Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PROCHÁZKA, Jakub, Kateřina BÍLOVSKÁ, Adam ŤÁPAL, Martina FEJFAROVÁ a Martin VACULÍK. Dotazník designu pracovní pozice (WDQ): Validační studie českého překladu. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2020, roč. 64, č. 2, s. 168-183. ISSN 0009-062X.
 2. 2019

 3. VÍDENSKÁ, Lenka, Martin VACULÍK, Ludmila KAŠPÁRKOVÁ a Jakub PROCHÁZKA. An integrated model of work engagement : How the satisfaction of basic psychological needs explains the relationship between personality and work engagement. Psihologija, Beograd, 2019, roč. 52, č. 3, s. 265-284. ISSN 0048-5705. doi:10.2298/PSI181204004P.
 4. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, David JANKŮ, Irena KAŠPAROVÁ a Jakub PROCHÁZKA. Dárcovství ve výzkumech psychologie, sociologie a sociální antropologie. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2019. 87 s.
 5. KRATOCHVÍL, Tomáš, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Gamification and its relation to work engagement and job performance. In Konference psychologie práce a organizace 2019. 2019.
 6. MICHELE, Lukáš, Simona LIPTÁKOVÁ, Alexandra OCÁSKOVÁ, Hana HLOBILOVÁ, Tereza KAŠKOVÁ, Agáta PŘIKRYLOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Imaginace jídla a jeho konzumace : čím více na to myslíme, tím méně toho sníme. E-psychologie, Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2019, roč. 13, č. 2, s. 1-12. ISSN 1802-8853. doi:10.29364/epsy.340.
 7. PROCHÁZKA, Jakub, David JANKŮ a Martin VACULÍK. Měření vztahu mezi leaderem a následovníkem: Překlad a adaptace dotazníku LMX-7 do češtiny. In Kacmar, P., Bavolar, J., Lovas, L.. Psychológia práce a organizácie 2018. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Safarika Kosiciach, 2019. s. 329-342, 14 s. ISBN 978-80-8152-713-5.
 8. ZÁLIŠ, Ladislav, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Mind the silver bullet thinking : A multilevel study on the impact of manager trait mindfulness on subordinate objective job performance. Frontiers in Psychology, Lausanne: Frontiers Research Foundation, 2019, roč. 10, September, s. 1-6. ISSN 1664-1078. doi:10.3389/fpsyg.2019.02171.
 9. PROCHÁZKA, Jakub, Anna PŘÍKAZSKÁ, Hynek CÍGLER, Martin VACULÍK a Howard J. KLEIN. The Czech adaptation of the Klein et al’s unidimensional targer-neutral scale of commitment. E+M Ekonomie a Management, Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 4, s. 52-67. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-004.
 10. FIKRLOVÁ, Jana, Lenka ČECHOVÁ, Tereza LEBEDOVÁ, Patrik PÝCHA, Alena ŠEŠULKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The power of red : The influence of colour on evaluation and failure – A replication. Acta Psychologica, Amsterdam: Elsevier, 2019, roč. 198, July, s. 1-5. ISSN 0001-6918. doi:10.1016/j.actpsy.2019.102873.
 11. PROCHÁZKA, Jakub, Barbora HOUBOVÁ, Zuzana MÜHLBECKOVÁ, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Work stress, work-related thoughts, neuroticism, detachment and their influence on well-being and performance: The diary study. In European Association of Work and Organizational Psychology Congress 2019. 2019.
 12. 2018

