Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HOMMEROVÁ, Dita, Kateřina BRUNCLÍKOVÁ, Tereza DVOŘÁKOVÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Marie HLADKÁ, Tomáš HIRT, Vladimír HYÁNEK, Petr KONEČNÝ, Markéta KOPECKÁ, Michaela KRECHOVSKÁ, Tereza ŠLEHOFEROVÁ, Jan TLUČHOŘ a Petr VOJTÍŠEK. Efektivní řízení neziskových organizací poskytujících sociální služby. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2020. 174 s. ISBN 978-80-261-0965-5.
 2. HLADKÁ, Marie. Interaktivní mapy neziskového sektoru. In „Česko s dobrovolnictvím počítá“ organizované v rámci projektu TAČR VŠP Jihlava ve spolupráci s HESTIA. 2020.
 3. BRUNCLÍKOVÁ, Kateřina, Pavlína HEJDUKOVÁ, Tomáš HIRT, Marie HLADKÁ, Dita HOMMEROVÁ, Vladimír HYÁNEK, Petr KONEČNÝ, Markéta KOPECKÁ, Petr KOPECKÝ, Michaela KRECHOVSKÁ, Tereza ŠLEHOFEROVÁ a Jan TLUČHOŘ. Metodika marketingového řízení. 2020.
 4. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Dominik DVOŘÁK, Vilém PAŘIL, Jakub PEJCAL, František SVOBODA, Vojtěch MÜLLNER, Róbert SPÁL a Petr FLAJŠINGR. Software pro automatickou transformaci a vizualizaci open dat veřejného sektoru v ČR. 2020.
 5. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. The role of non-profit organizations in the provision of social services in the Czech Republic. In Zdeněk Kresa. Opportunities and Threats to Current Management of Non-profit Organizations in Cross-border Comparision 2020. Chemnitz, Germany: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2020. s. 27-39. ISBN 978-3-86367-063-4.
 6. 2019

 7. HLADKÁ, Marie. Do government subsidies to NPOs reduce private philanthropy? In Philanthropy in the Spotlight? Resources, Reputation and Achievements. 9th International Research Conference of the European Research Network On Philanthropy, University of Basel, Switzerland. 2019.
 8. HLADKÁ, Marie. Mapy neziskového sektoru. In HUMANITAS 2019, VŠPJ Jihlava. 2019.
 9. 2018

 10. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Incentives and Charitable Donations: Analysis of the Crowding - out Hypothesis in the Czech Republic. In Lucie Sedmihradská. Proceedings of the 23rd International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2018. Prague: University of Economics, Prague, Oeconomia Publishing House, 2018. s. 32-39. ISBN 978-80-245-2283-8.
 11. 2017

 12. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Government Subsidies to Non-profit Organisations and its Impact on Private Donations: Regional and Subsector Models. Lex localis - Journal of Local Self-Government. 2017, roč. 15, č. 2, s. 283-301. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/15.2.281-299.
 13. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Model dárcovského chování v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. Praha: Vysoká škla ekonomická, 2017, roč. 2017, č. 2, s. 17-33. ISSN 0572-3043. doi:10.18267/j.aop.572.
 14. ŠPALEK, Jiří, Vladimír HYÁNEK, Laura FÓNADOVÁ, Marie HLADKÁ, Marie JAKUBCOVÁ, Tomáš KATRŇÁK, Markéta MATULOVÁ, Klára PLACIER a Zuzana PROUZOVÁ. Na penězích záleží. České neziskové organizace v 21. století. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 146 s. ISBN 978-80-210-8431-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8431-2017.
 15. HLADKÁ, Marie. Přežijí nevládní organizace rok 2020? Praha: Asociace nestátních neziskových organizací České republiky, 2017.
 16. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK, Kateřina RONOVSKÁ a Katarina STEHLÍKOVÁ. Research on Giving in Czech Republic. In Barry Hoolwerf and Theo Schuyt. Giving in Europe. The state of research on household donations, corporations, foundations and charity lotteries to charitable organisations in Europe. Amsterdam: An ERNOP publication, 2017. s. 68-81. ISBN 978-90-75458-86-2.
 17. HLADKÁ, Marie, Vladimír HYÁNEK a Jiří ŠPALEK. The Relationship between Public Subsidies and Unearned Revenues for Non-profit Organizations: Testing the Crowding-Out and Crowding-In Positions in the Czech Republic. Ekonomický časopis. Slovensko: SAP - Slovak Academic Press, 2017, roč. 65, č. 3, s. 263-281. ISSN 0013-3035.
 18. 2016

