Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BERNACIKOVÁ, Martina, Michal KUMSTÁT, Iva BUREŠOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Martin SEBERA a Ana Carolina PALUDO. Preventing chronic fatigue in Czech young athletes: The features description of the “SmartTraining” mobile application. FRONTIERS IN PHYSIOLOGY. SWITZERLAND: FRONTIERS MEDIA SA, 2022. ISSN 1664-042X.
 2. GIMUNOVÁ, Marta, Martin SEBERA, Mario KASOVIĆ, Lenka SVOBODOVÁ a Tomáš VESPALEC. Spatio-Temporal Gait Parameters in Association with Medications and Risk of Falls in the Elderly. Clinical Interventions in Aging. Dove Medical Press Ltd, 2022, roč. 2022, č. 17, s. 873-883. ISSN 1176-9092. doi:10.2147/CIA.S363479.
 3. GIMUNOVÁ, Marta, Martin SEBERA, Michal BOZDĚCH, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Tomáš VODIČKA a Martin ZVONAŘ. The Impact of Different Periods of Walking Experience on Kinematic Gait Parameters in Toddlers. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH. Switzerland: Molecular Diversity Preservation International, 2022, roč. 19, č. 1, s. 1-7. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph19010058.
 4. GIMUNOVÁ, Marta, Martin SEBERA a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Změny v zatížení chodidla v prvních sedmi měsících chůze u batolat. In III. MEZINÁRODNÍ PODIATRICKÉ SYMPOZIUM. 2022.
 5. 2021

 6. DOSTÁL, Zdeněk, Martin SEBERA, Josef SROVNAL, Kateřina ŠTAFFOVÁ a Martin MODRIANSKÝ. Dual Effect of Taxifolin on ZEB2 Cancer Signaling in HepG2 Cells. Molecules. Mayer und Muller, 2021, roč. 26, č. 5, s. nestránkováno, 20 s. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules26051476.
 7. STRAČÁROVÁ, Nikola, Lenka SVOBODOVÁ, Martin SEBERA a Alena SKOTÁKOVÁ. Influence of physical activity on reaction rate in a selected group of seniors. In Active aging - new challenges and new opportunities [EGREPA 2021 ]. 2021. ISBN 978-3-00-068824-9.
 8. BERNACIKOVÁ, Martina, Michal KUMSTÁT, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Martin SEBERA, Ivan STRUHÁR a Tomáš KALINA. Mobilní aplikace pro screening a diagnostiku únavy u mladých sportovců. Masarykova univerzita, Code Creator, s.r.o., 2021.
 9. DANĚK, Leoš, Alena SKOTÁKOVÁ, Dominik PUDA, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. PROBLEMATIKA PŘETRVÁVAJÍCÍCH PRIMÁRNÍCH REFLEXŮ U ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská Univerzita, 2021, roč. 2020, č. 21, s. 227-234. ISSN 1213-2101.
 10. 2020

 11. KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH, Martin SEBERA a Eva KORIŤÁKOVÁ. Evaluation of untrustworthy journals: Transition from formal criteria to a complex view. Learned Publishing. Hoboken: Wiley, 2020, roč. 33, č. 3, s. 308-322. ISSN 0953-1513. doi:10.1002/leap.1299.
 12. BERNACIKOVÁ, Martina, Jakub MAZÚR, Martin SEBERA a Petr HEDBÁVNÝ. Monitoring Heart Rate Variability As A Biomarker Of Fatigue In Young Athletes. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. Sport and Quality of Life. Brno: Masarykova univerzita, 2020. s. 167-175. ISBN 978-80-210-9631-8.
 13. GIMUNOVÁ, Marta, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA, Pavel TURČÍNEK a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Special footwear designed for pregnant women and its effect on kinematic gait parameters during pregnancy and postpartum period. PLOS ONE. Public Library of Science, 2020, roč. 5, č. 5, s. 1-14. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0232901.
 14. KUMSTÁT, Michal, Martin SEBERA a Michal VIČAR. The Effects of Commercially Available Energy Drink on Cognitive Performance. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimkov. Proceedings of the 12th Conference on Kinanthroplogy. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 57-65. ISBN 978-80-210-9631-8.
 15. SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA, Kateřina STRAŠILOVÁ, Tomáš HLINSKÝ, Marie CRHOVÁ, Andrea MARTINCOVÁ, Nikola STRAČÁROVÁ a Petr VAJDA. The impact of different types of physical activity on walking as a vital everyday movement in older adults. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Sport and Quality of Life. Brno, Czech Republic: MUNI PRESS, 2020. s. 309-316. ISBN 978-80-210-9631-8.
 16. 2019

 17. VÍT, Michal, Martin SEBERA a Přemek CHROUST. Aggressiveness level in baseball players and Brazilian jiu-jitsu athletes. Archives of Budo. 2019, roč. 15, MAR 11 2019, s. 67-73. ISSN 1643-8698.
 18. GIMUNOVÁ, Marta, Tomáš VODIČKA, Martin SEBERA, Miriam KALICHOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Kristián JÁNSKY a Kateřina KOLÁŘOVÁ. Do the sport dance, classical ballet and Slovakian folklore dance training affect the gait stereotype? In 6th International Anthropological Congress of Dr. Aleš Hrdlička, Humpolec. 2019.
 19. VYCHODILOVÁ, Renáta, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Alena POKORNÁ. Effect of 6-Month Fascia-Oriented Training on the Dynamics of Changes and the Height of Vertical Jump in Well-Trained Junior Female Volleyball Players. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2019, roč. 2019, č. 2. ISSN 1802-7679.
 20. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
 21. VÍT, Michal, Miloslav HOUDEK a Martin SEBERA. Reaction time and stress tolerance of police officers in specific and non-specific tests in professional self-defence training. Physical Activity Review. Czestochowa: PPHU Projack, 2019, roč. 7, č. 1, s. 193-200. ISSN 2300-5076. doi:10.16926/par.2019.07.23.
 22. SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6.
 23. 2018

 24. GRASGRUBER, Pavel, Eduard HRAZDÍRA, Martin SEBERA a Tomáš KALINA. Cancer Incidence in Europe: An Ecological Analysis of Nutritional and Other Environmental Factors. FRONTIERS IN ONCOLOGY. Switzerland: FRONTIERS MEDIA SA, 2018, roč. 8, č. 151, s. 1-29. ISSN 2234-943X. doi:10.3389/fonc.2018.00151.
 25. KUMSTÁT, Michal, Michal VIČAR, Martin SEBERA a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Efekt nealkoholického nápoje na bdělost, pozornost a autonomní nervový systém. Brno: ISOline EU, s.r.o., 2018. 21 s.
 26. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Global Correlates of Cardiovascular Risk: A Comparison of 158 Countries. Nutrients. Basel, Schwitzerland: MDPI AG, 2018, roč. 10, č. 4, s. 1-39. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu10040411.
 27. SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Tomáš VODIČKA. Rozdíl v efektu silového a kombinovaného tréninku na vybrané parametry síly u seniorek. In Kondičný tréning v roku 2018. První. Banská Bystrica: DALI-BB, s.r.o., 2018. s. 356-363. ISBN 978-80-8141-196-0.
 28. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
 29. SVOBODOVÁ, Lenka a Martin SEBERA. The Effect of Resistance Training and Balance Training on the Gait Speed and Balance Skills in the Older Healthy Women. In International conference on healthiness and fitness across the lifespan. 2018.
 30. 2017

