Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BAREŠ, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Robert KUBA, Miroslav MORÁŇ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Stanislav VOHÁŇKA. Učebnice speciální neurologie. 1. dotisk 3., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 301 s. ISBN 978-80-210-5320-5.
 2. 2018

 3. KADAŇKA, Zdeněk. Syndrom m.piriformis. In Sborník přednášek VII. spinálního kongresu, https://www.spinalni-kongres.cz/sbornik/index_sbornik.htm, Brno, 6.-7.12.2018. 2018.
 4. 2017

 5. KADAŇKA, Zdeněk, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Barbora JUROVÁ, Eva VLČKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. Brain and Behavior, Hoboken: John Wiley and Sons Inc., 2017, roč. 7, č. 9, s. 1-10. ISSN 2162-3279. doi:10.1002/brb3.797.
 6. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Blanka ADAMOVÁ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Barbora JUROVÁ a Eva VLČKOVÁ. Predictors of symptomatic myelopathy in degenerative cervical spinal cord compression. In European Journal of Neurology. 2017. ISSN 1351-5101.
 7. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JUROVÁ, Ladislav DUŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Marek MECHL. Spinal Cord MR Diffusion Properties in Patients with Degenerative Cervical Cord Compression. Journal of Neuroimaging, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2017, roč. 27, č. 1, s. 149-157. ISSN 1051-2284. doi:10.1111/jon.12372.
 8. 2016

 9. KOVAĽOVÁ, Ivana, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Barbora JUROVA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ a Josef BEDNAŘÍK. Prevalence and Imaging Characteristics of Nonmyelopathic and Myelopathic Spondylotic Cervical Cord Compression. Spine, Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 2016, roč. 41, č. 24, s. 1908-1916. ISSN 0362-2436. doi:10.1097/BRS.0000000000001842.
 10. 2015

 11. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Ivana KOVAĽOVÁ a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence a zobrazovací charakteristiky asymptomatické a symptomatické spondylogenní komprese krční míchy v populaci. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015. ISSN 1210-7859.
 12. 2014

 13. KADAŇKA, Zdeněk. Postižení nervového systému z nutriční nedostatečnosti po bariatrických operacích. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 77, č. 4, s. 419-422. ISSN 1210-7859.
 14. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence and imaging characteristics of asymptomatic andsymptomatic spondylotic cervical spinal cord compression. In Joint Congress of European Neurology, Istanbul 31.5.-3.6.2014. Eur J Neurol 21 (Suppl 1). 2014. ISSN 1351-5101.
 15. KADAŇKA, Zdeněk a Zdeněk KADAŇKA. Význam některých parametrů zobrazení páteře a míchy u spondylogenní krční myelopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014. ISSN 1210-7859.
 16. 2013

 17. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Barbora JAKUBCOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC, Ivana KOVAĽOVÁ a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Cervical spinal cord compression: prevalence and diffusion tensor imaging data analysis. In 37th ESNR Annual Meeting. 2013.
 18. KADAŇKA, Zdeněk. Elektrofyziologie radikulopatií. In 45.společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. Pardubice 1.-2.11.2013. Sborník abstrakt. 2013.
 19. KADAŇKA, Zdeněk. Nutriční polyneuropatie po bariatrických operacích. In 27.český a slovenský neurologický sjezd a 45.meznárodní dunajské neurologické sympozium. Praha 20.-23.11.2013. Sborník abstrakt. 2013.
 20. KADAŇKA, Zdeněk. Pít či nepít? (data o tom, zda denní pití červeného vína je zdraví prospěšné). In .Neurofarmakologické sympozium v Bojnicích 30-31.5.2013. 2013.
 21. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA a Martin NĚMEC. Prevalence asymptomatické a symptomatické spondylotické komprese krční míchy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 22. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence asymptomatické a symptomatické spondylotické komprese krční míchy. In II.Spinální kongres, Mikulov 7.-8.listopadu 2013. 2013.
 23. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA a Martin NĚMEC. Prevalence asymptomatické a symptomaticvké spondylotické komprese krční míchy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2013. ISSN 1210-7859.
 24. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA a Martin NĚMEC. Prevalence asymptomatické a symptomaticvké spondylotické komprese krční míchy. In 27. Český a slovenský neurologický sjezd Praha 20.-23.11.2013. 2013.
 25. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA, Martin NĚMEC a Barbora JAKUBCOVÁ. Prevalence of asymptomatic and symptomatic spondylotic cervical spinal cord compression. In Journal of the Neurological Sciences. 2013. ISSN 0022-510X.
 26. KADAŇKA, Zdeněk. Přínos elektrofyziologie u radikulopatií. In II. Spinální kongres Mikulov 7.-8.11.2013. 2013.
 27. KADAŇKA, Zdeněk. Syndrom chronické únavy. Neurologie pro praxi, Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 3, s. 160-162. ISSN 1213-1814.
 28. KADAŇKA, Zdeněk. Závažné komplikace v diagnostice vertebrogenních onemocnění. In Neurofarmakologické sympozium. Lísek 11.-12.10.2013. 2013.
 29. 2012

