Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BAROŠ, Jiří. Drama politiky a otázka společného dobra podle Gastona Fessarda. Verba Theologica. Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU, Catholic University in Ruzomberok, roč. 22, č. 2, s. 102-117. ISSN 1336-1635. doi:10.54937/vt.2023.22.2.102-117. 2023.
  2. BAROŠ, Jiří. Experts, Specialists and Theorists and the Natural Law Tradition: On Different Levels of Moral Thinking. In Seminar on Human Rights and Welfarism. Krakow Seminars in Law, Language and Philosophy,. 2023.
  3. BAROŠ, Jiří. Human Dignity between Competing Moral Traditions. Ratio Publica. Brno: Nugis Finem, roč. 3, č. 1, s. 22-42. ISSN 2787-9550. 2023.
  4. BAROŠ, Jiří. Liberalism, the Common Good, and the Dramatic Tensions. In Persons from Trinity. Trinitarian Ontology and Personalism, KTF UK, Praha. 2023.
  5. BAROŠ, Jiří. Lidská důstojnost a lidská práva. In Cesta ke svobodě. Božena Komárková 120. Farská zahrada, Tišnov. 2023.
  6. BAROŠ, Jiří. Moravská podzemní církev a biskup Stanislav Krátký (s Miroslavem Nedorostkem). In Červený kostel, Vědecká knihovna v Olomouci. 2023.
  7. BAROŠ, Jiří. People are born to struggle : Vladimír Čermák’s vision of democracy. Studies in East European Thought. Dordrecht: Springer, Vol. 75, Online First, s. 1-19. ISSN 0925-9392. doi:10.1007/s11212-022-09530-w. 2023.
  8. TOMAŠTÍK, Ján a Jiří BAROŠ. Perfekcionistická kritika liberalizmu verejného rozumu : Argumenty liberálnych perfekcionistov. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, roč. 71, č. 3, s. 489-505. ISSN 0015-1831. doi:10.46854/fc.2023.3r.489. 2023.
  9. BAROŠ, Jiří. Popelka nazaretská – 50 let od úmrtí Václava Renče (úvodní slovo). In Meeting Brno, Brno-Královo Pole. 2023.
  10. BAROŠ, Jiří. Proč nejsem utilitaristou? Vyznání přirozenoprávníka. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, roč. 162, č. 11, s. 1047-1061. ISSN 0231-6625. 2023.
  11. BAROŠ, Jiří. Přednáška a křest knihy Stanislav Krátký. Kněz, politický vězeň, dělník a biskup skryté církve (s Miroslavem Nedorostkem). In Muzeum Vyškovska, Vyškov. 2023.
  12. BAROŠ, Jiří. Společné dobro : minimalistické, instrumentální, či robustní? Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 25, č. 2, s. 191-213. ISSN 1212-8570. doi:10.5507/sth.2023.028. 2023.
  13. BAROŠ, Jiří. Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody obecně. Komentář k čl. 1 Listiny základních práv a svobod. In Wagnerová, Eliška; Šimíček, Vojtěch; Langášek, Tomáš; Pospíšil, Ivo. Listina základních práv a svobod. Komentář. 2., doplněné a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. s. 9-36. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7676-747-8. 2023.
  14. BAROŠ, Jiří. Tajemství utrpení a tajemství kříže podle Lorenza Albaceteho. Mezinárodní katolická revue Communio. Praha: Spolek Communio, roč. 27, č. 3, s. 87-97. ISSN 1211-7668. 2023.
  15. BAROŠ, Jiří. Two Levels of Moral Thinking and the Natural Law Tradition. In Workshop at the Tarello Institute for Legal Philosophy, University of Genoa. 2023.
  16. BAROŠ, Jiří. Způsobilost mít práva. Komentář k čl. 5 Listiny základních práv a svobod. In Wagnerová, Eliška; Šimíček, Vojtěch; Langášek, Tomáš; Pospíšil, Ivo. Listina základních práv a svobod. Komentář. 2., doplněné a aktual. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR. s. 107-116. Komentáře Wolters Kluwer. Kodex. ISBN 978-80-7676-747-8. 2023.

