Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. WAGNER, Roland Anton. Recenze: Milada Hirschová - Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2021, roč. 82, č. 1, s. 84-89. ISSN 0037-7031.
 2. 2020

 3. WAGNER, Roland Anton. Grammatische Besonderheiten des Fränkischen. In KGS/DBA2: Bavorské dialekty 2. 2020.
 4. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 439 s. ISBN 978-80-210-9572-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
 5. WAGNER, Roland Anton. Lautliche Besonderheiten des Fränkischen. In KGS/DBA2: Bavorské dialekty 2. 2020.
 6. WAGNER, Roland Anton. Mitglied im Redaktionsrat der "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache". Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 2020. ISSN 1803-4411.
 7. WAGNER, Roland Anton. Überlegungen zur Kontrastierbarkeit von Valenzen im Sprachvergleich. In Durand, Lefèvre, Öhl. Tradition und Erneuerung: Sprachen, Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft. Akten der 26. Fachtagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen GeSuS e.V. in Montpellier, 5.-7. April 2018. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2020. s. 93-106. ISBN 978-3-339-11110-4.
 8. 2019

 9. WAGNER, Roland Anton. Mikro und Makro an der Peripherie des Valenzrahmens. In Kegyes, Kriston, Schönenberger. Sprachen, Literaturen und Kulturen im Kontakt. Beiträge der 25. Linguistik- und Literaturtage, Miskolc/Ungarn, 2017. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2019. s. 323-336. ISBN 978-3-339-11030-5.
 10. WAGNER, Roland Anton. Nominale Ableitungsmuster Deutsch – Tschechisch kontrastiv Zu den Anwendungsmöglichkeiten eines derivationellen Valenzlexikons. Acta facultatis philosophicae universitatis ostraviensis. Studia germanistica 6. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2019, Neuvedeno, č. 25, s. 29-51. ISSN 1803-408X.
 11. 2018

 12. WAGNER, Roland Anton. Imre Szigeti: Derivation. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Masarykova univerzita, 2018. ISSN 1803-4411.
 13. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 440 s. ISBN 978-80-210-9108-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
 14. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Kleines derivationelles Valenzlexikon zu einigen zentralen Valenzträgern im Deutschen und Tschechischen. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 439 s. ISBN 978-80-210-9108-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9108-2018.
 15. WAGNER, Roland Anton. Mitglied im Redaktionsrat der "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache". Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, 2018 - 2018. ISSN 1803-4411.
 16. WAGNER, Roland Anton. Überlegungen zur Kontrastierbarkeit von Valenzen im Sprachvergleich. In 26. GeSuS-Kongress: Tradition und Erneuerung. 2018.
 17. 2017

 18. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Thematische Rollen bei einer kontrastiv und derivationell ausgerichteten Beschreibung des Valenzpotentials im Deutschen und Tschechischen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 10, 1/2, s. 39-84. ISSN 1803-4411.
 19. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Verbale und nominale Valenzrahmen bei zentralen und peripheren Lexemvarianten. In Veronika Kotůlková a Gabriela Rykalová. Zentrum und Peripehrie, sborník příspěvků z vědecké konference. Opava: Slezská univerzita, 2017. s. 207-234. ISBN 978-80-7510-248-5.
 20. 2016

 21. MUZIKANT, Mojmír a Roland Anton WAGNER. Aktantenidentifizierung in einem derivationellen Valenzlexikon. AUC Philologica/Germanistica Pragensia. Praha: Karlova univerzita, 2016, roč. 25, č. 4, s. 105-131. ISSN 0567-8269.
 22. WAGNER, Roland Anton. Možnosti a úskalí jazykového popisu na základě formálního lingvistického aparátu: poznámky k nové syntaxi češtiny. Slovo a slovesnost. Praha: AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, roč. 77, č. 1, s. 47-59. ISSN 0037-7031.
 23. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.
 24. WAGNER, Roland Anton. Prefixy v syntaxi a ve slovníku. In Seminář formální lingvistiky UFAL MFF UK. 2016.
 25. 2015

 26. WAGNER, Roland Anton. Germanistische Sprachwissenschaft ohne Grenzen? Oder: Wie durchlässig sind in der Germanistik die Grenzen zwischen den linguistischen Schulen? České Budějovice: Tribun EU, 2015. s. 353-364. ISBN 978-80-263-0939-0.
 27. 2014

