Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠVANDA, Libor, Natália GACHALLOVÁ a Tereza ŠEVČÍKOVÁ. Tomáš Jordán, protomedicus Moraviae a brněnský lékař. In Jana Balegová - Erika Brodňaská. Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV. Zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky neolatinistiky. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2024, s. 388-395. ISBN 978-80-574-0301-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.33542/HTS-0302-9-0.
  2. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 4. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2024, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2023

  1. ŠVANDA, Libor, Natália GACHALLOVÁ a Tereza ŠEVČÍKOVÁ. Tomáš Jordán, protomedicus Moraviae a brněnský lékař. In Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis. 2023.
  2. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 3. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2022

  1. ŠVANDA, Libor. Diverzifikace kurzů latinské odborné terminologie na lékařských fakultách. In Trendy ve vzdělávání v jazykových centrech na univerzitách v EU. Konference pořádaná Centrem jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého. 2022.
  2. KRMÍČKOVÁ, Helena a Libor ŠVANDA. Hus’s Opera omnia. Tractatus varii and the current state of research. In Editing Reconsidered: Editors, Users and Curators of Medieval Sources in the 21st Century. 2022.
  3. KRTIČOVÁ, Jana, Pavel NEČAS, Břetislav GÁL a Libor ŠVANDA. Latinsko-česká terminologie vybraných operačních postupů. In. Chrobok V., Komínek P., Plzák J., Čelakovský P., Zeleník K. a kol. Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. 1. vyd., Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2022, 541-553. 2022. ISBN 978-80-7311-205-9.
  4. ŠEVČÍKOVÁ, Tereza a Libor ŠVANDA. Testování latinské lékařské terminologie na LF MU v době distanční výuky. Online. In Dvořáčková, Veronika; Švanda, Libor; Rešková, Ivana. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.–10. 9. 2021 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 40-50. ISBN 978-80-280-0171-1.
  5. DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Libor ŠVANDA a Ivana REŠKOVÁ. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.-10. 9. 2021. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. ISBN 978-80-280-0171-1.
  6. DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Libor ŠVANDA a Ivana REŠKOVÁ. Výuka jazyků na lékařských fakultách II. Sborník příspěvků z konference 9.-10. 9. 2021. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 1-170. ISBN 978-80-280-0171-1.
  7. ŠVANDA, Libor. Využití aplikace Socrative při práci s autentickou lékařskou dokumentací. Příspěvek k tématu aktivizace studentů v hodinách lékařské terminologie. Online. In Aleš Beran, Šárka Blažková Sršňová, Jan Hřibal, Jana Bílková. Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR na 1. LF UK dne 16. 9. 2019. Praha: Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, 2022, s. 58-65. ISBN 978-80-11-01659-3.

  2021

  1. SALAYOVÁ, Andrea, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Inovace ve výuce lékařské terminologie na LF v době dostančního vzdělávání. In Týden CJV. 2021.
  2. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega : Promoční promluvy M. Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 508. ISBN 978-80-210-9796-4.
  3. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, č. 508. ISBN 978-80-210-9797-1. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9797-2021.
  4. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Jana MALÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ a Libor ŠVANDA. Mistr Jan Hus, učitel a kolega. Promoční promluvy M. Jana Husa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 202 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 508. ISBN 978-80-210-9796-4.
  5. ŠEVČÍKOVÁ, Tereza a Libor ŠVANDA. Testování latinské lékařské terminologie na LF MU v době distanční výuky. In Výuka jazyků na lékařských fakultách II, 9.–10. 9. 2021. 2021.
  6. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2020

