Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Jakub KELAR, Mirko ČERNÁK a Dušan KOVÁČIK. Measurements of the nanofibers adhesion to the carrier substrates. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 2. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK a Dušan KOVÁČIK. Plasma activation of various industrially used materials for UV-digital printing applications. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 3. KOŠELOVÁ, Zuzana, Jozef RÁHEĽ a Oleksandr GALMIZ. Plasma Treatment of Thermally Modified and Unmodified Norway Spruce Wood by Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge. Coatings. Basel: MDPI, 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-16. ISSN 2079-6412. doi:10.3390/coatings11010040.
 4. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Roman PŘIBYL, David LEBEDA a Kristýna VALOVÁ. Protokol o ověření technologie pro Plazmatem asistovanou úpravu nanovláken pro filtrační účely. 2021.
 5. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Mirko ČERNÁK, Michal FLEISCHER, Ali JAMAATI KENARI, Pavel KOSÍK, Jana SVOBODOVÁ a Jakub ONDRÁČEK. The effect of plasma on the efficiency of nanofiber filters. In 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 2021. ISBN 978-80-210-9946-3.
 6. GALMIZ, Oleksandr, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK a Dušan KOVÁČIK. 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 65 s. ISBN 978-80-210-9946-3.
 7. GALMIZ, Oleksandr, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Richard KRUMPOLEC, Slavomír SIHELNÍK a Dušan KOVÁČIK. 2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 65 s. ISBN 978-80-210-9945-6.
 8. 2020

 9. KELAR TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Monika STUPAVSKÁ, Petra ŠRÁMKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Adhesive Properties of Silicone-Coated Release Liner Paper Enhanced by Atmospheric Pressure Plasma Pre- and Post-Treatment. Coatings. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 11, s. 1-13. ISSN 2079-6412. doi:10.3390/coatings10111102.
 10. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ a Jozef RÁHEĽ. Effect of DCSBD plasma treatment distance on surface characteristics of wood and thermally modified wood. Wood Science and Technology. New York: Springer, 2020, roč. 54, č. 3, s. 651-665. ISSN 0043-7719. doi:10.1007/s00226-020-01175-4.
 11. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ a Miroslav ZEMÁNEK. Technologie zvýšení adheze barev velkoplošného UV digitálního tisku ke skleněným a polymerním substrátům aktivací atmosférickým plazmatem. 2020.
 12. KELAR, Jakub, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Oleksandr GALMIZ, Tomáš PLŠEK, Michal FLEISCHER, Eva KOSOVÁ, Slavomír SIHELNÍK a Miroslav ZEMÁNEK. Výzkumná zpráva z první etapy řešení projektu FV40114 - Zlepšení adheze UV digitálního tisku na povrchu velkoplošného skla s využitím atmosférického plazmatu. Brno, 2020. 16 s.
 13. 2019

 14. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. In 8th CESPC - Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2019.
 15. GALMIZ, Oleksandr, Rasmus TALVISTE, Radan PANÁČEK a Dušan KOVÁČIK. Cold atmospheric pressure plasma facilitated nano-structuring of thermally modified wood. Wood Science and Technology. New York: Springer, 2019, roč. 53, č. 6, s. 1339-1352. ISSN 0043-7719. doi:10.1007/s00226-019-01128-6.
 16. GALMIZ, Oleksandr, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Dušan KOVÁČIK a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. AIP Advances. New York: American Institute of Physics, 2019, roč. 9, č. 10, s. "105013-1"-"105013-7", 7 s. ISSN 2158-3226. doi:10.1063/1.5124149.
 17. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ a Jozef RÁHEĽ. Effect of DCSBD plasma treatment distance on thermally modified beech. In 8th CESPC - Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 18. TALVISTE, Rasmus, Oleksandr GALMIZ, Monika STUPAVSKÁ, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Kalev KAARNA a Dušan KOVÁČIK. Effect of DCSBD plasma treatment on surface properties of thermally modified wood. Surface and Interfaces. 2019, roč. 16, SEP 2019, s. 8-14. ISSN 2468-0230. doi:10.1016/j.surfin.2019.04.005.
 19. GALMIZ, Oleksandr, Rasmus TALVISTE, Zlata KELAR TUČEKOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Radan PANÁČEK, Jozef RÁHEĽ a Dušan KOVÁČIK. Effect of DCSBD Plasma Treatment on Surface Properties of Thermally Modified Wood. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 20. GALMIZ, Oleksandr, Rasmus TALVISTE, Monika STUPAVSKÁ a Dušan KOVÁČIK. Nanostructures on thermally modified wood after DCSBD plasma treatment. In the Eighth Central European Symposium on Plasma Chemistry – CESPC-8. 2019. ISBN 978-961-94716-0-9.
 21. KOVÁČIK, Dušan, Patrícia MULTÁŇOVÁ, Seyedehneda SIADATI, Oleksandr GALMIZ, Petra ŠRÁMKOVÁ, Pavol ĎURINA, Michal STANO, Monika STUPAVSKÁ a Anna ZAHORANOVÁ. Plasma polymerization of acrylic acid on polypropylene nonwovens and foils initiated by diaphragm discharge. In 1st Plasma for Nanotechnology and Bioapplications Workshop, Scientific Program & Book of Abstracts. 2019. ISBN 978-80-210-9487-1.
 22. 2018