 28. WAGNER, Roland Anton. A case of collision in principles of language description? The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics. Praha: Karlova univerzita v Praze, 2014, roč. 2014, duben, s. 123-146. ISSN 0032-6585. doi:10.2478/pralin-2014-0008.
 29. WAGNER, Roland Anton. Germanistische Sprachwissenschaft ohne Grenzen? Oder: Wie durchlässig sind in der Germanistik die Grenzen zwischen den linguistischen Schulen? 2014.
 30. WAGNER, Roland Anton. Chomsky and Postal on Raising – peripetie s jedním konstrukčním typem. 2014.
 31. WAGNER, Roland Anton. On the Cross-Linguistic Predictability of Functionally Equivalent Structures: Decausativization in French and German as a Test Case for Formal and Functional Grammars. In Joseph Emonds, Markéta Janebová. Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistic Colloquium 2013. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014. s. 143-154. ISBN 978-80-244-4059-0.
 32. WAGNER, Roland Anton. Rezension Nadine Eichler (2011) und Astrid Rothe (2012). 2014, 33 (1). De Gruyter Mouton, 2014. 17 s. Zeitschrift für Sprachwissenschaft. ISSN 0721-9067.
 33. WAGNER, Roland Anton. Zum valenztheoretischen Status von Begleitern in Nominalgruppen. In Peter Ďurčo. Valenz und Kookkurrenz. Grammatische und lexikologische Ansätze. Wien, Berlin: Lit Verlag, 2014. s. 67-106. Literatur- und Sprachwissenschaft, Band 29. ISBN 978-3-643-50564-4.
 34. 2013

 35. WAGNER, Roland Anton. Člen redakční rady "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache". Redakční rada "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache", 2013.
 36. WAGNER, Roland Anton. Der Infinitiv von Hilfsverben oder: Warum gibt es keinen Infinitiv Perfekt im Tschechischen? In Výzkumný seminář prof. Hansena. 2013.
 37. WAGNER, Roland Anton. On cross-linguistic predictability of functionally equivalent linguistic structures: Decausativization in English, German and French as a test case for formal and functional grammars. In Olomouc Linguistics Colloquium. 2013.
 38. 2012

 39. WAGNER, Roland Anton. Člen redakční rady "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache". Redakční rada časopisu "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache", 2012.
 40. WAGNER, Roland Anton. Reflexivita v některých aktuálních verzích generativní gramatiky a v FGP. 2012.
 41. WAGNER, Roland Anton. Zum valenztheoretischen Status von Begleitern in Nominalgruppen. In Fachtagung "Valenz und Korpuslinguistik", Cyril- und Method-Universität Trnava. 2012.
 42. WAGNER, Roland Anton. Zur Nützlichkeit des Morphem-Begriffes in der Deutschlehrerausbildung (DaF). Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 5/2012, č. 2, s. 135-160. ISSN 1803-4411.
 43. 2011

 44. WAGNER, Roland Anton. Člen redakční rady časopisu "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache". Redakční rada časopisu "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache", 2011.
 45. WAGNER, Roland Anton. Reflexive Verben Deutsch-Tschechisch im Vergleich. In Tschechischer Nachmittag. 2011.
 46. WAGNER, Roland Anton. Verbbedeutung und Reflexivierung: schwere und leichte Formen im Kontrast. In Tomáš Káňa - Hana Peloušková et al.: Deutsch und Tschechisch im Vergleich. Korpusbasierte linguistische Studien II. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011. s. 43-70, 27 s. ISBN 978-80-210-5573-5.
 47. 2010

 48. WAGNER, Roland. Člen redakční rady Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 2010.
 49. BAROKOVÁ, Jana a Roland WAGNER. Gastdozentur im Bereich Kinder- und Jugendliteratur: Curriculumsinnovation, Wissenstransfer und internationale Kooperation am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der PdF MU. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2010, roč. 3, č. 1, s. 122-126, 4 s. ISSN 1803-4411.
 50. WAGNER, Roland. Nenahýbejte se z okna – úvahy na cestě z Brna do Norimberku. In Bičan, Aleš - Klaška, Jan - Macurová, Petra - Zmrzlíková, Jana. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 450-467. ISBN 978-80-7294-412-5.
 51. WAGNER, Roland. Zum Erklärungswert von Dependenz- und Phrasenstruktursyntax für den DaF-Unterricht. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 210-228. ISSN 1803-4411.
 52. 2009