  1. MUTLOVÁ, Petra, Martyn RADY, János BAK, Pavlína RYCHTEROVÁ, Libor ŠVANDA, Jan HASIL a Irene van RENSWOUDE. Cosmas of Prague : The Chronicle of the Czechs. 1. vyd. Budapest - New York: CEU Press, 2020, 564 s. Central European Medieval Texts, vol. 10. ISBN 978-963-386-300-8.
  2. ŠVANDA, Libor a Marta ŠIMEČKOVÁ. Dva pohledy na novou edici nejstaršího traktátu o českém pravopisu. Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2020, CXLIII, 1-2, s. 254-258. ISSN 0024-4457.
  3. DVOŘÁČKOVÁ, Veronika, Ivana REŠKOVÁ a Libor ŠVANDA. Joys, Challenges and Opportunities – Roundtable for Teachers of Foreign Languages and Latin-Greek Terminology at Faculties of Medicine. In Language Centres at a Crossroads: Open Directions for New Generations of Learners. 10-11-12 September 2020, Brno, Czech Republic. 2020.

  2019

  1. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jan SLÍVA a Libor ŠVANDA. Korpusový přístup k výuce lékařské terminologie. In Týden CJV. 2019.
  2. ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. Zeszyty glottodydaktyczne. 2019, roč. 9, č. 1, s. 33-38. ISSN 2080-2358.
  3. NECHUTOVÁ, Jana, Jana MALÁ, Libor ŠVANDA, Lucie MAZALOVÁ a Soňa HUDÍKOVÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Vydání první. Brno: Masarykova Univerzita, 2019, 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
  4. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9324-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9324-2019.
  5. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
  6. NECHUTOVÁ, Jana a Jana MALÁ. Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři. Překlady, komentáře a poznámky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 184 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. č. 491. ISBN 978-80-210-9323-2.
  7. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 1. dotisk 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 225 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
  8. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Využití ICT ve výuce lékařské terminologie. In Setkání jazykových ústavů lékařských fakult v ČR a SR. 2019.

  2018

  1. ŠVANDA, Libor. Alena Hadravová, Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z Národní knihovny v Praze (rec.). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2018, CXLI, 1-2, s. 261-263. ISSN 0024-4457.
  2. ŠVANDA, Libor. Latin medical terminology in practice. In Cracow Language Teaching Staff Training Week. 2018.
  3. GACHALLOVÁ, Natália, Marie OKÁČOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Výuka latiny na CJV LF: teorie v praxi a praxe v teorii. In Týden Centra jazykového vzdělávání, Brno, 23.1.2018. 2018.

  2017

  1. ŠVANDA, Libor. Magistri Iohannis Hus Postilla adumbrata (rec.). Listy filologické. Praha: AV ČR, Filosofický ústav, Kabinet pro klasická studia, 2017, CXL, 1-2, s. 300-302. ISSN 0024-4457.
  2. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.
  3. MAREČKOVÁ, Elena, Hana REICHOVÁ, Libor ŠVANDA, Natália GACHALLOVÁ, Tereza ŠEVČÍKOVÁ, Kamila NOVOTNÁ, Jan SLÍVA a Lucie MAZALOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 7., přeprac. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 226 s. ISBN 978-80-210-8699-9.

  2016

  1. ŠVANDA, Libor. člen Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i. Komise pro vydávání spisů M. Jana Husa při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i., 2016.
  2. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin as a Language for Specific Purposes: Its Development and Current Trends. Humanising Language Teaching. Pilgrims Language Courses, 2016, roč. 18, April 2016, s. 1-11. ISSN 1755-9715.
  3. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Latin Medical Terminology for Non-Medical Health Professions at Masaryk University, Czech Republic. In Dalija Gudaityte, Andrius Eidimtas. Language Studies at a Higher Education Institution. Kaunas: Lithuanian University of Health Sciences, 2016, s. 10-13. ISBN 978-9955-15-456-3.
  4. KRMÍČKOVÁ, Helena, Jana NECHUTOVÁ, Jana FUKSOVÁ, Lucie MAZALOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Dušan COUFAL, Libor ŠVANDA a Soňa ŽÁKOVSKÁ. Magister Iohannis Hus: Constantiensia. Turnhout: Brepols Publishers, 2016, 347 s. Corpus Christianorum Continuatio Mediaevalis (CCCM) 274. ISBN 978-2-503-55469-3.
  5. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka). 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 56 s. ISBN 978-80-210-8286-1.
  6. ARTIMOVÁ, Jozefa, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 145 s. ISBN 978-80-210-8287-8.
  7. ŠVANDA, Libor, Kateřina POŘÍZKOVÁ, Jozefa ARTIMOVÁ a Eva DÁVIDOVÁ. Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra. 1. vydání. Brno: MUNI Press, 2016, 135 s. ISBN 978-80-210-8285-4.