 23. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Veronika PAVLIŇÁKOVÁ, Petr POLÁČEK, Jakub KELAR, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Application of dielectric barrier plasma treatment in the nanofiber processing. Materials Today Communications. Elsevier Science, 2018, roč. 16, September 2018, s. 330-338. ISSN 2352-4928. doi:10.1016/j.mtcomm.2018.07.010.
 24. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Design and evaluation of plasma polymer deposition on hollow objects by electrical plasma generated from the liquid surface. Plasma Processes and Polymers. WILEY-BLACKWELL, 2018, roč. 15, č. 7, s. 1-12. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201700183.
 25. CVETANOVIC, Nikola, Oleksandr GALMIZ, Petr SYNEK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Tomáš HODER. Electron density in surface barrier discharge emerging at argon/water interface: quantification for streamers and leaders. PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY. BRISTOL: IOP PUBLISHING LTD, 2018, roč. 27, č. 2, s. 1-14. ISSN 0963-0252. doi:10.1088/1361-6595/aaa578.
 26. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Dušan KOVÁČIK, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ, Jakub KELAR, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Industrial Corona Pre- and Post-treatment for Enhanced Silicone Coating of Paper used as Release Liner. In 9th International Conference on Nanomaterials - Reseach & Application (NANOCON). Brno: TANGER Ltd., Ostrava, 2018. s. 271-276. ISBN 978-80-87294-81-9.
 27. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Plasma polymer deposition on hollow objects by electrical plasma generated from liquid electrode. In SPPT 2018 in Plasma Physics and Technology. vol.5, No.2. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 61-61. ISSN 2336-2626.
 28. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of polyethylene tubes in continuous regime using surface dielectric barrier discharge with water electrodes. In NANOCON 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 29. GALMIZ, Oleksandr, Miroslav ZEMÁNEK, David PAVLIŇÁK a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of polyethylene tubes in continuous regime using surface dielectric barrier discharge with water electrodes. JOURNAL OF PHYSICS D-APPLIED PHYSICS. TEMPLE CIRCUS, TEMPLE WAY, BRISTOL BS1 6: IOP PUBLISHING LTD, 2018, roč. 51, č. 19, s. "195201", 9 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/1361-6463/aabb49.
 30. GALMIZ, Oleksandr, Miroslav ZEMÁNEK, David PAVLIŇÁK a Mirko ČERNÁK. Plasma treatment of polyethylene tubes in continuous regime using surface dielectric barrier discharge with water electrodes. In SPPT 2018 in Plasma Physics and Technology. vol.5, No.2. Prague: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 78-78. ISSN 2336-2626.
 31. VALOVÁ, Ľubomíra, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ a Michaela KLOUČKOVÁ. Preparation of Nanofibers by electrospinning process and the treatment by electrical plasma discharges. In Nanocon 2018. 2018. ISBN 978-80-87294-85-7.
 32. 2017