 31. MIKESKA, Ondřej, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Pavel TURČÍNEK. ASSESSMENT OF GROUND REACTION FORCE OF PREGNANT WOMEN DURING WALKING. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. University of Zagreb, Faculty of Kinesio: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2017. s. 164-168. ISBN 978-953-317-049-7.
 32. SVOBODOVÁ, Lenka, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. ASSOCIATION BETWEEN THE FEAR OF FALLING AND THE LEVEL OF PHYSICAL ACTIVITY IN OLDER ADULTS. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 640 - 647. ISBN 978-80-210-8917-4.
 33. VYCHODILOVÁ, Renáta, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Effect of 6-Month Fascia-Oriented Training on Jump Performance in Elite Female Volleyball Players. Studia Sportiva. Česká republika: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2017, roč. 2017/11, č. 2, s. 47-54. ISSN 1802-7679.
 34. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Martin BUGALA. Identita policejních organizací. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 91 s. ISBN 978-80-210-8525-1.
 35. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Martin BUGALA. Identita policejních organizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 91 s. ISBN 978-80-210-8525-1.
 36. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Martin ZVONAŘ, Martin VAVÁČEK, Igor DUVAČ a Martin SEBERA. Plantar Pressure Distribution During and after Pregnancy and the Effect of Biomechanical Shoes. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 8/2017, č. 1, s. 7-12. ISSN 1804-6657. doi:10.5817/AI2017-1-7.
 37. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 632 - 639. ISBN 978-80-210-8917-4.
 38. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. The occurrence of the persistent primitive reflexes in school age children (6-11). In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8 th international scientific conference on kinesiology Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. s. 267-271. ISBN 978-953-317-049-7.
 39. 2016

 40. GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan CACEK. FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research. Sweden: Co-Action Publishing, 2016, roč. 2016, č. 60, s. nestránkováno, 27 s. ISSN 1654-6628. doi:10.3402/fnr.v60.31694.
 41. GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Major correlates of male height: A study of 105 countries. Economics and Human Biology. Amsterdam: Elsevier Inc., 2016, May 2016, č. 21, s. 172-195. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2016.01.005.
 42. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin BUGALA. Predictors of children´s successful defence against adult attacker. Archives of Budo. Polsko, 2016, roč. 12, č. 2016, s. 141-150. ISSN 1643-8698.
 43. SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. The persistent primary reflexes in school age children (6-11). In European Congress of Adapted Physical Activity 2016. 2016.
 44. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal. 2016, roč. 2016, vol.8., num.3., s. 283 - 294. ISSN 1855-7171.
 45. 2015

 46. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ a Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 47. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ a Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 48. VACENOVSKÝ, Pavel, Tomáš VENCÚRIK a Martin SEBERA. Reaktivní agilita před a po sportovně-specifickém rozcvičení u hráčů stolního tenisu. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 38-44. ISSN 1802-7679.
 49. HRAZDÍRA, Eduard, Miriam KALICHOVÁ, Martin SEBERA a Martin ZVONAŘ. The efficiency of selected tests for determination of snowboard stance. In Denek, K., Kamińska, A., Oleśniewicz, P. Education of Tomorrow. Education, and other forms of activity of adults. Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humaintas, 2015. s. 149-163. ISBN 978-83-64788-28-4.
 50. 2014