  2015

  1. ŠVANDA, Libor. Basics in the Classical Text Editor: A hands-on session. In Researching Medieval Culture in a Digital Environment. 2015.
  2. ŠVANDA, Libor. Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století. In 11. mezinárodní sympózium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny : Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny. 2015.
  3. ŠVANDA, Libor a Jozefa ARTIMOVÁ. Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. Online. In Kateřina Pořízková - Libor Švanda. Latinitas medica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 119-121. ISBN 978-80-210-7789-8.
  4. ŠVANDA, Libor. Jan Hus na počátku 21. století. In Cyklus přednášek k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa, Dům kultury Vsetín. 2015.
  5. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ, Libor ŠVANDA a Eva DÁVIDOVÁ. Latina pro chirurgické obory (praktický průvodce jak "ušít" jazykově správnou diagnózu). 1. vyd. Brno: Centrum jazykového vzdělávání - Masarykova univerzita, 2015, 8 s.
  6. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Latinitas medica. 2015. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 124 s. ISBN 978-80-210-7789-8.
  7. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. CASALC Review. Praha: Česká a slovenská asociace učitelů jazykových center na vysokých školách, 2015, roč. 5-2015/16, č. 1, s. 101-110. ISSN 1804-9435.
  8. ŠVANDA, Libor. Master Claretus’ Early Didactic Writings on Medicine. In Language Centres in Higher Education : Sharing Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.

  2014

  1. ARTIMOVÁ, Jozefa a Libor ŠVANDA. Diverzifikace inovovaných výukových materiálů lékařské latiny dle oborového zaměření. In LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014.
  2. PETROVIĆOVÁ, Katarina a Libor ŠVANDA. Graeco-Latina Brunensia. Sborník na počest Eleny Marečkové. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 252 s.
  3. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA a Jozefa ARTIMOVÁ. LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014.

  2013

  1. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Libor ŠVANDA a Jozefa ARTIMOVÁ. Inovace v metodice tvorby výukových materiálů odborného jazyka se specifickým uplatněním (lékařská latina). In Jazyková příprava v terciárním vzdělávání. 2013.
  2. ŠVANDA, Libor. Ke Klaretovu spisu Complexionarius. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 18, č. 2, s. 175-185. ISSN 1803-7402.
  3. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. ACC Journal. Liberec: Technická univerzita, 2013, XIX, 3/2013/Issue C, s. 134-139. ISSN 1803-9782.
  4. POŘÍZKOVÁ, Kateřina, Jozefa ARTIMOVÁ a Libor ŠVANDA. Latinská lékařská terminologie ve světle moderních výukových metod. In Podpora a standardizace jazykového vzdělávání na vysokých školách v ČR. 2013.
  5. NECHUTOVÁ, Jana, Helena KRMÍČKOVÁ, Dušan COUFAL, Jana FUKSOVÁ, Petra MUTLOVÁ, Anna PUMPROVÁ, Dana STEHLÍKOVÁ a Libor ŠVANDA. Magistri Iohannis Hus Enarratio Psalmorum (Ps. 109-118). Turnhout: Brepols Publishers, 2013, 493 s. Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 253, Magistri Iohannis Hus Opera omnia XVII. ISBN 978-2-503-54293-5.
  6. ARTIMOVÁ, Jozefa, Libor ŠVANDA a Kateřina POŘÍZKOVÁ. Podoby súčasného diagnostického záznamu. In Anna Rollerová. Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch (Tradícia a súčasnosť) 1953-2013. Bratislava: Ústav cudzích jazykov LF UK v Bratislave, 2013, s. 91-101. ISBN 978-80-223-3506-5.

