Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

 1. MIKOLÁŠEK, Peter, Štefánia AULICKÁ, Lukáš HOMOLA, Jaroslav ŠTĚRBA, Jana BEDNÁŘOVÁ a Lenka KRBKOVÁ. Anti-NMDAR encefalitida v dětském věku – kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP, 2017, roč. 80, č. 2, s. 224-227. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017224.
 2. MLČOCH, Tomáš, Jiří KLIMEŠ, Libor FILA, Věra VÁVROVÁ, Veronika SKALICKÁ, Marek TURNOVEC, Veronika KRULIŠOVÁ, Jitka JIRČÍKOVÁ, Dana ZEMKOVÁ, Klára VILIMOVSKÁ DĚDEČKOVÁ, Alena BÍLKOVÁ, Vladimíra FRÜHAUFOVÁ, Lukáš HOMOLA, Zuzana FRIEDMANNOVÁ, Radovan DRNEK, Pavel DŘEVÍNEK, Tomáš DOLEŽAL a Milan MACEK. Cost-of-illness analysis and regression modeling in cystic fibrosis: a retrospective prevalence-based study. EUROPEAN JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS, NEW YORK: SPRINGER, 2017, roč. 18, č. 1, s. 73-82. ISSN 1618-7598. doi:10.1007/s10198-015-0759-9.
 3. ĎURČ, Pavol, František FORET, Eva POKOJOVÁ, Lukáš HOMOLA, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír HEROUT, Milan DASTYCH, Hana VINOHRADSKÁ a Petr KUBÁŇ. New approach for cystic fibrosis diagnosis based on chloride/potassium ratio analyzed in non-invasively obtained skin-wipe sweat samples by capillary electrophoresis with contactless conductometric detection. Analytical and Bioanalytical chemistry, HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2017, roč. 409, č. 14, s. 3507-3514. ISSN 1618-2642. doi:10.1007/s00216-017-0318-6.
 4. 2016

 5. KRBKOVÁ, Lenka, Lukáš HOMOLA, Adriana BRAUNOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jana BEDNÁŘOVÁ a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Assessment of antibodies against surface and outer membrane proteins of Anaplasma phagocytophilum in Lyme borreliosis and tick-borne encephalitis paediatric patients. Epidemiology and infection, Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 144, č. 12, s. 2597-2604. ISSN 0950-2688. doi:10.1017/S0950268816000972.
 6. MUSIL, Václav, Lenka KRBKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Adriana BRAUNOVÁ a Alena ŠEVČÍKOVÁ. Clostridium difficile u dětí do tří let věku hospitalizovaných pro průjem. In XX. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech; 15. - 17. 6. 2016, Karlovy Vary - programový sborník. 2016. ISBN 978-80-260-9741-9.
 7. HOMOLA, Lukáš, Tomáš MLČOCH, Jiří KLIMEŠ, Libor FILA, Věra VÁVROVÁ, Veronika SKALICKÁ, Marek TURNOVEC, Veronika KRULIŠOVÁ, Jitka JIRČÍKOVÁ, Dana ZEMKOVÁ, Klára DĚDEČKOVÁ VILIMOVSKÁ, Alena BÍLKOVÁ, Vladimíra FRÜHAUFOVÁ, Zuzana FRIEDMANNOVÁ, Radovan DRNEK, Pavel DŘEVÍNEK, Tomáš DOLEŽAL a Milan MACEK JR. Cost-of-illness analysis and regression modeling in cystic fibrosis: a retrospective prevalence-based study. The European Journal of Health Economics, 2016, s. 73-82. ISSN 1618-7601. doi:10.1007/s10198-015-0759-9.
 8. HOMOLA, Lukáš. Laryngitidy a epiglotitidy. In XXII. Luhačovické pediatrické dny s mezinárodní účastí. 2016. ISBN 978-80-87450-17-8.
 9. KUBAN, P., P. DURC, F. FORET, E. POKOJOVA, J. SKŘIČKOVÁ, Lukáš HOMOLA, M. DASTYCH a H. VINOHRADSKÁ. New approach for CF diagnosis based on chloride/potassium ion ratios analyzed in non-invasively obtained skin wipe sweat samples. 2016. doi:10.1016/S1569-1993(16)30125-4.
 10. HOMOLA, Lukáš, L. OTAHALÍKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Michal KÝR, Václav MUSIL, Tamara VÁHALOVÁ, Adriana BRAUNOVÁ, A. ŠEVČÍKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK a Lenka KRBKOVÁ. Non-classical Microbes in Sputum from Children with Cystic Fibrosis and Their Clinical Significance – Retrospective Epidemiological Study. 2016. doi:10.1016/S1569-1993(16)30335-6.
 11. MUSIL, Václav, Lenka KRBKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Lukáš HOMOLA a Adriana BRAUNOVÁ. Salmonelóza - reálná hrozba pro kojence. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Trios s.r.o., 2016. ISSN 1211-264X.
 12. 2015

