Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BRAT, Kristián, Pavel HOMOLKA, Zdeněk MERTA, Miloš CHOBOLA, Michaela HEROUTOVA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk CHOVANEC, Teodor HORVÁTH, Michal BENEJ, Jaroslav IVIČIČ, Michal SVOBODA, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J OLSON a Ivan ČUNDRLE. Prediction of Postoperative Complications: Ventilatory Efficiency and Rest End-tidal Carbon Dioxide. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., 2023, roč. 115, č. 5, s. 1305-1311. ISSN 0003-4975. doi:10.1016/j.athoracsur.2021.11.073.

  2022

  1. BRAT, Kristián, Ivan ČUNDRLE, Michal SVOBODA, Monika BRATOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Zdeněk MERTA, Marek PLUTINSKÝ, Jaroslav IVIČIČ, Teodor HORVÁTH, Andrej MAZÚR, Vladimír ŠRÁMEK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk CHOVANEC, Zuzana TÓTHOVÁ, Martina KOZIAR VAŠÁKOVÁ a Lyle J. OLSON. Nové pokroky v předoperační diagnostice před plicním resekčním výkonem. In XXVII. Setkání pneumologů a XI. Setkání pneumologů a pneumochirurgů. 2022.
  2. MAZÚR, Andrej, Kristián BRAT, Pavel HOMOLKA, Zdeněk MERTA, Michal SVOBODA, Monika BRATOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle OLSON a Ivan ČUNDRLE. Ventilatory efficiency is superior to peak oxygen uptake for prediction of lung resection cardiovascular complications. PLoS ONE. SAN FRANCISCO: PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2022, roč. 17, č. 8, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0272984.

  2021

  1. BEDÁŇOVÁ, Helena, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA, Leona MÍFKOVÁ, Ilona PAŘENICOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr NĚMEC. Exercise Therapy in Patients with Left-Ventricular Assist Device (LVAD). In Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2021. Brno: Masaryk University Press, 2021. s. 77-86. ISBN 978-80-210-9970-8.

  2020

  1. BRAT, Kristián, Miloš CHOBOLA, Pavel HOMOLKA, Michaela HEROUTOVÁ, Michal BENEJ, Ladislav MITÁŠ, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Poor ventilatory efficiency during exercise may predict prolonged air leak after pulmonary lobectomy. Interactive CardioVascular and Thoracic Surgery. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2020, roč. 30, č. 2, s. 269-272. ISSN 1569-9293. doi:10.1093/icvts/ivz255.
  2. VÁRNAY, František, Pavel HOMOLKA, Leona MÍFKOVÁ a Petr DOBŠÁK. Spiroergometrie v kardiologii a sportovní medicíně. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2020. 312 s. 7542. ISBN 978-80-271-2552-4.

  2019

  1. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Radka LÁTALOVÁ, Olga PROCHÁZKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of arterial stiffnes folowing supervised 15´ cardiovascular rehabilitation programme. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
  2. DOBŠÁK, Petr, Leona MÍFKOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Pavel VANK, Radka LÁTALOVÁ, Olga PROCHÁZKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Michaela SOSÍKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Improvement of arterial stiffnes folowing supervised 15´ cardiovascular rehabilitation programme. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
  3. CHOBOLA, Miloš, Pavel HOMOLKA, Michal BENEJ, Zdeněk CHOVANEC, Kristián BRAT, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Ventilatory Efficiency Identifies Patients Prone to Hypoxemia During One-Lung Ventilation. JOURNAL OF CARDIOTHORACIC AND VASCULAR ANESTHESIA. PHILADELPHIA: W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC, 2019, roč. 33, č. 7, s. 1956-1962. ISSN 1053-0770. doi:10.1053/j.jvca.2019.01.057.
  4. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA, Radka LÁTALOVÁ a František VÁRNAY. Využití excentrických bicyklových ergometrů v kardiovaskulární rehabilitaci. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.
  5. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA, Radka LÁTALOVÁ a František VÁRNAY. Využití excentrických bicyklových ergometrů v kardiovaskulární rehabilitaci. In X. DNY FYZIOTERAPIE A LÁZEŇSTVÍ. 2019.

  2017

  1. VÁRNAY, František, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA a Petr DOBŠÁK. Nepravidelnosti dýchání při spiroergometrickém vyšetrení – od mírné nepravidelnosti dechového vzoru až po periodické dýchání typu oscilující ventilace. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 3, s. 175-182. ISSN 0042-773X.
  2. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA a Petr DOBŠÁK. Vyhodnocení kinetiky VO2 v zotavovací fázi spiroergometrického vyšetření u kardiologicky nemocných – význam a klasifikace. Vnitřní lékařství. Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 2, s. 107-113. ISSN 0042-773X.

  2016

  1. WOTKE, Jiří, Pavel HOMOLKA, Jaromír VASKU, Petr DOBŠÁK, Petra PALANOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Petr KONEČNÝ, Vladimír SOŠKA, Michal POHANKA, Marie NOVÁKOVÁ, Terumi YURIMOTO, Itsuro SAITO, Yusuke INOUE, Takashi ISOYAMA a Yusuke ABE. Histopathology Image Analysis in Two Long-Term Animal Experiments with Helical Flow Total Artificial Heart. Artificial organs. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 40, č. 12, s. 1137-1145. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/aor.12689.
  2. BRAT, Kristián, Zuzana TÓTHOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martina VAŠÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Pavel HOMOLKA a Ivan ČUNDRLE. Hypocapnea At Rest Predicts Outcome In Patients Undergoing Lung Resection. In Multimodality Aproaches to diagnosis and treatment of lung cancer. 2016.
  3. BRAT, Kristián, Zuzana TÓTHOVÁ, Alice TAŠKOVÁ, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Martina VAŠÁKOVÁ, Zdeněk MERTA, Pavel HOMOLKA a Michal ČUNDERLE. Klidová tenze CO2 ve vydechovaném vzduchu predikuje pooperační plicní komplikace u pacientů podstupujících torakotomii. In III. KOngres České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. 2016. ISSN 1802-0518.
  4. BRAT, Kristián, Zuzana TOTHOVA, Zdeněk MERTA, Alice TASKOVA, Pavel HOMOLKA, Martina VASAKOVA, Jana SKŘIČKOVÁ, Vladimír ŠRÁMEK, Lyle J. OLSON a Ivan ČUNDRLE. Resting End-Tidal Carbon Dioxide Predicts Respiratory Complications in Patients Undergoing Thoracic Surgical Procedures. Annals of Thoracic Surgery. New York: Elsevier Science Inc., 2016, roč. 102, č. 5, s. 1725-1730. ISSN 0003-4975. doi:10.1016/j.athoracsur.2016.05.070.
  5. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Alena HAVELKOVÁ a Pavel HOMOLKA. Význam obou ventilačních prahů (VT1 a VT2) pro posouzení efektu kardiovaskulární rehabilitace. In VII.DNY FYZIOTERAPIE – ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA. 2016.