 30. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Martin HÄCKEL, František NERADILEK a Bohumil SKÁLA. Bolesti v zádech. In Bolest : monografie algeziologie. 2. vydání. Praha: Tigis, 2012. s. 513-535, 23 s. ISBN 978-80-87323-02-1.
 31. KADAŇKA, Zdeněk. Cervikální myelopatie: neoperovat či operovat? Spondylogenní cervikální myelopatii neoperovat. Neurologie v praxi, Olomouc: Solen s.r.o., 2012, roč. 13, č. 4, s. 229-232. ISSN 1213-1814.
 32. KEŘKOVSKÝ, Miloš, Josef BEDNAŘÍK, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Igor URBANEK, Marek MECHL, Vlastimil VÁLEK a Zdeněk KADAŇKA. Magnetic Resonance Diffusion Tensor Imaging in Patients With Cervical Spondylotic Spinal Cord Compression Correlations Between Clinical and Electrophysiological Findings. SPINE, 2012, roč. 37, č. 1, s. 48-56. ISSN 0362-2436. doi:10.1097/BRS.0b013e31820e6c35.
 33. KOVAĽOVÁ, Ivana, Josef BEDNAŘÍK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk KADAŇKA a Martin NĚMEC. Prevalence spondylogenní komprese krční míchy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012. ISSN 1210-7859.
 34. KADAŇKA, Zdeněk. Vliv malých dávek vína či jiných alkoholických nápojů ná lidské zdraví a delku života. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2012, roč. 75, č. 5, s. 536-543. ISSN 1210-7859.
 35. 2011

 36. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Igor URBÁNEK. Diferenciace symptomatické a asymptomatické komprse krční míchy pomocí zobrazení tenzorů difuze. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 37. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ a Ladislav DUŠEK. Konzervativní vs. Operační řešení spondylogenní cervikální myelopatie – desetiletá prospektivní randomizovaná studie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2011. ISSN 1210-7859.
 38. SZTURZ, Petr, Zdeněk ADAM, Martin KLABUSAY, Zdeněk FOJTÍK, Zdeněk KADAŇKA, Olga STEHLÍKOVÁ, Jana CHOVANCOVÁ, Libuše KALVODOVÁ, Drahomíra ČORBOVÁ, Karel STARÝ, Jiří NEUBAUER, Jiří PRÁŠEK, Renata KOUKALOVÁ, Zdeněk ŘEHÁK, Roman HÁJEK a Jiří MAYER. Schnitzler-syndrom: popis případu, zkušenosti s léčbou glukokortikoidy a preparátem anakinra (Kineret) a sledování cytokinové odpovědi organizmu. Vnitřní lékařství, Brno: Ambit Media, a.s.; ČLS JEP, 2011, roč. 57, č. 1, s. 97-112. ISSN 0042-773X.
 39. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Učebnice speciální neurologie. 3. přepracované vydání. 3. vyd. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 2011. ISBN 80-210-2125-X.
 40. SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR, Jiří VORLÍČEK, Zdeněk ADAM, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Lenka BABIČKOVÁ, Karola BALŠÍKOVÁ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Otakar BEDNAŘÍK, Richard BERGER, Šárka BOHATÁ, Petr BRHEL, Tomáš BRYCHTA, Yvona BRYCHTOVÁ, Alena BULIKOVÁ, Petr BURKOŇ, Ivan ČAPOV, Aleš ČERMÁK, Eva ČEŠKOVÁ, Milan DASTYCH, Regina DEMLOVÁ, Petr DÍTĚ, Jiří DOLINA, Michael DOUBEK, Martina DOUBKOVÁ, Lenka DUBSKÁ, Ladislav DUŠEK, Pavel FABIAN, Vuk FAIT, Zdeněk FOJTÍK, Lenka FORETOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Renata GAILLYOVÁ, Roman GÁL, Ladislav GROCH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Aleš HEP, Jitka HILLOVÁ MANNOVÁ, Ota HLINOMAZ, Ivo HOFÍREK, Jan HOLČÍK, Alena HOLČÍKOVÁ, Alena HONDLOVÁ, Anna HRAZDIROVÁ, Jan HRUDA, Petr HUSA, Libuše HUSOVÁ, Richard CHALOUPKA, Václav CHALOUPKA, Josef CHOVANEC, Stanislav JANOUŠEK, Jana JURÁNKOVÁ, Ladislav KABELKA, Zdeněk KADAŇKA, Bohdan KADLEC, Zdeněk KALA, Bohuslav KIANIČKA, Dagmar KINDLOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Martin KLABUSAY, Ivo KOCÁK, Jiří KÖNIG, Jana KOPTÍKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Zdeněk KRÁL, Milan KRATOCHVÍL, Lenka KRBKOVÁ, Marta KREJČÍ, Petr KRIFTA, Petr KROUPA, Darja KRUSOVÁ, Lucie KŘIKAVOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Radek LAKOMÝ, Jan LATA, Jolana LIPOLDOVÁ, Jiří LITZMAN, Ondřej LUDKA, Jan MALÁSKA, Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Jiří MATOUŠEK, Pavel MATUŠKA, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Jaroslav MELUZÍN, Hana MELUZÍNOVÁ, Zdeněk MERTA, Blanka MIČÁNKOVÁ ADAMOVÁ, Miroslav MORÁŇ, Vojtěch MORNSTEIN, Jan MUŽÍK, Tomáš NEBESKÝ, Anna NEČASOVÁ, Marta NEDBÁLKOVÁ, Miroslava NEKULOVÁ, Petr NĚMEC, Jiří NEUBAUER, Pavel NOHEL, Jana BĚLOBRÁDKOVÁ, Miroslav NOVÁK, Bronislava NOVOTNÁ, Petr ŠTOURAČ a Vojtěch THON. Vnitřní lékařství. 1.vyd. Praha, Brno: Grada, 2011. 1788 s. Vnitřní lékařství. ISBN 978-80-247-2110-1.
 41. 2010