 51. SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Aplikovaná matematická statistika. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 51 s. ISBN 978-80-210-7427-9.
 52. SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Applied mathematical statistics. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 48 s. ISBN 978-80-210-7428-6.
 53. SEBERA, Martin. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 151 s. ISBN 978-80-210-6761-5.
 54. SEBERA, Martin, Renata KLÁROVÁ a Jiří ZHÁNĚL. Časové řady. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 53 s. ISBN 978-80-210-6698-4.
 55. SEBERA, Martin, Renata KLÁROVÁ a Jiří ZHÁNĚL. Časové řady - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 54 s. ISBN 978-80-210-6826-1.
 56. MUSIL, Radek, Pavel KORVAS, Martin SEBERA a Vladimír HELLEBRANDT. Časové srovnání vybraných fází kroku v průběhu přirozené chůze u dospělých žen. In Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 74-89. ISBN 978-80-210-6761-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.210-6762-2014.
 57. VÍT, Michal, Jindřiška KOHOUTKOVÁ, Martin BUGALA a Martin SEBERA. Evaluation of stress conditions in self-defence scenario training. In 3rd World Scientific Congress of Combat Sports and Martial Arts. 2014. ISBN 978-83-7996-052-1.
 58. REGULI, Zdenko, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin SEBERA. FLOW STATE OF DIFFERENT LEVELS IN AIKIDO PRACTITIONERS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 544-546. ISBN 978-953-317-027-5.
 59. REGULI, Zdenko, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin SEBERA. FLOW STATE OF DIFFERENT LEVELS IN AIKIDO PRACTITIONERS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 544-546. ISBN 978-953-317-014-5.
 60. STRUHÁR, Ivan, Martin SEBERA a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Changes in Postural Stability after Coordination Exercise. International Journal of Medical, Health, Pharmaceutical and Biomedical Engineering. 2014, roč. 8, č. 6, s. 327-330. ISSN 1307-6892.
 61. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and the educational attainment of the Czech female population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 388-397. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.24.
 62. NOVOTNÝ, Martin a Martin SEBERA. Informatics and science databases. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 48 s. ISBN 978-80-210-7441-5.
 63. NOVOTNÝ, Martin a Martin SEBERA. Informatika a vědecké databáze. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 48 s. ISBN 978-80-210-7440-8.
 64. VODIČKA, Tomáš, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Isokinetic strenght in leukemia patients prior to and after treatment - pilot study. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 680-681. ISBN 978-953-317-027-5.
 65. VODIČKA, Tomáš, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. ISOKINETIC STRENGTH IN LEUKEMIA PATIENTS PRIOR TO AND AFTER TREATMENT – PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 680-681. ISBN 978-953-317-014-5.
 66. SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Metodologie bakalářské práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 24 s. ISBN 978-80-210-7379-1.
 67. HELLEBRANDT, Vladimír a Martin SEBERA. Metodologie kvalitativního výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 52 s. ISBN 978-80-210-7444-6.
 68. SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Metodologie magisterské práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 20 s. ISBN 978-80-210-7380-7.
 69. ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 65 s. 1. ISBN 978-80-210-6875-9.
 70. ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Metodologie výzkumné práce - skripta v PDF ke stažení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 66 s. 1. ISBN 978-80-210-6857-5.
 71. SEBERA, Martin. Možnosti klasifikačních metod. In doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 76-86. ISBN 978-80-210-6792-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6793-2014.
 72. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Jaromír SEDLÁČEK. Physical activity as a determinant of diseases, back and joint pains in adult Czech population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 429-435. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.
 73. SEBERA, Martin a Kateřina MIGDAUOVÁ. Posuzování variability chůze na základě měření plantárního tlaku. In Mgr. Martin Sebera, Ph.D. Biomechanická analýza pohybového výkonu III. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 117-129. ISBN 978-80-210-6761-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.210-6762-2014.
 74. ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jan DOŠLA, Martin SEBERA, Vladimír HELLEBRANDT, Jindřich PAVLÍK, Jan ŠENKÝŘ, Dušan HUPKA, Radek MUSIL, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Lukáš OLEJNÍČEK. Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 7-67. ISBN 978-80-210-6851-3.
 75. HELLEBRANDT, Vladimír a Martin SEBERA. Qualitative Research Methodology. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 58 s. ISBN 978-80-210-7445-3.
 76. ZHÁNĚL, Jiří, Vladimír HELLEBRANDT a Martin SEBERA. Research methodology - University textbook [PDF]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 71 s. ISBN 978-80-210-6875-9.
 77. SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Research Projects. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 56 s. ISBN 978-80-210-7453-8.
 78. SEDLÁČEK, Jaromír, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. Selected Somatic Parameters by Socio-Cultural Characteristics of Czech Adult Population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 311-318. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.14.
 79. SEBERA, Martin. Statistika - vícerozměrné metody. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 97 s. ISBN 978-80-210-6692-2.
 80. SEBERA, Martin. Statistika - vícerozměrné metody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 97 s. ISBN 978-80-210-6692-2.
 81. SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Statistika v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 31 s. ISBN 978-80-210-7409-5.
 82. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Martin SEBERA a Eva PAJEROVÁ. The effect of smoking on visceral fat accumulation in Czech men and women. In Alicante, Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Španělsko: University of Alicante, 2014. s. 552-560. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.46.
 83. HRAZDÍRA, Eduard, Pavel GRASGRUBER a Martin SEBERA. The relationship between relative sitting height and flexibility in the Czech adult population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 445-448. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.31.
 84. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Tomáš KALINA a Martin SEBERA. The role of nutrition and genetics as key determinants of the positive height trend. Economics and Human Biology. Elsevier Inc., 2014, roč. 15, December 2014, s. 81-100. ISSN 1570-677X. doi:10.1016/j.ehb.2014.07.002.
 85. SEBERA, Martin, Renata KLÁROVÁ a Jiří ZHÁNĚL. Time series - University textbook [PDF]. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. 51 s. 1. ISBN 978-80-210-6880-3.
 86. KASOVIČ, Mario, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Utjecaj mase školske torbe na zdravlje djeteta. Hrvatski Športskomedicinski vjesnik. Zagreb, 2014, roč. 29, 2/2014, s. 84-90. ISSN 0354-0766.
 87. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Aleš SEKOT a Jaromír SEDLÁČEK. Výsledky šetření pohybové aktivity dospělé populace České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 165 s. ISBN 978-80-210-6850-6.
 88. SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Výzkumné projekty. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 50 s. ISBN 978-80-210-7452-1.
 89. 2013

 90. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-29. ISBN 978-80-210-6290-0.
 91. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. Caffeine effect on maximal power output during endurance performance. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference - Szombathely 2013. 2013.
 92. SEDLÁČEK, Jaromír, Martin SEBERA, Josef MICHÁLEK a Jan CACEK. Determination of socio-culturel characteristics on somatic parameter body mass index in Czech adult population. Journal of Human Sport and Exercise. Alicante (Spain): University of Alicante. Faculty of Education, 2013, Volume 8, č. 2, s. 30-35. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.2012.8.Proc2.04.
 93. SEDLÁČEK, Jaromír, Martin SEBERA, Josef MICHÁLEK a Gabor BALINT. DETERMINATION OF SPORT ACTIVITY BY SELECTED SOCIO–CULTURAL PARAMETERS OF PRESENT CZECH ADULT POPULATION. In The 8th International Conference in Physical Education, Sport and Physical Therapy - From Theory to Practice. 2013. ISSN 2344-3693.
 94. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and their relationship with the educational attainment of the Czech female population. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
 95. DOSTÁL, Zdeněk, Martin SEBERA, Josef SROVNAL, Michaela SEDLÁČKOVÁ a Martin MODRIANSKÝ. Influence of selected natural substances on global MicroRNA expression in HepGA cell line. 2013.
 96. ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Tomáš VESPALEC. Influence of sports on state of plantar pressure. Journal of the international federation of physical education. 2013, roč. 83, č. 2, s. 57-61. ISSN 0256-6419.
 97. ZVONAŘ, Martin, Josef MALEČEK, Igor DUVAČ, Vladimír PSALMAN a Martin SEBERA. MONITOROVÁNÍ SRDEČNÍ FREKVENCE BĚHEM TESTOVÁNÍ VYTRVALOSTNÍCH SCHOPNOSTÍ VE FOTBALE. In Roman Vala. Výzkum ve sportovním tréninku I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-25. Výzkum ve sportovním tréninku sv. 1. ISBN 978-80-210-6191-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6192-2013.
 98. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v dráhové cyklistice. In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. s. 161-166. ISBN 978-80-227-4113-2.
 99. SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Relationship between Selected Somatic Parameters and Socio-cultural Characteristics of Czech Adult Population. FIEP Bulletin. Fos do Iguacu: New World grafica LTDA, 2013, roč. 83, č. 2, s. 62 - 66. ISSN 0256-6419.
 100. SMOLKA, Ondřej, Michal KUMSTÁT, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Martin SEBERA. The effect of caffeine administration on endurance performance –using The Borg scale. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. In 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. Brno: Muni press, Masaryk University, 2013. s. 67-72. ISBN 978-80-210-6640-3.
 101. NAGYOVÁ, Ildikó a Martin SEBERA. Vliv kouření na nemocnost dětí do tří let věku. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2013, roč. 2013, 4. ISSN 1802-6281.
 102. 2012