  2015

  1. BRAT, Kristián, Pavel HOMOLKA, Germaine CORNELISSEN, Zdeněk MERTA, Martin HOMOLKA, Ivan ŘIHÁČEK a Pavel SEVCIK. Chronobiological changes in arterial blood pressure in participants of the 5th and 6th Czech Antarctic Scientific Expeditions. Neuroendocrinology Letters. Stockholm: Maghira & Maas publications, 2015, roč. 36, č. 1, s. 80-83. ISSN 0172-780X.
  2. PALANOVÁ, Petra, Veronika MRKVICOVÁ, A. REICHERTOVA, S. BRYCHTOVA, M. NEDBALKOVA, P. VANK, M. SOSIKOVA, Pavel HOMOLKA, A. HAVELKOVA, Miroslav SOUČEK, M. KOHZUKI, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Intra-Dialytic Exercise Training Could Improve Vascular Tone in Hemodialyzed Patients: a Preliminary Report. In Kenner T., Cornélissen G., Siegelová J., Dobšák P. Noninvasive methods in cardiology 2015. 1st. ed. Brno: Masaryk University, 2015. s. 99-110. ISBN 978-80-210-8031-7.
  3. MÍFKOVÁ, Leona, F. VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, J. JANČÍK, Roman PANOVSKÝ, Petr DOBŠÁK, Jarmila SIEGELOVÁ a Lenka ŠPINAROVÁ. Přímé versus nepřímé metody stanovení intenzity zatížení v kardiovaskulární rehabilitaci. Kardiologická revue - Interní medicína. Praha: Ambit Media, 2015, roč. 17, č. 2, s. 141-148. ISSN 2336-288X.

  2014

  1. MÍFKOVÁ, Leona, Alena HAVELKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Ambulantní rehabilitační program u mužů a žen po akutním infarktu myokardu. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2014, roč. 23, č. 2, s. 55-65. ISSN 1210-5481.
  2. SOŠKA, Vladimír, Petr DOBŠÁK, Michal POHANKA, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Pavel HOMOLKA, Marie NOVÁKOVÁ, Jean-Christophe EICHER, Jean-Eric WOLF, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Exercise training combined with electromyostimulation in the rehabilitation of patients with chronic heart failure: A randomized trial. Biomedical Papers. Olomouc: Palacky University, 2014, roč. 158, č. 1, s. 98-106. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2012.096.
  3. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavlína SVOBODOVÁ, Leona DUNKLEROVÁ, Soňa PAVLOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Petr KONEČNÝ, Michal POHANKA a Ondřej SOCHOR. V. Dny fyzioterapie – zdraví a pohybová aktivita. 2014.

  2013

  1. JANČOKOVÁ, Ľudmila, Hadhom ALABED, Jim WATERHOUSE, Pavel HOMOLKA, Jaroslav VĚTVIČKA, Petr DOBŠÁK, Martin HOMOLKA, Milan SEDLIAK, Pavol PIVOVARNIČEK a Dominika VANČOVÁ. Chronobiológia od teórie k športovej praxi. 2., preprac. a dopl. Banská Bystrica: Belianum, 2013. 202 s. ISBN 978-80-557-0634-4.
  2. JANČOKOVÁ, Ľudmila, Hadhom ALABED, Jim WATERHOUSE, Pavel HOMOLKA, Jaroslav VĚTVIČKA, Petr DOBŠÁK, Martin HOMOLKA a Milan SEDLIAK. Chronobiology from theory to sports practice. Ed. 1. Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. 144 s. ISBN 978-83-7490-701-9.
  3. MATUŠKA, Pavel, Tomáš KÁRA, Pavel HOMOLKA, Miloš BĚLEHRAD, Ondřej LUDKA a Miroslav SOUČEK. Léčba poruch dýchání vázaných na spánek u pacientů s onemocněním kardiovaskulárního systému. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 94-98. ISSN 1212-4540.
  4. LUDKA, Ondřej, Tomáš KÁRA, Adéla DROZDOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Pavel MATUŠKA, Pavel HOMOLKA, Filip SOUČEK, Miloš BĚLEHRAD, Petr HUDE, Jan KREJČÍ, Lenka ŠPINAROVÁ, Ilona HRUBÁ, Jiří VÍTOVEC, Miroslav SOUČEK a Jindřich ŠPINAR. Spánková apnoe a kardiovaskulární onemocnění. Kardiologická Revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 87-93. ISSN 1212-4540.
  5. BĚLEHRAD, Miloš, Tomáš KÁRA, Pavel MATUŠKA, Hana KLIČKOVÁ, Erika NEČASOVÁ, Jana KOŠŤÁLOVÁ, Ilona HRUBÁ, Miloslav NOVÁK, Pavel LEINVEBER, Pavel HOMOLKA, Filip SOUČEK, Ondřej LUDKA, Miroslav MORÁŇ, Pavel JURÁK, Jiří VÍTOVEC a Miroslav SOUČEK. Vyšetření poruch dýchání ve spánku od A do Z. Kardiologická revue. Brno: Ambit Media, 2013, roč. 15, č. 2, s. 79-86. ISSN 1212-4540.

  2012

  1. DOBŠÁK, Petr, Josef TOMANDL, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Ladislav DUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Tomáš HONEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation and Aerobic Exercise Training on Arterial Stiffness and Autonomic Functions in Patients With Chronic Heart Failure. Artificial organs. USA: WILEY-BLACKWELL, 2012, roč. 36, č. 10, s. 920-930. ISSN 0160-564X. doi:10.1111/j.1525-1594.2012.01474.x.

  2011

  1. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Pavel HOMOLKA a Lumír KONEČNÝ. Ovlivnění dechových funkcí reflexní lokomocí u pacienta s amyotrofickou laterální sklerózou. In Petr Dobšák, Siegelová, Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011. s. 27-32. ISBN 978-80-7392-171-2.
  2. DOBŠÁK, Petr, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří VÍTOVEC, Pavel HOMOLKA, Jiří WOTKE, J.-C. EICHER, J.-E. WOLF, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI a Jarmila SIEGELOVÁ. Řízený kondiční trénink kombinovaný s elektromyostimulací extenzorů dolních končetin v rehabilitaci pacientů s chronickým srdečním selháním. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2011, roč. 20, č. 3, s. 122–130. ISSN 1210-5481.
  3. DOBŠÁK, Petr, Michaela FRANTISOVÁ, Jiří JANČÍK, Pavel HOMOLKA, M. POHANKA, Michaela SOSÍKOVÁ, Ladislav DUŠEK a Jarmila SIEGELOVÁ. Vliv řízené pohybové aktivity na parametr cévní tuhosti CAVI (Cardio-Ankle Vascular Index) u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Petr Dobšák, Jarmila Siegelová, Michaela Sosíková, Pavel Homolka. Celostátní konference III. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: MSD, 2011. s. 80-84. ISBN 978-80-7392-171-2.

  2010

  1. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Circadian blood pressure variation analysed from 7-day ambulatory blood pressure monitoring in patients with ischaemic heart disease. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, 2010, roč. 83, č. 1, s. 41-48. ISSN 1211-3395.
  2. HOMOLKA, Pavel, Peter KOLLÁR, Lea PINKOVÁ, Ivan ŘIHÁČEK, Daniel SCHWARTZ a Jarmila SIEGELOVÁ. Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy. Grada Publishing, a.s. Praha: Grada, 2010. 208 s. 1.vydání. ISBN 978-80-247-2896-4.
  3. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Petricia GRAMBSCH, Rollin MCCRATY, Larry BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ a Pavel HOMOLKA. Personalized chronobiologic cybercare; other chronomics' progress by transdisciplinary cycles' congruences: season's appreciations 2009. Journal of Applied Biomedicine. 2010, roč. 9, č. 1, s. 1-34. ISSN 1214-021X. doi:10.2478/v10136-009-0022-8.
  4. ŘIHÁČEK, Ivan a Daniel SCHWARZ. Poměr trough/peak léčiva, smoothness index, RDH index a jejich význam v chronoterapii. In HOMOLKA, Pavel. Monitorování krevního tlaku v klinické praxi a biologické rytmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. s. 157-168. ISBN 978-80-247-2896-4.
  5. HOMOLKA, Pavel, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Variability krevního tlaku a nové možnosti její diagnostiky v klinické praxi. In Dny sportovní medicíny 2010. 2010. ISSN 1210-5481.

