Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Matěj MÁLEK a Jan MARTINEK. Digitální transformace čtení. Knihovní služby, prototypy, artefakty. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 251 s. ISBN 978-80-280-0345-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0345-2023.
  2. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Matěj MÁLEK a Jan MARTINEK. Digitální transformace čtení. Knihovní služby, prototypy, artefakty. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. ISBN 978-80-280-0345-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0345-2023.
  3. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Jan MARTINEK, Josef KOCUREK, Lukáš PORSCHE, Matěj MÁLEK a Vojtěch VOJTÍŠEK. Případová studie Beletrion: zpřístupňování webových knih čtenářům. Knihovna Plus. Praha: Národní knihovna ČR, 2023, roč. 2023, č. 1. ISSN 1801-5948.

  2022

  1. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Jitka BARTOŠOVÁ, Josef KOCUREK, Jan MARTINEK, Alexandra JAKABOVÁ, Daniela LUŇÁČKOVÁ, Matěj MÁLEK a Vojtěch VOJTÍŠEK. Digital social reading and web books: from instant to undistracted reading. In 14 th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2022.
  2. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. From LIS to DIS: Creating a bachelor program for information service designers. In Information interactions 2022. 2022. ISBN 978-80-8127-365-0.
  3. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Roberto CIBIN, Josef KOCUREK, Jan MARTINEK, Matěj MÁLEK, Vojtěch VOJTÍŠEK a Jitka BARTOŠOVÁ. From undistracted to instant reading and back: Prototyping a new digital library service. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2022, roč. 11, č. 3, s. 553-572. ISSN 2241-1925.
  4. BARTOŠOVÁ, Jitka, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Jáchym KUBÁČEK a Alexandra JAKABOVÁ. #HumansofUXn : Výsledky sčítání českých a slovenských UX profesionálů. 1. vyd. Brno: Flow, 2022. 169 s. Humans of UX II. ISBN 978-80-88123-31-6.
  5. VOJTÍŠEK, Vojtěch, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Gabriela GODIŠKOVÁ, Adéla WEIDISCHOVÁ, Lukáš PORSCHE a Jan MARTINEK. Metodika tvorby webových knih pro knihovny. 2022.
  6. VOJTÍŠEK, Vojtěch, Jan MARTINEK, Matěj MÁLEK, Josef KOCUREK, Lukáš PORSCHE, Gabriela GODIŠKOVÁ, Adéla WEIDISCHOVÁ a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Sbírka webových knih (next-booků) pro Městskou knihovnu v Praze. 2022.
  7. PORSCHE, Lukáš, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ a Jan MARTINEK. The potential of Google Analytics for tracking the reading behavior in web books. Digital Library Perspectives. Emerald Group Publishing, 2022, roč. 38, č. 4, s. 532-541. ISSN 2059-5816. doi:10.1108/DLP-03-2022-0021.
  8. KOCUREK, Josef, Matěj MÁLEK, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Jan MARTINEK, Kristína JEŽÍKOVÁ, Lukáš PORSCHE, Vojtěch VOJTÍŠEK a Gabriela GODIŠKOVÁ. Webový portál Beletrion. 2022.
  9. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Jan MARTINEK a Josef KOCUREK. Workshop : ověření návrhů, prezentace výsledků průzkumů a získání praktických dovedností v oblasti produkce webových knih. 2022.
  10. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavlína MAZÁČOVÁ, Petr ŠKYŘÍK a Michal ČERNÝ. Zapojení studentů do výzkumu: Výzkumná spolupráce studujících a knihoven na KISK MU. Čtenář: Měsíčník pro knihovny. 2022, roč. 74, č. 2, s. 48-49. ISSN 0011-2321.