 13. MUSIL, Václav, Lenka KRBKOVÁ, Marta TRNKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Adriana HLAVÁČOVÁ a A ŠEVČÍKOVÁ. Význam klostridiových infekcí u dětí do tří let věku hospitalizovaných pro akutní gastroenteritidu. In Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie - KMINE 2015, 22 - 25. 9. 2015, Harmony Club Hotel, Špindlerův mlýn: programový sborník. 2015. ISBN 978-80-906155-3-3.
 14. 2014

 15. HOMOLA, Lukáš. Cystická fibróza 2013. Postgraduální medicína, Praha: Mladá fronta, 2014, roč. 16, č. 1, s. 11-20. ISSN 1212-4184.
 16. HOMOLA, Lukáš. Dětské exantémy. In XX. Luhačovické pediatrické dny, 24.10.-26.10.2014, Kongresový sál Společenského domu Luhačovice. 2014. ISBN 978-80-87450-11-6.
 17. HOMOLA, Lukáš. Dvě meningokokové sepse u kojenců, stejné začátky, různé konce. In Pediatrická konference, 1.-3.5.2014, Luhačovice. 2014.
 18. JIRSENSKÁ, Zlatava, Michaela MÁCHALOVÁ a Lukáš HOMOLA. Impact of vaccination on the course of recurrent laryngeal papillomatosis - case report. In 32nd Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases. 2014.
 19. HOMOLA, Lukáš. Nové doporučení pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním. In Kongres pediatriků a dětských sester, 16.-17. května 2014, Hotel Internacional, Brno. 2014. ISSN 1803-5892.
 20. 2013

 21. HOMOLA, Lukáš, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka KRBKOVÁ a Alena HOLČÍKOVÁ. Efficacy of inhaled amiloride solution versus hypertonic saline, prospective open label single center study in children with cystic fibrosis. In 36th European Cystic Fibrosis Society Conference. 2013. ISSN 1569-1993.
 22. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Pavel POLÁK, Mária PORUBČANOVÁ a Svatava SNOPKOVÁ. Infectious diseases for foreign students. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6630-4.
 23. HOMOLA, Lukáš, Jan HELEŠIC, E ŽAROŠSKÁ, Jiří LITZMAN, I KOCMANOVÁ, Marcela CHARVATOVÁ, Zdeněk MACKERLE, Peter MÚDRY a Michal FEDORA. Invazivní aspergilóza u kojence. In Český kongres o infekčních nemocech, 25.-27. září 2013, Hotel Atlantis Brno : programový sborník. 2013.
 24. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Iva ČAPOVOVÁ, Tomáš HABANEC, Štefánia RUSNÁKOVÁ, Marie DAŇKOVÁ, Barbora VARADYOVÁ a Jarmila SKOTÁKOVÁ. Neuroborreliosis versus sclerosis multiplex. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 1, s. 45-47. ISSN 1213-0494.
 25. PAVELKA, Jan, Lenka KRBKOVÁ a Lukáš HOMOLA. Rotavirové gastroenteritidy – význam a možnosti prevence. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 1, s. 51-53. ISSN 1213-0494.
 26. 2012

 27. GAILLYOVÁ, Renata, Iveta VALÁŠKOVÁ, Alena HOLČÍKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Eva POKOJOVÁ, Ilona BINKOVÁ a Hana VINOHRADSKÁ. Detection of the mutation D1152H in the CFTR gene in University Hospital Brno, Czech Republic. In 35th ECFS conference Dublin. 2012. ISSN 1569-1993.
 28. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Eliška ŽAROŠSKÁ, Lenka KRBKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Markéta HANSLIANOVÁ a Pavla ČIŽMÁŘOVÁ. Pertusse u kojence s nepoznanou cystickou fibrózou. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství, Praha: TRIOS, spol. s r.o., 2012, roč. 18, č. 6, s. 196-197. ISSN 1211-264X.
 29. KRBKOVÁ, Lenka, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Jan PAVELKA a Ivana VÍTKOVÁ. Pneumokokové infekce u dětí a jejich prevence. Postgraduální medicína, Praha, 2012, roč. 2012, 5/2012, s. 569-571. ISSN 1212-4184.
 30. HOLČÍKOVÁ, Alena, Renata GAILLYOVÁ, Iveta VALÁŠKOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ a Lukáš HOMOLA. Two years experience with CF newborn screening in University Hospital Brno. In 35th ECFS conference Dublin. 2012. ISSN 1569-1993.
 31. CADOVÁ, Lenka, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka KRBKOVÁ, Tomáš HABANEC, Marta TRNKOVÁ, Jan PAVELKA a Lukáš HOMOLA. Using probiotics in acute gastroenterocolitis in children. Results of a clinical study. 2012.
 32. MIKOLÁŠEK, Peter, Tomáš HABANEC, Marta TRNKOVÁ, Lukáš HOMOLA, Lenka KRBKOVÁ a Lenka ČADOVÁ. Užívání probiotik u akutních gastroenterokolitid u dětí. Výsledky klinické studie. pediatrie pro praxi, 2012, roč. 13, č. 2, s. 107-110. ISSN 1213-0494.
 33. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ a Josef TOMANDL. Vitamíny u cystické fibrózy. In RECYF 2012. 2012.
 34. 2011