  2022

  1. BAROŠ, Jiří. Fratelli tutti: Principy nové politické kultury. Praha: Universum. s. 24-25. ISSN 0862-8238. 2022.
  2. BAROŠ, Jiří. Christian Political Philosophy and the Challenge of Authority. In Christian Philosophy and Its Challenges. 2022.
  3. BAROŠ, Jiří. Křesťanský monoteismus a jednota respektující různost. Central European Journal of Politics. Ústí nad Labem: Jan Evangelista Purkyně University, roč. 8, č. 2, s. 6-15. ISSN 2464-479X. doi:10.24132/cejop_2022_5. 2022.
  4. BAROŠ, Jiří. Marek Bankowicz a Michal Kubát. Co je politika a jak ji zkoumat? Politická věda Giovanniho Sartoriho (recenze). Acta Politologica. Czechia: Institute of Political Studies, Charles University, vol. XIV, no. 2, s. 66-69. ISSN 1804-1302. doi:10.14712/1803-8220/11_2022. 2022.
  5. BAROŠ, Jiří. Náčrt duchovního portrétu Stanislava Krátkého. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, vol. XIV, no. 6, s. 89-96, 7 s. ISSN 1803-6988. 2022.
  6. BAROŠ, Jiří. Natural Law, Public Reason, and the Challenge of Authority. In IVR World Congress. 2022.
  7. TOMAŠTÍK, Ján a Jiří BAROŠ. Navzdory své rétorice liberál? K MacIntyrově politice společného dobra. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 24, č. 1, s. 103-127. ISSN 1212-8570. doi:10.5507/sth.2021.031. 2022.
  8. BAROŠ, Jiří. Principy nové politické kultury (Fratelli tutti). In VIII. Fórum dialogu. Příčiny a globální důsledky války na Ukrajině a politická odpovědnost křesťanů. 2022.
  9. BAROŠ, Jiří. Přicházím vám dát to, co mi bylo dáno. Za osobností biskupa Stanislava Krátkého. In Meeting Brno, diskuse, Brno-Husovice. 2022.
  10. BAROŠ, Jiří. Společné dobro a ústavní právo. In Workshop, Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. 2022.
  11. FILIP, Aleš a Jiří BAROŠ. "Via in via". Cesta Stanislava Krátkého. In Kontexty 14, 2022, online. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. ISSN 1803-6988. 2022.
  12. BAROŠ, Jiří. Vladimír Čermák (*1929 – † 2004). In Schelle, K., Tauchen, J., Horák, O., Kolumber, D. Encyklopedie českých právních dějin. XXIII. svazek, Biografie právníků A-J. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s. 319-321. ISBN 978-80-7380-913-3. 2022.

  2021

  1. BAROŠ, Jiří. A Sketch of Dialectical Engagement between Natural Law Tradition and Public Reason Liberalism. In ISME 2021: Practical Rationality and Human Difference. The 14th Annual Conference of the International Society for MacIntyrean Enquiry. 2021.
  2. BAROŠ, Jiří. Common Good Constitutionalism and the Challenge of the Covid-19 Pandemic: A Central European Perspective. In The Dust of Time: Towards a 21st Century Constitutionalism. Hosted by the EUI Constitutionalism and Politics Working Group. 2021.
  3. BAROŠ, Jiří. člen redakční rady časopisu. Ratio Publica. ISSN 2787-9550. 2021.
  4. BAROŠ, Jiří. Katolické výhrady vůči liberálnímu chápání svobody a sociálního řádu. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 23, č. 2, s. 79-100. ISSN 1212-8570. doi:10.5507/sth.2020.062. 2021.
  5. BAROŠ, Jiří. Konstitucionalismus společného dobra a výzvy pandemie. In Kongres ČSPV „Co-Vid a politika ve střední Evropě“. 2021.
  6. BAROŠ, Jiří. Náboženský smysl a liberální kultura. Mezinárodní katolická revue Communio. Praha: Spolek Communio, roč. 25, č. 2, s. 72-84. ISSN 1211-7668. 2021.
  7. BAROŠ, Jiří. Perfekcionistická kritika liberalismu veřejného rozumu : Argumenty neliberálních perfekcionistů. Filosofický časopis. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, roč. 69, č. 2, s. 231-250. ISSN 0015-1831. doi:10.46854/fc.2021.2r.231. 2021.
  8. BAROŠ, Jiří. Whose Public Reason? Which Justification of Laws? A Natural Law Response. Revue de Métaphysique et de Morale. Paris: Presses Universitaires de France, roč. 112, č. 4, s. 507-524. ISSN 0035-1571. doi:10.3917/rmm.214.0507. 2021.