  2009

  1. HALBERG, Franz, Tomoshige KINO, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Judy FINLEY, Germaine CORNÉLISSEN, Jiří DUŠEK a Bohumil FIŠER. Amplitude ratios of half-weekly vs.daily variability in diastolic blood pressure in putative magnetolability. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 192-207. ISBN 978-80-7013-501-3.
  2. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Zdeněk PLACHETA, Alena HAVELKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ a Leona MÍFKOVÁ. Anaerobní práh v kardiovaskulární rehabilitaci. In Fyzioterapeutické dny. Brno: KFDR LF MU a FNUSA, 2009. s. 41-45. ISBN 978-80-7392-099-9.
  3. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Kuniaki OTSUKA, Yoshihiko WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel PŘIKRYL a Bohumil FIŠER. Circadian and circaseptan stage determine misdiagnoses (pseudo-hypertension, pseudo-white-coat hypertension and pseudo-normotension). In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 176-191. ISBN 978-80-7013-501-3.
  4. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK a Bohumil FIŠER. Diferences in time structural environmental congruence of vascular variables in an elderly man. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 271-279. ISBN 978-80-7013-501-3.
  5. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Kuniaki OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Salvador Sánchez DE LA PEŃA a R.B. SINGH. Extended consensus on need and means to detect vascular variability disorders (VVDs) and vascular variability syndromes (VVSs). World Heart Journal. Nova Science Publishers, 2009, roč. 2, č. 4, s. 279-305. ISSN 1556-4002.
  6. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Leona DUNKLEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ a Zdeněk PLACHETA. Klinická fyziologie tělesné zátěže. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 98 s. <AA-9,10>. ISBN 978-80-210-4965-9.
  7. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Anna MATALOVA, Jarmila SIEGELOVÁ, Robert SONKOWSKY, Sergei M. CHIBISOV, Waldemar ULMER, Douglas WILSON, Miguel REVILLA, George S. KATINAS, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Salvador Sanchez de la PENA, Othild SCHWARTZKOPFF a Larry A. BEATY. Mendels chronoastrobiological legacy for transdisciplinary science in personalized health care. In Noninvasive methods in cardiology 2009. 1. vyd. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 77-111. ISBN 978-80-7013-501-3.
  8. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Robert SONKOWSKY, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK a Bohumil FIŠER. Meta-analysis Horrebows and Schwabes scholarship with a view of sampling requirements. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 141-158. ISBN 978-80-7013-501-3.
  9. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Regulace krevního tlaku v průběhu rehabilitace kardiaků. In XVI. Sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 1. vyd. ČLS J.E.Purkyně, Praha: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2009. s. 16. ISBN 978-80-254-3884-8.
  10. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Michal MAŠEK, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Relationship between circadian blood pressure variation and age analyzed from 7-day monitoring in healthy subjects and patients with ischemic heart disease. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 330-344. ISBN 978-80-7013-501-3.
  11. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Fumihiko WATANABE, Roberto TARQUINI, Federico PERFETTO, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA a Franz HALBERG. Solar signatures in a boys blood pressure and heart rate. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 211-225. ISBN 978-80-7013-501-3.
  12. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Dewayne HILLMAN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA a Jiří DUŠEK. Steps toward Mikuleckys semimillennials in the emergence of outstanding individuals. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 64-76. ISBN 978-80-7013-501-3.
  13. CORNÉLISSEN, Germaine, Franz HALBERG, Dewayne HILLMAN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA a Bohumil FIŠER. Trans-tridecadal, decadal and time-varying CIS-half-yearly, CIS-yearly and trans-yearly components in solar flares with biospheric signatures. In Noninvasive methods in cardiology 2009. Brno 2009: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. s. 159-175. ISBN 978-80-7013-501-3.
  14. WATANABE, Yoshihiko, Germaine CORNÉLISSEN, Larry A. BEATY, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA a Franz HALBERG. White-coat hypertension in a cardiologist: Decades of monitoring lead to transient occupational MESOR-hypertension absent during vacation: strain test. In Noninvasive methods in cardiology. 1. vyd. Brno: NCO NZO v Brně a LF MU Brno, 2009. 21 s. ISBN 978-80-7013-501-3.

  2008

  1. SIEGELOVÁ, Jarmila, M. NOVÁK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jiří VÍTOVEC a Petr DOBŠÁK. Blood pressure control in patients with dual chamber pacemaker. PHARMACOLOGY. 2008, roč. 22, č. 1, s. 29 Suppl. 1, 1 s. ISSN 0031-7012.
  2. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr DOBŠÁK, Thomas KENNER, Zdeněk PLACHETA, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Mohamed AL-KUBATI, Othild SCHWARTZKOPFF, Mikhail B. BLAGONRAVOV, Sergei M. CHIBISOV a Agarwal K. RAJESH. Blood pressure or, rather, blood pressure variability disorders, VVDS, discussed in Brno on october 6, 2008. Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia. 2008, roč. 2008, č. 7, s. 26-30. ISSN 0869-8732.
  3. DOBŠÁK, Petr, Pavel HOMOLKA a Luboš HRAZDIRA. Dny sportovní medicíny. 2008.
  4. HALBERG, Franz, Germaine CORNÉLISSEN, Kuniaki OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Salvador Sánchez DE LA PEŃA a R.B. SINGH. Extended consensus on need and means to detect vascular variability disorders (VVDs) and vascular variability syndromes (VVSs). Geronto Geriatrics. Mexico: Instituto Politécnico Nacional, 2008, roč. 11, č. 14, 28 s.
  5. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA a Pavel VANK. FYZICKÁ AKTIVITA A 24-HODINOVÝ PROFIL KREVNÍHO TLAKU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 66-70. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
  6. DOBŠÁK, Petr, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Pavel HOMOLKA, Jiří VÍTOVEC, Jean-Claude EICHER, Jean-Eric WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. Changes of hemoglobin content in stimulated skeletal muscles in patients with congestive heart failure. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
  7. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Krátkodobý efekt kardiovaskulární rehabilitace na parametry krevního tlaku. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
  8. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK a Jarmila SIEGELOVÁ. Metodické postupy spiroergometrického vyšetření v rehabilitaci kardiaků. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 42. ISBN 978-80-7392-046-3.
  9. AL-MAHMODI, Nabil Abdulah Ibrahim, Veronika CHLUDILOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Abdul Karim AL-FADHLI, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Petr DOBŠÁK. Nízkofrekvenční elektrická stimulace: Vliv na kvalitu života, hemodynamické parametry a svalovou sílu u pacientů s chronickým srdečním selháním. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. 2008, roč. 17, č. 4, s. 184-190. ISSN 1210-5481.
  10. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. PHYSICAL ACTIVITY AND 24-HOUR PROFILE OF BLOOD PRESSURE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 238-243. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
  11. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 73-80. ISSN 1211-3395.
  12. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Lucie VYMAZALOVÁ, Alena HAVELKOVÁ, Ashref Ali ERAJHI, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. QUALITY OF LIFE AFTER CARDIOVASCULAR REHABILITATION IN CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 279-287. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
  13. HOMOLKA, Pavel. Zdravotní zabezpečení cyklistického ultramaratonu - kazuistika. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 21. ISBN 978-80-7392-046-3.
  14. DOBŠÁK, Petr, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, Michaela SOSÍKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Masahiro KOHZUKI, Jean-Eric WOLF a Jarmila SIEGELOVÁ. Změny obsahu hemoglobinu ve stimulovaných svalech u pacientů s chronickým srdečním selháním. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD, Lidická 23, Brno, 2008. s. 16. ISBN 978-80-7392-046-3.
  15. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. 24-hodinový profil krevního tlaku a fyzická aktivita. In Dny sportovní medicíny. Brno: MSD,Lidická 23, Brno, 2008. s. 19. ISBN 978-80-7392-046-3.
  16. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. 7 denní monitorování krevního tlaku a kardiovaskulární rehabilitace. In XV.sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny - Luhačovice. 2008. ISBN 978-80-254-1238-1.

