Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jan SLÍVA a Libor ŠVANDA. Korpusový přístup k výuce lékařské terminologie. In Týden CJV. 2019.
 2. ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne, 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-38. ISSN 2080-2358.
 3. NECHUTOVÁ, Jana, Jana MALÁ, Libor ŠVANDA, Lucie MAZALOVÁ a Soňa HUDÍKOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Vydání první. Brno: Masarykova Univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 491. ISBN 978-80-210-9323-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9324-2019.
 4. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9324-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9324-2019.
 5. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 6. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
 7. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 8. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Využití ICT ve výuce lékařské terminologie. In Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR. 2019.
 9. 2018

 10. ŠVANDA, Libor. Alena Hadravová, Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze (rec.). Listy filologické, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2018, CXLI, 1-2, s. 261-263. ISSN 0024-4457.
 11. ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. In Cracow Language Teaching Staff Training Week. 2018.
 12. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii. In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.
 13. 2017

 14. ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.). Listy filologické, Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, s. 300-302. ISSN 0024-4457.
 15. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 16. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
 17. 2016

 18. ŠVANDA, Libor. člen Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. : Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., 2016.
 19. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching, Pilgrims Language Courses, 2016, roč. 18, April 2016, s. 1-11. ISSN 1755-9715.
 20. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016. s. 10-13, 4 s. ISBN 978-9955-15-456-3.
 21. KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016. 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3.
 22. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1.
 23. ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 145 s. ISBN 978-80-210-8287-8.
 24. ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016. 135 s. ISBN 978-80-210-8285-4.
 25. 2015

 26. ŠVANDA, Libor. Basics in the Classical Text Editor: A hands-on session. In Researching Medieval Culture in a Digital Environment. 2015.
 27. ŠVANDA, Libor. Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století. In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny : Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny. 2015.
 28. ŠVANDA, Libor a Jozefa ARTIMOVÁ. Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. In Kateřina Pořízková - Libor Švanda. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 119-121, 3 s. ISBN 978-80-210-7789-8.
 29. ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století. In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
 30. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Latina pro chirurgické obory (praktický průvodce jak "ušít" jazykově správnou diagnózu). 1. vyd. Brno: Centrum jazykového vzdělávání - Masarykova univerzita, 2015. 8 s.
 31. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Latinitas medica. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 124 s. ISBN 978-80-210-7789-8.
 32. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review, Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 101-110. ISSN 1804-9435.
 33. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. In Language Centres in Higher Education : Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.
 34. 2014

 35. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. In LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014.
 36. PETROVIĆOVÁ, Katarina a Libor ŠVANDA. Graeco-Latina Brunensia. Sborník na počest Eleny Marečkové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 252 s.
 37. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA a Jozefa ARTIMOVÁ. LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014.
 38. 2013

 39. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA a Jozefa ARTIMOVÁ. Inovace v metodice tvorby výukových materiálů odborného jazyka se specifickým uplatněním (lékařská latina). In Jazyková příprava v terciárním vzdělávání. 2013.
 40. ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 175-185. ISSN 1803-7402.
 41. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. ACC Journal, Liberec: Technická univerzita, 2013, XIX, 3/2013/Issue C, s. 134-139. ISSN 1803-9782.
 42. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
 43. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Dušan COUFAL, Jana FUKSOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Anna PUMPROVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Turnhout: Brepols Publishers, 2013. 493 s. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 253, Magistri Iohannis Hus Opera omnia XVII. ISBN 978-2-503-54293-5.
 44. ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA a Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu. In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013. s. 91-101, 11 s. ISBN 978-80-223-3506-5.
 45. 2012

 46. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Inovace výuky lékařské terminologie s využitím autentické lékařské dokumentace. In I. Vojteková - V. Ozorovský - E. Dobiášová - R. Knezović. Fragmenty z dejín medicínyfarmácie a veterinárnej medicíny. prvé. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku, 2012. s. 196-197. ISBN 978-80-970574-1-1.
 47. ŠVANDA, Libor. Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 209-222. ISSN 1803-7402.
 48. 2009

 49. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429.
 50. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.
 51. 2008

 52. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. In Seminář Vydávání latinských textů rané fáze české reformace, Brno, 18.-19. listopadu 2008. 2008.
 53. 2007

 54. ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. Edd. J. Dobosz - J. Kujawiński - M. M. Kozlowska. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, 2007. s. 123-133, 11 s. ISBN 978-83-89407-22-1.
 55. 2006

 56. ŠVANDA, Libor. Jaroslav Boubín: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. (rec.). Listy filologické, Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2006, roč. 2006, 3-4, s. 440-442. ISSN 0024-4457.
 57. ŠVANDA, Libor. Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.). Iliteratura, 2006, roč. 2006, 10. 10., s. 1-2. ISSN 1214-309X.
 58. ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. s. 211-221, 11 s. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7.
 59. KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
 60. ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-147, 11 s. ISBN 80-210-4069-6.
 61. 2005

 62. ŠVANDA, Libor. Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů (7. - 10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým". (rec.). Iliteratura, 2005, roč. 2005, 11. 11., s. 1-2. ISSN 1214-309X.
 63. ŠVANDA, Libor. Chvály osob v Kosmově kronice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, N 10, s. 85-111. ISSN 1211-6335.
 64. ŠVANDA, Libor. Kosmova kronika česká. (rec.). In Relationes Budvicenses. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005. s. 159-160, 2 s. Relationes Budvicenses 6. ISBN 80-7040-801-4.
 65. ŠVANDA, Libor. Kronika tak řečeného Dalimila. (rec.). Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2005, CXXIV/2005, č. 2, s. 555-556. ISSN 0323-052X.
 66. ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In 1. polsko-české fórum mladých medievistů, Hnězdno, 27.–29. září 2005. 2005.
 67. ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas's praises of persons. In Česko-rakouská konference Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien, Brno, Ústav klasických studií FF MU, 24.-25. listopadu 2005. 2005.
 68. 2003

 69. ŠVANDA, Libor. Daniel Škoviera, Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi. (rec.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia, Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 2003, N 8, s. 133-134. ISSN 1211-6335.
 70. 2002

 71. ŠVANDA, Libor. Laudationes u Kosmy. Edited by Jana Nechutová. 2002. 81 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 4. 2020 19:21