  2020

  1. BAROŠ, Jiří. John Courtney Murray a problematika veřejného konsensu. Mezinárodní katolická revue Communio. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, roč. 24, č. 3, s. 337-349. ISSN 1211-7668. 2020.
  2. BAROŠ, Jiří. Konstitucionalismus. In Tomáš Sobek a Martin Hapla. Filosofie práva. 1. vyd. Brno: Nugis Finem Publishing. s. 255-281. Iurium Handbook Series. ISBN 978-80-7614-002-8. 2020.
  3. BAROŠ, Jiří. Konstitucionalismus a liberalismus. In Mezinárodní vědecká konference Weyrovy dny právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 2020.
  4. FILIP, Aleš a Jiří BAROŠ. „Mé srdce, pro co jsi bilo, to tě k Bohu ponese!“ Před deseti lety odešel Stanislav Krátký. In Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 50-51. ISSN 1803-6988. 2020.
  5. BAROŠ, Jiří. Political Theorists on the Bench: Constitutional Review as a Practice of Political Theory. In ECPR's Virtual General Conference. 2020.
  6. BAROŠ, Jiří, Pavel DUFEK a David KOSAŘ. Unpacking the separation of powers. In Antonia Baraggia, Cristina Fasone, and Luca Pietro Vanoni. New Challenges to the Separation of Powers : Dividing Power. 1. vyd. Cheltenham: Edward Elgar publishing. s. 124-143. ISBN 978-1-78897-526-1. 2020.

  2019

  1. BAROŠ, Jiří. Catholic Natural Law Tradition vs Public Reason Liberalism. In ECPR General Conference. 2019.
  2. BAROŠ, Jiří. Dvě konkurenční morální tradice a lidská důstojnost. In Pavel Dufek a Jiří Baroš. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita. s. 195-215. Edice studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. 2019.
  3. DUFEK, Pavel a Jiří BAROŠ. Krize liberální demokracie a politická teorie: úvodní poznámky. In Pavel Dufek a Jiří Baroš. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita. s. 14-29. Edice studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. 2019.
  4. BAROŠ, Jiří. Krize právního konstitucionalismu a hledání alternativ. In Pavel Dufek a Jiří Baroš. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita. s. 93-115. Edice studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. 2019.
  5. DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize : Perspektiva politické filosofie. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita. 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. 2019.
  6. DUFEK, Pavel, Jiří BAROŠ, Sylvie BLÁHOVÁ, Tereza KŘEPELOVÁ a Patrik TAUFAR. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství (SLON) – Masarykova univerzita. 308 s. Studie, sv. 136. ISBN 978-80-210-9166-5. 2019.
  7. BAROŠ, Jiří. Některé problematické aspekty liberalismu veřejného rozumu. In Mezinárodní vědecká konference Weyrovy dny právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 2019.
  8. BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Normativní základy principu dělby moci. In Pavel Dufek, Jiří Baroš a kol. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita. s. 116–131. Edice Studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. 2019.
  9. BAROŠ, Jiří. Realismus a idealismus v politické teorii. In Pavel Dufek a Jiří Baroš. Liberální demokracie v době krize. Perspektiva politické filosofie. 1. vyd. Praha – Brno: Sociologické nakladatelství – Masarykova univerzita. s. 50-69. Edice studie, sv. 136. ISBN 978-80-7419-277-7. 2019.
  10. KOSAŘ, David, Jiří BAROŠ a Pavel DUFEK. The Twin Challenges to Separation of Powers in Central Europe: Technocratic Governance and Populism. European Constitutional Law Review. Cambridge: Cambridge University Press, roč. 15, č. 3, s. 427-461. ISSN 1574-0196. doi:10.1017/S1574019619000336. 2019.
  11. BAROŠ, Jiří. Thomism v. Public Reason Liberalism. In CEPSA 2019 Annual Conference, Pécs 26.- 27. 9. 2019. 2019.