 42. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Dagmar SLÁDKOVÁ, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Are subjects with spondylotic cervical cord encroachment at increased risk of cervical spinal cord injury after minor trauma? In European Journal of Neurology. 2010. ISSN 1351-5101.
 43. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfismů v genu pro gelatinázu A s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 44. KADAŇKA, Zdeněk. Cervical spondylotic myelopathy. In Handouts 11. ročník EFNS Academy for Young Neurologists, Staré Splavy. 2010.
 45. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Cervical spondylotic myelopathy: conservative versus surgical treatment after 100 months. In European Journal of Neurology. 2010. ISSN 1351-5101.
 46. KADAŇKA, Zdeněk. Differential diagnosis of cervical myelopathy. In Handouts. 11. ročník EFNS Academy for Young Neurologists, Staré Splavy. 2010.
 47. KADAŇKA, Zdeněk. Efekt léčby spondylogenní cervikální terapie. In VI. Sympozium neurologov a neurochirurgov. Zemplínská Šírava. 2010.
 48. BEDNAŘÍK, Josef, Dagmar SLÁDKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Existuje zvýšené riziko míšní léze po lehkém poranění krční páteře u nemocných s asymptomatickou spondylogenní kompresí krční míchy? In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 49. KADAŇKA, Zdeněk. Nutrice a nervový systém. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 50. KADAŇKA, Zdeněk. Spondylogenní cervikální myelopatie. Minimonografie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010, roč. 73, č. 3, s. 209-226. ISSN 1210-7859.
 51. KADAŇKA, Zdeněk. Spondylogenní cervikální myelopatie: nové koncepty. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 52. KADAŇKA, Zdeněk. Učebnice speciální neurologie. 3., přepracované. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 301 s. ISBN 978-80-210-5320-5.
 53. BEDNAŘÍK, Josef, Miloš KEŘKOVSKÝ, Ladislav DUŠEK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Igor URBÁNEK. Zobrazení tenzorů difuze v magnetické rezonanci u pacientů se spondylogenní kompresí krční míchy a jejich korelace s rozvojem klinicky manifestní kompresivní myelopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010. ISSN 1210-7859.
 54. 2009

 55. MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5.
 56. KADAŇKA, Zdeněk. Bolesti zad jako psychologický problém. Neurologie pro praxi, SOLEN s.r.o., 2009, roč. 10, č. 2, s. 86-89. ISSN 1213-1814.
 57. KADAŇKA, Zdeněk. Bolesti zad jako významná civilizační choroba. In Civilizace a nemoci. Praha: Futura, 2009. s. 216-221, 6 s. ISBN 978-80-86844-53-4.
 58. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ a Josef BEDNAŘÍK. Genetic Variation and Plasma Level of the Gelatinase A (Matrix Metalloproteinase-2) and Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-2 (TIMP-2) in Multiple Sclerosis. In Neurology. 11 (Suppl.3). USA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2009. s. A34, 1 s. ISSN 0028-3878.
 59. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Konzervativní vs. chirurgická léčba SCM po 8 letech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 1). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 40-41, 2 s. ISSN 1210-7859.
 60. KADAŇKA, Zdeněk. Krampy. In Neurológia pre prax. 10(S1). Bratislava: MEDUCA, 2009. s. 16. ISSN 1335-9592.
 61. KADAŇKA, Zdeněk, Yvonne BENEŠOVÁ a Marek MECHL. Krční myelopatie - diagnostický problém. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 72/105, č. 2, s. 110-114. ISSN 1210-7859.
 62. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Hana NOVOTNÁ, Jiří LITZMAN, Pavel ŠTOURAČ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 as biomarkers of various courses in multiple sclerosis. Multiple sclerosis, Basingstoke: Arnold, 2009, roč. 15, č. 3, s. 316-322. ISSN 1352-4585.
 63. KADAŇKA, Zdeněk. Pohnutá historie uvedení chininu na evropský trh. In Neurológia pre prex. 10(S1). Bratislava: MEDUCA, 2009. s. 19-20, 2 s. ISSN 1335-9592.
 64. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Zdeněk KADAŇKA, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ a Josef BEDNAŘÍK. Polymorfismy v genu pro gelatinázu A (Matrix-metalloproteinázu-2) a tkáňový inhibitor metalloproteinázy-2 (TIMP-2) u roztroušené sklerózy. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. S123, 1 s. ISSN 1210-7859.
 65. KADAŇKA, Zdeněk. Poruchy vědomí ve stáří. In Akutní stavy v geriatrii. Praha: Galén, 2009. s. 177-187, 11 s. ISBN 978-80-7262-620-5.
 66. WEBER, Pavel, Blanka VEPŘEKOVÁ a Zdeněk KADAŇKA. Psychiatrická problematika v intenzivní medicíně vyššího věku. In Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Na Bělidle 34, Praha 5: Galén, 2009. s. 163-172, 9 s. 9788072626205. ISBN 978-80-7262-620-5.
 67. BEDNAŘÍK, Josef, Dagmar SLÁDKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Riziko traumatu krční páteře u asymptomatické spondylogenní cervikální myelopatie. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 96-97, 2 s. ISSN 1210-7859.
 68. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. Spondylogenní cervikální myelopatie: výsledky léčby po 8 letech. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 72/105 (Suppl 2). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009. s. 68. ISSN 1210-7859.
 69. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Spondylotic cervical myelopathy: what is the best approach to treatment? Scripta Medica, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 82, č. 1, s. 6-10. ISSN 1211-3395.
 70. 2008

