Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Členka redakční rady časopisu Speciální pedagogika. 2023.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Panelová diskuse v rámci konference DOVYKO pořádané Psychologickým ústavem AV ČR. In Konference pořádaná Psychologickým ústavem AV ČR: Diagnostika jazykového vývoje v češtině: nástroje a zkušenosti. 2023.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Recenzní činnost pro časopis Československá psychologie. 2023. ISSN 0009-062X.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Recenzní činnosti pro časopis Listy klinické logopedie (2023). 2023. ISSN 2570-6179.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vyžádaná přednáška " Dítě s opožděním ve vývoji řeči a jazykových schopností – zkušenosti z praxe". In Konference pořádaná AV ČR: Diagnostika jazykového vývoje v češtině: nástroje a zkušenosti. 2023.
  6. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Zpravodaj, hodnotitel a člen oborových panelů TAČR. TAČR, 2023 - 2024.

  2022

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Členství v oborovém panelu TAČR. 2022 - 2023.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Recenze knihy: VÝVOJOVÁ DYSFÁZIE. PRŮVODCE PRO RODIČE A DALŠÍ ZÁJEMCE O TUTO PROBLEMATIKU. Listy klinické logopedie. 2022, roč. 6, č. 1, s. 76-77. ISSN 2570-6179.
  3. LASOTOVÁ, Naděžda, Eva VLČKOVÁ, Jan KOLČAVA, Monika SVOBODOVÁ, Jan KOČICA, Adam BETÍK, Marcela DUBOVÁ, Lucienne MICHNÁČOVÁ, Denisa NĚMCOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Screeningové metody dysfagie u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou a roztroušenou sklerózou. In XXIX. konference Asociace klinických logopedů ČR. 21.-22.10. 2022. Sborník. 2022. ISBN 978-80-903312-6-6.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona a Filip SMOLÍK. Stručný dotazník dětského slovníku SSDS 16-42: Představení screeningového diagnostického nástroje pro včasné odhalení dětí s opožděním ve vývoji jazykových schopností. Listy klinické logopedie. 2022, roč. 6, č. 2, s. 50-55, 5 s. ISSN 2570-6179. doi:10.36833/lkl.2022.009.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Zpravodaj, hodnotitel a člen oborových panelů TAČR. TAČR, 2022 - 2024.

  2021

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Členství v oborovém panelu TAČR. 2021 - 2021.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Postupy pro stimulaci vývoje řeči a jazykových schopností - jaká je role rodičů? Pediatrie pro praxi. Olomouc, 2021, roč. 22, č. 6, s. 387-389. ISSN 1213-0494.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Recenzní činnost pro časopis Listy klinické logopedie. 2021.
  4. SMOLÍK, Filip a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Validity of the SDDS: A 40-item vocabulary screening tool for 18- to 42-month olds in Czech. JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS. NEW YORK: ELSEVIER SCIENCE INC, 2021, roč. 93, SEP-OCT 2021, s. 1-11. ISSN 0021-9924. doi:10.1016/j.jcomdis.2021.106146.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Význam knihy při rozvoji řeči a jazykových schopností v raném věku. MaMiTa. FTN Vídeňská 800, Praha: Laktační liga z.s., 2021, XX, č. 78, s. 15-18.