  2018

  1. BAROŠ, Jiří. Common Good Constitutionalism and the Crisis of Liberal Democracy. In CEPSA 2018 Annual Conference, Banská Bystrica 13.- 14. 9. 2018. 2018.
  2. BAROŠ, Jiří. Dvě konkurenční verze morálního zkoumání a lidská důstojnost. In Mezinárodní vědecká konference Weyrovy dny právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 2018.
  3. BAROŠ, Jiří. Krize liberální demokracie a pojem společného dobra. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 20, č. 2, s. 129-149. ISSN 1212-8570. doi:10.5507/sth.2017.089. 2018.
  4. BAROŠ, Jiří. Morální tradice a lidská důstojnost: ke sporu o základ lidských práv. In Petr Agha. Lidská práva v mezikulturních perspektivách. 1. vyd. Praha: Academia. s. 35-54. Společnost. ISBN 978-80-200-2958-4. 2018.
  5. BAROŠ, Jiří. Morální tradice a lidská důstojnost: spor o základ lidských práv. In XII. ročník mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, Právnická fakulta Univerzity Palackého. 2018.

  2017

  1. BAROŠ, Jiří. Human Dignity, and Religious Freedom in Times of Crisis: A View from the Laboratory of Secularization. In III Jornada internacional sobre Libertad de Creencias. La libertad religiosa entre migraciones y fronteras, Universidad de Zaragoza, Facultad de Derecho. 2017.
  2. BAROŠ, Jiří. John Courtney Murray a Dignitatis Humanae. Mezinárodní katolická revue Communio. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, roč. 21, č. 3, s. 100-111. ISSN 1211-7668. 2017.
  3. BAROŠ, Jiří. Náboženská svoboda v krizi. Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, roč. 156, č. 8, s. 707-720. ISSN 0231-6625. 2017.
  4. BAROŠ, Jiří. Problémy s právním konstitucionalismem a hledání alternativ. In Mezinárodní vědecká konference Weyrovy dny právní teorie, Právnická fakulta Masarykovy univerzity. 2017.
  5. BAROŠ, Jiří. Subsidiarita : od teoretického konceptu k praktické zkušenosti. Studia theologica. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, roč. 19, č. 2, s. 1-22. ISSN 1212-8570. doi:10.5507/sth.2017.017. 2017.
  6. BAROŠ, Jiří. Suverenita u Rousseaua. In Vojtěch Belling, Lukáš Kollert. Suverenita panovníka, lidu a státu v moderní politické filosofii. 1. vyd. Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem. s. 52-74. Studia Philosophica, sv. 15. ISBN 978-80-7561-064-5. 2017.

  2016

  1. BAROŠ, Jiří. Američtí katoličtí intelektuálové proti liberalismu. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, vol. VIII, no. 2, s. 53-58. ISSN 1803-6988. 2016.
  2. BAROŠ, Jiří. Between Statesmen and Demagogues: Leadership in Political Theory. In CEPSA 2016 Annual Conference. 2016.
  3. BAROŠ, Jiří. Czech Constitutional Democracy: Constitutional Theory Point of View. In Člověk v tísni: Série přednášek pro egyptské právníky. 2016.
  4. HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Pavel DUFEK, Jiří BAROŠ, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratyzacja i prawa czlowieka. Spojrzenie z Europy Srodkowej. první. Krakow - Brno: Osrodek Mysli Politycznej – Uniwersytet Masaryka. 327 s. Studie i analizy. ISBN 978-83-64753-47-3. 2016.
  5. BAROŠ, Jiří. Kritika rights-talku a hledání alternativní tradice lidských práv. In Workshop Lidská práva, mezikulturní perspektivy a postnárodní konstelace, který uspořádalo Center for Law and Public Affairs (CeLAPA) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 2016.
  6. BAROŠ, Jiří. Kulturní krize liberální demokracie a náboženská svoboda. In 22. ročník konference Církev a stát pořádané Katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy university ve spolupráci se Společností pro církevní právo. 2016.
  7. BAROŠ, Jiří. O vnitřních limitech ústavních demokracií. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer a.s., vol. XXV, no. 3, s. 19-26. ISSN 1802-3843. 2016.
  8. BAROŠ, Jiří. Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Marek Vlha: Český antiklerikalismus (recenze). Středoevropské politické studie. Brno: Masarykova univerzita, vol. XVIII, no. 2-3, s. 285-290. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2015.23.285. 2016.
  9. BAROŠ, Jiří. Staří v. moderní a konzervatismus Edmunda Burka. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, roč. 63, č. 2, s. 105-111. ISSN 1803-7429. 2016.
  10. BAROŠ, Jiří. The Status of Religious Freedom in the Laboratory of Secularization. In ECPR General Conference. 2016.