 71. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Asociace polymorfizmů v genu pro matrix metaloproteináz-9 s roztroušenou sklerózou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 108. ISSN 1210-7859.
 72. KADAŇKA, Zdeněk. Bolesti zad - postupujeme racionálně? Medicína po promoci, Praha, 2008, roč. 9, s. 60-62. ISSN 1212-9445.
 73. KADAŇKA, Zdeněk. EMG u polyneuropatií. In Sborník abstrakt z 1. Českého a slovenského neuromuskulárního kongresu. 2008.
 74. KADAŇKA, Zdeněk. Léčba zánětlivých polyneuropatií se zaměřením na MAb. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. S92-93, 2 s. ISSN 1210-7859.
 75. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. In Multiple Sclerosis. 14 (Suppl 1). 2008. s. 559. ISSN 1352-4585.
 76. BENEŠOVÁ, Yvonne, Anna VAŠKŮ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Michal BERÁNEK, Zdeněk KADAŇKA, Hana NOVOTNÁ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 gene polymorphisms in multiple sclerosis. Journal of Neuroimmunology, 2008, roč. 205, 1-2, s. 105-109. ISSN 0165-5728.
 77. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, H. NOVOTNÁ, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Anna VAŠKŮ a Josef BEDNAŘÍK. Matrix metalloproteinase-9 and matrix metalloproteinase-2 in multiple sclerosis. In Journal of Neurology. 255 (Suppl). Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2008. s. 114. ISSN 0340-5354.
 78. KADAŇKA, Zdeněk. Mozkový edém. In Klinická neurologie - část obecná. 2., revidované. Praha: Triton, 2008. s. 593-607, 14 s. ISBN 978-80-7387-157-4.
 79. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Igor URBÁNEK, Oldřich NOVOTNÝ a Ladislav DUŠEK. Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy - an updated predictive model. In Sborník abstrakt z 2nd Congress Controversies in Neurology. Athény, 2008.
 80. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Dagmar KRATOCHVÍLOVÁ. Presymptomatic spondylotic cervical myelopathy. An updated predictive model. European Spine Journal, Berlin Heidelberg: Springer, 2008, roč. 17, č. 3, s. 421-431. ISSN 0940-6719.
 81. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Martin NĚMEC. Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie - update prediktivního modelu. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 71/104 (Suppl.3). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008. s. 19-20, 2 s. ISSN 1210-7859.
 82. 2007

 83. RANNO, Raul, Petr HÝŽA, Jiří VESELÝ, LA DESSY a Zdeněk KADAŇKA. An objective evaluation of contraction power of neophallus reconsctructed with free re-innrvated LD in female-to-male transsexuals. Acta chirurgiae plasticae, Prague: CMA JEP, 2007, roč. 49, č. 1, s. 8-12. ISSN 0001-5423.
 84. RANNO, Raul, Petr HÝŽA, Jiří VESELÝ, LA DESSY a Zdeněk KADAŇKA. An objective evaluation of contraction power of neo-phallus reconstructed with free re-innervated LD in female-to-male transsexuals. Acta chirurgiae plasticae, Praha, 2007, roč. 2007, 49(1), s. 8-12. ISSN 0001-5423.
 85. KADAŇKA, Zdeněk. Artefakty v elektromyografii. In Handouts of Advanced course in EMG. Praha 13.-14.0.07. 2007.
 86. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Pavel ŠTOURAČ, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Asociace polymorfizmů v genu pro MMP-2 a TIMP-2 s roztroušenou sklerózou. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie, Praha: ČLS, 2007, 'roč.70', č. 103, s. 73. ISSN 1210-7859.
 87. KADAŇKA, Zdeněk, Miloš KEŘKOVSKÝ, Josef BEDNAŘÍK a Jiří JARKOVSKÝ. Cross-sectional transverse area and hyperintensities on magnetic resonance imaging in relation to the clinical picture in cervical spondylotic myelopathy. Spine, Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2007, roč. 32, č. 32, s. 2573-7. ISSN 0362-2436. doi:10.1097/BRS.0b013e318158cda0.
 88. KADAŇKA, Zdeněk. Diabetická polyneuropatie a lumbální spinální stenóza v obraze kondukční studie. In Sborník abstrakt 54. společný sjezd české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. Brno 25.- 26. 10.2007. 2007.
 89. KADAŇKA, Zdeněk. Léčba diabetické polyneuropatie- současný stav. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 70/103, č. 5, s. 454-454. ISSN 1210-7859.
 90. KADAŇKA, Zdeněk. Léčba zánětlivých polyneuropatií. In VIII. Konferencia o neuromuskulárných ochoreniach s medzinárodnou účasťou, Rajecké Teplice Slovensko. Neurológia 2007; 2: S8. 2007.
 91. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Matrix metalloproteinase-2 and tissue inhibitor of metalloproteinase-2 genes polymorphisms in multiple sclerosis. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 2007, Volume 254, May 2007, s. III/68-III/68. ISSN 0340-5354.
 92. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Matrix metalloproteinase-9 gene polymorphisms in multiple sclerosis. Multiple sclerosis, Basingstoke: Arnold, 2007, roč. 2007, č. 13, s. S203-203. ISSN 1352-4585.
 93. KADAŇKA, Zdeněk. Nežádoucí účinky a komplikace neuroonkologické léčby. In Sborník přednášek XXXIX. Neurofarmakologické sympozium. Lísek 11.-13.10.07. 2007.
 94. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ a Igor URBÁNEK. Presymptomatická spondylogenní cervikální myelopatie – update prediktivního modelu. In 54. Sborník ze Společného sjezdu české a slovenské společnosti klinické neurofyziologie, Brno 25.-26.10.2007. 2007.
 95. KADAŇKA, Zdeněk. Spondylóza jako příčina cervikální myelopatie. In Sborník abstrakt VII. Neurofarmakologické sympozium SNS. 31.5.-2.6.2007 Bojnice. 2007.
 96. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Miloš KEŘKOVSKÝ, Igor URBÁNEK, Oldřich NOVOTNÝ, Dáša ŠURELOVÁ a Zuzana PETRÁKOVÁ. Spontaneous course of presymptomatic spondylotic cervical cord compression and prediction of its clinical manifestation. In 17th Meeting of the European-Neurological-Society. 2007. ISSN 0340-5354.
 97. 2006