 13. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Petr SMUTNÝ a Stanislav JEŽEK. Leader traits, transformational leadership and leader effectiveness : A mediation study from the Czech Republic. Journal for East European Management Studies, Baden-Baden: Nomos, 2018, roč. 23, č. 3, s. 474 - 501. ISSN 0949-6181. doi:10.5771/0949-6181-2018-3-474.
 14. KRAJINA, Anida a Jakub PROCHÁZKA. Motives behind voting and the perception of the motives: Paradox of voting in Bosnia and Herzegovina. Eurasian Economic Review, New York: Springer, 2018, roč. 8, č. 3, s. 451-483. ISSN 1309-422X. doi:10.1007/s40822-017-0087-8.
 15. ĎURINÍK, Michal, Jakub PROCHÁZKA a Hynek CÍGLER. The Short Maximization Inventory. Judgment and Decision Making, Tallahassee (FL, USA): Society for Judgment and Decision Making, 2018, roč. 13, č. 1, s. 123-136. ISSN 1930-2975.
 16. KAŠPÁRKOVÁ, Ludmila, Martin VACULÍK, Jakub PROCHÁZKA a Wilmar B. SCHAUFELI. Why resilient workers perform better : the roles of job satisfaction and work engagement. Journal of Workplace Behavioral Health, Routledge, 2018, roč. 33, č. 1, s. 43-62. ISSN 1555-5240. doi:10.1080/15555240.2018.1441719.
 17. 2017

 18. PROCHÁZKA, Jakub a Daniel KEREKEŠ. Influence of autonomy and task significance on engagement: Experiment. In Ford Lumban Gaol, Fonny Hutagalung, Fong Peng Chew, Zulkifli Md Isa, A.R. Rushdan. Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science: Proceedings of the 5th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science (ICIBSoS 2016). Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. s. 21-24, 4 s. ISBN 978-1-138-03516-4. doi:10.1201/9781315269184-5.
 19. ĎURINÍK, Michal a Jakub PROCHÁZKA. Lze si za peníze koupit štěstí? In A. Gregar a M. Horák (Eds.). Psychologie práce a organizace 2017: Pracovní potenciál a jeho proměny v čase. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 117-124, 8 s. ISBN 978-80-7454-714-0.
 20. ĎURINÍK, Michal a Jakub PROCHÁZKA. Maximizace a rozhodovací paralýza. In Š. Majtán. Current Problems of the Corporate Sector 2017. Bratislava: EKONÓM, 2017. s. 231 - 237, 7 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
 21. PROCHÁZKA, Jakub, Monika HEINIGOVÁ, Kryštof KAMENICKÝ, Lucie LUKÁŠOVÁ, Alžběta SEDLÁKOVÁ a Martin VACULÍK. Perceived performance as predictor of satisfaction: Experiment. In Ford Lumban Gaol, Fonny Hutagalung, Fong Peng Chew, Zulkifli Md Isa, A.R. Rushdan. Trends and Issues in Interdisciplinary Behavior and Social Science: Proceedings of the 5th International Congress on Interdisciplinary Behavior and Social Science (ICIBSoS 2016). Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2017. s. 25-28, 4 s. ISBN 978-1-138-03516-4. doi:10.1201/9781315269184-6.
 22. SUCHOMELOVÁ, Aneta, Jakub PROCHÁZKA a Michal ĎURINÍK. Personal interest branding: Source of price premium. Journal of International Consumer Marketing, 2017, roč. 29, č. 1, s. 27-34. ISSN 0896-1530. doi:10.1080/08961530.2016.1236309.
 23. PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ a Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7.
 24. VOŽENÍLEK, David, Anna RABELOVÁ, Adam GREGOROVIČ, Michaela PROCHÁZKOVÁ, Pavla ŠINDELÁŘOVÁ, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Pracovní spokojenost jako mediátor vztahu mezi self-efficacy a výkonem. Psychologie a její kontexty, Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2017, roč. 8, č. 1, s. 31-39. ISSN 1803-9278.
 25. PROCHÁZKA, Jakub, Helena GILOVÁ a Martin VACULÍK. The relationship between transformational leadership and engagement : Self-efficacy as a mediator. Journal of Leadership Studies, Hoboken: John Wiley & Sons, 2017, roč. 11, č. 2, s. 22-33. ISSN 1935-2611. doi:10.1002/jls.21518.
 26. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Transformational leadership, work satisfaction and group performance : Mediation analysis. In Zanele Ndaba and Thabang Mokoteli. Proceedings of the 5th International Conference on Management Leadership and Governance (ICMLG 2017). Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2017. s. 386-392, 7 s. ISBN 978-1-911218-27-2.
 27. KULHAVÝ, Viktor, Jakub PROCHÁZKA, Michal JIRÁSEK, Lenka JANOŠOVÁ, Adriana WYROBKOVÁ a Eva LYSOŇKOVÁ. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova, 2017. 319 s. ISBN 978-80-210-8701-9.
 28. KULHAVÝ, Viktor, Jakub PROCHÁZKA, Michal JIRÁSEK, Lenka JANOŠOVÁ, Adriana WYROBKOVÁ a Eva LYSOŇKOVÁ. Výkladový slovník řízení lidských zdrojů: koncepty, přístupy, nástroje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 319 s. ISBN 978-80-210-8701-9.
 29. PROCHÁZKA, Jakub a Eva GATARIK. Znalecký posudek spisová značka 2T 237/2014. Brno, 2017. 12 s.
 30. 2016