  2015

  1. BAROŠ, Jiří, Pavel DUFEK a Oskar VARGA. Islám a liberální demokracie: k podmínkám možnosti vzájemného soužití. In Miroslav Mareš. Ne islámu: Protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 19-51. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-397-4. 2015.
  2. BAROŠ, Jiří. Jak porozumět konceptu lidské důstojnosti? Přínos genealogie a architektury právních konceptů. In Mezinárodní konference Weyrův den právní teorie pořádaný Katedrou právní teorie Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 2015.
  3. BAROŠ, Jiří. Jak porozumět ústavnímu soudnictví? Přínos politické filosofie. Sociální studia. Masarykova univerzita, vol. XII, no. 2, s. 83-106. ISSN 1214-813X. 2015.
  4. BAROŠ, Jiří. Limity ústavní demokracie - konceptuální východiska. In Suverenita a problém krize. Reflexe krizového vládnutí v rámci nadnárodního uskupení. Konference pořádaná Katedrou politologie a filozofie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 26. - 27. 11. 2015.
  5. MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu! Protiislámská politika v České republice. Brno: Masarykova univerzita. 219 s. Politologická řada, sv. č. 56. ISBN 978-80-210-8288-5. 2015.
  6. MAREŠ, Miroslav, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Vlastimil HAVLÍK, Michal MOCHŤAK, Oskar VARGA, Petra VEJVODOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ne islámu: Protiislámská politika v České republice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 219 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-397-4. 2015.
  7. BAROŠ, Jiří a Ivo POSPÍŠIL. Pojem ústavního pořádku. In Pavel Rychetský, Tomáš Langášek, Tomáš Herc, Petr Mlsna. Ústava České republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. s. 1110-1134. Kodex. ISBN 978-80-7478-809-3. 2015.

  2014

  1. BAROŠ, Jiří. Blokker, Paul: New Democracies in Crisis? (recenzní stať). Středoevropské politické studie. Brno: Masarykova univerzita, vol. XVI, no. 4, s. 345-353. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2014.4.345. 2014.
  2. BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Filosofické prameny lidských práv. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer. s. 27-56. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. 2014.
  3. BAROŠ, Jiří. Lidská práva, důstojnost a morální tradice. In Demokratizace a lidská práva (konference pořádaná Mezinárodním politologickým ústavem a Konrad-Adenauer-Stiftung ve spolupráci s portálem EurActiv a Fakultou sociálních studií). 2014.
  4. BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Lidská práva: Základní pojmosloví. In Pavel Dufek - Hubert Smekal. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer. s. 57-86. Lidská práva. ISBN 978-80-7478-720-1. 2014.
  5. BAROŠ, Jiří. Soužití demokracie a konstitucionalismu: teoretická východiska a česká praxe. In Demokracie jako hodnota a problém II. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci. s. 29-39. ISBN 978-80-7494-048-4. 2014.