  2007

  1. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Blood pressure and the illumination of bedroom at night. In Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams&Wilkins, 2007. s. 33-33. ISSN 0263-6352.
  2. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal MAŠEK, Alena HAVELKOVÁ, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. Circadian blood pressure variation analyzed from 7-day monitoring. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. 1. vyd. Brno: LF MU, 2007. s. 75-89, 162 s. Halberg, Kenner, Fišer, Siegelová. ISBN 978-80-7013-463-4.
  3. NOVÁK, Miroslav, Pavel KAMARÝT, Jolana LIPOLDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Tomáš VYKYPĚL, Kateřina BUCHTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Contribution of transthoracic impedance cardiography for determination of "optimal" dynamic atrioventricular interval in patients with 3rd degree atrioventricular block treated by dual chamber PM. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Slovak Aademic Press, s.r.o. Bratislava, 2007, roč. 108/2007, 1/2007, s. 39. ISSN 0006-9248.
  4. NOVÁK, Miroslav, Pavel KAMARÝT, Jolana LIPOLDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Tomáš VYKYPĚL, Kateřina BUCHTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Determination of "optimal" atrioventricular interval by means of transthoracic impedance cardiography in patients with sick sinus syndrome treated by dual-chamber pacing. Bratislavské lekárské listy. Bratislava: Slovak Aademic Press, s.r.o. Bratislava, 2007, roč. 108/2007, 1/2007, s. 38-39. ISSN 0006-9248.
  5. CORNÉLISEN, G., F. HALBERG, E.E. BAKKEN, Z. WANG, R. TARQUINI, F. PERFETTO, G. LAFFI, C. MAGGIONI, Y. KUMAGAI, Pavel HOMOLKA, Alena HAVELKOVÁ, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. Chronobiology of high blood pressure. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 4, s. 157-166. ISSN 1211-3395.
  6. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Z. KARPÍŠEK, R.P. SONKOWSKY, O. SCHWARTZKOPFF, Bohumil FIŠER a Jarmila SIEGELOVÁ. Chronomics and genetics. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2007, roč. 80/2007, č. 4, s. 133-150. ISSN 1211-3395.
  7. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Kolísání krevního tlaku a celkové periferní rezistence frekvencí 0,1 Hz. In XVI. lázeňské kardiovaskulární dny v Konstantinových Lázních. Konstantinovy Lázně: ČKS, 2007. s. 25-25.
  8. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Michal POHANKA, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Kolísání krevního tlaku a celkové periferní rezistence frekvencí 0,1 HZ. Cor et Vasa. Česká republika: Praha publishing, 2007, roč. 49, 3/2007, s. 102. ISSN 0010-8650.
  9. TARASOVÁ, Martina, Jana NEČASOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michaela SOSÍKOVÁ, Michaela FRANTISOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Motorické a kognitivní funkce pacientů po cévní mozkové příhodě v akutní fázi - efekt rehabilitace. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, supp4/2007, s. 120. ISSN 0010-8650.
  10. BUCHTOVÁ, Kateřina, Miroslav NOVÁK, Pavel KAMARÝT, Jolana LIPOLDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Tomáš VYKYPĚL a Jarmila SIEGELOVÁ. Příspěvek ke stanovení "optimálního" atrioventrikulárního intervalu pomocí transtorakální impedanční kardiografie u pacientů se sick sinus syndromem korigovaným PM DDD. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 12-13. ISSN 0010-8650.
  11. NOVÁK, Miroslav, Pavel KAMARÝT, Jolana LIPOLDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Tomáš VYKYPĚL, Kateřina BUCHTOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Příspěvek ke stanovení "optimálního" dynamického atrioventrikulárního intervalu pomocí transtorakální impedanční kardiografie u pacientů s pokročilou atrioventrikulární blokádou korigovanou PM DDD. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 80. ISSN 0010-8650.
  12. AL-KUBATI, Mohamed, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA a Jarmila SIEGELOVÁ. RAMADAN FASTING AND THE CIRCADIAN RHYTHM OF BLOOD PRESSURE, HEART RATE AND ROBINSON INDEX. 2007.
  13. AL-KUBATI, Mohamed, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA a Jarmila SIEGELOVÁ. RAMADAN FASTING AND THE CIRCADIAN RHYTHM OF BLOOD PRESSURE, HEART RATE AND ROBINSON INDEX IN NORMOTENSIVES. In JOURNAL OF HYPERTENSION, vol. 25, Suppl. 2. 2007. ISSN 0263-6352.
  14. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, J.C. EICHER, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Short term blood pressure control in patients with cardiac transplantation. Fundamental & Clinical Pharmacology. Paříž, Francie: Elsevier, 2007, roč. 21, Supplemen1, s. 85. ISSN 0767-3981.
  15. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK a Jiří VÍTOVEC. Short term blood pressure variability after heart transplantation. In Journal of Hypertension. 25. vyd. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. s. 241-242. ISSN 0263-6352.
  16. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Short-term blood pressure control in patients with cardiac transplantation. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 102. ISSN 0010-8650.
  17. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Short-term control of blood pressure: coherence between blood pressure and systemic peripheral resistance fluctuations around 0,1 Hz. Cor et Vasa: Kardio (abstrakta). Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2007, roč. 49/2007, 4/2007, s. 134. ISSN 0010-8650.
  18. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Systemic peripheral resistance fluctuations and blood pressure fluctuations around 0,1 Hz. In Journal of Hypertension. 25. vyd. London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007. s. 242-242. Journal of Hypertension. ISSN 0263-6352.
  19. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal MAŠEK, Alena HAVELKOVÁ, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. THE RELATIONSHIP BETWEEN CIRCADIAN BLOOD PRESSURE VARIATION AND AGE ANALYSED FROM 7-DAY MONITORING. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 2007, roč. 80/2007, 4/2007, s. 179-187. ISSN 1211-3395.
  20. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, S. SÁNCHEZ DE LA PEŇA, O. SCHWARTZKOPFF, Y. WATANABE, A. K. PATI, D. G. WALL, P. DELMORE, K. BORER, L. A. BEATY, E. S. NOLLEY, C. ADAMS, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER a P. PŘIKRYL. Why and how to implement 7-day/24 hour blood pressure monitoring? Geronto Geriatrics. Mexico: Instituto Politécnico Nacional, 2007, roč. 2007, č. 2007, s. 1-31.