 31. PROCHÁZKA, Jakub a Michal ĎURINÍK. Behaviorálně ekonomické a psychologické experimenty: Propojení psychologie, managementu a marketingu. In E. Sollarova a T. Sollar. Work and Organizational Psychology 2016. Nitra: Constantine the philosopher university in Nitra, 2016. s. 154-159, 6 s. ISBN 978-80-558-1133-8.
 32. DOČEKALOVÁ, Soňa, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Competencies measured in assessment centers: Predictors of transformational leadership and leader's effectiveness. In D. Vasilenko and N. Khazieva. Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership & Governance. Reading, UK: ACPI, 2016. s. 76-83, 8 s. ISBN 978-1-910810-84-2.
 33. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Czech leadership questionnaire: The development of a Czech questionnaire of transformational leadership. In Jedlicka, P.. Hradec Economic Days 2016. Hradec Kralove: University of Hradec Kralove, 2016. s. 848-854, 7 s. ISBN 978-80-7435-636-0.
 34. PROCHÁZKA, Jakub, Marcela LEUGNEROVÁ, Soňa DOČEKALOVÁ, Anna HLAVAČKOVÁ, Veronika MORHÁČOVÁ, Kateřina NEŠPOROVÁ, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Do men conform more than women in the recognition and labeling of emotions? Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2016, roč. 58, č. 4, s. 251-258. ISSN 0039-3320. doi:10.21909/sp.2016.04.721.
 35. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA, Marcela LEUGNEROVÁ a Marie SOUČKOVÁ. Encyklopedie psychologie práce II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 146 s. ISBN 978-80-210-8368-4.
 36. PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Leadership jako terapeutický proces: Role pracovního spojenectví ve vztahu mezi transformačním přístupem, efektivitou leadera a pracovní spokojeností. In E. Sollarova a T. Sollar. Work and Organizational Psychology 2016. Nitra: Constantine the philosopher university in Nitra, 2016. s. 159-169, 11 s. ISBN 978-80-558-1133-8.
 37. VACULÍK, Martin, Jana VYTÁSKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Ladislav ZÁLIŠ. Mindfulness, job satisfaction and job performance: Mutual relationships and moderation effect. In I. Simberova, F. Milichovsky & O. Zizlavsky. Smart and Efficient Economy: Preparation for the Future Innovative Economy. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Business and Management, 2016. s. 148-156, 9 s. ISBN 978-80-214-5413-2.
 38. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena NOVOTNÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 7., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8110-9.
 39. PROCHÁZKA, Jakub. Psychologie a pedagogika. In Tomáš Vítek. Čekatelská zkouška. Praha: Junák - český skaut z.s., Tiskové a distribuční centrum, 2016. s. 28-73. ISBN 978-80-7501-100-8.
 40. LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. The influence of candidate social effectiveness on assessment center performance ratings: A field study. International Journal of Selection and Assessment, 2016, roč. 24, č. 2, s. 150-160. ISSN 0965-075X. doi:10.1111/ijsa.12137.
 41. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. The relationship between managerial skills and managerial effectiveness in a Managerial simulation game. Revista Innovar, Columbia, 2016, roč. 26, č. 62, s. 11-22. ISSN 0121-5051. doi:10.15446/innovar.v26n62.59385.
 42. 2015