 103. SEBERA, Martin, Martin ZVONAŘ a Hana HOLEŠOVSKÁ. Biomechanical 3D Analysis of Slapping in Softball. In Education of Tomorrow. Sosnowiec: Wyzsza szkola humanitas, 2012. s. 245-258. From Nursery School to the Professional Activity. ISBN 978-83-61991-14-4.
 104. MUSIL, Radek, Martin SEBERA, Jan ŠENKÝŘ a Josef MICHÁLEK. Comparison of gait stages in women in different age. In EMED Scietific Meeting 2012, 2012. 2012.
 105. DOŠLA, Jan, Pavel KORVAS, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA, Radek MUSIL a Jan ŠENKÝŘ. Comparison of selected characteristics of gait in men and women. In 7th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 9-12 December 2012. 2012.
 106. MUSIL, Radek, Vladimír HELLEBRANDT, Pavel KORVAS a Martin SEBERA. ČASOVÁ ANALÝZA VYBRANÝCH FÁZÍ KROKU V PRŮBĚHU PŘIROZENÉ CHŮZE U DOSPĚLÝCH ŽEN. In Vedecký zborník " Vedecké práce 2012. STU Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2012. s. 172-178, 286 s. ISBN 978-80-227-3724-1.
 107. SEBERA, Martin, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK a Josef MICHÁLEK. Determination of Somatic Parameters in Czech Senior Population. International Journal of Developmental Sport Management. 2012, Volume 1, č. 2, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2162-092X.
 108. DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ, Zuzana, Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF, Aleš SEKOT, Dalibor HRUŠKA a Martin SEBERA. EURO-PREVOB: dílčí zpráva o spolupráci Masarykovy univerzity jako zástupce ČR na projektu 6. RP č. 044291. Výživa a potraviny. Praha, 2012, roč. 2012, supplement 2012, s. 1-7. ISSN 1211-846X.
 109. ZVONAŘ, Martin, Kateřina LUTONSKÁ, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Tomáš VESPALEC. Influence of combative sports on state of plantar pressure. Ido Movement for Culture. 2012, roč. 12, č. 1, s. 30-35. ISSN 1730-2064.
 110. SEDLÁČEK, Jaromír, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA a Jan CACEK. Influence of Czech Senior Population Movement Activity on Somatic Parameters. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. s. 346-351, 639 s. ISBN 978-84-9729-314-3.
 111. MIGDAUOVÁ, Kateřina a Martin SEBERA. Komparace metodologie a statistických metod v disertačních pracích. In Martin Zvonař et al. Sport ve vědě, věda ve sportu. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity,, 2012. s. 180-185, 225 s. ISBN 978-80-210-6080-7.
 112. KORVAS, Pavel, Martin SEBERA, Radek MUSIL, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Jindřich PAVLÍK a Jan DOŠLA. Preliminary research of plantar pressure and time characteristics of gait. In Dr. Gregory T. Papanikos. ATINER's Conference Paper Series FIT2012-0225,. 1. vyd. Athény: The Athens Institute for Education and Research, 2012. s. "nestránkováno", 15 s. ISSN 2241-2891.
 113. SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. Relationships of Some Physical Development Parameters with Fitness Score of Czech Senior Population. In Enric M. Sebastiani and Josep Cabedo. Together for Physical Education. 1st. Barcelona: Scientific Communications of the 7th FIEP European Congress 1r Congrés Catalŕ de l’Educació Física i de l’Esport, 2012. s. 517-522. ISBN 978-84-9729-314-3.
 114. SEBERA, Martin. Selected Chapters on Methodology. 1st. Brno: Masaryk University, 2012. 52 s. ISBN 978-80-210-5964-1.
 115. SEDLÁČEK, Jaromír, Jan CACEK, Martin SEBERA a Josef MICHÁLEK. SEX DIFFERENCES OF SOMATIC PARAMETERS IN CZECH SENIOR POPULATION. 2012. ISSN 2069-2269.
 116. BERÁNKOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Zdravotní tělesná výchova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISSN 1802-128X.
 117. SEBERA, Martin, Michaela KUBECOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. 3D biomechanická analýza přemetu vpřed. Physiotherapia Slovaca. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2012, roč. 2, 2012, 2, s. 60-71, 11 s. ISSN 1338-1601.
 118. 2011

 119. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Tomáš KALINA a Radek MASAŘ. Analýza přijímacích zkoušek z atletiky na FSpS Brno za období 2009 – 2011. In Dušana Čierna. Atletika 2011 : vedecký zborník. 1. vyd. Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 126-132. ISBN 978-80-89257-37-9.
 120. ZVONAŘ, Martin, Igor DUVAČ, Martin SEBERA, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Tomáš VESPALEC a Josef MALEČEK. Antropomotorika pro magisterský program tělesná výchova a sport. 1.vydání. Brno: muni PRESS, 2011. 231 s. ISBN 978-80-210-5380-9.
 121. NOVOTNÝ, Martin a Martin SEBERA. Biomechanická 3d analýza konkrétní techniky hodu oštěpem a srovnání se světovými oštěpaři. In Mgr. Alena Cepková, PhD. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 97 - 101, 200 s. ISBN 978-80-227-3619-0.
 122. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Kateřina MIGDAUOVÁ, Milan MOJŽÍŠ a Martin SEBERA. Detetmination of individual grip width setting in hand dynamometry. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 5/2011, č. 3, s. 121 - 125. ISSN 1802-7679.
 123. SEBERA, Martin, Jan SEDMIDUBSKÝ a Martin ZVONAŘ. Distance-Time Dependencies of Spatial Coordinates for Gait Recognition. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2011, roč. 5, č. 3, s. 410-416. ISSN 1802-7679.
 124. CACEK, Jan, Eva PAJEROVÁ, Michaela HÍREŠOVÁ, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Efekt aplikace statického a dynamického strečinku na ekonomiku běhu a tělesnou teplotu jádra. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 14 - 18, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
 125. HÍREŠOVÁ, Michaela, Jan CACEK, Martin SEBERA, Ladislav BEDŘICH a Radek MASAŘ. Efekt statického a dynamického strečinku na rychlostní výkon. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 97-101, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
 126. ZVONAŘ, Martin, Josef MALEČEK, Igor DUVAČ, Vladimír PSALMAN a Martin SEBERA. Heart rate monitoring during testing of endurance abilities in Football. In Dragan Milanovic. 6th International scientific conference on kinesiology. Zagreb: University of Zagreb, 2011. s. 422-426. ISBN 978-953-317-013-8.
 127. ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Vladimír PSALMAN a Igor DUVAČ. Kinematics Analyse Of Volleyball Ofense On Different Level Of Players Quality. Medicine and science in sports and exercise. 2011, roč. 43, č. 5, s. 427-1112. ISSN 0195-9131.
 128. NYKODÝM, Jiří, Martin ZVONAŘ a Martin SEBERA. Pohybová aktivita studentů Masarykovy univerzity. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 57-63. ISSN 1802-7679.
 129. ZVONAŘ, Martin a Martin SEBERA. Sport & quality of life 2011. 8th International Conference. Book of Abstracts. Brno 10.–11. 11. 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 130. PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ, Jiří ZHÁNĚL, Igor DUVAČ a Martin SEBERA. Timing in Tennis sport. In Universitiy School of sport education in Cracow. International scientific conference of sport kinetics. Cracow: Universitiy School of sport education in Cracow, 2011. s. 44-45. ISBN 978-83-62891-05-4.
 131. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Lukáš VRBA, Josef MICHÁLEK a Martin SEBERA. Vliv bezprostřední aplikace statického a dynamického strečinku na odrazové schopnosti sportovců. In Dušana Čierna. Atletika 2011 (vedecký zborník). 1. vyd. ABL Print Bratislava: IMC AGENCY, 2011. s. 102-107, 197 s. ISBN 978-80-89257-37-9.
 132. ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Vliv pravidelné pohybové inetrvence na aerobní vytrvalost důchodců žijících v domově pro seniory. Geriatria. Bratislava, 2011, roč. 1/2011, č. 1, s. 7-12. ISSN 1335-1850.
 133. LUKEŠOVÁ, Olga, Martin SEBERA, Halina MATĚJOVÁ a Hana SVOBODOVÁ. Změna stravovacích zvyklostí účastnic skupinových kurzů kognitivně behaviorální terapie obezity. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2011, roč. 66, č. 3, s. 58-61. ISSN 1211-846X.
 134. 2010