 98. NECHVÁTALOVÁ, Jana, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Angiotensinogen as susceptibility gene for multiple sclerosis in women? Neurologie pro praxi, Suplementum B, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B57. ISSN 1213-1814.
 99. KADAŇKA, Zdeněk a Jiří JARKOVSKÝ. Cervical spondylotic myelopathy: Cross-sectional transverse area and hyperintensities on MR. In EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY 13: 256-256 Suppl. 2, SEP 2006. England: BLACKWELL PUBLISHING, 9600 GARSINGTON RD, OXFORD OX4 2DQ, OXON, ENGLAND, 2006. s. 256-256, 1 s. ISSN 1351-5101.
 100. KADAŇKA, Zdeněk a J. JARKOVSKÝ. Cross- sectional transverse area and hyperintensities on MRI in spondylotic cervical myelopathy. European Journal of Neurology, Oxford: Blackwell Science, 2006, roč. 15, Suppl., s. S459. ISSN 1351-5101.
 101. BENEŠOVÁ, Yvonne, Michal BERÁNEK, Pavel ŠTOURAČ, Hana NOVOTNÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Anna VAŠKŮ a Zdeněk KADAŇKA. Matrix metalloproteinases in different subtypes of multiple sclerosis. Neurologie pro praxi, Suplementum B, Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B32-p. ISSN 1213-1814.
 102. DYMÁČKOVÁ, Dagmar, Yvonne BENEŠOVÁ, Magdaléna HLADÍKOVÁ, Jiří VÁCHA, Zdeněk KADAŇKA a Anna VAŠKŮ. Some pharmacogenetic aspects of DNA variability in proinflammatory genes (TNF alpha and beta) in patients with multiple sclerosis. Neurologie pro praxi, Olomouc: SOLEN, s.r.o., Lazecká 297/51, 2006, roč. 7, č. 2, s. B35. ISSN 1213-1814.
 103. 2005

 104. BENEŠOVÁ, Yvonne, Pavel ŠTOURAČ, M. BERÁNEK a Zdeněk KADAŇKA. Mitoxantrone therapy in rapidly worsening multiple sclerosis. Bratislavské lekárske listy, Bratislava: LF UK, 2005, roč. 106, č. 3, s. 141-143. ISSN 0006-9248.
 105. KADAŇKA, Zdeněk, M MAREŠ, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA a Martin KRBEC. Predictive factors for mild forms of spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, 2005, č. 12, s. 16-24.
 106. KADAŇKA, Zdeněk, Miroslav MAREŠ, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC, Richard CHALOUPKA a Ladislav DUŠEK. Predictive factors for spondylotic cervical myelopathy treated conservatively or surgically. European Journal of Neurology, Margate, Kent, UK: Thanet Press, 2005, roč. 12, č. 1, s. 55-63. ISSN 1351-5101.
 107. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC a Richard CHALOUPKA. Prognostické faktory výsledků léčby mírných forem spondylogenní cervikální myelopatie. In Kuncův memoriál 2005 - sborník abstrakt. Praha: Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN v Praze, 2005. s. 28.
 108. KADAŇKA, Zdeněk. Spondylotic cervical myelopathy - most frequent cause of myelopathy. Imaging studies. European Journal of Neurology, Oxford: Blackwell Science, 2005, roč. 12, Suppl.1, s. 308. ISSN 1351-5101.
 109. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK, Dagmar ŠURELOVÁ a Ladislav DUŠEK. The natural course of pre-clinical spondylotic cervical cord compression and predictors of its clinical manifestation. Journal of the Neurological Sciencies, 2005, roč. 238, Suppl 1, s. S 93. ISSN 0022-510X.
 110. 2004

 111. KADAŇKA, Zdeněk. Člen hodnotící komise MZd ČR pro výzkumné záměry z klinické oblasti. 2004.
 112. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Ladislav DUŠEK, Oldřich NOVOTNÝ, Dagmar MUDR. ŠURELOVÁ, Igor MUDR. URBÁNEK a Boleslav MUDR. PROKEŠ. Presymptomatic spondylotic cervical cord compression. Spine, Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2004, roč. 29, č. 20, s. 2260-2269. ISSN 0362-2436.
 113. KADAŇKA, Zdeněk. 51. Sjezd České a Slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2004.
 114. 2003

 115. KADAŇKA, Zdeněk, Stanislav PEŠKA, René JURA, Josef BEDNAŘÍK a Richard CHALOUPKA. Atherosclerosis of precerebral arteries in cervical spondylotic myeloapthy. In Proceedings symposium Chronobiological analysis in pathophysiology of cardiovascular system. 1. vydání. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy university Brno, 2003. s. 138-144, 7 s. ISBN 80-7013-394-5.
 116. DRÁPAL, V., Petr BRHEL a Zdeněk KADAŇKA. Nemoci z povolání způsobené přetěžováním pohybového systému a nervů končetin. Lékařské listy, příloha ZDN, Praha: Sanoma Magazines Praha, s.r.o., 2003, roč. 15, č. 34, s. 15-17. ISSN 0044-1996.
 117. KADAŇKA, Zdeněk a Josef BEDNAŘÍK. Spondylotic cervical myelopathy- clinical aspects. In Advances in spinal fusion: molecular science, biomechanics and clinical management. New York: Dekker M., 2003. s. 325-337, 13 s. Marcel Dekker, Inc., 1. ISBN 0-8247-4310-5.
 118. ŠTOURAČ, Pavel, Josef BEDNAŘÍK, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Marek MECHL, Jiří PRÁŠEK, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ a Radomír ŠLAPAL. Učebnice obecné neurologie. 2., přepracované. Brno: Masarykova universita v Brně, 2003. 197 s. ISBN 80-210-3309-6.
 119. 2002