  2020

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Členství v oborovém panelu TAČR. TAČR, 2020 - 2021.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Eva Zezulková, Kateřina Janků, Yveta Odstrčilíková: Učitelé versus inkluzivní vzdělávání. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2020. 111s. 2020.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Kojení jako významný prediktor vzájemné komunikace máma-dítě. In Odborná konference pořádaná Českou neonatologickou společností ČLS J. E. Purkyně a Národním laktačním centrem. 2020.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Metodika práce s třídním kolektivem v inkluzivní třídě se zaměřením na žáky se sluchovým postižením. Metodická příručka. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 303 s. ISBN 978-80-210-6643-4.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Oponent disertačních prací na Univerzitě Palackého v Olomouci: Komise pro rigorózní a doktorské řízení,. 2020 - 2021.
  6. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Péče o předčasně narozené dítě z pohledu logopeda. In Odborná konference pořádaná Českou neonatologickou společností ČLS J. E. Purkyně a Národním laktačním centrem. 2020.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Recenzní činnost pro časopis Listy klinické logopedie. 2020.
  8. SMOLÍK, Filip a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Screening poruch jazykového vývoje v raném věku: přehled a představení dotazníku SDDS. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2020, roč. 75, č. 8, s. 484-489. ISSN 0069-2328.
  9. FIALOVÁ, Ilona, Barbora BAZALOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Iveta BOGNEROVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Kateřina HEISLEROVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Ivana JŮZOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana PACLTOVÁ, Pavlína PETROUŠKOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Sandra SZEWCZYKOVÁ, Michaela ŠEDÁ, Kateřina VESELÁ, Věra VOJTOVÁ, Ester WERNEROVÁ a Barbora ZAIFERTOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice – zkušenosti z inkluze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 257 s. Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob (22). ISBN 978-80-280-0229-9.
  10. FIALOVÁ, Ilona, Barbora BAZALOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Iveta BOGNEROVÁ, Dana DLOUHÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Kateřina HEISLEROVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Ivana JŮZOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana PACLTOVÁ, Pavlína PETROUŠKOVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Evžen ŘEHULKA, Sandra SZEWCZYKOVÁ, Michaela ŠEDÁ, Kateřina VESELÁ, Věra VOJTOVÁ, Ester WERNEROVÁ a Barbora ZAIFERTOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice – zkušenosti z inkluze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 257 s. ISBN 978-80-280-0229-9.

  2019

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Aktivní účast v panelové diskusi na téma "Přínos mezioborové spolupráce pro stát". In Mezinárodní workshop "Na společné cestě" pořádaný střediskem rané péče Educo Zlín. Místem konání akce byla Univerzita T. Bati ve Zlíně. 2019.
  2. OLBERTOVÁ, Markéta a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Konference s mezinárodní účastí „Montessori školství u nás a v zahraničí“. 2019.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Od rozštěpu k úsměvu - výstava fotografií Lenky Hatašové. 2019.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Oponent disertačních prací na UK PedF Praha: Komise pro rigorózní a doktorské řízení, 2019. 2019 - 2020.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Podpora komunikační schopnosti u předčasně narozených dětí. In Odborná konference pořádaná Českou neonatologickou společností ČLS J. E. Purkyně a Národním laktačním centrem. 2019. doi:.
  6. NAJVAROVÁ, Veronika, Jiří HAVEL a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání - metodika k aktivitám pro vzdělávací modul Čtenářská pregramotnost. 2019. 226 s.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Příjem potravy u nedonošených dětí. In Výživa kojenců a malých dětí - Konference pořádaná Českou neonatologickou společností J.E.Purkyně a Národním laktačním centrem. 2019.
  8. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 250 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
  9. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Barbora CHLEBORADOVÁ, Veronika JÁNSKÁ, Petr KACHLÍK, Petr KOPEČNÝ, Michaela KRISTLOVÁ, Štěpánka LAUKOVÁ, Martina MALENOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Jiří MARTINEC, Jarmila MÁTLOVÁ, Eva MATULOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Kristýna PIPALOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Dita ŠIMÁČKOVÁ, Dagmar TRCHALÍKOVÁ, Mária VINDIŠOVÁ, Věra VOJTOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Tady jsme! Kazuistické studie ve speciální pedagogice - speciální pedagog a jeho role. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 258 s. ISBN 978-80-210-9562-5.
  10. OLBERTOVÁ, Markéta a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Uspořádání workshopu "Prožití matematiky, geometrie, smyslové oblasti a jazyka Montessori na vlastní kůži...". 2019.
  11. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vyžádaná přednáška "Specifický význam kojení u dětí s orofaciálním rozštěpem". In Odborná konference Kojení a laktace pořádaná Českou neonatologickou společností ČLS J.E. Purkyně a Národním laktačním centrem. 2019.
  12. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vyžádaná přednáška "Význam včasné intervence a mezioborové spolupráce u dětí s opožděním ve vývoji řeči a jazykových schopností". In Mezinárodní workshop "Na společné cestě" pořádaný střediskem rané péče Educo Zlín. Místem konání akce byla Univerzita T. Bati ve Zlíně. 2019.