 43. KULHAVÝ, Viktor a Jakub PROCHÁZKA. Cvičebnice pro předmět Řízení lidských zdrojů. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 186 s.
 44. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK, Marie SOUČKOVÁ a Marcela LEUGNEROVÁ. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 156 s. n/a. ISBN 978-80-210-7744-7. doi:10.13140/2.1.2641.4884.
 45. PROCHÁZKA, Jakub, Barbora HILŠEROVÁ a Martin VACULÍK. General self-efficacy, transformační leadership a efektivita leaderů ve výrobní společnosti. In Milan Rymeš & Ilona Gillnerová. Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015. s. 245-255, 11 s. ISBN 978-80-7378-309-9.
 46. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Leader’s warmth, transformational leadership and effectiveness. Journal of Advanced Management Science, 2015, roč. 3, č. 2, s. 93-102. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.93-102.
 47. ZÁLIŠ, Ladislav a Jakub PROCHÁZKA. Leadership and trait mindfulness: A multilevel approach (Poster). In Junior Research Programme Conference, Cambridge. 2015.
 48. NEKUŽOVÁ, Markéta, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Osobnostní rysy Big Five, pracovní spokojenost a afektivní závazek k organizaci. In Milan Rymeš & Ilona Gillnerová. Sborník z konference Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Praha: MATFYZPRESS, 2015. s. 200-211, 12 s. ISBN 978-80-7378-309-9.
 49. PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ a Michal JIRÁSEK. Překlad a adaptace dotazníku postojů k etice podnikání (ATBEQ) do češtiny. In Štefan Majtán a kolektív. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 544-557, 14 s. ISBN 978-80-225-4077-3.
 50. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Alena ROBOTKOVÁ. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu : Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 51 s. ISBN 978-80-210-7755-3.
 51. MEŠTEROVÁ, Jana, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Relationship between self-efficacy, transformational leadership and leader effectiveness. Journal of Advanced Management Science, 2015, roč. 3, č. 2, s. 109-122. ISSN 2168-0787. doi:10.12720/joams.3.2.109-122.
 52. PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Transformační vedení: "Normativní" psychologická teorie efektivního vedení lidí. Československá psychologie, Praha: Psychologický ústav akademie věd České republiky, 2015, roč. 59, č. 2, s. 137-149. ISSN 0009-062X.
 53. LEUGNEROVÁ, Marcela, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Vliv sociální efektivity na výkon u výběrového řízení. In Milan Rymeš, Ilona Gillernová. Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. 1. vydání. Praha: Matfyzpress, 2015. s. 184-191, 8 s. ISBN 978-80-7378-309-9.
 54. PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. Work satisfaction and work performance: An experimental examination of a causal model (Research proposal). In 17th Congress of European Association of Work and Organizational Psychology 2015. 2015.
 55. 2014