 120. KADAŇKA, Zdeněk, Miroslav MAREŠ, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA, Martin KRBEC, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dagmar ŠURELOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ, Igor URBÁNEK a Ladislav DUŠEK. . Approaches to Spondylotic Cervical Myelopathy: Conservative vs Surgical Results in a Three-year Follow-up Study. Spine, Philadelphia: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2002, roč. 27, č. 20, s. 2205-2211. ISSN 0362-2436.
 121. KURČA, Egon, Zdeněk KADAŇKA, Michal DROBNÝ, Vladimir NOSÁL a Milan GROFIK. Antineuronal antibody testing in an unusual case of reccurent Bell s palsy. Acta Clin Croat, Zabgreb, 2002, roč. 41, č. 3, s. 263-267.
 122. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA a Miroslav MAREŠ. Léčba spondylogenní cervikální myelopatie - standard či problém? - pohled neurologa a neurochirurga. Neurologie pro praxi., Praha: Solen, 2002, roč. 1, č. 1, s. 33-37. ISSN 1213-1814.
 123. 2001

 124. VOHÁŇKA, Stanislav, Michal VYTOPIL, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk LUKÁŠ, Zdeněk KADAŇKA, Jiří SCHILDBERGER, R RICOTTI, S BIONE a Daniele TONIOLO. A mutation in the X-linked Emery-Dreifuss muscular dystrophy gene in a patient affected with conduction cardiomyopathy. Neuromuscular Disorders, Oxford: Elsevier Science, 2001, roč. 11, č. 4, s. 411-413. ISSN 0968-8966.
 125. ŠTOURAČ, Pavel, Zdeněk KADAŇKA a Vladimír PALYZA. Paraneoplastic neurological syndromes - patients` cohort profile in the Czech Republic. Acta Neurol. Scand., Munksgaard, 2001, roč. 104, s. 72-77. ISSN 0001-6314.
 126. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk KADAŇKA. Volitional and stimulation induced neuromyotonic discharges: unusual electrophysiologic pattern in acquired neuromyotonia. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, London: British Medical Association, 2001, roč. 70, č. 5, s. 406-407. ISSN 0022-3050.
 127. 2000

 128. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Lenka ŠMARDOVÁ, Eva MORAVCOVÁ, Naděžda CHVÁTALOVÁ, Boleslav PROKEŠ a Zdeněk KADAŇKA. Asociace mezi cervikální a lumbální stenózou páteřního kanálu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 2000, roč. 63, č. 5, s. 261-267. ISSN 1210-7859.
 129. MORÁŇ, Miroslav, Jarmila SIEGELOVÁ, Zdeněk KADAŇKA, Bohumil FIŠER, G. CORNELISSEN, F. HALBERG a Marek BLATNÝ. Cirkadiánní variabilita krevního tlaku a srdeční frekvence u pacientů se syndromem spánkové apnoe. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. 63, č. 3, s. 147-151. ISSN 1210-7859.
 130. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dagmar FILIPOVIČOVÁ, Dagmar ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ, Martin NĚMEC, Vladimír SMRČKA a Igor URBÁNEK. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. European Spine Journal, Německo: Springer-Verlag, 2000, roč. 9, č. 6, s. 538-544. ISSN 0940-6719.
 131. 1999