  2012

  1. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Libor ŠVANDA. Inovace výuky lékařské terminologie s využitím autentické lékařské dokumentace. In I. Vojteková - V. Ozorovský - E. Dobiášová - R. Knezović. Fragmenty z dejín medicínyfarmácie a veterinárnej medicíny. prvé. Bratislava: Kancelária WHO na Slovensku, 2012, s. 196-197. ISBN 978-80-970574-1-1.
  2. ŠVANDA, Libor. Klaretův Medicaminarius: jeho obsah a základní pramen. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 209-222. ISSN 1803-7402.

  2009

  1. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. Studia Historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 56, 1-2, s. 37-47. ISSN 1803-7429.
  2. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.

  2008

  1. ŠVANDA, Libor. Husova Enarratio Psalmorum: K Husově metodě výkladu žalmů. In Seminář Vydávání latinských textů rané fáze české reformace, Brno, 18.-19. listopadu 2008. 2008.

  2007

  1. ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In Pierwsze posko-czeskie forum młodych mediewistów. Edd. J. Dobosz - J. Kujawiński - M. M. Kozlowska. 1. vyd. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań, 2007, s. 123-133. ISBN 978-83-89407-22-1.

  2006

  1. ŠVANDA, Libor. Jaroslav Boubín: Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. (rec.). Listy filologické. Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2006, roč. 2006, 3-4, s. 440-442. ISSN 0024-4457.
  2. ŠVANDA, Libor. Jiří Kejř: Z počátků české reformace. (rec.). Iliteratura. 2006, roč. 2006, 10. 10., s. 1-2. ISSN 1214-309X.
  3. ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006, s. 211-221. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7.
  4. KRMÍČKOVÁ, Helena, Anna PUMPROVÁ, Dana RŮŽIČKOVÁ a Libor ŠVANDA. Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006, 640 s. ISBN 80-86488-35-7.
  5. ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 137-147. ISBN 80-210-4069-6.

  2005

  1. ŠVANDA, Libor. Dušan Třeštík, Mýty kmene Čechů (7. - 10. století). Tři studie ke "starým pověstem českým". (rec.). Iliteratura. 2005, roč. 2005, 11. 11., s. 1-2. ISSN 1214-309X.
  2. ŠVANDA, Libor. Chvály osob v Kosmově kronice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, N 10, s. 85-111. ISSN 1211-6335.
  3. ŠVANDA, Libor. Kosmova kronika česká. (rec.). In Relationes Budvicenses. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2005, s. 159-160. Relationes Budvicenses 6. ISBN 80-7040-801-4.
  4. ŠVANDA, Libor. Kronika tak řečeného Dalimila. (rec.). Časopis Matice moravské. Brno: Matice moravská, 2005, CXXIV/2005, č. 2, s. 555-556. ISSN 0323-052X.
  5. ŠVANDA, Libor. Laudationes v Kosmově kronice. In 1. polsko-české fórum mladých medievistů, Hnězdno, 27.–29. září 2005. 2005.
  6. ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas's praises of persons. In Česko-rakouská konference Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien, Brno, Ústav klasických studií FF MU, 24.-25. listopadu 2005. 2005.

  2003

  1. ŠVANDA, Libor. Daniel Škoviera, Bardejovčan Valentín Ecchius a jeho učebnica Ars versificandi. (rec.). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, řada klasická N, Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 2003, N 8, s. 133-134. ISSN 1211-6335.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 7. 2024 05:07