  2006

  1. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Jaroslava POCHMONOVÁ, Nabil Abdulah Ibrahim AL-MAHMODI, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Ambulantní rehabilitační program u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční: použití kombinovaného tréninku. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt)., 2006. s. 30-30. ISBN 80-239-6582-4.
  2. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Miroslav NOVÁK. Ambulantní řízený rehabilitační program u chronické ichemické choroby srdeční: ovlivnění kvality života. In XIII. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny (sborník abstrakt). Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální medicíny, 2006. s. 31-31. ISBN 80-239-6582-4.
  3. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Autonomní nervová regulace srdce u pacientů se srdeční transplantací. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 101-101. ISSN 010-8650.
  4. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Leona MÍFKOVÁ, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Autonomous nervous heart control in patients with cardiac transplatation. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams and Wilkins, 2006, roč. 24, Suppl 4, s. S44, 1 s. ISSN 0952-1178.
  5. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. BLOOD PRESSURE AND HEART RATE VARIABILITY IN PATIENTS WITH CARDIAC TRANSPLANTATION. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 47-54. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  6. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, František VÁRNAY, Pavel VANK, Lenka ŠPINAROVÁ a Jiří VÍTOVEC. Blood pressure and heart rate variability in patients with cardiac transplantion. In Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring. 1. vyd. Graz, Austria: Teaching Hospital Medical University Graz, 2006. s. 32-32.
  7. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNÉLLISSEN a F. HALBERG. Blood pressure variation analysed from seven day monitoring. Fundamental and Clinical Pharmacology. 2006, roč. 20, č. 2, s. 205. ISSN 0767-3981.
  8. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel VANK, Petr DOBŠÁK a Pavel HOMOLKA. Coherence between blood pressure and systemic peripheral resistance fluctuations around 0.1 Hz. In “Non-Invasive, Haemodynamic, Autonomic and Vascular Monitoring“. 1. vyd. Graz, Austria: Teaching Hospital Medical University Graz, 2006. s. 13-13.
  9. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Martin FOREJT, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Alena HAVELKOVÁ, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Disturbance of circadian rhythm in blood pressure by lack of darkness at night. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2006, roč. 79, č. 3, s. 147-154. ISSN 1211-3395.
  10. KATINAS, G., F. HALBERG, G. CORNÉLLISEN, K. OTSUKA, R.B. SOTHERN, R.B. SINGH, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a O. SCHWARTZKOPFF. CHRONOBIOLOGIC SERIAL SECTIONS COMPLEMENT SPECTRA TO SEEK SOCIAL VS. PHYSICAL SIGNATURES IN HUMAN HEART RATE CIRCASEPTANS. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 39-41. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  11. CORNÉLLISEN, G., F. HALBERG, G. KATINAS, Y. WATANABE, R.B. SOTHERN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL, R.B. SINGH, K. OTSUKA, O. SCHWARTZKOPF a R. REFINNETTI. CHRONOTHERANOSTICS OF MESOR-NORMOTENSION VS. CIRCADIAN OVERSWING, I.E., CHAT. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 30-35. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  12. CHLUDILOVÁ, Veronika, Leona MÍFKOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, František VÁRNAY, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kombinovaný trénink u žen s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et vasa. Praha: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. K92-K93, 2 s. ISSN 0010-8650.
  13. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Kvalita života po kardiovaskulární rehabilitaci u chronické ischemické choroby srdeční. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 157-161. 1. ISBN 80-7041-104-X.
  14. HALBERG, F., G. KATINAS, G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, R.B. SOTHERN, R.B. SINGH, O. SCHWARTZKOPFF, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a R.A. REFINNETI. LESSONS ABOUT "LOADS" LEARNED WHILE DETECTING AND GREATLY REDUCING RESIDUAL MESOR-HYPERTENSION AND CHAT. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 27-32. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  15. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, Jana SKŘIČKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. LUNG VOLUME REDUCTION SURGERY OF EMPHYSEMA PULMONUM: LUNG FUNCTION EXAMINATIONS. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 75-79. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  16. HILLMAN, D., F. HALBERG, G. CORNÉLLISEN, G. KATINAS, R.B. SOTHERN, K. OTSUKA, R.B. SINGH, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a O. SCHWARTZKOPFF. NEED TO STANDARDIZE DATA COLLECTION AND REFERENCE VALUES. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 36-38. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  17. SCHWARTZKOPFF, O., F. HALBERG, G. CORNÉLLISEN, G. KATINAS, R.B. SOTHERN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a R.B. SINGH. OCCASIONAL TRANSIENT CHAT OCCURS IN THE MESOR-NORMOTENSIVE INDIVIDUAL. In Noninvasive Metods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 33-35. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  18. CORNÉLISSEN, G., Jennifer Anne DELCOURT, G. TOUSSAINT, K. OTSUKA, Y. WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, R.B. SINGH, A. KUMAR, R.K. SINGH, S. SANCHEZ, Áxel GONZÁLEZ, D. HOLLEY, S. SUNDARAM, Z. ZHAO, B. TOMLINSON, B. FOK, K. ZEMAN, K. DULCOVA a F. HALBERG. Opportunity of detecting pre-hypertension :worldwide data on blood pressure overswinging. In International Conference on the Frontiers of Biomedical Science:Medical Chronobioology. Chengdu, China: Sichuan University, 2006. s. 123-129.
  19. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, M. KOHZUKI, G. CORNELLISEN a F. HALBERG. Relatioship between circadian blood pressure variation and age analyzed from 7-day ambulator monitoring. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2006, roč. 24d, Suppl.6, s. 122-122. ISSN 0952-1178.
  20. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, O. SCHWARTZKOPFF, G. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA a Pavel VANK. Seven day blood pressure measurement: contraversion in single 24-H profiles of blood pressure and heart rate. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 10-26. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  21. CORNÉLISSEN, G., F. HALBERG, G. KATINAS, O. SCHWARTZKOPFF, D. HOLLEY, K. BORER, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, K. OTSUKA, A. YANO, A. DELCOURT, G. TOUSSAINT, S. SANCHEZ DE LA PENA, C. GONZÁLEZ, Z. ZHAO, N. ASLANIAN, R.B. SINGH, A. KUMAR, R. TARQUINI a F. PERFETTO. Stroke and Other Vascular Disease Prevention by Chronomics. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2006, roč. 79, č. 3, s. 141-146. ISSN 1211-3395.
  22. FIŠER, Bohumil, G. CORNÉLLISEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Michal POHANKA, Martina TARASOVÁ, Barbora BÁRTLOVÁ, Eva NOSAVCOVOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Ashref Ali ERAJHI, Farag Hassan ANBAIS, J. HOLUB, V. MAZÁNKOVÁ a F. HALBERG. STROKE IN THE CZECH REPUBLIC. In Noninvasive Methods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 55-61. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  23. WATANABE, Y., G. KATINAS, G. CORNÉLLISEN, R.B. SOTHERN, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL, R.B. SINGH, O. SCHWARTZKOPFF a F. HALBERG. TIME COURSE OF BLOOD PRESSURES OVER 18 YEARS ANALYZED SEPARATELY BY DAY AND BY WEEK. In Noninvasive Metods in Cardiology. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006. s. 42-46. 1. ISBN 80-7013-444-5.
  24. MÍFKOVÁ, Leona, František VÁRNAY, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, Miroslav NOVÁK, Jiří VÍTOVEC a Jarmila SIEGELOVÁ. Účinnost intervalového a kontinuálního tréninku v rámci kardiovaskulární rehabilitace. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 73-73. ISSN 010-8650.
  25. POCHMONOVÁ, Jaroslava, Leona MÍFKOVÁ, Jitka TOMÍČKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Abdulkarim AL-FADLI, Kaid Ali Hashim MOHSIN, Pavel VANK, Jarmila SIEGELOVÁ a Jiří VÍTOVEC. Vliv rehabilitace na kvalitu života, výkonnost a transport kyslíku u chronické ischemické choroby srdeční. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2006, roč. 48, č. 4, s. 93-94. ISSN 010-8650.
  26. ROSTAGNO, C., G. CORNÉLISSEN, F. HALBERG, R. TARQUINI, F. PERFETTO, R. JOZSA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a E.E. BAKKEN. Yet another cis-semiannual (cis-halfyear) spectral component in car diac arrhythmia: in Italy. In International Conference on the Frontiers of Biomedical Science:Medical Chronobioology. Chengdu, China: Sichuan University, 2006. s. 61-63.