  2021

  1. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Roman NOVOTNÝ, Tomáš ŠTEFEK, Aldo DE MOOR, Jiřina SVITÁKOVÁ, Eliška BARTOŠOVÁ, Petr ŠKYŘÍK, Barbora BUCHTOVÁ a Eva VÍCHOVÁ. Designing an incubator for social innovations in libraries : Learnings from the Research through Design approach. Interaction Design and Architecture (s). 2021, roč. 47, Winter 2020-21, s. 215-236. ISSN 1826-9745. doi:10.55612/s-5002-047-010.
  2. MARTINEK, Jan, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ a Stanislav ŠKOP. Informační systém pro podporu odstraňování bariér ve městě. 2021.
  3. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Beáta HOLÁ, Eliška BARTOŠOVÁ a Jáchym KUBÁČEK. Kdo jsou leadeři v českých knihovnách? Bulletin SKIP. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2021, roč. 30, č. 1, s. 1-10. ISSN 1213-5828.
  4. MARTINEK, Jan a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Nástroj pro konverzi next-booků z jiných formátů a do jiných formátů. Masarykova univerzita, 2021.
  5. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Jan MARTINEK a Stanislav ŠKOP. Navrhování digitální přístupnosti měst. In Osman, Robert. Geografie bariér : příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 123-155. ISBN 978-80-210-9909-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021.
  6. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Jáchym KUBÁČEK, David LACKO a Ondřej HUDEČEK. Prestiž, image, důvěryhodnost a komunitní role knihoven : průzkum postojů veřejnosti ke knihovnám. Knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2021, roč. 32, č. 2, s. 35-56. ISSN 1801-3252.
  7. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Eliška BARTOŠOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jiřina SVITÁKOVÁ, Tomáš ŠTEFEK a Eva VÍCHOVÁ. Stimulators and barriers towards social innovations in public libraries : Qualitative research study. Library & Information Science Research. 2021, roč. 43, č. 1, s. 1-8. ISSN 0740-8188. doi:10.1016/j.lisr.2020.101068.
  8. MARTINEK, Jan, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ a Stanislav ŠKOP. Tvorba sofwaru pro veřejnou správu. In Osman, Robert. Geografie bariér : příklady dobrých bezbariérových realizací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. s. 275-310. ISBN 978-80-210-9909-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9910-2021-8.
  9. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Roman NOVOTNÝ. Tvořte jako designéři : Sada 36 karet pro návrh a tvorbu skvělých služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 84 s. ISBN 978-80-210-8383-7.
  10. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Roman NOVOTNÝ. Tvořte jako designéři: Sada 36 karet pro návrh a tvorbu skvělých služeb. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 84 s. ISBN 978-80-210-8383-7.

  2020

  2019

  1. ŠTEFEK, Tomáš, Eliška BARTOŠOVÁ, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Eva VÍCHOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Barbora BUCHTOVÁ a Jiřina SVITÁKOVÁ. Inkubátor sociálních inovací. In Sociální inovace v knihovnách 2019. 2019.
  2. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Barbora BUCHTOVÁ, Eliška BARTOŠOVÁ, Tomáš ŠTEFEK, Barbora PŠENICOVÁ a Petra KUTÁLKOVÁ. Jak pracovat s mladými v knihovnách za využití metody HCD (Human Centred Design). 2019.
  3. BUCHTOVÁ, Barbora, Eliška BARTOŠOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Tomáš ŠTEFEK, Jiřina SVITÁKOVÁ a Eva VÍCHOVÁ. Libdesign pro sociální inovace. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2019.
  4. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Roman NOVOTNÝ, Eva VÍCHOVÁ a Eliška BARTOŠOVÁ. Supporting Social Innovations in Libraries in the Czech Republic: A Case Study of CIDES project. In QQML 2019: 1th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2019.
  5. VÍCHOVÁ, Eva, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ a Eliška BARTOŠOVÁ. Workshop : Knihovny, demokracie a občanství. 2019.

