmoderny - výsledky zvukového dotazníku. In Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie. 2016.
 45. MUSIL, Ondřej. The Term “Film Music” against the Background of the Research on Music Preferences of Czech University Students to Artificial Music of the First Two-Thirds of the 20th Century. In Marek Sedláček. Music Education : Terra Cognita? Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 47-51. ISBN 978-80-210-8443-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016.
 46. MUSIL, Ondřej. The Term „Film Music“ against the Background of the Research on Music Preferences of Czech University Students to Artificial Music of the First Two-Thirds of the 20th Century. In Young Musicology Prague : Czech and European Avant-garde Music of the Early 20th Century. 2016.
 47. 2015

 48. MUSIL, Ondřej. Mirandolina - Bohuslav Martinů. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2015.
 49. MUSIL, Ondřej. The Significance and the Use of Music Genre and Similar Terms against the Background of Music Practice and Researches of Music Preferences. In Marek Sedláček. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 93-98. ISBN 978-80-210-8108-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015.
 50. MUSIL, Ondřej. Význam a použití hudebního žánru a příbuzných pojmů na pozadí hudební praxe a výzkumů hudebních preferencí. In Doktorandská konference "Hudební preference mládeže jako problém současné hudební výchovy". 2015.
 51. MUSIL, Ondřej. Zhasnutí - Jiří Najvar. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2015.
 52. 2014

 53. MUSIL, Ondřej. Notační program Sibelius ve výuce HV. Aura Musica. Ústí nad Labem: PF UJEP, Katedra hudební výchovy, 2014, roč. 2014, č. 6, s. 38-41. ISSN 1805-4056.
 54. MUSIL, Ondřej. Notační program Sibelius ve výuce HV. 2014.
 55. MUSIL, Ondřej. Příhody lišky Bystroušky - Leoš Janáček. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014.
 56. MUSIL, Ondřej. The Tempest (Bouře) - Henry Purcell. Brno: Janáčkova akademie múzických umění, 2014.
 57. 2012

Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 10. 2021 09:28