 19. HLADKÁ, Marie. Altruistický versus egoistický dárce: Interdisciplinární přístupy interpretující prosociální chování v procesu dárcovství. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 125-142. ISSN 1801-6057.
 20. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Explanation of the Donor Decision-making Process in the Czech Republic through a Combination of Influences of Individual Motives. European Financial and Accounting Journal. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016, roč. 2016, č. 1, s. 23-37. ISSN 1805-4846. doi:10.18267/j.efaj.151.
 21. HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing a Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. In Boris Strečanský and Marianna Török. Assessment of the Impact of the Percentage Tax Designations: Past, Present, Future. Vienna: ERSTE Foundation, 2016. s. 105-118. ISBN 978-3-902673-09-1.
 22. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Usefulness of Tax Assignation for the Czech Tax System: The Direction of Debates on Introducing. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research. Proceedings of the 20th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 122-130. ISBN 978-80-210-8082-9.
 23. 2015

 24. HLADKÁ, Marie. Incentives to our generosity. In Vankova, I. XI. ročník mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2015: Teoretické a praktické otázky veřejné ekonomiky a správy. Ostrava, Proceedings of the. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2015. s. 49-55. ISBN 978-80-248-3839-7.
 25. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating in the Czech Republic. In Interdisciplinary Research on Philanthropy: Connecting the Dots, 7th International Conference, European Research Network on Philanthropy, Paris. 2015.
 26. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Motives for Donating: What Inspires Our Decisions to Make a Donation to Non-profit Organisations? Národohospodářský obzor. Masarykova univerzita, 2015, roč. 2015, č. 4, s. 357-382. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0026.
 27. HLADKÁ, Marie a Vladimír HYÁNEK. Nonprofit Sector and Charity Financing: Mapping the Field. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, roč. 2015, č. 2, s. 39 - 49. ISSN 1805-9112.
 28. HLADKÁ, Marie. The Direction of Debates on Introducing Percentage Tax Designation Scheme in the Czech Republic. 2015. 22 s.
 29. HLADKÁ, Marie. Why do people give: Motives for charitable giving in the Czech Republic. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research: Proceedings of the 19th International Conference. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 394-401. ISBN 978-80-210-7532-0.
 30. 2013

 31. HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropic behaviour and motives. Acta univ.agric. et silvic. Mendel. Brun. Brno: MZLU, 2013, roč. 61, č. 4, s. 923-933. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201361040923.
 32. 2012

 33. HLADKÁ, Marie. How Can Economist Contribute to the Research of Charitable Giving? In Dagmar Špalková, Lenka Furová. Proceedings of the 16th international conference - Modern and current trends in the public sector research. 1st edition. Brno: Masaryk University, 2012. s. 201-209. ISBN 978-80-210-5822-4.
 34. 2011

 35. HLADKÁ, Marie. Dobrovolná práce jako latentní ekonomický zdroj neziskových organizací. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru III. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2011. s. 62 - 71, 9 s. ISBN 978-80-210-5385-4.
 36. HLADKÁ, Marie. Odkazy ze závěti jako vrcholný projev individuálního dárcovství. In Nové trendy - nové nápady 2011. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2011. 7 s. ISBN 978-80-87314-20-3.
 37. HLADKÁ, Marie. The role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011. 2. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS., 2011. 8 s. ISBN 978-80-904877-7-2.
 38. 2010

 39. HLADKÁ, Marie. Homo oeconomicus versus altruista: jak to vidí ekonomická teorie. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru II. 1. vydání. Brno: Katedra Veřejné ekonomie, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 92-101. ISBN 978-80-7399-907-0.
 40. HYÁNEK, Vladimír a Marie HLADKÁ. Philanthropy in the changing world: changing attitude to giving? In Ninth International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR), Istanbul, Turkey, July 7-10, 2010, 18 p. 2010.
 41. 2009

 42. HLADKÁ, Marie a Tereza ŠINKYŘÍKOVÁ. Dárcovství v očích veřejnosti. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2009. ISBN 978-80-904150-4-1.
 43. HLADKÁ, Marie. Fenomén filantropie: Postoje veřejnosti k dárcovství. In Veřejná ekonomika a správa 2009: Sborník abstraktů ze stejnojmenné mezinárodní konference. 1. vydání. Ostrava : VŠB-TUO, Ekonomická fakulta,, 2009. ISBN 978-80-248-2049-1.
 44. HLADKÁ, Marie. Participace neziskových organizací na tvorbě veřejných politik. In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 8 s. ISBN 978-80-7399-657-4.
 45. HLADKÁ, Marie. Philanthropy: Integral Part of the Economic as well as Social Theories. In European graduate school for social sciences, 14th - 17 th May, Telč. 2009.
 46. HLADKÁ, Marie. Přehled legislativy pro neziskové organizace 2009. Brno: Centrum pro výzkum neziskového sektoru, 2009. 24 s.
 47. HLADKÁ, Marie. Teoretické vymezení filantropie v kontextu dnešní společnosti. In Nové trendy - nové nápady 2009. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2009. s. 489-500, 11 s. ISBN 978-80-87314-04-3.
 48. HLADKÁ, Marie. What is the Czechs’ attitude to giving? In Giving & Volunteering Research Conference 2009, 9 July 2009, VU University Amsterdam. 2009.
 49. 2008