 33. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ a Miroslav ZEMÁNEK. Aparatura pro povrchové opracování dutých těles pomocí plazmatu. 2017.
 34. ŠTĚPÁNOVÁ, Vlasta, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Pavel SLAVÍČEK, Andrej BUČEK a Mirko ČERNÁK. Areal homogeneity verification of plasma generated by diffuse coplanar surface barrier discharge in ambient air at atmospheric pressure. Contributions to Plasma Physics. WEINHEIM, GERMANY: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2017, roč. 57, č. 4, s. 182-189. ISSN 0863-1042. doi:10.1002/ctpp.201600093.
 35. TUČEKOVÁ, Zlata, Oleksandr GALMIZ, Jakub KELAR, Dušan KOVÁČIK, Miroslav ZEMÁNEK, Monika STUPAVSKÁ a Mirko ČERNÁK. Effect of atmospheric pressure plasma on surface modification of paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia), 2017. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 36. KOVÁČIK, Dušan, Jakub KELAR, Oleksandr GALMIZ, Zlata TUČEKOVÁ, Miroslav ZEMÁNEK, Vlasta ŠTĚPÁNOVÁ, Monika STUPAVSKÁ, Julien VALLADE a Mirko ČERNÁK. Effect of plasma pre-treatment and post-treatment on the adhesive properties of silicone coated release liner paper. In 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry (CESPC-7), Sv. Martin na Muri (Croatia). 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 37. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Hydrophilization of outer and inner surfaces of Poly(vinylchloride) tubes using surface dielectric barrier dischargesgenerated in ambient air plasma. Plasma Processes and Polymers. Weinheim: WILEY-V C H VERLAG GMBH, 2017, roč. 14, č. 9, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1612-8850. doi:10.1002/ppap.201600220.
 38. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Hydrophilization of outer and inner surfaces of PVC tubes using surface dielectric barrier discharges generated above the liquid electrode. In CESPC7 - 7th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2017. ISBN 978-953-7666-16-3.
 39. MAWALE, Ravi, Mayuri Vilas AUSEKAR, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ, Pavel KUBÁČEK a Josef HAVEL. Laser Desorption Ionization Quadrupole Ion Trap Time-of-Flight Mass Spectrometry of AumFen+/– Clusters Generated from Gold-Iron Nanoparticles and their Giant Nanoflowers. Electrochemical and/or Plasma Assisted Synthesis. Journal of The American Society for Mass Spectrometry. New York: Springer, 2017, roč. 28, č. 2, s. 215-223. ISSN 1044-0305. doi:10.1007/s13361-016-1547-1.
 40. BUČEK, Andrej, Mirko ČERNÁK, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Antonín BRABLEC. Zařízení pro plazmovou povrchovou úpravu vnitřních povrchů dutých těles. 2017.
 41. 2016