 135. ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Vladimír PSALMAN a Zdenko REGULI. Balance abilities from the view of three dimensional analysys. 2010.
 136. ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA, Zdenko REGULI, Milan MOJŽÍŠ, Vladimír PSALMAN a Igor DUVAČ. Comparison of selected measures of physical fitness of Czech and USA 12 to 15 years old boys. In Jianguo Zhang, Yong Jiang, Yuling Zou, Jiaqi Chen. Proceedings of the 2010 International Symposium on Children and Youth Fitness and Health. Liverpool, England: World Academic Union (World Academic Press), 2010. s. 380-383. ISBN 978-1-84626-059-9.
 137. ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Manual dexterity of older adults living in homes for elderly people. Scripta medica. Brno, 2010, roč. 83, č. 2, s. 130-136. ISSN 1211-3395.
 138. ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ a Martin SEBERA. Plantar pressure in grammar school girls and influence of sports activities, exercise surfaces and sports shoes. Physical education and sport. Pitesti: University of Pitesti, 2010, roč. 14/2010, č. 1, s. 110-114, 415 s. ISSN 1453-1194.
 139. ZVONAŘ, Martin, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Martin SEBERA a Radek MUSIL. PLANTÁRNÍ TLAK U ŽÁKYŇ VÍCELETÉHO GYMNÁZIA A JEHO OVLIVNĚNÍ SPORTOVNÍMI AKTIVITAMI, CVIČEBNÍM POVRCHEM A SPORTOVNÍ OBUVÍ. In TELESNÁ VÝCHOVA, ŠPORT, VÝSKUM NA UNIVERZITÁCH. 1. vyd. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 24 - 35. ISBN 978-80-227-3403-5.
 140. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA a Lukáš LÍPA. Porovnání vybraných parametrů vybraných skokanů do dálky. In Jitka Vindušková. Atletika 2010. Praha: FTVS UK, 2010. s. 72-78. ISBN 978-80-86317-80-9.
 141. ZUCHOVÁ, Barbora, Radek TURIN, Martin SEBERA, Zdeňka KUBÍKOVÁ a Petr ZAORAL. První pomoc. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
 142. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martin SEBERA, Petr ČEJKA a Michaela HÍREŠOVÁ. Rozcvičení před výkonem u předních českých fotbalových klubů. In Atletika 2010 (Sborník příspěvků). 1. vyd. Praha: UK v Praze, FTVS, katedra atletiky, 2010. s. 144 - 150, 180 s. ISBN 978-80-86317-80-9.
 143. ZVONAŘ, Martin, Milan MOJŽÍŠ, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Srovnání vybraných parametrů tělesné zdatnosti 12 až 15letých žáků v ČR a USA. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2010, roč. 19/2010, č. 4, s. 258-263, 265 s. ISSN 1210-5481.
 144. ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Vliv intervenčního pohybového programu na funkční soběstačnost a manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory. Praktický lékař. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2010, roč. 90/2010, č. 5, s. 295-299. ISSN 0032-6739.
 145. ŽECOVÁ, Zuzana, KOPŘIVOVÁ JITKA a Martin SEBERA. Vliv intervenčního pohybového programu na funkční soběstačnost a manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory. Praktický lékař. 2010, roč. 2010, 90, č. 5, s. 295-299. ISSN 1803-6597.
 146. ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Vliv pravidelné pohybové intervence na funkční zdatnost důchodců žijících v domově pro seniory. Mikulov: Celostátní konference II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita, 2010.
 147. ZVONAŘ, Martin, Josef PAVLÍK, Martin SEBERA, Tomáš VESPALEC a Jan ŠTOCHL. Vybrané kapitoly z antropomotoriky. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 86 s. první svazek. ISBN 978-80-210-5144-7.
 148. ZVONAŘ, Martin, Josef PAVLÍK, Martin SEBERA, Tomáš VESPALEC a Jan ŠTOCHL. Vybrané kapitoly z antropomotoriky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 86 s. ISBN 978-80-210-5144-7.
 149. SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK a Jan CACEK. Změna reakční doby se zavedením pravidla o nulové toleranci. In Jitka Vindušková. Atletika 2010. 1. vyd. Praha: FTVS UK, 2010. s. 87-90. ISBN 978-80-86317-80-9.
 150. 2009

 151. ŽECOVÁ, Zuzana, Jitka KOPŘIVOVÁ a Martin SEBERA. Manuální zručnost důchodců žijících v domově pro seniory. In Sborník Mezinárodní konference Sport a kvalitra života Brno 2009 MU FSpS Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 6 s. ISBN 978-80-210-5006-8.
 152. HRAZDIRA, Luboš, Lenka BERÁNKOVÁ a Martin SEBERA. Použití ASU SYSADOA preparátu v léčbě chondropatie sportovců. Medicina sportiva. Bohemica & Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství., 2009, roč. 18, č. 2, s. 84-96, 12 s. ISSN 1210-5481.
 153. MEDIŠAUSKAITE, Vilma, Marie BLAHUTKOVÁ, Skaiste LASKIENE a Martin SEBERA. Self-esteem in adolescent basketball players: gender and age involvement. Kinesiologia Slovenica. Ljubljana: University of Ljubljana, 2009, roč. 15, č. 1, s. 42-48. ISSN 1318-2269.
 154. POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Shoda hodnotitelů u hodnocení specifických pohybových dovedností v sebeobraně. Studia Sportiva. 2009, roč. 3, č. 2, s. 73-85, 12 s. ISSN 1802-7679.
 155. LUKEŠOVÁ, Olga, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Veronika BŘEZKOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. Skupinová kognitivně behaviorální terapie obezity v primární prevenci metabolického syndromu. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2009, roč. 89, č. 10, 5 s. ISSN 0032-6739.
 156. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Jiří ŠMITÁK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Sledování vybraných faktorů u 3 ultramaratónců v běhu na 48 hodin v hale. In Ivan Čilík et al. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 59-67. ISBN 978-80-8083-889-8.
 157. REGULI, Zdenko, Martin SEBERA, Michal VÍT a Martin ZVONAŘ. Specific Rating Scale for Evaluating Back Roll Fall. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009.
 158. REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In Current trends in Performance Analysis. Achen: Shaker Verlag, 2009. s. 223-227, 293 s. ISBN 978-3-8322-8390-2.
 159. SEBERA, Martin a Michal PŘIKRYL. Squash – Multimediální výukový materiál. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 160. ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In Current trends in Performance Analysis. Aachen: Shaker Verlag, 2009. s. 303-307, 393 s. ISBN 978-3-8322-8390-2.
 161. ZVONAŘ, Martin, Vladimír PSALMAN, Martin SEBERA a Zdenko REGULI. The Relationship Between Balance Ability and Body Weight in 11 to 15 Year Old Children. In International Scientific Conference Physical Education and Sport in Research. 2009.
 162. POLÁČEK, Andrej, Zdenko REGULI a Martin SEBERA. Využívanie všeobecne platných princípov vo vyučovaní pohybových vzorcov profesnej sebaobrany na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku. In STEHLÍK, Miloslav, Zuzana NĚMEČKOVÁ a Zdenko REGULI. Zvládání extrémních situací. Praha: CASRI, 2009. 16 s. ISBN 978-80-254-5909-6.
 163. CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 a 1500m. In Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: UMB, FHV Banská Bystrica, 2009. s. 48 - 58, 367 s. ISBN 978-80-8083-889-8.
 164. CACEK, Jan, Antonín BRTNÍK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ a Martin SEBERA. Vývoj olympijských výkonů v běhu na 800 m a 1500 m. In Ivan Čilík et al. Atletika 2009. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2009. s. 48-58. ISBN 978-80-8083-889-8.
 165. 2008