 35. PAVELKA, Jan, Pavel HORNÍK, Peter MIKOLÁŠEK, Lukáš HOMOLA a Lenka KRBKOVÁ. Běžné streptokokové infekce – mýty a omyly. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen s.r.o., 2011, roč. 12, č. 6, s. 414-415. ISSN 1213-0494.
 36. HOMOLA, Lukáš, Tomáš HABANEC, Lenka KRBKOVÁ, Karla CRHOVÁ, Iva ČAPOVOVÁ, Jan HELEŠIC, Alena HOLČÍKOVÁ, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka KLAPAČOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK, Jan PAVELKA, Marta TRNKOVÁ a Eliška ŽAROŠSKÁ. Spektrum dětských onkologických pacientů hospitalizovaných na Klinice dětských infekčních nemocí od 2000 do 2010. In Český kongres o infekčních nemocech Mikulov. 2011.
 37. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK a Jan PAVELKA. Vitamin D supplementation in children with cystic fibrosis: sunshine, cholecalciferol and ergocalciferol. In 34th ECFS CF Conference. 2011.
 38. 2010

 39. MIKOLÁŠEK, Peter, Lukáš HOMOLA a Jan PAVELKA. Atypická forma neuroboreliózy. In Sborník XVII. ročníku Konference mladých lékařů. 2010.
 40. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Peter MIKOLÁŠEK a Jan PAVELKA. Kdy a jak podávat substituci vitamínu D dětským pacientům s cystickou fibrózou. In Sborník XVII. ročníku Konference mladých lékařů. 2010.
 41. MIKOLÁŠEK, Peter, Lenka KRBKOVÁ, Jan PAVELKA, Lukáš HOMOLA, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Šimon ONDRUŠ a Boris HABANEC. Komplikovaný průběh lymeské artritidy u třináctileté pacientky. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen, 2010, roč. 2010, 11(2), s. 118-120. ISSN 1213-0494.
 42. PAVELKA, Jan, Zlatava JIRSENSKÁ, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka PLACHÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Kongenitální syfilis. In XIV. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech Programový sborník. 2010.
 43. VALÁŠKOVÁ, Iveta, Renata GAILLYOVÁ, Hana VINOHRADSKÁ, Alena HOLČÍKOVÁ a Lukáš HOMOLA. Newborn screening for cystic fibrosis (NBSCF) in region Moravia, Czech Republic. In 33th ECFS CF Conference. 2010.
 44. PAVELKA, Jan, Lukáš HOMOLA, Peter MIKOLÁŠEK, Lenka PLACHÁ a Drahomíra BARTOŠOVÁ. Případ sekundární syfilitidy u 15letého chlapce. Pediatrie pro praxi, Olomouc: Solen, s.r.o., 2010, roč. 11, č. 5, s. 330-332. ISSN 1213-0494.
 45. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Jan PAVELKA, Peter MIKOLÁŠEK a Linda DRÁBKOVÁ. Sputum colour and cultivation correlate in CF patients. 2010.
 46. 2009

 47. HOMOLA, Lukáš, Alena HOLČÍKOVÁ, Michal KÝR a Iveta VALÁŠKOVÁ. Patients homozygous for F508del are not different at the beginning. In 32th ECFS CF Conference 2009. 2009.
 48. 2008

 49. PAVELKA, Jan, Lukáš HOMOLA a Zdeňka ČERMÁKOVÁ. Lactoferrin a jeho využití v diagnostice infekční enterocolitidy. In Sborník XV. ročníku Konference mladých lékařů. Brno, 2008. s. 32.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 5. 2019 11:47