  2018

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Děti s identifikovatelným a potenciálně identifikovatelným rizikem ve vývoji komunikačních schopností. In Celostátní odborná konference dětských sester - Co ohrožuje naše děti; NCO NZO Brno. 2018.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Intervence u dítěte s opožděným vývojem řeči - možnosti včasné diagnostiky. In Celostátní odborná konference dětských sester pořádaná Českou asociací sester - pediatrická sekce. 2018.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Intervence u dítěte s opožděným vývojem řeči - možnosti včasné stimulace. In Celostátní odborná konference dětských sester pořádaná Českou asociací sester - pediatrická sekce. 2018.
  4. NAJVAROVÁ, Veronika, Veronika LAUFKOVÁ, Jiří HAVEL a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Motivation to read in preschool classroom. In OMEP. 2018.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Raná logopedická intervence u dětí s perinatálními riziky. In Celostátní odborná konference dětských sester pořádaná Českou asociací sester - pediatrická sekce; NCO NZO Brno. 2018.
  6. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vývoj řeči a jazykových schopností - důležité mezníky. In Celostátní odborná konference dětských sester pořádaná Českou asociací sester - pediatrická sekce; NCO NZO Brno. 2018.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vyžádaná přednáška "Zkrácená podjazyková uzdička - překážka v kojení ano, či ne? ". In Odborná konference Kojení a laktace pořádaná k oslavám Světového a Českého týdne kojení, . výročí BFHI iniciativy v ČR a 20. výročí Laktační ligy. 2018.

  2017

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Aspekty diagnostiky jazykového vývoje u dětí v raném věku. In Zezulková, E. a kol. Vybrané otázky logopedické teorie a praxe. první. Ostravská univerzitza v Ostravě: Ostravská univerzita v Ostravě, 2017. s. 7-21. Vybrané otázky logopedické teorie a praxe (1). ISBN 978-80-7464-961-5.
  2. KOPEČNÝ, Petr, Barbora CHLEBORADOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnance. 2017.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona a Gabriela BERÁNKOVÁ. Dítě s Moebiovým syndromem z pohledu logopeda. Speciální pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2017, roč. 27, č. 2, s. 155-167. ISSN 1211-2720.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Dítě s opožděním ve vývoji řeči – čekat do třetího roku, nebo zahájit péči v raném věku? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2017, roč. 18, č. 2, s. 114-116. ISSN 1213-0494.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona a Lenka KOMÁRKOVÁ. Informační a komunikační technologie v předškolním vzdělávání. Media4u magazine. 2017, roč. 14, č. 3, s. 16-21. ISSN 1214-9187.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 2., uprav. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3.
  8. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3.
  9. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Interdisciplinární přístup v rané logopedické intervenci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 262 s. ISBN 978-80-210-8659-3.
  10. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Intervence u nedonošených novorozenců z pohledu logopeda. Význam pro vývoj řeči. In Konference pořádaná v rámci Dne vývojové péče a otevření jednotky intermediární péče, Nemocnice Havlíčkův Brod. 2017.
  11. KOPEČNÝ, Petr, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Sprachtherapeutische Intervention in der Tschechischen Republik / L‘intervention logopédique en République tchèque. 2017.
  12. KOPEČNÝ, Petr, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Sprachtherapeutische Intervention vom Frühalter bis Erwachsenensein in der Tschechischen Republik / L‘intervention logopédique de la petite enfance à l‘âge adulte en République tchèque. In 10. Schweizer Heilpädagogik-Kongress „Die Bedeutung der Neurowissenschaften für die Heil- und Sonderpädagogik“. 2017.
  13. SMOLÍK, Filip a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Stručný dotazník dětského slovníku : vývoj a normy nástroje pro screening vývoje jazyka v raném věku. Československá psychologie. Praha: ACADEMIA, Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.,, 2017, roč. 61, č. 5, s. 460-473. ISSN 0009-062X.
  14. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. první. Brno: MU, 2017. 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  15. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  16. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Support Measures for Students with Special Education Needs in Mainstream Schools in the Czech Republic and Abroad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 198 s. ISBN 978-80-210-8504-6.
  17. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vliv kojení na orofaciální komplex z pohledu logopeda. In Konference pořádaná Českou neonatologickou společností a Laktační ligou. 2017.
  18. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona a Martina KRAJČIOVÁ. Využití iPad aplikace při rozvoji komunikačních schopností u žáků s Downovým syndromem. Media4u magazine. 2017, roč. 14, č. 2, s. 38-43. ISSN 1214-9187.
  19. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. první. Brno: MU, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
  20. HORÁKOVÁ, Radka, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Jana BLÁHOVÁ, Bronislava BUBENÍČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Barbora KULIHOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATEJIČKOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Jana SEDLÁČKOVÁ, Milada TAICHOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN, Jan VROŽINA, Dana ZÁMEČNÍKOVÁ a Barbora CHLEBORADOVÁ. Vzdělávání a podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivním prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 311 s. ISBN 978-80-210-8915-0.
  21. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Zkušenosti pediatrů s poskytováním péče u dětí s deficity ve vývoji řeči a jazykových schopností - pohledy z praxe. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2017, roč. 18, č. 4, s. 232-234. ISSN 1213-0494.