  2018

  1. BECH-PETERSEN, Sidsel, Helene BRUHN SCHVARTZMAN, Tomáš ŠTEFEK a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Designing the future : Design thinking for libraries. 2018.
  2. ŠERÝ, Ondřej, Robert OSMAN, Jakub TROJAN a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Geografický přístup ke strategicky budované bezbariérovosti na příkladu města Brna. In Geografie na v zostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. zjazd Českej geografickej společnosti, 5. – 7. 9. 2018, Bratislava. Zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
  3. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Markéta BOČKOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Koncept inkubátoru a akcelerátoru pro podporu sociálních inovací v knihovnách. Knihovna plus. Praha: Národní knihovna ČR, 2018, roč. 2018, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1801-5948.
  4. VÍCHOVÁ, Eva, Eliška BARTOŠOVÁ, Tomáš ŠTEFEK, Lucie KARMOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jiřina SVITÁKOVÁ, Kateřina HOŠKOVÁ a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Konference Sociální inovace v knihovnách 2018. 2018.
  5. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Projekt Sociální inovace v knihovnách. In Konference Sociální inovace v knihovnách 2018. 2018.

  2016

  1. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři : Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. ISBN 978-80-210-8358-5.
  2. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. ISBN 978-80-210-8359-2.
  3. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. 1. ISBN 978-80-210-8358-5.
  4. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Libdesign 2016 : Designové myšlení v knihovnách a jiných veřejných institucích. 2016.
  5. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as Designers : Case Studies on Improvement of Library Services. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. 1. ISBN 978-80-210-8360-8.
  6. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. ISBN 978-80-210-8361-5.
  7. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. ISBN 978-80-210-8360-8.
  8. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 128-138. ISSN 1804-2406.
  9. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Publikační chování a postoje k otevřenému přístupu mezi vědci a vědkyněmi v České republice. Knihovna : Knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, roč. 27, č. 2, s. 54-67. ISSN 1801-3252.
  10. CULÉN, Alma Leora, Andra A. GASPARINI, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ a Sumit PANDEY. When Designers are Non-designers: Open Endedness vs. Structure of Design Tools. In Katherine Blashki & Yingcai Xiao (ed.). NOVOTNÝ, Roman a Sumit PANDEY. Proceedings of the International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction 2016. Portugal: IADIS Press, 2016. s. 3-11, 230 s. ISBN 978-989-8533-52-4.
  11. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Josef KOCUREK, Petr KALÍŠEK a Marie ONDRÁŠKOVÁ. 100metod.cz. Masarykova univerzita, 2016.

  2015

  1. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Design Thinking as a Framework for User-Driven Innovation in Libraries: A Few Case Studies from Czech Libraries. In QQML 2015. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2015.
  2. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Lenka KUPKOVÁ. Jeden nápad, prosím. In MADE IN. Praha: Plastia, s.r.o., 2015. s. 4-5.
  3. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Jela STEINEROVÁ. Journal publishing models in the Czech Republic. Learned Publishing. W Sussex: Assoc Learned Professional Soc Publ, 2015, roč. 28, č. 4, s. 239-249. ISSN 0953-1513. doi:10.1087/20150403.
  4. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Libdesign 2015: Konference o lepších službách (nejen) v knihovnách. 2015.
  5. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Roman NOVOTNÝ, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Alena CHODOUNSKÁ a Martin HORÁK. Libdesign: 35 methods for better services. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2015.
  6. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Libdesign: 35 metod pro lepší služby. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2015.
  7. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Mapping of Open Access Journals in Czech Republic. In QQML 2015. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2015.

  2014

  1. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Trendy v akademickom publikovaní: situácia a postoje k open access. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2014. Dizartační práce.