 50. PROUZOVÁ, Zuzana, Marie HLADKÁ, Martin KŘIVÁNEK, Ivan MALÝ, Miroslav POSPÍŠIL, Eliška PUDOVÁ a Vít ŠELEŠOVSKÝ. Efektivita služeb poskytovaných nestátními neziskovými organizacími v oblasti integrace cizinců. 1. vyd. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2008. 154 s. první.
 51. HLADKÁ, Marie. Efektivnost programového financování neziskových organizací. In Sborník příspěvků: Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků. 1. vyd. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2008. s. 681-690. ISBN 978-80-7248-504-8.
 52. HLADKÁ, Marie a Martin KŘIVÁNEK. Ekonomické výsledky vybraných právních forem neziskových organizací v roce 2005. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008. 28 s. Monografie. ISBN 978-80-904150-0-3.
 53. HLADKÁ, Marie. Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek. 1. vyd. Praha: Neziskovky.cz, 2008. 2 s. roč. XVI, č. 5. ISSN 1803-1420.
 54. HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Marie HLADKÁ. NPO & Government Relations in the Czech Republic. In The Third Sector and Sustainable Social Change: New Frontiers for Research; 8th International Conference of the International Society for Third Sector Research (ISTR) and 2nd European Conference of the EMES and ISTR. Barcelona, Spain, July 9-12, 2008. 2008.
 55. PROUZOVÁ, Zuzana a Marie HLADKÁ. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2007. 1. vyd. Praha: Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2008. 39 s. Rozbory financování NNO z veřejných rozpočtů.
 56. HLADKÁ, Marie. Transparentnost veřejných a soukromých organizací při provozování veřejných sbírek. In Nové trendy - nové nápady 2008. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2008. s. 1-15. ISBN 978-80-903914-7-5.
 57. HLADKÁ, Marie. Veřejné sbírky: jak je organizovat, čeho se vyvarovat a jak se bránit podvodníkům. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008. 16 s.
 58. HLADKÁ, Marie a Miroslav KONEČNÝ. Veřejné sbírky v ČR a možnosti jejich zneužití. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2008. 15 s.
 59. PROUZOVÁ, Zuzana a Marie HLADKÁ. Veřejné výdaje poskytnuté soukromým neziskovým organizacím v roce 2007 : data z Automatizovaného rozpočtového informačního systému. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008. 28 s. první. ISBN 978-80-904150-2-7.
 60. HLADKÁ, Marie. Význam dobrovolnictví jako specifického lidského zdroje. In Aktuální otázky sociální politiky 2008 - teorie a praxe. Pardubice: Univerzita Pardubice, fakulta Ekonomicko-správní, 2008. s. 20-27. ISBN 978-80-7395-134-4.
 61. HLADKÁ, Marie. Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2008. The U.S. Agency for International Development, 2008.
 62. 2007

 63. HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Dotace a dotační politika České republiky vůči nestátním neziskovým organizací. In HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 237-246. ISBN 978-80-210-4423-4.
 64. HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Komparace zdrojů dat o financování neziskových organizací v oblasti vzdělávání. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. 1. vyd. Brno: Tribun, 2007. s. 39-47. ISBN 978-80-7399-030-5.
 65. HLADKÁ, Marie. Konkurenceschopnost státu v oblasti vzdělávání. In Increasing competitiveness or Regional, National and International Markets Development - New Challenges. VŠB - Technical University of OstravaOst: VŠB - Technical University of Ostrava, 2007. s. 250-255. ISBN 978-80-248-1458-2.
 66. ŠKARABELOVÁ, Simona a Marie HLADKÁ. Nezisková organizace a její vymezení v roli daňového poplatníka. In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: UP, 2007. s. 134-142. Monografie. ISBN 978-80-244-1834-6.
 67. HLADKÁ, Marie. Neziskovky nemají k daním co říct. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: ICN, 2007, XV, č. 4, s. 8. ISSN 1213-404X.
 68. HLADKÁ, Marie. Neziskovky, vzdělávání a jejich financování. Grantis - Měsíčník pro neziskový sektor. Praha: ICN, 2007, XV, 7-8, s. 25-26. ISSN 1213-404X.
 69. HLADKÁ, Marie a Zuzana PROUZOVÁ. Podíl neziskových organizací ve veřejných rozpočtech. In Nové trendy - nové nápady 2007. New trends - new ideas 2007. 2. mezinárodní vědecká konference. Sborník abstraktů. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2007. s. 115-123. ISBN 978-80-903914-1-3.
 70. HLADKÁ, Marie. Veřejné služby ve vzdělávání. In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 153-177. ISBN 978-80-210-4423-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 12. 2022 07:31