  2013

  1. BAROŠ, Jiří. Cesty k suverenitě lidu: nástin genealogie jednoho konceptu. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, vol. XXI, no. 1, s. 1-10. ISSN 1210-9126. 2013.
  2. BAROŠ, Jiří. Dělba moci jako nástroj konstitucionalismu. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer a.s., vol. XXII, no. 7, s. 11-16. ISSN 1802-3843. 2013.
  3. BAROŠ, Jiří. Demokracie, konstitucionalismus a lidská práva. In Jan Holzer, Pavel Molek. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON. s. 104-124. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. 2013.
  4. HOLZER, Jan, Pavel MOLEK, Jiří BAROŠ, Pavel DUFEK, Michal MOCHŤAK, Ivo POSPÍŠIL, Petr PRECLÍK a Hubert SMEKAL. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON. 266 s. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. 2013.
  5. BAROŠ, Jiří. Liberalismus a náboženská svoboda. Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, vol. XIX, no. 2, s. 19-30. ISSN 1211-1635. 2013.
  6. BAROŠ, Jiří. Od ústavní demokracie k ústavnímu soudnictví. In Hubert Smekal, Ivo Pospíšil. Soudcokracie, nebo judicializace politiky? Vztah práva a politika (nejen) v časech krize. 1. vyd. Brno: muni PRESS. s. 34-51. Monografie, sv. 52. ISBN 978-80-210-6282-5. 2013.
  7. BAROŠ, Jiří. Proměny liberalismu a jeho přístupu k náboženství. In 19. ročník konference Církev a stát pořádané Katedrou ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy university ve spolupráci se Společností pro církevní právo. 2013.
  8. BAROŠ, Jiří a Pavel DUFEK. Teorie lidských práv. In Jan Holzer, Pavel Molek. Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy. 1. vyd. Brno - Praha: MUNI Press - SLON. s. 75-103. Studie 105. svazek. ISBN 978-80-7419-159-6. 2013.

  2012

  1. FILIP, Aleš a Jiří BAROŠ. Jezdili s ním andělé. In memoriam Stanislav Krátký (Synésis sv. 3). 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury; Mikulovské centrum pro evropskou kulturu. 180 s. ISBN 978-80-7325-298-4. 2012.
  2. BAROŠ, Jiří. Politická moc a ústavní demokracie. Za konzervatismus ústavních forem. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, vol. IV, no. 3, s. 8-12. ISSN 1803-6988. 2012.
  3. BAROŠ, Jiří. Soužití demokracie a konstitucionalismu: teoretická východiska a česká praxe. In Mezinárodní vědecká konference - DEMOKRACIE JAKO HODNOTA A PROBLÉM II. 2012.
  4. BAROŠ, Jiří. Svoboda a rovnost v důstojnosti a právech. Základní práva a svobody obecně (komentář k čl. 1 Listiny). In Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. s. 55-78. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. 2012.
  5. BAROŠ, Jiří. Velikost a bída (lidských) práv: katolický pohled. Církevní dějiny. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, vol. 5, no. 9, s. 15-30. ISSN 1803-0068. 2012.
  6. BAROŠ, Jiří. Způsobilost mít práva (komentář k čl. 5 Listiny). In Eliška Wagnerová, Vojtěch Šimíček, Tomáš Langášek, Ivo Pospíšil. Listina základních práv a svobod. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s. s. 141-149. Kodex. ISBN 978-80-7357-750-6. 2012.

  2011

  1. BAROŠ, Jiří. Právník - Osudy ústavního soudce Vladimíra Čermáka. In Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Jiří Malíř, Lenka Nečasová. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. s. 52-63. Historie. ISBN 978-80-7325-244-1. 2011.
  2. BAROŠ, Jiří. Suverenita mezi křesťanstvím a právní modernitou. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, vol. XIX, no. 1, s. 1-10. ISSN 1210-9126. 2011.

  2010

  1. BAROŠ, Jiří. Člověk Čermák. Universitas. Brno: Masarykova univerzita. 2 s. vol. XLIII, no. 1, s. 65-66. Významné osobnosti MU. ISSN 1212-8139. 2010.
  2. BAROŠ, Jiří. Philippe Raynaud: Le juge et le philosophe (recenze). Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, vol. XII, no. 2-3, s. 202-208. ISSN 1213-2691. 2010.
  3. BAROŠ, Jiří. Postmoderní augustiniánský tomismus a moderní kultura. Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, vol. II, no. 1, s. 38-44. ISSN 1803-6988. 2010.
  4. BAROŠ, Jiří. Právo nebo lidská práva? Ke kořenům lidských práv. Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., vol. XIX, no. 2, s. 24-31. ISSN 1802-3843. 2010.