  2012

  1. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Cesta za rozhraním knihovních služeb (zážitková ne-konference PARTSIP). 2012.
  2. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Connecting Theory, Research and Practice. In QQML 2012. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2012.
  3. BOUDA, Tomáš, Ladislava SUCHÁ a Eva VÍCHOVÁ. České e-knihy v českých knihovnách (konference PARTSIP). 2012.
  4. SUCHÁ, Ladislava, Adam HAZDRA, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Design služeb a inovace v knihovnách (seminář PARTSIP). 2012.
  5. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Martin LHOTÁK. Digitalizace a Open Access (seminář PARTSIP). 2012.
  6. SUCHÁ, Ladislava a Gabriela ŠIMKOVÁ. Dotazníková šetření v knihovnách: současná situace a výhledy do budoucna. In Knihovny současnosti 2012. Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v Pardubicích. Ostrava: SDRUK, 2012.
  7. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Ondřej FABIÁN. Elektronické informační zdroje a nadstavbové nástroje (seminář PARTSIP). 2012.
  8. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Informační mediátor 2011: management, marketing a inovace v knihovnách. 2012.
  9. SUCHÁ, Ladislava, Libor FRIEDEL, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Informační služby v evropském kontextu (seminář PARTSIP). 2012.
  10. SUCHÁ, Ladislava a Tomáš BOUDA. Konference PARTSIP: Nové trendy spolupráce. 2012.
  11. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Library Marketing Tuesday 2011. 2012.
  12. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Library Marketing Tuesday 2012. 2012.
  13. SUCHÁ, Ladislava, Olga BIERNÁTOVÁ, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Marketing pro knihovny (seminář PARTSIP). 2012.
  14. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Zdeněk MOLNÁR. Metody a techniky competitive intelligence (seminář PARTSIP). 2012.
  15. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Metody a techniky pro spolupráci. 2012.
  16. SUCHÁ, Ladislava. Nová média v kontextu vědeckého publikování. ITlib. Informačné technológie a knižnice. Centrum vedecko-technických informácií, 2012, roč. 2011, č. 4, s. nestránkováno, 4 s. ISSN 1336-0779.
  17. SUCHÁ, Ladislava a Tomáš BOUDA. Open access a Creative Commons (seminář PARTSIP). 2012.
  18. SUCHÁ, Ladislava a Jan ZIKUŠKA. PARTSIP A NAKLIV: propojujeme informační profesionály. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 1804-2406.
  19. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Alex RÖHRICH. Prezentační a komunikační dovednosti (seminář PARTSIP). 2012.
  20. SUCHÁ, Ladislava. ProInflow: Časopis pro informační vědy. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2012, roč. 2012, č. 1, s. nestránkováno, 4 s. ISSN 0862-1985.
  21. SUCHÁ, Ladislava, Eva VÍCHOVÁ, Tomáš BOUDA a Jiří KRÁTKÝ. Projektový management: dvoudenní zážitkový seminář. 2012.
  22. SUCHÁ, Ladislava, Adam HAZDRA, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Řízení inovací (seminář PARTSIP). 2012.
  23. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne? (workshop PARTSIP). 2012.
  24. SUCHÁ, Ladislava, Eva VÍCHOVÁ, Tomáš BOUDA a Marek ŠEDIVÝ. Strategický management (seminář PARTSIP). 2012.
  25. SUCHÁ, Ladislava, Eva VÍCHOVÁ a Tomáš BOUDA. Strategie a marketing pro knihovny (seminář PARTSIP). 2012.
  26. SUCHÁ, Ladislava, Daniel FRANC, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Technologie a znalostní komunity (seminář PARTSIP). 2012.
  27. SUCHÁ, Ladislava. Uživatelské výzkumy v knihovnách z pohledu designu služeb: 5+3 metody, které možná (ne)znáte. In Knihovny současnosti 2012. Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v Pardubicích. Ostrava: SDRUK, 2012.
  28. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Helena LIPKOVÁ. Využití e-learningu pro výuku projektového managementu (seminář PARTSIP). 2012.

  2011

  1. SUCHÁ, Ladislava. Časopisy s otevřeným přístupem v České republice a na Slovensku: zmapování situace. In Steinerová, Jela. Information Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference. Bratislava, 2011. s. 229-240. ISBN 978-80-223-3087-9.
  2. SUCHÁ, Ladislava. Open Access v České republice: doposud neprobádané pole? ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3, č. 1, s. 135-277. ISSN 1804-2406.
  3. SUCHÁ, Ladislava. The emerging models of scholarly publishing. In Information ecology and libraries : proceedings of the international conference. 2011. ISBN 978-80-223-3087-9.

  2010

  1. SUCHÁ, Ladislava. Měření spokojenosti online: Sběr a administrace online dotazníků. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2010. ISBN 978-80-86249-59-9.

  2009

  1. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. šéfredaktorka. 2009. ISSN 1804-2406.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 2. 2024 16:41