 166. NOVOTNÁ, Martina, Tomasz MENDREK, Stanislav BERNACIK, Martin SEBERA a Petr ZAORAL. Badminton - interaktivní průvodce. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 167. NOVOTNÁ, Martina, Tomasz MENDREK, Stanislav BERNACIK, Martin SEBERA a Petr ZAORAL. Badminton - interaktivní průvodce. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 168. SEBERA, Martin, Martin NOVOTNÝ, Martin ZVONAŘ a Lenka BERÁNKOVÁ. Biomechanická 3D analýza hodu oštěpem. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2008, roč. 2/2008, č. 2, s. 27-40, 13 s. ISSN 1802-7679.
 169. CACEK, Jan, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Martin SEBERA. Diference v pozátěžové koncentraci laktátu po maximálním běžeckém a cyklistickém (60s) zatížení. In Atletika 2008. 1. vyd. Nitra: UKF PF KTVŠ, 2008. s. 93-100, 231 s. ISBN 978-80-8094-373-8.
 170. SEBERA, Martin a Lenka BERÁNKOVÁ. E-learning a studijní styly u mužů a žen v kurzu Zdravotní tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií. In SEBERA, Martin a Lenka BERÁNKOVÁ. SCO 2008 Sharable Content Objects. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2008. 6 s. ISBN 978-80-210-4613-9.
 171. PACHOLÍK, Viktor, Martin SEBERA, Petr HUTA a Marie BLAHUTKOVÁ. Halliwickova metoda plavání. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 172. HRTOŇOVÁ, Nina, Petr FUČÍK a Martin SEBERA. How Do Teachers, Parents and Pupils Perceive the Impact of ICT on Education? In Information and Communication Technology in Education. 1. vyd. University of Ostrava: Univerzita Ostrava, 2008. s. 176-184, 8 s. ISBN 978-80-7368-577-5.
 173. SEBERA, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ a Martin ZVONAŘ. Changes of Learning styles in E-larning Course at Faculty of Sport Studies. In ICERI2008 Proceedings. 1. vydání. Madrid, Španělsko: International Association of Technology, Education and Development, 2008. 4 s. ISBN 978-84-612-5091-2.
 174. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Olga LUKEŠOVÁ, Martin SEBERA, Veronika BŘEZKOVÁ a Zdeňka BARTOŠOVÁ. Možnosti primární prevence kardiovaskulárních chorob v nutriční poradně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, 7-8, s. 789-790. ISSN 0042-773X.
 175. MEDIŠAUSKAITĖ, Vilma, Skaistė LASKIENĖ a Martin SEBERA. Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball. Education. Physical Training. Sport. Lithuanian Academy of Physical Education, 2008, roč. 71, č. 4, s. 63-68. ISSN 1392-5644.
 176. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Radek TURIN, Martin SEBERA, Barbora ZUCHOVÁ, Petr ZAORAL a Martin NOVOTNÝ. První pomoc ve školských zařízeních. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 177. REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. s. 375-380. ISBN 1-901280-01-2.
 178. ZVONAŘ, Martin, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. The influence of regular physical activities on the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. s. 334-338. ISBN 1-901280-01-2.
 179. BERÁNKOVÁ, Lenka, Martin SEBERA, Roman GRMELA a Jitka KOPŘIVOVÁ. Use of e-learning as a tutorial aid in semi practical courses at Faculty of sports studies, Masaryk university. In ICERI 2008. 1. vydání. Madrid, Španělsko: International Association of Technology, Education and Development, 2008. 4 s. ISBN 978-84-612-5091-2.
 180. LUKEŠOVÁ, Olga, Martin SEBERA, Zdeňka BARTOŠOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Veronika BŘEZKOVÁ. Vliv 3měsíční skupinové kognitivně behaviorální terapie obezity na vybrané rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění. In: sborník abstrakt XV. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, roč. 54, č. 9, s. 900. ISSN 0042-773X.
 181. 2007