  2016

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Cena děkana za významný tvůrčí čin (zaměstnanci). 2016.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Child with deficits in development of speech and language skills from the perspective of preschool teachers. In Johann Pehofer. Ph Publico. Impulse aus wissenschaft, forschung und pädagogischer praxis 11. 1. vyd. Eisenstadt: Pedagogische Hochschule Burgenland, 2016. s. 81-87. ISBN 978-3-85253-561-6.
  3. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  4. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina TRNKOVÁ a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 2., upravené vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 270 s. ISBN 978-80-210-8140-6.
  5. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7.
  6. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Petr KOPEČNÝ. Options in speech therapy intervention from an early age to adulthood. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 187 s. ISBN 978-80-210-8411-7.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Orální reflexy u předčasně narozených dětí. In Konference s mezinárodní účastí Medela. 2016.
  8. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: MU, 2016. 384 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
  9. BOČKOVÁ, Barbora, Marie VÍTKOVÁ, Monika AUGUSTINOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Dana BUČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Adéla ĎÁSKOVÁ, Lenka DOLEŽALOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Helena GAJDOŠÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Miroslava HYNŠTOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Barbora ILGNEROVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Petr KOPEČNÝ, Eva MINÁŘOVÁ, Dana NOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Zuzana PAŽITNÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Petra RÖDEROVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Kristina ŠIMEČKOVÁ, Petra ŠEVČÍKOVÁ, Veronika UHROVÁ, Jan VIKTORIN a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu inkluzivního vzdělávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 338 s. ISBN 978-80-210-8508-4.
  10. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Raná logopedická intervence u dětí s perinatálními riziky. Špeciálny pedagóg : časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2016, roč. 5/2016, č. 2, s. 47-58. ISSN 1338-6670.
  11. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Role logopeda v rámci komplexní péče u dětí s perinatálními riziky. In Konference s mezinárodní účastí Medela. 2016.