 42. PAVLIŇÁK, David, Jakub KELAR, Miroslav ZEMÁNEK, Jaroslav HNILICA, Vít KUDRLE, Milan ALBERTI a Oleksandr GALMIZ. Application of Plasma Treatment in the Nanofibers Processing. In Hakone XV: International Symposium of High Pressure low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 320-323. ISBN 978-80-210-8318-9.
 43. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Antonín BRABLEC, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Application of surface dielectric barrier discharge for treatment of hollow objects. In 4th International Workshop and 3rd International Mini Workshop on Solution Plasma and Molecular Technologies. 2016. ISBN 978-80-261-0630-2.
 44. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. APPLICATION OF SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE GENERATED FROM LIQUID ELECTRODE FOR SURFACE TREATMENT OF TUBES. In Mirko Cernak, Tomas Hoder. Hakone XV: International Symposium of High Pressure low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 382-385. ISBN 978-80-210-8318-9.
 45. GALMIZ, Oleksandr, Barbora KALINAKOVA, Anna ZAHORANOVÁ a Antonín BRABLEC. Bactericidal effect of plasma treatment on inner side of PTFE tubes. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. The 23rd Europhysics Conference on the Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases. Bratislava: European Physical Society, 2016. s. 70-71. ISBN 979-1-09-638902-5.
 46. GALMIZ, Oleksandr, Antonín BRABLEC a Vít KUDRLE. Deposition of thin zinc films by atmospheric pressure plasma jet in aqueous media. In Mirko Cernak, Tomas Hoder. Hakone XV: International Symposium of High Pressure low Temperature Plasma Chemistry. Brno: Masaryk University, 2016. s. 279-282. ISBN 978-80-210-8318-9.
 47. CVETANOVIC, Nikola, Oleksandr GALMIZ, Tomáš HODER a Antonín BRABLEC. Spectroscopic investigation of surface dielectric barrier discharge with liquid electrodes in argon. In V. Medvecká, P. Papp, J. Országh, Š. Matejčík. 23rd Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases - proceedings. Bratislava: European Physical Society, 2016. s. 84-85. ISBN 979-1-09-638902-5.
 48. CVETANOVIC, Nikola, Oleksandr GALMIZ a Antonín BRABLEC. Spectroscopic investigation of the underwater diaphragm discharge. In D. Maric, A. Milosajvlevic, B. Obradovic, G. Popovic. 28th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases. Belgrade (Serbia): University of Belgrade, Faculty of Physics, Belgrade, Serbia, 2016. s. 228-231. ISBN 978-86-84539-14-6.
 49. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Study of surface dielectric barrier discharge generated using liquid electrodes in different gases. J. Phys. D: Appl. Phys. Institute of Physics, 2016, roč. 49, č. 6, s. "nestrankovano", 9 s. ISSN 0022-3727. doi:10.1088/0022-3727/49/6/065201.
 50. 2015

 51. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE GENERATED FROM THE LIQUID ELECTROLYTE. In 2015 42ND IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON PLASMA SCIENCES (ICOPS). 2015. ISBN 978-1-4799-6974-6.
 52. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Antonín BRABLEC, Vít KUDRLE a Mirko ČERNÁK. PLASMA TREATMENT OF HOLLOW OBJECTS USING SURFACE DBD WITH LIQUID ELECTRODES. In P. Papp, J. Országh , L. Moravský, A. Ribar, Š. Matejčík. Book of contributed papers: 20th Symposium on applications of plasma processes and COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids. Bratislava, Slovakia: Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU, Bratislava, 2015. s. 166-168. ISBN 978-80-8147-027-1.
 53. MAWALE, Ravi, Mayuri Vilas AUSEKAR, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ, Pavel KUBÁČEK a Josef HAVEL. Ravi Mawale, Mayuri Vilas Ausekar, David Pavliňák, Oleksandr Galmiz, Pavel Kubáček, Josef Havel. In NN15 conference 2015, Thessaloniki, Greece. 2015.
 54. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Surface dielectric barrier discharge generated by the liquid electrodes for material treatment. In 7th International Symposium on Advanced Plasma Science and its Applications for Nitrides and Nanomaterials / 8th Interantional Conference on Plasma-Nano Technology and Science. 2015.
 55. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Andrej BUČEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Surface dielectric barrier discharge generated using liquid electrodes and it application for surface treatment of polymer tubes. In Jan Čech. Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2015. Book of Contributed Papers. 1 st edition. Brno: Masaryk University, 2015. s. 28-32. ISBN 978-80-210-8053-9.
 56. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Mirko ČERNÁK, Miroslav ZEMÁNEK a Andrej BUČEK. Surface dielectric barrier discharges initiated using liquid electrodes. In 6th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2015. ISBN 978-88-6938-045-7.
 57. KHLYUSTOVA, Anna, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZAHORAN, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Underwater discharge plasma-induced coating of poly(acrylic acid) on polypropylene fiber. Journal of Materials Science. New York: Springer Science+Business Media, Inc, 2015, roč. 50, č. 9, s. 3504-3509. ISSN 0022-2461.
 58. 2014