 182. CACEK, Jan, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Běžecká ekonomika u českých běžců na střední trati. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 12-22, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7.
 183. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA, Martina NOVOTNÁ, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Conconiho test v terénu a v laboratoři. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007. s. 136-145, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7.
 184. SEBERA, Martin, Lenka BERÁNKOVÁ a Nina HRTOŇOVÁ. E-learningový kurz: Zdravotní tělesná výchova. In Studentská konference kinantropologie 2007. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2007.
 185. REGULI, Zdenko, Martin SEBERA a Martin ZVONAŘ. Kinematická analýza chůze (Full text on CD ROM enclosed). In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 117-117, 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 186. NOVOTNÁ, Martina, Jan CACEK, Martin ZVONAŘ, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modified Saltin Test under Conditions for Reviewing Running Economy and Aerobic Capacity. In Diversity in Physical Activity and Health: Measurement and Research Issues and Challanges. The Cooper Institute. Dallas, Texas, USA: The Cooper Institute, 2007. s. 31.
 187. NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modifikovaný Saltinův test v terenních podmínkách pro hodnocení běžecké ekonomiky a aerobní kapacity. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2007. s. 91-92, 6 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 188. NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Martin SEBERA. Modifikovaný Saltinův test v terénních podmínkách pro hodnocení běžecké ekonomiky a aerobní kapacity. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007. 6 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 189. SEBERA, Martin a Lenka BERÁNKOVÁ. Pilotní kurz: Zdravotní tělesná výchova. In SCO 2007 Sharable Content Objects, 4. ročník konference o elektronické podpoře výuky. 1. vyd. Brno: MU, 2007. 250 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
 190. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Martin SEBERA a Marie BLAHUTKOVÁ. Psychomotorika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
 191. ZVONAŘ, Martin a Martin SEBERA. Simi motion 3D biomechanická analýza. Studia sportiva. Brno: FSpS MU Brno, 2007, roč. 2/1, č. 1, 116 s. ISSN 1802-7679.
 192. ZVONAŘ, Martin. The influence of regular physical activitieson the level of mental functions and coordination in people over the age of 60. In KOPŘIVOVÁ, Jitka, Martin SEBERA a Igor JADVIDŽÁK. III.International Congress on Sports Medicine, Exercise Science and Physical Education. Gwalior - India: The Global Academic Network, 2007. s. 47 - 48, 308 s.
 193. SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Videoprezentace v elektronickém podobě - streamování. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: MU, 2007. 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7.
 194. ZVONAŘ, Martin, Martin SEBERA a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv pravidelné pohybové aktivity na úroveň psychických funkcí a koordinačních schopností u osob starších 60 let. In JADVIDŽÁK, Igor. Transformace tělesné výchovy a sportu na Slovensku. The first. © University of Constantine the Philosop: (C) University of Constantine the Philosopher in Nitra, 2007. 76 s. ISBN 978-80-8094-173-4.
 195. MOTYČKA, Jaroslav, Martin SEBERA a Barbora JALOVECKÁ. Vliv pohybové aktivity ve středním a vysokém věku na zdraví. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: MU, 2007. 159 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 196. SEBERA, Martin, Stanislav JOUKAL a Martin ZVONAŘ. 3D biomechanická analýza v atletice. Atletika. Praha: Česká atletika s.r.o., 2007, roč. 59, č. 6, s. 1-2. ISSN 0323-1364.
 197. 2006

 198. SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Martin ZVONAŘ. Aging and E-learning. In Aging and Physical Activity 2006. Rydzina; Poland: University School of Psysical Education, Poznan, 2006. s. 55-55. ISBN 83-923916-2-4.
 199. REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA a Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006.
 200. SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Viktor PACHOLÍK a Pavlína RALEVSKÁ. Doping a hodnotové orientace u vrcholových sportovců adolescentů. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2006. s. 87-93, 8 s. ISBN 80-7041-104-X.
 201. SEBERA, Martin. E-learning na Fakultě sportovních studií. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 102-105. ISBN 80-210-4145-5.
 202. CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Petr LAJKEB a Martin SEBERA. Evaluace trenérsko- metodických praxí ze specializace atletika. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. s. 32-37, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 203. SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Šárka MALEŇÁKOVÁ a Vlasta VILÍMOVÁ. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v letech 2002-2006. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: MU, 2006. s. 103-114. ISBN 80-210-4145-5.
 204. SEBERA, Martin, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK a Petr LAJKEB. Jednoduchá biomechanická analýza během 3 minut. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. s. 191-195, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 205. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ, Alena CHALOUPECKÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Elportál. ISSN 1802-128X.
 206. HRAZDIRA, Luboš, Lenka BERÁNKOVÁ a Martin SEBERA. Možnosti posilování hamstringů za pomoci speciální plošiny-první zkušenosti. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. Praha: Česká společnost tělových. lékařství, 2006, roč. 2006, č. 2, 2 s. ISSN 1210-5481.
 207. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Sledování atletické výkonnosti studentů FSpS v určitých časových etapách. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 161-165, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 208. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Michal CHARVÁT, Jitka KOPŘIVOVÁ a Jan NOVOTNÝ. The Influnce of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Acta Math.Univ.M. Belii. první. Slovensko: UMB BB, 2006. s. 29-40. ISBN 80-8083-312-5.
 209. MALEŇÁKOVÁ, Šárka, Vlasta VILÍMOVÁ, Martin SEBERA a Martin VILÍM. Tvorba školního vzdělávacího programu základního vzdělávání na ZŠ Lysice. In Pedagogická kinantropologie. první. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě - Pedagogická fakulta, 2006. s. 9 - 9, 30 s. ISBN 80-7368-159-5.
 210. CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Využitelnost deníku trenéra v trenérské praxi. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 27-31, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 211. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA a Jiří VOLDÁN. Základy sebeobrany: uvolňování z úchopů a objetí: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006.
 212. 2005

 213. ZOUNEK, Jiří a Martin SEBERA. Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 10, s. 95-108. ISSN 1211-6971.
 214. SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jaroslav NEKOLA, Jan NOVOTNÝ a Jan ZIMMER. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 158-162. ISBN 80-7041-487-1.
 215. SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA a Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 131. ISBN 80-951B-2005.
 216. SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů. In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, 2005. s. 29.
 217. BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ a Martin SEBERA. Instituce v globální společnosti a její role v boji proti negativním jevům. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 53-61. ISBN 80-244-1116-4.
 218. BLAHUTKOVÁ, Marie, Ladislav BEDŘICH a Martin SEBERA. Psychologická charakteristika osobnosti vysokoškolského studenta v oboru tělesná výchova. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 221-226. ISBN 80-244-1116-4.
 219. CHARVÁT, Michal, Martin SEBERA a Marie BLAHUTKOVÁ. The Impact of Sports on Children's Health and Quality of Life. In Movement and Health 2005. Olomouc, 2005. 8 s. ISBN 8024411660.
 220. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Vliv školní tělesné výchovy na agresivitu a projevy agresivního chování adolescentů. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. první. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2005. s. 156 - 160, 4 s. ISBN 80-7077-691-9.
 221. SEBERA, Martin, Ladislav BEDŘICH, Marie BLAHUTKOVÁ, Aleš SEKOT, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. první. Olomouc: UP Olomouc, 2005. s. 304-315. ISBN 80-244-1116-4.
 222. SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 304-315. ISBN 80-244-116-4.
 223. 2004