  2015

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Das Kind in der Risiko der Sprachentwicklung. In Přednášková činnost v rámci programu Erasmus, Ludvig Maximilians-Univerzistät München, 2015. 2015.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Förderung der kommunikativen Kompetenzen von Kindern des vorschulischen Alters. In Přednášková činnost v rámci programu Erasmus, 2015. 2015.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Frühe sprachtherapeutische Intervention in der Tschechischen Republik. In Přednášková činnost v rámci programu Erasmus, 2015. 2015.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Frühzeitige Identifikation der Kinder mit verzögerter Sprachentwicklung in der Tschechischen Republik. In Přednášková činnost v rámci programu Erasmus, Ludvig Maximilians-Univerzistät München, 2015. 2015.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  6. BARTOŇOVÁ, Miroslava, Marie VÍTKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HLOUŠKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Ivona JEDLIČKOVÁ, Geraldina PALOVČÍKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Bohumíra LAZAROVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Karel PANČOCHA, Jarmila PIPEKOVÁ, Milan POL, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Evžen ŘEHULKA, Lenka SLEPIČKOVÁ, Ivo ŠLAPÁK, Kateřina TRNKOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 363 s. ISBN 978-80-210-8093-5.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikační schopnost u žáků s poruchami učení. In Vyžádaná přednáška - Univerzita Komenského, Bratislava. 2015.
  8. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice. Teorie, výzkum, terapie. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0.
  9. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice Teorie, výzkum, terapie. 1. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0.
  10. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  11. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  12. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Marie VÍTKOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Daniela ĎÁSKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Tinatin CHITORELIDZE, Lenka GAJZLEROVÁ, Kateřina GRUBEROVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Godwin Jude Uchenna IROKABA, Nora JÁGEROVÁ, Kristýna KEHAROVÁ, Petr KOPEČNÝ, Ivana MÁROVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Jarmila PIPEKOVÁ, Petra PISKOVÁ, Lucia PLEVOVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka SLEPIČKOVÁ, Kateřina ŠIMČÍKOVÁ, Helena VAĎUROVÁ a Pavlína WINKLEROVÁ. Současné trendy v inkluzivním vzdělávání se zaměřením na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR a v zahraničí – teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 367 s. ISBN 978-80-210-8098-0.
  13. SMOLÍK, Filip a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Vývoj testu opakování vět pro diagnostiku dětského jazyka. In Konference Psychologická diagnostika Brno Fakulta sociálních studií Brno. 2015.

  2014

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Aktuální otázky z oblasti lexika u dětí před zahájením školní docházky. In Jiřina Klenková et al. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské aspeciálněpedagogické souvislosti. Inclusion of Pupils with Disordered Communication Ability and with Hearning Impairment. Psychological, Medicial and Special Educational Context. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 59-70. ISBN 978-80-210-7487-3.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Dítě s rizikem opožděného vývoje řeči. In Pediatrie pro praxi-Kongres pediatrů Hradec Králové. 2014.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Dítě s rizikem opožděného vývoje řeči - jak nastolit symbiózu. In Pediatrie pro praxi - Kongres pediatrů Ostrava. 2014.
  4. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
  5. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ, Lenka HRICOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Jana PAVELKOVÁ, Evžen ŘEHULKA a Ivo ŠLAPÁK. Inkluze žáků s narušenou komunikační schopností a žáků se sluchovým postižením. Psychologické, medicínské a speciálněpedagogické souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7487-3.
  6. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 s. ISBN 978-80-210-7561-0.
  8. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona a Filip SMOLÍK. Nové nástroje pro diagnostiku raného jazykového vývoje. In XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami; II. Olomoucké speciálněpedagogické dny. 2014.
  9. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  10. PIPEKOVÁ, Jarmila, Marie VÍTKOVÁ, Kristýna BALÁTOVÁ, Miroslava BARTOŇOVÁ, Lenka BÁRTOVÁ, Kristýna BĚLOHLÁVKOVÁ, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona FIALOVÁ, Alena FRANKOVÁ, Lenka GAJZLEROVÁ, Lenka HRICOVÁ, Jana HRČOVÁ, Soňa CHALOUPKOVÁ, Nora JÁGEROVÁ, Kateřina JISKROVÁ, Barbora KITTLEROVÁ, Soňa KLEMPOVÁ, Jiřina KLENKOVÁ, Petr KOPEČNÝ, Nela LEŠKANIČOVÁ, Ivana MÁROVÁ, Eva MATĚJÍČKOVÁ, Eva Valerie MAXOVÁ, Petra ODEHNALOVÁ, Dagmar OPATŘILOVÁ, Pavla PITNEROVÁ, Lucie PROCHÁZKOVÁ, Dagmar PŘINOSILOVÁ, Martina PUDIŠOVÁ, Tereza SÝSOVÁ, Zuzana ŠIRMEROVÁ, Lucie ŠPIČÁKOVÁ, Zuzana TIHELKOVÁ, Simona TOMANOVÁ, Martin VRUBEL a Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Od inkluze ve školním prostředí k sociální inkluzi a participaci ve společnosti. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 456 s. ISBN 978-80-210-7530-6.
  11. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Včasná diagnostika u dětí s deficity ve vývoji řeči - aktuální stav v České republice. In Inovácie v teórii a praxi výchovnej a komplexnej rehabilitácii osob so zdravotným postihnutím, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, SR. 2014.

