Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. ŠTEFEK, Tomáš, Eliška BARTOŠOVÁ, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Eva VÍCHOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Barbora BUCHTOVÁ a Jiřina SVITÁKOVÁ. Inkubátor sociálních inovací. In Sociální inovace v knihovnách 2019. 2019.
 2. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Barbora BUCHTOVÁ, Eliška BARTOŠOVÁ, Tomáš ŠTEFEK, Barbora PŠENICOVÁ a Petra KUTÁLKOVÁ. Jak pracovat s mladými v knihovnách za využití metody HCD (Human Centred Design). 2019.
 3. BUCHTOVÁ, Barbora, Eliška BARTOŠOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Tomáš ŠTEFEK, Jiřina SVITÁKOVÁ a Eva VÍCHOVÁ. Libdesign pro sociální inovace. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2019.
 4. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Roman NOVOTNÝ, Eva VÍCHOVÁ a Eliška BARTOŠOVÁ. Supporting Social Innovations in Libraries in the Czech Republic: A Case Study of CIDES project. In QQML 2019: 1th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2019.
 5. VÍCHOVÁ, Eva, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ a Eliška BARTOŠOVÁ. Workshop : Knihovny, demokracie a občanství. 2019.
 6. 2018

 7. BECH-PETERSEN, Sidsel, Helene BRUHN SCHVARTZMAN, Tomáš ŠTEFEK a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Designing the future : Design thinking for libraries. 2018.
 8. ŠERÝ, Ondřej, Robert OSMAN, Jakub TROJAN a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Geografický přístup ke strategicky budované bezbariérovosti na příkladu města Brna. In Geografie na v zostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. zjazd Českej geografickej společnosti, 5. – 7. 9. 2018, Bratislava. Zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 9. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Markéta BOČKOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Koncept inkubátoru a akcelerátoru pro podporu sociálních inovací v knihovnách. Knihovna plus, Praha: Národní knihovna ČR, 2018, roč. 2018, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 1801-5948.
 10. VÍCHOVÁ, Eva, Eliška BARTOŠOVÁ, Tomáš ŠTEFEK, Lucie KARMOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jiřina SVITÁKOVÁ, Kateřina HOŠKOVÁ a Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ. Konference Sociální inovace v knihovnách 2018. 2018.
 11. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Projekt Sociální inovace v knihovnách. In Konference Sociální inovace v knihovnách 2018. 2018.
 12. 2016

 13. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři : Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. ISBN 978-80-210-8358-5.
 14. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. ISBN 978-80-210-8359-2.
 15. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Knihovníci jako designéři. Případové studie o zlepšování služeb v knihovnách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 83 s. 1. ISBN 978-80-210-8358-5.
 16. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Libdesign 2016 : Designové myšlení v knihovnách a jiných veřejných institucích. 2016.
 17. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as Designers : Case Studies on Improvement of Library Services. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. 1. ISBN 978-80-210-8360-8.
 18. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. ISBN 978-80-210-8361-5.
 19. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ, Jan DELONG, Alma Leora CULÉN a Andrea GASPARINI. Librarians as designers. Case studies on the improvement of library services. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 85 s. ISBN 978-80-210-8360-8.
 20. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Na důkazech založené knihovnictví, akční výzkum a designové myšlení jako teoreticko-metodologické rámce pro informační studia a knihovnictví. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 128-138. ISSN 1804-2406.
 21. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Publikační chování a postoje k otevřenému přístupu mezi vědci a vědkyněmi v České republice. Knihovna : Knihovnická revue, Praha: Národní knihovna ČR, 2016, roč. 27, č. 2, s. 54-67. ISSN 1801-3252.
 22. CULÉN, Alma Leora, Andra A. GASPARINI, Ladislava ZBIEJCZUK SUCHÁ, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Roman NOVOTNÝ a Sumit PANDEY. When Designers are Non-designers: Open Endedness vs. Structure of Design Tools. In Katherine Blashki & Yingcai Xiao (ed.). NOVOTNÝ, Roman a Sumit PANDEY. Proceedings of the International Conference on Interfaces and Human Computer Interaction 2016. Portugal: IADIS Press, 2016. s. 3-11, 230 s. ISBN 978-989-8533-52-4.
 23. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Josef KOCUREK, Petr KALÍŠEK a Marie ONDRÁŠKOVÁ. 100metod.cz. : Masarykova univerzita, 2016.
 24. 2015

 25. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Design Thinking as a Framework for User-Driven Innovation in Libraries: A Few Case Studies from Czech Libraries. In QQML 2015. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2015.
 26. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Lenka KUPKOVÁ. Jeden nápad, prosím. In MADE IN. Praha: Plastia, s.r.o., 2015. s. 4-5.
 27. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava a Jela STEINEROVÁ. Journal publishing models in the Czech Republic. Learned Publishing, W Sussex: Assoc Learned Professional Soc Publ, 2015, roč. 28, č. 4, s. 239-249. ISSN 0953-1513. doi:10.1087/20150403.
 28. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Libdesign 2015: Konference o lepších službách (nejen) v knihovnách. 2015.
 29. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Roman NOVOTNÝ, Pavla MINAŘÍKOVÁ, Gabriela ŠIMKOVÁ, Alena CHODOUNSKÁ a Martin HORÁK. Libdesign: 35 methods for better services. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2015.
 30. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Libdesign: 35 metod pro lepší služby. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, 2015.
 31. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Mapping of Open Access Journals in Czech Republic. In QQML 2015. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2015.
 32. 2014