 59. GALMIZ, Oleksandr, Monika STUPAVSKÁ, Harm WULFF, Holger KERSTEN, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Deposition of Zn-containing films using atmospheric pressure plasma jet. Open chemistry. De Gruyter Open, 2014, roč. 13, č. 1, s. 198-203. ISSN 2391-5420. doi:10.1515/chem-2015-0020.
 60. ČECH, Jan, Pavel SŤAHEL, David PAVLIŇÁK, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. Diagnostics of surface dielectric barrier discharges generated above solid or liquid surfaces. In International Workshop Young Proffesionals in Microplasma Research. 2014.
 61. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC, Jan ČECH a Mirko ČERNÁK. Permanent hydrophilization of outer and inner surfaces of polytetrafluoroethylene tubes using ambient air plasma generated by surface dielectric barrier discharges. Applied Physics Letters. AIP Publishing, 2014, roč. 105, č. 15, s. 1-3. ISSN 0003-6951. doi:10.1063/1.4898134.
 62. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ a Mirko ČERNÁK. Surface dielectric barier discharge generated by the liquid electrodes for material treatment. In The 14th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XIV). 2014.
 63. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. SURFACE DIELECTRIC BARIER DISCHARGE GENERATED WITH THE HELP OF LIQUID ELECTRODES. In The 14th International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry (HAKONE XIV), 2014. 2014.
 64. GALMIZ, Oleksandr, David PAVLIŇÁK, Miroslav ZEMÁNEK, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Surface dielectric barrier discharge (SDBD) between two liquid electrodes. In Symposium on the Physics of Ionized Gases. 2014. ISBN 978-86-7762-600-6.
 65. PAVLIŇÁK, David, Oleksandr GALMIZ, Miroslav ZEMÁNEK a Mirko ČERNÁK. THE SURFACE DIELECTRIC BARRIER DISCHARGE GENERATED BY THE LIQUID ELECTRODES FOR MATERIAL TREATMENT. In International Workshop Young Professional in Microplasma Research. 2014.
 66. 2013

 67. GALMIZ, Oleksandr, Antonín BRABLEC a Holger KERSTEN. Deposition of Zn-containing films. In 5th Central European Symposium on Plasma Chemistry. 2013. ISBN 978-615-5270-04-8.
 68. 2012

 69. GALMIZ, Oleksandr, Antonín BRABLEC a Zdeněk NAVRÁTIL. Comparison of parameters of underwater plasma discharge obtained with two HV pulse generators at atmospheric pressure. In 25th SPPT, Prague, Czech Republic. 2012. ISBN 978-80-01-05047-7.
 70. GALMIZ, Oleksandr, Anna KHLYUSTOVA, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Deposition of poly(acrilic acid) on the polypropylene fibers using a pulsed underwater plasma discharge. In PPPT-7, Minsk, Belarus. 2012. ISBN 978-985-7055-03-6.
 71. BRABLEC, Antonín, Oleksandr GALMIZ a Zdeněk NAVRÁTIL. OES diagnostics of underwater diaphragm discharge generated by HV pulses at atmospheric pressure. In Proceedings of IPS, 2012. 2012.
 72. GALMIZ, Oleksandr, Antonín BRABLEC a Zdeněk NAVRÁTIL. SOME ASPECTS OF UNDERWATER DISCHARGE GENERATED BY HV PULSES AT ATMOSPHERIC PRESSURE. Chem. listy. Praha, 2012, roč. 106/2012, č. 106, s. 1443-1446. ISSN 0009-2770.
 73. GALMIZ, Oleksandr, Anna KHLYUSTOVA, Antonín BRABLEC a Mirko ČERNÁK. Treatment of polypropylene fibers by HV pulse underwater discharge generated in acrylic acid solution at atmospheric pressure. In Potential and Applications of Surface Nanotreatment of Polymers and Glass 2012. 2012. ISBN 978-80-210-5979-5.
 74. NEAGOE, Gabriela, Oleksandr GALMIZ, Antonín BRABLEC, Jozef RÁHEĽ a Anna ZAHORANOVÁ. UNDERWATER DIAPHRAGM DISCHARGE, A NEW TECHNIQUE FOR POLYPROPYLENE TEXTILE SURFACE MODIFICATION. Chem. listy. Praha, 2012, roč. 106/2012, č. 106, s. 1471-1474. ISSN 0009-2770.
 75. 2011

 76. GALMIZ, Oleksandr, Gabriela NEAGOE a Antonín BRABLEC. Decolorization of selected dyes by underwater discharge. In CESPC 4, Serbia. 2011. ISBN 978-86-84539-08-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2021 21:20