 56. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr SMUTNÝ. Competencies and leadership effectiveness: Which skills predict effective leadership? In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 337-344, 8 s. ISBN 978-1-910309-77-3.
 57. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Developing managerial competency model. In Pavel Jedlička. Economic Development and Management of Regions. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2014. s. 309 - 315, 7 s. ISBN 978-80-7435-370-3.
 58. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Dominance as a moderator in the relationship between leader's warmth and effectiveness. In Visnja Grozdanić. Proceedings of the 10th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading, UK: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2014. s. 270-277, 8 s. ISBN 978-1-910309-77-3.
 59. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Efektivní vůdcovství: Integrující přístup. In Fedáková, D., Bozogáňová, M., Ištoňová, L.. Psychológia práce a organizácie 2014. Košice: Spoločenskovedný ústav SAV, 2014. s. 218-226, 9 s. ISBN 978-80-89524-15-0.
 60. SEDLÁKOVÁ, Jitka, Vojtěch MÝLEK, Klára ČAPKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA, Martin VACULÍK a Stanislav JEŽEK. Parental control of child as a predictor of academic procrastination. In Milan Houška, Igor Krejčí, Martin Flégl. Proceedings of the 11th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education 2014. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2014. s. 694-702, 9 s. ISBN 978-80-213-2468-8.
 61. SOUČKOVÁ, Marie, Martin VACULÍK a Jakub PROCHÁZKA. Personality traits and workaholism. International Journal of Humanities and Social Science, New York (USA): Center for Promoting Ideas, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 70-79. ISSN 2220-8488.
 62. SUCHOMELOVÁ, Aneta a Jakub PROCHÁZKA. Posouzení transformačního přístupu manažerů a doporučení k rozvoji: Případová studie z české banky. In Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl III. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 153-159, 7 s. ISBN 978-80-7435-368-0.
 63. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu : přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 52 s. ISBN 978-80-210-6684-7.
 64. KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.
 65. KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA a Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.
 66. PROCHÁZKA, Jakub, Petr SMUTNÝ a Martin VACULÍK. Transformační leadership jako moderní trend v českém managementu. In Hradecké ekonomické dny : recenzovaný sborník mezinárodní odborné konference Hradecké ekonomické dny 2014, díl II. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. s. 465-469, 5 s. ISBN 978-80-7435-367-3.
 67. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Vztah efektivity leadera, transakčního a transformačního leadershipu: Jak působí posilující efekt? Psychologie pro praxi, Praha: Karolinum, 2014, roč. 7, 3-4, s. 95-109. ISSN 1803-8670.
 68. PROCHÁZKA, Jakub, Aneta MACANOVÁ, Tereza MOKRÁ, Petra NEKULOVÁ, Adam VODIČKA, Richard ZEZULKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. Vztah prokrastinace a locus of control v akademickém prostředí. Pedagogika, Praha: Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 4, s. 383-392. ISSN 0031-3815.
 69. 2013

 70. BUČKOVÁ, Veronika, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena FABIČOVICOVÁ, Jan HORECKÝ, Jana HRIVNIAKOVÁ, Jaroslav KREJČÍŘ, Petr MUSIL, Zdeňka MUSILOVÁ, Monika NOVÁKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA, Tomáš SEDLÁČEK, František SVOBODA a Libor ŽÍDEK. Ekonomika pro střední školy - úvod. Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 159 s. ISBN 978-80-7358-204-3.
 71. BUČKOVÁ, Veronika, Alena ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena FABIČOVICOVÁ, Jan HORECKÝ, Jana HRIVNIAKOVÁ, Jaroslav KREJČÍŘ, Petr MUSIL, Zdeňka MUSILOVÁ, Monika NOVÁKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA, Tomáš SEDLÁČEK, František SVOBODA a Libor ŽÍDEK. Ekonomika pro střední školy - úvod. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. 164 s. ISBN 978-80-7358-203-6.
 72. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA a Martin VACULÍK. Learning effectiveness of management simulation game Manahra. In Carlos Vaz de Carvalho & Paula Escudeiro. The Proceedings of The 7th European Conference on Games Based Learning. Reading, UK: Academic Conference and Publishing International Limited, 2013. s. 512-520, 9 s. ISBN 978-1-909507-63-0.
 73. PROCHÁZKA, Jakub. Lidské potřeby. In Ekonomika pro střední školy - Úvod - Pracovní sešit. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. s. 10-11, 2 s. ISBN 978-80-7358-204-3.
 74. PROCHÁZKA, Jakub. Lidské potřeby. In Ekonomika pro střední školy - Úvod - Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2013. s. 10-11, 2 s. ISBN 978-80-7358-203-6.
 75. PROCHÁZKA, Jakub. Personalistika. In Jan Stejskal a Petra Vondráčková. Management neziskové organizace. Pardubice: KONEP, 2013. s. 116-133, 18 s. ISBN 978-80-905645-0-3.
 76. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijímací zkoušce z Testu studijních předpokladů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 52 s. ISBN 978-80-210-6129-3.
 77. PROCHÁZKA, Jakub, Martin VACULÍK a Petr SMUTNÝ. Psychologie efektivního leadershipu. Praha: Grada, 2013. 152 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4646-3.
 78. LINHARTOVÁ, Pavla, Adam ŤÁPAL, Luboš BRABENEC, Radomír MACEČEK, Jan Jiří BUCHTA, Jakub PROCHÁZKA, Stanislav JEŽEK a Martin VACULÍK. The color black and situational context: Factors influencing perception of an individual's aggressiveness and respectability. Studia psychologica: an international journal of research and theory in psychological sciences, Bratislava, SK: Slovenská akadémia vied, 2013, roč. 55, č. 4, s. 321-333. ISSN 0039-3320.
 79. 2012