  2009

  1. BAROŠ, Jiří. K pojmu tolerance u J. H. H. Weilera. Teologické texty. Praha: Královská kolegiátní kapitula Vyšehrad, vol. XX, no. 3, s. 147-149. ISSN 0862-6944. 2009.
  2. BAROŠ, Jiří. K základům současných právních sporů o lidskou důstojnost. Teologické texty. Praha: Královská kolegiátní kapitula Vyšehrad, vol. XX, no. 3, s. 126-128. ISSN 0862-6944. 2009.
  3. BAROŠ, Jiří. Ke zdrojům suverénního státu jakožto politické kategorie. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, vol. XVII, no. 2, s. 104-109. ISSN 1210-9126. 2009.
  4. BAROŠ, Jiří. Koncept státu: jak jej chápat, jak jej vymezit? Global Politics. Brno: SOCIETAS 2001, vol. 8, no. 1. ISSN 1213-7685. 2009.
  5. BAROŠ, Jiří. Křesťanská modernita? Kontexty. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, vol. I, no. 3, s. 62-68. ISSN 1803-6988. 2009.
  6. BAROŠ, Jiří. Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 292 s. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4946-8. 2009.
  7. BAROŠ, Jiří. Vladimír Čermák jako filozof a soudce. In Jiří Baroš. Vladimír Čermák. Člověk – filozof – soudce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 19-103. Pocty osobnostem. ISBN 978-80-210-4946-8. 2009.

  2008

  1. BAROŠ, Jiří. K základům společenskovědní reflexe o státu. Global Politics. Brno: SOCIETAS 2001, vol. 7, no. 2-3. ISSN 1213-7685. 2008.
  2. BAROŠ, Jiří. Michel Villey: La formation de la pensée juridique moderne (recenze). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, vol. XVI, no. 2, s. 183-185. ISSN 1210-9126. 2008.

  2007

  1. BAROŠ, Jiří. K příčinám krize sociálního státu podle Pierra Rosanvallona. Global Politics. Brno: SOCIETAS 2001, vol. 6, no. 2-3. ISSN 1213-7685. 2007.

  2006

  1. BAROŠ, Jiří. Francouzský model laického státu. Revue Politika. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, IV (XVII), no. 9, s. 34-36. ISSN 1214-0899. 2006.
  2. BAROŠ, Jiří. Globalizace a její sociální rozměr. Listy : dvouměsíčník pro politickou kulturu a občanský dialog. Olomouc: nakladatelství Burian a Tichák, vol. XXXVI, no. 4, s. 45-47. ISSN 1210-1222. 2006.
  3. BAROŠ, Jiří. Kam zařadit Unii pro lidové hnutí (UMP)? Global Politics. Brno: SOCIETAS 2001, vol. 5, no. 2-3. ISSN 1213-7685. 2006.
  4. BAROŠ, Jiří. Marek Hrubec, ed.: Globální spravedlnost a demokracie (recenze). Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, vol. XIII, no. 3, s. 366-370. ISSN 1211-3247. 2006.
  5. BAROŠ, Jiří. Neúspěch budování státu v Africe. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, vol. XXX, no. 5, s. 36-38. ISSN 0543-7962. 2006.
  6. BAROŠ, Jiří. Philippe Braud : Violences politiques (recenze). Rexter - časopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu. Brno: Centrum strategických studií, vol. V, no. 2, s. 46-48. ISSN 1214-7737. 2006.
  7. BAROŠ, Jiří. Postoj francouzských politických stran k evropské integraci. Global Politics. Brno: SOCIETAS 2001, vol. 5, no. 4. ISSN 1213-7685. 2006.
  8. BAROŠ, Jiří. Proč je Afrika chudá ? Nastínění několika důležitých konceptů při hledání příčin chudoby Afriky. Global Politics. Brno: SOCIETAS 2001, vol. 5, no. 1. ISSN 1213-7685. 2006.
  9. BAROŠ, Jiří. Spor o původ a legitimitu kapitalismu. Distance: revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, občanské sdružení, vol. IX, no. 2, s. 30-39. ISSN 1212-7833. 2006.
  10. BAROŠ, Jiří. Teorie spravedlnosti na transnacionální úrovni. Politologický časopis. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, vol. XIII, no. 1, s. 99-116. ISSN 1211-3247. 2006.

  2005

  1. BAROŠ, Jiří. K základům koncepce spravedlivé polis u Platóna a Aristotela. Distance: revue pro kritické myšlení. Praha: Distance, občanské sdružení, vol. VIII, no. 3, s. 66-75. ISSN 1212-7833. 2005.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 4. 2024 12:34