  2013

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Analýza názorů rodičů na problematiku narušené komunikační schopnosti u žáků mladšího školního věku. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 94-102. ISBN 978-80-210-6515-4.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Aspekty komunikační kompetence žáků mladšího školního věku a narušené komunikační schopnosti v kontextu se vzděláváním. In KLENKOVÁ, J. et al. Jedinci s narušenou komunkační schopností a se sluchovým postižením v inkluzivním prostředí škol, školských zařízení a v zařízeních sociálních služeb. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 35-52. ISBN 978-80-210-6652-6.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Dialogická komunikace dětí předškolního věku v rámci rozvoje komunikační kompetence. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VII. Education of Pupils with Special Educational Needs VII. 1. vyd. Brno: Paido, 2013. s. 141-152. ISBN 978-80-7315-246-8.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikační kompetence dětí před zahájením školní docházky. In Cyklus prednášok na pozvanie Univerzita Komenského v Bratislave, Ústav špeciálnopedagogických štúdií. 2013.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Logopedická intervence u dětí s opožděným vývojem řeči v ČR - současný stav a vývojové trendy. In 11. Česko-Slovenský foniatrický kongres. XXIV. Foniatrické dny Evy Sedláčkové. 2013.
  6. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Lenka HRICOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Narušená komunikační schopnost, sluchové postižení. 2013.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Narušená komunikační schopnost u žáků mladšího školního věku - realizované výzkumy v rámci VZ. In Konference s mezinárodní účastí "Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání". 2013.
  8. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Pohledy nezletilých matek umístěných ve výchovném ústavu na problematiku rozvoje řeči jejich dětí. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Intervence v inkluzivní edukaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a jejich pracovní uplatnění. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 72-79. ISBN 978-80-210-6515-4.
  9. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Včasná diagnostika u dětí s opožděním ve vývoji řeči v ČR - aktuální stav. In 11. Česko-Slovenský foniatrický kongres. XXIV. Foniatrické dny Evy Sedláčkové. 2013.