 224. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Anna NADOLSKA, Martyniec Viesza DLUZIEWSKA a Mária OĹŠAVSKÁ. Differences in care of Health in relation to Quality of life of Czech, Slovak and Polisch special school teachers. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 163 - 182, 19 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 225. SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu. In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 75-77. ISBN 80-210-3541-2.
 226. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
 227. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
 228. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Marketingové aspekty sportu. In Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 111-154. ISBN 80-210-3531-5.
 229. SEBERA, Martin. Modular synthesis of Petri nets. In ASIS. Ostrava, 2004. ISBN 80-86840-03-4.
 230. SEBERA, Martin, Vlasta VILÍMOVÁ, Stanislav JOUKAL a Josef MICHÁLEK. Multimediální metodický materiál pro výuku atletiky na ZŠ. In Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie ATLETIKA 2004. Banská Bystrica: KTVŠ FHV UMB, 2004. s. 221-223. ISBN 80-8083-007-X.
 231. SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Postoj české mládeže k zakázaným dopingovým prostředkům ve sportu. první. České Budějovice: Jihočeská Univerzita České BUdějovice, 2004. 6 s. ISBN 80-7040-721-2.
 232. BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ, Martin SEBERA a Maria OLŠAVSKÁ. Působení fotbalu na změny postojů v procesu socializace u rómských dětí. první. České Budějovice: JČU Pedagogická fakulta, České Budějovice, 2004. 130 s. ISBN 80-7040-721-2.
 233. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Wieslava MARTYNIEC-DLUZIEWSKA a Anna NADOLSKA. Rizika a úskalí práce s handicapovanými ve školní tělesné výchově. In Pohyb a výchova. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně, 2004. s. 8-11. ISBN 80-7044-563-7.
 234. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA a Patrick HAVELKA. Sexuální výchova mentálně postižených prostřednictvím prožitkových pohybových aktivit. In Sborník příspěvků Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. první. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec, 2004. s. 22 - 26. ISBN 80-7041-666-1.
 235. PAVLÍK, Josef a Martin SEBERA. SPORT A KVALITA ŽIVOTA. 2004.
 236. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA a Michal CHARVÁT. Vliv některých socioekonomických prvků na kolísání výkonové motivace u mladých sportovců. Tělesná kultura : recenzované periodikum Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: AISIS Kladno, 2004, roč. 2004, č. 29, s. 81-97, 16 s. ISSN 1211-6512.
 237. 2003

 238. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Hodnocení atletické výkonnosti v rámci přijímacího řízení na FSpS v roce 2002. In Atletika 2003. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 144-149. ISBN 80-210-3099-2.
 239. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA a Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. ISBN 80-7315-064-6.
 240. SEBERA, Martin a Renata KLÁROVÁ. Vyhodnocení přijímacích zkoušek na FSpS 2003. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Soubor referátů ze semináře pořádaného 12.- 14.11. 2003 na FSpS v Brně. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 66. ISBN 80-210-3261-8.
 241. HAVLÍČEK, Ivo a Martin SEBERA. Využití hodnocení proporcionality stavů sportovce. In Sborník Nové poznatky v kinantropolgickém výzkumu. Brno: FSpS MU, 2003. s. 58 - 63. ISBN 80-210-3009-2.
 242. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Záznam srdeční frekvence při desetiboji. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Soubor referátů ze semináře pořádaného 12.- 14.11. 2003 na FSpS v Brně. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 4 s. ISBN 80-210-3261-8.
 243. 2002

 244. SEBERA, Martin a Helena SEBEROVÁ. Časové řady a wavelety. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2002. s. 352-356. ISBN 80-7231-090-9.
 245. BLAHUTKOVÁ, Marie, Jan CACEK a Martin SEBERA. Péče o duševní hygienu sportovce při tréninku a soutěži. Medicina sportiva. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařstv, 2002, roč. 11, č. 3, s. 239. ISSN 1210-5481.
 246. BLAHUTKOVÁ, Marie a Martin SEBERA. Problémy specifické a nespecifické pozornosti ve sportu a možnosti jejího testování pomocí specializovaného software. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2002. 3 s. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. ISBN 80-85109-09-3.
 247. CACEK, Jan a Martin SEBERA. Shluky v rámci temperamentové kompozice výkonnostních a vrcholových běžců. In Problémy súčasnej atletiky. 1. vyd. Bratislava: Slovenská vedecká společnost pre telesnú výchovu a šport, 2002. s. 53-57. ISBN 80-89075-12-6.
 248. MICHÁLEK, Josef, Vlasta VILÍMOVÁ, Martin SEBERA, Jiří LUŽA a Petr KOTYZA. Srovnání motorické výkonnosti a somatického rozvoje studentů FSPS k populační normě. In Zborník prác z vedeckej konferencie "Problémy súčasnej atletiky". Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV a šport Bratislava, Katedra atletiky FTVŠ UK, 2002. s. 31-34. ISBN 80-89075-12-6.
 249. 2001

 250. SEBEROVÁ, Helena a Martin SEBERA. Časové řady v logistice. In Prastan 2001. Kočovce: Slovenská štatistická a demografická spoľočnosť, 2001. s. 111-115. ISBN 80-88946-13-1.
 251. SEBERA, Martin a Helena SEBEROVÁ. Economical time series prediction via wavelets. In Nostradamus 2001. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2001. 9 s. Nostradamus 2001. ISBN 80-7318-030-8.
 252. SEBERA, Martin a Petra NOVOTNÁ. Měření temperamentu u sportujících dětí středního školního věku. In Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. 1. vyd. Brno: KTK PdF MU Brno, 2001. s. 263-265. ISBN 80-210-2712-6.
 253. STOJANÍKOVÁ, Hana, Leona PILLEROVÁ a Vladislav MUŽÍK. Některé efekty výchovy ke zdraví na 1. stupni základní školy. In SEBERA, Martin. Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2001. s. 79-83. ISBN 80-210-2712-6.
 254. MICHÁLEK, Josef a Martin SEBERA. Průběh dynamiky srdeční frekvence při testech maximálního a submaximálního zatížení. In Atletika 2001. 1. vyd. Banská Bystrica: Katedra telesnej výchovy a športu FHV UMB Banská Bystrica, 2001. s. 114-121. ISBN 80-967363-1-0.
 255. BLAHUTKOVÁ, Marie a Martin SEBERA. Psychomotorics Activities in Working with Ill Children. In Studia Kinanthropologica. 1. vyd. České Budějovice: Ediční středisko PF JU České Budějovice, 2001. s. 154-155. ISBN 1213-2101.
 256. MICHÁLEK, Josef, Martin SEBERA a Vlasta VILÍMOVÁ. Vliv některých charakteristik osobnosti na sportovní výkon. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 6 s. Sborník Nové poznatky v atletice 2000. ISBN 80-210-2640-5.
 257. 2000

 258. SEBERA, Martin. Petri Nets. In Sborník VVŠ PV 2/2000. Vyškov: VVŠ PV, 2000. s. 149-161. 2/2000. ISBN 1210-4574.
 259. BLAHUTKOVÁ, Marie a Martin SEBERA. Testy výkonové motivace a jejich vyhodnocení pomocí norem a kolísání aspirací vlivem úspěchu u mládeže. In Sociální procesy a osobnost 2000. Brno: PÚ ČAV, 2000. s. 20-26. ISBN 80-210-2680-4.
 260. NAVRÁTIL, Josef a Martin SEBERA. Základy teorie palebné účinnosti dělostřelectva. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV Vyškov, 2000. 194 s.
 261. 1999

 262. SEBEROVÁ, Helena a Martin SEBERA. Počítačové zpracování dat II. 1. vyd. Vyškov: VVŠ PV, 1999. 134 s. ISBN 80-7231-052-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 03:01