 33. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Trendy v akademickom publikovaní: situácia a postoje k open access. Bratislava: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, 2014. Dizartační práce.
 34. 2012

 35. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Cesta za rozhraním knihovních služeb (zážitková ne-konference PARTSIP). 2012.
 36. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. Connecting Theory, Research and Practice. In QQML 2012. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2012.
 37. BOUDA, Tomáš, Ladislava SUCHÁ a Eva VÍCHOVÁ. České e-knihy v českých knihovnách (konference PARTSIP). 2012.
 38. SUCHÁ, Ladislava, Adam HAZDRA, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Design služeb a inovace v knihovnách (seminář PARTSIP). 2012.
 39. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Martin LHOTÁK. Digitalizace a Open Access (seminář PARTSIP). 2012.
 40. SUCHÁ, Ladislava a Gabriela ŠIMKOVÁ. Dotazníková šetření v knihovnách: současná situace a výhledy do budoucna. In Knihovny současnosti 2012. Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v Pardubicích. Ostrava: SDRUK, 2012.
 41. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Ondřej FABIÁN. Elektronické informační zdroje a nadstavbové nástroje (seminář PARTSIP). 2012.
 42. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Informační mediátor 2011: management, marketing a inovace v knihovnách. 2012.
 43. SUCHÁ, Ladislava, Libor FRIEDEL, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Informační služby v evropském kontextu (seminář PARTSIP). 2012.
 44. SUCHÁ, Ladislava a Tomáš BOUDA. Konference PARTSIP: Nové trendy spolupráce. 2012.
 45. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Library Marketing Tuesday 2011. 2012.
 46. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Library Marketing Tuesday 2012. 2012.
 47. SUCHÁ, Ladislava, Olga BIERNÁTOVÁ, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Marketing pro knihovny (seminář PARTSIP). 2012.
 48. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Zdeněk MOLNÁR. Metody a techniky competitive intelligence (seminář PARTSIP). 2012.
 49. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Metody a techniky pro spolupráci. 2012.
 50. SUCHÁ, Ladislava. Nová média v kontextu vědeckého publikování. ITlib. Informačné technológie a knižnice, Centrum vedecko-technických informácií, 2012, roč. 2011, č. 4, s. nestránkováno. ISSN 1336-0779.
 51. SUCHÁ, Ladislava a Tomáš BOUDA. Open access a Creative Commons (seminář PARTSIP). 2012.
 52. SUCHÁ, Ladislava a Jan ZIKUŠKA. PARTSIP A NAKLIV: propojujeme informační profesionály. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 1-2. ISSN 1804-2406.
 53. SUCHÁ, Ladislava, Gabriela ŠIMKOVÁ a Zuzana VRBOVÁ. Praktické školení "Výzkumy v knihovnách". 2012.
 54. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA, Eva VÍCHOVÁ a Alex RÖHRICH. Prezentační a komunikační dovednosti (seminář PARTSIP). 2012.
 55. SUCHÁ, Ladislava. ProInflow: Časopis pro informační vědy. Duha, Brno: Moravská zemská knihovna, 2012, roč. 2012, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 0862-1985.
 56. SUCHÁ, Ladislava, Eva VÍCHOVÁ, Tomáš BOUDA a Jiří KRÁTKÝ. Projektový management: dvoudenní zážitkový seminář. 2012.
 57. SUCHÁ, Ladislava, Adam HAZDRA, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Řízení inovací (seminář PARTSIP). 2012.
 58. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Sociální sítě v akademických knihovnách: ano či ne? (workshop PARTSIP). 2012.
 59. SUCHÁ, Ladislava, Eva VÍCHOVÁ, Tomáš BOUDA a Marek ŠEDIVÝ. Strategický management (seminář PARTSIP). 2012.
 60. SUCHÁ, Ladislava, Eva VÍCHOVÁ a Tomáš BOUDA. Strategie a marketing pro knihovny (seminář PARTSIP). 2012.
 61. SUCHÁ, Ladislava, Daniel FRANC, Tomáš BOUDA a Eva VÍCHOVÁ. Technologie a znalostní komunity (seminář PARTSIP). 2012.
 62. SUCHÁ, Ladislava. Uživatelské výzkumy v knihovnách z pohledu designu služeb: 5+3 metody, které možná (ne)znáte. In Knihovny současnosti 2012. Sborník z 20. konference, konané ve dnech 11.-13. září 2012 v Pardubicích. Ostrava: SDRUK, 2012.
 63. SUCHÁ, Ladislava, Tomáš BOUDA a Helena LIPKOVÁ. Využití e-learningu pro výuku projektového managementu (seminář PARTSIP). 2012.
 64. 2011

 65. SUCHÁ, Ladislava. Časopisy s otevřeným přístupem v České republice a na Slovensku: zmapování situace. In Steinerová, Jela. Information Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference. Bratislava, 2011. s. 229-240, 12 s. ISBN 978-80-223-3087-9.
 66. SUCHÁ, Ladislava. Open Access v České republice: doposud neprobádané pole? ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3, č. 1, s. 135-277. ISSN 1804-2406.
 67. SUCHÁ, Ladislava. The emerging models of scholarly publishing. In Information ecology and libraries : proceedings of the international conference. 2011. ISBN 978-80-223-3087-9.
 68. 2010

 69. SUCHÁ, Ladislava. Měření spokojenosti online: Sběr a administrace online dotazníků. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2010. ISBN 978-80-86249-59-9.
 70. 2009

 71. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava. šéfredaktorka. 2009. ISSN 1804-2406.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2020 23:52