 132. BEDNAŘÍK, Josef, Martin NĚMEC, Jana JANKOVÝCH, Petr VONDRÁČEK, Milan ELLEDER, Karel DVOŘÁK a Zdeněk KADAŇKA. Adultní forma Krabbeho leukodystrofie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 5, s. 292-295. ISSN 1210-7859.
 133. NĚMEC, Martin, Josef BEDNAŘÍK, Jana JANKOVÝCH, Petr VONDRÁČEK, Milan ELLEDER, Karel DVOŘÁK a Zdeněk KADAŇKA. Adult-onset Krabbe's disease. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, Suppl.1, s. 129. ISSN 0340-5354.
 134. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda CHVÁTALOVÁ, Bohuslav PROKEŠ a Zdeněk KADAŇKA. Association between cervical and lumbar spinal canal stenosis. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, Suppl.1, s. 130. ISSN 0340-5354.
 135. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA, Otto VLACH, Lubor STEJSKAL, Richard CHALOUPKA, Dáša FILIPOVIČOVÁ, Dáša ŠURELOVÁ, Blanka ADAMOVÁ, Oldřich NOVOTNÝ a Jana JANKOVÝCH. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy:prospective randomised study. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S46. ISSN 013-4694.
 136. ADAMOVÁ, Blanka, Josef BEDNAŘÍK, Stanislav VOHÁŇKA a Zdeněk KADAŇKA. Electrophysiological findings in lumbar stenosis patients with or without neurogenic claudication. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl. 1, s. S99. ISSN 013-4694.
 137. VYTOPIL, Michal, Stanislav VOHÁŇKA, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Jiří SCHILDBERGER, Zdeněk LUKÁŠ a Danielle TONIOLO. Emery-Dreifuss muscular dystrophy. Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, Suppl.1, s. 163. ISSN 0340-5354.
 138. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Zdeněk LUKÁŠ, Jiří SCHILDBERGER, Michal VYTOPIL a Danielle TONIOLO. Emeryho-Dreifussova svalová dystrofie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 3, s. 127-130. ISSN 1210-7859.
 139. KADAŇKA, Zdeněk a Petr BRHEL. Kompresivně ischemické neuropatie na horních končetinách a práce. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, roč. 138, č. 8, s. 230-234. ISSN 0008-7335.
 140. KADAŇKA, Zdeněk a Petr BRHEL. Kompresivně ischemické neuropatie na horních končetinách a práce. Časopis lékařů českých, 1999, roč. 138, č. 8, s. 230-234. ISSN 0008-7335.
 141. BEDNAŘÍK, Josef, Stanislav VOHÁŇKA a Zdeněk KADAŇKA. Léčba autoimunitních nervosvalových onemocnění intravenózním lidským imunoglobulinem - přehled problematiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 2, s. 67-74. ISSN 1210-7859.
 142. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Lumbální spinální stenóza a neurogenní klaudikace. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 4, s. 187-191. ISSN 1210-7859.
 143. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a Stanislav VOHÁŇKA. Median nerve mononeuropathy in spondylotic cervical myelopathy: double crush syndrome? Journal of Neurology, Darmstadt: Steinkopff Verlag, 1999, roč. 246, č. 7, s. 544-551. ISSN 0340-5354.
 144. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a Stanislav VOHÁŇKA. Multifokální motorická neuropatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1999, roč. 62, č. 3, s. 167-173. ISSN 1210-7859.
 145. SKUTILOVÁ, Světlana, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Myotonia-like muscle stiffness in paraneoplastic neuromyotonia due to excessive extradischarges. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S235. ISSN 013-4694.
 146. KADAŇKA, Zdeněk. Neurologické komplikace spondylózy. In Novinky v terapii praktického lékaře. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta Brno, 1999. s. 18-20.
 147. BEDNAŘÍK, Josef a Zdeněk KADAŇKA. Nežádoucí účinky podání intravenózního lidského imunoglobulinu. Časopis lékařů českých, Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 138, č. 21, s. 647-649. ISSN 0008-7335.
 148. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Sensitivity of different tests in myasthenia gravis. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S195. ISSN 013-4694.
 149. SIEGELOVÁ, Jarmila, Zdeněk KADAŇKA, Miroslav MORAŇ, Bohumil FIŠER, P. HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, Jiří DUŠEK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. Sleep apnea syndrome and circadian blood pressure variability: The effect of CPAP therapy. Studia Pneumologica et Phthiseologica, Bratislava: Osveta, 1999, roč. 59, č. 1, s. 32-33. ISSN 0371-2222.
 150. LUKÁŠ, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, L FAJKUSOVÁ, HÁJEK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA a M VOJTÍŠKOVÁ. Strategy for diagnosis of muscular dystrophies using methods to detection of muscle cytoskeletal components. Electronic Journal of Pathology and Histology, Mnichov: Verlag fuer angewandte Wissenschaften, 1999, roč. 5, č. 2, s. 1-15. ISSN 0948-0382.
 151. LUKÁŠ, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Lenka FAJKUSOVÁ, J. HÁJEK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA a Marie VOJTÍŠKOVÁ. Strategy for Diagnostics of Muscular Dystrophies Using Methods to Detection of Muscle Cystosceletal Components. E J Pathology, Německo, 1999, roč. 5, č. 2, s. 992-998. ISSN 0948-0382.
 152. VONDRÁČEK, Petr, Josef BEDNAŘÍK, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Ivan ČUNDRLE, Karel DVOŘÁK a Zdeněk LUKÁŠ. The value of EMG in the evaluation of critical illness polyneuromyopathy:prospective case series. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S230. ISSN 013-4694.
 153. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Dáša FILIPOVIČOVÁ, Dáša ŠURELOVÁ a Bohuslav PROKEŠ. The value of somatosensory and motor evoked potentials in pre-clinical spondylotic cervical cord compression. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, Dublin: Elsevier, 1999, roč. 110, Suppl.1, s. S46. ISSN 013-4694.
 154. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Lubor STEJSKAL, Otto VLACH a Roman SCHRÖDER. The value of somatosensory and motor-evoked potentials in predicting and monitoring the effect of therapy in spondylotic cervical myelopathy. (Prospective randomised study). Spine, Hagerstown: Lippincott Williams a Wilkins, 1999, roč. 24, č. 13, s. 1593-1600. ISSN 0362-2436.
 155. BEDNAŘÍK, Josef, Milan BRÁZDIL, Zdeněk KADAŇKA, Petr KAŇOVSKÝ, Robert KUBA, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Irena REKTOROVÁ, Radomír ŠLAPAL, Pavel ŠTOURAČ, Stanislav VOHÁŇKA a Miroslav MORAŇ. Učebnice speciální neurologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova universita, 1999. 285 s. ISBN 80-210-2125-X.
 156. 1998

 157. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Vladimír SMRČKA a Bohuslav PROKEŠ. Koloidní cysta III. mozkové komory: benigní či nebenigní afekce mozku? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61/94, č. 6, s. 340-346. ISSN 1210-7859.
 158. KADAŇKA, Zdeněk. Nervové komplikace extracerebrálních a extramedulárních maligních nádorů. In Paliativní medicína. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1998. s. 277-296. ISBN 80-7169-437-1.
 159. SIEGELOVÁ, Jarmila, Bohumil FIŠER, Jiří DUŠEK, Zdeněk KADAŇKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Sleep apnea and 24-h blood pressure variability: the effect of CPAP therapy. Abstracts. Europ. Resp. J., 1998, roč. 12, Suppl.28, s. 185. ISSN 0903-1936.
 160. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA a II. neurologická klinika LF MU. Standard diagnostických a léčebných výkonů. Spondylogenní neurologické syndromy: radikulopatie a myelopatie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost, 1998, roč. 61, č. 1, s. 50-53. ISSN 1210-7859.
 161. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA, Stanislav VOHÁŇKA, Oldřich NOVOTNÝ, Dáša ŠURELOVÁ, Dáša FILIPOVIČOVÁ a Bohuslav PROKEŠ. The value of somatosensory and motor evoked potentials in pre-clinical spondylotic cervical cord compression. European Spine Journal, Německo: Springer-Verlag, 1998, roč. 7, č. 6, s. 493-500. ISSN 0940-6719.
 162. SIEGELOVÁ, Jarmila, Zdeněk KADAŇKA, M. MORÁŇ, Bohumil FIŠER, P. HOMOLKA, Petr DOBŠÁK, Jaroslav DUŠEK, G. CORNELISSEN a F. HALBERG. 24-hodinový profil krevního tlaku u pacientů se syndromem spánkové apnoe: účinek terapie. Scripta Medica, Brno: Lékařská fakulta MU, 1998, roč. 71, suppl. 5, s. 20. ISSN 1211-3395.
 163. 1997