  2005

  1. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Pavel VANK, Michal MAŠEK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Ambulatory blood pressure monitoring lasting seven days. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams, 2005, roč. 23, Suppl.2, s. S154, 1 s. ISSN 0952-1178.
  2. SOTHERM, R.B., G. CORNÉLISSEN, G. KATINAS, G. MITSUTAKE, S. NINTCHEU-FATA, Jarmila SIEGELOVÁ, B. FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK a F. HALBERG. Circannual Variation in Human Diastolic Blood Pressure during Consecutive Solar Cycles. Scripta medica. Brno: LF MU, 2005, roč. 78, č. 2, s. 107-114. ISSN 1211-3395.
  3. CORNÉLISSEN, G., O. SCHWARTZKOPFF, G. KATINAS, F. HALBERG, E.E. BAKKEN, D. HOLLEY, S, SUNDARAM, S. SÁNCHEZ, C. GONZÁLEZ, A. DELCOURT, G. TOUSSAINT, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, M. ZEMAN, K. DULKOVÁ, K. OTSUKA, Y. WATANABE, B. TOMLISON, B. FOK, Z. ZHAO, R.B. SINGH, R.K. SINGH, A. KUMAR a S.M. CHIBISOV. Diagnosing Blood Pressure overswinging chronomically worldwide. In III. international conference "Civilization diseases in the spirit of V.I. Vernadsky". Moscow: Peoples Friendship University of Russia Moscow, 2005. s. 34-35. 1.
  4. HOMOLKA, Pavel, G. CORNÉLISSEN, A. HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a F. HALBERG. Exercise-associated transient circadian hyoperamplitudetension (CHAT)? In III.international conference !Civálization diseases in the spirit of V.I. Vernadsky". Moskva: Peoples Friendship University of Russia, 2005. s. 419-421, 2 s. 1.
  5. HOMOLKA, Pavel, Roman ČERBÁK, F. ŠTĚTKA, Jan ČERNÝ, Pavel VANK, Hana SVAČINOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. FUNCTIONAL FITNESS OF PATIENTS AFTER REPLACEMENT OF AORTIC VALVE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 16-16. 1. ISBN 80-86607-16-X.
  6. HOMOLKA, Pavel, Roman ČERBÁK, F. ŠTĚTKA, Pavel VANK a Jarmila SIEGELOVÁ. Funkční zdatnost pacientů po náhradě aortální chlopně. Cor et Vasa. Praha: Praha publishing, 2005, roč. 47, č. 4, s. 35-35. ISSN 0010-8650.
  7. CORNÉLISSEN, G., A. DELCOURT, G. TOUSSAINT, K. OTSUKA, Y. WATANABE, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, R.B. SINGH, S. SANCHEZ, C. GONZALES, D. HOLLEY, B. SUDANDARAM, Z. ZHAO, B. TOMLISON, B. FOK, M. ZEMAN, K. DULKOVA a F. HALBERG. Oportunity of detecting pre-hypertenzion:worldwide data on blood pressure overswinging. Biomedicine & pharmacotherapy. USA: Elsevier, 2005, roč. 59, Suppl. 1, s. S152-S157, 6 s. ISSN 0753-3322.
  8. FIŠER, Bohumil, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. SEVEN DAY BLOOD PRESSURE MONITORING AND CASUAL BLOOD PRESSURE MEASUREMENT. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2005. s. 11-11. 1. ISBN 80-86607-16-X.

  2004

  1. DUŠEK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana BRÁZDOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Martin FOREJT, Jan HOLLAN, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. ALTERATIONS OF CIRCADIAN RHYTHM IN BLOOD PRESSURE BY LACK OF DARK: 24-h AMBULATORY BLOOD-PRESSURE MONITORING. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 16-16. ISBN 80-86607-14-3.
  2. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel VANK, Michal MAŠEK a F. HALBERG. AMBULATORY BLOOD PRESSURE MONITORING:HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. In NONINVASIVE METHODS IN CARDIOLOGY. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 10-10. ISBN 80-86607-14-3.
  3. SUNDARAM, B., R. HANUMANSETTY, G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, G. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, P. SANCHEZ, K. BORER, E. SCHAFFER, D.C. HOLEY a F. HALBERG. Blood pressure and pulse dynamics quantify everyday lifes emotion-if excessive by circadian overswinging. Am J Hypertens. 2004, roč. 17, č. 5, s. 57a-58a, 2 s. ISSN 0895-7061.
  4. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. CIRCADIAN BLOOD PRESSURE VARIATION ANALYZED FROM 7-DAY MONITORING. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: Kongresové centrum Brno, 2004. s. 12-12. ISBN 80-86607-14-3.
  5. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, G. CIORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK a F. HALBERG. HEALTH WATCH IN BRNO, CZECH REPUBLIC. Abstracts. International Journal of Cardiology. Ireland: Elsevier, 2004, roč. 97, Suppl.2, s. S15-S16, 1 s. ISSN 0167-5273.
  6. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, S. PENA, O. SCHWARTZKOPFF a R.B. SINGH. Home ambulatory blood pressure ang heart rate monitoring in practice and for science:transyears and megnetoperiodism vs. photoperiodism. Int J Cardiol. 2004, roč. 97, suppl 2, s. S12, 1 s. ISSN 0167-5273.
  7. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, P. REGAL, K. OTSUKA, Z.R. WANG, G.S. KATINAS, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, P. PRIKRYL a S.M. CHIBISOV. Chronoastrobiology:proposal, nine conferences, heliogeomagnetics, transyears, near-weeks, near-decades, phylogenetic and ontogenetic memories. Biomed Pharmacother. 2004, roč. 58, Suppl.1, s. S170-186, 5 s. ISSN 0753-3322.
  8. KATINAS, G.S., G. CORNÉLISSEN, R.B. SINGH, K. OTSUKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Bohumil FIŠER, Y. KUMAGAI, O. SCHWARZKOPFF a F. HALBERG. Chronomic blood pressure (BP) and heart rate (HR) monitoring for lasting pain? In The 5 th International Symposium Workshop on Chronoastrobiology and Chronotherapy. Japonsko: Division of Human-Nature Dynamics, 2004. s. 64-68. 11. ISBN 100-0004-1-7-2.
  9. SIEGELOVÁ, Jarmila, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Veronika CHLUDILOVÁ, Jiří JANČÍK, Lucie KOŽANTOVÁ, Leona MÍFKOVÁ, Jana OŠMEROVÁ, Michaela SOSÍKOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Ladislav SVOBODA, Martina TARASOVÁ, Pavel VANK, Ivona VOHLÍDALOVÁ, T. KENNER, J.P. MARTINEAUD, O. SCHWARTZKOPFF, F. HALBERG a R. JOSZA. Noninvasive methods in cardiology. 2004.
  10. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Rozdíly v krevním tlaku mezi dnem a nocí a věk. Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa. Medica Čechoslovaca, 2004, roč. 7, č. 3, s. 38-38. ISSN 1211-9326.
  11. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Rozdíly v krevním tlaku mezi dnem a nocí a věk. In XXI. konference České společnosti pro hypertenzi, XIII.konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS.Sborník abstrakt. Praha: Galén, 2004. s. 44-44. ISBN 80-7262-288-9.
  12. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Jiří VLČEK, G. CORNDELISSEN a F. HALBERG. The Relationship Between Age and Circadian Blood Pressure Variation. In Chronobiology in Medicine Dedicated to The 85 th anniversary of professor Franz Halberg. 1. vyd. NCO NZO Brno: LF MU Brno, 2004. s. 110-116. 1. ISBN 80-7013-000-0.
  13. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. The Relationship between Age and Circadian Blood Pressure Variation. Abstrakt. Journal of Hypertension. London: Lippincott Williams & Wilkins Ltd., 2004, roč. 22, Suppl. 2, s. S169-169, 1 s. ISSN 0263-6352.
  14. SIEGELOVÁ, Jarmila, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Vztah mezi věkem a cirkadiánní varibilitou krevního tlaku. Supplementum Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2004, roč. 46, č. 4, s. 81-81. ISSN 0010-8650.