  2012

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Bariéry v komunikaci u žáků z minorit v základní škole. In Opatřilová, D., Vítková, M. et al. Faktory úspěchu ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Factors of success in context with inclusive education of pupils with special educational needs II. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 71-80. ISBN 978-80-210-5996-2.
  2. KLENKOVÁ, Jiřina, Barbora BOČKOVÁ a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Kapitoly pro studenty logopedie : Text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. 103 s. ISBN 978-80-7315-229-1.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikace dětí předškolního věku. první. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. 236 s. ISBN 978-80-247-3008-0.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Podpora komunikačních kompetencí dětí předškolního věku. In Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 93-109. ISBN 978-80-210-6044-9.
  5. BARTOŇOVÁ, Miroslava a Ilona BYTEŠNÍKOVÁ. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6044-9.
  6. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Raná intervence u dětí s narušenou komunikační schopností. In Opatřilová, D.; Nováková, Z. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 209-225. ISBN 978-80-210-5880-4.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Screening a zaškolení rodičů u dítěte s opožděným vývojem řeči. In Celostátní foniatrický seminář, Filozofická fakula Brno, Arne Nováka 1. 2012.
  8. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Specifika přístupu k dětem s narušenou komunikační schopností. In Bartoňová, M.; Bytešníková, I. et al. Bartoňová, M., Bytešníková, I. et al. Předškolní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Preschool Education of Children with Special Educational Needs. první. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 111-130. ISBN 978-80-210-6044-9.
  9. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Žáci s poruchami fluence řeči v kontextu vzdělávání – přístupy pedagogů v základním vzdělávání. In Bartoňová, M.; Vítková, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. první. Brno: Paido, 2012. s. 125-134. ISBN 978-80-7315-235-2.

  2008

  1. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikační schopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 5 s. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-168-3.
  2. BOČKOVÁ, Barbora, Ilona BYTEŠNÍKOVÁ, Radka HORÁKOVÁ a Jiřina KLENKOVÁ. Komunikační kompetence a narušená komunikačníschopnost u žáků na 1. stupni základních škol. In KLENKOVÁ, Jiřina a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Impaired Communication Ability. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 143 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. In Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 81-82. ISBN 978-80-210-4519-4.

  2007

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Analýza komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku v mateřských školách v Jihomoravském regionu. In Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 26-35. ISBN 978-80-86633-92-3.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Členka redakční rady. Speciální pedagogika, 2007 - 2023. ISSN 1211-2720.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Komunikační kompetence dětí předškolního věku. Predškolská výchova. Bratislava, 2007, LXII, č. 1, s. 27-32. ISSN 0032-7220.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona, Jiřina KLENKOVÁ a Radka HORÁKOVÁ. Logopedie a surdopedie. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-136-2.
  5. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rehabilitační a fyzioterapeutické metody a koncepty využívané u klientů s narušenou komunikační schopností v rámci týmové spolupráce. In Terapie v logopedii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 13-36. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-210-4463-0.
  6. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol - důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy. In Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV / Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education programme for primary education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 107-114, 7 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-162-1.
  7. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Vzdělání pedagogických pracovníků mateřských škol - důležitý faktor připravenosti dítěte pro vstup do základní školy. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1.vyd. Brno: edice pedagogické literatury, 2007. s. 70-359. ISBN 978-80-7315-150-8.

  2006

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Maria Montessori. In Pedagogical Roots to Inclusion. 1. vyd. Berlin: Frank Timme Verlag für wissenschaftlische Literatur, 2006. s. 232-233. ISBN 3-86596-038-3.
  2. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Maria Montessori. In Pädagogische Wurzeln der Inklusion. 1. vyd. Berlin: Frank Timme Verlag für wissenschaftlische literatur, 2006. s. 112-113. ISBN 978-3-86596-038-2.
  3. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rozvíjení komunikačních kompetencí u dětí v mateřské škole. In Komunikace a její místo v RVP pro předškolní a základní vzdělávání. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2006.
  4. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Systém poskytování logopedické intervence v ČR. In Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozšířené a přepracované. Brno: Paido, 2006. s. 117-126. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.

  2005

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Úloha komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. In Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření na edukaci žáků se specifickými poruchami učení. 1.vyd. Brno: MSD, spol.s.r.o., 2005. s. 176-182. ISBN 80-86633-38-1.

  2004

  1. BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Předškolní výchova - důležitý předpoklad celoživotního vzdělávání. Predškolská výchova. Bratislava, 2004, LIX, č. 4, s. 16-18. ISSN 0032-7220.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 09:29