 164. MORÁŇ, Miroslav, Zdeněk KADAŇKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Sleep apnea syndrom and cardiovascular diseases. Electroencephalography clinical neurophysiology, 1997, roč. 103, č. 1, s. 175-176. ISSN 0013-4694.
 165. MORÁŇ, Miroslav, Zdeněk KADAŇKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Sleep Apnea Syndrom and Cardiovascular Diseases. Somnologie, 1997, roč. 1, Suppl 2, s. 47. ISSN 1433-7908.
 166. MORÁŇ, Miroslav, Zdeněk KADAŇKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Sleep apnea syndrome and cardiovascular diseases. Somnologie, 1997, roč. 1, suppl.2, s. 47. ISSN 1433-7908.
 167. MORÁŇ, Miroslav, Zdeněk KADAŇKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Sleep apnea syndrome and cardiovascular diseases. Electroencephalography clinical neurophysiology, 1997, roč. 103, č. 1, s. 175-176. ISSN 0013-4694.
 168. MORÁŇ, Miroslav, Zdeněk KADAŇKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Syndrom spánkové apnoe a autonomní funkce. In Sborník Abstrakt 44.sjezdu České a slovenské společnosti kli. Rožnov pod Radhoštěm: neurologická klinika FNsP Ostrava, 1997. s. 46.
 169. KADAŇKA, Zdeněk. Závěrečná zpráva o projektu IGa 1823-3: Cervikální spondylogenní myelopatie - konservativní v.s. operační léčba lehkých a střa středních forem bez progrese. 1. vyd. Brno: Lékařská fakulta MU, 1997. 160 s.
 170. 1996

 171. SIEGELOVÁ, Jarmila, Miroslav MORAŇ, Bohumil FIŠER, Zdeněk KADAŇKA, Jiří DUŠEK, Mohamed A.A. AL-KUBATI, Franz HALBERG a Germaine CORNELISSEN. Circadian variations in blood pressure in patients with sleep apnea and essential hypertension. In 23rd International Congress of Internal Medicine. 1. vyd. Bologna, Italy: Monduzzi Editore, International Proceedings Division, 1996. s. 273-276. ISBN 88-323-0201-2.
 172. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a Stanislav VOHÁŇKA. Macroelectromyography in progressive post-polio muscular atrophy. European Journal of Neurology, Velká Británie: Rapid Science Publishers, 1996, roč. 3, č. 2, s. 116-121. ISSN 0014-3022.
 173. KADAŇKA, Zdeněk. Spondylogenní cervikální myelopatie: diagnostika a diferenciální diagnostika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59, č. 2, s. 127-130. ISSN 1210-7859.
 174. KADAŇKA, Zdeněk. Stav operační terapie spondylogenní cervikální myelopatie v České a Slovenské republice v roce 1995. Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, č. 11, s. 1-8. ISSN 0035-9951.
 175. KADAŇKA, Zdeněk. Stav operační terapie spondylogenní cervikální myelopatie v České republice v roce 1994. Rozhledy v chirurgii, 1996, roč. 75, č. 11, s. 535-540. ISSN 0035-9951.
 176. VOHÁŇKA, Stanislav, Josef BEDNAŘÍK a Zdeněk KADAŇKA. Vliv lokálně aplikovaného botulotoxinu A na neuromuskulární jitter. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie, 1996, roč. 59, č. 3, s. 90-92. ISSN 1210-7859.
 177. 1995

 178. KADAŇKA, Zdeněk. Léčit spondylogenní myelopatie konservativně nebo chirurgicky. Praktický lékař, Česká lékařská společnost JEP, 1995, roč. 75, č. 11, s. 538-540. ISSN 0032-6739.
 179. 1993

 180. BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk KADAŇKA a J. DUFEK. Multimodal sensory and motor evoked potentials and oligoclonal immunoglobulins in singular sclerosis a contribution to early diagnosis and prediction of clinical dissemination. Scripta medica, 1993, roč. 65, 7-8, s. 423-431. ISSN 1211-3395.
 181. HOLMGREN, Helen a Zdeněk KADAŇKA. Transcranial cortical stimulation late excitability changes in the soleus and anterior tibial motoneurone pools. Electroencephalography clinical neurophysiology, 1993, roč. 85, č. 1, s. 8. ISSN 0013-4694.
 182. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda MEČOVÁ, Ladislav ONDROUŠEK, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Pavel STRNAD, Radomír ŠLAPAL, Milada ŠVEJDOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Antonín ZOUHAR. Učebnice obecné neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 174 s. ISBN 80-210-0639-0.
 183. 1992

 184. KADAŇKA, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK, Naděžda MEČOVÁ, Ladislav ONDROUŠEK, Michal PELLAR, Ivan REKTOR, Pavel STRNAD, Radomír ŠLAPAL, Milada ŠVEJDOVÁ, Stanislav VOHÁŇKA a Antonín ZOUHAR. Učebnice speciální neurologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 256 s. ISBN 80-210-0399-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 6. 2020 06:18