  2003

  1. SIEGELOVÁ, Jarmila, G. CORNÉLISSEN, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, Michal MAŠEK, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ a F. HALBERG. Blood pressure and heart rate monitoring in humans: the circaseptan and circadian rhythms. Clinical Autonomic Research. Springer GmbH, 2003, roč. 13, č. 1, s. 60-61. ISSN 0959-9851.
  2. CORNÉLISSEN, Gemaine, Franz HALBERG, Earl E BAKKEN, Zhengrong WANG, Roberto TARQUINI, Frederico PERFÉTTO, Giacomo LAFFI, Cristina MAGGIONI, Yuji KUMAGAI, Pavel PŘIKRYL, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK, Jarmila SIEGELOVÁ a Bohumil FIŠER. CAN SOCIETY AFFORD NOT TO FOLLOW A CHRONOBIOLOGICAL APPROACH TO BLOOD PRESSURE SCREENING, DIAGNOSIS AND TREATMENT? In CHRONOBIOLOGICAL ANALYSIS IN PATHOPHYSIOLOGY OF CARDIOVASCULAR SYSTEM. BRNO: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, MU Brno, 2003. s. 75-90. sv. 1. ISBN 80-7013-394-5.
  3. HALBERG, F., G. CORNÉLISSEN, A. STOYNEV, O. ILKONOMOV, G. KATINAS, M. SAMPSON, Z. WANG, Ch. WAN, R.B. SINGH, K. OTSUKA, R. SOTHERN, M.I. SOTHERN, V.E. SYUTKINA, A. MASALOV, F. PERFETTO, R. TARQUINY, C. MAGGIONI, Y. KUMAGAI, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK a K. UENZO. Imaging in time:The transyear (longer-than-the-calendar year) and the half-year. Neuroendocrinology Letters. Sweden, Stockholm: Maghira and Maas Publications, 2003, roč. 24, č. 6, s. 421-440. ISSN 0172-780X.
  4. CORNÉLISSEN, G., F. HALBERG, G. KATINAS, O. SCHWARTZKOPFF, D. HOLLEY, K. BORER, P. HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, K. OTSUKA, A. YANO, A. DELCOURT, G. TOUSSAINT, S. SANCHEZ DE LA PENA, C. CONZALEZ, Z. ZHAO, N. ASLANIAN, R.B. SINGH, A. KUMAR, R. TARQUINI a F. PERFETTO. Stroke and other vascular disease prevention by chronomics for prehabilitation. Abstrakt. In Neinvazivní metody v kardiologii. 2003. vyd. MEFA 2003, Brno: Kongresové centrum, Brno, 2003. s. 14-15. sv.1. ISBN 80-86607-06-2.

  2002

  1. SINGH, R.B., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA a F. HALBERG. ABOUT HALF-WEEKLY (CIRCASEMISEPTAN) PATTERN OF BLOOD PRESSURE AND HEART RATE IN MEN AND WOMEN OF INDIA. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 125-128. ISSN 1211-3395.
  2. SOTHERN, R.B., G. CORNELISSEN, G. KATINAS, G. MITSUTAKE, S. NINTCHEU-FATA, J. SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Pavel HOMOLKA a F. HALBERG. CIRCANNUAL VARIATION IN HUMAN DIASTOLIC BLOOD PRESSURE DURING CONSECUTIVE SOLAR CYCLES. Abstract. In Kongres MEFA 2002. Brno: BVV, 2002. s. 15. ISBN potvrzuji.
  3. ZHOU, S., J. HOLTE, M. CHATTERTON, G. KATINAS, K. OTSUKA, Y. WATANABEY, G. MITSUTAKE, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. CONVENTIONALAND CHRONOBIOLOGIC OUTPUT FROM BLOOD PRESSURE SCREENING BY 7- DAY OR 24-HOUR MONITORING. Scripta medica. Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 3, s. 135-138. ISSN 1211-3395.
  4. SONKOWSKY, R., G. CORNÉLISSEN, H. FINK, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ a F. HALBERG. DAY-TO-DAY VARIABILITY PROMPTS SEVEN-DAY AND 24-HOUR BLOOD PRESSURE PROFILES. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 5, s. 267-273. ISSN 1211-3395.
  5. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Z. KARPÍŠEK, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Jiří TOMAN a Jaroslav MELUZÍN. EXERCISE TRAINING IN PATIENTS WITH CHRONIC CORONARY DISEASE. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 3, s. 151-156. ISSN 1211-3395.
  6. FIŠER, Bohumil, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, V. MAZÁNKOVÁ a F. HALBERG. Increase in Stroke Deaths after 1997 in the Czech Republic. Scripta Medica. Brno: Masaryk University Faculty of Medicine, 2002, roč. 75, č. 2, s. 95-99. ISSN 1211-3395.
  7. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a J.C. EICHER. Low-FREQUENCY ELECTRICAL STIMULATION OF SKELETAL MUSCLES IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE. Scripta medica. Brno: Masaryk University, Medical Faculty, 2002, roč. 75, č. 4, s. 203-208. ISSN 1211-3395.
  8. DOBŠÁK, Petr, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Jiří TOMAN, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA a J.CH. EICHER. Nízkofrekvenční elektrická stimulace kosterního svalstva u pacientů s chronickým srdečním selháním. Kardiologická revue. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2002, roč. 2002, č. 01, s. 24-28. ISSN 1212-4540.
  9. VLČEK, Jiří, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA a Hana BINKOVÁ. Operační riziko u pneumologických pacientů. Abstrakt. Studia pneumologica et phthiseologica. PRAHA: Excerpta Medica, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 76. ISSN 1213-810X.
  10. SVAČINOVÁ, Hana, Pavel HOMOLKA, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Ladislav SVOBODA, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. THE AEROBIC CAPACITY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS:EFFECTS OF TRAINING PROGRAM. Abstract. Acta Physiol. Hungarica. Budapešť: Akadémiai Kiadó, 2002, roč. 89, 1-3, s. 125. ISSN 0231-424X.
  11. SVAČINOVÁ, Hana, Pavel HOMOLKA, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Z. KARPÍŠEK, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. TRAINING PROGRAM AND CARDIORESPIRATORY PARAMETERS IN OBESE PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002, roč. 75, č. 3, s. 157-162. ISSN 1211-3395.
  12. SVAČINOVÁ, Hana, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA a Ladislav SVOBODA. Walking exercise in patients with type 2 diabetes and parameters of the transport system capacity. In The importance of chronobiology in diagnosing and therapy of internal diseases;. Brno: IDVZP Brno, MU Brno, 2002. s. 196-200. MSM 141100004, záměr. ISBN 80-7013-352-x.