 53. WAGNER, Roland. člen redakční rady časopisu Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 2009.
 54. WAGNER, Roland. Jazykovědné disciplíny a architektura jazyka ve strukturalismu a ranním generativismu. 2009.
 55. WAGNER, Roland. Linking-Algorithmen in einigen neueren Syntaxtheorien. In SPÁČILOVÁ, Libuše a Lenka VAŇKOVÁ. Germanistische Linguistik und die neuen Herausforderungen in Forschung und Lehre in Tschechien. 1. vydání. Brno: Academicus, 2009. s. 371-384. ISBN 978-80-87192-05-4.
 56. WAGNER, Roland. Probleme der Analyse von reflexiven Verben im Tschechischen und Deutschen. 2009.
 57. WAGNER, Roland. Situation control under reflexivization. A comparative study of certain verbs in Czech and German. In DOČEKAL, Mojmír a Markéta ZIKOVÁ. Czech in Formal Grammar. 1. vydání. München: Lincom, 2009. s. 215-235. ISBN 978-3-89586-282-3.
 58. WAGNER, Roland. Zwei Verben des Tötens und die inhärente Perspektivierung von Lexemen. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2/2009, č. 2, s. 85-104. ISSN 1803-4411.
 59. 2008

 60. WAGNER, Roland. Člen redakční rady Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 2008.
 61. WAGNER, Roland. Inovace předmětu „Jazyková cvičení“ o složku interkulturní kompetence, MUNI/14/3519/08. 2008.
 62. WAGNER, Roland. Inovace studijního předmětu bilingvismus. 2008.
 63. WAGNER, Roland. Kolísání agentivního a inchoativního čtení u reflexivních konstrukcí v češtině a v němčině. In Přednáška v jazykovědném sdružení na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, 23. dubna 2008. 2008.
 64. WAGNER, Roland. Überlegungen zu einem Fach Bilinguismus in der Ausbildung von FremdsprachenlehrerInnen. Bruenner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, 1/2, s. 80-91, 11 s. ISSN 1803-4411.
 65. 2007

 66. WAGNER, Roland. Das Auffinden von reflexiven Verbalsubstantiven im tschechischen Nationalkorpus: Grenzen der morphologischen Annotation. In Gramatika a korpus; Grammar & Corpora 2005. Praha: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2007. s. 295-304. ISBN 80-86496-32-5.
 67. WAGNER, Roland. Kontra Indizierung. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft III. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. s. 124-136, 14 s. ISBN 978-80-210-4501-9.
 68. WAGNER, Roland. Minimalanforderungen bei der Formulierung von Zustandsveränderungen. In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek 206, řada cizích jazyků č. 10. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 226-231, 5 s. ISBN 978-80-210-4324-4.
 69. WAGNER, Roland. Probleme bei der Klassifizierung reflexiver Bildungen. Arbeitspapier zu einer vergleichenden Studie der Reflexivierung im Tschechischen und Deutschen. In Forschungen im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 78 - 96. ISBN 978-80-210-4469-2.
 70. WAGNER, Roland. Recenze: Björn Hansen - Petr Karlík (eds.): Modality in Slavonic Languages. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2007, roč. 68, č. 2, s. 136-143, 6 s. ISSN 0037-7031.
 71. 2006

 72. WAGNER, Roland. Wie übersetzt man ein tschechisches Pronomen ins Deutsche? Anmerkungen zu Hana Pelouškovás Stichprobe im tschechisch-deutschen Parallelkorpus. In Brünner Hefte zur Didaktik, Sprach- und Literaturwissenschaft. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, svazek 199, řada cizích jazyků č. 8. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 131-137. ISBN 80-210-4214-1.
 73. 2005

 74. BRYCHOVÁ, Alice a Roland WAGNER. Kompetente Selbstevaluierung als Lernstrategie autonomer Lerner. In Brünner Hefte für Germanistik. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2005. s. 43-63. ISBN 80-210-3882-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2021 11:34