 80. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 50 s. ISBN 978-80-210-5700-5.
 81. 2011

 82. PROCHÁZKA, Jakub a Petr SMUTNÝ. Čtyři pohledy na efektivního leadra. In Letovancová, E., Vavráková, E.. Psychológia práce a organizácie 2010. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2011. s. 388-397, 10 s. ISBN 978-80-223-2970-5.
 83. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Viktor KULHAVÝ a Jakub PROCHÁZKA. Konference psychologie práce a organizace 2011. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 9 s. ISBN 978-80-210-5490-5.
 84. PROCHÁZKA, Jakub a Viktor KULHAVÝ. Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku. Psychologie pro praxi, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2011, roč. 4, 3-4, s. 39-47. ISSN 1803-8670.
 85. PROCHÁZKA, Jakub a Viktor KULHAVÝ. Postoje studentů ekonomie k práci a výkonu ve vztahu k očekávané výši výdělku. In Šmajsová Buchtová, B., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.). Konference psychologie práce a organizace 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 9 s. ISBN 978-80-210-5490-5.
 86. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 49 s. ISBN 978-80-210-5386-1.
 87. PROCHÁZKA, Jakub a Kateřina ŠMÍDOVÁ. Přístup k dětem. In Metodika pro oddílovou praxi. Pardubice: Junák, Pardubický kraj, 2011. 21 s. ISBN 978-80-254-9119-5.
 88. SMUTNÝ, Petr a Jakub PROCHÁZKA. Souvislost mezi zvládnutím přípravné fáze týmové práce a celkovým výsledku týmu. In Kozub Michal. Ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 131-136, 6 s. ISBN 978-80-210-5596-4.
 89. PROCHÁZKA, Jakub a Martin VACULÍK. The relationship between prosocial behavior and the expectation of pro social behavior. Studia Psychologica, Institute of Experimental Psychology, Slovak Academy of Sciences, 2011, roč. 54, č. 4, s. 363-372. ISSN 0039-3320.
 90. 2010

 91. SMUTNÝ, Petr, Jakub PROCHÁZKA, Jan ŽÁK a Mojmír SNOPEK. Manažerské dovednosti a jejich rozvoj v prostředí simulačních manažerských her. In Ekonomika a management organizací - výzkum výuka, praxe. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita, 2010. s. 450-457, 7 s. ISBN 978-80-210-5273-4.
 92. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Jakub PROCHÁZKA, Viktor KULHAVÝ a Mojmír SNOPEK. Přípravný kurz k přijímací zkoušce na Masarykovu univerzitu. Přípravný kurz k přijmací zkoušce z Testu studijních předpokladů. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 49 s. ISBN 978-80-210-5133-1.
 93. 2009

 94. SMUTNÝ, Petr a Jakub PROCHÁZKA. Efektivnost stylů vedení. In Vývojové tendence podniků V. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 537-548, 12 s. ISBN 978-80-210-5003-7.
 95. PROCHÁZKA, Jakub, Hana HOŠŤÁLKOVÁ a Martin VACULÍK. Prosociální chování a jeho vztah k sourozeneckým konstelacím a k vyžadování prosociálního chování. In Psychologické dny 2008: Já & my a oni. Brno: FSpS MU a ČMPS, 2009. s. 1-10, 10 s. ISBN 978-80-210-4938-3.
 96. 2007

 97. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica, Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 157-166. ISSN 0039-3320.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2020 20:32