  2001

  1. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Effects of physical training on the size of ischemic dysfunction of the left ventricule in patients with chronic coronary heart disease. In Acta clinica Croatica. Zagreb: Croatian Cardiac Society, 2001. s. 41. ISBN 0353-9474.
  2. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN a Zdeněk KARPÍŠEK. Exercise training in patients with chronic coronary disease. Abstract. J. Hypertension. USA: Lippincott Williams and Wilkins, 2001, roč. 19, Suppl. 2, s. S270, 1 s. ISSN 0263-6352.
  3. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, V. JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Funkční vyšetření plic u pacientů s plicním emfyzémem před a po redukční operaci plic. Studia pneumologica et phthiseologica. Martin, Slovensko: Osveta, s.r.o., 2001, roč. 61, č. 1, s. 33-34. ISSN 0371-2222.
  4. SVAČINOVÁ, Hana, Pavel HOMOLKA, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Chůze jako tréninkový program, vliv na kardiorespirační parametry. Abstrakt. Cor Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd, 2001, roč. 43, Suppl.4, s. S78, 1 s. ISSN 0010-8650.
  5. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Petr DOBŠÁK, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Zdeněk PLACHETA, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN a Roman PANOVSKÝ. Řízený nemocniční rehabilitační program u nemocných se stabilní chronickou ischemickou chorobou srdeční. Abstrakt. Cor et Vasa. Česká republika: Česká kardiologická společnost, 2001, roč. 43, Suppl. 4, s. 32-33. ISSN 0010-8650.
  6. SVAČINOVÁ, Hana, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK, Petr DOBŠÁK, Ladislav SVOBODA a Pavel HOMOLKA. Trénink chůzí u diabetiků 2.typu a ukazatelé kapacity transportního systému. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2001. s. 167-170. ISBN 80-85109-47-6.
  7. MELUZÍN, Jaroslav, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Roman PANOVSKÝ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Vliv tělesného tréninku na velikost ischemické dysfunkce levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 47, č. 2, s. 87-91. ISSN 0042-773X.
  8. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Vliv tělesného tréninku na velikost ischemické dysfunkce levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In Sborník X.lázeňských dnů. Konstantinovy Lázně: Česká kardiologická společnost, 2001. s. 9.

  2000

  1. SINGH, R.B., G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA a F. HALBERG. About half-weekly (circasemiseptan) pattern in blood pressure and heart rate in men and women of India. Abstract. In Kongres MEFA. Brno: BVV, 2000. s. 24-25.
  2. SVAČINOVÁ, Hana, Pavel HOMOLKA, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Zdeněk KARPÍŠEK, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Cardiorespiratory parameters in obese patients with type 2 diabetes mellitus before anf after 12 weeks exercise training. Abstract. In Kongres MEFA. Brno: BVV, 2000. s. 8.
  3. ZHOU, S., J. HOLTE, M. CHATTERTON, G. MITSUTAKE, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Conventional and chronobiologic output from blood pressure screening by 7-day/24-hour monitoring. Abstract. In Kongres MEFA. Brno: BVV, 2000. s. 22-23.
  4. SONKOWSKY, R., G. CORNÉLISSEN, H. FINK, Pavel HOMOLKA a F. HALBERG. Day-to-day variability prompts 7-day/24-hour blood pressure profiles. Abstract. In Kongres MEFA. Brno: BVV, 2000. s. 18-19.
  5. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Zdeněk KARPÍŠEK, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Jiří TOMAN a Jaroslav MELUZÍN. Exercise training in patients with chronic coronary disease. Abstract. In Kongres MEFA. Brno: BVV, 2000. s. 10-11.
  6. SIEGELOVÁ, Jarmila, Pavel HOMOLKA, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Extracircadian-to-circadian variance transpositions early and vice versa late in life in the human circulation. Kudan, Chiyodaku, Tokyo: Japanes Society for Chronobiology, 2000. 3 s. ISBN 116-8567.
  7. FIŠER, Bohumil, G. CORNÉLISSEN, Jarmila SIEGELOVÁ, Jiří DUŠEK, Pavel HOMOLKA, V. MAZÁNKOVÁ a F. HALBERG. Increase in stroke deaths after 1997 in the Czech Republic. Abstract. In Kongres MEFA 2000. Brno: BVV, 2000. s. 4-5.
  8. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jiří JANČÍK, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA a Zdeněk KARPÍŠEK. Komponenta srdeční frekvence a komponenta krevního tlaku baroreflexní senzitivity u esenciální hypertenze. Abstrakt. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2000, roč. 9, č. 3, s. 134-135. ISSN 1210-5481.
  9. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Hana SVAČINOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Leona VÁRNAYOVÁ, Lucie KOŽANTOVÁ, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, Bohumil FIŠER, Lenka ŠPINAROVÁ, Jiří TOMAN a J.CH. EICHER. Low-Frequency Electrical Stimulation of Sceletal Muscles in Patients with Heart Failure. In Kongres MEFA. Brno: BVV, 2000. s. 11.
  10. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, V. JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Redukční operace emfyzému plic : výsledky léčby za 12 měsíců. Abstrakt. Respirace. Olomouc, 2000, VI., Supl. 2, s. 28. ISSN 1211-572X.
  11. VLČEK, Jiří, Ivan ČAPOV, Václav JEDLIČKA, Pavel HOMOLKA, Jarmila SIEGELOVÁ, R. HRDINA, Jana SKŘIČKOVÁ a I. BINKOVÁ. Redukční operace emfyzému plic: výsledky léčby za 12 měsíců. Abstrakt. Respirace. Olomouc: Pneumologická společnost, AstraZeneca, 2000, roč. 6, Suppl. 2, s. 28. ISSN 1211-572X.
  12. JANČÍK, Jiří, Jarmila SIEGELOVÁ, Hana SVAČINOVÁ, Pavel HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, Zdeněk PLACHETA, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Jaroslav MELUZÍN, Jiří TOMAN a Zdeněk KARPÍŠEK. Rehabilitační trénink o vysoké a nízké intenzitě u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Abstrakt. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2000, roč. 9, č. 3, s. 115-116. ISSN 1210-5481.
  13. SVAČINOVÁ, Hana, Pavel HOMOLKA, Jindřich OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Zdeněk KARPÍŠEK, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Řízená pohybová aktivita a kardiorespirační parametry u obézních diabetiků 2. typu. Abstrakt. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 2000, roč. 9, č. 3, s. 135-136. ISSN 1210-5481.
  14. SVAČINOVÁ, Hana, Pavel HOMOLKA, J. OLŠOVSKÝ, Viera ŽÁČKOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk PLACHETA, Jiří JANČÍK a Petr DOBŠÁK. Vliv řízené pohybové aktivity na karidorespirační parametry obézních diabetiků 2. typu. Abstrakt. In Sborník abstrakt České společnosti pro hypertenzi. Znojmo: Česká společnost pro hypertenzi, 2000. s. 39.
  15. PANOVSKÝ, Roman, Jaroslav MELUZÍN, Jiří JANČÍK, Jarmila SIEGELOVÁ, Pavel HOMOLKA, Lenka PODRÁBSKÁ a Jolana MÜLLEROVÁ. Vliv tělesného tréninku na velikost ischemické dysfunkce levé komory u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. In ECHODNY 2000, Sborník abstrakt. Praha: Česká kardiologická společnost, Pracovní skupina echokardiografie, 2000. s. 9.

  1994

  1. ZATLOUKAL, Břetislav, Jiří TOMAN, Jindřich ŠPINAR, Zdeněk PLACHETA, Pavel HOMOLKA a Jan NOVOTNÝ. Bicycle spiroergometry and two 6 minute walk tests in chronic heart failure patients. In Abstract book. XXV FIMS World Congress. Athens: FIMS, 1994. s. 71.

  1992

  1. ZATLOUKAL, Břetislav, Jan NOVOTNÝ, Pavel HOMOLKA, Karel ČECHOVSKÝ a Ilona DOHNALOVÁ. Možnosti stanovení anaerobního prahu u osob s chronickým srdečním selháním. In Klinické problémy v telovýchovnom lekárstve. Bratislava: Asklepios, 1992. s. 125-129.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2023 15:42